Forumas - Satja Sai Baba. Kas jis? - Sirijus - Pakylėtųjų Valdovų Laiškai
Sirijus - Pakylėtųjų Valdovų Laiškai

Pakylėtieji Valdovai
Diktavimai pagal metus:
2014 metai 2013 metai
2012 metai 2011 metai
2010 metai   2009 metai
2008 metai   2007 metai
2006 metai   2005 metai
Meditacijos | Rožiniai
Specialūs puslapiai
Šaukiniai | Rožių kelias
Susiję terminai
Knygos Lietuvių kalba
Valdovų rekomendacijos

vėlesnius negu:

ir ankstesnius nei

GMail 
Translate eng-lt 
Google+ Socialinis tinklas 
Google Chrome 
Opera, greita ir saugi interneto naršyklė

Papildomos sritys

El. paštas & slaptažodis


Dabar registruota: 264
Registruotis forume
Priminti slaptažodį
Diskusijos forume
Autorių sąrašas
Svečių Knyga ( ten.lt )
Laiškų aptarimas (nauji)

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
Satja Sai Baba. Kas jis?

Sai Baba yra tikrasis avataras, dieviškasis įsikūnijimas ar ne? Kokiais kriterijais remiantis galime vadovautis? Ar galime remtis kitų žmonių, autoritetų nuomonėmis šiuo klausimu? Teisingiausia būtų paklausti Aukščiausios savo pačio dalies, arba savo Kristaus Aš. Tačiau dauguma žmonių neturi ryšio su Aukščiausia jų pačių dalimi ir priversti remtis kitų žmonių nuomonėmis.
Ką šiuo klausimu sako Tatjana Mikušina?
“Reikalas tame, kad aš anksčiau niekada nemačiau Sai Babos nuotraukų ir neskaičiau jo knygų. Aš paprasčiausiai aklai tikėjau vadovaujančiais nurodymais, ateinančiais iš Summit Lighthouse, kad tai – melagingas guru. Bet dabar susimąsčiau ir nusprendžiau išsiaiškinti. Aš visiškai įsitikinusi, kad nei vienas melagingas guru negali man pakenkti, jeigu manyje nėra polinkio pasiduoti jo įtakai“.
Padma Sambhavos diktavimo fragmentas, duotas 2003.03.02 per Elizabet Kler Profet:
„Tokiu būdu mes ateiname su misija. Ir ši misija mums paskirta – man, Padma Sambhavai, Pasiuntiniui, visiems Sen Žermono čeloms. Tai užduotis, numylėtiniai, įvykdyti teismą šiam melagingam Indijos guru. Palaimintieji, tarp visų melagingų guru( o jų yra nesuskaičiuojama galybė)yra vienas, kuris nuvedė nuo Kelio daugiau šviesos sielų, nei kuris kitas. Tai Sai Baba. Žinokite, kad šis individas labai klastingas melagingas guru, dabar esantis įsikūnijime. Daugelio metų ir gyvenimų laikotarpiu jis pasirodydavo žmonėms ir ir sakydavo, kad jie turi atvažiuoti į Indiją ir pakloti savo gyvenimus jam po kojų. Taip, numylėtiniai, tai įtikinimas, hipnotizuojantis įtikinimas, kurį daro Sai Baba.“

Pastaba: priminsiu, kad Valdovai nustojo remti Summit Lighthouse organizaciją, tuo pačiu ir E. Profet 1997 metais.O šis diktavimas gautas 2003 metais. Ar šis diktavimas tikrai nuo Padmos Sambhavos?

„Šviesa ir tamsa, gyvybė ir mirtis, dešinė ir kairė – vienas kitam broliai. Ir negalima juos vieną nuo kito atskirti. Todėl ir geri – ne geri, ir blogi – ne blogi, ir gyvybė – ne gyvybė, ir mirtis – ne mirtis“. Pilypo Evangelija. 10.


Toliau Tatjana sako: „Tai ką gi man daryti su Sai Baba? Aš žiūriu į Sai Babos nuotrauką. Negaliu pasakyti, kad man malonu tai daryti. Greičiau ne. Vienok, aš skaitau citatas iš Sai Babos knygų ir aš pasiruošusi pasirašyti po kiekvienu jo žodžiu, kuris yra pateiktas citatose. Pripažinti Sai Babą šviesiu mokytoju, reiškia pasėti abejones Elizabet Profet autoritetui. Bet pripažinti jį juoduoju magu remiantis tais duomenimis, kuriuos aš turiu, aš taipogi negaliu. Kur gi tiesa? Vienu iš kaltinimų Elizabet diktavime nuo Padmos Sambhavos yra tai, kad Sai Baba įteigia savo mokiniams kokie jie ypatingi. Bet tai galima vertinti kaip testą pasididžiavimui“.


