Forumas - Mūsų pagalba išsaugant Merkinės piramidę - Sirijus - Pakylėtųjų Valdovų Laiškai
Sirijus - Pakylėtųjų Valdovų Laiškai

Pakylėtieji Valdovai
Diktavimai pagal metus:
2014 metai 2013 metai
2012 metai 2011 metai
2010 metai   2009 metai
2008 metai   2007 metai
2006 metai   2005 metai
Meditacijos | Rožiniai
Specialūs puslapiai
Šaukiniai | Rožių kelias
Susiję terminai
Knygos Lietuvių kalba
Valdovų rekomendacijos

vėlesnius negu:

ir ankstesnius nei

GMail 
Translate eng-lt 
Google+ Socialinis tinklas 
Google Chrome 
Opera, greita ir saugi interneto naršyklė

Papildomos sritys

El. paštas & slaptažodis


Dabar registruota: 264
Registruotis forume
Priminti slaptažodį
Diskusijos forume
Autorių sąrašas
Svečių Knyga ( ten.lt )
Laiškų aptarimas (nauji)

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
Mūsų pagalba išsaugant Merkinės piramidę

Noriu atkreipti visų dėmesį, jo galime pareikšti savo poziciją dėl Merkinės Piramidės-kupolo išsaugojimo, pasirašykim peticiją adresu:
http://www.povilas.visiems.lt/
Forumo adresas http://povilas.vhost.lt/phpBB3/index.php

 Audrius ~
 2011-02-22 22:36
norėdami rašyti komentarą prisijunkite
Komentarai

AUDRIAU, ačiū už argumentuotą išaiškinimą. Atskiri "akmenėliai" puikiai "sugula į gražią freską". Tikiuosi jos šviesa ne vienam nušvies sąmonės kampelių prietemas. Su Meile ir Šviesa!
 Antanas ~
 2012-03-31 13:18


Dėl Liuciferio: Blavatskajos "Slaptoji Doktrina" nedaro iš Liuciferio blogio centro ir tos asmenybės, prieš kurią visu pasauliu reikia kovoti. Lygiai taip, kaip Šėtonas ir Velnias, taip ir Liuciferis savimi išreiškia šešėlinę Dievybės, esančios įsikūnijime, pusę. Atvejis su Liuciferiu labai tipiškas. Tai akivaizdus liudijimas to, kaip dogma, platinama bažnyčios tėvų, pilnai iškreipė pirminio įvykio prasmę. Liuciferis, Aušros Sūnus, Spindulingas Angelas, apdovanojęs žmoniją protu buvo nuverstas žemyn iki raguoto atpirkimo ožio, į kurį ištisos krikščionių kartos rodydavo kaip į pagrindinį visų bėdų šioje planetoje kaltininką.
Beje, tai buvo ir iki šiol liko visų Šviesnešių dalia. Pavyzdys su Liuciferiu dar labiau tipiškas tuo, kad jo vardas iš lotynų kalbos kaip tik ir verčiamas kaip Šviesnešys.
Ir dar nuostabiau yra tai, kad ši metamorfozė atsirado dar visai nesenais istoriškai aprašytais laikais. Dar ankstyvaisiais krikščioniškais laikais vienas iš Romos popiežių pasiėmė sau vardą Liuciferis. O ketvirtame amžiuje egzistavo krikščioniškoji sekta, kurios nariai buvo vadinami liuciferiečiais. Pats Jėzus apie save kalbėjo: “Aš esu žvaigždė...šviesi ir ryto“, arba Liuciferis.
... Apaštalas Paulius kartojo savo laiškuose Korintiečiams:
Argi nežinote, kad mes [Įšventintieji] teisime angelus...“
... todėl Liuciferis – Dvasia, Nešanti Nušvitimą ir Minties Laisvę – metaforiškai yra švyturys, kuris padeda žmogui rasti savo kelią per Gyvenimo rifus ir seklumas, nes Liuciferis savo aukščiausiu aspektu yra Logas ir „Priešininkas“ – žemiausias; abu šie aspektai atsispindi mūsų Ego.
Žmonija yra gilaus miego būsenos. O „Proto Miegas pagimdo pabaisas“, panašias į Velnią ir Šėtoną.
Fantastinis archajiškas padavimas byloja, kad Venera keičiasi (geologiškai) drauge su Žeme, ir todėl kas atsitinka vienoje, įvyksta ir kitoje, tad jų tarpusavio pakitimai buvo daugkartiniai ir dideli; dėl šios priežasties šitai kartoja ir šv. Augustinas ir kai kuriuos kontūrų, spalvos ir netgi orbitų pokyčius jis priskiria šitai teologiškai išaustai Veneros-Liuciferio prigimčiai.
“Bet senovėje ir iš tikrųjų Liuciferis, arba Liuciferus, buvo vardas Angeliškos Būtybės, kuri žengia Tiesos Šviesos, kaip ir dienos šviesos, priešakyje. Valentino Evangelijoje „Pistis Sophia“ dėstoma, kad iš trijų Jėgų, išeinančių iš Šventųjų Trijų trigubų Jėgų vardų, Sofijos Jėga (Šventoji Dvasia, pasak šių gnostikų – jie iš visų kultūringiausi) esti Veneros planetoje, arba Liuciferyje.
Ir dabar įrodyta, kad Šėtonas, arba Raudonasis Ugninis Drakonas... ir Liuciferis, arba „Šviesnešys“, esti mumyse; tai mūsų Protas, mūsų Gundytojas ir Atpirkėjas, mūsų protingas Išlaisvintojas ir Išgelbėtojas nuo gryno animalizmo. Be šito principo – pačios esmės, Tyro Dieviškojo Mahato (Proto) emanacijos, betarpiško Dieviškojo Proto spinduliavimo, mes neabejotinai būtume ne geresni už gyvūnus...
 Audrius ~
 2012-03-28 22:55


Ar tai ne ASMUO , jei kalba?

Jis nekalba, o siunčia to intensyvumo Savo Meilės spindulį, kurį gali priimti šis pasiuntinys. O, žmogiškasis organizmas gali suvokti tik milijoninę Jo tikrosios Esaties dalį. Jis negali Savęs parodyti visiškai. Mūsų pasaulis nesugeba išlaikyti Jo vibracijų. Todėl siunčia tik mažą savo Esaties dalį, perlauždamas Savo Meilės spindulį per pasiuntinio čakras. O pasiuntinys tai nusako jau žmogiškąja kalba, naudodamas sau būdingą terminologiją...
Nežinau ką kalba Žėko titanai, nelabai man įdomu.

Kur pasakyta, kad leidžia nuodėmiauti? Iš kur paėmei? Kaip ir mes turime aukščiausią savo dalį: AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU, savo aukščiausiąjį Aš, taip ir Dievas turi Aukščiausią savo dalį ir žemiausią. O ta žemiausioji, tai mes visi įsikūnijime, ir viskas kas mus supa. Tai tik samprata, kuri man artima, tavo gali būti visiškai kitokia, tačiau tai visiškai nereiškia, kad kažkuris iš mūsų yra neteisus. Mano manymu ir Dievas , ir velnias yra žmogaus viduje, o ne kažkur išorėje, kažkokia asmenybė. Ir kiekvieną savo poelgį, pasirinkimą žmogus atlieka kažkurio naudai, arba Dievo, arba velnio, nėra tarpinio varianto.

AUDRIAU, apie tai kalba tik visokio plauko magai, raganiai, okultistai, ezoterikai...

Matai, Jage, pas tave labai stipri išankstinė nuostata, suprantu tave, nes tau nuo mažumės įkalta į galvą, kad okultistai-ezoterikai-magai-yra blogis, vedantis pragaran. Nes taip kalba bažnyčia, kunigai...

Valdovai smulkiai neaiškina, kas tą hierarchiją sudaro, nes mums to ir nereikia tiksliai žinoti. Viską mes pripratę sudėlioti į stalčiukus ar prikabinti etiketę. Mano supratimu, yra dvasinė būtybė atsakinga už žemės planetą, yra atsakinga už saulės sistemą, už atskiras galaktikas, taip iki visatos. Mes gyvename pagal šios visatos įstatymus. Kitose visatose įstatymai skiriasi. Kaip ir mūsų valstybės įstatymai nuo kitų. Aišku, tuo viskas nesibaigia, už visatos dar yra begalė...Bet mums tai neturėtų rūpėti, nes mes gyvenam, vystomės pagal šios visatos įstatymus. Galima paimti pavyzdį rusiškos "matrioškos": žemė susideda į saulės sistemos matriošką ir t.t. iki visatos. Pagrindiniai šios visatos įstatymai, apie kuriuos kalba Valdovai, tai Karmos ir reinkarnacijos įstatymai.

AUDRIAU, kas tas Sant Kumara?

Sanat Kumara yra Dienų Senovis, apie kurį kalbama pranašo Danielio knygoje. Sanat Kumara (sanskr. – amžinai jaunas) yra vienas iš Septynių Šventųjų Kumarų. Senų senovėje, maždaug prieš 18 milijonų metų, dar Lemūrijos laikais jis atėjo į Žemę pačią tamsiausią valandą, kai visa šviesa užgęso jos evoliucijose, nes nebuvo nė vieno individo planetoje, kuris būtų šlovinęs Dievo Buvimą. Kosminės Tarybos buvo priėmę sprendimą likviduoti Žemės planetą. Toks buvo žmonijos atsitraukimas nuo Kosminio Įstatymo, jog Saulėtieji Valdovai nusprendė daugiau nebeduoti jokios galimybės žmonėms, savo valia paniekinusiems Dievo liepsną savo širdyse ir ją pamiršusiems. Pagal įstatymą, norint išgelbėti Terą (Žemę) reikėjo, jog kas nors tarsi „avinėlis", įgavęs kūną, dalyvautų fizinėje oktavoje palaikyti Gyvybės triklostės liepsnos pusiausvyrai ir ją išsaugoti kiekvienoje gyvoje sieloje. Tapti šiuo „kuo nors" nutarė Sanat Kumara.http://viduje.puikiai.lt/sirius2011/?va=41 - čia yra platesnis aprašymas. Sanat Kumara yra Veneros planetos hierarchas.

skaičiau, kad tai šviesnešys Liuciferis. Tai tiesa?

Man artimesnė teorija, kad Prometėjas yra Liuciferis. Pusdievis pavagia iš Dievų (Elohimų) jų paslaptį – Kuriančiosios Ugnies paslaptį. Už šį šventvagišką bandymą jį Kronas sugauna ir atiduoda Dzeusui, Tėvui ir žmonijos Sukūrėjui, kuris norėjo, kad žmonės liktų protiškai akli ir panašūs į gyvūnus. Dzeusas, įasmeninta Dievybė, nenori matyti žmogaus „panašaus į vieną iš mūsų“. Todėl Prometėjas, „Ugnies ir Šviesos nešėjas“, prikaustomas prie Kaukazo kalno ir pasmerkiamas kentėti.“ Aišku, legenda kalba ne apie fizinę ugnį. Nes ugnis niekada nebuvo sukurta, bet egzistavo Žemėje nuo pat pradžios. Kalbama apie Kuriančiąją ugnį, Proto ugnį, kuri padeda kurti meną ir gimdyti vaikus. Kalbama apie tą ugnį, kurią atnešė Žemei Išminties Valdovai. Nukryžiuotas Titanas yra kolektyvinio Logo, „Kariaunos“ ir „Išminties Valdovų“, arba Dangiškojo Žmogaus, įsikūnijusių į žmoniją, simbolis. Buvo kilęs klausimas, ar reikia sunaikinti žmoniją kaip nenusisekusį kūrinį. Ar neprimena šitai to, apie ką kalbama Sanat Kumaros diktavime „Septintojo Antspaudo Atvėrimas“:http://www.viduje.puikiai.lt/sirius2011/?p=1061. Sanat Kumara irgi įsikūnijo, kad išgelbėtų žmoniją nuo sunaikinimo ir atnešė žmonėms Dieviškąją ugnį-kibirkštį. Čia yra labai artimų sąsajų su Prometėju...

Štai taip iš skirtingų šaltinių susidėlioja vadinamojo „angelų maišto“ paveikslas. „Maišto“, kuris visiškai derėjo su Kosminiu Įstatymu. Už viską materialioje Visatoje reikia mokėti. Už žmonijos išgelbėjimą – taip pat. Kas nors turėjo pasiaukoti.
Todėl gana žiauru, kad žmonija daugel amžių drabsto savo Išgelbėtoją purvu. Situacija labiau nei neteisinga. Gavusi galimybę tęsti gyvenimą, gavusi Protą ir Kūrybos Ugnį, žmonija amžinai iškreipia savo kūrybinį gebėjimą ir dėl visų nuodėmių bei nelaimių kaltina savo Išgelbėtoją. Ir pirma nuodėmė, kuria žmonija kaltina savo Išgelbėtoją – išdidumas. Kiekvienas linkęs kitame matyti savo asmeninius trūkumus. Tik regėdamas pasaulį per savo iškreiptos ir netobulos sąmonės prizmę, žmogus gali kaltinti, pavyzdžiui, Jėzų, esą Jis, norėdamas išgarsėti, leidosi nukryžiuojamas.
O Išgelbėtojas nuolankiai priima nukryžiavimą už žmonijos nuodėmes ir neša šią naštą milijonus metų. Ir jeigu, kaip sakė Šekspyras, „iširo laikų ryšys“, jis turi būti atstatytas. Anksčiau ar vėliau teisingumas triumfuos. Apie Prometėją http://viduje.puikiai.lt/sirius2011/index.php?p=1073

AUDRIAU, vat čia visai nesuprantu. Kieno jis įsikūnijime?

Mes įsikūnijime - tai žemiausia Jo(Dievo) paties dalis, va kas norėta pasakyti.

Tarsi neturime laisvos valios, kažkieno pilve sėdim.

Nereikia visko suprast pažodžiui, tiesiogiai, Sanat Kumara sako, kad vaizdžiai kalbant, mes visi esame Dievo pilve. Beje, Jėzaus pasakymas, kad pas Tėvą pateksite tik per mane krikščionių irgi suprantamas pažodžiui, tiesiogiai. Jie mano, kad visi kiti ne krikščionys: musulmonai, indusai, budistai ir t.t., kurių tikėjime nėra Jėzaus, yra pasmerkti. O V. Jėzus Kristus aiškina, kad sakydamas per mane, jis turėjo omeny jo, t.y. Kristaus sąmonės lygį, kurį turi pasiekti žmogus, kad patektų pas Dievą.

Minimas fizinis kūnas, o dvasia ir siela tarsi užmirštama.

Čia tik maža ištrauka iš vieno diktavimo. Ir pagal tai daryti išvadas apie visus diktavimus būtų neprotinga. Iš viso yra 427 diktavimai, o kiek tu, Jage perskaitei? Vieną, ar du...? Bibliją visą perskaičiau, Valdovų laiškus taip pat ne kartą ir ne du.

AUDRIAU, tai ne Baltosios Brolijos ordino tąsa? E. Blavatskaja neturėjo tam mokslui jokios įtakos?

Taip, Didžioji Baltoji Brolija - tai Vakarų šventųjų ir Rytų adeptų, susivienijusių su gyvojo Dievo Dvasia ir sudarančių dangaus kariauną, dvasinis ordinas. Jie praėjo karmos ir inkarnacijos ciklus ir pakilo į tą aukščiausią realybę, kuri yra amžinoji sielos gyvenimo buveinė. Didžiosios Baltosios Brolijos Pakylėtieji Valdovai, susivieniję dėl žmonių brolijos aukščiausiųjų tikslų ir globojami Dievo Tėvystės, gimė visų epochų kiekvienoje kultūroje ir religijoje, kad per ekonominę plėtrą įkvėptų kūrybinius švietimo, mokslo ir meno, Dievo vyriausybės ir gausingos Gyvybės laimėjimus. Žodis „baltas" apibūdina ne rasę, o baltos šviesos, supančios jų atvaizdus, aurą(aureolę). Brolija taip pat įjungia į savo gretas šiek tiek Pakylėtųjų Valdovų nepakylėtų čelų. „Apreiškimo knygoje" Jėzus Kristus apie šį „baltai vilkinčių šventųjų dangiškąjį ordiną" papasakojo savo tarnui Jonui.( Apr.3:4,5;6:9-11; 7:9,13,14; 19:14.)

Tavo vis peikiama Blavatskaja, taip pat buvo Didžiosios Brolijos pasiuntinė.

diskutuokime iš Meilės vieni kitiems, bendromis jėgomis raskime TIKRĄJĮ IR VIENINTELĮ DIEVĄ MŪSŲ SUTVĖRĖJĄ . TINKAMAI TIK JAM VIENAM TARNAUKIME GERAIS DARBAIS KIEKVIENAM GYVENIMO KELYJE SUTIKTAJAM ARTIMUI! DALINKIMĖS SU ARTIMU VISKUO!DALINKIMĖS TARPUSAVYJE!

Labai gražiai pasakei...

Ar tu, Jage manai, kad Biblija yra parašyta amžiams, visiems laikams? Juki žmonės prieš 2000 metų buvo kitokio sąmonės lygio, jiems reikėjo vienokios tiesos, keičiantis sąmonei pateikiamas požiūris į tą pačią tiesą šiek tiek kitu kampu. Patiko kaip Gautama Buda savo laiške sako apie prisirišimą prie žodžių: "Žodis yra tiesos drabužis, kaip kad lapai yra medžių drabužis. Ateina ruduo ir lapai krinta, o pavasarį vėl išsiskleidžia.
Lygiai taip ir žodžiai. Tiesa apvelkama žodžiais, jūs mėgaujatės šia Tiesa. Bet ateina laikas, kai šie žodžiai vysta, panašiai kaip rudenį lapai, bet tik dėl to, kad Tiesa pasireikštų kitame kosminio ciklo etape.
Todėl nėra prasmės prisirišti prie žodžių, kuriais apvilkta Tiesa. Mokėkite įvairiuose mokymuose ir religinėse sistemose pažinti Vienintelę Tiesą. Bet neprisiriškite prie žodžių.
Jūsų prisirišimas prie vienos ar kitos sistemos panašus į prisirišimą prie pernykščių lapų.
Mokėkite įžvelgti Tiesos esmę".
Tie iš jūsų, kurie turi labiau išplėstą sąmonę, supranta, kad esate neatskiriama Dievo dalis, kad sudarote Dievo kūną, kaip ir visos gyvos Žemės būtybės. Matote tikslą padėti visoms gyvoms būtybėms todėl, kad esate tuo pačiu metu kiekviena iš tų gyvų būtybių. Ir sudarydami vieningą organizmą su visa Kūrinija, negalite daugiau teigti, kad šis organas ar organizmo sistema, kuriai priklausote, yra pati svarbiausia.
Jeigu širdis arba inkstai jūsų organizme sakys, kad jie yra svarbiausi ir reikalauja ypatingo dėmesio, tai atsilieps visam organizmui. Visas organizmas sirgs.Kuo labiau išvystyta žmogaus sąmonė, tuo mažiau jis mato prieštaravimų įvairiose religinėse sistemose, tuo didesnę vienybę jis jaučia su kiekviena gyva būtybe.
Jei norite, pabandykite ieškoti prieštaravimų ir blogųjų savybių visame, kas jus supa. Būtent taip elgiasi vadinamoji egoistinė, į save susikoncentravusi sąmonė. Šitaip sumažinate vibracijas iki tokio lygio, kad iš išorinio pasaulio į savo gyvenimą pritraukiate pačius blogiausius reiškinius. Jūs būsite nelaimingi. Ir jus supantys žmonės bus nelaimingi.
Pamąstę suvoksite, kad dauguma žmonių būtent taip ir elgiasi. Jie visų pirma pastebi trūkumus visame, kas supa. Ir tai savaime suprantama: jų sąmonė tiek netobula, kad aplinkui mato tiktai trūkumus. Vykite iš savo galvos ir širdies viską, kas skiria, viską, kas jus priverčia smerkti kitus, visur ieškoti netobulybių ir prieštaravimų. Vykite iš savo galvos nuolatines paieškas tų, kas už jūsų pačių ribų jums trukdo.
Tai gali būti jūsų kaimynai, kitos pasaulėžiūros sistemos atstovai, puolę angelai, pasaulinis blogis.
Taip, netobulumas jūsų pasaulyje vyrauja. Bet kai nuolat sutelkiate dėmesį į netobulybę, laisva valia laistote savo Dieviškąja energija netobulos žmogiškosios sąmonės piktžoles.
Žiūrėkite, ką laistote, kur naudojate Dievo duotą energiją.
 Audrius ~
 2012-03-28 22:35
„Jage, aš Dievą taip įsivaizduoju:
http://viduje.puikiai.lt/sirius2011/?s=1133 - šiame laiške aprašomas Dievo įsivaizdavimas man labai artimas.
..."Aš sugalvoju pasaulius ir tai, ką sugalvoju, realizuoju. Aš kuriu savo Valia ir Ugnimi. Palaipsniui detalizuodamas kūriniją, skirdamas pareigas dvasinėms Būtybėms, apgyvendintoms Mano pasaulyje.
Aš egzistuoju kiekvienoje šioje dvasinėje Būtybėje, bet kartu kiekvienai iš jų duotas asmeninis individualumas, asmeninis gebėjimas kurti, lavinti save. Visų būtybių pagrindą sudaro mano Liepsna.
Mano sąmonės lygyje mes visi vieningi.“

AUDRIAU, ar tai ne ASMUO , jei kalba? Beje P.Žėko titanai panašiai kalba, aiškina, kad tą dievą sukūrė jie. Titanas pabuvęs, pašėliojęs bus sugrąžintas atgal pas titanus. Vadinasi ne dievas, jei titanai juo manipuliuoja.


„Tačiau visatai diferencijuojantis vyksta pasidalijimas ir sutankėjimas. Kuo žemesnės išreikšto pasaulio vibracijos, tuo didesnis atsiskyrimas ir nesuderinamumas tarp mano paties dalių.
Aš leidžiu egzistuoti šiam atsiskyrimui, nes per jį siekiu pažinti save.“


AUDRIAU, šis dievas ir piramidininkų - nevisagalis, jei siekia pažinti save per nuodėmingumą, vibracijų sutankėjimą ar dar kitaip. Kam tada Dievo 10 įsakymų, jei leidžia nuodėmiauti ?

„Visata panaši į žmogaus organizmą. Kiekviena galaktika ar galaktikų grupė gali būti prilyginta žmogaus organizmo organams ir sistemoms.
Visa tai sudaro mano kūną, lygiai taip, kaip jūsų kūną sudaro organai ir sistemos. Mes panašūs.
Ir taip pat, kaip jums sunku suprasti Aukščiausios Būties planų egzistavimą šioje kūrinijos sistemoje, taip pat ir man sunku suvokti jūsų tankaus pasaulio problemas.“

AUDRIAU, apie tai kalba tik visokio plauko magai, raganiai, okultistai, ezoterikai, kad galėtų manipuliuoti žmonėmis. Pateisina save, kad papildo žmogų iš tokio dievo energiją kiekvienam kūnui. Jei tai ir būtų, ar ta energija visiems reikalinga. Žmogus tik dar labiau sustabarės, jei savo dvasios neskaidrins, o tik pildysis neaiškios ugnies energijos. Žmogui reikia ATSIVERTIMO!

„Visatos valdymui egzistuoja visa protingų būtybių, esančių skirtinguose išsivystymo lygiuose, hierarchija.
Ir ši hierarchija nusitęsusi nuo manęs iki smulkiausios šio pasaulio dalelės.
Visi mes pavaldūs bendram šios visatos Įstatymui"...

AUDRIAU, kas tą herarchiją sudaro? O koks tas visatos įstatymas? Ne DIEVO KŪRĖJO, o visatos?

„Sanat Kumara pirmame savo laiške sako, kad vaizdžiai kalbant, visi jūs esate Dievo pilve. Ir nejaugi jūs manote, kad Dievas leis jums gyventi pagal savo sugalvotus įstatymus? Ne, aš sakau. Jis paprasčiausiai atsikratys visko, kas neatitinka Jo Valios ir Jo Įstatymų. Sveikas organizmas pats atsikrato vėžinių ląstelių, esančių jo viduje...“

AUDRIAU, kas tas Sant Kumara? Ar tai miręs žmogus, ar kokia dvasia. Kažkur skaičiau, kad tai šviesnešys Liuciferis. Tai tiesa? Ar tas pilvas nesiekia mūs suvirškinti? Biblijoje viskas daug aiškiau, dvasiškiau , mieliau ... pristatyta.

