Pasaulėžiūros ir Tikėjimo form... > Mormonai, Jėzaus Kristaus past... > 1 >

Teko bendrauti su mormonais. Pavadinimas "Jėzaus Kristaus" pastarųjų dienų šventieji" parodo, kad jie: daug savo mokymų ir gyvenimo sieja būtent su Jėzumi; kreipia dėmesį į negerus pasaulyje besidedančius dalykus, mano kad jų vis daugėja ir todėl artėja šio pasaulio pabaiga, kaip ir Jėzaus antrasis pasirodymas; taip pat mormonai laikosi savo šventraščių, nuolat juos dar studijuodami tikrai panašūs į šventuosius.

Savotiškai mormonų religija yra tikrai geriau nei kokia Krikščionybė, kur žmonės nei studijuoja raštų, nei rimtai žvelgia į įsakymų laikymąsi, be to bendravimas visas draugiškesnis, nėra tiek daug nereikalingų ritualų, taip pat LABAI gerai, kad maldos būna savais žodžiais, nors yra giedamos parašytos giesmės. Jei kas daro nuodėmes, tai joms atleisti nereikia pasakoti kokioje nors klausykloje - patys žmonės mintyse pasikalba su Dievu. Be to krikštijami vaikai yra tik nuo tam tikro amžiaus (atrodo gal 14metų) kai jau jie patys sąmoningai gali apsispręsti priimti visą tą religiją/tikėjimą. Tai tikrai daug geriau nei krikščionybės nesąmonės.

Man taip pat patiko, tai kad jie negeria gėrimų turinčių kofeino. Patį tai paskatino taip gyventi. Jie taip pat organizuoja anglų kalbos kursus, norintiems pasimokyti anglų kalbos.

Minusai tame, kad visgi jie laikosi tam tikrų ritualų, kaip pvz ir krikšto. Cituodami, kad Jėzus atseit mokė, kad krikštas reikalingas. Aišku nedideli ritualai kaip ir nemaišo - tie kurie dar nelabai supranta kažko, tiesiog juos daro ir ta pačia proga toks "nesupratimas" kas daroma, parodo savotišką jų atvirumą priimti, o tie kas supranta kas visgi tas krikštas yra gali krikštytis vien dėl kitų, kad palaikyti tradiciją.
Krikštas atsirado kažkada kaip priemonė, dar prieš du šimtus tūkstančių metų maždaug, kaip ritualas, vien todėl kad taip buvo priverstinai žmonės skatinami laikytis higienos, ir panirti po vandeniu visu kūnu. Daug svarbu vidinė žmogaus sąmonės būsena, jo mintys, o ne išorėje atliekami ritualai.

Kitas minusas, kad pagal savo paties gyvenimo būdą, pasigedau tokio didelio supratingumo ir atvirumo priimti visus tokius kokie jie yra. Tol kol žaidi pagal visas jų taisykles - šypsenos ir draugiškumas, bet kadangi jų taisyklės yra įrašytos protuose o ne širdyse suvokiamos, kai kas nors neatitinka ko nors - reaguojama taip pat protu. O tai pasireiškia griežtumu, piktumu, savotišku žiaurumu man žvelgiant. Bent taip tiesiog iš intonacijos tariamų žodžių girdisi.
Vėlgi esu už daug didesnį supratingumą. Nors toks "protingas organizavimas" galbūt ir gerai, o gal ir geriau turint omeny kad mes šiuo metu kur gyvename, ir šiame laiko tarpe.

Atsimenu anksčiau tekdavo kažką iš nuogirdų išgirsti apie juos, ar paskaityt kur kokiam forume kažkokius pasakojimus. Tai iš tikro nieko apie juos nepasakydavo, kaip ten iš tikro. Man patinka ir palaikau juos, tik kad jie negali savotiškai abejoti tuo ką daro, negali domėtis dar kažkuo.. ypač jeigu jie yra misionieriškoje veikloje.
Jie savotiškai neįrodinėja savo teisumo, ar tos Mormonų Knygos tikrumo, ir visą laiką siūlo pačiam paprašyti kažkokio ženklo, ar patvirtinimo iš Dievo, kad tai kas rašoma Mormono Knygoje yra tiesa. Ir jie patys to ženklo, to patvirtinimo yra sulaukę.

