Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Dvasinių mokymų supratimas, pe... > Ar Urantijos Knygą skaitantys ... >

Ar Urantijos Knygą skaitantys nepriklauso "Urantijos Knygos sektai"?

Forume ir bendraujant su žmonėmis gana dažnai užduodamas klausimas: "Ar TAI nėra kokia nors nauja sekta?"
Šiuo metu veikia tikrai nemažai pačių įvairiausių dvasinių judėjimų. Ne visi jų turi gerą vardą. Reikia būti budriems. Gal žemiau pateiktos nedidelės ištraukos ir Jūsų asmeninė bendravimo patirtis padės nors kažkiek atsakyti į šį klausimą...
Pagal Aleksandr Dvorkin knygą "SEKTOS. Totalitarinių sektų apžvalga"
Totalitarinių sektų požymiai ir būdingi bruožai
... Moksleiviams dalijamuose informaciniuose lapeliuose Vokietijos vyriausybė išskiria šiuos 17 totalitarinių sektų požymių:
"1. Grupėje rasi būtent tai, ko iki šiol bergždžiai ieškojai. Ji absoliučiai tiksliai žino, ko tau trūksta.
2. Jau pirmas susitikimas atvers tau visiškai naują požiūrį į daiktus.
3. Grupės pasaulėžiūra stulbinamai paprasta ir paaiškina bet kokią problemą.
4. Sunku tiksliai apibūdinti grupę. Neturi svarstyti arba tikrinti. Tavo naujieji draugai sako: "To neįmanoma paaiškinti, turi tai patirti - dabar einame su mumis į mūsų Centrą".
5. Grupė turi mokytoją, mediumą, vadą arba guru. Tik jis žino visą tiesą.
6. Grupės mokymas laikomas vieninteliu tikru, amžinai teisingu. Tradicinis mokslas, racionalus mąstymas, protas atmetami, nes jie negatyvūs, satanistiški, neapšviesti.
7. Nepriklausančių grupei asmenų kritinės pastabos laikomos jos teisumo įrodymu.
8. Pasaulis artėja prie katastrofos, tik grupė žino, kaip jį galima išgelbėti.
9. Tavo grupė - tai elitas. Likusi žmonijos dalis sunkiai serga ir yra visiškai sutrikusi: juk ji nebebendrauja su grupe ir neleidžia jai savęs gelbėti.
10. Turi nedelsdamas tapti grupės nariu.
11. Grupė atsiriboja nuo likusio pasaulio, išsiskirdama, pavyzdžiui rūbais, maistu, ypatinga kalba, griežta tarpasmeninių santykių reglamentacija.
12. Grupė nori, kad nutrauktum "senuosius" ryšius, nes jie trukdo tau tobulėti.
13. Tavo seksualiniai santykiai reglamentuojami. Pavyzdžiui, vadovybė parenka partnerius, skiria grupinį seksą arba, priešingai, visišką susilaikymą.
14. Grupė užpildo visą tavo laiką užduotimis: pardavinėji knygas arba laikraščius, verbuoji naujus narius, lankai kursus, medituoji...
15. Labai sunku likti vienam, kažkas iš grupės nuolat yra šalia.
16. Jeigu pradedi abejoti, jeigu neateina žadėta sėkmė, dėl to visuomet kaltas esi tu, nes nepakankamai daug laviniesi arba per silpnai tiki.
17. Grupė reikalauja griežtai ir neprieštaraujamai laikytis jos taisyklių ir drausmės, nes tai vienintelis kelias į išsigelbėjimą".
Lapelis baigiamas įspėjimu: „Jeigu nors vienas požymis pasirodys tau pažįstamas, BŪK ATSARGUS!“...
* * *
...Kanados organizacija „Info-Cult“ platina tokią informaciją apie totalitarinių sektų savybes ir požymius:
Totalitarinė sekta – tai grupė, taikanti manipuliavimo metodus ir eksploatuojanti savo narius. Ji gali padaryti jiems psichologinę, finansinę ir fizinę žalą. Ji stipriai kontroliuoja savo narių elgesį, mintis ir emocijas. Ji taiko įvairius metodus, siekdama naujai užverbuotą narį padaryti lojalų, paklusnų, vergišką ir keliaklupsčiaujantį.
Sektos mano, kad jos pačios arba jų lyderiai turi ypatingą statusą, kuris iškelia juos virš visuomenės ir/arba šeimos ir priešpriešina joms.
Sektos slepia savo tikrąjį veidą ir tikslus nuo potencialių arba naujai atverstų sekėjų. Jos apgavikiškais metodais verbuoja ir pritraukia naujus narius.
Totalitarinės sektos pasižymi charakteristikomis, kurios išskiria jas iš kitų grupių, ne taip akivaizdžiai manipuliuojančių savo narių sąmone. Pavyzdžiui:
Nariai pasiaukojamai tarnauja grupės lyderiui ir neabejoja nė vienu jo žodžiu ar veiksmu. Ką nariai turi galvoti, veikti ir jausti, sprendžia grupės vadovybė: nariai turi gauti leidimą nueiti į pasimatymą, pakeisti darbą arba susituokti; egzistuoja taisyklės, nustatančios kaip rengtis, auklėti vaikus, kur gyventi ir t.t.
Grupė ypatingai rūpinasi gauti kuo daugiau pinigų. Tam tikri metodai, pavyzdžiui, lėšų rinkimas apsimestinei labdarai aiškinami kaip aukštesniųjų tikslų įgyvendinimo būdai.
Grupės lyderis niekam neatsakingas ir nepavaldus jokiai valdžiai ar autoritetams.
Nariai dažnai nutraukia ryšius su šeima, artimaisiais ir draugais, jie atsisako gyvenimo tikslų ir asmeninių interesų, kuriuos turėjo prieš tai, kai buvo užverbuoti į grupę.
Grupės vadovybė skatina pasekėjus, kad jie gyventų drauge su kitais pasekėjais ir bendrautų tik su jais, o dažnai net primygtinai iš jų to reikalauja.
Klausimai, abejonės ir nepasitenkinimas smerkiami, dažnai už tai net baudžiama. Abejonėms dėl grupės arba jos lyderio veiksmų slopinti naudojami bukinantys protą metodai (mantros sakymas, kalbėjimas kalbomis, atskirų „nusikaltusių“ narių demaskavimas viso susirinkimo akivaizdoje ir taip toliau?...
Saulius