Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Reiškiniai kūrinijoje, mūsų pl... > Tėvo mokymas apie Afrikos vaik... >

Tėvo mokymas apie Afrikos vaikų vakcinavimą nuo sunkiois ligos - polimielito, 2010 03 06

Tėvo mokymas, perduotas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, 2010 03 06.
Algimantas:
Mylimas Tėve, šiandien ryte per BBC radiją aš išgirdau, kad Afrikoje bus paskiepyta nuo polimielito apie 70 milijonų vaikų, nuo tokios sunkios ligos, kuri gali paralyžuoti vaikus. Ar padės ta vakcina? Ar padės tos lėšos? Kodėl yra taip persekiojama šita pačių gležniausių vaikų ateitis ir būtent šitame kontinente?
Tėvas:
Mano patys mylimiausi vaikai, jūsų šviesa sklinda iš jūsų sielų. Jūsų meilė sugrįžta pas Mane, nuspalvinta kiekvieno iš jūsų individualiu virpėjimu.
Šitoji meilė pasklinda po visą kūriniją. Jinai niekur neišnyksta. Tai yra energija; energija, kurią paskleidžiame Mes iš Rojaus kaip visa Rojaus Trejybė; paskleidžiame, kad ji sušildytų kiekvieną atsivėrusį Mūsų vaiką ir tuo pačiu nuspalvintu kiekvieno asmeniniu patyrimu pasklistų iš jūsų – kiekvieno kiekvienam ir visiems – ir sugrįžtų pas Mus.
Visa energija cirkuliuoja. Nėra nė akimirkos, kad ji būtų statikos būsenoje. Ji cirkuliuoja po visą kūriniją, ir ji vis auga savo dažnumo pasireiškimu. Energetinis dažnis vis kyla nuo kiekvieno iš jūsų šviesėjimo.
Kada jūs tiek daug kankinote vieni kitus, kada jūs buvote pavergę Afrikos kontinentą, laikėte, kad jis nieko vertas – jūs esate aukštesni – jūs laikėte Afrikos kontinentą tiktai vergų rezervu. Jūs trėmėte juos iš savo gimtųjų vietų, kad patenkintumėte savo materialius troškimus, kuriuos diktavo jūsų materialūs siekiai. Jūs tą darėte be atsivėrimo Man. Todėl jūs per šimtmečius sėjote tą baimę, kuri suformavo šito kontinento dabartinę būseną, net ir fizine prasme dabartinę būseną, ne tik dvasinę.
Jūs kalbate apie pasąmonę. Tačiau pasąmonę turi ne tiktai individas. Pasąmonė yra ir tautos mastu, valstybės mastu, rasės mastu, kontinento mastu. Žiūrėkite, kada jūs kalbate apie Ameriką, kas galvoja apie bet kokią kitą valstybę išskyrus Jungtines Amerikos Valstijas? Gausybė yra valstybių Amerikoje, tačiau jūs sutapatinate Ameriką su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, nes tai jau yra iškelta kaip kontinento pasąmonės virpesiai, ir juos iškėlė tie materialia prasme stipriausi, galingiausi savo įtaka, savo finansais ir turtais Mano vaikai, ir jie paveikė jūsų pasąmonę, kad jiems iškart asociacija kyla su šita viena dabartine galingiausia valstybe, nors ji byra jūsų akyse, bet vis tiek pasąmonėje yra užfiksuota, kad Amerika yra būtent šita valstybė, o ne visos kitos valstybės, net ir mažytės, ne visiems jums ir žinomos.
Kada jūs kalbate apie Europą, jūs kalbate kaip apie Senąjį kontinentą, kuriame vyrauja demokratija, kuriame vyrauja tarpusavio santykiai, grindžiami didesniu pakantumu. Tai irgi kontinento pasąmonė – daugybės tautų, daugybės valstybių – bet ji suformuota per ilgus šimtmečius; suformuota ir formuojama ne tiktai Europos kontinento žmonėms, bet ir kitų kontinentų žmonėms. Ir niekas nesiginčija išgirdę Senojo kontinento ir senosios demokratijos pateikimo sampratą, ir jos kilmės šaltinį. Visi pripažįsta, kad tai yra Europa.
