Asmenybės ir įvairių kategorij... > Adomas ir Ieva > 1 >

Adomas ir Ieva - atėjo į mūsų planetą su misija pagerinti mūsų planetos žmonių rasės genetinį fondą, kuris "savotiškai buvo išsisėmęs" pasiekus tuometinę stadiją nuo pat evoliucijos mūsų planetoje pradžios, tačiau ta misija nebuvo įgyvendinta iki galo taip kaip sumanyta.

Apie Adomą ir Ievą galima plačiau perskaityti Urantijos Knygoje:
74 Dokumentas. "Adomas ir Ieva" - http://viduje.puikiai.lt/?ae=855
(Adomas ir Ieva Jeruseme, Adomo ir Ievos atvykimas, Adomas ir Ieva susipažista su planeta, Pirmoji suirutė, Adomo administracija, Adomo ir Ievos šeimos gyvenimas, Gyvenimas Sode, Legenda apie sukūrimą).
75 Dokumentas. Adomo ir Ievos pražanga - http://viduje.puikiai.lt/?ae=865
(Urantijos problema, Kaligastijos samokslas, Ievos viliojimas, Pražangos suvokimas, Pražangos pasekmės, Adomas ir Ieva palieka Sodą, Adomo ir Ievos degradavimas, Vadinamasis žmogaus nuopuolis).
Su tuo dar susiję dokumentai apie Edeno sodą, taip pat Antrąjį sodą, nors aiškesniam supratimui reikėtų nuosekliai perskaityti visus dokumentus.

Bendras vaizdas susidaro toks, kad tolimos praeities realūs įvykiai atsispindėjo pasakojimuose kuriuose jie gali būti kiek pakeisti ar sumaišyti tarpusavyje - o tie mitai užrašyti tokiuose raštuose kaip kad senoji sandora (ST). Beto, Urantijos Knygoje užsimenama, kad biblijoje yra paminėta kad Kainas išgyko į Nodo žemę:

(837.7) 74:8.8 Savo ankstyvuosiuose mokymuose Mozė labai išmintingai nemėgino sugrįžti į Adomo laikus, ir kadangi Mozė buvo hebrajų aukščiausiasis mokytojas, tai pasakojimai apie Adomą glaudžiai persipynė su pasakojimais apie sukūrimą. Tai, kad ankstyvesnieji pasakojimai pripažino civilizaciją iki Adomo, aiškiai parodo tas faktas, jog vėlesnieji redaktoriai, norėdami ištrinti visas užuominas apie žmogiškuosius reikalus iki Adomo laikų, išleido iš akiračio ir neištrynė pasakojimo nuorodos, jog Kainas išvyko į “Nodo žemę,” kur susirado sau žmoną.

Dar, iš svarbesnių dalykų kad "(828.1) 74:0.1 ADOMAS IR IEVA į Urantiją (mūsų planetą) atvyko prieš 37.848 metus, skaičiuojant nuo 1934 m. po Kr. gim." matome kada vyko Adomo ir Ievos misija.