Urantija > Urantijos Knyga > II DALIS. Vietinė visata > 40 Dokumentas. Kylantieji Diev... >

40 Dokumentas. Kylantieji Dievo Sūnūs

(443.1) 40:0.1 KAIP IR daugelis pagrindinių visatos būtybių grupių, taip ir Kylančiųjų Dievo Sūnų buvo apreikštos septynios bendros klasės:

(443.2) 40:0.2 1. Su Tėvu susilieję Mirtingieji.
(443.3) 40:0.3 2. Su Sūnumi susilieję Mirtingieji.
(443.4) 40:0.4 3. Su Dvasia susilieję Mirtingieji.
(443.5) 40:0.5 4. Evoliuciniai Serafimai.
(443.6) 40:0.6 5. Kylantieji Materialieji Sūnūs.
(443.7) 40:0.7 6. Pervestos Tarpinės Būtybės.
(443.8) 40:0.8 7. Personalizuoti Derintojai.

(443.9) 40:0.9 Aiškinimas apie šitas būtybes, nuo evoliucinių pasaulių žemų gyvulinės prigimties mirtingųjų iki Visuotinio Tėvo Personalizuotų Derintojų, sudaro šlovingą pasakojimą apie dieviškosios meilės ir maloningo nuolankumo neapribotą padovanojimą per visą laiką ir Rojaus Dievybių toli nusidriekiančios kūrinijos visose visatose.

(443.10) 40:0.10 Šitie pasakojimai prasidėjo nuo Dievybių aprašymo, ir grupė po grupės, šis pavaizdavimas leidosi žemyn visuotine gyvų būtybių skale iki pasiekė žemiausią gyvybės kategoriją, apdovanotą nemirtingumo potencialu; ir dabar aš esu atsiųstas iš Salvingtono—kažkada buvęs mirtingasis, kilęs iš evoliucinio erdvės pasaulio—kad praplėsčiau ir toliau tęsčiau pasakojimą apie Dievų amžinąjį planą, susijusį su sūnystės kylančiosiomis kategorijomis, ypač kas susiję su laiko ir erdvės mirtingaisiais tvariniais.

(443.11) 40:0.11 Kadangi šio pasakojimo didesnė dalis bus skirta kylančiųjų mirtingųjų trijų pagrindinių kategorijų aptarimui, tai iš pradžių bus aptariamos nemirtingosios kylančiosios sūnystės kategorijos—serafinės, Adominės, tarpinių būtybių, ir Derintojų.