„Konfucijus taip pat savo laiške labai aiškiai apibūdina:
"Ir lygiai taip, kaip manyje yra Aukščiausia mano paties dalis, šis Kūrėjas ir Pasaulio Sukūrėjas turi aukščiausią savo Paties dalį ir žemiausią savo Paties dalį. Ir ta žemiausia Jo Paties dalis – tai aš įsikūnijime. Tai aš įsikūnijime ir visi kiti gyvi sutvėrimai įsikūnijime ir visa Žemė kurią aš regėjau, kiek akys aprėpia.
Mes visi buvome Jis įsikūnijime.“

AUDRIAU, vat čia visai nesuprantu. Kieno jis įsikūnijime? Tarsi neturime laisvos valios, kažkieno pilve sėdim. Man taip nepatiktų būti. Dievas leidžia rinktis. Mano supratimu, kaip tikėsi, taip ir bus po mirties( naujame gyvenime ). Pas Dievą Tėvą daug dvasios buveinių. Čia gi daugiau akcentuojamas šis pasaulis.

„Ir Jis per mus gyveno, kūrė ir pažino. Jis pažino Pats save per mus, per kiekvieną gyvą būtybę.
Mes visi buvome jo ląstelės ir kraujagyslės. Mes sudarėme Jo kūną. Ir mes buvome visi susiję su Juo ir tarpusavyje. Nesvarbu kaip jūs pavadinsite tą, kurio dalis jūs iš tikrųjų esate: Dievu, Kūrėju, Atmanu, Aukščiausiu Protu...“

AUDRIAU: Jei Viešpats , tai kodėl per mus? Minimas fizinis kūnas, o dvasia ir siela tarsi užmirštama. Pabaiga , tai antikristiška. Mus visus vedanti puikybėn.


„Sakai, kad bendrauji su Dievu Šventąja Dvasia, o pastraipos pabaigoje klausi: Su kuo aš bendrauju? Tau geriau žinot, su kuo tu bendrauji...“

AUDRIAU, teisingai, žinau su kuo bendrauju, esu net mačiusi keletą kartų. Bet tai ne taip, kaip visi sirijiečiai ar piramidininkai kasdien girdi , net jiems kažkas diktuoja. Dievo Šventoji Dvasia taip kadien nekalba. Ji apsireiškia, panašiai, kaip minima Biblijoje. DIEVAS ŠVENTOJI DVASIA YRA ASMUO, kylanti iš VIEŠPATIES DIEVO TĖVO IR JO VIENATINIO SŪNAUS JĖZAUS KRISTAUS DVASIOS!

„Rašai:"Aš linkusi tikėti tuo, kas sena, išbandyta ir patikima".

Pakylėtieji Valdovai žmoniją veda tūkstančių tūkstančius metų. Tai kas tada yra senesnis ir labiau išbandytas?“

AUDRIAU, tai ne Baltosios Brolijos ordino tąsa? E. Blavatskaja neturėjo tam mokslui jokios įtakos? Gal ne viską išstudijavau, nesupratau ko nors? Atleisk, diskutuokime iš Meilės vieni kitiems, bendromis jėgomis raskime TIKRĄJĮ IR VIENINTELĮ DIEVĄ MŪSŲ SUTVĖRĖJĄ . TINKAMAI TIK JAM VIENAM TARNAUKIME GERAIS DARBAIS KIEKVIENAM GYVENIMO KELYJE SUTIKTAJAM ARTIMUI! DALINKIMĖS SU ARTIMU VISKUO!DALINKIMĖS TARPUSAVYJE!

 Jage ~
 2012-03-28 11:42


Jage, aš Dievą taip įsivaizduoju:
http://viduje.puikiai.lt/sirius2011/?s=1133 - šiame laiške aprašomas Dievo įsivaizdavimas man labai artimas.
..."Aš sugalvoju pasaulius ir tai, ką sugalvoju, realizuoju. Aš kuriu savo Valia ir Ugnimi. Palaipsniui detalizuodamas kūriniją, skirdamas pareigas dvasinėms Būtybėms, apgyvendintoms Mano pasaulyje.
Aš egzistuoju kiekvienoje šioje dvasinėje Būtybėje, bet kartu kiekvienai iš jų duotas asmeninis individualumas, asmeninis gebėjimas kurti, lavinti save. Visų būtybių pagrindą sudaro mano Liepsna.
Mano sąmonės lygyje mes visi vieningi.
Tačiau visatai diferencijuojantis vyksta pasidalijimas ir sutankėjimas. Kuo žemesnės išreikšto pasaulio vibracijos, tuo didesnis atsiskyrimas ir nesuderinamumas tarp mano paties dalių.
Aš leidžiu egzistuoti šiam atsiskyrimui, nes per jį siekiu pažinti save.
Visata panaši į žmogaus organizmą. Kiekviena galaktika ar galaktikų grupė gali būti prilyginta žmogaus organizmo organams ir sistemoms.
Visa tai sudaro mano kūną, lygiai taip, kaip jūsų kūną sudaro organai ir sistemos. Mes panašūs.
Ir taip pat, kaip jums sunku suprasti Aukščiausios Būties planų egzistavimą šioje kūrinijos sistemoje, taip pat ir man sunku suvokti jūsų tankaus pasaulio problemas.
Visatos valdymui egzistuoja visa protingų būtybių, esančių skirtinguose išsivystymo lygiuose, hierarchija.
Ir ši hierarchija nusitęsusi nuo manęs iki smulkiausios šio pasaulio dalelės.
Visi mes pavaldūs bendram šios visatos Įstatymui"...

Sanat Kumara pirmame savo laiške sako, kad vaizdžiai kalbant, visi jūs esate Dievo pilve. Ir nejaugi jūs manote, kad Dievas leis jums gyventi pagal savo sugalvotus įstatymus? Ne, aš sakau. Jis paprasčiausiai atsikratys visko, kas neatitinka Jo Valios ir Jo Įstatymų. Sveikas organizmas pats atsikrato vėžinių ląstelių, esančių jo viduje...

Konfucijus taip pat savo laiške labai aiškiai apibūdina:
"Ir lygiai taip, kaip manyje yra Aukščiausia mano paties dalis, šis Kūrėjas ir Pasaulio Sukūrėjas turi aukščiausią savo Paties dalį ir žemiausią savo Paties dalį. Ir ta žemiausia Jo Paties dalis – tai aš įsikūnijime. Tai aš įsikūnijime ir visi kiti gyvi sutvėrimai įsikūnijime ir visa Žemė kurią aš regėjau, kiek akys aprėpia.
Mes visi buvome Jis įsikūnijime.
Ir Jis per mus gyveno, kūrė ir pažino. Jis pažino Pats save per mus, per kiekvieną gyvą būtybę.
Mes visi buvome jo ląstelės ir kraujagyslės. Mes sudarėme Jo kūną. Ir mes buvome visi susiję su Juo ir tarpusavyje. Nesvarbu kaip jūs pavadinsite tą, kurio dalis jūs iš tikrųjų esate: Dievu, Kūrėju, Atmanu, Aukščiausiu Protu...Sakai, kad bendrauji su Dievu Šventąja Dvasia, o pastraipos pabaigoje klausi: Su kuo aš bendrauju? Tau geriau žinot, su kuo tu bendrauji...

Rašai:"Aš linkusi tikėti tuo, kas sena, išbandyta ir patikima".

Pakylėtieji Valdovai žmoniją veda tūkstančių tūkstančius metų. Tai kas tada yra senesnis ir labiau išbandytas?
 Audrius ~
 2012-03-27 22:13


DOVYDAI, aš sakau ne Tau, o čia užklystantiems krikščionims. Su Tavimi viskas aišku iš puslapio " Krikščionybės žala". Būk sveikas!
 Jage ~
 2012-03-27 15:19„"Bet Dievas nėra energija, Dievas yra asmuo".- sako Panevėžio vyskupija.
Va čia ir yra esmė, kaip kas tą Dievą suvokia. Oficiali katalikų bažnyčia jį suvokia kaip asmenį, kažkur ant debesies sėdintį, su ilga barzda...“

AUDRIAU, aš Dievą Sutvėrėją suvokiu taip, kaip tai rašo Biblija, KBK, o ir Vyskupai bei kunigai. O, kaip Tu suvoki Dievą Sutvėrėją? Su kuogi kalbėjo V. J. Kristus, jei ne su Dievu Tėvu Asmeniu?
Povilas Žėkas taip pat rašo: "Povilas apie piramidės dievą:“ mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą."
Kuo skiriasi Tavo įsivaizduojamas dievas nuo Povilo Žėko dievo?

„Maždaug kartą į tris mėnesius nuvažiuoju į piramidę, po to pas Valerijų Rudzinską. Prieš keletą metų sakiau Rudzinskui, kad atvažiavau prieš tai aplankęs piramidę. Jis atsakė, kad jie nieko blogo nedaro...“

AUDRIAU, kai aš skambinau, tai man pasakė Tėvas Valerijus, kad tai New age. Merkinės piramidės Komplekse negalima atlikinėti jokių ritualų, o tik iš tolo pažiūrėti, panašiai, kaip lankome Grūto parką. Ten juk ne šventųjų statulos, ar ne taip?Tą patį radau rašant Panaros PNB svečių knygoje 2 atsakymuose. Klauskunigo.lt taip pat viskas išsamiai apie tai atsakoma.Tai New age( magija, ezoterika, raganavimas, okultizmas).

„Matai, Jage, tau pavyzdžiui Tamkevičius Kauno vyskupija, Ortodoksų bažnyčios kunigas Georgijus yra kompetetingos institucijos. Tau yra taip, kitiems žmonėms kitaip. Man asmeniškai tai nėra kompetetingos institucijos. Kiekvienas žmogus turi savo institucijas , kuriomis pasitiki, geriausia, aišku, pasitikėti savo asmenine širdimi, ką ji jaučia ir sako, o ne kažkokiais išoriniais šaltiniais.“

AUDRIAU, aš pati bendrauju su Dievu Šventąja Dvasia, esu praktikuojanti katalikė ir nerandu, kas krikščionybėje būtų ne taip. Viskas ok. Paprastai, mes žmonės, norim lengvesnio kelio ir tiek. Greito dvasinio maisto: paprašau piramidėj energijos, o kiti mano, kad gal „ pamelšt dievą“ energijos. Jis jiems gi tik kažkokia beasmenė energija. Su kuo, kaip tada visi kalbas? Su kuo aš bendrauju?

„Tarp kitko, Tamkevičius yra mano žemietis, šalia Seirijų gimęs ir lankęs tą pačią mokyklą kaip aš. Buvau nusiuntęs info apie šį Siriaus puslapį ir buvau įdėjęs Tėvo Pijaus „http://viduje.puikiai.lt/sirius2011/?s=1175 diktuotą laišką.
Tamkevičius atsakė, kad džiugu, jog domiuosi tikėjimo klausimais, bet tai yra dar viena iš New Age atšakų. Tokio atsakymo maždaug ir tikėjausi, ką jis gali daugiau atsakyti? Jeigu koks nors kunigas ir supranta, mato ir jaučia, vis tiek jis negali oficialiai to pasakoti, nes tai kertasi su oficialia bažnyčios politika...
Audrius ~“

AUDRIAU, netikiu, kad Arkivyskupas S. Tamkevičius suprato, koks tas Tėvas Pijus ? Nesuprato, kad tai kalbanti dvasia . O kieno, tai tik A.......... žino. Aš prisipažinsiu, tik susidūrus su Merkinės piramide išsamiau pradėjau domėtis T. Mikuškinos diktavimais, supratau, kad tai Baltosios Brolijos ordino tąsa. Viskas tapo aišku: kas , su kuo ir kaip. Apie ezoterikę E. Blavatskają žinojau seniai.
Aš linkusi tikėti tuo, kas sena , išbandyta ir patikima. Jūsų laisva valia rinktis: Dievą Asmenį ar kažką kitą. Su geriausiais linkėjimais!


 Jage ~
 2012-03-27 15:16


Puikus atsakymas Audriau.
Man iš tiesų nesuvokiama ką Jagė nori pasakyti cituadama šitus žmones, institucijas, apie kurias pirmą kart girdžiu ir kurios neturi man jokios įtakos ar juo labiau autoriteto. Jei aš dabar nueičiau į kokį krikščionių forumą ir pareikščiau, jog aukštoji instanija, mano autoritetų atoritetas, galvų galva - mano DĖDĖ pasakė jog bažnyčia yra dabar velnio valdoma, ar visi krykščionys išsilakstytų iš to forumo, apleistų savo religią ir klausytų mano Dėdės žodžio? Nemanau... Reikia bent elementariai susimastyti prieš kažką darant...
 Dovydas ~
 2012-03-27 14:24


Jeigu rašai normaliai, neniekindama ir nesmerkdama, į temą, tai ir netrinu tų komentarų.
"Bet Dievas nėra energija, Dievas yra asmuo".- sako Panevėžio vyskupija.
Va čia ir yra esmė, kaip kas tą Dievą suvokia. Oficiali katalikų bažnyčia jį suvokia kaip asmenį, kažkur ant debesies sėdintį, su ilga barzda...

Maždaug kartą į tris mėnesius nuvažiuoju į piramidę, po to pas Valerijų Rudzinską. Prieš keletą metų sakiau Rudzinskui, kad atvažiavau prieš tai aplankęs piramidę. Jis atsakė, kad jie nieko blogo nedaro...

Matai, Jage, tau pavyzdžiui Tamkevičius Kauno vyskupija, Ortodoksų bažnyčios kunigas Georgijus yra kompetetingos institucijos. Tau yra taip, kitiems žmonėms kitaip. Man asmeniškai tai nėra kompetetingos institucijos. Kiekvienas žmogus turi savo institucijas , kuriomis pasitiki, geriausia, aišku, pasitikėti savo asmenine širdimi, ką ji jaučia ir sako, o ne kažkokiais išoriniais šaltiniais.
Tarp kitko, Tamkevičius yra mano žemietis, šalia Seirijų gimęs ir lankęs tą pačią mokyklą kaip aš. Buvau nusiuntęs info apie šį Siriaus puslapį ir buvau įdėjęs Tėvo Pijaus http://viduje.puikiai.lt/sirius2011/?s=1175 diktuotą laišką.
Tamkevičius atsakė, kad džiugu, jog domiuosi tikėjimo klausimais, bet tai yra dar viena iš New Age atšakų. Tokio atsakymo maždaug ir tikėjausi, ką jis gali daugiau atsakyti? Jeigu koks nors kunigas ir supranta, mato ir jaučia, vis tiek jis negali oficialiai to pasakoti, nes tai kertasi su oficialia bažnyčios politika...
 Audrius ~
 2012-03-27 11:58


Mano paprastos moterėlės trinate komentarus, tikiuos nors tuos gal neištrinsite, jei esat sąžiningi:

KELETAS KOMPETETINGŲ INSTITUCIJŲ NUOMONIŲ APIE MERKINĖS PIRAMIDĖS KOMPLEKSO NEW AGE:


„Vyskupas S. Tamkevičius dėl trišonės reikalingumo atsako taip: "Dievo malonei gauti jokie vamzdeliai nereikalingi. Kas bando "vamzdelių" ar kitokių daiktų bei veiksmų pagalba susirišti su "dieviška energija" ir panaudoti ją gydymui ar kitiems tikslams elgiasi kaip eilinis šamanas ar burtininkas. Čia nieko bendro nėra su katalikų tikėjimu. Kur atsiranda tikėjimo stoka, ten atsiveria žalia gatvė prietarams. Piramidės yra viena iš "New age" apraiškų, kuri nieko bendro neturi su rimtu tikėjimu."

„Kauno Vyskupijai Klausimas: Kas mėnesį lankaus Merkinės piramidėje, nes ten įdomiau nei mano bažnyčioje. Mano sesuo ten vyksta, prikalbino mane. Kaimynas sakė, kad girdėjo kalbant Marijos radijuje, jog tai netoleruojama oficialiosios mano Bažnyčios. Pats Žėkus kalba, kad jis krikščioniškai meldžiasi, bet jo raštai man sukėlė įtarimą. Ar reikia laisvintis, jei važinėjau apie septynerius metus ten, į Česukus, melstis, ėmiau komuniją, gėrau vandenį, vaikščiojau čakriniais ratais, meldžiau energijos iš Švenčiausiosios Trejybės trijų kryžių? Tai darė daug mano pažįstamų draugų
.
Atsakymas: Kadangi visa tai, ką darėte lankydamasis Merkinės piramidėje, yra nekrikščioniška, bet perpildyta religinėmis praktikomis, sumaišytomis su pagoniškais dalykais, jums reikėtų tai pataisyti išpažintimi, jei per tą laikotarpį dar neišpažinote, ką padarėte. Sunku ką nors patarti dėl šv. Komunijos, nes neaišku, kur jūs ją priimdavote – Merkinės piramidėje ar kokioje nors bažnyčioje? Sudalyvavus tos piramidės apeigose ir po to norint bažnyčioje priimti šv. Komuniją, pirma reikėtų prieiti išpažinties ir apgailėti padarytą kaltę. Egzorcistas reikalingas tuomet, jei būtų aiškių ženklų, kad galėtų būti apsėdimo reiškinių.“

„ Klausimas Ortodoksų bažnyčios kunigui: Georgijus: Ar tai ne šamanizmas? Kunige Vitalijau, malonu, kad atsakote lietuviškai.Noriu paklausti Jūsų nuomonės apie Merkinės( Česukų) piramidę. Galima ten vykti melstis, skaityti P. Žėko knygelę " Žodis, apšviečiąs pasaulį" , Dvasinė informacija Skaitiniai google, kur Merkinės piramidė.Mūsų dauguma tikinčiųjų ten vyksta, priima sakramentą paplotėlio pavidale, geria vandenį, garbina devą tėvą , kuris neva sukurtas Dievo Tėvo. Ekskursijos vyksta ten, masiniai garbina tuos tris kryžius, kuriuose nukryžiavota Dievas Švenčiausioji Trejybė.Dėkoju už atsakymą! Sudievu!

kun.Vitalijus: Georgijui "Laba diena, žinoma, Jūs teisus, ši vieta okultinė, ten važiuoti ir dalyvauti apeigose ar kitaip kaip pagerbti, melstis, naudotis ten duodamomis priemonėmis - nusižengimas 1 ir 2 Dievo įsakymams. Nei ortodoksams, nei katalikams ten važiuoti ir dalyvauti nedera."


" Klausimas: "Loreta: Merkinės piramidė GJK ! Ar galiu skaityti Povilo Žėko raštus, o taip pat vykti Į Merkinės piramidę. Komentarai Merkinės bažnyčios puslapyje, kitur nurodo, kad tai prieštarauja Bažnyčiai. Ar tikrai taip? Sudiev.

Atsakymas: Panaros Pilnų namų bendruomenės svečių knygoje: "Jeigu esate katalikė ir norite gyventi oriai, kaip Dievo vaikas, skaitykite Šventąjį Raštą ir Katalikų Bažnyčios katekizmą, nesileiskite vedžiojama už nosies netikrų pranašų. Jeigu Jums pakeliui su New Age, tada galite nekreipti dėmesio į Katalikų Bažnyčios įspėjimus.“

" Remigijus: Remigijus ir kiti klausia apie Merkinės piramidę. Klausia ką šiuo klausimu galime jiems paaiškinti.

Panevėžio vyskupija be kita ko atsako: ......." Piramidės valdovas, Povilas, teigia, kad paslaptingas balsas nurodė jam tikslius piramidės matmenis, medžiagų sudėtį, jos orientaciją. Liepė pakabinti kryžių, tarsi jis pats savaime ką nors reikštų. Bet gi suprantame, kad esmė yra ne kryžius, o Nukryžiuotasis. Piramidės sienas Povilas vadina Švenčiausios Trejybės vardais. Jis teigia, kad kiekviena siena žmogų veikia skirtingai. Taip Dieviškųjų asmenų veikla tyčia ar netyčia prilyginama tarsi kokiai energijai. Bet Dievas nėra energija, Dievas yra asmuo. Povilas sako: „Gydo Dievas, o ne aš“. Įdomu, apie kokį Dievą jis kalba. Tikri išgydymai krikščionybėje vyksta tik per Jėzų Kristų. Čia gi apie Kristų nekalbama. Čia gydo beasmenis, bevardis dievas. O tai jau kvepia antikrikščioniškuoju New Age‘u. Verčia sunerimti ir tas balsas, duodantis Povilui tiesioginius nurodymus, diktuojantis knygą apie pasaulio pabaigą. Ar tai iš Dievo? Tai labiau primena mediumo bendravimą su neaiškaus plauko (: jeigu jos kartais plaukuotos dvasiomis, arba ateities spėjimus. Atrodo, kad Povilas nuoširdžiai tiki tuo ką daro. Todėl galima įtarti, kad jis yra tiktai ledkalnio viršūnėlė, kad kažkas juo manipuliuoja, naudojasi. Nežinau ar taip yra. Bet viena jo praeities detalė, manau, yra labai iškalbinga. Povilo motina dirbo Alytaus medvilnės kombinate. Ten buvo organizuojamos ekstrasensų paskaitos. Motina jose ištikimai lankėsi kartu su savo sūneliu. Paskaitas skaitė Lietuvos, Rusijos ekstrasensai. Paskaitose lankėsi ir jos bendradarbės. Viena iš jų liudijo, kad ten buvo kalbama ir apie kažkokias palapines kaip metodą bendrauti su Dievu. Palapinė ir piramidė. Labai panašios formos. Galbūt ta piramidė vaikystėje girdėtų paskaitų vaisius? Ta pati bendradarbė liudijo, kad visame tame, ką daro Povilas, atpažįsta tai, kas buvo kalbama ekstrasensų paskaitose. Dar vienas įdomus dalykas. Prieš pastatant piramidę Povilas kalbėjo apie tai, kad laukymė, kurioje numatoma statyti piramidę bus ruošiama specialia energetika! Įdomu ar Lurdas, Šiluva, Aušros vartai buvo ruošiama specialia energetika...? Matome nemažai požymių, kurie verčia abejoti tos piramidės teigiamu poveikiu, gydymo galiomis. Turime savo tikėjimą. Jėzuje galime atrasti gyvenimo pilnatvę ir džiaugsmą. Net jeigu sergame sunkia, nepagydoma liga. Jėzus yra tikrasis GELBĖTOJAS bei gydytojas. Ir jis prašo labai nedaug, tik garstyčios grūdelio dydžio tikėjimo. Kun. Marius" Jūsų dėmesiui taip pat išsamesnė studija kunigo dr. Roberto Rumšo Merkinės klebono, kurią radome "XXI amžiuje" - nelaukti net pradžios? Pamelavo ir dar kaip tie demonų agentai. Naglai mulkina žmones...“


 Jage ~
 2012-03-26 20:19


Jage, viena kartą kaltini Povilą Žėką, kad jam diktuoja Liuciferis, dabar, kad jis su viską nukopijavo iš kitų autorių. Apsispręsk pagaliau.
 Gediminas ~
 2012-03-16 13:13


Sveiki, kas žinote, kodėl Povilas Žėkas sukūrė savo puslapį , bet jame jau nerodo dvasinių skaitinių. Paskaito kokius nors komentarus , viską perrašo, kad tik būtų .... suprantat, kad joks devas jam nediktavo, o jis pats visa tai sukurpė iš Pakylėtųjų Valdovų, Urantijos knygos, pas parapsichologus lankytų paskaitų info. Paskaitykite, atrasite net žodžius nukopijuotus, kaip mini amina iš jūsų New age valdovų , jų adeptės T. Mikushinos. Jei diktuotų devas, tai nesikeistų info, kad ir apie tuos titanus. Parašė, o dabar matyt, kad galvoja, kaip čia apsukus, atsukus, pagal krikščionis parašyti, nukopijuoti iš jų ... jau taip buvo...
 Jage ~
 2012-03-16 08:43


"Galvoju, kad šuo loja, karavanas eina. Gali būti, kad kunigai skleidžia neigiamą info.
Amina ~
2012-02-22 14:05


Ir garsusis Povilas Žėkas prakalbo apie artėjančius neramumus: http://www.lrytas.lt/videonews/?id=13267983411324589240

Ar jau pasiruošėt maisto atsargų?
Gediminas ~
2012-01-17 17:07"

Sveiki, tai jūs taip vienas ant kito.Pravardžiuojates ar ką? Meilės daugiau ir pakantumo ... Paskaitykite apie Šventąją Teresę iš Kalkutos, tai nereikės lodyti šunų ant brolių.

 Jage ~
 2012-03-12 10:54


Kvailai atrodo, kad pavadinime kalbama apie Povilo puslapį, o Jage, tai paverčia tarsi čia apie šį puslapį kalba. Taip ir norėtųsi paredaguoti jos komentarą kuris tada skambėtų maždaug taip: "galima pareikšti savo poziciją Povilo puslapyje povilas.visiems.lt, tai aš rašau čia ir stebiuosi būdama visiškai ne tame puslapyje.. aptarinėdama puslapį kuriame nesu." :D
Nežinau, kartais prie didesnių absurdų, galima tiesiog viską juokais paimti. Prisimenu žmonių pasakojimų su istorijomis kaip jei atleidžia savo draugams, ir kaip sugeba daug ką paversti į juokus, nes kitaip tai ir draugų gretos labai greitai sumažėtų. Kaip kažkas minėjo, galbūt vienas geriausių sprendimų ignoravimas.
Arba kažkokie technologiniai apribojimai.