Gal nereikėtų visko matyti tik kaip balta ir juoda, juk yra žymiai daugiau spalvų. Nors kai Valdovai kalba apie pasirinkimus, kuriuos mes atliekame kiekvieną minutę, tai sako, kad visa gausybė pasirinkimų sueina tik į du. Vienas jų veda į Dievą, kitas nuveda nuo Jo.
Svetainėje www.askrealjesus.com Jėzus atsko į klausimą apie Sai Babą.
“Sai Baba nėra įsikūnijimu to, į ką aš kreipiausi kaip į Tėvą. Kai aš naudodavau žodį „Tėvas“, dažniausiai kreipdavausi į mano asmeninį Guru Viešpatį Maitrėją. Kartais kreipdavausi į AŠ ESU Buvimą ir kartais į Kūrėją. Sai Baba nesusijęs su Pakylėtųjų Pulkais, su Didžiąja Baltąja Brolija, su Pakylėtaisias Valdovais. Sai Baba sako, kad jis yra vienos ar kelių dievybių įsikūnijimu. Vedos teisingai sako, kad egzistuoja Aukščiausioji siela Atmanas, iš kurios atsirado visos sąmoningos būtybės. Dieviškoji sąmonė negali būti įgyta materialioje visatoje. Tam, kad įgyti pilną Dieviškąją sąmonę, reikia pakilti į Kūrėjo lygį, o tada jau nereikia daugiau įsikūnyti žemėje. Kitais žodžiais, jei jūs esate dieviškoji inkarnacija, tai jūsų žemėje jau nebebus. Nei viena būtybė, kuri kada nors įsikūnijo žemėje, nebuvo tiesioginė Kūrėjo individualizacija, o atsirado iš būtybių hierarchijos. Iš pradžių Kūrėjas save išreiškė kaip Alfa ir Omega ir toliau ėjo sekantys lygiai. Jeigu Kūrėjas įsikūnytų žemėje, Jo šviesos intensyvumas sunaikintų visą planetą ir visas joje įkūnytas sielas. Tik Kūrėjas yra Dievas, o visos jo sukurtos būtybės yra Jo bendrakūrėjais. Tik antikristo sąmonėje paklydusi būtybė gali galvoti, kad yra Dievu. Tik iškreipta ego forma gali priversti žmogų taip sakyti. Būtybė, įveikusi savo ego, niekada nesakytų, kad ji – Dievas įsikūnijime, bet pripažintų hierarchiją iš kurios ji atėjo. Taipogi aš pats nesakau, kad paskutinis mano įsikūnijimas Jėzumi buvo Dieviškąja inkarnacija. Krišna, Buda ir aš pats neskelbėme apie save, kaip apie dieviškuosius įsikūnijimus. Priešingai, kuo daugiau pasiekiate tikrajame dvasiniame augime, tuo labiau save sutapatinate su visa gyvybe ir stengiatės neduoti galimybės žmonėms pastatyti jus ant pjedestalo. Jūs norite, kad žmonės atvertų savo asmeninį Dieviškumą, o ne garbintų jūsų dieviškumą. Sai Baba išmoko mechaniškai manipuliuoti materija ir būtent dėl to atlieka triukus, kuriuos žmonės laiko tikraisiais stebuklais. Tokių triukų atlikimas įmanomas ir neturint tikrosios Kristaus sąmonės. Būtent į tai aš rėmiausi, kai sakiau:“Atsiras netikrų mesijų ir netikrų pranašų, ir jie darys didelių ženklų bei stebuklų, mėgindami suklaidinti, jei tai įmanoma, net išrinktuosius.(Mt 24:24)

Ta kas gi tas Sai Baba? Skaitant jo knygas atrodo, kad jis visko teisingai moko, moko, kad reikia atsisakyti savo ego, savo begalinių norų ir t.t.
Užkliuvo man kai kurie dalykai.
Šventraščiuose minimi 24 avatarai. Paminėsiu keturis paskutiniuosius Rama, Krišna, Buda ir Kalki. Toliau Sai Babos knygoje rašoma, kad Sai Baba yra Kalki avataras. Tačiau jo vardas ne Kalki, jis Sai Baba. Kodėl Rama, Krišna ir Buda ir vadinasi tais vardais, kurie paskelbti šventraščiuose, bet Sai Babos ten nėra, yra tik Kalki avataras? Taip pat Sai Baba mini, kad ankstesnis avataras Širdi Baba buvo Šyvos avataras, dabartinis Sai Baba įsikūnijęs kaip Šyva-Šakti. Taip pat mini, kad greitai po Sai Babos išėjimo iš šio kūno 96-aisiais jo gyvenimo metais, jis ateis kaip Prema Sai ir bus kaip Šakti įsikūnijimas.
Taip pat Sai Babos internetiniame tinklapyje matome kaip žmonės meldžiasi Sai Babai, garbina jį kaip Dievą. Man tai nėra priimtina. Taip pat jo daromi "stebuklai". Stebuklai galimi kaip iš šventosios dvasios, taip ir iš piktosios dvasios. Prisiminkime Mozės laikus, kai Mozė Egipte darė stebuklus ir Egipto magai irgi darė savo stebuklus. Atrodo, kad Sai Baba teisingai viską moko, bet labai svarbus yra motyvas, su kuriuo jis tai daro. Nes blogas motyvas visus gerus darbus ir siekius apverčia aukštyn kojomis. Koks gražus namas nebūtų, bet jeigu jis stovi ant supuvusių pamatų(motyvų) gali labai greitai subyrėti ir iš viso gražaus namo liks tik griuvėsiai...
Pakylėti Valdovai per Tatjaną ne kartą mini, kad dabar žemėje nėra pilno dieviškojo įsikūnijimo. Viešpats Šyva savo diktavime irgi sako, kad nėra dabartiniu metu pilno dieviškojo įsikūnijimo, nes jis neįmanomas, dėl žemų planetos vibracijų ir dėl žmonių neišvystytos sąmonės. Bet kokia būtybė dabar įsikūnydama turi prisiimti dalį pasaulinės, šalies, asmeninės karmos. Todėl ji nėra tobula ir negali būti laikoma dieviškuoju įsikūnijimu. Melchisedekas savo diktavime sako, “kad nei vienas iš jūsų Žemėje egzistuojančių religinių konfesijų vadovų nepriklauso šventikams pagal Melchisedeko rangą“.

