Dėsniai > Skirtumas tarp nuoširdaus ir p... > 59 > 59 >

Žmonių negatyvas ( neigiamas potencialas ) bioenergetiniuose laukuose yra slopinamas - sodinamas visumos energetinių laukų. Jei blogi žmonės tarp tokių pat mastymo žmonių gerai jaučiasi, jie yra visumos energetinio lauko slopinami.

Labai svarbu žmonėms yra siekti gėrio, grožio, meilės, tolerancijos ir pagarbos vienas kitam, nes be visa to, - susikuria negatyvas žmonių dvasinėje srityje.

Transcedencijų moduliai yra labai įvairūs ir skirtingi, tik geros karmos žmogus sugeba „ rojų “ žemėje patirti. Reikalinga žmogui Dievą mylėti norint transo situacijas matyti.
Transcedencijos yra populiarios tarp indigo vaikų ir indigo suaugusių, nes suaugęs indigo žmogus tebeturi indigo vaiko vaikišką charakteristiką, tobulai žinantis dvasinę ir filosofinę ( psichologinę) visumos egzistencijos modelio brandą.
Indigo žmonėms transcedencijas asmeniškai kūria pats Dievas - Kūrėjas, jei indigo vaikas, ar suaugęs eina – ( linksta ) link tokių situacijų.

SEKANČIAI pateikiu vieną iš daugelio transcedencijų , kur Dievo galimybėse indigo žmogus patenka į pačio Dievo sukurtą transą ;


„ SPALVOTAS ROJUS ‘‘

Tik labai, labai aukštoje materilizacijoje ( dvasinėje ) įmanoma spalvotą rojų patirti ir suvokti, neaprėpiant žmogui žmogiškomis mintimis reiškinio, o prisimenant būseną ir matytus vaizdus, ne per galvos žmogiškają sistemą, o per žmoguje esančias čakras krūtinėje, kur randasi visa žmogaus dvasinė egzistencinė to žmogaus šerdis.

„ Aš šiame rojuje buvau apie penkias sekundes. Rojus buvo suformuotas „ saulės rezginyje“ – krūtinės ertmėje, nes mano galvos smegenų funksionavimas buvo atjungtas, neutralizuotas. Atbundant smegenų veiklai spėjau informaciją užfiksuoti. Buvo suformuotas aplinks saulę visatos spalvotas judėjimas, kuris gilumu prilygo vandenynų paltybėmis, nuo tokio giluminio pojučio, vos nesustojo žmogiškoji mano kūno širdis. Nors ir giluminis efektas rojuje perverčiamas į malonumo jausmo efektą ( kuo giliasnis reiškinys, tuo malonesnis), Dievo kompiuterijos dėka buvo sureguliuotas gilumo pojūčio balansas.“

Bet kokiai egzistencijai, ar tai būtų materinė, ar be materinė, reikalinga ATRAMINĖ GRANDIS, į ką turėtų atsiremti egzistencijos modelis pagal dėsnius, nes pačio Dievo egzistencinis modelis ir Jo sąmprata, paremtas begalybe.
Man asmeniškai žinant visatos egzistencinius dėsnius;

Materijose egzistencijos įmanomos ir orentuotos į atraminę grandį, tiek filosofine reikšme, tiek kūnų egzistavimų prasme.

ATRAMINĖ GRANDIS, - tai ryšio – sąveikų, bet kokioje egzistencijoje pagrindinio