Nerašiau į šią temą, nes neturiu laisvo laiko. Dėkoju, kas ten rašė kad man trūksta paprastumo, vėliau gal išsamiau pavyks parašyti, nors bendra mintis mano buvo ta - kad man būna atrodo kad žmonės klaidingai gali elgtis dėl informacijos trūkumo, jeigu jie žinotų, atrodo turėtų bent progą pasirinkti kažką daryti kitaip. Tai kartą per kelis mėnesius kažkam tokiu būdu vieną dieną bandyt padėt man tuo metu nepasirodė daug.

Jage, jei nori pabendraut dar gali rašyt ant paveikslėlio mano paspaudus. Kai pradėjai kas minutę vis į kitą temą rašyt, parašiau tau, tai negavau atsakymo tenai kol kas. Tai tiek.
 Vaidas ~
 2012-03-10 21:20


Ištrynė komentarus, kurie buvo įdėti. Ar ne vandalizmas? "jo galime pareikšti savo poziciją dėl Merkinės Piramidės-kupolo išsaugojimo," kam tada taip rašote? Melagingas tas antraštės užrašas, ar ne? Jau neegzistuoja puslapis?
 Jage ~
 2012-03-10 21:01


Sveiki, trinate komentarus, vadinasi, kad bijote tiesos. New age pradininkė Blavatskaja jūsų devo liuciferio išpažinėja . Jei blokuosite dar - rašysiu apie jus kitur. Apie jūsų svetainę. Tiesa turi būti. Vieną rašote, o kitą darote. Egzorcistas Arnoldas nepatiko , jo straipsnis liuciferio angelus išbaidė. Merkinės piramidės ir Jūsų devas tas pats liuciferis. Jūsų ir piramidininkų info New age. Dievas vienas ir tas pats. Čikagos aidas rašo, kad Povilas Žėkas pasiskolino info iš Blavatskajos. Pratęsime temą plačiau , jei nebus galima čia, tai kitur. Iki!


Nuodėmės kilmė.

Šv.Rašte pasakyta: “Kas daro nuodėmę, tas iš velnio, nes velnias nuodėmiauja nuo pat pradžios. Todėl ir pasirodė Dievo Sūnus, kad sugriautų velnio darbus.” (1 Jn 3,8) Šioje eilutėje žodis “nuodėmiauja” (originale gr. klb. “αμαρτανω“ – “amartemo” (hamartema)) klasikinėje graikų literatūroje verčiamas kaip “nepataikyti į taikinį”. Taigi, iš minėtos eilutės ir visame Šv.Rašte pateikiamas nuodėmės atsiradimas kildinamas iš Liuciferio sukilimo prieš Dievą. Biblijoje yra atskleistas pirminis nuodėmės šaltinis - tai šėtonas.
Jau minėtoje eilutėje nurodoma, kad šėtonas nuodėmiavo nuo pradžių (pastovus, nepaliaujamas elgesys), tai yra jis pirmasis nusidėjo. Liuciferis, kaip teigia Biblija, (Ez 28:11-19) pasididžiavęs nukrypo nu Dievo nustatytos teisumo normos. Visa žmonija per Adomo kritimą paveldi nuodėmingą prigimtį, ir taip daro nuodėmes - tokiu būdu maištauja prieš Dievą laužydama Jo įsakymus.
Mokslas negali tapti religija, nors jau dabar darvinistai-ateistai mėgsta savo religiją pavadinti "mokslu". Jei mokslas pradeda remtis tiki tikėjimu, o ne faktais, tai jau nebemokslas, bet papraščiausia religija. "New age" judėjimas nori apjungti visas religijas, ir manipuliuot mokslu, beje A.Hitleis buvo įkvėptas Blavatskajos (new age pradininkė) idėjų, ir kokias mes pasekmes matėme?
"dievo baime zmoniu jau nebeveikia"- Dievo baimė jau nebeveikė, kai žmogus sulaužė Dievo įstatymą ir pasirinko kitą šeimininką. Ir kam patinka, ar nepatinka, bet visada bus tokių žmonių, kurie turės ir Dievo baimę,

Klauskunigo.lt. Kai kas mano, kad XIX amžiuje ezoterika tapo visiškai sekuliarizuota. Alchemija, magija, astrologija ir kiti tradiciniai ezoterikos elementai buvo visiškai sujungti su šiuolaikinės kultūros aspektais, įskaitant priežastinių dėsnių paiešką, evoliucionizmą, psichologiją ir religijotyrą. Tobuliausią formą ezoterikai suteikė Jelena Blavatskaja, rusų mediumė, kuri kartu su Henry Olcottu 1875 metais Niujorke įsteigė Teosofijos draugiją. Draugija siekė sulydyti Rytų ir Vakarų tradicijų elementus evoliucinės pakraipos spiritualizme, kėlusiame tris pagrindinius tikslus:
1) „ugdyti Visuotinės žmonių brolijos be rasės, religijos, luomo ir odos spalvos skirtumo branduolį;
2) skatinti lyginamuosius religijų tyrimus, filosofijos ir mokslo studijas;
3) tirti nepaaiškintus gamtos dėsnius ir žmoguje slypinčias galias.”
„Titanai, pakylėtieji valdovai, Povilo dievukas ir t.t. Nėra nei lemūrai nei dar kas nors. Tai realios dvasinio pasaulio būtybės, su kuriomis ezoterinių praktikų dėka yra užmezgami kontaktai. Šiuo metu skaitau labai gerą knygą – Ezoterikos iššūkis krikščionybei, tai sužinojau labai daug įdomybių. Tas dvasines būtybes mūsų religija vadina vienu apibendrintu terminu – piktosios dvasios. Jų yra ištisa hierarchija. Tai buvę angelai, dėl išryškėjusių blogų polinkių atskirti nuo Dievo. Tai neapsakomai didelio intelekto sutvėrimai, kurie turi milijonų metų patirtį ir žinias. ezoterikams ganėtinai yra lengva užmegzti kontaktus su šiais subjektais, nes jie yra labai arti mūsų substancine prasme. Dažnai, kontaktų užmezgimams ir dvasinėms iniciacijoms yra pasitelkiami įvairūs ritualai ir ritualinės erdvės – kaip piramidė. Šios dvasinės būtybės siekia įdiegti žmogui atvirkščią savęs supratimą nei to moko Dievas. Jos traukia žmogų į įvairius malonumus, sukuria iliuziją, neva žmogus pats gali tapti Dievu, siūlo jam pasisemti dvasinių žinių per jogą, meditaciją, taip sukuriant energetinį, dvasinį ryšį su tomis būtybėmis (demonais). Kadangi tos būtybės kažkada buvo angelai, todėl yra išsaugojusios galimybę prisidengti buvusiu pavidalu: šviečiantys siluetai, gražūs fiziniai bruožai. Tačiau visa tai tik vilionės dvasiškai silpniems ir patikliems žmonėms.
Būtent minimu laikotarpiu ir prasidėjo NEW AGE era. Jų pradiinkai buvo H.P.Blavatskaja, A. Besant, A. Bailey, R. Steiner. Šis judėjimas prasidėjo nuo kontaktų su dvasinėmis būtybėmis. Blavatskaja, NEW AGE pirmoji pradininkė rašė, kad tikrasis pasaulio dievas yra Liuciferis. Ji teigė bendraujanti su juo, per diktavimus. Vadinas Dievo Motina La Salette apreiškime buvo teisi, visi jos žodžiai išsipildė. Ir kaip matome po to išplito šis ezoterinis New Age mokymas po visą pasaulį, jį perėmė net didžiųjų valstybių lyderiai, buvo kuriami ezoterikų klubai, apeigų centrai, ložės. Masonų ložė taip pat perėmė pagrindines ezoterikos ir teosofijos teorijas. Išleista galybė knygų apie ezoterinę praktiką.“

 Jage ~
 2012-03-10 19:41


O Dieve Ponia Jage, ką jūs šnekat... Nieko nesistengiate suprasti, viskam klijuojate tas pačias etiketes ir manot jog bus gerai. Sirius nesusijęs niekaip su Žėko knyga, taigi jei skaitėte ją, o neskaitėte Pakylėtūjū laiškų, tai apie Sirijų net nėra ką jums kalbėti. Aš žinau kas tas liuciferis, ir nieko panašaus šiame mokyme nėra. Mokymo esmė yra išsilaisvinti nuo dogmiškumo, siauro mastymo, ego, pykčio, bet kokių neigiamų emocijų, nekenkti kitiems, gyventi santervėje, jeigu tai šėtono noras, jog mes būtume laimingi ir darytume pasaulį šviesesnį, tuomet jūs mane vadinkit satanistu ar kaip tik jūs norite.
Jūsų duodami tekstai yra parašyti žmonių kurie man nieko nereiškia ir priklauso religijai kuri pasaulyje pridarė daugiau blogo nei gero.
Atkreipus dėmesį kaip sugebėjote išanalizuoti Audriaus įdėtą ištrauką, manau jog jūs čia nerasite žmonių kurie žiūrės į pasaulį taip siaurai kaip jūs. Linkiu jums sėkmės mokant kitus dalykų kurie niekaip nepadeda gyvenime.
 Dovydas ~
 2012-03-10 13:57


Reiškia neduota suprast tau, nes tu žinai tik savo neginčijamą tiesą, apšviestą tavo sąmonės žiebtuvėlio. Tačiau tas žiebtuvėlis palyginus su saulės šviesa yra toks menkutis, blyškus...
Šviesa prarandama su tavimi, (Jage, Jurgi, Arnolgai) ar maža vardų skirtingų sau esi prisigalvojęs, ginčijantis. O tu matyt to tik ir lauki, nes maitiniesi kitų dėmesio, pykčio, nepasitenkinimo ir kitomis energijomis. Pasiūlymas paprasčiausiai neatsakyti į pyktį, nepasitenkinimą tuo pačiu, o paprasčiausiai ignoruoti...
 Audrius ~
 2012-03-10 13:55


Nesupratau, ką norėjo Audrius tuo pasakyti. Visa sirijaus Liuciferio teologija persmelta kalbėjimu niekų. Ar mes tampame geresni, kai neva Liuciferio šviesa, kuri Dievo Sutverėjo jam neatimta naudojama blogam. Kristus negi klydo kalbėdamas apie New age( magiją, raganavimą, burtininkavimą, okultizmą, ezoteriką). Supraskit , brangieji, kam tos kalbos apie šviesą tuščiai. Šviesa prarandama per nuodėmes, kurios paminėtos Dievo Sutverėjo įstatyme. Liuciferis tik klaidina visus, per mirusių dvasias prisistato, kad apgautų... Ar dar iki šiol nesupratot, kad cituojat mirusius, užuot skelbę Viešpaties Jėzaus Kristaus Evangeliją ne iš sapnų , o iš Tikrojo Jo paties Apreiškimo, sudėto į NT Knygą. Atsibuskime iš sapnų, sapnuotojų skelbiamų New age praktikų.Viso!
 Jage ~
 2012-03-10 13:32


Puiki ištrauka iš Babadži laiško, labai tinkanti šioje temoje užvirusiai diskusijai atvėsinti:
"Niekada negalvokite, kad jūs suvokėte jau visas Dieviškąsias paslaptis. Niekada negalvokite, kad tos pažiūros ir įsitikinimai, kurie dabar yra jūsų galvoje, jūsų išorinėje sąmonėje, yra neklystantys ir vieninteliai teisingi. Aš suprantu, kad jums svarbu turėti savo galvoje atitinkamas dogmas, kad apribotumėte savo suvokimą ir geriau įžiūrėtumėte jus supančius daiktus. Šitai panašu į tai, kai jūs prožektoriumi apšviečiate tam tikrą erdvę ir galite įžiūrėti tuos daiktus, kuriuos apšviečiate, ir susidaryti apie juos mažiau ar daugiau aiškų supratimą.
Tačiau niekada nereikia spręsti apie visą Kūriniją pagal tą erdvę, kurią sugeba apšviesti jūsų sąmonė.
Išmintingas žmogus visada prisimena, kad už tos srities, kuri apšviesta jo išorine sąmone, ribų yra plati sritis to, ko jis kol kas nesugeba suvokti.
Jūsų pagrindinė klaida, dėl kurios iškyla dauguma nemalonumų jūsų pasaulyje, yra ta, kad jūs tarpusavyje ginčijatės, jog jūsų žibintuvėlis apšviečia visus daiktus žymiai teisingiau. Ir tik jūsų žibintuvėlio šviesa vertėtų vadovautis visiems Žemės žmonėms savo gyvenimuose.
Galite tarpusavyje ginčytis iki užkimimo ir įtikinėti vienas kitą, kas reikalinga, kad visas pasaulis naudotųsi jūsų žibintuvėliais ir tada jis bus laimingas.
Visada turite prisiminti, kad nušvis aušra ir visus daiktus saulė apšvies ryškia dienos Šviesa. Ir jūsų žibintuvėlių šviesa, ryškiai šviečiant saulei, bus vos pastebima. Ir tie daiktai, kuriuos jūs apšvietėte savo žibintuvėliu tamsoje, įgyja visiškai kitus kontūrus aiškiai šviečiant saulei. Ar verta jums eikvoti jėgas vienas kitam įrodinėjant savo įsitikinimų teisingumą, kai ateis diena ir jūsų Dieviškojo buvimo saulė aiškiai apšvies visus daiktus ir galėsite pažinti Dieviškąją Tiesą ne savo ribotu žmogiškuoju protu, o Pakylėtos Šviesos Būtybės protu.
Yra tik viena Dieviškoji Tiesa, kuri stovi už visų pasaulio religijų. Ir išmintingi žmonės visada bando pažinti šią didingiausią Tiesą, o ne primesti pasauliui savo Dieviškosios Tiesos supratimą. Jeigu kiekvienas iš jūsų ginsite savo įsitikinimus ir įrodinėsite, kad tik jie tikri ir nėra pasaulyje nieko tikresnio ir teisingesnio, tai jūs kartu apribosite savo žengimą į priekį ir pradėsite savyje kultivuoti nedieviškas savybes, tokias kaip dvasinė puikybė ir stabmeldystė". http://viduje.puikiai.lt/sirius2011/?s=1066
 Audrius ~
 2012-03-10 13:10


Man keisčiausia tai, jo tie kurie gausiausiai kalba apie new age ir merkinę, patys joje nebuve, o su mokymu susipažine tik paviršutiniškai, iš kažkokių neaiškių šaltinių.
Ką jūsų nuomone aš turėčiau daryti pamatęs tuos komentarus, ko imtis? Nežinau ką jūs norite rasti būtent čia. Sirius nelabai ką bendro turi su Žėku ir jo filosofija, tiesiog forume sukurta temelė apie merkinės piramidės išsaugojimą. Objektas atrodo įdomus, niekas nuo jo realiai ir nenukentėjo, tai kokios problemos? Kažkaip paranojiškai man atrodo katalikų požiūris į šį reikalą, bet tikriausiai jau tokie jie yra.
 Dovydas ~
 2012-03-09 12:38


O pagal ką jūs renkatės citatas? Dievo balsą? Manau renkatės tai kas geriausiai apibūdina ką pati norite pasakyti, pabrėžiate tai kas jums neitinka. Taigi nesislėpkit nuo atsakomybės po kitų žmonių žodžiais. Apie piramide aš pasakiau savo nuomone, jog Žėkas turi teise skleisti savo filosofiją taip pat pasakiau. Laisva šalis. O jūs lakstot aplinkui visam pasauliui šaukdamas kas jums patinka, o kas ne? Ar bent skaitėt ką jums rašiau.
 Dovydas ~
 2012-03-08 18:49


ANT LAUŽO JUOS VISUS!!! Ar ne Jage? Seni geri laikai kai tokie žmonės kaip jūs, uždare save Kristaus dėžutėje, žudė ir kankino visus kurie gydė, padėjo, arba tobulino savo gyvenima netradiciniais būdais. Deja jūs tikriausiai nebendravote su nei vienu tikrai išmanančiu savo dvasinį gyvenimą žmogumu, remiatės keletos žmonių spangimu ir tik dėl to teigiate jog visas reikalas čia yra purvinas. Sutinku, šiuo metu internete pilna klaidingos informacijos, apgavikų, pinigų melžėjų, prisidengiančiais šventūjų vardais jog apgautu žmones savo savanaudiškiems tikslams. Toks gyvenimas, ir šito neišvengsi. Bet jei pamatote vieną šunį margą, ar jums atrodo jog ir visi šunys pasaulyje margi? Aš galiu pririnkti daugybe citatų, šaltinių, kuriuose yra būtent krikščionys šitaip prisidenge šventaisiais, apgaudinėja ir vagia žmonių pinigus, galiu pridėti ištraukų iš rašytinių šaltinių, apie mokslininkų, moterų aklą žudymą viduramžiais, apie beprasmiu kryžių kelius, kunigų pedofiliją ir galiu jums pasakyti , jog tai aiškiai parodo jog JŪS esate velnio vaikas,Velnias jums vadovauja čia ateiti ir vesti mus iš kelio. Ir viskas dėl to , nes jūsų propaguojamos religijos šešėlyje įvyko visi mano išvardyti dalykai. Ar jums tai patiktų? Aš pateikčiau faktus, jūs jug jais tikite? Ar tai ištiesų reikštų jog jūs velnio darbus čia atlikinėjete? Nežinia... Galiu jums pasakyti jog mažai čia yra žmonių kurie vadovaujasi tik pakylėtųjų žodžiais, mažai čia tų kurie atstovauja Tikrąjį tą jūsų "new age" judėjimas. Nors man asmeniškai tas pavadinimas nepatinka, nieko tame nėra naujo, prisimenami tik amžinieji šio pasaulio įstatymai. Matote jūs nesutiksite lengvai jokiame forume tikro "new age" atstovo, nes niekas negaiš laiko bevertėms diskusijoms su žmogumi kuris aiškiai užsiciklines savo proto labirintuose ir neatrodo jog iš jų norėtų išeiti. Aš gerbiu Jėzų, tačiau aš puikiai žinau visus nusikaltimus atliktus jo vardu, visus iškrypimus ir žudymus kurie buvo atlikti jo religijos vardan ir aš negaliu jam melstis. Nežinau ką jūs norit pasiekti, bet man jūs neatrodote kaip geras žmogus, tik eilinis žmogelis guvaus proto ir turintis didelius kiekius informacijos savo galvoje. Sakoma, jog geriausiai kitus mokyti yra savo paties pavyzdžiu, o ne tuščiažodžiavimu. Kokį jūsų nuomone jūs rodote pavyzdį? Nes jei jūs esate tikra savo religijos atstovė, tai aš tikrai nesekčiau jūsų religija jog tapčiau toks kaip jūs. Ko jūs išvis taip alpstate dėl to šėtono, ant tiek jį sureikšminant. Jei kas nors tiki savo keliu, siekia Dievo pažinimo, tas prašo DANGAUS pagalbos, apsaugos ir vedimo, ir jokios merkinės, jokie šėtonai jam stoje skersai kelio nesutrukdys siekti savo tikslo. Aš garbinu tik Dievą, vieną, vienintelį, visur ir viskame esantį, bet kokios egzistencijos esme, samone. Kaip galima nuo to nuklysti? Kaip kažkokia piramidė tai pakeis? Kaip tai pakeis bet koks žmogus? Jei mano prote iškils materialumas, kažkas kas ves mane nuo siekio pažinti Dievą, aš tai pamatysiu, nes matau ką darau. Jei žmogus yra su miegančia samone, tai jį iš kelio išves bet koks žodis, bet kokia mintis, todėl jei norite ištiesų išgelbėti žmogų nuo savo vadinamojo šėtono, tai mokinkite kitus būti samoningais, nemiegoti, o ne postringaukite kas ir kaip, patikėkite manimi jūsų kalbs nieko neduos. Nes jei nuo jūsų kalbų kažkas pradės eiti viena kriptymi, tuomet nuo kažkieno kito kalbų jis galės pradėti eiti ir kita kryptimi. Apsispreskit ko ištiesų siekiate ir išsirinkite tinkamesniu būdus ktus nukreipti savo keliu. Dėl merkinės piramidės. Nesuprantu kas ten per filosofija yra platinama, bet man ir nesvarbu, kiekvienas turi savo supratimą apie pasaulį, jį išsakyti gali visi net ir Povilas Žėkas. Pati piramidė gali daryti įtaką žmonėms , jei viskas padaryta tinkamai. Chi energija, gyvybės srautai, gyvybinė energija ar kaip tei bepavadinsim egzistuoja visur aplink mus. Tai jau žinoma iš tukstančių metų bandymų ir patirties, įpatingai atėjusios iš Kiniečių tradicijų. Yra vietų kur susikerta didesni energijų srautai, tai žinoma irgi nuo seno, pagal tai žmones statydavo (stato) namus, kasa šulinius ir panašiai. Galingame energetiniame taške pastačius tam tikrą figūra, šiuo atveju piramide, galima sukurti kažkokia anteną ar kažkokį koncentruojantį įrenginį kuris perteiks galingą vietos energiją viename taške, šiuo atveju žmoguje kuris stovi po piramide.
Nuo senų laikų piramidės laikomos puikios figūros sukoncentruoti energiją, tai įrodo piramidės visame pasaulyje pastatyts senųjų protėvių kurie dar suvokė ką daro. Beje egipto piramidėse taip pat padaryta jog galėtumei nueiti iki pat piramides centro, jog galėtum ten atsistoti, na ir žiūrėt kas bus.
Ar jau kasnors mirė, išprotėjo nuo Merkinės piramidės? Ar kasnors pradėjo aukoti vaikus šėtonui? Žudyti kitus vardan kažkokių dievų? Jug turi būti kažkas labai siaubingo dėl ko kiltų toks didelis nepasitenkinimas?
 Dovydas ~
 2012-03-08 17:23


Jage tu net nesistengi isiklausyti kas yra sakoma.Tu teigi kad nepersi savo nuomones ,bet paskui destai savo pozicijas.Man visiskai jos neidomos,ir veltis i ta mentalini purva aiskintis vienus ar kitus dalykus nera prasmes. Kiek man reikejo tiek perejau visokiu info siuksliu kele.
Kokia galima tikrove zmogus susikuria savo samoneje,tai gauna ir iliuzija liudijancia tos tikroves tikruma.Zmogus labai panasus i radijo imtuva,jis pats ne kiek kuria o kiek transliuoja tai kokia banga koks depazonas nustatytas.Ir ce jo yra laisva valia koki depazona nustatyti ir ka transliuoti. Tu pati i save kritiskai pazvelg ka tu transliuoji.

 Alvis ~
 2012-03-08 17:19


Alvi,savo tikrovės niekam ir niekada netvirtinu. Remiuos, kaip auditorė tik faktais arba kitų liudijimais - komentarais apie vieną ar kitą info. Gerbiu visas tradicines religijas, kuriose beje - visose egzistuoja šėtonas arba demonas. Tie nelabieji velniai tik skirtingai vadinami : vampyrai, netyrosios dvasios, astralai,šėtonai, hidros,titanai, dievybės, demonai, gyvatės - slibinai, angelai ir t.t.
New age atstovai vieninteliai, kurie nenori pripažinti demonų arba šėtono Liuciferio egzistavimo , nes jiems jis vadovauja per " balsus". New age pseudoreligijos dvasiai nieko gero nežada. Įdėjau keletą nuorodų apie Liuciferį ir demonus, kuriomis aš remiuosi .
Nejau ,Alvi , manai, kad pats Viešpats Kristus , ne iš "Balsų",o Dievo Biblija, KBK, NRJ tyrimai, sektų tyrėjai ir apie New age žmonių liūdijimai yra tik fanatizmas. Vieną iš tokių liudijimų radau google knygoje " Aklas aklųjų vadovas" . Puslapis apie Merkinės piramidės pastolius, New age, tai ir ištrauka iš knygos apie tai:
Ištraukos iš knygos ” Aklas aklųjų vadovas” . Apie Merkinės piramidę , jos valdytojus ir kitus New age ezoterikus , okultistus:
"Tūkstančiai Lietuvos žmonių, menininkų, šou biznio atstovų, estrados meistrų vedami į pražūtį, o dvasininkai tyli!
Kristaus mokslas turi rėmus žmogui – atsakomybę. Kūnui neleidžiama daryti ką nori, kur nori ir kaip nori. Todėl daugeliui patogiau eiti plačiu keliu… O kur toks kelias nuveda, galime pasiskaityti Apreiškimo knygoje, 21 ir 22 skyrių, 27 ir 15 eilutėse.
Ekstrasensai ir visi kiti magai gali pašalinti ligos simptomus, bet klausimas, kas jiems padeda? Kadangi jie tarnauja velniui, tad jiems padedančios jėgos yra pragaro piktosios dvasios, tie patys išvaryti iš Dangaus angelai, dabar patapę demonais.
Savo galių jie neprarado ir naudoja jas tarnaudami šėtonui ir jo tarnams šioje žemėje, – visokio plauko magams, būrėjoms, ekstrasensams, ar Merkinės piramidės šeimyninės rangos sukčiams.
O juk mes kalbame apie tai, kas yra brangiausio šioje visatoje – žmogaus sielą!!! „Didelė kaina už sielos išpirkimą – tiek niekada neturėsi…“ (Psalmių 49, 8).
Todėl nebūdami Dievo vaikais, ekstrasensai niekada nekviečia žmonių atgailauti, o svarbiausia – priimti Jėzų Kristų į savo širdį kaip Asmeninį Gelbėtoją, kuris vienintelis turi galią išgelbėti sielą!
Turiu žodį ir Merkinės merui – jei miesto valdžia nesustabdys šios veiklos, gausus bus psichikos ligonių derlius Lietuvoje, o farmacijos verslo rykliams iš kur pasipelnyti…
Na, o jei ši sukčių ir velnio tarnų veikla toleruojama dėl miestelio šlovės, lai žino, kad Merkinės „piramidė“ – ne Cheopso, tad ir „šlovė“ kitokia. Liūdnos mišios laukia daugelio…
O netikrus stebuklus piramidėje režisuoja šio pasaulio dievaitis, šėtonas ir jo tarnai demonai, bei apakinti arba klastingi žmonės: „Jų atveju šito amžiaus dievas (šėtonas) apakino netikinčiųjų protus, kad nematytų Kristaus garbės Evangelijos spindėjimo…“ (2 Korintiečiams 4, 3).
Horoskopų skaitymas ir tikėjimas jais, būrimas iš kortų, kavos tirščių ar užkalbėjimas nuo ligų – simpatija, yra burtininkavimas, – baltoji magija. O baltoji magija, tai pabalinta juodoji. Juodas grabas, perdažytas baltai.
Ir visa ši veikla vadinama paprastai – okultizmas! Tai nėra liaudies medicina. Tai nėra biblinės gydymo priemonės! Tai nėra nepavojinga ir nereikšminga! Tai – nuodėmė ir pasišlykštėjimas Dievui! "

Kam įdomu ta knyga yra internete. Susipažinsite su jos autoriumi.Visą perskaityti tikrai įdomu.

