Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Vertybės, būdo bruožai, gyveni... > Tėvo mokymas apie ryžtą, 2009 ... >

Tėvo mokymas apie ryžtą, 2009 09 13

Einant dvasiniu keliu, kiekvienam kyla ryžto klauiimas. Tik kiekvienam savo lygiu, tačiau jis kyla visiems. Todėl aš nusprendžaiu kreiptis į Tėvą, kad Jis suteiktų mokymą apie ryžtą.
-------------
Mylimas Tėve, kas yra ryžtas, ir kodėl mes esame tokie neryžtingi savo dvasiniame kelyje, nors tu esi net mūsų viduje? Ko stinga mums būti ryžtingiems?
Mano mylimas sūnau, ryžtas yra MANO PASIREIŠKIMAS JŪSŲ MATERIALIAIS VEIKSMAIS, ATSIDAVUS MANAJAM VEDIMUI IŠ VIDAUS.
Jūs negalite būti ryžtingi, kad ir kiek to trokštų jūsų Man atsivėrusi siela, jeigu ji pati nesirems į Mano VEDIMĄ ATLIKTI PRAKTINIUS VEIKSMUS.
O SU KIEKVIENU PRAKTINIU ŽINGSNIU SIELA ĮGYJA VIS DIDESNĮ PASITIKĖJIMĄ MANO VEDIMU IR SAVO JĖGOMIS, kurias taip pat semia iš Manęs, per gyvą bendravimą su Manimi.
Todėl, jūsų atžvilgiu, RYŽTAS YRA JŪSŲ ASMENINIS RYŠYS SU MANIMI IR TO RYŠIO KASDIENIS PRITAIKYMAS MATERIALIUOSE DARBUOSE.
TEORIJA NĖRA RYŽTAS.
Jūs galite daug kartų kam nors pasiryžti, tačiau tokio sprendimo nepavertę praktiniu žingsniu jūs savo ryžto nerealizuojate, dėl to neįgyjate didesnio pasitikėjimo Manimi ir savo jėgomis. O tai jus dar labiau traumuoja, kad kiekvienas naujas teorinis apsisprendimas jums pradeda atrodyti toks neįmanomai sunkus, kad jo įgyvendinti praktiškai nebeturite realių jėgų ir jūsų ryžtas ir telieka neįgyvendinta sielos mintis.
Kiekviena atitolinta sielos mintis, jos nerealizavus, jūsų ryžtą dar labiau sumažina. Ir jums vėliau bus tik sunkiau žengti bet kokį, net ir mažesnį žingsnį negu iki tol siela troško žengti, nes jūs savo sprendimo nepavertėte ryžtingu praktiniu žengimu su Manimi.
Be Manęs jūs negalite būti ryžtingi, nes jūsų aplinka ir jūsų žmogaus savanaudiškas materialus protas jūsų pastangas visada stabdys ir joms prieštaraus, kad tik jos nedrumstų jam nusistovėjusių normų ir savosio sampratos apie savo gerbūvį ir tiklsus.
Mano kelias, kuris yra pasiūlytas, ir realiai parengtas kiekvienam iš jūsų, numato jūsų tikrojo, ir mylinčiojo Mane, aš veikimui bet kokioje aplinkoje. O ŠIS VEIKIMAS IR YRA RYŽTAS.
Jeigu veikimo nevyksta, ryžtas jums ir toliau lieka tik teorinė samprata ir nesuvokiamas tikslas jūsų sielai, kurį ji jaučia troškimu. Būtent dėl to, kad jūs būtumėte ryžtingi, jūs ir turite pradėti žengti praktinius žingsnius. Tiesiog pažvelkite į savo netolimą praeitį. Argi jūs nepasikeitėte, argi nepajutoje savyje, kad tapote ryžtingi, palyginus su savo ankstesniu veikimu, kuris prasideda nuo mąstymo? Kiek jis pasikeitė ir pagilėjo, kiek jis pašviesėjo ir atsgręžė į Mane, ir tokį mąstymo pasiekimą paliudijo jūsų įdėtos pastangos, jūsų praktiniai veiksmai, kurie ir liudija jūsų RYŽTĄ. Jūs vis labiau ir tvirčiau jačiatės šitame kelyje, kada kasdienius troškimus, kuriuos jums pareiškia siela per atsivėrimą Man, įgyvendinate savo aplinkoje.
