Urantija > Urantijos Knyga > II DALIS. Vietinė visata > 39 Dokumentas. Serafinės gausy... > 6. Pervedimo Tarnai >

6. Pervedimo Tarnai

(439.4) 39:6.1 Kaip galėtų nurodyti jų vardas, pervedamojo tarnavimo serafimai tarnauja ten, kur tik jie gali prisidėti prie tvarinių pervedimo iš materialios būsenos į dvasinę. Šitie angelai tarnauja pradedant apgyvendintais pasauliais ir baigiant sistemų sostinėmis, bet šiuo metu Satanijoje jie savo didžiausias pastangas nukreipia į išliekančiųjų mirtingųjų mokymą septyniuose gyvenamuosiuose pasauliuose. Šitas tarnavimas yra skirstomas pagal tokias septynias paskyrimo kategorijas:

(439.5) 39:6.2 1. Serafiniai Evangelai.
(439.6) 39:6.3 2. Rasiniai Aiškintojai.
(439.7) 39:6.4 3. Proto Planuotojai.
(439.8) 39:6.5 4. Morontiniai Patarėjai.
(439.9) 39:6.6 5. Technikai.
(439.10) 39:6.7 6. Registruotojai-Mokytojai.
(439.11) 39:6.8 7. Tarnaujantys Rezervai

(439.12) 39:6.9 Daugiau apie šituos serafinius tarnus pereinamiesiems kylantiesiems jūs sužinosite tada, kada bus pateikti pasakojimai apie gyvenamuosius pasaulius ir morontinį gyvenimą.