 Jage ~
 2012-03-08 16:16


Jage ar tu sieki suvokti pazinti Tikrove,ar itvirtinti kitiems savo tikrove?Negi manai kad tai kaip suvoki ir yra galutine pilna tikrove,kuria turi itvirtinti kitiems? Kaip manai kas yra fanatizmas ?
 Alvis ~
 2012-03-08 15:23


Jage ar tu sieki suvokti pazinti Tikrove,ar itvirtinti kitiems savo tikrove?Negi manai kad tai kaip suvoki ir yra galutine pilna tikrove,kuria turi itvirtinti kitiems? Kaip manai kas yra fanatizmas ?
 Alvis ~
 2012-03-08 15:07


"Jage, tu su dideliu pasitenkinimu mėgsti kitus smerkti, apkalbėti , niekinti ir tyčiotis...Į kitus žiūrėti tik iš aukšto ir kvieti į nesantaiką. Iš kur pas tave tiek daug blogio ir neapykantos?"

Gediminai, tai Tau taip atrodo. Jei kas turi savo nuomonę, nepritaria Liuciferio devo išpažinėjams, tai jau piktas. Be to ne mano čia nuomonė, o visos krikščioniškos visuomenės, kuriems Liuciferis Šėtonas. Aš čia paėmiau ir sugalvojau pati, kad pasmerkčiau jus Liuciferio išpažinėjus? Juk ne, taip nėra. Cituoju iš google New age ir jo pradininkus. Viskas prasidėjo juk nuo to, kai Blavatskaja užmezgė ryšį su Liuciferiu. Tas New age išplito po pasaulį. Liuciferis tapo devu. New age devu.


"Aš nesistebiu, kad pas mus mokyklose, kariuomenėje ir kitose socialinėse sferose klesti patyčių ir neapykantos kultas. Nes to moko krikščioniška bažnyčia. Pasiskelbusi, kad esa neklystanti, kad gali atleisti nuodėmes..."

Gediminai, rašyk, kaip aš su kuo nesutinki. Pats pyksti ant krikščionių, kaip ir antikristas Liuciferis. Tau atrodo, kad tiesa, tai jau kažkoks pyktis ar dar kas nors, kad ir kitų cituojama. Bažnyčia niekada nesiskelbė, kaip tamsta mini neklystanti, o atvirkščiai vis primena, kad esam klystantys žmonės, maldaujam Dievo malonės. Skirtingai negu krikščionys , sirijaus kalbėtojai su "balsais" save vadina net pakylėtaisiais valdovais. Savo puikybės išraišką peršate krikščionybei. Turiu teisę paklausti, kas Jūs pakylėjo ir į kur? O tuo kaltinat tik kitus. Liuciferis per puikybę Dievo Sutverėjo išvytas iš dangaus, prisistato įvairių mirusiųjų vardais, neva pakylėtieji valdovai, toliau pats kiršina visus krikščionis , gundo neklausyti skelbiamos Evangelijos, neva teisingesnė tiesa gauta per mirusius, kurie Liuciferio devui priklausomi. Aš rašau tai, ką žinau iš info NRJ, mokslo apie sektų atsiradimą, pačios tuo klausimu , patyrimą. Koks čia pyktis, jei skelbiu tai, ką žinau.Tavo ir kitų laisva valia tikėti tuo Liuciferiu, kaip devu. Mane visi mokė, kad jis yra Šėtonas( satanos).

"Ir tai akivaizdu, kad tuo savo teisumu esi tu ir kaip visa Lietuvos visuomenė yra užvaldyta.
O tuos autorius kurie taip šmeižia kitų tikėjimų ir religijų atstovus, drąsiai galima paduoti į teismą. Nes jų raštuose nėra nieko daugiau tik kaip savo išpūsto egoistiško teisumo iššauktos paniekos ir nesantaikos kurstymo. Aš nesuprantu kur žiūri mūsų moralės ir etikos komisija leidžianti tokius raštus."

Gediminai, tikrai ir aš nesuprantu, kur žiūri mūsų dvasininkai, kurie nieko nedaro, kad kuo daugiau būtų skelbiama tai, kas netikra. Koks nors ligonis susapnuoja ką nors, tai surašo , pavadina religija, tik jo tiesa viena, su kitomis, net ir Viešpaties Jėzaus Kristaus paskelbtomis, nesulyginama ... . Tikroji Biblija pakeičiama susapnuotąja. Svarbiausia, kad tai laikoma teisinga info, o tie , kurie skelbia tai, kas yra seniai įrodyta, iškristalizuota, gyvenime išbandyta, laiko pykčiu ar kuo nors kitu. NRJ specialistai dirba tuo klausimu, bet nepakankamai informuoja visuomenę apie pseudoreligijas. Diskutuokime, juk ne apie sirijaus sapnus kalbame, o puslapis apie Merkinės piramidės pastolius, tai kalbėkime tik apie ją. Tiek sirijaus , tiek Žėkų mokslas yra pseudoreligija. Tikrai religijai tapti dar reikia daug įrodymų, o ne savo pykčio protrūkio, kitus apkaltinant tuo pačiu. Sutarkim, kad kalbėsime tik apie Merkinės piramidę. Viso geriausio!

 Jage ~
 2012-03-08 11:45


Galima pas tave Jage pasiteirauti kuom tu remiesi tvirtindama vienus ar kitus dalykus? Patirtim isgyvenimais? Jai rasai apie visokius blogases dvasias kokia tavo reali tame patirtis? Ar tik sneki is surinktos informacijos apdorojant ja savo protu? Joki zmogiski proto isvedziojimai neveda i prieki,tik veda tolyn i nezine.

 Alvis ~
 2012-03-08 11:32


Jage, tu su dideliu pasitenkinimu mėgsti kitus smerkti, apkalbėti , niekinti ir tyčiotis...Į kitus žiūrėti tik iš aukšto ir kvieti į nesantaiką. Iš kur pas tave tiek daug blogio ir neapykantos?
Aš nesistebiu, kad pas mus mokyklose, kariuomenėje ir kitose socialinėse sferose klesti patyčių ir neapykantos kultas. Nes to moko krikščioniška bažnyčia. Pasiskelbusi, kad esa neklystanti, kad gali atleisti nuodėmes... Ir tai akivaizdu, kad tuo savo teisumu esi tu ir kaip visa Lietuvos visuomenė yra užvaldyta.
O tuos autorius kurie taip šmeižia kitų tikėjimų ir religijų atstovus, drąsiai galima paduoti į teismą. Nes jų raštuose nėra nieko daugiau tik kaip savo išpūsto egoistiško teisumo iššauktos paniekos ir nesantaikos kurstymo. Aš nesuprantu kur žiūri mūsų moralės ir etikos komisija leidžianti tokius raštus.
 Gediminas ~
 2012-03-08 00:33


Diktavimai piktųjų dvasių : "Šiuo metu skaitau labai gerą knygą - Ezoterikos iššūkis krikščionybei, tai sužinojau labai daug įdomybių. Tas dvasines būtybes mūsų religija vadina vienu apibendrintu terminu - piktosios dvasios. Jų yra ištisa hierarchija. Tai buvę angelai, dėl išryškėjusių blogų polinkių atskirti nuo Dievo. Tai neapsakomai didelio intelekto sutvėrimai, kurie turi milijonų metų patirtį ir žinias. ezoterikams ganėtinai yra lengva užmegzti kontaktus su šiais subjektais, nes jie yra labai arti mūsų substancine prasme. Dažnai, kontaktų užmezgimams ir dvasinėms iniciacijoms yra pasitelkiami įvairūs ritualai ir ritualinės erdvės - kaip piramidė. Šios dvasinės būtybės siekia įdiegti žmogui atvirkščią savęs supratimą nei to moko Dievas. Jos traukia žmogų į įvairius malonumus, sukuria iliuziją, neva žmogus pats gali tapti Dievu, siūlo jam pasisemti dvasinių žinių per jogą, meditaciją, taip sukuriant energetinį, dvasinį ryšį su tomis būtybėmis (demonais). Kadangi tos būtybės kažkada buvo angelai, todėl yra išsaugojusios galimybę prisidengti buvusiu pavidalu: šviečiantys siluetai, gražūs fiziniai bruožai. Tačiau visa tai tik vilionės dvasiškai silpniems ir patikliems žmonėms.
Būtent minimu laikotarpiu ir prasidėjo NEW AGE era. Jų pradiinkai buvo H.P.Blavatskaja, A. Besant, A. Bailey, R. Steiner. Šis judėjimas prasidėjo nuo kontaktų su dvasinėmis būtybėmis. Blavatskaja, NEW AGE pirmoji pradininkė rašė, kad tikrasis pasaulio dievas yra Liuciferis. Ji teigė bendraujanti su juo, per diktavimus. Vadinas Dievo Motina La Salette apreiškime buvo teisi, visi jos žodžiai išsipildė. Ir kaip matome po to išplito šis ezoterinis New Age mokymas po visą pasaulį, jį perėmė net didžiųjų valstybių lyderiai, buvo kuriami ezoterikų klubai, apeigų centrai, ložės. Masonų ložė taip pat perėmė pagrindines ezoterikos ir teosofijos teorijas. Išleista galybė knygų apie ezoterinę praktiką.“
 Jage ~
 2012-03-07 22:18


Vaidai, kokie dar angliški tekstai? Atsitotėk! Tavo priešas ir yra vidinis kovos jausmas, vienovės nejautimas su viskuo. Laiškuose aiškiai parašyta apie Liuciferį. Vienas iš tekstų:

Dvi Šviesos misijos

Ponia Teosofija
2010m. sausio 19d.AŠ ESU ponia Teosofija.
Tikriausiai jums bus geriau, jei prisistatysiu labiau žinomu savo įsikūnijimu. Taigi, AŠ ESU JPB, Jelena Petrovna Blavatskaja. Ir aš labai džiaugiuosi dėl šio atvejo, dėl šios galimybės, kuri man suteikta perduodant laišką dabartinei Žemės žmonijai.
Žinau, kad iki šiol mano vardas daugeliui žmonių sukelia nevienareikšmę reakciją. Tačiau mano sugebėjimų fenomenas visgi padarė reikiamą poveikį ir žmonija spausdina mano parašytas knygas, o kai kurie ypač užsispyrę žmonės bando netgi jas skaityti.
Labai džiaugiuosi dėl šio fakto, nes tai buvo fenomenali Šviesos misija, kai aš tarnavau tik laidininku, o užkulisiuose, be tiesioginio kontakto su daugeliu žmonių, ramiai savo misiją galėjo atlikti dabar jums žinomi Valdovai Morija, Kutchumi, Džvalas Kulas.
Mano knygų rašymo produktyvumas iš įprastos žmogiškosios logikos požiūrio taško iki šiol negali būti paaiškintas. Maža to, tą, kas šiose knygose parašyta, daugelis iki šiol suvokia kaip didžiausią mistifikaciją.
Ką gi, mes tikėjomės, kad maždaug po šimto metų mano su Valdovų pagalba parašytas knygas Žemės žmonija galės suprasti. Mes apsiskaičiavome. Iki šiol neįkainojama šiose knygose esanti informacija neišstudijuota ir nesuprasta. Didžiausiai žmonijos gėdai. Ir netgi daugelis mano, jog ši informacija jau paseno ir dabar visi visuomenės vystymosi įstatymai pasikeitė.
Kiekvieno reikalas tikėti tuo, kuo jis nori tikėti. Tačiau aš didžiuojuosi gerai atliktu darbu. Jūs nežinote, kas iš tikrųjų buvo mano parašytų knygų autorius. Jums tai – Valdovai Morija, Kutchumi, Džvalas Kulas, Maha Čohanas. Tuo metu tai buvo grandiozinė Šviesos misija. Ir labai aukštos dvasios galėjo ateiti į įsikūnijimą, kad šią misiją atliktų. Ir iki šiol nebuvo duota nieko, ką galima būtų pastatyti vienoje lentynoje šalia mano įsikūnijimo Blavatskaja parašytų knygų.
Aišku, informacija užšifruota. Daugelio dalykų negalima buvo duoti atvirai. Ir iki šiol daugelį dalykų dar anksti duoti. Tačiau tiems nuoširdiems Tiesos ieškotojams, kurie atvėrė savo širdis Tiesai pažinti, gali būti atviri tie raktai, kurie labai daug ką leistų suprasti. Pasakysiu dar daugiau. Projektuodami Žemės praeities ir dabartinės žmonijos aprašymą, galite gauti visišką įsivaizdavimą apie tai, kas vyks.
Liūdna, kad geriausių žmonijos atstovų protai dabar krypsta į begalę nereikalingų darbų. Aplinkui labai daug visokios veiklos, kuri nuvilioja ir atitraukia nuo tos misijos, dėl kurios daugelis nuoširdžių sielų atėjo į įsikūnijimą. Ir galiu išvardinti keletą dešimčių įsikūnijime esančių žmonių, kurie turėjo perduoti žmonijai užšifruotus „Slaptosios Doktrinos“ teiginius. Tačiau visi jie susiviliojo darbais, kurie juos nelabai puošia. Numanau jų reakciją, kai jie atliks perėjimą ir pamatys, kaip be tikslo praleido gyvenimą.
Susiviliojimas iliuziniais tikslais ir problemomis – svarbiausia šiuolaikinių žmonių bėda. Be to, yra dar vienas keblumas. Šiuolaikinės komunikacijos privedė prie to, kad žmonių sąmonė prarado sugebėjimą susitelkti ir koncentruotis, o tai yra būtina Tiesai pažinti, šiai Tiesai surasti tarp eilučių, ypač tada, kai ji tikslingai išmėtyta ne tik skirtinguose puslapiuose, bet ir skirtinguose tomuose.
Šis pasiuntinys gavo galimybę dirbti dėl to, kad įvykdė sąlygą, kurią jai iškėlė Valdovai. Ir ši sąlyga buvo – vieno nedidelio žmogiškojo suvokimo netikslumo atskleidimas, o būtent: netikslumo, susijusio su Liuciferiu ir puolusiais angelais. Valdovams reikėjo metus smarkiai dirbti su šio pasiuntinio sąmone, kad jos sąmonė šią Tiesą pradėtų pamažu suvokti. Esmė ta, kad yra nedidelis mano atlikto darbo ir šio pasiuntinio darbo skirtumas. Ir šis skirtumas yra tas, kad aš transliavau informaciją, kuri pas mane ateidavo iš fizinio plano, iš įkūnytų Valdovų. Todėl aš galėjau užrašyti dalykus, kurių mano sąmonėje nebuvo.
Šis pasiuntinys užrašo dalykus, kurie ateina iš subtilesnių planų, tiksliau, iš eterinio plano. Todėl jos sąmonė negali sutalpinti labai daugelio dalykų. Aš tarnavau kaip fizinio plano transliatorius. Šis pasiuntinys tarnauja kaip subtilesnio plano transliatorius. Ir negali būti perduota tai, ko pasiuntinio sąmonė nepriima ar atstumia. Be to, Valdovams svarbi natūrali šio individo sąmonės evoliucijos eiga.
Remdamasi savo patirtimi ir lygindama savo darbą su tuo darbu, kurį atlieka šis pasiuntinys, galiu pasakyti, kad, kaip ir anksčiau, visi pasiekimai vyksta dėl didelio krūvio, kurį patiria ir fizinis, ir subtilesni pasiuntinio kūnai. Ir šis krūvis negali būti lyginamas nei su vienu iš pasaulyje egzistuojančių darbų.
Kuo daugiau pervedama energijos, tuo didesnis krūvis gulasi ant pasiuntinio kūnų. Ir jei prie energetinės sudedamosios dalies būtų pridėta dar visiškai nauja informacija, tai išlaikyti krūvį būtų visiškai neįmanoma.
Mano misiją saugojo keletas tuo metu įkūnytų Valdovų. Visi tie, kurie turėtų būti šalia šio pasiuntinio, pasirinko savo iliuzinius tikslus ir ištirpo pasaulyje.
Todėl pasilieka užduotis pervesti Šviesą į fizinį pasaulį. Ir šiuo atveju šiuolaikinės komunikacijos pagaliau pasiteisina. Todėl, kad visą laiškuose esančią energiją tą pačią dieną turi galimybę gauti tūkstančiai žmonių, esančių skirtinguose Žemės kampeliuose. Ir jeigu nekreiptume dėmesį į tuos, kurie skaito šiuos laiškus paprasčiausiai dėl to, kad tai madinga, tai vis tiek pasilieka pakankamas skaičius šviesnešių, kurie skaitydami laiškus užsidega, ir mes nuolatiniais, kas dieną einančiais Šviesos impulsais laiškų ciklo metu turime galimybę apglėbti, galima sakyti, visą Žemės rutulį.
Ką gi, jei žmonija atprato ir nenori dirbti su informacija, kuri duota dar mano įsikūnijimo maždaug prieš 150 metų laiku ir reikalauja tik sistemingų pastangų ją įsisavinti, tai mes užeisime iš kitos pusės, iš žmogiškosios visuomenės prisotinimo Šviesos ir energijos pusės.
Pirmai pažinčiai su jumis, brangūs draugai, pasakiau pakankamai.
Negaliu susilaikyti nepaminėjusi dar vieno svarbaus fakto. Savo laiku aš nebūčiau galėjusi dirbti Rusijoje, kaip tai įmanoma jūsų laiku. Ir tai labai didelis pliusas. Ne tik Rusijai, bet ir visai pasaulinei bendrijai.

AŠ ESU ponia Teosofija
 Gediminas ~
 2012-03-07 21:22


VAIDAI, SVEIKI! DĖKUI UŽ KOMENTARĄ! TĘSKIME!
Vaidas:
„Toliau visi kiti mokymai priklauso jau nuo žmogaus atsivėrimo, jeigu žmogus tikrai ieškos šviesos tai jis ras paguodos, sustiprinantįjį ir išminties žodį bet kokioje vietoje.“

Jage:
Atsiverti visiems New age raganavimo mokymams pavojinga. Šviesos dvasiai ne tik reikia ieškoti, bet svarbiausia - ją kurti gerais meilės darbais kasdienybėje . Paguoda , išminties, patariamasis – pamokantis žodis reikalingas suteikti kiekvienam prašančiajam. Kad tai padaryti reikia pačiam būti Dievo Šventosios Dvasios malonėje. Tos malonės visi netenkame per nuodėmes. Piktasis arba šėtonas nuolat budi, kad tos malonės netektume iš Dievo Sutverėjo. Kai netenkame Dievo malonės, būname pasmerkti bendravimui su netyrosiomis dvasiomis, kurioms vadovauja Liuciferis. Jo įtakojami asmenys jį laiko net devu arba kalba, kad blogio - gėrio devas vienas ir tas pats. Beje, Povilas Žėkas apie titaną taip ir rašo. Jis pabrėžia, kad Jo info nesulyginama su niekuo kitu.

Vaidai, nors ir ištikimi tikintieji , tačiau ne viską supranta apie New age, ezoterikos ir okultizmo pavojus. Suprantama, kai jie abejoja, įtaria, kad Merkinės piramidės pastoliuos kažkas netaip, kaip turėtų būti, todėl ir klausia. Jei daug klausiančiųjų, mano pareiga nesuklaidinti žmonių, o teisingai atsakyti. Kad teisingai atsakyčiau visuomet skaitau to ar kito NRJ literatūrą . Tik išsamiai ištyrusi pateikiu atsakymus . Priešingai elgdamasi , pati būsiu užvaldyta tų titanų arba šėtonų.Vienas iš Evangelijos patarimų: nemokantį pamokyti, o abejojančiam patarti. Tą ir darau, jei Dievas Šventoji Dvasia man paskyrė tokią tarnystės misiją ir pareigą. Tam specialiai su Dievo pagalba buvau paruošta.


Vaidai, Viešpats Jėzus Kristus gydė atleisdamas nuodėmes savo Dvasia, nes Jis buvo viena su Dievu Tėvu ir Dievu Šventąja Dvasia.Tą paliko savo apaštalams. Tokie dvasios gydymai yra dabartiniu metu per Išgydymo sakramentus. Svarbiausia pakeisti nuodėmingą gyvenimą, atsiversti.

Vaidas:
„Geriausia rodyti žmonėms pavyzdį, o ne ko nors mokyti ir pačiam to nedaryti. Todėl, galbūt mano pavyzdys kad rūpinuosi dvasia ir šviesa, o ne tamsa ir išore kuo nors tave užkrės :)“

Jage:
Sutinku, Vaidai, kad geriausia rodyti pavyzdį kitiems, nes tai ir yra geriausias mokymas - čia ir dabar. Kad kitus galėtume mokyti - reikia patiems tuo gyventi. Tam yra steigiamos dvasinių mokslų mokyklos. Mokytojas be mokslo ir patirties – klaidintojas. New age „pranašai“ vadovaujasi sapnais, kuriuos susapnuoja miego ar budravimo būsenoje. Tada surašo ir sako, kad devas kalba. Ar galim tokiais paistalais tikėti, kad ir sirijaus ar Merkinės piramidės pastolių komplekso titanų diktuojamais. Tuo labiau, kai turim savo Dievo Sutvėrėjo padovanotą mums Bibliją. Ar galim tikėti ta Žėkų biblija, kuri priešiška jau turimai? Ar Tamsta iškeistum Viešpatį Jėzų Kristų į titanų titaną , apsigyvenusį piramidės pastolių , vadinamų piramide ,vora-tinklyje. Kiekvienas kontaktuotojas sapne apie tą patį kalba skirtingai. Daugiausia visi pseudopranašai devą prisitaiko savo ambicijoms ar puikybei patenkinti. Žmonės padaro juos vos ne devais, imkim , kad ir magą G. Grabavojų.

Vaidas:
„ Džampa pavardė pasirodė tibetietiška, o Tibetas įvairiom prasmėm man patinka.“

Jage:
Gerai, kad patinka. I. Jurgai ir N.Volmer irgi patiko. Tavo laisva valia rinktis. Aš renkuos info iš kitur - bitės principu, neatsiribojant nuo Biblijos. Patariu ir Tau už pagrindą laikytis savo gimtosios religijos.

Vaidas:
„Manau, kad kartais žmonėms net ypatingai kai jie patiria kokių nors sunkumų, tai yra puiki proga "išgirsti tikrąjį save", nes savotiškai tada jie nebegali susitvarkyti su savo padėtimi besinaudojant žmogišku protu, tada jų protas nutyla - ir jie pradeda girdėti savo dvasią, pavadinkim. Tai ir dėl streso, priklauso nuo to kaip žmogus reaguoja, vienas atsiveria, kitas ir toliau tempia gumą“.

