Pasaulėžiūros ir Tikėjimo form... > Krikščionybė, kelias pagal Bib... >

Krikščionybė, kelias pagal Biblijos knygas

Krikščionybė – monoteistinė religija, grindžiama Jėzaus Kristaus gyvenimu ir mokymu, perteiktais Naujajame Testamente. Ją sudaro trys pagrindinės srovės – Romos Katalikų bažnyčia, stačiatikiai (šios dvi persiskyrė 1054 m.) ir protestantizmas (atsiradęs per Reformaciją XVI a.).