Pasaulėžiūros ir Tikėjimo form... > Jehovos liudytojai > 1 >

YaHuWaH (YH, HW, HWH) yra atsakymas Mozei, kada jis prašė Dievo kad pasakytų kokį nors vardą kokiu galėtų jį vadinti. Kažkur biblijoje taip pat nurodyta, kad tikintieji turi liudyti apie Jėzų kitiems. Iš ten ir pavadinimas "Jehovos liudytojai".

Jeigu kažką domina studijuoti bibliją, tai Jehovos liudytojai gan stipriai tuo užsiima. Jie taip pat pripažįsta, kad Jėzus turėjo brolių ir seserų (kas yra tiesa, bet katalikai nedrįsta to pažodžiui skaitydami pripažint, norėdami sureikšmint tik Jėzų kaip vienintelį). Taip pat jie stipriai ir laikosi to kas parašyta biblijoje, ne kad patys susigalvojo kažką.

Pirmos nuogirdos apie juos man, kaip ir kitiems turbūt, buvo kad tai sekta ir panašiai, kad vaikščiojimas po butus ar gatvėse skelbiant/liudijant savo tikėjimą yra sektantiška. Bet jie gi remiasi ta pačia biblija, ir jie tiesiog ją įvykdo - kur lyginant su krikščionimis jie tiesiog pvz imituoja tą tikėjima kada daro ką nori, tada nueina išpažinties ir toliau daro ką sugalvoja - man taip dauguma atrodo.

Teko kalbėtis su jehovistais ir kartą-du būti jų susirinkimuose, tai pagrindinės veiklos raštų studijavimas ir parašytų giesmių (šlovinančių Dievą) giedojimas. Nors aišku yra specifiškumo skirtumų kaip tai daroma pvz pas juos ir pas mormonus.

Kaip ten bebūtų biblija yra jiems atrodytų svarbiausia knyga ir ja gyvena, nors jei ką ir neigtų ar sakytų kad tai netinkama gali argumentuotai parodyti kur biblijoje apie tai rašoma. Be to, mano patirtyje jie stengiasi remtis biblija ir savotiškai "ne savo biblijos interpretacija", o būtent ja - atsakant linkę žmogui geriau parodyt citatą iš knygos negu tiesiog pasakyti savais žodžiais ką nors.

Tiek apie Jehovos liudytojus, o kas dėl mano asmeninio patyrimo - man biblija nėra svarbiausia knyga, palaikau tai kas šiuolaikine kalba apreikšta Urantijos Knyga, Bashar, Astrėjos mokymuose ir kt. Palaikau New Age, kaip sąmoningą ir asmenį tikrovės pažinimą, kad ir kiek katalikai yra stengęsi menkinti New Age kaip kažką baisaus. Kada atvirkščiai tai yra žingsnis link sąmoningumo, vietoje aklo pasitikėjimo žmonių parašyta biblija praėjus 30-100 metų jau po Jėzaus mirties, o tada dar nežinia kieno perdirbinėta, ir kieno interpretuota. Kol kas tiek.