Jage:
Vaidai, dvasia yra trečias mūsų kūnas. Savo sielą gal ir gali girdėt. Streso metu, po galvos traumos ar kraujotakos nepakankamumo padidėja jautrumas arba smegenys negali priimti info tokios, kokia iš tikrųjų yra. Tada paprastai galime jausti tą anapusinį pasaulį, kuriam priklausome duotuoju atveju. Pvz. vienas vyras ligonis skraidė kosmose prieš kelias dienas. Paguldė reanimacijon dėl plaučių atsisakymo atlikti deguonies pernešimo funkcijos į smegenis. Ir tokiu žmogum manai, kad galima buvo tikėti, ką jis sako.Taip ir su tais New age „pranašais“, kiek teko susidurti, tai visi, kažkuo panašūs. Bendrai kalbant ,supratau , kad nelabasis tą jautrumą bando išnaudoti savo tikslams. Prisistato pas tokį nelaimėlį. O jei dar yra ne savo mirtim mirusių žmonių giminėj, tai to tik ir lauk, kad kas nors kalbės su apsimetusiu devu. Jei išgirdusio „balsus“ puikybė nugali, tai jis tampa demonų , titanų užgaidų vykdytojas. O gaila! Po gero gydymo, egzortų visi devai kaip mat pabėga.

Vaidai, kai meldiesi, tai sukonkretink su kokiu ten tėvu kalbi. Mintimis normalu melstis, o jei girdi kažkieno balsą - žegnokis, kreipkis pas vidinio gydymo ir išlaisvinimo specialistus, egzorcistus.Tų mirusių tėvų pragare pilna. Tuo labiau, kad esi susietas su nekromantais arba spiritualistais, ateities spėjikais( raganiais). Jei jų veiklai pritariame , visada esame patys apsėdami ar net užvaldomi tų pačių dvasių. Todėl labai svarbu su kuo bendraujame, ką skelbiame.

Nesutinku, kad mažybiškai negalima vadinti žmonių. Aš savo artimuosius tik taip vadinu. Net Jėzus mažybiškai vadinamas giesmėse. Vaidai, užsiciklinai , ar esi nekūrybiškas, nefantastas? :)

Dėl sektų, tai privalom visi perspėti nežinančius. Yra apie tai keletas knygų, kaip nepakliūti į tokius jų spąstus. Dauguma džiaugias paskaitę knygas, supratę, kur buvo įvelti , laiku sugebėjo pabėgt iš ten. Merkinės piramidės pastolių komplekse pasirašiusiems tas pats. Tapo Povilo bendrininkais.

Vaidas:
„Rašai: "Visas mūsų likimas yra Dievo Sutverėjo rankose". Mes neturime iš anksto už mus nuspręsto likimo - mes turime milijardus ir neribotą kiekį variantų, ir visi jie sutelpa Dievo Sutverėjo rankose. Ir Kūrėjas jau iš anksto visus galimus pasirinkimus žino, ir kai jis mus ko nors moko, jis to moko žinodamas viską.

Maksi adatos? Taip ir nesupratau kas tai, ar tai tiesiog reiškia "kažkas blogiau už įprastas adatas"? Ir kas per magai sakai, kad sako jog per antenas bendrauti su kitomis dvasiomis?“

Jage:
Vaidai, mūsų likimas Dievo Sutvėrėjo rankose . Mums kiekvienam Dievo paskirta misija šioje žemėje. Dievas suteikia sąlygas tai misijai vykdyti: tėvai, gimtasis tikėjimas, mokslas, protas, kad atskirtume, kas tikra, o kas – ne. Ar prezidentė tiesiogiai moko gydytoją ar kunigą? Taip Dievas Sutvėrėjas padeda susigaudyti per kitus asmenis ar angelus. Tik charizmatikai bendrauja su Dievu Šventąja Dvasia, gaudami Šventosios Dvasios dovanų, kaip apaštalai per Sekmines.

Vaidai, į antrą klausimą; maksi, tai didelės, ar nematai piramidės pastolių- strypų. Ne tik sako magai, kad galima bendrauti, bet pati mačiau, kaip tai daro.Iškviečia dvasias ir visko klausinėja. Sako, kad tai antenos į kosmosą. Kuo didesnės, tuo geriau. Merkinės piramidės strypai ar ne Superantenos? Susidomėjai, gal galvoji sau pasidaryt panašias, kad su tuo tėvu geriau susikalbėtum, ar kaip kitaip?

Vaidas:
Jehoweh - galima būtų išversti ir net geriau ne "Aš esu tuo, kas aš esu", bet "Aš būsiu tuo, kuo aš būsiu".

Jage:
Nesidomiu , kaip ten kas verčia. Nežinau, kodėl tai parašei. Mano buvo parašyta panašiai, kaip Biblijoje:“ Jage:
Dievas Tėvas atsirado tik su Jo Sūnaus Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimu. Iki tol buvo: „ ESU, KAS ESU „ . Dievas Tėvas turi būti rašoma su žodeliu Dievas. Piktosios dvasios klastingos ir paprastai jų apaštalai rašo Dievo Sutverėjo Vardą tik Tėvas, be žodelio Dievas. Tai gudrus ir apgaulingas Nelabojo laimėjimas. Jo apstu Merkinės(Česukų) piramidės pastolių Komplekse titanams garbinti.“ Pasižiūrėk iš naujo ir internete. Antrą savo pastraipą nežinau iš kur ištraukei, nebent iš sirijaus dvasių diktavimų. Čia tai jau nei šis, nei tas. ??? :)

Rašei, kad nebendrauji su krikščionimis. O esi krikštytas? Jei taip, tai pabandyk pasitarti su kokiu Vyskupu ar kunigu dėl įsipainiojimo į New age , ezoteriką, okultizmą. Jei buvai krikštytas – reikia išsilaisvinti iš Liuciferio gniaužtų. Sekmės ieškant Tikrojo Dievo Sutvėrėjo, o ne kokio Liuciferio ar jo valdžios dvasių, apsimetusių devais! Tepadeda Tau Dievas Šventoji Dvasia! Viso!

 Jage ~
 2012-03-07 20:26


Dovydai, Vaidai
Iš tikrųjų puslapis apie Merkinės piramidę, tai kalbėkime, kas joje yra gero, kas blogo dvasiai. Galėtumėte konkrečiai išvardinti, kuo Merkinės piramidės pastoliai, vadinami piramide naudingi ar žalingi žmogui, jo tikėjimo stiprinimui ar atvirkščiai. Matosi, kad nesat išstudijavę Žėkų knygos. Taip Povilo ir Onos, taip pristato, kad abiejų... . Geriau cituokite, kaip tai darau aš, o ne abstrakčiai rašyti, kad tik rašyti... Liuciferis vadovauja šiai svetainei ir Česukų piramidės pastolių maginiam kompleksui. Tas pats devas valdo ... Žėkai knygoj rašo , kad didysis angelas, šios žemės dievas diktavo viską. Jūsų saite randam tą patį: Liuciferis devas. Man jis Šėtonas. Titanai taip pat. Žymos: Merkinės piramidė - titanai, šėtonas, liuciferis. Viso!
 Jage ~
 2012-03-07 13:14


Aš manau jog dvasinė diskusija yra gerai. Bet kuomet siekiama kitą išmokyti, o pačiam nekyla joks noras mokytis iš kitų, manau tada jau yra problema. O būtent tą aš čia ir matau, niekas iš tiesų nesiekia ką nors išmokti iš kitų, bet visi tik šaudo savo nuomonės strėles į kitus. Diskusijose tikrai įžvelgiu daug intelektualinės kalbos, dar kitaip pavadinčiau Dieviškąją aritmetika. Daug kalbų veda prie abejonių, nežinojimo, žinių perteklius pats savaime veda toliau nuo dvasingumo. Matau ilgus teksus, daug kalbos apie vieną ir tą patį.
Aš pats labai atsargiai renkuosi šaltinius iš kurių imti informaciją, ir mano nuomone tiek daug kalbų jau virsta tuščiažodžiavimu, apie dvasinguma kalbama kaip apie straipsnį laikraštyje, tokie žodžiai kaip Dievas, Kristus, Šventoji Dvasia, tampa nuvalkioti kuomet kartojami šimtuose sakinių, vėl ir vėl, tarytum kalbama apie eilinį debesėlį danguje. Nėra dvasios ilguose filosofiniuose tekstuose.
Tu Vaidai žinau esi įkėlęs daugybe tekstų, labai plačiai išsakęs savo nuomone internete, forumo temuose, ar tau neatrodo jog jei kam reikės to ką sakai, jie tiesiog ras kelią iki tavo tekstų? Nenoriu niekaip tau priekaištauti, bet ištiesų matau tavo veiklą jau nemažai metų, ir visą laiką mačiau, kad tau trūksta paprastumo, tu su kiekvienu žmogum šneki taip pat, pradedi dėstyti savo nuomone labai plačiai, detaliai, su daugybe smulkmenų, bet ištiesų nenukreipi jų tinkama linkme tik užvedi plačias diskusijas iš kurių kyla tik dar daugiau klausimų.
Siuličiau visiems tiesiog paskaityti Pakylėtojo Valdovo Kutchumio laišką, kuris puikiai išdėsto ką aš čia noriu pasakyti http://viduje.puikiai.lt/sirius2011/?s=1013
 Dovydas ~
 2012-03-07 12:33


Sveikas, Dovydai. Apart nuo meditacijų, maldų - vienumoje, su žmonėmis bendrauti reikia, nes pagaliau gyvename asmenybių kūrinijoje, kur būtent tarp asmeniniai santykiai, gebėjimas susikalbėti yra vienas svarbiausių mūsų buvimo žemėje uždavinių. Tylos praktika yra labai gerai, nėra gerai plepalai, bet prasmingi pokalbiai kada žmonės dalinasi patyrimais ir suvokimu turėdami dvasinius tikslus sakyčiau yra gerai. Jeigu dvasinių tikslų nėra, tada jau blogai. Vienas iš tokių atvejų, kai žmogui svarbiau jo tiesa į kurią įsikabinęs, nei kaip yra iš tikro.

Įrodinėti ką nors tikrai blogas užsiėmimas. Bet pasidalinti yra gerai. Tiesa? Taip pat nemanau kad čia galbūt jau tokios intelektualios diskusijos, tiesiog tai kas yra, kokia yra tikrovė, jausmai, kad ir dvasiniai reiškiniai įvardijami žodžiais ir sakiniais. Nejaugi jei Jėzus kalbėjo apie dvasinius dalykus, tai jis bandė kažką įrodyti, ar buvo intelektualas? Manau ne.

Tarp ilgų tekstų gal ir nesimato, bet aš tikrai gerbiu visų laisvą valią, kaip ką kas nori tas tą daro, su ar be piramidės. Panašūs dalykai savaime suprantami...
Manau, jeigu žmogus pats turi abejonių dėl savo paties ego, tai ir kituose tada bando įžvelgti ego apraiškas. Jeigu žmogus pats turi kokią nors ydą demonstruoti tarkime savo intelektualines žinias (čia turbūt turėtų būti tada kokios ekonomikos, verslo ar kitokios temos - ne dvasinės), tada ir kitus įtarinėja tuo, net jei to jie ir neturi. Kaip ir vagis įtarinėja kitus ar jo kas neapvogs. O žmogus kuris pats nėra melagis, nelabai tikisi kad kažkas kitas jam gali imti ir pameluoti. Tokie dėsningumai.

Ir jeigu sakai, "žinosite atsakymus" toje vietoje, ar tai reiškia kad pagal tave žinant reikia su niekuo nesidalinti? Spėju kad nemąstai galbūt taip... Kol kas tiek.
 Vaidas ~
 2012-03-07 11:38


Žmonės, ką jūs dėl Dievo meilės čia darote? Kaip koks itelektualų mūšis, kuris kurį užvers daugiau faktų, žinių, kas daugiau ko perkaitęs ir panašiai. Taigi tai apsurdas, jūs eikvjoate savo jėgas. Jūsų ego šneka pats už save. Eikit melskitės, medituokite, siekite nušvitimo ir jums nereiks nieko diskutuoti, nes jūs žinosite atsakymus ir nejausite poreikio nieko įrodinėti kitiems. Tokios gausios, intelektualinės diskusijos tik parodo jog jums trūksta tyro, tikro dvasinio darbo su savimi. Jei kažkas abejoja merkinės piramide, arba ja tiki, tai yra jų požiūris, gerbkite tai, o kam tikrai reikia tas važiuoja, tikrina, jaučia, studijuoja, o ne laksto aplinkui kitiems kišdamas savo nuomone. Nukrypstat visiškai nuo temos, kad leistumės savo ego pademonstruoti kiek intelektualinių žinių prikaupėte, susiimkim žmonės.
 Dovydas ~
 2012-03-07 11:23


Įvardinau bendrai kaip "Tėvo valios nevykdymą", nesvarbu kas tos valios nevykdo. Nežinau ar tai galima vadinti kova, jeigu skiriamas dėmesys ir laikas tam kas yra gerai, ar santykinai geriau didele dalimi, ir dėmesys yra neskiriamas tam kas yra bloga, ar santykinai bloga didele dalimi? Kova būtų galbūt tada, jeigu būtų skiriamas laikas tam kas yra bloga, ar santykinai bloga didele dalimi; jeigu būtų kažkam priešinamasi; jeigu būtų kažkoks konfliktas, ar nebūtų pusiausvyros.
Ko neišmanau, neteigiu tarsi žinočiau. Ir su Liuciferiu, yra nemažai konteksto - bet išvadas saugu daryti tik dėl paprastų dalykų. Todėl tai taip supaprastinu. Jei kas domisi Liuciferiu galėčiau duot nuorodas privačiai į angliškus puslapius.

Laiškuose nelabai susidūriau su Liuciferio tema, labiau Gėris ir Blogis knygoje apie tai rašoma, o Blavatskajos kadangi tekstas rusiškas ir labai ilgas, tai neskaičiau..

----

Jage, netenka man su krikščionimis bendrauti, kaip ir net patiems krikščionims su tokiais išmanančiais kaip ką vadinti, tu šiek tiek mažiau smerki viską iš eilės ir aukštini krikščionybę nei kiti aukštesnes pareigas užimantys iš krikščionių vienas to pavyzdžių puslapis religija.lt; Todėl, ačiū už skirtą laiką.

Minėjai, kad reikia ir dėl kitų pasidomėti jei kas yra blogo ir tai gebėti paaiškinti kitiems. Man kol kas teko susidurti tik su dviem tikrai blogais dalykais iš "apgavysčių" ar kaip pavadinti - tai kabala ir the secret (liet. paslaptis). Toliau visi kiti mokymai priklauso jau nuo žmogaus atsivėrimo, jeigu žmogus tikrai ieškos šviesos tai jis ras paguodos, sustiprinantįjį ir išminties žodį bet kokioje vietoje. Man patinka žodžiai, kad "Jeigu žmogus melsis iš visos širdies tai net ir uola atgys ir pradės su juo kalbėti".

Bet bendras vaizdas, iš to ką rašei, man susidarė toks, kad aišku tu rūpiniesi kitais, ir rūpiniesi kitais todėl kad myli juos, kas yra tikrai sveikintina. Tačiau tavo dėmesys yra sutelktas į tai NUO KO REIKIA BĖGTI, ko reikia bijoti ir kas yra blogo visgi. Kodėl, tada apskritai kažkoks kitas žmogus klausia apie piramidę, kad ir krikščionis? Ar jam nepakanka tos šviesos kurią jis turi? Kodėl, jūs negalite domėtis tuo KAS SUTEIKTŲ DVASIOS RAMYBĘ, PADĖTŲ TVIRTUS PAMATUS KASDIENĖS ir net "anapusinės" LAIMĖS, SUTEIKTŲ IŠMINTĮ, tokią kuria galima būtų vadovautis ir gyventi.

Manau kad tai pagrindinis sprendimas tavo situacijoje, kad jeigu žmogus tavęs klaustų apie piramidę, tai tu jam papasakotum nuostabių dalykų apie TIESĄ, apie Jėzų, apie Dievą Tėvą ir panašiai. Jeigu žmogui netrūks tokios tiesos, kurios jam iš tiesų reikia - tai nebebus prasmės rūpintis VISAI KITU GALU - nuo ko reikia bėgti, ko saugotis ir panašiai.

Tai būtų turbūt pagrindinė žinutė tau, bent pradžiai.

----

Taip pat gerai kad orientuojiesi į dvasinius dalykus, bent terminais ir citatomis. Bet vėl, jei bendrauji su žmogumi, tai kuris tarkime klausia apie piramidę (ir nesvarbu apie ką, čia tik kaip pavyzdys), tai koks būtų atsakymas besirūpinantis jo dvasia, o koks atsakymas besirūpinantis materialia plotme? Man atrodo taip kaip aprašiau aukščiau. Kad turėtume žmogui suteikti dvasinius mokymus kaip pagrindą, kaip tai ant ko galima atsistoti, o ne apie tai kur lipti nederėtų - kas tvirtumo žmogui nesuteiks.

"Jėzus gydė atleisdamas nuodėmes" sakai. Gydė Dievas Tėvas, per Jėzų. Žmonės priėję prie Jėzaus buvo pasiryžę besąlygiškai pasikeisti, išsižadėję to ką darė anksčiau, kokios buvo priežastys toms ligoms. Jėzus tik padėjo tą sustiprinti. Tai savotiškai kai žmogus šitaip atsižada kažko, tai savotiškai pats sudaro sąlygas kad tos "nuodėmės" jo nebeterštų. Tai ar čia buvo to žmogaus pasirinkimas, ar Jėzus kažką padarė? Sąmoningai žiūrint, matosi kad Jėzus įkvepė, ir daug davė jo tvirtumas, bet patys žmonės tada priimdavo irgi tvirtus sprendimus.

Kalbant apie paraboles, man atrodo kad tu, jei žmonės yra kaip augalai sode, tai tu ravi piktžoles ir sumeti tas piktžoles ant augalų kad jie matytų tas piktžoles, vietoje to kad piltum vandenį ir trąšas ant augalų...
Aišku negalima spręsti apie žmogų, iš trumpų jo parašymų kažkur internete, nepažįstu tavęs, tai negaliu kažko teigti. Todėl rašau "atrodo". :)

Kas dėl Urantų, tai kiek žinau jie pageidauja kad tai būtų vadinami, ne Urantininkais ar Urantininkiečiais ar dar kaip nors, čia tas pats kas su Poviliuku, ką minėjau.

Vėl norėtųsi pagirti tave, kad tikrai skaitai bibliją ir matau kaip sakai kad Dievas atseit kalba tik per šventąją dvasią, taip ir rašoma. Manau tu gali puikiai pasitarnauti tiems kurie nori apsiriboti vien krikščionybe. Įdomu, ar tu teigtum kad Mozė su Dievu Tėvu kalbėjo irgi per šventąją dvasią? Ir ką teigtum apie tai kad Jėzus nuolat būdamas žemėje kalbėjo su Dievu Tėvu, ir jis jam suteikė didžiulio palaikymo ir vedimo. Ir alyvų sode, ir kai eidavo pabūti "vienas" jis bendraudavo su Dievu Tėvu, kurį jis vadino "Mūsų Tėvu" arba "Mūsų visų Tėvu" (rašau Dievu Tėvu, nes tau taip suprantamiau sakei).

Pats irgi ""tikiuosi"" kad galbūt kokia viena sėkla, kad ir po daugybės metų sudygs galbūt - duos dvasinių vaisių. Bendrai geri darbai daromi besąlygiškai todėl kad tai teisinga/tiesa, kažko tikėtis - ne žmogaus reikalas. Taip kitiem suteikiama visiška laisvė ir ATSAKOMYBĖ rinktis patiems. O jeigu pvz žmogui sakyčiau kad "tikiuosi iš tavęs to ir ano" (be kabučių) tai savotiškai kaip prievarta gautųsi, dažnai žemiški tėvai galbūt su vaikais taip elgiasi. Yra tokia ir "atvirkštinė psichologija", kuri paprastai lengvai suveikia. O ateina iš kažko sureikšminimo, ir natūralaus žmogaus atsako - paneigimo kažko sureikšminimo.
Geriausia rodyti žmonėms pavyzdį, o ne ko nors mokyti ir pačiam to nedaryti. Todėl, galbūt mano pavyzdys kad rūpinuosi dvasia ir šviesa, o ne tamsa ir išore kuo nors tave užkrės :)

Kaip minėjau Žėko knygos dabar neturiu priežasčių skaityti, bet va prieš pora dienų nusipirkau knygą "Lodžongas" parašytą Gešė Džampa Tinlėjaus - čia tikrai atrodo kur kas vertingesnis laiko leidimas. Džampa pavardė pasirodė tibetietiška, o Tibetas įvairiom prasmėm man patinka. Kiek jau paskaičiau pradžią, patiko.

Atsižvelk į mano kitokį kontekstą, bet bibliją aš vertinu teigiamai tose siaurose ribose, jeigu nebūtų nieko kito, ir savo laiku ji padarė savo, ir dabar save apsiribojusių labui galbūt duoda kažką gero. Bet man tai trupiniai ir dar išbarstyti lyginant su tuo kokių mokymų yra pasaulyje - JEIGU žmogus moka atsirinkti. Ir tada turėdamas didesnį kontekstą, žmogus nepradeda neigti biblijos, bet matyti kokią vietą ji užima, ir suprasti kad ir tuos teiginius ir mokymus biblijoje dar plačiau, dar geriau. Cituoju bibliją, nes pritariu tiems teiginiams ir tuo pačiu tai naudoju kaip priemonę susikalbėti su tais kurie yra save apsiriboję tik biblija. Ir čia svarbu būtų paminėti, kad Jėzus mokė DVASINIŲ dalykų, jis nemokė SUSTABARĖJUSIŲ tiesų. Tokią didelę klaidą dažniausiai daro bibliją skaitantieji dėja...

Esu užimtokas žmogus, ir jei kokie darbai atsideda toliau, tada norisi pailsėt, ir taip tada tarp darbų ir atokvėpio periodų ir gyvenu, su Dievu Tėvu, taip pat Trečiuoju Dievo asmeniu kalbuosi tiesiog kad ir gatve einant, lovoje, vonioje, kažkur bekeliaujant nes tada santykinai nėra kuo kitu užsiimti. Esu bandęs su kitomis dvasiomis, bet tai vienkartiniai nutikimai labiau, nes man nelabai patinka idėja bendrauti su tuo kas nėra Dievo hierarchijoje galbūt. Kita vertus man patinka tokie žemę pasiekiantys mokymai kaip Bashar iš essasani, tai jis ne dvasia ir yra meilėje su kūrėju.. bet kažkuria prasme tai orientuojasi daug labiau į MINČIŲ DERINIMĄ, ne į kažkokias dvasines energijas, dvasinius informacinius srautus.

Manau, kad kartais žmonėms net ypatingai kai jie patiria kokių nors sunkumų, tai yra puiki proga "išgirsti tikrąjį save", nes savotiškai tada jie nebegali susitvarkyti su savo padėtimi besinaudojant žmogišku protu, tada jų protas nutyla - ir jie pradeda girdėti savo dvasią, pavadinkim. Tai ir dėl streso, priklauso nuo to kaip žmogus reaguoja, vienas atsiveria, kitas ir toliau tempia gumą.

Nekro - lotyniškai yra ar tai lavonas, ar supuvęs kažkas panašaus, ar net (atsiprašau už išsireiškimą) šūdas. Tai kaip minėjau mane domina dieviški, tiesos, TRANSCENDENCIJOS dalykai kas yra atvirkščia panašiems terminams.

Kalbi apie mirusį tėvą, tai pirmiausia norėtųsi pasakyti kad mano laiko supratimas kitoks, ne linijinis. Tai tavo suprantama kalba, mano žemiškasis tėvas gyvas ir sveikas. Kur rašiau Tėvas, turėjau omeny Dievas Tėvas, ar Rojaus Tėvas arba tas kas atstovauja visai kolektyvinei kūrinijos sąmonei virš laiko ir erdvės, kas yra TOBULO charakterio, todėl nekintantis.

Knyga Žėko man atrodo ten, ne "Žėkų" kaip įvardinai daugiskaitą. Ir ją teko skaitynėti, nors nedaug. Atkreipiau vienoje vietoje dėmesį, į išsireiškimą "Tėvų Tėvas" ir panašiai, kas parodo kad kažkoks Tėvas nėra pats pačiausias dar.. Bet čia irgi tik santykinis blogumas. Yra dvasios kurios atstovauja aukštesnėms dvasioms, ir todėl kad tai jų pačių valia. Tai blogumo čia gali ir nebūti jei abstrakčiai pažiūrėjus.

Jehoweh - galima būtų išversti ir net geriau ne "Aš esu tuo, kas aš esu", bet "Aš būsiu tuo, kuo aš būsiu".

Jeigu žmonės ką negražiai vadina, o negražiai kalbėti nėra gerai, tai tu neturėtum kopijuoti nuo kitų žmonių blogo elgesio. Paprastai mažybiškai vadindami žmonės nori sumenkinti ką nors. Bet ar Dievo Tėvo, ar Jėzaus valioje kad mes kokį nors žmogų menkintume? Turbūt kad ne.