Teisingiausia būtų paklausti savo Aukščiausios dalies. Ji gali duoti mums atsakymus į visus rūpimus klausimus. Šie diktavimai, kaip ir bet kuris kitas teisingas mokymas, ir duodami tuo tikslu, kad padėtų žmogui atskirti, kas yra dieviška, amžina, nuo to kas laikina, atsisakyti savo neigiamų savybių ir prisirišimų prie šio fizinio –iliuzinio pasaulio, užmegzti ryšį su Dievo dalele, Aukščiausia mūsų pačių dalimi, esančia kiekviename iš mūsų ir tuo pačiu pakelti mūsų sąmonės lygį.
Žodžiu, spręskite patys.

 Audrius ~ audrius.kazakauskas@gmail.com
 2007-06-16 12:20
norėdami rašyti komentarą prisijunkite
Komentarai

"Pirmiau turi ateiti atkritimas ir apsireikšti nedorybės žmogus, pražūties sūnus, 4prieštarautojas, kuris kuris iškelia save virš kiekvieno vadinamojo dievo ar ir šventenybės, ir pats sėdasi Dievo šventykloje, dėdamasis Dievu. 5Ar neprisimenate, jog aš tai sakiau jums, tebebūdamas tarp jūsų? 6Jūs gi žinote, kas dabar jį sulaiko, kad jis apsireikštų tik savo metu. 7Nedorybės paslaptis jau veikia, bet dar turi pasitraukti tasai, kuris ją varžo; 8tada tai pasirodys Nedorėlis, kurį Viešpats Jėzus sunaikins savo burnos kvėpimu ir sutriuškins savo didingu atėjimu.
9 Ano Nedorėlio atėjimą dėl šėtono įtakos lydės įvairūs galingi darbai, netikri ženklai ir stebuklai 10ir visokios nedoros apgaulės tiems, kurie eina į pražūtį už tai, kad atsisakė mylėti tiesą savo išganymui. 11Todėl Dievas jiems siunčia galingą suvedžiotoją, ir jie tiki melu; 12taip bus nuteisti visi, kurie netikėjo tiesa, bet pamėgo neteisybę." 2 Tes 2, 1-12
Apie ka gi cia raso idomu? Ar tik ne apie musu Sai Baba? Jau labai panasu...
 Laima ~
 2012-01-21 22:29


http://waytosoul.ru/node/4782
 Robertas ~
 2011-05-08 10:21


visus sveikinu su Šv.Velykom.visgi šiąnakt Sai Baba paliko šį pasaulį
 Aurelijus ~
 2011-04-24 11:27


Šiandien mirė Satja Sai Baba http://kauno.diena.lt/naujienos/uzsienis/indijos-dvasinis-mokytojas-satya-sai-baba-mire-ligonineje-papildyta-347584
 Audrius ~
 2011-04-24 11:10


Per anksti... Turėtų gyventi iki 2020 metų, nes pas indus jau kai vaikas gimsta, laikoma, kad jam yra jau vieni metai.
 Audrius ~
 2011-04-22 22:42


Pacituosiu iš knygos: "Šventasis ... ir Psichaiatras" Sai Baba gimė 1926 m. lapkričio 26... 1940m. po "įkandimo", jis pasiskelbė Širdi Babos įsikūnijimu. Toliau rašoma, kad Sai Baba teigia, kad gyvens 95 metus... Po to vėl įsikūnis ir vadinsis Prema Sai Baba... Ar ne per anksti miršta? Kaip sakė valdovai - pranašystės dažniausia išsipildo tos, kurių niekas nepranašavo...

 Gediminas ~
 2011-04-22 14:04


Dabar neturiu po ranka konkrečių šaltinių, bet sakoma kad Sai Baba vykdė antrąjį iš trijų įsikūnijimų, buvo prieš jį vienas, ir dar pasakyta apie po jo būsimą. O apie Sai Babos buvimą žemėje, buvo kažkurioje jo knygoje irgi nurodyta, kad jis baigs savo veiklą žemėje tam tikrais metais. Kiek atsimenu iki 2012 jis žadėjo pasitraukti iš žemės. O trečiasis įsikūnijimas būs jau kažkur po 2012 metų.
 Vaidas ~
 2011-04-22 12:11


Miršta garsusis Indijos guru Sai Baba

http://www.lrytas.lt/-13033869861302003281-mir%C5%A1ta-garsusis-indijos-guru-sai-baba.htm


 Gediminas ~
 2011-04-22 11:42


http://www.biopole.ru/node/5371
Sai BABA IE JEZAUS FOTOGRAFIJA
 Violera ~
 2011-03-07 07:06http://www.youtube.com/watch?v=rJ-2Ld9Ow6o&feature=related
dar vienas nuostabus kurinys AVATARUI
 Violeta ~
 2010-11-22 13:38


http://www.youtube.com/watch?v=-VCI-8P2y24&feature=player_embedded#!
nuostabus Karunes kurinys mylimam Avatarui Sai Babai...gimtadienio proga
2010.11.23 d.
 Violeta ~
 2010-11-22 12:47


