Dėsniai > Ar pagalba suteikiama tik tada... > 1 >

Saulė šviečia visiems vienodai neskirstydama į nieką, tačiau vieni nuo saulės pasislepia kiti išlendą į saulėkaitą. Dievas visiems dalina išmintį - tačiau žmogus jos neišgirsta, kol pats nepradeda klausytis norėdamas ją išgirsti. Kiekvienas gali patirti praktiškai dėsnių teisingumą - tačiau jie patiriami tik kai veikiama praktikoje.

Ilgesnįjį laiko tarpą norėjosi padėti visiems, neskirstant jų pagal nieką. Tačiau viena svarbesnių pamokų patiems žmonėms - yra išmokti jog pas juos ateina tai, ko jie patys siekia, ko jie patys prašo, ir šiaip sau ko nors nesiekiant iš dangaus nenukrenta kas nors. Duodant visa kas geriausia, net neprašant ar neklausus - gaunasi savotiškas mokymas, kad tu gali gauti ką nors net nedėjus savo pastangų to link. Duodant atsiklausus ar paprašius tuo tarpu - vysto sąmoningumą, kad jeigu kažko sieki - tai gaunama, tai galima pasiekti, rasti.