Rašai: "Daug sektų tuo naudojasi, gąsdina žmones, manipuliuoja jais, suima visą turtą" nenorėčiau kad ir tu savotiškai būtum gąsdinama, geriau savo dėmesį sukoncentruoti į tai kas tau aktualu. Esu apie tai rašęs čia: http://viduje.puikiai.lt/?ae=49

Rašai: "Visas mūsų likimas yra Dievo Sutverėjo rankose". Mes neturime iš anksto už mus nuspręsto likimo - mes turime milijardus ir neribotą kiekį variantų, ir visi jie sutelpa Dievo Sutverėjo rankose. Ir Kūrėjas jau iš anksto visus galimus pasirinkimus žino, ir kai jis mus ko nors moko, jis to moko žinodamas viską.

Maksi adatos? Taip ir nesupratau kas tai, ar tai tiesiog reiškia "kažkas blogiau už įprastas adatas"? Ir kas per magai sakai, kad sako jog per antenas bendrauti su kitomis dvasiomis?

Mano bendravimas sakyčiau yra per vidų, atvirkščiai negu "per išorę". Piramidė yra išorėje, ir tai kitokie būdai. Reikia savotiškai "atrasti Dievo dvasią savyje" ar kaip pavadint.. o ne išorėje kažką. Nors išorinė medžiaga būna rezonuoja su tuo kas yra mūsų viduje, ką mes jau iki tol turėjome - kaip pvz kokios knygutės (geros kad ir) skaitymo atveju.
(Gali dar turėdama laiko tarp kitko, paskaityti apie tai kaip Mitraizmas ir Krikščionybė susiliejo Romoje į vieną darinį nes buvo daug panašumų, čia apie tą iš religijotyros Dėstytojo sužinojau, nežinau ar internete galima kažką tokio rasti).

"Be dvasios niekas nenueisime pas Dievą Sutverėją, o tik pas piramidės kūrėją titaną." Skamba logiškai, jei pažodžiui imant. Klausimas tada kas ta dvasia, kaip ją stiprinti ir panašiai. Knyga kurią minėjau dar po dideliu žodžiu Lodžongas, būtent ir parašyta: dvasios ugdymo menas. :) Nesakau kad kažką sureikšminu, tiesiog... žmogus įgijęs patyrimų, išgyvenimų - mato dvasinę prasmę nesvarbu kur tie tekstai parašyti. Galbūt neturėjęs patyrimų, dar taip nemato. Dvasiniai dalykai - pripažįstu iš tam tikros pusės yra gan sunkus, sudėtingas dalykas, kaip ten susigaudyti juose. Bet kai yra nuoširdus noras, iš ten ateina tyra sąmonė, tyras protas ir pamažu viskas sprendžiasi. Kol kas tiek. Sudiev.
 Vaidas ~
 2012-03-07 11:22


vaidai, matau , kad visiškai neskaitai valdovų laiškų ir Jelenos Blavatskojos darbų, remiesi kažkokiais neaiškiais šaltiniai, kurie skatina kovą su puolusiais angelais. Valdovų laiškuose parašyta, kad didžiosios sielos atėjo ir pasiaukojo dėl žemės evoliucijos. Joms vadovavo Sanat Kumara (Liuciferis). Ir vietoje to, kad su pagarba priimtų šį aktą, žmonės savo dualistinėje sąmonėje ėmė jį traktuoti kaip angelų nuopolį.
 Gediminas ~
 2012-03-06 20:29


Kas susiję su kryžiumi, Egiptas gyvavo seniau nei Jėzus čia apsilankęs buvo. Todėl klaidinga būtų teigti kad egiptiečiai ką nors menkino.
Ir turbūt neteko mokytis fizikos, tai fizika gerai aprašo ne tik krūvius susidarančius, bet net ir tai kaip naktį virš stulpų šviesos susidaro, tai fizikoje vadinama "švento elmo ugnys" kiek pamenu.

Jėzus Kristus atėjo apreikšti Tėvo, kai gydydavo sakydavo kad tai Tėvas per mane gydo, tai savotiškai neteisinga ir pikta kad ir iš musulmonų pusės, kada jie mato kad garbinamas yra ne Tėvas, o (tik) jo sūnus. Apie kraują, ar apie atsakomybės nuo savęs nusimetimą, ar kaip maži vaikai piešia žiaurius piešinėlius su Jėzumi ant kryžiaus tai patylėsiu.

Jage, pasirinkau pavadinti Mykolu, todėl kad pats bendraudamas su juo taip kreipiuosi, ir tai man buvo prisistatęs, tokiu vardu. Aišku, reikia atsižvelgti į tai kam pribrendę yra patys žmonės. Jėzus pvz po tam tikrų įvykių pradėjo mokyti vien PARABOLĖMIS, tam kad niekas nebegalėtų išsakyti visokių neigiamai nusistačiusių teiginių. O kas turėjau ausis, tie išgirsdavo!

Tie patys mokymai - tai sėklos, kaip pavadintų Jėzus, vienos nukrenta į gerą dirvą, kitos ant akmens, vienas sulesa paukščiai. Tai ir pagalvok kas ta dirva, nors sėklos tos pačios.
Suprantu, Jage, kad tu turėjai ribotą kontekstą informacijos, apribotus šaltinius todėl viskas ką sakai su esamų galimybių patyrimu yra teisinga. Jeigu ir aš žinočiau tik tiek kiek tu, galbūt irgi panašiai rašyčiau. Pasaulis platus, ir pažinti žmones galima įvairius.. susipažinti su jų rūpesčiais, kasdienybe. Tarp kitko, pats kalbuosi su dvasiomis, su Tėvu. (Nors šiuo atveju neklausiu ką man rašyti)

Žėkų knygoje žodį titanas galima suprasti "kažkas didelis" tiesiog. Ir tuo vaizduoja kad Tėvas yra visų didžiausias. Bendrai, asmeniškai aš abejoju tuo ką būtent ta piramidė daro - galbūt kokių ateivių vibracijas įterpia žmogui, kad paskui prie to žmogaus lengviau prisijungti būtų galima. O gal ir nieko blogo. Geriausia kai žmogus yra dvasingas ir mylintis, jis labiau apsaugotas nuo visko. Tuo tarpu, kiti kas yra neapsisprendę įvairiose temose, abejojantys.. tiems lengviau ant kažko užsikabinti.

Kaip minėjau, dėl Mykolo, tai toks asmeninis patyrimas, ne kažkas iš išorės taip pasakė. Sutinku kad su mažai žinančiais, geriau kalbėtis jiems suprantamais terminais. Pvz kai kurie Dievą vadina Dievu tiesiog, jiems nėra suprantama sąvoka "Tėvas", o kitiem suprantama sąvoka Tėvas. Tai dėl tokių dalykų galima prisiderinti, kad svarbiausia DVASINIS turinys pasiektų.

Ką moko Tėvas, Jėzus tai yra pirmiausia meilės charakteris, tai demonstruoti grubumą ar norą pasityčioti vietoje Povilas žmogaus vardo rašant "Poviliukas" ar "Povilėlis" yra nekantrumo, piktumo išraiška. O pykčiui aš nepritariu.

O kodėl, tu skaitai tą Povilo knygelę? Jeigu kažkas yra netinkamo, tai dera tada neskaityti. Iš esmės "bet koks blogio apmąstymas" - naikina žmogaus ryšį su Dievu, todėl kuo labiau reikėtų rūpintis tuo kas šviesu, o ne kreipti dėmesį į tamsumą.

Ateities spėjimas - nėra tokio dalyko, kaip "ateities pranašavimas", tik energijos pajautimas atskiru momentu. Jeigu energija nesikeistų, pranašystė išsipildytų, bet jeigu energija kuri buvo pajausta tam tikru laiko momentu pasikeistų - pranašystė neįvyktų. Bet tai nereiškia kad pranašystė buvo neteisinga, tiesiog energija pasikeitė.
Ir manau tai turi polinkį programuoti tuos neapsisprendusius kažkiek.

Jage, dėl maksi adatų ir paklausiau nes google kelis kartus ieškojau jau ir neradau nieko išskyrus tavo parašymus įvairiuose puslapius apie tas pačias adatas, tik tu rašai jas, o daugiau niekur nėra apie tai parašyta. Todėl ir paklausiau tavęs, o tu pagalvojai kad dar neieškojau.

Keli klausimą kam reikalinga tokia literatūra. Bendrai, žmogus jeigu savo vidumi ieško ko nors gero, tai jis ir blogame rašte sugebės įžvelgti išmintį, dieviškas vertybes tuo pačiu nekreipdamas dėmesio į tai kas ten blogo rašoma - nes jo dėmesys fokusuojasi būtent į tai kas dieviška, nes jis to siekia. Tuo tarpu tu skaitai ir pastebi blogus dalykus, juos viešini, kalbi apie juos tarsi jie būtų svarbūs - panašiai gali elgtis žmogus kuris ir domisi tais blogais dalykais, atrodytų. Ar Jėzus sakė domėtis tuo kas bloga? Nepamenu nieko panašaus.

Šiaip bendrai yra daug žmonių kuriems nerūpi ta piramidė, ir tu tarkime dabar skiri laiką jai nagrinėti. Tai gal geriau skirti laiką kažką gero nuveikti, o ne gilintis į tamsą? Tuo labiau yra būtent povilo forumo puslapis kažkur, kur jame galėtum pabendrauti su žmonėmis kurie domisi ta piramide. Nors reikia labai jau apsiskaičiusio, plačių pažiūrų žmogaus kad galėtų kažką jau tokio į temą ir naudingo pasakyt tokiom temom.
Iš esmės, kuo žmogus vadovaujasi taip ir elgiasi. Jeigu žmogus vadovaujasi dvasia, nesiorientuoja į kažką materialaus, tai ir užsiims atitinkama veikla. Kitas užsiims labiau materialia veikla.

Labai pritariu: "daryti gerus darbus nereikia jokių piramidžių pastolių su raganiais. Geri darbai turi būti kasdien ir ten , kur gyvename."

Bendrai magija aš vadinu ką nors tuomet, kai yra kokia nors paslaptis. O kaip Jėzus mokino, kad Dievo karalystėje paslėptų dalykų nėra, ir su Tėvu ar kaip ten viskas tampa matoma.. čia tą nelabai tiksliai galiu atpasakoti.

Iš tikro rūpinuosi tuo ką pats išmanau, ir nėra kažkokios pareigos imti ir lysti į kitų veiklą, ją nagrinėti ir narplioti. Kad pagaliau ir Hitleris. Sunku gal būt kažkam bus pripažinti, bet jis padarė žmonijai paslaugą tuo - kad parodė koks baisus dalykas yra karas, dabar niekas nebenori kariauti tokiais mąstais. O jeigu to nebūtų buvę, žmonės ir toliau vis turėtų tokių užmačių, vis nebūtų pasimokę. Taip ir su piramide, PRAKTIŠKAI kiekvienas atitinkamą atpildą gaus už tai ką darys, kaip dalyvaus. Geras ar blogas bus rezultatas negaliu pasakyti. Iš to kiek bendrauju su Tėvu, tai jis rūpinasi dvasiniais reikalais, ir žmonių dėmesį į tai kreipia, o ne į daiktus, pastatus.

Pritariu kad Liuciferis nėra geras veikėjas, tuo kad jis nusižengė Tėvo valios vykdymui. O dėl bendravimo su dvasiomis, priklauso nuo paties žmogaus, jeigu jis bus pilnas ydų tai ir dvasios jį gali eksploatuoti, o jeigu jo širdis tyra - jis regės Dievą, kaip rašo biblijoje.

Kažką dar norėjau parašyt bet pamiršau... Kol kas tiek. :)
 Vaidas ~
 2012-03-06 18:21


VAIDUI Į 2-ą komentarą:
Mėgstu tikslumą, todėl rašau, kad matytųsi mano ir Tamstos mintys , išskiriant kiekvieno:
Vaidas:
„Jeigu vadovaujamės Jėzaus mokymais, kad žmogų reikia mylėti, o nuodemės nekęsti, tai kalbant apie žmonių veiklą reikėtų atskirti kur yra žmogus o kur yra jo veikla. Jeigu veikla ir gali būti netinkama, žmones mylėti reikia visus. Atskirti žmones nuo netinkamos veiklos dar galima kuomet bendrai kalbama apie kokią nors netinkamą veiklą. Pvz sakai "Vėlai valgyti yra blogai sveikatai", vietoje "Blogai Petrai kad vėlai valgai". Be to suprasčiau kaip nepagarbą jeigu kas nors mane ar ką nors kitą vadina pakeistu vardu, ne taip kaip jis pats save vadina.“

Jage: Būtent iš meilės turime perspėti tuos žmones, kad juos gali piktasis nuvesti ne ten, kur Dievas Sutverėjas, o kur tas titanų titanas, kuris turi savo devą tėvą, sugrįš pas titanus pats ir nuves mus. Žėkų ir įsipainiojusiųjų tikrai gaila. Ar iš meilės vaikų neperspėjam, duodam jiems blizgučių ir saldainių tiek, kiek jie nori. Susirgs, ir po meilės. Maginiai dalykai pavojingi. Merkinės piramidės materialūs dalykai akiai įspūdingi, kaip blizgučiai, o nori mus padaryti bedvasiais.Vaidai, įsiskaityk Žėkų raštus, knygelę - pamatysi, išgirsi, ko niekada dar nesi girdėjęs ar matęs piramidės voratinklyje. Ar aš čia vadinau ne Povilu Žėką? Skaičiau komentarus: vadina netikru pranašu, vedmanu arba raganium. Pritariu, nes ateities spėjimas yra burtininkavimas arba raganavimas. Operatorius New age gali būti taip vadinamas pagal jo veiklos pobūdį: pvz. raganius arba vedmanas Povilas, netikras pranašas - tikri Kristaus skelbėjai, pats Kristus tai įvardino. Sutik,vien vardo neužtenka.Yra Lietuvoje vyriausia ragana, o kodėl raganius negal būt. Povilo Žėko veikla yra klasifikuojama ne kaip kunigo , dvasininko, o kaip raganiaus ( ateities spėjiko).

Vaidas:
„Jage, kas tos maksi adatos, iš kokio anglų ar rusų kalbos termino čia verčiama?“

Jage:
Pasiskaityk google, kur aš pati radau, patiko, tai naudoju čia rašydama. Strypai panašūs į maxi adatas, ar ne? Adatos, visokie metaliniai strypai naudojami magijoje užmegzti ryšiui su dvasiomis arba demonais. Žmonės tiki, kad atsakinėja dvasios, o iš tikrųjų demonai. Teko tai matyti.

Vaidas:
„Dievas Tėvas paprastai rūpinasi dvasiniais reikalais, žmogaus dvasia, ir kaip į dvasią atsiremia viska kita. Spręsti situacijas materialiai paprastai siūlo kokie nors kiti tvariniai, galbūt kad ir priklausantys Trėjyvės Tėvų hierarchijai. Manau nors piramidė gali ir turėti neigiamų dalykų, kai kuriems žmonėms būtent kažkas "sudėtingo materialaus" išpildo sąlygą proto atsivėrimui ir tada jie patiki ir pradeda priimti tai kas jau dvasiška.
Pvz sveika būtų patikėti Dievo gerumu, be jokių raktų pakabukų, bet tarkime žmogus netiki tuo, jis tuo patikės tik jei turės pakabuką prie raktų - tai turėdamas jeigu gali tada patikėti Dievo gerumu, tai savotiškai gal ir gerai pasitarnauja tas pakabukas. Nors tęsti priklausomybę materialiems daiktams savotiškai irgi negerai. „

Jage:
Vaidai, koks Žėkų devas, ar ir pats tiki titanų titanu? Jokio dvasiškumo piramidės pastoliai nevykdo , o tik prašymus žmonės išsako. Mokyme dvasia neegzistuoja, o tik sielos, kurios liks po mirties be dvasios. Tai aprašoma Žėkų knygelėje.Visa ta ten liuciferiška komunija arba vienybė su titanų titanu. Kam ji reikalinga? Melo sakramentas, apgaulė ir erezija pagal svais pastebėjimus būnant ten Povilo svetainės moderatoriumi.

Vaidas:
„Kita vertus, pvz sergant kokia nors liga, žmogus gali niekaip nepereiti į pasitikėjimo Dievu būseną, kada pasveiktų be jokių vaistų. Tai tuomet ir vaistai pasitarnauja, ir jis pasveiksta, kai tiesiog ir norėdamas jis niekaip negali nusiraminti kad pasveiktų veikiant vien dvasinėms jėgoms, jų pagalbai. Tai išvada galėtų būti - kad tobulėti link vis didesnio pasitikėjimo Apvaizda, dvasiniu veikimu reikia palaipsniui.“

Jage: Tobulėti maginiai objektai, kaip Merkinės piramidės pastoliai po voratinkliniu metalstiklo gaubtu nepadeda, o atvirkščiai, žmones tik apsėda tie titanų titanai arba demonai. Melstis ten yra stabmeldystė, o ne tobulėjimas, kuris vyksta, kaip sakai palaipsniui, kasdien bendraujant su Tikruoju Dievu Sutverėju, o ne su piramidės kūrėju .... Mylėti Viešpatį Dievą Sutvėrėją ir daryti gerus darbus nereikia jokių piramidžių pastolių su raganiais. Geri darbai turi būti kasdien ir ten , kur gyvename.Tikiuos pritarsite, kad magija reikalinga tik magams, kad pastatyta dėžė pilnėtų. Diskutuokime, tiesa išaiškėja aiškinantis. Titanai melagiai tikrai.

 Jage ~
 2012-03-06 13:09


Vaidas:
„Krikščionybėje kryžius iš dalies paimtas kur būdavo kryžiai dar su tokiu ratu per centrą skirti išvardinti dvylikai žvaigždynų pagal astrologinius ženklus.“

Jage: Vaidai, kryžius be Jėzaus Kristaus nieko nereiškia. Jokių energijų jis neskleidžia. New age magai sugalvojo taip niekinti Kristaus kryžių. Krikščionys garbina Tikrąjį Jėzų Kristų ir kryžių per kurį Jis atpirko pasaulį. Jokių astrologinių ženklų krikščionys nepripažįsta. Tai burtininkavimas, stabmeldystės išraiška, kaip ir Merkinės piramidės pastoliai po metalstiklo voratinkliu.

Vaidas:
„ Mano supratimu Mykolo-Jėzaus nukryžiavimas ir apskritai smurtas yra blogas dalykas. Jis atėjo mokyti savo gyvenimu. Tai norėtųsi kad galvojantieji apie Mykolą ne su kryžiumi jį sietų. Galima būtų pagalvoti koks čia simbolis galėtų vaizduoti būtent jo gyvenimą, jo nuveiktus darbus kurie truko iš metų į metus... Bet, jis pats nenorėjo būti siejamas su simboliu, jis norėjo kad būtent jo mokymai, jo elgesys, jo dvasia būtų buvusi įsisavinta.
Žiaurūs žmonės, sakantys kad čia Mykolas-Jėzus turėjo mirti ir panašiai, kad čia mūsų Tėvas danguje to norėjo.. šitaip jie tik nutraukia bet kokį galimą ryšį su Tėvu, kada jį įsivaizduoja taip žiauriai.“

Jage:
Vaidai, esi labai suklaidintas T. Mikušinos, Jehovos liudytojų, Urantijos netikrų pranašų, kurie viską skelbia pagal piktųjų dvasių diktavimus. Viešpats Jėzus Kristus niekada nebuvo Mykolas. Tai anksčiau paminėtų sektų pramanai taip vadinti Viešpatį Jėzų Kristų. Paskaityk tikrąją Bibliją, o ne velnių padiktuotąją. Visa Jūsų pastraipa neatitinka tikros Viešpaties Jėzaus Kristaus misijos apraiškos, klaidinga jos samprata. Paskaitykite bent NT, suprasite, kad kalbėtojai su dvasiomis arba nekromantai prirašė nesąmonių apie Viešpatį Dievą Sutverėją, Jo Sūnų J. Kristų ir Dievą Šventąją Dvasią. Ar Jums atrodo, kad teologai mažiau supranta Bibliją nei kokie nekromanai? Aš remiuos savo Biblija ir teologais, o ne New age klaidintojais.

Vaidas:
„Pats nesu buvęs piramidėje, kupole. Daug ką esu šioje temoje rašęs prieš tai. Bendrai griebtis materijos neatrodo labai dvasinga, tai primena 4-5 dimensijos ateivių dizainą labiau. Nors kažkokių išvadų pasakyti būtų sunku, yra tik daug atskirų dėsningumų logika. Jeigu žmogus kažko nori savo sieloje tikrai jis tai ir atras savo viduje, be ypatingos vietos ar daiktų. Sunkumai atsiranda tada kai įvairios nuostatos prote yra stipresnės už tuos vidinius-dvasinius norus.“

Jage:
Dalinai sutinku, kad Merkinės piramidės pastoliai su metalstiklo voratinkliniu gaubtu labiau tinkami ateiviams. Šiuo atveju, atrodo apsigyveno dvasiniai ateiviai. Pagal Žėkų raštus, tai titanai. Mūsiškai kalbant demonai arba šėtonai. Kiti titanus vadina monstrais, vampyrais.

Vaidas:
„O nukryžiuoti ne tik Mykolą-Jėzų, bet ir kitus trejybės asmenis neatrodo logiška. Čia koks nors susipainiojimas galėjo būti iš to kad žmonės nežino kas ta Trejybė, ir per daug kreipia dėmesį į Mykolą-Jėzų, o ne į Tėvą apie kurį jis ir atėjo pranešti žmonėms. Gal tie žmonės galvoja kad Jėzuje sutelpa visi trys asmenys... todėl ir nukryžiuoti nori visus tris. Šiaip kryžiavimas žiaurumo aktas. Geriau koks gėlių darželis būtų Trejybei.“

Jage:
Aprašo savo knygelėje ir raštuose Žėkai, kad devas tėvas yra titanų titanas. Jokio Viešpaties Jėzaus Kristaus, kaip Dievo net nemini. Juk viską, kaip statyti piramidės pastolius titanai diktavo Povilui, o jis ir kiti įpainiotieji tik vykdė titanų užgaidas.Titanų veikimui trukdo tikras kryžius, todėl ir pastatė tuos satanistinius, kuriuose nukryžiavo visus tris Tikrojo Dievo Sutverėjo Asmenis. Piramidės pastoliuose pastatė, kaip diktavo titanų titanas, t. y. netaisyklingus( su nevienodom kryžmėm) .
Vaidai, nesat krikštytas, kad šaipotes iš Viešpaties Jėzaus Kristaus? Vadinat Jį Mykolu- Jėzumi? Linkiu suprasti Tikrąjį Dievą Sutverėją, kuo toliau bėgti nuo Merkinės piramidės kūrėjo devo titano.

 Jage ~
 2012-03-06 12:14


Jeigu vadovaujamės Jėzaus mokymais, kad žmogų reikia mylėti, o nuodemės nekęsti, tai kalbant apie žmonių veiklą reikėtų atskirti kur yra žmogus o kur yra jo veikla. Jeigu veikla ir gali būti netinkama, žmones mylėti reikia visus. Atskirti žmones nuo netinkamos veiklos dar galima kuomet bendrai kalbama apie kokią nors netinkamą veiklą. Pvz sakai "Vėlai valgyti yra blogai sveikatai", vietoje "Blogai Petrai kad vėlai valgai". Be to suprasčiau kaip nepagarbą jeigu kas nors mane ar ką nors kitą vadina pakeistu vardu, ne taip kaip jis pats save vadina.

Jage, kas tos maksi adatos, iš kokio anglų ar rusų kalbos termino čia verčiama?

Dievas Tėvas paprastai rūpinasi dvasiniais reikalais, žmogaus dvasia, ir kaip į dvasią atsiremia viska kita. Spręsti situacijas materialiai paprastai siūlo kokie nors kiti tvariniai, galbūt kad ir priklausantys Trėjyvės Tėvų hierarchijai. Manau nors piramidė gali ir turėti neigiamų dalykų, kai kuriems žmonėms būtent kažkas "sudėtingo materialaus" išpildo sąlygą proto atsivėrimui ir tada jie patiki ir pradeda priimti tai kas jau dvasiška.
Pvz sveika būtų patikėti Dievo gerumu, be jokių raktų pakabukų, bet tarkime žmogus netiki tuo, jis tuo patikės tik jei turės pakabuką prie raktų - tai turėdamas jeigu gali tada patikėti Dievo gerumu, tai savotiškai gal ir gerai pasitarnauja tas pakabukas. Nors tęsti priklausomybę materialiems daiktams savotiškai irgi negerai.

