Pasaulėžiūros ir Tikėjimo form... > Krikščionybė, kelias pagal Bib... > Romos Katalikų Bažnyčia (Katal... >

Romos Katalikų Bažnyčia (Katalikų Bažnyčia)

Bažnyčiai vadovauja popiežius, Romos vyskupas. Katalikų bažnyčia taip pat apima 23 unitų arba Rytų apeigų bažnyčias.
Romos Katalikų Bažnyčia apibrėžia save taip: „Katalikų Bažnyčia, kuriai vadovauja Petro įpėdinis“ – t. y. popiežius – „ir komunijoje su juo esantys vyskupai.“ Bažnyčia moko, kad ji yra įkurta Jėzaus Kristaus žmonijos išgelbėjimui.