Na,ir ką tai bendra turi su Sai Baba? Įtariu, kad noeko.Sai Babos fenomeno tai nepaaiškina.
 Gigi ~
 2010-11-17 18:59


http://lt.wikipedia.org/wiki/Karloso_afera
 NUOSTABU!! ~
 2010-11-17 11:44


http://www.youtube.com/watch?v=udaNcLpVAg0&feature=player_embedded#!
nuostabu
 Violeta ~
 2010-09-10 09:50


bet ka tu gali zinoti gal jis man tuoj pasius savo vibracijas.
na viena mes zinom mes priklausom grupuotem ta visi turi zinoti.as tai pavadi8nau mafija,nes mes esam grupuotes kurios veikia.mes mafija ir priklausom skirtingom grupuotem.cia busiu nesuprastas.jus suprasit kai susirasit savo sena drauga kuri atpazinsit is karto suprasit kad cia grubuotes narys kuris taip pat yra cia tam kad veiktu.mes is to pacio kranto.juos is karto atpazistam jie turi tam tikra is akiu skleidziama energija.
 jonas ~ esi@info.lt
 2010-07-23 17:53


na jis man vienas is tu profanu. nelabai jis man bet jis yra tik tiek,bet tegul jis nesupyksta as ji laikau sarlatanu.
 jonas ~ esi@info.lt
 2010-07-23 17:48


Taip, neseniai kalbėjau su katalikų kunigu apie knygą"Jėzus- nušvitimo istorija". Tai pirmiausia jis pasiteiravo, ar tai ne protestantų leidyklos išleistas kūrinys. Po to, trumpai prisiminė kaip seminarijoje pasislėpę žiūrėjo kažkokį filmą, kur Jėzus nemirė ant kryžiaus.Kunigas pripažino, kad tokie filmai ir knygos yra draudžiami, nes "griauna"jų tikėjimą.
 Maksė ~
 2010-04-19 20:42


Pries 6 metus Taize vienuolyne vieno vienuolio paklausiau, koks jo poziuris i Sai Baba. Jokio, nes jis tokio nezino, negirdejo. Nezinau, ar tai oficiali kataliku pozicija neleidzia "tureti kitu dievu" ir vienuolis tiesiog nenorejo atvirauti. Ar is tikruju ribota pasauleziura specialiai draudzia tokiom temom bendrauti su pasaulieciais ir tramdo zingeidesnius dievo tarnus. Gal kas turejo panasiu diskusiju, dialogu su kataliku ar aplami krikscioniu dvasininkais?
 Robertas ~
 2010-04-19 10:44


Istrauka is knygos Маршалл Говиндан, М. А.
"Бабаджи и традиция крийя йоги 18-ти сиддхов" Cia abejojantiems Sai Baiba.
Саи Баба из Ширди (1835-1918) был великим йогом-святым и чудотворцем, которому поклонялись как индусы, так и мусульмане. Сатья Caи Баба (род. 1926) из Путтапарти говорит, что он является воплощением Ширди Саи Бабы. Бабаджи и Саи Баба, два божественных воплощения, работают вместе. Ученик Сатья Саи Бабы, руководитель Гуфа Ашрама близ Бадрината, цитирует следующие слова Бабаджи -Я знаком со всеми тремя аватарами господа Шивы. я получил даршан Ширди Саи, а также даршан настоящего аватара Шри Сатья Саи. Я также знаю будущего аватара Прем Caи.» (Swami Maheshwarananda, I989.
 Robertas ~
 2010-04-18 22:14V I BH U T I S

Materialistiniu poziuriu vibhutis yra pati kukliausia dovana,kuria Sai Baba nuolat apdovanoja savo sekejus ,taciau savo galiomis ir prasmemis si dovana -viena brangiausiu.Nebegaliu suskaiciuoti,kiek sunkiai serganciu zmoniu isgyde vibhutis,ir cia nevardinsiu savo paties negalavimu -karsciavimo ir ivairiu skausmu-leidusiu man betarpiskai patirti ,kaip pavartojus vibhuti visiskai isnyksta simptomai.Be savo gydanciu savybiu ,sie sventieji pelenai turi ypatinga dvasine reiksme.
Chemiskai pelenai yra paskutine medziagos stadija:tai buvis,kuriame ji nesikeicia ,yra pastovi ,sterili,tyra ir valanti.Tikrai,pelenuose nera bakteriju,ir juos galima drasiai barstyti ant zaizdu kaip kraujavima stabdancia ir gydancia priemone.Senais laikais valstieciams tai buvo pirmoji ir vienintele pagalba ,jei dirbdami netekdavo galuniu ar susizeisdavo ,o skalbdamos seimininkes panaudodavo juos balinimui .Senosios kaimo moterys dar gali papasakoti visa procedura ,kaip senais laikais paklodes tapdavo kvapnios ir baltos.
Simboliskai pelenai reiskia atperkancia mirti ar,tikriau,mirties busena ,kuri yra gyvenimo preliudija.Sai Babos kalbose daznai pasikartoja mintis ,kad mirus ego,jam pavirtus pelenais ,zmogus pakyla i amzinojo dieviskumo busena."EGO " reiskia kompleksa aistru ,tokiu kaip pyktis,pavydas,geiduliai ir ambicijos ,kurie yra tikroji zmogaus vidinio gyvenimo mirtis.