Bet tai kad kas yra parašyta Mormono Knygoje yra tiesa, nereiškia kad po jos atsiradimo neatsirado naujų apreiškimų, kurie išplečia ir parodo apie pačią Kūriniją, apie Jėzų daug daugiau žinių ir mokymų - kad ir Urantijos Knyga tokiu dideliu laipsniu pranoksta tai kas rašoma Mormono Knygoje, nors dar nespėjo išvystiti jokios "religinės" organizacijos, ar "bažnyčios" su dideliu kiekiu narių, kad apie ją būtų daug labiau girdima. Kol kas tie skaičiai ne tokie ir dideli.

Dar minusas savotiškas galbūt, kad nors Mormono knygoje rašo kad "Dievui labiau patiktų jeigu žmonės nevalgytų mėsos" ir Jis savotiškai nedraudžia mėsos valgyti - mormonai valgo tuos gyvūnus, o man kaip daug žinančiam apie mitybą, ir vegetarui girdėti kad jie praktiškai nieko nežino apie savo kūną, kaip kad galima žinoti koks yra automobilis ir kokį kurą reikia į jį pilti.. tai gaila atrodo kad taip. Būtų didesni šventieji, jei įsiskaitytų daugiau į savo pačių knygą.

Yra tarp jų žmonių kurie yra išieškoję tarp kelių religijų ir mokymų visokius studijavę, ir tada po ilgo laiko apsistoja ties mormonais, ir tai savaime suprantama.. tol kol jie nėra sutikę tokių reiškinių kaip Bashar, Urantijos Knygos, ar Astrėjos antropoteosofiniai mokymai atrodo per sudėtingi galbūt. Taip ir būna kad žmogus pirmiausia gali pasirinkti, kas pagal jo tuometinį suvokimą yra tinkama, o pabuvęs jame - gali judėti toliau.

Žmonėms norintiems būti atviresnio proto, galėčiau rekomenduoti kokius penkis kartus apsilankyti jų rengiamuose renginiuose, pora kartų bent pabendrauti su misionieriais. Ir šiaip bendraujant su misionieriais - tai esu girdėjęs keletą, o gal tiesiog kiek girdėjęs, tai tie pasakojimai ir būna surišti su kažkuo juokingu, kai tai yra bendravimas su misionieriais.
Tai pirmiausia siūlyčiau matyti esmę, o ne kažką juokingo. Na taip, tai atrodo sektantiška, kai remiamasi kažkokiais protingais mokymais, o ne širdimi ir kalbama apie pasaulio pabaigą, ir panašiai. Bet tikrai šie mokymai pranoksta krikščionybę ir jos nesąmones ir visi galėtų pasimokyti iš jų, ir rasti kažką sau. O kiek dabar žmonių sutiktų eiti į misionierišką veiklą, ar daryti kažką gera dėl kitų žmonių, norėdami vien jiems padėti? Nėra tokių žmonių tiek jau daug.

Na dar nepaminėjau minusų, kad vėlgi minimas Jėzus Kristus, kaip atpirkęs nuodėmes ir miręs už mus (kas aišku yra tikrovėje tik taip apibūdinama o ne tokie reiškiniai vyko). Man tai atrodo būtent kaip skatinamas savo atsakomybės neturėjimas, kai kažkas kitas atseit atsakingas už mūsų veiksmus.
Be to, kai meldžiamasi vadovaujamasi vėl gi tuo, kad pas Tėvą tik per Jėzų, ir taip yra tokia vieta parašyta ir biblijoje, kad jeigu kas nežino ko melstis, tai atiduoti savo maldas Jėzui, tai tas paprašys už mus jau ko mums iš tikro reikia - bet vis tiek sakyčiau DAUG svarbiau yra asmeninis ryšys TIESIOGINIS su Tėvu, ir bendravimas su Tėvu, maldos Jam. O ne per Jėzų, kuris buvo kaip pavyzdys, kaip bet kuris žmogus gali nugyventi savo gyvenimą būnant dvasioje viena su Tėvu.

Kol kas tiek. gerai kad šioje sistemoje dar bus galima papildyti ir atnaujinti turinį. ko forumuose padaryti neitų aišku.