Urantija > Susipažinimas su Urantijos Kny... > Urantijos Knygos ir su ja susi... >

Urantijos Knygos ir su ja susijusių mokymų pristatymo variantai

Temoje autorių dalinamasi, kaip jie pristatytų Urantijos Knygą kitiems. Kiti paminėtų tik daug kam prieinamesnį Kalbu Jums Vėl leidinį. Kiti pasidalintu įžvalgomis bendrai apie Urantų atliekamą veiklą, sąmoningėjimo ir keitimosi kelią.
Draugui, giminaičiui, o galbūt ką tik sutiktam žmogui.