Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Mūsų mintys ir apvaizdos veiki... > Tėvo mokymas apie norus ir tro... >

Tėvo mokymas apie norus ir troškimus, suteiktas Jurgitai 2009 07 12

Kada forume pradėjom kalbėtis apie norus ir užduotis, kokios iškyla mūsų kelyje, nusprendžiau apie tai paklausti paties Tėvo, o ką gi Jis atsakytų į tai kas yra norai ir kaip jie kyla mumyse. Ir štai mieli sielos broliai ir sesės, noriu su jumis pasidalinti Tėvo mokymu, kuris tiesiog ėmė lietis iš vidaus:
.
Miela dukra, norai gimsta iš jūsų atvertos sielos, kada ji visa atverta Mums. Tu negali panorėti to, ko nenorėtume Mes. Jums suteikta laisva valia veikti, ir ji gali būti priešinga Mūsų valiai, bet Mes niekada negalime priversti elgtis taip, kaip elgiamės Mes Rojaus Tėvai. Kūrinijoje nėra prievartos, nes Mes paskleidžiame tik begalinę meilę, šviesą, išmintį, gėrį, dvasingumą ir kitus dvasinius turtus visiems ir visų labui. Kiekvieno gerovei. Nė vieno nelieka apleisto. Štai tu sakai, kad ėmei patirti Mūsų ir tau paskirtų angelų serafimų nuostabią globą, bet šito norėjai tu pati. Tu pati iš sielos gelmių troškai sustiprinimo sprendžiant tau iškilusius sunkumus. Mes tau padėjome ir padedame, nes tavo motyvai nukreipti visumos šviesinimo labui. Mes palaikome ir pritariame bet kokiam žmogaus sielos troškimui ar ketinimui, jei jis nukreiptas visumos gerovei, o ne tik savo naudai ir egoizmo patenkinimui.
Tavo siela kupina nuošidžių ketinimų ir troškimų, todėl kad jie kyla iš Mūsų Rojaus Tėvų. Mes žinome tave daug geriau nei tu pati save, ir kadangi tu pati atsiduodi Mūsų vedimui iš vidaus savo laisva valia, Mes ir paskatiname tave veikti dar ryžtingiau ir drąsiau, nes matome tavyje savo ir visos kūrinijos gyvąjį vaiką, gyvą dukrą, trokštančią eiti Mūsų nutiestu gyvu meilės keliu. Mes visada nukreipiame tuos savo vaikus, kurie turi potencialą kilti link Mūsų ir trokšta nešti Mūsų šviesą visai kūrinijai. Tu esi viena iš mano gyvųjų vaikų ir matome tavyje troškimą nešti šviesą kitiems. Kiekvienam atseikėta pagal galimybes. O galimybės beribios, tik jūsų asmenybės skirtingos. Kiek trokštate eiti Mūsų link, tiek ir pasisemiate galimybių, tokios ir klostosi aplinkybės jūsų ir visų labui ir gerovei. Jums duota didelė pagalba iš šalies, tai jūsų dvasiniai vedliai šiuo ilgu amžinybės keliu, kurie ištikimai jums tarnaus ir rūpinsis kiekviename žingsnyje, nė akimirkai neapleisdami jūsų. Bet tai priklauso vėlgi nuo jūsų kiekvieno asmeninio pasirinkimo. Noro Mes jums suteikti negalime. Bet Mes ir taip siteikiame tiek daug, kad jums sunku įsivaizduoti. Jus veda iš vidaus Mano jums kiekvienam suteikta gyva dalelė, Mano gyvasis fragmentas Minties derintojas, jus saugo angelai serafimai ir kitos dvasios bei tarpinės būtybės, nukreipiančios teisinga linkme, kad su Mūsų meile ir tiesa bei išmintimi atliktumėt patikėtas ir suplanuotas užduotis, įvykdytumėt su meile iškilusius sprendimus. Taigi jūsų norai iškyla Mums vedant iš vidaus, bet ar jiems pritariate ir pasirenkate jų įvykdymą ir veikimo motyvą, priklauso nuo kiekvieno jūsų asmeniškai. Mes nieko priversti negalime o ir nenorime. Norime, kad pasirinktumėte Mano suteikta laisva valia ir su meile, kokią Aš išspinduliuoju visai kūrinijai ir kiekvieną akimirką, nepaliaujamai. Ji negali nustoti tekėjusi tiek iš Manęs, tiek iš visų Rojaus Trejybės asmenų. Mes esame neišsenkantis šaltinis, liejantis gausų turtą visai kūrinijai. Jei jūs manote, kad liekate vieniši nors akimirkai, labai stipriai klystate. Jūs niekada nebūnate ir nebūsite vieniši. Iš vidaus visada vedame Mes Rojaus Tėvai, globoja šalia esantys angelai serafimai, nepailstamai dirbantys tiek dieną tiek naktį, padeda kitos įvairios dvasios ir tarpinės būtybės. Jums padeda visa kūrinijos šeima, tik atgręžkite savo širdis Mums, savo išalkusias Mūsų šviesos ir meilės sielas ir išvysite, ir pastebėsite, kokia nuolatinė ir stipri pagalba lydi jus visada. Tik nebėkite nuo Mūsų, o artėkite Mūsų link, dieviškumo link. Jis tik pakylėja jūsų sielas laisvės skrydžiui, stiprindamas jus ir leisdamas atsiverti-atsiskleisti jūsų asmenybei, jos grožiui.
Gyvenkite pagal Mus, gyvenkite su Mumis ir Mumyse. Darykite sprendimus pasikliaudami Mūsų Rojaus Tėvų veikimu iš vidaus. Tik pasiryžkite ir nebijokite. Ir žinokite, Mes džiaugiamės kiekvienu jūsų, atsigręžiančiu į Mus ir pradedančiu eiti jums kiekvienam nutiestu gyvu meilės keliu, kuris yra amžinas ir niekada nesibaigiantis. Jis yra šlovinantis jus, jei juo einate drąsiai kaip Mūsų gyvieji sūnūs ir dukros.
.
Ačiū tėve už tokį ilgą nuotabų mokymą.
2009.07.11


Jurgita (Vilnius)
2009-07-12 22:05