Kada jūs kalbate apie Afriką, jūs taip pat įsivaizduojate, kad ten vien tiktai juodaodžiai, kad ten yra menkesnė civilizacija, kad ten yra menkesni žmonės. Tai yra jūsų bendra visų kontinentų nuostata, pasąmoninė nuostata šito kontinento atžvilgiu.
Jūs jau puikiausiai žinote, kad visi virpesiai yra gyvi, ir jie niekur nedingsta. Ir tokios jūsų nuostatos, nesvarbu, kad sąmoningai nesuvokiamos, bet jos per šimtmečius suformuotos – per kartų kartas – yra jūsų pasąmonėje labai gyvos, nors dar ir nepasiekiančios jūsų sąmonės lygmens, kol kokia nors sėkla, mesta minties ar vaizdo pavidalu, neišjudina jos, kad pasiektų jūsų sąmonę.
Todėl, Mano patys mylimiausi vaikai, esantys Afrios kontinente, turi milžinišką baimės pasąmonę, suformuotą jūsų, Mano mylimiausi vaikai, materialių veiksmų; materialių veiksmų, kurie juos baugino; baugino, nes jūs juos engėte, nelaikėte išvis Mano vaikais, neleidote kartu būti viename kambaryje, neleidote bendrauti tarpusavyje jų vaikams, kurie nejautė tarpusavio susipriešinimo, bet jūs jiems sėjote pasąmonėje baimę. Jie žvilgsniu klausdavo, kodėl jie negali bendrauti vieni su kitais? Kad jų oda kitokios spalvos? Jiems tai nebuvo kliūtis bendrauti tarpusavyje.
Tačiau jūs sėjote tą pasąmonės baimę, kuri sklido virpesiais; sklido po visą jūsų pasaulį, kuris yra toks mažytis, toks trapus. Ir šita pasąmonės milžiniška baimė dabar duoda rezultatus – ligų pasireiškimą šitame kontinente.
Jie turi milžinišką baimės būseną ir stengiasi iš jos vaduotis, bet jie vaduojasi taip, kaip diktuoja jiems jų proto veiksmai. Jie ginasi prievarta. Jie ginasi agresija, nes jūs nesuteikiate jiems pagalbos rankos. Jūs ten ateinate tiktai su savo pinigais, kurie neštų jums dar didesnius pinigus, išnaudodami juos, o ne dalindamiesi savo meile ir savo samprata, kaip jie galėtų šviesiau gyventi. Todėl jų pasąmonėje yra suformuota gyva baimė. Ji ir leidžia savo šaknis vis giliau ir giliau, ir pasireiškia įvairiomis ligomis. Tarp jų ir tomis, nuo kurių bandote apsiginti vaistais patys, patys, pavadindami ir maru – net ir jūsų ta liga pasiekusi ir civilizuotus, jūsų samprata, kontinentus, kaip AIDS – yra būtent dėl to, kad jūs laikėte vergais šitą kontinentą tiek šimtmečių.
Ir dabar jūs negalėsite niekaip išgydyti tų vaikų, kiek bevakcinuosite, nes vakcinos yra cheminis, narkotinis vaistas. Jis nešalina priežasties, kuri sklinda iš jūsų ir iš jūsų protėvių, ir iš jūsų protėvių protėvių paskleistų žemo dažnio virpesių.
Todėl, Mano patys mylimiausi vaikai, Aš jus ir vedu šituo gyvuoju keliu, kad jūs, eidami ir garbindami Mus Tris, keliate šituos virpesius į tokį aukštą dažnį, ir jūs esate pati galingiausia Mano vakcina tiems vaikams, esantiems tolimame, jums atrodytų, kontinente.
Skleiskite meilės virpesius. Tai yra daug veiksmingiau, negu materialios vakcinos.
Jūs valote tų vaikučių ne tiktai fizinį ląstelių kūną, bet jūs valote jų praeities kartų baimės pasąmonę, kurią suteikė jiems dabar aplinka, net ir šita pati jų fizinė negalia jiems kelia fizinį skausmą ir tuo pačiu baimę.
------------------------------------------
Ačiū Tau, mylimas Tėve, už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
2010-03-08 11:08:51