Mistinis vibhucio simboliskumas kviecia prisiminti krikscioniu liturgijos Pelenu treciadieni,kai kunigas patepa tikinciuju kaktas sventaisiais pelenais,tardamas tokius zodzius :"Atmink,zmogau,kad esi dulke ir dulke pavirsi "Man atrodo ,si formule skatina minti ,jog esame kunas ir musu egzistavimas baigiasi su juo.Ta proga dristu pataisyti si teksta : "Atmink ,zmogau,kad tavo kunas yra dulke ir dulkemis pavirs."Kunas mirsta ,bet mes,ne.Vitta mutatur non tollitur."Gyvenimas tik pasikeicia,bet nera panaikinamas.
Sai Babos pasiulyta reiksme pritaikoma siai liturgijai ir suteikia jai net gilesne prasme: sumazink savo "as " ,visu nelaimiu priezasti,paversk ji pelenais ir vel pakilsi dieviskam gyvenimui tobulas ir netrunus kaip pelenai.
Jei surinktumete visu daiktus ,sukurtus tos nepaprastos rankos,jusu namuose jie visi netilptu.Toks tvirtinimas gali atrodyti perdetas ,bet manau,kad pasakyta santuriai ,jei palyginsime ji su N. Kasturio ,pagrindinio Sai Babos biografo,iki pat savo mirties daug metu gyvenusio salia Jo ,liudijimas.Sis gerbiamas autorius 1961 metais patvirtino ,kad Sai baba kiekviena diena materializuoja apie svara vibhucio ir kad dar tuomet ,surinkus visa vibhuti i viena vieta , butu isaugusi 5 tonas sverianti kruva! Tik pagalvokite ,sai Baba paprastai du kartus per diena po darsano pasikviecia pokalbiui veina ar kelias grupes ir per kiekviena pokalbi Jis cia pat materializuoja keleta daiktu.


Stebuklu stebuklas -sventieji pelenai veike net i inertiska materija ,pavyzdziui ,padejo uzvesti automobili ar ji pataisyti !
Mario Mazzoleni "Kataliku kunigas sutinka Sai Baba "
 Violeta ~
 2010-04-16 14:47


http://www.youtube.com/watch?v=hLuRVF30Iy4&feature=player_embedded
Sai Baba
 Violeta ~
 2010-04-13 10:12


Sai Baba

Klausimas :Kaip man geriau pasiruosti Didziajam poslinkiui ?
Ats. “Gyvenk meileje.Persmelk meile save ir visus tuos,kuriuos sutinki.Te kiekviena diena tampa meiles svente.Sitaip tu ivykdysi misija ,kuria As tau paskyriau.

 Violeta ~
 2010-03-24 13:06


Isleista nauja knyga "Kataliku kunigas sutinka Sai Baba "
autorius Mario Mazzoleni
 Violeta ~
 2010-02-20 09:47


Urantija skaitantys ir tuo besidomintys turi suskaldytą dvasią.Hebra gana plaukiot kosmose. Nusileiskit ant žemės ir kurkit žemėje.O tai vieni į užsienį išvaro,kiti į kosmosą. Kas pagaliau Lietuvoje liks?
 to Fredui ~
 2010-02-17 12:30


skatikime ką sako mums Melkizedekai,skaitykime URANTIJOS Knyga,ir suprasim ko mes turime siekti,ką turime daryti ir kur turime eiti
 Fredas ~
 2010-02-17 12:00


AUKŠČIAUSIASIS YRA DIEVAS TĖVAS-ROJAUS TREJYBĖ,KURIS YRA NESIBAIGIANTIS AMŽINOSIOS MEILĖS IR IŠMINTIES ŠALTINIS. MYKOLAS-JĖZUS KRISTUS YRA MŪSŲ VISATOS VIEŠPATS,DIEVO TĖVO- ROJAUS TREJYBĖS SŪNUS.
 a.v.Mykolas ~
 2010-02-17 11:53http://www.biopole.ru/node/3748
Sai Babos jumoras
 Violeta ~
 2010-01-29 12:49


O kas būtų jei įsikūnytų pilnas Dieviškas įsikūnijimas? Bent kai įsikūnija meistrai, jie , kad įsikūnytų, priima žmonių karmą. Būtent per juos galima siūsti kosmosas aukštesnes energija. Ką būtent ir daro dabar kosmosas, per juos kelią žemės vibraciją. Galima suprasti, kad dalinės valdovų inkarnacijos pabus tik tada, kai visa žmonija prabus. :)
 Gediminas ~
 2010-01-23 21:56


ir dar...

ne triukai,o A L C H E M I J A

lyg neatskirtu pelytes nuo liuto-ivardidami tai triukais..
O PABANDYK PATS-PATI TOKI 'TRIUKA' BENT VIENA

Vibutis...Lingamas..Krisnos statuleles...ziedai...
(visa tai kitos dimensijos samone)...
 TAUTVIDA ~
 2010-01-23 19:54


http://www.2indya.com/2009/02/01/sai-baba-and-2012/

Tai ka Jus sakote apie Avatara blogai,tera Jusu paciu iskiles blogis...
 TAUTVIDA ~
 2010-01-23 19:46


"Tik zvilgterejau kas ja laiko,musu zvilgsniai susitiko,as apsidziaugiau ir istariau jo varda o Jis man sako SVARBU NE TAI KAS MOKO,O SVARBIAU NEPRARASTI MOMENTO JEGOS." Vita.
Nežinojau, kad Sai Baba kalba lietuviškai...
Jeigu žmogus jaučia energijas, tai puiku, debilizmas prasideda tuomet, kai jis tas energijas pradeda įvardyti ir manyti, kad jos pasiųstos Jėzaus ar maitrėjų.
Energija yra beasmenė. Kaip ir elektros energija, neteka pagal tikėjimą, o teka pagal egzistencinius fizikos dėsnius.
Taip ir gyva vitalinė energija teka per kūną ir niekas jos niekam nesiunčia. Žmogus savo vaizduote interpretuoja savo jutimus ir tiek. Jeigu aš pradėčiau įvardyti kokias energijas jaučiu ir tikėčiau ką nors, tai mano vaizduotė greit sukurtų tai, ko aš noriu, apie ką mąstau. Ir pamatyti, pajausti, tai ką noriu (galvoju) labai paprasta, tiesiog užsiciklink ties kokia nors mintimi, ar minties forma ir pradėsi net atmerktos akim matyti (sapnuoti).
Savo ir gamtos energijų ir visatos dėsnių nešališkas tyrinėjimas, atveria sąmonę ir išvalo protą nuo mentalinių šiukšlių, sutraukų, kurios nuodiją kūną, bei aplinką iš vidaus. Geriausia sąmonė - bemintė.

