Urantija > Urantijos Knyga > I DALIS. Centrinė visata ir su... > 25 Dokumentas. Erdvės Žinianeš... >

25 Dokumentas. Erdvės Žinianešių gausybės

(273.1) 25:0.1 BEGALINĖS Dvasios šeimoje tarpinę padėtį užima Erdvės Žinianešių gausybės. Šitos visapusiškos būtybės veikia kaip jungiamosios grandys tarp aukščiausiųjų asmenybių ir tarnaujančiųjų dvasių. Žinianešių gausybės apima dangiškųjų būtybių tokias kategorijas:

(273.2) 25:0.2 1. Havonos Tarnus.
(273.3) 25:0.3 2. Visuotinius Sutaikytojus.
(273.4) 25:0.4 3. Juridinius Patarėjus.
(273.5) 25:0.5 4. Dokumentų Saugotojus Rojuje.
(273.6) 25:0.6 5. Dangiškuosius Registruotojus.
(273.7) 25:0.7 6. Morontinius Kompanionus.
(273.8) 25:0.8 7. Rojaus Kompanionus.

(273.9) 25:0.9 Iš septynių išvardintų grupių, tiktai trys—tarnų, sutaikytojų, ir Morontinių Kompanionų—yra sukuriamos tokios; likusios keturios grupės atstovauja angeliškųjų kategorijų pasiekimo lygiams. Sutinkamai su neatskiriama prigimtimi ir pasiekimo statusu, šios žinianešių gausybės įvairiai tarnauja visatų visatoje, bet visada yra pavaldžios nurodymams tų, kurie vadovauja jų paskyrimo valdoms.