Kita vertus, pvz sergant kokia nors liga, žmogus gali niekaip nepereiti į pasitikėjimo Dievu būseną, kada pasveiktų be jokių vaistų. Tai tuomet ir vaistai pasitarnauja, ir jis pasveiksta, kai tiesiog ir norėdamas jis niekaip negali nusiraminti kad pasveiktų veikiant vien dvasinėms jėgoms, jų pagalbai. Tai išvada galėtų būti - kad tobulėti link vis didesnio pasitikėjimo Apvaizda, dvasiniu veikimu reikia palaipsniui.
 Vaidas ~
 2012-03-03 20:11


Amina,pas Poviliuką tikrai yra didelis šuo. Tai jis loja? O koks karavanas eina? Turėjai omeny tuos žmones, kurie nepaisant pastatytos dėžės litams vistiek ten vyksta, nors sakė nemokamai . Strypai panašūs į maxi adatas, piramidė sienų netur,tas visas piramidės pastolių antenas sustiprina gaubtas tikrai panašus į voratinklį. Kas ne taip? O kokią kunigai skleidžia neigiamą info? Bažnyčios garbina Dievą Sutverėją, turi Bibliją.Poviliukas savo biblijoje rašo apie titanus arba demonus, apie piramidės pastolių Kūrėją. Sutik,Dievas mūsų visų Sutvėrėjas nėra koks devas titanas piramidės Kūrėjas. Tiek!
 Jage ~
 2012-03-03 17:51


Bendrai kaip teigiami, neigiami krūviai sklinda nuo bukų ar smailių daiktų, taip ir su kryžiumi esu matęs paaiškinimų kaip nuo egiptietiško kryžiaus ypač sklinda teigiamas poveikis. Krikščionybėje kryžius iš dalies paimtas kur būdavo kryžiai dar su tokiu ratu per centrą skirti išvardinti dvylikai žvaigždynų pagal astrologinius ženklus. Mano supratimu Mykolo-Jėzaus nukryžiavimas ir apskritai smurtas yra blogas dalykas. Jis atėjo mokyti savo gyvenimu. Tai norėtųsi kad galvojantieji apie Mykolą ne su kryžiumi jį sietų. Galima būtų pagalvoti koks čia simbolis galėtų vaizduoti būtent jo gyvenimą, jo nuveiktus darbus kurie truko iš metų į metus... Bet, jis pats nenorėjo būti siejamas su simboliu, jis norėjo kad būtent jo mokymai, jo elgesys, jo dvasia būtų buvusi įsisavinta.
Žiaurūs žmonės, sakantys kad čia Mykolas-Jėzus turėjo mirti ir panašiai, kad čia mūsų Tėvas danguje to norėjo.. šitaip jie tik nutraukia bet kokį galimą ryšį su Tėvu, kada jį įsivaizduoja taip žiauriai.
Pats nesu buvęs piramidėje, kupole. Daug ką esu šioje temoje rašęs prieš tai. Bendrai griebtis materijos neatrodo labai dvasinga, tai primena 4-5 dimensijos ateivių dizainą labiau. Nors kažkokių išvadų pasakyti būtų sunku, yra tik daug atskirų dėsningumų logika. Jeigu žmogus kažko nori savo sieloje tikrai jis tai ir atras savo viduje, be ypatingos vietos ar daiktų. Sunkumai atsiranda tada kai įvairios nuostatos prote yra stipresnės už tuos vidinius-dvasinius norus.

O nukryžiuoti ne tik Mykolą-Jėzų, bet ir kitus trejybės asmenis neatrodo logiška. Čia koks nors susipainiojimas galėjo būti iš to kad žmonės nežino kas ta Trejybė, ir per daug kreipia dėmesį į Mykolą-Jėzų, o ne į Tėvą apie kurį jis ir atėjo pranešti žmonėms. Gal tie žmonės galvoja kad Jėzuje sutelpa visi trys asmenys... todėl ir nukryžiuoti nori visus tris. Šiaip kryžiavimas žiaurumo aktas. Geriau koks gėlių darželis būtų Trejybei.
 Vaidas ~
 2012-03-03 10:32


kokia jūsų nuomonė? “Straipsnyje Ona Žėkienė pasakoja :” Šiek tiek daugiau nei per metus dešimtys tūkstančių piramidės lankytojų pasirašė peticiją už “paminklinio komplekso”, kurį sudaro kupolas, piramidė ir Šv. Trejybės kryžiai, išsaugojimą.” Gerai įsiskaitykite. Kokie kryžiai – Šv. Trejybės , kokie??? Nieko tikro čia nėra: kupolas- metalstiklo voratinklis, piramidė – tik pastoliai arba karkasas be sienų, o kryžiai, šėtoniniai, nes tokių niekad nebuvo ir nebus. Dievo Tėvo ir Dievo Šventoji Dvasia niekada nebuvo nukryžiuoti, kaip neturintys fizinio kūno. Merkinės piramidės pastolių savininkai su titanų diktuotine rekomendacija tai įvykdė – nukryžiavo dvasiškai Dievo Švč. Trejybę, todėl kvalifikuojami kap šėtonistiniai kryžiai . Visa titanų – satanų komplekso sukurtoji objekto aplinka taip pat. Žėkų biblija ir kiti raštai tai tik dar labiau patvirtina faktus, kurie čia minimi. Jei kam įdomus pragaro pinklių įrenginys galite lankyti tik kaip Grūto parką. Ten neatliekate tikiuos ritualų. Čia elkitės taip pat. Ta
 Jage ~
 2012-03-01 14:34


Galvoju, kad šuo loja, karavanas eina. Gali būti, kad kunigai skleidžia neigiamą info.
 Amina ~
 2012-02-22 14:05


Ir garsusis Povilas Žėkas prakalbo apie artėjančius neramumus: http://www.lrytas.lt/videonews/?id=13267983411324589240

Ar jau pasiruošėt maisto atsargų?
 Gediminas ~
 2012-01-17 17:07


Bunkerius kasasi milijonieriai, mums užteks šiokiu tokiu atsargu nors kuriam laikui atsideti, nes apie tai ne tik Povilas raso, daug kas. O kas saugos save, nespjaus i perspejimus, tam bus lengviau, galės ir kitam padėti.
 Amina ~
 2011-06-20 14:01


Perskaičiau Povilo gasdinimus ir visai neišsigandau. Net dėl bunkerių. Šiaip ar taip šiam momentui mūsų sielos jau yra pasirinkę: išliks jos ar paliks šį pasaulį. Ir aš savo pasirinkimą giliai širdyje jau žinau. Ir nėra ko čia stresuoti ir gasdintis - viskas bus taip kaip bus. Vieni išliks, kiti kovos, treti persikels kitur. Ir tikrai nesiruošiu vidury Kauno rausti bunkerio - dar policija išveš. Jei būsi pasirinkęs išlikti - Dievas ir numylėtiniai Mokytojai nuves reikalingu keliu, na, o jei pasirinkimas kitoks - tai nors ir 10 bunkerių gali pasistatyti - niekas nepadės.
 Aušrinė ~
 2011-06-18 19:31


Po šios Povilo info, gavau knyga "2012 ir vėliau" Diana Cooper, tai ji irgi panašiai rašo. Tik optimistiškiau truputį,ji peršoka Povilo minimą laikotarpį,nuo 2012 greitai į 2032.Gal nenori panikos žmonių. Gal ir gerai, ši knyga man nuėmė lengvą šoką dėl bunkerių statymo.
 Amina ~
 2011-05-17 10:36


Tikriausiai būsiu nepopuliarus, nežinau ar kas pritartų mano pamąstymams. Bet kaip ir kiekvienas jaučiu pareigą paminėti svarbiausius taškus.

Turint omeny, kokiomis sąlygomis gyvename; tai, kad daug kas priklauso nuo elektros; tai, kad atominės elektrinės sunkiai be sustotų be elektros; žmonės gyvena seisminėse zonose, kur vyksta žemės drebėjimai, o jų gali būti ir daugiau; vandens lygio pakilimas dėl žemės plokščių judėjimo irgi sunkiai prognozuojamas. Tai pasiruošimas įvairiems pokyčiams ir permainoms (jeigu jos kartais būtų) yra geras dalykas. Tie patys mormonai vadovaudamiesi biblija kaupia vaistų, vandens maisto atsargas visada, tam kad nutikus kokiam gamtos kataklizmui jie nebūtų nepasiruošę.. nes taip moko biblija. Ir tai yra išmintinga.

Tekstą apie permainų metą vietoje 15 puslapių sutalpinau dviem stulpeliais, 12 dydžio šriftu, ir suformatavau patogesniam skaitymui ir pasidalinimui pdf ir doc formatais:
http://viduje.puikiai.lt/data/pasiruosimai.pdf
http://viduje.puikiai.lt/data/pasiruosimai.doc

Yra buvę laidų per tv, kalbinant žmones kurie bet kokiu metu pasiruošę įvairiems klimato pokyčiams.. tai vadinamieji survivalists, o jų judėjimas Survivalism. Todėl sekant jų pavyzdžiu manau galima labai daug medžiagos rasti ar bent gauti idėjų, kokie būtini daiktai, ištekliai ir pan. Man nesunku būtų parengti puslapį, kur galima būtų planuoti ir aptarti kokie ištekliai reikalingi, kokiose vietose galima būtų bandyti įsikurti, koks būtų veiksmų planas... aišku iš pradžių tai būtų teorinis lygmuo, kažkam praktinis.

Man teko investuoti į kažkada platinamą informaciją, kad spalio 14 dieną, kaip pranešė per vieną kontaktuotoją žemės planetą aplankys ateiviai, ir reikia apie tai perspėti kitus, pranešti apie tai.. o juos sutikti su meile. Bendrai visas tas judėjimas - subūrė drauge, labai daug įvairių pasaulėžiūrų žmonių. Daug kas siuntė meilę, meilės vibracijas kuriomis sutinka kitaip atrodančius mūsų 'brolius'. Tačiau tą dieną dėl tam tikrų įvardintų priežasčių niekas nepasirodė.
Toks išgyvenimas praktiškai tuo pačiu ir man leido patirti - kaip lengva tikėtis kažko, kaip lengva suversti ATSAKOMYBĘ kad kažkas iš išorės padės mums pasikeisti. O tam neįvykus - kad pasaulyje viskas keičiasi nuo mūsų darbų, kad mes esantys kad ir "mažų pajėgumų" turime kaip kad ir skruzdėlės dirbti.. daryti tai ką galime, o nesitikėti kad savo atsakomybę perleisim kažkam.. o mums patiems ateis atsipūtimo metas.
Beje, 1111angels.com buvo perduota kad nieko panašaus neįvyks.

Kontaktuotojai, būna bendrauja su įvairaus lygio informaciją perduodančiais šaltiniais. Vieni jų, ir tai sudaro mažą dalį, yra tikrai tie kurie rūpinasi ir nori gero mums, didesnioji dalis tų, kurie imituoja kitus, o patys yra tik atvaizdai. Pasimauti ant atvaizdų, kurie nėra tais kuriais dedasi - lengva. Todėl, aš esu linkęs investuoti į vertybes, į išmintį, į dėsnių pažinimą ir vadovavimąsi tuo. Tai leidžia permatyti įvairius "spąstus".

Aš žinau, kad daug žmonių nevertina to, ką turi. O sugeba kažką įvertinti tik tada, kai tai pasiekia sunkiais išgyvenimais. Aš tuo tarpu siekiu to kas gera, todėl kad tai gera. Aš neteikiu pirmenybės tokiai situacijai kad tik per sunkesnius išgyvenimus galima gauti ką nors gero. Tai yra turbūt vienintelė priežastis, kodėl patys ŽMONĖS nori pasaulio pabaigos:
Jie mano, kad išgyvendami sunkius išgyvenimus, jie įvertins tai ką turėjo, atras naujas vertybes ir panašiai. O kol jų supratimu viskas gerai, jie tingi keistis.. ir kopijuoja kitų žmonių elgesį.

Ar tikrai reikalingi tokie sunkūs išgyvenimai? Man teko matyti filmą "The Road (2009)", kur mažai beišlikusių žmonių šaudė ir apiplėšinėjo kitus, atimdami paskutines jų maisto atsargas, Povilo tekste minima azijiečių jėgos panaudojimas prieš Europos gyventojus ateityje. Tai nejaugi jūs manote kad tikrai tai atneš vertingą patirtį sieloms? Ir tikrai viskas bus taip dieviška.. Viskas bus taip pat, tik sąlygos dalintis žiniomis prastesnės.

Pastaruoju metu, atsirado sąlygos dalintis informacija - internetas. Juo galima perduoti įvairius dvasinius mokymus, žmonės vis keičiasi ir keičiasi į gerą. Kuriama ateitis su idėjomis apie gamtos tausojimą, apie pagarbų elgesį, apie sveikatą valgant natūralų maistą... Nežinau kokiame rūsyje reikia gyventi kad nematyti, bet pasaulyje stipriai ryškėja gėris. Yra tokių sektų, kurios sako "kokie dabar atėjo laikai - visi žmonės yra siaubingi blogiečiai". Ne. Visi stengiasi dėl ateities, kovoja su neteisybe.. Galite pažiūrėti filmo Home (2009) pabaigą, kiek daug yra daroma gero.

Apie tokias idėjas, kad tarsi katastrofos žemėje yra gerai, ir sumažinus žmonių populiaciją - galbūt išeitų pradėti naują pradžią žemėje teko girdėti jau senai. Bet KAS YRA DAROMA visais tais atvejais:
Žmonėms yra suteikiama laisva valia rinktis;
Žmonės kurie patiki, kad tokios katastrofos yra reikalingos - savo laisva valia artina tas katastrofas; (nes sąmonės virpesiais jas tai jaudina, kaip trokštama realybė)

Tai norėtųsi kelti klausimą, ar manote kad pasaulis yra toks blogas kad jam linkėtumėte katastrofos, kurioje atseit sieloms būtų nauda? Dievas yra gėrio ir grožio šaltinis, tai ar per bjraurastį sustiprinti grožio siekimą yra dieviška?

Buvo nemažai autoritetingų kontaktuotojų, kurie teigė kad kaip ateis 2012 taip ir praeis. Daug kas ko tikėsis, bet taip nieko ir neįvyks. Yra autoritetingų autorių, daug dirbančių žemės gerovei, kurie teigia kad pasaulio pabaiga bus tiems - kurie apie ją kalba.

Pagal apibrėžimus, jeigu neigiama energija yra atskirianti ir skaldanti, o teigiama suvienijanti ir sujungianti. Tai reiškia kad gali būti devyniasdešimt devyni neigiamai nusiteikę žmonės - jų energijos veiks atskirai, bet bendrai turės savo stiprumą. Ir jeigu šalia bus dešimt teigiamai nusiteikusių žmonių, kurie bus aukštesnių virpesių tai pakėlus dešimt kvadratu - jie sudarys kaip šimto atskirų žmonių stiprumą ir jie suvaldys tikrovių pasirinkimo vairą.

Kas bandoma daryti tikrais dvasiniais mokytojais apsimetančių atvaizdų, tai sumaniai pakišti kažkiek dvasingiems žmonėms spąstus.. kad jie būdami aukštų vibracijų - puoselėtų tokias mintis kad "katastrofos yra normalus dalykas". O tada palenkę jų laisvą valią savo reikmėms.. tų katastrofų padaugės.

Ar suprantate, kiek daug tekstų yra internete apie visokias "slaptas baisias organizacijas" kurios atseit "valdo visą pasaulį, ir yra labai galingos"? Jų tikslas yra ĮSKIEPYTI tokias idėjas geros širdies žmonių protuose, kad jie patys poto pradėtų tokias vibracijas skleisti... O skleisdami tokias vibracijas prisidėtų prie to, kad padėtų išsipildyti tų veikėjų siekiams, kurie paskleidė tokius tekstus.

Vienintelės mintys kurias reikėtų puoselėti, kad pasiklydusiems - reikia siųsti meilę. O mūsų niekas niekada negalėjo ir negalės valdyti, kad ir kaip jie norėtų kelti tokias idėjas.. jie yra apgailėtini savo tokiais bandymais ir verti užuojautos. Tikėti gėriu reikia. Gėrio darymų. Ten kreipti dėmesį. Ten siųsti savo energiją. Tokias realybes artinti.

Mano žiniomis vienas svarbiausių dalykų, tai sąmonės būsena, kuria yra gyvenama. Linkiu atkreipti dėmesį kokios idėjos yra perduodamos skaitant įvairius tikslus, ir sąmoningai pasirinkti ar jūs joms pritariate ar ne. Pagal tai ar tos idėjos yra kuriančios ir gėrio idėjos, ar griaunančios.

Tikrai galima ruoštis sunkioms permainoms, rodant kad bet kokiomis sąlygomis mes vistiek išliktume. Bet svarbiausia yra ar mes savo virpesiais pritariame katastrofoms ar ne. Ar mus tai jaudina ar kelia nuobodulį? Jeigu kelia jaudulį - jūs prisidedate prie katastrofų, jeigu siunčiate meilę ir ramybę.. ir tikrai tos tikrovės su katastrofomis yra jums keliančios nuobodulį.. jūs prisidedate prie Dievo valios sėdami taiką, meilę, ramybę, gerovę.

Todėl tikrai neprieštarauju kad galima organizuoti įvairią veiklą, kaip kad kaupti atsargas, rasti gyvenimui ir ūkinei veiklai tinkamas vietas. Bet svarbu nesuklysti su savo sąmones vibracijomis. Nepasiduoti provokacijai. Nes tai gali būti tik netikrų atvaizdų idėjos, kaip sustabdyti dabar labai greitą dvasinių mokymų plitimą po pasaulį internetu.

Galbūt nemoku lakoniškai ir paprastai visko išdėstyti, todėl kartojuosi, ir vis sakau ta patį per tą patį. Bet turbūt daug kam teko susidurti su tuo kad pvz grupelė vaikų sėdi aplink kambarinę gėlę ir mintimis įsivaizduoja rožę.. ir po kurio laiko ta kambarinė gėlė sukrauna rožės žiedą (man teko matyti spausdintą jos nuotrauką). Tai ar jums neatrodo kad būtent jūsų vibracijas norima nukreipti į katastrofų įvykimą?
Ar nėra taip, kad dabar daug tekstų pateisina katastrofų kilimą, o ir kažkiek aukštesnių vibracijų žmonės pritaria savimi kad "taip ir turi būti", ar nėra taip kad viskas kas vyksta žemėje yra tik žmonių laisvoje valioje? O tuo tarpu ir šiek tiek tų veikėjų valioje, kurie sugeba nukreipti kitus žmones, sugeba nukreipti ir aukštesnių vibracijų žmones mąstyti tam tikra linkme - net kad ir destrukcija yra normali ir "gera sielos augimui". Aš tam nepritariu. Nieko dieviško tame nejaučiu.

Paprastai mes meldžiamės kad angelai suvaldytų katastrofas, kad jos būtų kuo ramesnės, kad žemės pasikeitimai būtų ramūs. Kviečiu į tokius pozityvius dalykus kreipti mintis. Esu tik žmogus, bet pasirinkti tarp elementarių vibracijų manau dar gan paprasta. Kviečiu gyventi ramybe, ryšyje su Tikruoju Dvasiniu Tėvu. Ne su kokiu nors Tėvu, kuris turi Tėvą. Kol kas tiek pozityvių, ir gera linkinčių minčių. Orz
 Vaidas ~
 2011-05-14 11:48


http://sites.google.com/site/virsmas2012/
 Audrius ~
 2011-05-05 00:24


Kas vaziuos i Merkine, i piramide-sfera, pakvieskite mane, prie keliones islaidu prisidesiu. Gyvenu Klaipėdoje.
Tel.: 868831346, Laima. Aciu.
 Laima ~ laima.romanovaite@gmail.com
 2011-04-08 00:03


Kas dar nemate,rytoi-penktadieni per BTV 22:45,rodys filma "Vergija".Apie pedofilu tinkla.
 Kukas ~
 2011-04-07 21:38


Perskaičiau, ir vėl pastebėjau įsisiausėjusias aistras. Bent pakalbėkime ne apie Povilą, o apie patį gyvenimą. Apie mokėjimą pažvelgti net pačias blogiausias situacijas pozityviai. Kodėl puolamas Povilas? Ar daug pasaulyje keistuolių? Visur jų yra. Bet dažniausia tie keistuoliai taip ir lieka nieko nesuprasti ir besivoliojantys kelio dulkėse. Tačiau Povilo istorija kitokia, tai sekmės istorija. Jisai susidūręs su gyvenimų nepalūžo ir sugebėjo įgyvendinti savo svajonę. Ar kas iš čia esančių esą pastatęs piramidę ir parašęs knygą ar kažką panašaus?
Iš esmės jam tai padėjo tai padaryti jo vidinės nuostatos ir tikėjimas savimi. Būtent tiems, kurie gyvenime nemato nieko pozityvaus ir apie visus galvoja blogai,tai ir sukelia siautulį. Jų vidinė būsena negali pakęsti kito žmogaus sekmės. Be to noriu pasakyti, kad tos juodos mintys niekur nedingsta, jos eina ant to žmogaus ir jam kenkia. Šiuo atveju telieka Povilui palinkėti stprybės ir Dieviškos apsaugos. Be to priminti kenkėjams, kad būtent jūs savo mintimis ri prišaukiate tokį gyvenimą kaip apie jį galvojate. Jeigu apie jį galvojate vien blogai ir žiūrite su nepasitikėjimu, tai jis ir elgiasi taip pat su jumis. Jūs patys galvodami blogai prišaukiate į savo gyvenimą bėdas ir nelaimes.
 Gediminas ~
 2011-04-07 20:57


Sveiki. Brangučiai šiame puslapyje kolkas tik vienas bažnytininkas Ž. Povilas. Jis sakos, kad piramidė, tai Dievo Tėvo bažnyčia. Klausykime Jo labiausia, nes Dievas Tėvas Asmuo svarbiausias.Jei tik vienas Povilas Dievo Balsą tegirdi. Jam vienam šlovė ir garbė.Laikykis Poviliuk.
 Audriui ~
 2011-04-07 16:58


ar yr dar tokių, kurie tiki "dvasine informacija" ? ana yr google.alpstu ašen iš juoko paskaitinėjus...ale aikit???
 nustebusi ~
 2011-04-07 16:46


Dora
2278 :: Įdėta: 2011 Balandžio 07 (15:07)

"Dėl Povilo perspėju jau nebe pirmą kartą. Dievo balso jis negirdi. Per visą žmonijos istoriją tokių žmonių, kurie turėjo teisę girdėti Dievo balsą - vos keletas. Ir Povilas šiai grupelei tikrai nepriklauso. Palyginki Povilo darbus su Muhamedo, Jėzuas Kristaus, gal tada suprasi, koks didelis skirtumas yra tarp jų. O jei jau priklausai POVILO sukurtajai religijai, tai man labai tavęs gaila."
Man taip pat visų gaila. Labai gaila, kad nemoka skaityti Žėkų raštus. Iš kedrų ~
 2011-04-07 16:33


"...Kaip sakė Vėjūnė Povilo forume: "Tu dar dantim pagraužk piramidės karkasą, kad neliktų abejonės iš kokios medžiagos jis padarytas."
Matosi, kad pikto žmogaus rašyta. Ar piramidė jau tikra ir turi sienas? Kokia piramidė, jei be sienų. Bet koks pastatas be sienų, kaip Vėjūnė mini yra tik karkasas.Tą kupolą Česukuose reiktų vadinti: piramidės karkasas po stikliniu gaubtu. Ar tai ne tiesa? Visur is visame Dievo noras, kad būtume teisingi, o ne melagiai. Išlįskime iš to melo voratinklio į šviesą ir pamatykime dangų, o ne instrukciją, kaip vaikščioti po karkasus. Tiesa ir tik tiesa žmonėms turi būti sakoma.
 To Audriui ~
 2011-04-07 11:32


Būkime savimi.Netikėkime tais, kurie neva kalbasi su Dievu, aiškina, koks jis yra. Mes Dievą tobulinam pagal Žėkų dvasinę informaciją. Ak, kokia puikybė. Tobulinam Dievą. Dievas yra buvo ir bus pati pati didžiausia TOBULYBĖ. Niekada ir niekam nereikia Jo tobulinti.Jis tobulas nuo pat pradžių.Netikiu tais paistalais . Tokią teisę manau, kad turiu.
 Ritai ~
 2011-04-07 11:21


Prie ko cia mano kultura? Sirdies neisimsiu is krutines ir neparodysiu visiems kokia ji is tikruju yra. Ir nematau reikalo tai daryti. Esu toks zmogus, koks esu. Kam apsimetineti (kai kas siame forume labai tai stengiasi mums visiems irodyti) kad esi kulturingas, issimokslines ir gudresnis uz visus cia esancius. Kokia tos vaidybos prasme? Bukime tokie kokie esame!
 Rita ~
 2011-04-07 10:23


Yra zmoniu, kurie turi butinai ka nors esti. Toks ju gyvenimo budas. Esdami kitus, jie sueda save is vidaus. Netrukdykime tam zmogenui. Nebendraukime su juo. Tegul jis pabaigia save esti iki pabaigos ir vienu ediku zemeje bus maziau :)
 Rita ~
 2011-04-07 08:01"2274 :: Įdėta: 2011 Balandžio 06 (20:29) :: Gyvenamoji vieta: Vilnius
Dora: ""NETEISŪS esate vadindami mane Tėvu, nes Aš, kaip Dievas, turiu dar ir Savo
Kūrėją – Didįjį visų mūsų Tėvą, sukūrusį ir Mus, Dievus, ...""