Ryžtas kasdienybėje, tai toks veikimas, kada siela jaučia tvirtėjimą ir pasitenkinimą savo nuveiktu veiksmu, koks jis mažas bebūtų. Dėl to jūsų VEIKIMAS KASDIEN yra LABAI SVARBU, kad jūs patys neprarastumėte jau savo anksčiau sukaupto pasitikėjimo ir Manimi ir savo pačiu aš. Kiekvienos atostogos apsunkina įgūdžių atstatymą, jeigu jos užtrunka per ilgai, o dvasiniai įgūdžiai, pasireiškiantys praktiniais veiksmais savo sielos broliams yra jums daug sunkesni negu jūsų žmogiškajam materialiam protui įprasti veiksmai, nes jūs sutinkate , ir visada sutiksite, skirtingą savo sielos brolių reakciją, kuri labai dažnai jums slopins ryžtą, ir dėl to veiks jus iš vidaus. Ir jeigu tuo metu jūs nesieksite dar gilesnio ryšio su Manimi, ir paties materialaus veiksmo neįgyvendinsite, tai jūsų ryžtas ims vis silpnėti, o nepasitikėjimas ir Manimi, ir savimi ims tik augti ir jus paralyžiuoti iš vidaus, kad tik nereikėtų to veiksmo atlikti.
Todėl tik GYVAS ryšys su Manimi ir suteikia jums apsisprendimą, o to sprendimo įgyvendinimą. Jeigu nėra ryšio su Manimi, jokie įkalbinėjimai nė vienam iš jūsų nepadės, ir niekada neįtikins jūsų žmogiškojo savanaudiško ir materialiaus proto, kad tokį žingsnį verta žengti. Tai perdaug skausmingas žingsnis materialiam protui, ir pilnam pasąmoninės baimės, kad jis sutiktų rizikuoti.
Kada jūsų palaikoto gyvą ryšį su Manimi, tada jūs ir patys imate žvelgti Manuoju žvilgsniu, tada jūs imate suvokti prieš jūs esamo sprendimo įgyvendinimo svarbą visumai ir tuo pačiu jums patiems, nes Aš, būdamas RYŽTO ŠALTINIS IR CENTRAS, visada veikiu tik RYŽTINGAI IR BE PERSTOJO, nė akimirkai nesustodamas, visą laiką esu VIEKIMO BŪSENOJE, NORS ESU NESIKEIČIANTIS, BET VEIKIU SAVYJE, KAD TIK BŪTŲ GERIAU JŪSŲ IŠORĖJE KIEKVIENAM IŠ JŪSŲ, KADA VISUMA BUS ŠVIESI IR VEIKIANTI TAIP PAT RYŽTINGAI IR IŠMINTINGAI.
Kadangi aš esu Ryžto Šaltinis ir Centras ir esu net kiekviename iš jūsų per savo fragmentą, jums suvokiamą kaip Manąją dvasią, tai jums KO NORS BIJOTI nėra reikalo. Galite būti tikri, kad jūsų vedimas iš vidaus Mano yra numatytas toks, kad jūsų ryžtą tik skatingų, ir stiprintų, bet ne slopintų ir stabdytų. Tad jūs tik turite atsiduoti Mano vedimui, kad taptumėte ryžtingi šviesos skleidėjai ir šaukliai.
Tačiau argi jūs galėsite būti ryžtingi ir sveiki savo fiziniu kūnu, jeigu jūs neatsiduosite Man, Mano vedimui iš vidaus? Niekada tokie nebūsite.
Todėl norėdami būti tokie, kokiais jus sumaniau Aš, ir turite iš Manęs pasipildyti Mano meilės gyva energija, Mano visu buvimu jūsų viduje. O kai gi jūs šitą pasieksite, jeigu tam neskirsite savo sielos ryžtingų pastangų ir laiko. Tada ir liks jūsų sielos troškimai tik teoriniais siekiniais, bet niekada nepavirs į dvasinę šviesą ir meilę.
Vien tik samprotauti apie meilę nereiškia, kad siela myli. Ji pamilsta tik atsivėrusi Man ir pati ryžtingai atsiduodanti Manosios gyvos meilės pripildymui. Ir tik šitoji meilė sužadina jūsų sielą iš vidaus jai siekti šviesos skleidimo ryžtingai ir drąsiai, nes ji pati junta iš Manęs jai liejamą meilę ir Mano buvimą savo viduje, kas ir pašalina visas kliūtis būti savo žmogiškojo ir savanaudiško materialaus proto baimės nelaisvėje, ir išsivadavus iš šitos negyvos, bet realios protui baimės nelaisvės, siela tampta ryžtinga ir viekli. Ir ji spindi savo kasdieniais ir materialiais darbais visų labui ir visur.
Ačiū tau mylimas Tėve už šį mokymą. Tegu jis padeda mums pažvelgti į savo sielos ryžtą tavuoju žvilgsniu.
Vilnius,
2009 09 14
12.05
---------------------
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2009-09-13 12:11