Urantija > Mokymasis atsiverti ir palaiky... > George Bernard mokymas apie ty... > 1 >

Man patinka įžanga ir papildomos mintys suformuluotos. Nors kartais kreipiuosi į įvairius kitokius dvasinius mokytojus, daugiausia visgi bendrauju su Tėvu, Rojaus Trejybe. Šiuo atveju Rojaus Tėvai visada pasiūlo transcendentinį, esminį požiūrį, mokymus. Tuo tarpu kiti mokytojai teikia labiau ribotus jų patyrimu, jų suvokimu mokymus - kurie gali būti ir artimesni mūsų materialiam gyvenimui. Bet bendrauti su kuo nors kitu nei Kūrinijos Tevai, labiau linkstu nebent kad išgirsčiau kitokį ar požiūrį tarsi iš šalies. Pagrindinei užduočiai eiti Tėvo valioje veikimo keliu, padeda bendravimas su juo ir kitais dviem Rojaus Trejybės asmenimis.
Tarp pasirinkimo variantų dar gali būti Jėzus, mums žinomas kaip Mykolas savo vietinės Nebadono visatos Sūnus Kūrėjas, kartu su partnere Nebadonija vietinės visatos Motina Dvasia. Taip pat angelai, tarpinės būtybės.