Apie kokius Dievus čia šnekama? Politeizmas? O gal žmogus = Dievas? Ar ne per aukštai šokta? Ar jis koks išrinktasis kaip Jėzus, kad su juo Dievas šneka (kuom aš labai abejoju)? Žiūrėk, dar kokią naują pasaulinę religiją įves :D))"

 Iš kedrų ~
 2011-04-06 21:56


Visa esmė slypi šiuose Povilo žodžiuose:
"NETEISŪS esate vadindami mane Tėvu, nes Aš, kaip Dievas, turiu dar ir Savo
Kūrėją – Didįjį visų mūsų Tėvą, sukūrusį ir Mus, Dievus, valdyti Savo kūrinijai. Taigi
Didžiojo Tėvo akyse Aš esu gerojo pasaulio Dievas, didysis angelas..."
Kas turi dar proto, te gerai įsiskaito į tuos žodžius.Bay.
 Visiems ~
 2011-04-06 11:20


"Povilo dvasinė informacija manau, kad į temą.Juk jis katalikas."

Nesąmonė, kad Ž. Povilas katalikas. Jis su katalikais konfrontuoja, įrodinėja pranašesnį savo titanų sukurtą dievą. Bibliją pakeitė savo " dvasine informacija".Povilas ne bažnytininkas, o pažengęs ezoterikas, kaip ir Audrius. Šiame puslapyje priimami tik ezoterikai.Katalikai turi savo bernardinus.Bravo pažangiems mokytojams. Laikykites.
 Virgis ~
 2011-04-06 08:45


Ne visi teigiamai atsiliepia apie piramidę.Daugiau neigiamai.Pasiskaitykite:
"2265 :: Įdėta: 2011 Balandžio 05 (21:26)
Žiuliui: Jūs geriau ką žmonės apie Povilo piramidę rašo pasiskaitykit. Neradau dar tokios išpažinties žmogaus kuriam būtų paderėję, kai kurie sako priešingai - pasijuto blogiau, pradžiai, baigiant sieros kvapo užuodimu :))

O tam vyrukui tikrai reikėtų pradėti tvarkytis pačiam... "

 Sirijus ~
 2011-04-05 22:09


"Povilo dvasinė informacija manau, kad į temą.Juk jis katalikas."
Merkinės bažnyčia turbut išvien su Ž. Povilu. Girdėjau, kad piramidės savininkas dalija " komuniją" duonos ir vandens pavidaluose. Gal kas nors jau esat priėmę? Fainuolis tas Poviliukas.Tik mokytis ir mokytis iš Jo.
 To Vaidai ~
 2011-04-05 17:36


Aš manau, kad piramidė veiktų ir be Povilo. Tegul Jis eina dirbti pagal savo specialybę. Reikia gerų specialistų biologijos srityje.
 To Vaidai ~
 2011-04-05 13:43


nors parašyk, kur tai rasti. Gal išsiversime tai suprantančių žmonių pagalba. Dėkoju.
 Rita ~
 2011-04-05 11:13


Povilo dvasinė informacija manau, kad į temą.Juk jis katalikas, o čia rašo vien ezoterikai. Nejau ezoterikas Audrius nori ir Ž. Povilą ir mus visus tokiais padaryti? Aš mįsliju, kad čia reikia rašyti tik tai, kas susieta su Merkinės piramide ir mokslu apie ją , kurį surašė gerb. jos autorius Ž. Povilas su savo mama Onute.Kas galvojate kitaip?Kas nežino, kur paskaityti, tai ras nors čia.Ar autoriu viską rašė tam, kad būtų paslėpta? Manau, kad ne. Iki .
 Rita ~
 2011-04-05 11:10


Bendrai, diskusijose pravartu orientuotis į reiškinius, dėsnius, vertybes tai kas gali būti abstrakčiai būdinga kam nors. Nors tuo pačiu to nesieti su konkrečiais asmenimis.
Todėl ir pasisakymai pvz "už Povilą", galėjo būti geriau pasisakymais "už vertybes, filosofiją ar dar kažką ABSTRAKČIAI" kuri be to abstraktumo, dar būdinga ir Povilo atveju.

Tai skambėtų maždaug taip: "sureikšminti vieną žmogų ir iškelti jį aukščiau kitų yra gerai" - tuomet nielieka asmeniškumo, teigiama abstrakčiai kaip vertybė. O tuo pačiu tai pradeda skambėti itin nelogiškai ir skaidriai pačiam to komentaro autoriui.

Jeigu būtų kokie konkretūs pavyzdžiai galėčiau plačiau pasakyti kas konkrečiu atveju galbūt yra ne taip. Bet galbūt, atsižvelgiant į viršuje aprašytą taisyklę ir pesimizmą paliekant tik tam skirtoje temoje viskas būtų gerai.
Komentaru prieš šį, dideliu laipsniu kreipiau dėmesį į tas šalutines temas.. pavyzdžiui apie energijas - tai galima būtų aptarti jau kitoje temoje, arba pačioje temoje turėtų būti klausimas apie tai kas tos energijos yra. Juk žmonės atėję pasiskaityti apie piramides nesidomi galbūt energijomis, tada galbūt gaišinamas jų laikas.

O laikas kiekvienam yra tam tikras numatytas žemėje. Sąmoningai tai suvokdami žmonės jį leidžia prasmingai ir taupo, nešvaisto šiaip sau.
 Vaidas ~
 2011-04-05 10:53


Kiekvienas zmogus yra individualus. Kiekvienas zmogus viena zodi gali suprasti ivairiai. Komentaru nebus. Man pakomentavus, pasipils komentarai zeminantys sio forumo vibracijas.
 Rita ~
 2011-04-05 10:32


pakomentuok lietuviškai prašau, ką čia parašei.
 To Ritai ~
 2011-04-05 10:18


pažiūrėk į puslapio antraštę. Ž. Povilo " dvasinė informacija" kaip tik į temą, ar ne? Audrius matyt jaučia konkurenciją su Povilu , tai dėl to trina.Vakar mačiau komentarus, kurių šiandien nėra. O jie buvo už Povilą.Kas čia turi būti rašoma, jei ne apie piramidę.Pati antraštė įpareigoja tai daryti.Tegul būna visi atsiliepimai, kad žmonės galėtų rinktis, žinoti, kas yra kas.
 Vaidai ~
 2011-04-05 10:16


(ne į temą apie piramides) Manau yra žmonių, kurie nori diskutuoti ir dalintis žiniomis. O matydami neprasmingus dialogus besivystančius temose, kada reikšmingesni vieno žmogaus pasisakymai nuskelnka kažkur toliau, nėra labai patenkinti. Tai norėtųsi paguosti, kad jeigu viskas klostysis gerai, tai esant naujai žinių pasidalinimo sistemai tokių atvejų nebebus. O čia vykstanti "diskusija".. kuri galbūt vėliau bus ir ištrinta, mano žvilgsniu tiesiog buvo labai geras pavyzdys to, ko neturėtų būti ir nebebus.
 Vaidas ~
 2011-04-05 10:07


"Все нассыщенно знанием и вы являетесь частью огромной голограммы, где в любом маленьком кусочке содержиться целое, и потому Вам следует овладеть доступом к части, а затем понять, что часть неотделима от целого.»"
(Созвездие Плеяд)
 Rita ~
 2011-04-04 20:04


Kodėl turėtum stesuoti dėl to, ko nežinai? Energija, tai galimybė atlikti darbą. Ją gauname iš maisto, oro. Nereikia jokių kitokių pseudo energijų,kurias visi mini, o nežino, kas tai. To ko pats nežinai, tai kitiems nesiūlyk. Tokia mano nuostata.
 Vylė ~
 2011-04-03 23:15


Tai netikek,o del Povilo nestresuoju ir tiek
 Kukas ~
 2011-04-03 20:49


kaip gali aklai tikėti, jei nežinai kokia ta energija. Ar ji iš vis egzistuoja? Psichiniai ligoniai turi daug nesubalansuotos psichinės energijos, gali pakilti net nuo žemės.Tai jie išrinktieji ar nelaimingieji? Kas Tavo nuomone Ž. Povilas - laimingasis, išrinktasis ar ligonis po galvos turėtos traumos? Ar piramidė gali egzistuoti ir be jo? Jis tik kaip savininkas ar verslininkas " dvasine energija"?
 Kukai ~
 2011-04-03 20:36


Kokia bebutu...svarbu energija
 Kukas ~
 2011-04-03 14:40


kaip Tu supranti tą energiją?Bioenergija, tai ne tas pats?
 Kukai ~
 2011-04-03 14:28


Viskas yra energija vaikeliuk
 Kukas ~
 2011-04-03 06:27


Kukai, kas ta sielos energetika? Ar Tu čia kažko nesumaišei? Tu koks ekstrasensas ar ką?Energetika , kiek suprantu, tai tik kūnui.Siela turi tai, ką pridirba...
 Vylė ~
 2011-04-02 23:06


Nu o as skaiciau,kad radiacija sielos energetikai labai blogai
 Kukas ~
 2011-04-02 21:57


Pranesimuose buvo pasakyta, kad pirmides gali buti pagamintos is bet ko, net ir is popieriaus. Nurodytas aukstis buvo nuo 8 iki 10 cm (buvo pasakyta, kad kiekvienuose namuose ant kiekvienos palanges butu po piramide).
 Margarita ~
 2011-04-02 19:49


Piramide galima ir is zaginiu sudeti tik kazkur skaiciau medis netinka tam,reikia metalo,esme forma piramides su tam tikru kampu,tada kazkaip ten energijos juda gerai zmogui.O tikiu as...oh my god...dievu tikiu matomai, siaip saves reikia klausyti,limpa ar ne,eina energija ar blokas nuo bet kokiu skaitalu,tai musu vienintelis tiesos matuoklis sakyciau
 Kukas ~
 2011-04-02 17:12


verciau pazink save,kas is to tikejimo isrinktasiais?
 Kukas ~
 2011-04-02 14:05


Pritariu, kad Poviliuką reikia mylėti, nes tik Jis turi pokalbį su titanų Dievu.Manau jis panašus į titaną, tikrai.
 Virgis ~
 2011-04-01 23:59


"Kaip jau minėta, mums neŽinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį,
kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie
įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą."
Vadinasi, kad Povilo Dievas su dviem galvom.Jo titanai sugalvojo Dievą Tėvą - ir sukūrė. Niekas neprilygsta Povilui. Pakylėtieji Valdovai , kas jie prieš Ž. Povilą.Te klauso visi tik Jo. Vienas Valdovas turi būti , tai jis yra - Poviliukas iš Česukų.Kukai, ar Juo tiki, kaip Išrinktuoju.
 Kukui ~
 2011-04-01 19:11


"Su Tėvu ryšį palaikau apie kelis metus, ir mano akimis žvelgiant pasirinkimas šiuo atveju labai paprastas"
Vaidai, su kokiu Tėvu ryšį palaikai? Su Dievu tai gali kalbėtis tik Povilas , o kiti dabar negirdi Jo. Nebūk apgaunamas dvasių.Klausyk Žėkų raštų.
 Vaidui ~
 2011-04-01 18:45


Kalnai tai,del dievo meiles.
 Kukas ~
 2011-04-01 18:25


Nesuprantu tų Tavo žodžių. Ar gali lietuviškai ir žmoniškai paaiškinti. Ikiuks.
 Kukai ~
 2011-03-31 11:42


"Algimanto Jokubėno pagrindinė mintis kiek suprantu, kad žmogui nereikia ypatingos vietos(ar ritualų, ar daiktų) tam kad priimtų tai kas aukščiausių virpesių ateina nuo Dievo."
Vaidai, svarbu juk Meilė, o ne vieta. Povilo ir Algimanto ideologija ( raštai) skiriasi.Tad ar nesusimaišys žmonėms protas nuo to? Jei keli mokytojai, tai vaikas lieka " be galvos".O jei dar tikėti Pakylėtaisiais Valdovais ar G. Grabavojumi, jo branduolinėmis žiniomis, kas tada. juk Dievas kalba bent jau Lietuvoje, kaip pats Poviliukas mini tik jam vienam. O su kokiom jėgom tada visi kiti " bazarina"?Kukas kilamandzara teisus pastebėdamas, kad kai kas kalbasi tik su kažkokiom dvasiom. O su koiom niekas nesako. Atseit kalbu su dievu. Dievas su visais tik kalbas, o svarbiausia kiekvienam skirtingai. Kyla klausimas, kuriam ių visų kalba teisingai? Aš linkęs tikėti, kad Povilui, nes anas vienas girdi Jį. Kiti tegul tyli, kol kalbas Poviliokas. Jam vienam garbė ir šlovė . ATE.
 Vaidui ~
 2011-03-31 11:36


Kas yra dzamalungma?na,dzamalungma tikrai nera kilamandzara!
 Kukas ~
 2011-03-30 23:42


Kuo arčiau Dievo (to kuris apimdamas viską gali vesti kitus nes suvokia viską būdamas visaapimanti sąmone), tuo labiau atkrenta įvairios nuostatos. Žmonės gyvenantys ant žemės dabar mėgsta nuostatas. O žmonės renkasi.

Su Tėvu ryšį palaikau apie kelis metus, ir mano akimis žvelgiant pasirinkimas šiuo atveju labai paprastas:

1 variantas) žmogus pasirenka kad įtakos kryptis būtų tokia - aukštesnių vibracijų ir subtilieji reiškiniai daro įtaką žemesniesiems reiškiniams. Praktiškai tai reiškia, kad TIK NUO ŽMOGAUS SIELOS ATSIVĖRIMO ir NUOSTATOS priklauso tolimesnė jo aplinkos ar jo paties klotis. Čia siela - aukštesnių vibracijų ir subtilesnis reiškinys nei pvz žmogiškasis kūnas ar koks materialus pastatas kaip piramidė. Toks žmogus žino kad kuo jis tiki - tas bus.

2 variantas) žmogus pasirenka kad įtakos kryptis būtų tokia - žemesnieji reiškiniai daro ir gal net teigiamą įtaką tam kas aukštesnių vibracijų ir subtilesniems reiškiniams. Praktiškai tai reiškia, kad dirbama su proto nuostatų lygiu.. Jeigu žmogus tiki kad tarkime sudėtingos formos pakabukas jam atneš sveikatą - tai pakabukas neatneš jam sveikatos, tačiau tokio UŽDARO MĄSTYMO žmogaus protas ATSIVERS per tokį MAŽĄ PLYŠĮ per naują nuostatą ir tokiu atsivėrimu jis PATIKĖS KAD GALI PASVEIKTI, pradės energetiškai ir virpesiais priimti gydymą. Tai atrodytų padeda itin sukaustytiems proto nuostatų... Bet ar nėra taip kuriamos naujos nuostatos? Ar žmogus nesijaus surištas su žemesnėmis vibracijomis, o ta vidinė gyvastis ir siela sukaustyta.. tų pačių proto nuostatų kalėjime.

Problema ta, kad žmonės neatsiveria Dievui, netiki kad jis yra gėrio šaltinis, kaip ir sveikatos, daug ko kito - jie nuveja tokias mintis šalin manydami, kad turi būti naudojami METODAI, ar turi įsiterpti LAIKAS norint ką nors pasiekti ar pasveikti pvz. Ir PRAKTIŠKAI atrodytų, kad tokie nuostatų daug turintys žmonės sugeba atsiverti prie tokios "sudėtingos" piramidės - ir priimti tai kas nuo Dievo, tada jie patiki kad visgi jie yra šio to verti ir panašiai.

Mano žiniomis iš dvasinių tiesų ieškotojų kurie būna skaito Urantijos Knygą, yra kas tikrai mėgsta merkinės piramidę.. yra ten apsilankę ne vieną kartą ir su Povilu bendravę. Algimanto Jokubėno pagrindinė mintis kiek suprantu, kad žmogui nereikia ypatingos vietos(ar ritualų, ar daiktų) tam kad priimtų tai kas aukščiausių virpesių ateina nuo Dievo. Ir aš pritariu Algimantui, tačiau jeigu žmonėm tai padeda atsiverti ir gauti NAUDOS, tai aš to kol kas nesmerkiu. Reikėtų labai plačiai pamąstyti apie tai kad toks SIMBOLIS suvienija žmones, žmonės bendrauja, dalinasi.. o tai puiku, didėja sąmoningumas galbūt visgi.

Obac, tavo klausimų tema rekomenduoju Ilgevičienės Antropoteosofijos I tomą paskaityti, ten ir apie atskyrimą ir apie "sielų vagimą" ir daug ką. Galbūt čia tinka pavyzdys su veidrodžiu kambariu.. augant sąmoningumui atskiri tikra nuo ne tikra. Kol kas tiek.
 Vaidas ~
 2011-03-30 20:10


Urantininkas Algimantas liko nepaminėtas. Vat Jis tai Poviliukui tikras konkurentas, ne Jo Dievo samprata skiriasi nuo Žėkų knygoje minimos. Kuri iš jų teisingesnė: Algimanto ar Povilo - Jono( čia)?Tikras klausimėlis kalbėtojams su dvasiomis, dievais: ar jums visiems kas nors nepudrina smegenų? Iš kur žinote, kad kalba geros dvasios? Juk blogos dvasios niekada neprisistato blogomis.Ar ne?
 Obac ~
 2011-03-30 19:33


"kad jam irgi yra savo dievas dzamalungmas jus"
Kas tai per dvasia tas dzamalungmas?
Povilo Žėko knygoje sielos be dvasios po mirties gyvens. Ar taip gali būti? Be dvasios yra tik gyvuliai.Vadinas, kad Povilo dievas ne žmonių, o gyvulių.Tad koks jis dievas, sakai Kukai, kad kažkokia dvasia.Povilo ne tikras Dievas ? Aklai juo negalima tikėti.Ir tie titanai, tai tik pramanai, ar ne?O Sirijaus Pakylėtaisiais Valdovais, G. Grabavojumi tikite kas nors? O gal abejojate lygiai taip, kaip pranašu Povilu - Jonu...
Vargšas Povilas, nes juo netiki Jo asmeninis Tėvas, o ir Jūs dar abejojate . Ramynkitės ir tikėkite Lietuvos pranašu Povilu...Juk nemanote, kad Jis viską prigalvojo, ar ne?

 Kukui ~
 2011-03-30 18:45


Nesu pries,tegu kuo daugiau tikrai dvasingu zmoniu buna,bet gi pati tas Povilo dievas aiskina,kad jis nera tas visaapimantis,amzinas,begalinis,visagalis ir t.t,kad jam irgi yra savo dievas dzamalungmas jus
 Kukas ~
 2011-03-30 18:28


Nieko nesuprantu. Tai Tu tarsi prieš Povilą. Netiki, kad Jam Dievas kalba. Rašai,kad tai tik kažkokia dvasia. Šios žemės dvasia? Ane? Tai, blyn, kuom tada tikėt? Numirsim ir pamatysim, kad dar kitaip yra. Povilai, čia Jonai, paaiškink mums, koks tas Tavo Dievas. Susipainiojome. Ate.
 Kukui ~
 2011-03-30 16:49


Na gi tas Povilo dievas tera tik kazkokia dvasia,juk aiskiai sako,kad ir ja sukure dievas,kad ji nera Tevas...Tikras dievas yra tas kuris viska sukure,bet pats niekieno nesukurtas,nes amzinas.Zodz,nepasikliaukyte aklai jei parase ale jis dievas ir jo nieks negirdi,mes daug ko negirdim ir nematom
 Kukas ~
 2011-03-30 16:27


Mes dziaugiames, kad Lietuvoje yra toks sviesuolis, kaip Povilas, tas jo paprastumas, ramybe, dziaugsmas tiesiog spinduliuoja, su juo pabendravus atrodo, kad aplinka keiciasi. Jau vien pas ji vaziuojant danguje tiek zenklu geru maciau....
 Lena ~
 2011-03-30 12:31


Ar ne nuostabūs žodžiai iš Povilo knygos, kurie rodo, kad Jis išrinktasis:
"– O Dieve, kodėl Tu sūnumi mane pavadinai? Per silpnas aš esu, man nejauku girdėti tai
iš Tavo lūpų.
– Sūnus Dievo akyse reiškia mokinys išrinktųjų ženklu pažymėtas. Tai tas žmogus, kurs į
Dievą gali panorėjęs kreiptis ir Dievo žodį pats išgirsti. Tu šiuo metu toks ir esi. O dabar nurimk
ir toliau Manęs klausykis. Aš esu Dievas, tasai asmuo, kuriuo jūs, žmonės, nuolatos didžiavotės
ir Tėvu vadinote. Dabar turėsite suprasti, kad esate ir teisūs ir neteisūs:
TEISŪS, nes Aš esu Dievas, pats aukščiausias jums, žmonėms, kurį jūs girdėjote,
girdite ir kada nors girdėsite. Esu valdovas galingojo darinio, vadinamo pasauliu, turintis
teisę kurti ir valdyti.
NETEISŪS esate vadindami mane Tėvu, nes Aš, kaip Dievas, turiu dar ir Savo
Kūrėją – Didįjį visų mūsų Tėvą, sukūrusį ir Mus, Dievus, valdyti Savo kūrinijai. Taigi
Didžiojo Tėvo akyse Aš esu gerojo pasaulio Dievas, didysis angelas, Tėvo įgaliotas
valdyti šį pasaulį, jį sudarančias galaktikas, sistemas, Žemę ir visa, kas joje. Manyje nėra
blogio. Tėvas yra esybė, valdanti Dievus. Jis visatų sistemos valdovas. Jūs neteisingai kol
kas suvokiat Tėvo kūriniją. Tiems, kurie seksite Mano mokslu, Aš nuosekliai atskleisiu
galingosios Tėvo kūrinijos struktūrą, hierarchiją, valdovus ir dar daug ką, apie ką jums
bus leista žinoti pirmą kartą. O angelu sargu tavo, Povilai, buvau teisėtai pasivadinęs.
Didysis Tėvas man pavedė globot ir mokyti tave kaip žmogų, kuriam skirta didžiulė
misija ateityje."

 Adrei ~
 2011-03-27 11:17


Aš pritariu piramidės išsaugojimui, šaunuolė Paksienė, kad nebijo viešai ginti piramidę, nekreipia dėmesio į skeptikus.
 Lena ~
 2011-03-19 18:35


Džiugu matyti, kad forumas apsivalė nuo "šiukšlių". Sakoma, kad lašas deguto sugadina visą tauraus gėrimo statinę. Šioje atveju temoje buvo praktiškai vien pamazgos pilamos. Rašė keletas žmonių skirtingai vardais (tačiau tuo pačiu stiliumi) taip sudarydami daugumos įvaizdį. Šizofreniška elgsena, ne kitaip. Na, bent jau tai gerai, kad jie jautėsi galį čia išsilieti, "išsiputoti" anonimiškai. O dabar piktumą teks nukreipti į kitus arba save kasdienybėje. ;) O gal ir vėl Sirijaus forumą purvu užpils? Šaunuolis, Andriau, kad palaikai tvarką!
 Jonas ~
 2011-03-01 17:05


http://www.youtube.com/watch?v=3YUL4EBxA5k&feature=related
Maskvos piramide
 Violeta ~
 2011-03-01 16:12


aciu.Romai,uz sviesias tavo mintis.
Mes nepergyvename,bet mes labai gerbiame ir mylime Poviliuka,jo pastangomis sukurta sventove.
Turim unikaliu nuotrauku..is piramides...matem akivaizdziai ju poveiki daugeliui zmoniu...fantastika...jos keliauja po visa LIETUVA ...

 Violeta ~
 2011-02-23 09:39


Badaujant, prasidėjus valymuisi, kada iš visų pakampių pajuda šlakai - pojūčiai tikrai nėra malonūs. Liežuvis pasidengia apnašom, prasideda viso organizmo acidozė... Kažkas panašaus dabar prasidėjo visos žmonijos masteliais, tiktai dvasinėje plotmėje. Tas evoliucinis šuolis, apie kurį kalba E. Tolle, daugelis kitų šaltinių, negali atsitikti be jokių negatyvo apraiškų paviršiuje. Bhagavanas taip pat ne kartą perspėjo, kad šie giluminiai procesai į žmonijos nušvytimą bus skausmingi...
Taip, kad perdaug nepergyvenkim dėl to negatyvo, nihilistinio šlako, kuris pasireiškė šitoje temoje, viskas dėsninga. Kuo blogiau - tuo geriau... Kuo daugiau į paviršių išeis negatyvo, tuo efektingesnis bus apsivalymas, o galutiniam rezultate - žmonijos dvasinė transformacija.
Mūsų pasaulis - dualus. Be vidinės - dvasinės VIENOVĖS yra ir išorinis - fizinis DAUGIS (mažiausias vabaliukas - atskiras, unikalus). Vieno poliaus aktivacija automatiškai pažadina ir priešingą...
 Romas ~
 2011-02-23 09:01