Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Išbandymai ir sunkumai gyvenim... > Tėvo mokymas susimąstymui 2009... >

Tėvo mokymas susimąstymui 2009 12 29

Noriu su jumis visais pasidalinti vienu Tėvo mokymu, kuris padės labiau susimąstyti, ar pakankamai pasitikime Tėvu, kad patikėtume Jam visas mums iškylančias problemas.
.
'Pasitikėjimas Manimi nėra vien tušti žodžiai, kiekvienas tai turite suvokti ir priimti savyje kaip faktą, kuris nenuginčijamas. Aš gi žinau jūsų galimybes ir tikiu jumis, todėl kiekvieną akimirką ir skatinu nuoširdžiau kalbėtis su Manimi, atsiverti Man, nes viskas jūsų rankose – ir tai labai daug – jūs nė nesuvokiat kiek daug galite! Vietoj šito, kad išbandytumėte savo galimybes su Manimi, jūs pasiduodate apgaulingai savo gyvulinio proto įtakai ir imate nuvertinti save, smerkti ir menkinti tik dėl to, kad tą akimirką jums nepavyksta pasiekti norimo rezultato. Bet kaip jo siekiate? Kokiais motyvais ir kokiomis mintimis vadovaujatės? Ar pasitikite Manimi, kad Aš visuomet ir visur jums kiekvienam galiu padėti, brangieji Mano? Kodėl dejuojate, kai turėtumėte žvelgti į įvykius ir vyraujančią aplinką daug giliau, ne paviršutiniškai?
Pabandykite sukoncentruoti žvilgsnį ir dėmesį į darbą, atlikdami nuoširdžiai ir pajusite, kad tame nuoširdžiame jūsų darbe dalyvauju ir Aš – jūsų ir visos Kūrinijos Tėvas. Aš kiekvieną akimirką veikiu su jumis ir jumyse, ir veikiu su tobula meile, su išmintimi ir atsakomybe. Aš nieko nė vieno jūsų neverčiu daryti per prievartą, jūs patys arba renkatės priimti Mano siūlomą šviesą, meilę arba ją sava valia atstumiate. O po to pykstate ir liūdite, jei jums nesiseka. Pamąstykite mielieji, kodėl jums nesiseka? Juk Aš galiu jums padėti. Kodėl taip retai prašote Mano pagalbos? Kodėl bijote dar stipriau remtis į Mane? Jūs nekada juk neparkrisite o tik sustiprėsite ir pajusite nenusakomą jėgų antplūdį, kurį galėtumėt panaudoti visumos šviesinimo labui.
Neeikvokite tuščiai nė akimirkos, brangieji. Jūsų žemėje laikas yra tas matas, kuriuo matuojama jūsų nuveiktų darbų trukmė, veiklos trukmė. Kūrinijoje laikas yra subtilus matas, kuris nusako jūsų žengimo pas Mane į Rojų trukmę.'
.
Mylimas Tėve, kodėl tu uždavei tiek daug klausimų?
.
'Kad susimąstytumėte, kokiais motyvais vedini veikiate kasdienybėje ir kur nukreipiate kiekvieną savo mintį. Ar pakankamai atsiveriate Man, kad patikėtumėte savo problemas, sunkumus? Tik daugiau remkitės į Mane ir neabejokite.'
.
Ačiū mylimas Tėve.
2009 12 21

Jurgita
2009-12-29 15:38:05