Urantija > Urantijos Knyga > Įvadas. (Dieviškasis Patarėjas... > Įžanga > 1 >

Žodis "Urantija" yra naudojamas kaip pavadinimas mūsų planetai žemei. Pats apreiškimas susidedantis iš dokumentų anglų kalboje dar būna taip ir vadinamas 'Urantijos Dokumentai' - kas reikštu mūsų planetai priskirtus dokumentus. Pirmosios dvi knygos dalys labiau apima tai kas vyksta plačioje kūrinijoje, kitose dviejose - mūsų planetos istorija ir Jėzaus gyvenimas ir mokymai.

Pirmiausia svarbu paminėti, kad įvadas yra dideliu laipsniu skirtas tik tiems, kurie yra jau apsisprendę perskaityti visą Urantijos Knygą. Paskaičius apreiškimą, įvadas tampa gan paprastai suprantamas ir atvirkščiai - visiškai neskaičiusiam knygos įvadas gali pasirodyti labai sudėtingas ir atstumiantis skaityti pačią knygą. Pati knyga nėra taip sudėtingai parašyta, įvadas yra vienas sunkiausių tekstų kuris suprantamas gali būti tik tiems kurie skaitė pačią knygą ir žino įvairių terminų platesnį kontekstą.

Knygą rekomenduojama skaityti nuosekliai nuo pradžios iki pabaigos, o ne paskaitant tai čia tai ten. Pats taip skaičiau, nors tarpais dar atsivertęs po kelis puslapius paskaitydavau po kelis puslapius iš įvairių vietų. Yra žmonių, kurie knygą pradėjo skaityti nuo ketvirtosios dalies - nes Jėzus mums gan ir taip pažįstamas. Todėl visi kas dar nėra daug skaitę knygos gali pagalvoti ir apie tokį variantą.

Įvade aptariamos įvairios dievybės ir ryšiai tarp jų. Pritariu 0:0.2 aprašomiems sunkumams ir išminčiai. Kaip matyti aptariami įvairūs dalykai, vertybės, prasmės.

Pati knyga taip pat yra parašyta tokiu būdu, jog pirmiausia aptariami esminiai dalykai, visaapimantys reiškiniai kaip kad Rojus, Dievas, visa Kūrinija ir Kūrinijos centras, tuomet einama per didžiulius kūrinijos darinius kaip evoliucinės supervisatos ir jos struktūrinius vienetus link mūsų saulės sistemos, mūsų planetos, jos vystymosi etapų, žmonijos joje vystymosi etapų ir galiausiai Jėzaus gyvenimo ir mokymų. Tokiu būdu priėję prie paprastų dalykų kaip kad Jėzaus mokymų - mes turėdami gilesnį kontekstą apie visą plačią kūriniją daug plačiau suvokiame Jėzaus veiklos prasmę.

Iš esmės kaip pagal Urantijos Knygą sudaryta kūrinija, tai kūrinijos centre yra gan didelis Rojus, aplink jį yra tobula Havonos visata, aplink ją skrieja septynios evoliucinės supervisatos. Vienoje iš tokių supervisatų "Orvontone" randasi daug vietinių visatų. Mūsų vietinėje visatoje "Nebadone" Jėzus yra kaip tos vietinės visatos kūrėjas, valdovas ir remėjas kartu su savo partnere "Motina Dvasia". Taigi mūsų planeta yra tik vienas iš daugybės apgyvendintų žmonėmis planetų.

Aplink septynias supervisatas yra dar keturios "išorinės erdvės juostos" kuriose organizuojami pasauliai. Už šių juostų yra dar daug erdvės kurioje kol kas tik formuojamos įvairios energijos - kažkada ir ten bus daugybė visatų. O dabar yra būtent toks "visatų visatos" amžius, su tokiu jos išsivystymu.