Urantija > Urantijos Knyga > II DALIS. Vietinė visata > 52 Dokumentas. Planetinės mirt... >

52 Dokumentas. Planetinės mirtingųjų epochos

(589.1) 52:0.1 NUO gyvybės pradžios evoliucinėje planetoje iki jos galutinio suklestėjimo meto šviesos ir gyvenimo epochoje, pasaulio veiklos arenoje pasirodo bent jau septynios žmogiškojo gyvenimo epochos. Šituos vienas po kito einančius amžius nulemia dieviškųjų Sūnų planetinės misijos; ir vidutiniame apgyvendintame pasaulyje šitos epochos atsiranda tokia tvarka:

(589.2) 52:0.2 1. Žmogus iki Planetos Princo.
(589.3) 52:0.3 2. Žmogus, atvykus Planetos Princui.
(589.4) 52:0.4 3. Žmogus, atvykus Adomui.
(589.5) 52:0.5 4. Žmogus, atvykus Sūnui Arbitrui.
(589.6) 52:0.6 5. Žmogus, atvykus save padovanojančiam Sūnui.
(589.7) 52:0.7 6. Žmogus, atvykus Sūnui Mokytojui.
(589.8) 52:0.8 7. Šviesos ir gyvenimo Era.

(589.9) 52:0.9 Erdvės pasauliai, kada tik jie yra fiziškai tinkami gyvybei, tada yra įtraukiami į Gyvybės Nešėjų registrus, ir deramu laiku šitie Sūnūs būna pasiunčiami į tokias planetas turint tikslą pradėti gyvybę. Ištisas laikotarpis nuo gyvybės pradėjimo iki žmogaus pasirodymo yra vadinamas ikižmogiškąja era ir būna prieš tas viena po kitos einančias mirtingojo epochas, kurios yra aptariamos šituose pasakojimuose.