 Povilas ~ (reklama)
 2010-01-14 00:19


Skaitau Valdovu laiskus ir siurpstu, kaip taip galima,o juk paciai yra buve, kai sviesos srautas ejo i mane, o as vos spejau kalbeti.Tai buvo ne mano proto lygio informacija.As supanykavau ir informacija nutruko.Maniau kad isprotejau. praejo gal 15m -"stogas nenugriuvo".Veliau, kartais asmenisku pamokymu, tik per sapna gaudavau nuo Jezaus, o dabar pries naujus metus nuo Satja Sai Babos.Jis laike rankose knyga,oji buvo visa auksine.Greitai skleidesi puslapiai,juose nebuvo parasyta ne vienos raides.Is jos pasklido galingas sviesos srautas.Tik zvilgterejau kas ja laiko,musu zvilgsniai susitiko,as apsidziaugiau ir istariau jo varda o Jis man sako SVARBU NE TAI KAS MOKO,O SVARBIAU NEPRARASTI MOMENTO JEGOS.-Svarbi yra informacija,o ne jos davejas.
-Vita-
 Vita ~ zaratustra@micro.lt
 2010-01-13 23:29


Buvau pas Sai Baba. Jokios mistikos. Tik atidžiai įsigilinti į raštus reikia ir neprisigalvoti nebūtų dalykų. O jei kai kam kyla problema su jo išore,tai labai gerai, nes tokie žmonės atfiltruojami. Tai parodo tų žmonių prisirišimą prie tobulumo ir įsivaizdavimą,kad guru turi atrodyti tobulai. O čia bumt į kaktą :-) Jei kas Kristų įsivaizduoja tobulai, tai taip pat gautų į kaktą,jei pakliūtų į tuos laikus. Mes esame netobuli tam,kad galėtume tobulėti. Mus neturi traukti išorinis tobulumas,kaip vyrukus krūtingos išmaliavotos blondinės.Esmė tai ką jaučia ir patiria vidus.Kaip keičiasi vidus ir kaip tai pasireiškia išorėje.
 Andrius ~ aurelijus369@gmailo.com
 2010-01-13 18:43


triukai:
http://www.youtube.com/watch?v=Yblhsr1O4IQ&feature=related
 g. ~
 2009-12-31 15:42


grazi muzika :

http://www.youtube.com/watch?v=1fs1OBY82b0&feature=related
 g. ~
 2009-12-31 14:32


Sveiki, broleliai ir seselės!

*

Pirmoji choro repeticija!

Pirmoji choro repeticija bus š.m. lapkričio 29 dieną, 11 val., Filosofijos instituto pastate, 2-ame aukšte, Saltoniškių g. 58, Žvėryne, Vilniuje.
* * * * *

Į Prašanti Nilajamą atvažiavo neįtikėtinai didelė grupė pasekėjų iš Lietuvos. Jie paruošė muzikinę programą ir Svamis pakvietė juos pakoncertuoti.

Lietuviai savo programą pradėjo giedodami Vedas. Daugelis stebėjosi, kad lietuvių vedų giedojimas buvo toks panašus į tai, kaip gieda patys indai. Svamis buvo labai, labai patenkintas…

Po to lietuviai giedojo savo gimtąją kalba. Visame ašrame žmonės šnabždėjo – “žmonės iš kažkokios mažos, negirdėtos šalies, o su tokiu įkvėpimu, su tokia jėga ir taip širdingai gieda kažkokia niekad mums negirdėta, bet tokia gražia kalba…”

Kai lietuviai, Svamio paprašyti, pradėjo vesti bhadžianas, visas mandiras plojo jiems į taktą ir atrodė, kad tas visur pasklidęs džiaugsmas pakels juos ir visas mandiras pakils aukštai į dangų. Ačiū Dievui tas neįvyko, bet atsitiko vienas visiškai nenumatytas dalykas: lietuviai vedė bhadžianas su tokiu polėkiu, visi muzikantai grojo su tokiu įkvėpimu, Marijus ir Saulius mušė būgnus taip temperamentingai, kad visi esantys ašrame nuo perpildyto džiaugsmo negalėjo ramiai sėdėti savo vietose ir vienas po kito pradėjo šokti. Sevadalai, sutrikę, pradžioje bandė raminti žmones, bet vėliau patys pradėjo šokti kartu su visais, nes visas mandiras jau šoko… Svamis sėdėjo užsimerkęs savo krėsle, savo dieviška ranka palaimingai mušdamas į taktą ir dėjosi nieko nematąs… Tai buvo viso mandiro ekstatiškas šokis kartu su Visatos Viešpačiu. Tai buvo Krišnos šokis su gopėmis…

Kitą dieną Svamis sakė kalbą ir joje padėkojo visai lietuvių grupei už tą širdingumą, kurį pajuto visas ašramas. Svamis paminėjo, kad lietuviai pademonstravo tą vieningumą, kurį Jis norėtų matyti viso pasaulio Sai centruose. Svamis visiems pabrėžė, kad lietuviai labai kruopščiai rengė muzikinę programą; kad jie daug repetuodavo lankydamiesi įvairiuose miestuose, svečiuodamiesi vieni pas kitus; kad jie vieni kitiems padėjo apmokėti kelionės išlaidas, tam, kad visi drauge, visas lietuvių choras galėtų atvažiuoti pas Svamį; kad nei vienas norintis nebuvo paliktas, nei vienas choro dalyvis nebuvo užmirštas…

Tada Svamis materializavo auksinį lingamą (kiaušinį) ir pasakė, kad

“Šis lingamas simbolizuoja patį Dievą. Dievą neturintį nei vardo, nei pavidalo, neturintį nei pradžios, nei pabaigos, neturintį nei gimimo, nei mirties. Nes Dievas yra amžinas, tyras, šventas!

