Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Ėjimas dvasiniu keliu, Tėvo va... > Tėvo mokymas apie mūsų sustipr... >

Tėvo mokymas apie mūsų sustiprinimus, 2009 06 29

Mielieji sielos broliai ir sesės, noriu su jumis pasidalinti Tėvo mokymu, kurio paprašiau iš Tėvo visiems mums, kad pasakytų kažką, kas sustiprintų mus. Ir štai užrašiau besiliejančias mintis:
.
Miela dukra, aš neatsakau nė vienam savo vaikui to, ko jam iš tikro reikia. Manyje telpa viskas, ir viską paskleidžiu Aš visai kūrinijai. Tavyje yra manoji gyva dalelė, yra ir kituose Mano vaikuose ir visus Aš myliu vienoda ir begaline meile. Aš neturiu laiko, aš beribis ir bekraštis.
Atraskite Mane savyje, mieli mano vaikai, ir jus užlies dar nematyta pilnatvė. Realybė nėra kažkur anapus, ji yra čia pat jumyse, kiekviename. Atsivėrę Man ir prisipildę iš Mūsų Rojaus Tėvų meilės, harmonijos, gailestingumo, išminties, imate patys tai skleisti į išorę. Spinduliuokite atsiverdami Man, atsiverdami Mums Tėvams. Pakilus jūsų virpesiams į aukštesnį lygį, jūs ir imate pajausti dar daugiau meilės, harmonijos aplink save ir savyje. Keičiatės jūs, o aplinka visada išlieka gyva ir kupina harmonijos ir šviesos. Atsivėrę Mums, atveriate vartus savo sielai ir įsileidžiate naujas galimybes. Jos kuria naujas aplinkybes. Jūsų, brangieji, atsivėrimas Mums ir veiksmai sąlygoja jūsų sielų vystymąsi; jūsų charakterio ugdymui čia, Urantijoje, yra pati pradžia. Sunkumai jus grūdina, bet gi jūs nė vienas neliekate nuošaly nuo Mūsų, jūsų brangių Tėvų. Mūsų vedimas jums juntamas priklausomai nuo jūsų pasitikėjimo Mumis, Mūsų realumu. Pastangos niekada nelieka nepastebėtos, kad ir kokios menkos jos būtų. Viskas jumyse. Jūsų valia atsiverti lobių skrynią ir pasiimti tai, ko trokštate. Bet šie lobiai yra begaliniai ir neišsenkami dvasiniai turtai, kurie tik auga, augant jums su Mumis, einant jums Mūsų parengtu keliu.
Mieli vaikai, niekada neabejokite Manimi, savo Tėvu, niekada neabejokite Mumis, visais Tėvais. Jūs patys nepajėgūs priimti teisingų sprendimų, paskleisti šviesos ir nuveikti žygdarbius. Be Mūsų jie tik blankus atspindys to, kaip galėtų būti įvykdyti remiantis Mumis. Tam ir sukurta kūrinija, tam ir parengta, kad joje darniai veiktų visi Mano vaikai kaip vienos šeimos lygiateisiai nariai, padėdami vienas kitam, padėdami visumos labui. Savo patyrimu, atsivėrę Mums Tėvams, spalvinate aplinką, ir spalvos tik ryškės, jums einant tvirčiau link Mūsų.
Būkite KŪRĖJAIS, kokiais esame Mes. Kurkite atskleisdami save, savo unikalią asmenybę, Mano jums padovanotą. Ji kaip mozaika, kurios kiekvieną detalę dabar bandote dėlioti. Bet tam turite visą amžinybę, laikas jūsų ir kartu visa amžinybė, kuri neturi laiko. Pamirškite savo rūpesčius, būkit čia ir dabar su Manimi Tėvu, kurkite save, dėliokite lyg mozaiką iš mažų detalių, kurių kiekviena yra jūsų asmeninis pasirinkimas būti su Mumis kiekvieną akimirką, kurią nuspalviname Savimi.
Visas jūsų gyvenimas susideda iš įvykių ir aplinkybių, bet renkatės kiekvienas asmeniškai, darote sprendimą arba pasikliaudami Mumis, arba nusigrežę nuo Mūsų. Taip ir įvykiai dėliojasi, priklausomai nuo jūsų asmeninio pasirinkimo. Arba esate su Mumis ir einate link Mūsų Tėvų arba be Mūsų, nors niekur nuo Mūsų nutolti negalite. Jūs visą laiką Mumyse, tik sprendimas ir galimybės jums duotos, ir kiekvienam asmeniškai. Eikite ir atraskite jas, klauskite Mūsų ir atsakysime. Tik klauskite, nestovėkite ir neliūdėkite. Kiekviena akimirka brangi, kiekviena akimirka gali būti dovana jums ir visumai.
.
Ačiū brangus Tėve už nuostabų mokymą visiems.
2009.06.25


Jurgita
2009-06-29 11:38