Projektai internete > Straipsniai iš 2007-2009 metų ... > Žurnalų įrašai > REINKARNACIJA > 59 >

INDIGO VIDMANTAS GRINČIUKAS

INDIGO žmonės ir Pasaulio valdymas

Laba Diena Mieli ir Gerbiami žmonės. Taip, INDIGO valdo Pasaulį, ir labai stipriai jį valdo. Pasaulio valdymas vyksta ne per INDIGO fizinį kūną, o per Jo dvasinį kūną. INDIGO fiziniu Kūnu tegali tik šviesti žmoniją, o nevaldyti jos, nes INDIGO fizinio KŪNO NIEKS NEKLAUSO. Pasaulio valdymas vyksta per INDIGO KŪNO ČAKRAS, kuriomis Jis sąveikauja su DIEVU - BE MATERIJA, ir sukuria Pasaulio valdymo sistemą. INDIGO asmeniui persiduoda iš Dievo : - Realių Pasaulio įvykių informacija, ir Jis su savo jausmais koreguoja tas persiduodančias informacijas.

Kalbant truputį plačiau apie pasaulio valdymą, reikėtų pabrėžti tai, kad : - INDIGO ŽMOGUI PASAULĮ valdyti nėra labai lengva ir paprasta, nes šis pasaulis yra negatyvinis – blogas. Kitaip paaiškinus, tai žmonės yra žemo intelekto ir amoralūs... Ar įmanoma pavaldyti gyvūną, pavyzdžiui JAUTĮ ar OŽĮ ?, aišku, kad yra neįmanoma jų pavaldyti. Tas pats ir su neišsivysčiusiais – žemo intelekto ir moralės žmonėmis yra, kurių pavaldyti yra neįmanoma, tačiau, jei žmogus yra labai sąmoningas, aukšto intelekto, moralus ir supratingas, tai jis yra valdomas INDIGO per DIEVO energijų sritį. INDIGUI tokių žmonių valdymas yra nesudėtingas ir teikiantis naudą tiek pasaulio visuomenei, tiek pačiam žmogui, kuris yra valdomas aukštesnės sąmonės, nes šis valdomas žmogus tobulėja per DIEVO ENERGIJŲ PASAULĮ.

Žemo intelekto žmonės irgi yra valdomi INDIGO, tačiau pavėluotai. Kitaip paaiškinus : - Tokie žmonės asmeniškai skriaudžia INDIGO, ir per laiką DIEVAS daro įtaką tokiems žmonėms, tai yra : - pradeda juos įtakoti. Tačiau praeina daug laiko ( savaitė - mėnuo, kol jie patobulėja – pasąmoningėja).
Kalbant truputį plačiau apie INDIGO ir pasaulio valdymą, tai reikėtų paminėti tokį dalyką, kad INDIGO per internetinius tinklus labai įtakoja pasaulį ir jį valdo fiziniu o ne dvasiniu aspektu, tačiau įdomu, kiek Šalių Vadovų klauso INDIGO (?).

Na išties, pasaulis nėra vien žmonės ir valdžia, pasaulis susideda iš žemės planetos absoliutinės visumos, tad jame yra ir tokie dalykai, kaip gamta – orai. INDIGO kontroliuoja gamtą ir daro įtaką orams, tačiau ne visada, nes vien tik prie šios srities nedirba, Jie dirba su absoliutine visuma, tad orų valdymas yra tik maža procentinė dalis su kuria INDIGO dirba. Galima pasakyti, kad gamta ir orai pagrinde priklauso vien tik nuo žmonijos. Jei pasaulyje yra blogio, tai ir gamta būna nepalanki žmogui. Tačiau, jei pasaulyje daugiau pozityvo, tai ir gamta būna nuostabi.

Šiaip žmonės yra labai nutolę nuo DIEVO ir gamta dažniausiai būna nepalanki žmonijai ir žmogui. ( Visą praeitą 2019 metų žiemą pradirbau su orais ir orai absoliučiai visą žiemą buvo nuostabūs, šaltis tesiekė 2 -3 -10 laipsnių ).

Vidmantas Grinčiukas ( Indigo ) !

Na išties, šiuolaikiniame pasaulyje yra daug kalbama apie INDIGO, kad jie autistai, turi savas ligas ir daugiau ...

Atsakymas : Nei vienas indigo žmogus neserga jokia liga, ir nėra autistas ! ... Autizmo simptomai atsiranda, kai INDIGO asmuo susiduria su NUODĖMIŲ IR NEGATYVO KLANO ŽMONĖMIS, tada yra poliarižiuojamas Indigui mastymas - šviesus protas ! ... Indigo yra šviesos kūdikiai ir jiems gyvenant tokiame "mėšlo" - Nuodėmių ir negatyvo pasaulyje, susiformuoja autizmo simptomai, ką pašaliniai žmonės pastebi ... !

Jei visuomenė pastebi, kad jų tarpe yra INDIGO genijus, tokiu atveju ji privalo ir atitinkamai elgtis su juo, tai yra gražiai - maloniai su meile ... , o dabartyje yra daroma viskas atvirkščiai, INDIGO yra piktybiškai traumuojamas ir Jam piktybiškai yra kenkiama, tas yra daroma per žmonių silpnaprotystę.

INDIGO turi būti atleisti nuo karinės prievolės ... , ar dabartyje yra toks dalykas ?, aišku, kad ne. Iškrypę žmonės ir iškrypus visa visuomenė, todėl taip yra !

INDIGO genijai !

Na išties, tenka paskaityti daug nuomonių apie indigo genijus ... Vieni sako, kad nėra INDIGO, o tik LENINO ANŪKAI yra, kiti juos traktuoja dar kitaip, vienu žodžiu, kaip tik kitas žmogus taip ir kita nuomonė yra. Pirmiausia reikėtų pabrėžti, kad INDIGO REALIAI YRA, ir jie yra panašūs į Lenino anūkus, nes skaistumas – tyrumas – moralumas yra vieni iš pagrindinių INDIGO bruožų, be jų yra dar DVASINGUMAS, tolerancija, pagarba kitam žmogui, bei sąsajos su DIEVO ENERGIJŲ PASAULIU, ... ir daug kitų pozityvių charakteristikų. INDIGO yra šventi, nes neturi nei vieno neigiamo - negatyvinio bruožo savyje , jie gyvena ne dėl savo materinio kūno !, jiems materializmas yra visiškai neaktualus dalykas !Pasirašo : INDIGO VIDMANTAS