Urantija > Urantijos Knyga > II DALIS. Vietinė visata > 37 Dokumentas. Vietinės visato... > 1. Visatos Padėjėjai >

1. Visatos Padėjėjai

(406.3) 37:1.1 Daugelis unikalių kategorijų, apskritai grupuojamų į šitą klasę, nėra apreiškiamos, bet taip, kaip pateikiama šituose dokumentuose, tai Visatos Padėjėjai sudaro tokias septynias kategorijas:

(406.4) 37:1.2 1. Ryškiąsias ir Ryto Žvaigždes.
(406.5) 37:1.3 2. Spindinčiąsias Vakaro Žvaigždes.
(406.6) 37:1.4 3. Archangelus.
(406.7) 37:1.5 4. Pačių Aukštųjų Padėjėjus.
(406.8) 37:1.6 5. Aukštuosius Įgaliotinius.
(406.9) 37:1.7 6. Dangiškuosius Stebėtojus.
(406.10) 37:1.8 7. Gyvenamųjų Pasaulių Mokytojus.

(406.11) 37:1.9 Kiekvienoje vietinėje visatoje Pirmosios kategorijos Visatos Padėjėjų, Ryškiųjų ir Ryto Žvaigždžių, yra tiktai po vieną, ir iš visų vietinėje visatoje gimusiųjų tvarinių jis yra pirmasis. Mūsų visatos Ryškioji ir Ryto Žvaigždė yra žinoma kaip Salvingtono Gabrielis. Jis yra viso Nebadono vyriausiasis vykdytojas, veikiantis kaip asmeninis Sūnaus Valdovo atstovas ir kaip jo kuriančiosios sutuoktinės atstovas.

(406.12) 37:1.10 Ankstyvaisiais Nebadono laikais Gabrielis dirbo su Mykolu ir Kuriančiąja Dvasia visiškai vienas. Kada visata augo, o administracinių problemų gausėjo, tada jis buvo aprūpintas neapreikštų padėjėjų personalu, ir galiausiai šitoji grupė buvo išplėsta sukuriant Nebadono Vakaro Žvaigždžių Korpusą.