Jis yra vienintelis jūsų Draugas!

Jis yra vienintelis jūsų Globėjas!

Jis yra vienintelis jūsų Tėvas!

Ir Jis yra vienintelė jūsų Motina, kuri niekada jūsų neatstums!

Kai jums yra labai sunku,

kai esate pasimetę savo gyvenimo kely,

užtenka pasakyti žodžius – “Aš Tave myliu!”

Ir jūs pajusite savo širdyje kažką, kas suteiks jums ramybę,

Jūs pajusite savo širdyje džiaugsmą,

Pajusite palaimą,

Ir tai netilps jūsų širdyje,

Jūs būsite patys laimingiausi visoje žemėje ir visame danguje,

Ir jūs norėsite, kad visi, kad visas pasaulis jaustų tą patį,

Kad visi būtų laimingi,

Ir jūs viską, visą savo gyvenimą paaukosite

Dievo šlovei ir žmonių gerovei,

Dievo šlovei ir žmonių gerovei,

Dievo šlovei ir žmonių gerovei!”

Tada Svamis padovanojo tą auksinį lingamą lietuvių grupei ir pasakė: “Jūs visada buvote, esate ir būsite mano širdyje, mano mylimieji!

Vienintelis dalykas ko aš noriu, -

kad jūs būtumėte

visada laimingi,

visada laimingi,

visada laimingi,

mano brangieji vaikai...”


:-) :-) :-)


Jūs manot, kad tai sapnas?

Bet juk tai, kas vyksta dieną yra “dienos sapnas”, o tai, kas vyksta naktį yra “nakties sapnas”…

Jūs manot, kad tai yra tik paprasčiausios mintys?

Bet juk visas regimas pasaulis sukurtas iš minties, viskas prasidėjo ir prasideda iš minties!

Kas gi iš mūsų užsimerkęs nepasvajoja, kad štai, sėdi va ašrame ir gieda ar tiesiog būna Babos akivaizdoje…

Ir koks mus tada apima jausmas?

Ar neužlieja mūsų šiluma?
* * * * *

Kartą po vienų bhadžianų, susėdę ratu kalbėjomės apie dainavimą ir visi kalbėtojai palaikė idėją - parengti muzikinę programėlę ir nuvežti ją Sai Babai.
Kadangi man pasiūlė visa tai koordinuoti, tai aš jums ir rašau, nes neįsivaizduoju mūsų šito bendro darbo be jūsų visų dalyvavimo, be visų jūsų paramos ir be visų jūsų noro ir entuziazmo.

Dainas, giesmes ir bhadžianas norėčiau parinkt, atsižvelgdamas ir į jūsų pageidavimus.

Aišku, niekada taip nebūna, kad visos giesmės visiems patinka. Vieniems patinka vienos, kitiem - kitos, bet giedamos giesmės, manau, turėtų patikti bent jau didesniam giedančiųjų skaičiui.

Taip pat prašyčiau neužsigauti tų, kieno pvz. labai mėgstama giesmė nebus įtraukta į programą, nes nori – nenori kažką reikės įtraukt, kažką ne.
Iš tiesų darbo čia reikės įdėti nemažai, bet su Dievo malone ir mūsų visų entuziazmu viskas yra įmanoma, net kalnus išjudint!

Reikės dainas surinkti, atrinkti ir repetuoti.
Norėčiau, kad visi norintys ir galintys dalyvauti šitame projekte man atsiųstų savo mėgstamas giesmes (dainas, sutartines, bhadžianas).
Labai prašau atsiųsti ne tik kūrinio pavadinimą, bet ir žodžius, tekstą! Matant dainos tekstą bus lengviau po to atsirinkti labiausiai patikusias giesmes. Nes ne tik graži melodija, bet ir tekstas lems tai, kokias giesmes atrinksim.
Todėl kviečiu visus bičiulius, visus, kurie nori dainuoti - prisijungti.

Kokie yra reikalavimai choro dalyviui?

Pirmiausia tai mylėti Dievą ir stengtis matyti Jį kiekviename ir visur!

Antra – turėti muzikinę klausą ir jausti ritmą!

Ir trečia – stengtis dalyvauti visose repeticijose ir su visais kalbėti švelniai, su meile, tarsi prieš tave būtų pats Dievas ir kalbėtum su pačiu Dievu!
Proga padainuoti Avataro akivaizdoje gali pasitaikyti, gal būt, tik kartą gyvenime!

Tikiu, kad mes sugebėsime susiorganizuoti ir meldžiu Dievo, kad tai įvyktų!

Ričardas

Tel. - 867603096

strazdo@gmail.com

www.bhadzianos.visiems.lt

 Violeta ~
 2009-11-24 13:05


http://ashtargalacticcommanders.ning.com/photo/beloved-sai-baba?context=latest
siandien lapkricio 23 diena Sai Babos gimimo diena !
 Violeta ~
 2009-11-23 14:00http://www.lrytas.lt/-12504634631250435385-skydas-nuo-kriz%C4%97s-ir-lig%C5%B3-sai-babos-a%C5%A1ramas.htm
Skydas nuo kriziu ir ligu-Sai Babos asramas
 Violeta ~
 2009-08-25 18:48http://www.youtube.com/watch?v=NorA12yIF-g&feature=related
viename piligrimu kambarelyje pasirode vibutis ant sienu..


