Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Mūsų mintys ir apvaizdos veiki... > Tėvo mokymas apie Dievo stebuk... >

Tėvo mokymas apie Dievo stebuklus, 2009 08 02

MIELI MANO VAIKAI , ne visada jūsų fizinė sveikata sutampa su dvasiniu jūsų sielos pakilimu , tačiau nesibaiminkite dėl kūno apribojimų ar sunkumų . Patikėkite , tolesniuose dvasinio kelio etapuose , viskas bus vis geriau ir geriau .
Atminkite , mieli vaikai , kad jūsų sielos ir jums padovanotas Dieviškasis fragmentas gyvenate fiziniame planetiniame kūne ir jūsų gyvybinė raiška vyksta vis dar besivystančioje fizinėje planetoje , kurioje veikia visi fiziniai kosminiai desniai . Šie dėsniai yra būtini ir jie yra nekintantys . Tai leidžia visoms gyvybės rūšims ir formoms , sąlygiškai stabiliai , vystytis ir išgyventi . Visa Urantijos planetos gamta ir gyvunija gimsta , auga ir miršta tik šių planetinių kosminių dėsnių įtakoje ir priežiūroje . Niekas negali kitaip , nei gimti , nei mirti , kaip tik šių planetinių dėsnių veikime .
Tačiau žmogus , tiksliau žmogaus išsivystęs protas , išsiskiria iš bendro gamtos ir gyvunijos konteksto . Žmogus turi dvasią ir sielą . Tai įpareigoja žmogų pakilti virš gamtinių problemų arba įpareigoja matyti šias problemas ir imtis priemonių joms spręsti , pasitelkiant dieviškąją išmintį , kuri ir apsigyveno ir gyvena jūsų žmogiškuosiuose protuose . Kai jūsų filosofiniuose ir psichologiniuose kūriniuose kalbama apie nepaprastas žmogaus proto galias , patikėkite brangieji vaikai , ten tarp eilučių reikėtų skatyti , kad visos proto galios kyla ir vystosi tik MANO dieviškuoju veikimu . Nesvarbu ar tas žmogus šiandiena labai religingas ar visai nereligingas - MANASIS veikimas jumyse pasireiškia labiai aktyviai iš tėvų ir prosenelių aktyvuoto dvasinio mąstymo ir gyvenimo , kuris šiandiena taurina jūsų sielas ir protus jau kaip augantis vidinis Aš , kaip jūsų auganti asmeninė morontinė siela .
Labai dažnai matote aplink save daug gražių ir sveikų žmonių , toli prasilenkiančių su dvasingumu , kaip jūs jį įsivaizduojate . O štai giliai dvasingose asmenybėse matote fizines negalias arba net kančias . Jūs tai stebite ir galvojate . Kodėl Dievas nemato ir nedaro stebūklų , kad visi tikintys ir religingi žmonės staiga taptų sveiki ir gražūs ?
Brangieji mano , MANE mylintys ir mane garbinantys vaikai , jūs turite būti ne tik religingi , bet ir išmintingi mano vaikai . Jeigu jūsų protas jau pabudo ir ieško MANĘS , o mane suradęs yra laimingas , patikėkite tas žmogus tikrai bus sveikas ir gražus . Tačiau atminkite , kad jūs gyvenate evoliucinėje planetoje ir jūsų fiziniai kūnai yra pavaldūs visiems fiziniems tos planetos dėsniams . MANASIS veikimas negali pakeisti nei vieno planetinio kosminio dėsnio , kad vieno ar kito žmogaus fizinis kūnas staiga taptų sveikas ir gražus . AŠ darau stebūklus jūsų viduje , jūsų prote ir sieloje . Didysis stebūklas sveikatoje , grožyje , meilėje įvyksta per jūsų proto minčių atsiverima MAN . Tik begalinis atsivėrimas ir nuolatinis dialogas su MANIMI duos jums tuos fizinius ir dvasinius gyvenimo ir kūno sveikatingumo reiškinius , kurių kiti gal ir nepastebės taip ryškiai , tačiau pakeis jūsų vidinio pasaulio kokybes ir prasmes , o tai ,savo ruožtu , teiks džiaugsmą malonumą ir fiziniam kūnui .

