Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Heraklis > Aš atėjau perspėti, kad ne vis... >

Aš atėjau perspėti, kad ne viskas Žemėje yra gerai

AŠ ESU Elohimas Heraklis. AŠ ESU galingasis Dievo Elohimas. Kai ką jūs galėjote būti girdėję apie mane senovės mituose ir legendose. Bet visiems mitams reikalingi raktai juos iššifruoti ir suprasti. Negalima aklai kartoti mitų. Reikia matyti, kas yra už šių mitų. Ir ne visada už mitų yra įvykiai, kurie vyko Žemėje. Dažniausiai juose yra aprašymas įvykių, kurie vyko daug aukštesniuose būties planuose.
AŠ ESU tarnauju Dievo Valios spindulyje. Mano pagrindinė savybė yra jėga. Jėga ir ištikimybė Dievo Valiai. Aš taip pat atsakau už formos pasaulį, už tai, kad formos pasaulis tęstų savo egzistavimą iki to laiko, kuris nurodytas, bet apie jį žinau tik aš ir Aukščiausieji Valdovai.
Jums gali pasirodyti keista, kodėl aš atėjau pas jus šią dieną? Aš atėjau pas jus šią dieną tam, kad perspėčiau, jog ne viskas Žemėje gerai. Žmonija ir toliau neapgalvotais veiksmais, mintimis ir jausmais siūbuoja valtį. Itin daug neapgalvotų dalykų įvyksta metų pabaigoje, kada žmonės, kaip jie mano, švenčia Naujuosius metus.
Aš turiu jums pasakyti, kad per keletą tokio šventimo dienų sukuriamas toks pat kiekis karmos, koks ir per visą likusį metų laiką. Todėl prieš švęsdami pagalvokite, kokia forma jums tai geriau padaryti. Galbūt visgi pakeisti tradicinį supratimą apie šventę, kaip privalomą nesutramdomą lėbavimą ir apsirijimą?
Jeigu aš visa savo galia ir jėga nelaikyčiau pusiausvyros planetoje, planeta seniai būtų išsilaksčiusi į gabalus, kaip graikiškas riešutas, į kurį paleistas didžiulis akmuo. Todėl, kad žmonijos karma šiuo metu sugebėtų sugriauti planetą per keletą sekundės dalelių.
Jums atrodo keista, kad aš toks atviras su jumis ir kalbu tokius baisius dalykus. Jūs galvojate, kad aš jus bauginu arba noriu sukelti jums baimę.
Ne, aš to tikrai nenoriu. Vienintelis mano noras yra atvesti į protą nerūpestingus vaikus, įsikūnijusius Žemės planetoje, ir pasidalinti su jumis informacija apie tai, kiek žmonija yra įsiskolinusi Dieviškosios energijos kosminiam bankui. Kiekvienais metais šiuo sudėtingu metų laiku Karminė Valdyba gauna Dieviškosios energijos kreditą Didžiojoje Centrinėje Saulėje, kad Žemės planetos evoliucijos galėtų turėti platformą, ant kurios jos galėtų evoliucionuoti.
Ir kiekvieną kartą pavyksta įtikinti Aukščiausiąją visatos Tarybą, kad būtų duota energijos. Bet aš žinau kitų planetų pavyzdžių, kai ateidavo momentas ir būdavo nutrauktas Dieviškosios energijos davimas fizinei platformai palaikyti. Planeta išsilakstydavo į gabalus per kelias sekundės dalis. Asteroidų juosta tarp Marso ir Jupiterio yra sugriautos planetos civilizacijų neprotingumo paminklas.
Kai kurie iš šios planetos atstovų gavo prieglobstį Žemėje. Ir jie, kai kurie iš jų, vėl ir toliau užsiiminėja tais pačiais reikalais, matyt, įtikėję savo nemirtingumu ir nebaudžiamumu.
Aš, kaip Elohimas, darysiu viską, kas nuo manęs priklauso, Žemės planetos fizinio apvalkalo vientisumui palaikyti. Tačiau yra Aukščiausioji Taryba, kuriai aš besąlygiškai paklūstu.
Jūs, Žemės žmonija, savo evoliuciją tęsiate nežinančios ribų Dangaus malonės dėka. Ir aš jūsų vietoje visą laiką, likusį iki Naujųjų metų, dėkočiau Dangui visose jūsų šventyklose.
Jeigu jūs bent 10 procentų to laiko, kurį skiriate pramogoms, skirtumėte maldoms ir meditacijoms, tai Karminė Valdyba turėtų argumentų Centrinei Saulei.
Tačiau to neįvyksta. Pamąstykite.
Ar yra tarp žmonių, gyvenančių jūsų miestuose, nors po dešimt teisuolių? Ar sugeba jie atsiskirti ir budėti melsdamiesi Žemės evoliucijų labui ir vardan jų išgelbėjimo?
AŠ ESU labai retai ateinu. Ir aš labai nedaugiakalbis. Man atrodo, kad aš pasakiau viską, kas būtina.

AŠ ESU Heraklis


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#26