Pažiūrėkite atidžiau į gamtą . Kiek daug grožio ir harmonijos skraido virš Žemės , kiek daug grožio ir harmonijos auga arba bėgioja po žemę . Visa tai vyksta nekintamų planetinių kosminių dėsnių įtakoje . Tačiau šiuose reiškiniuose nėra nei dvasios , nei sielos vystymosi ir augimo . Čia vyrauja negailestinga evoliucinė planėtinė atranka . Išgyvena tik stipriausi ir gražiausi . Bet žmogaus protas , nepasižymintis toliaregiškumu , mato tik momentinį planetinį gamtos ar gyvunijos grožį ir nemato tos negailestingos evoliucinės planetinės gamtos ir gyvunijos kovos už būvį , kurioje žūsta visi ligoti , negreti , nestiprūs ir negražūs . Išlieka tik stipriausi .
Jūsų Urantijos žemiškoje civilizacijoje , taip pat vyksta fizinių kūnų atranka per fizinį ir dvasinį genetinį , fizinio kūno lastelės kodą . Vyksta ne tik kūno , bet ir proto atranka gamtos lygmenyje . Patikėkite , niekas iš dvasinio pasaulio nedaro jokios žmonijos atrankos , tačiau čia veikia jūsų planetiniai evoliuciniai dėsniai , kurie vienus kūnus ir protus daro gražesnius ir imlesnius dvasinėms Tiesoms , o kitus stumia į evoliucinę aklavietę . Ir šiandiena matydami gražius , sveikata trykštančius kūnus , niekam nepavydėkite ir nieko nekaltinkite , tiesiog tai yra gražus gamtos jėgų žaismas . Bet liūdniausia , kai tokie sveiki ir gražūs žmonės gyvena , kaip gamtos dalis ir puošmena be sielos ir dvasios gyvenimo . Jie yra grožis ir fizinė jėga , tačiau akla evoliucinė gamtinė grožio jėga . Be dvasinių galių išbudinimo ir vystymo , tokie gražūs žmonės savo sielas ruošia į nebūtį . Todėl atminkite visada , jeigu jau esi žmogus ir turi blaivų protą - visada mąstyk ir tiktai mąstyk , kas tu esi ir koks tavo gyvenimo kelias ir tikslas. Visada ir visur ieškokite stiprybės , fizinių ir dvasinių jėgų tik artimame savo proto ir MANO dvasios veikimo ryšyje . Visada atminkite , kad jūs esate ne tik planetiniai gyventojai bet ir MANIEJI kosminiai vaikai , kuriems yra atvira MANO karalystė . Augkite ir būkite verti būti , šios dvasinės karalystės piliečiais . Nesureikšminkite žemiškų fizinių galių prieš dvasines sielos galias , matykite tolesnę kūnų, sielų ir dvasios tobulybe ilgame , ilgame savo sielos ir dvasios vystymosi kelyje iki pat MANĘS , iki pat ROJAUS . Su MANIMI , jūs visi būsite ir sveiki , ir gražūs , tačiau daugeliui tai bus tik kituose morontiniuose ir dvasiniuose pasauliuose . Todėl gyvenkite stipria viltimi ir nepaliaujamu tikėjimu , kad su MANIMI su jus mylinčių DIEVU TĖVU viskas yra imanoma ir viskas yra pasiekiama . Visada laukite savo gyvenimo stebūklo , jeigu ne šiandiena jis aplankė , tai patikėkite , rytoj tikrai jis bus su jumis .


EMILIS - PETRAS [XX]
2009-08-02 22:54