 Violeta ~
 2009-08-25 09:53http://forum.lightray.ru/viewtopic.php?f=6&t=1542&start=570
Sai Baba "Gyvenkite laiminga gyvenima,suvokdami visos Zmonijos Brolybe"
 Violeta ~
 2009-08-25 09:45http://www.youtube.com/watch?v=p0fF5ilRKeU
Kaip graziai Sai Baba dainuoja
 Violeta ~
 2009-02-27 13:08


Sveiki visi, Cezaris Teruelis vėl ves satsangus Lietuvoje  Štai visa informacija:

Pokalbis su Cezariu Terueliu
,,Kas tu ištikrųjų esi yra Sąmonė;
Kas tu manai, kad esi yra iliuzija!”
Apie seminarą:
,,Šiais renginiais įkvepiama kartu patyrinėti realumą to, ką dauguma žmonių mano esant ,,AŠ“, prisiartinant prie šios ,,atskiros įsivaizduojamos būtybės“, prie šio savo susikurto ,,įvaizdžio“, paremto netikru susitapatinimu su kūnu ir žiniomis, bei suprasti, kad tai tik iliuzija. Jei tai darysite, Jūs atrasite savo tikrąją prigimtį ir susigrąžinsite savo tapatumą su giliąją Sąmonės erdve, kurioje vyksta gyvenimas, bei pajusite nuolatinę ramybę“.
Iš pokalbių su Cesar Teruel
Datos ir laikas:
Vilniuje:
Rugsėjo 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15 dienomis 19.00val.
Viešbutis ,,Conti” - Raugyklos g. 7/2
Kontaktinis asmuo Vilniuje:
Vaiva +37067344813
Email : rozzyytia@gmail.com
Kaune:
Rugsėjo 16,17,19,20,21,22,23,24, 26,27,28,29,30 dienomis 19.00val.
Ryšių istorijos muziejuje - Rotušės a. 19
Kontaktinis asmuo Kaune:
Audra +37068237897
Email: audra.muza@gmail.com
Seminaro kaina:
,,Aš seniai įsipareigojau perduoti šią žinią kaip mano mokytojo bei tiesos ieškotojų prašymą. Pokalbiai nieko nekainuoja. Tai darau, remdamasis aukomis, kurios reikalingos padengti renginio išlaidas“.
Iš pokalbių su Cesar Teruel
http://www.youtube.com/watch?v=sjd_EwGLIoo

 Rozzyytia ~ Rozzyytia@gmail.com
 2008-08-27 15:08


http://www.religija.lt/component/option,com_joomlaboard/Itemid,75/func,view/catid,19/id,3596/
Sai Baba apie PaKILIMO EIGA 2012 METAIS
 Vioelta ~
 2008-08-11 18:30


Dievas neturi pavidalo...JO PAVIDALAI YRA VISI...Jei mumyse butu tiek meiles,kiek jos turi Sai Baba,nereiketu klausimo kelti 'KAS JIS?'...TAIP,KAIP IR KRISNOS PAVIDALAS NERA PRIIMTINAS KIEKVIENAM,BET PATIES PAVIDALO TAI NE KIEK NESUMENKINA.
Tarkime,man Tatjanos pavidalas nekelia ispudzio,bet tekstai reikalingi ,kuriuos Ji gauna savam pavidale..
 Tautvida ~
 2008-07-09 16:41


Staigmena tai ką perskaičiau apie Sai Baba. Anksčiau man Sai Baba nepatiko. Neužkliūdavau už jo nuotraukų ar paveikslų. Bet kai kartą pamačiau filmuotą medžiagą, parvežtą iš Indijos, buvau pritrenkta. O joje nieko ypatinga nebuvo. Tiesiog Sai Baba eina ir laimina žmones, kartais susuka vibutį. Ir taip valandą laiko. Bet mane pakerėjo - toks lengvumas ir toks, kažkas toks nenusakomas sklando jame, kad negali atitraukti akių. Galima būtų įvardinti skirtingai: traukia dieviškumas, bet tamsa irgi turi savo magnetizmo. Bet vis tik jo veidas spinduliuoja viena, o kūnas visai ką kita. Atrodo, kad ant kūno uždėta ne ta galva. Tiesiog nežinau kodėl taip jį matau, ir kelia jis man prieštaringus jausmus. Kažkodėl atrodo, kad žmogaus kūnas, kuriame įsikūnijo Dievas, turi būti tobulas ir jame turėtų derėti viskas. Užtenka pažiūrėti pakylėtųjų paveikslus - viskas tobula, išbaigta, harmoninga: vidus atspindi išorę.
Ir apie Baba Dži man niekada nesuabejojau. Žiūriu į jį ir siela šypsosi: jokios pompastikos. Taip viskas paprasta, tyra, miela ir net neapčiuopiama. Taip subtilu, kad atrodo nėra jo lyg ir nėra.
Sunku įvertinti kas yra kas, nesinori paklysti, nesinori nuklysti.

 Saiva ~
 2008-05-23 23:25http://www.youtube.com/watch?v=qFq_fnyXKSk&feature=related
Amritas Dieviskas nektaras
 Violeta ~
 2008-05-22 11:56


Cezaris Teruelis

Cezaris Te¬ru¬e¬lis (Cesar Teruel) gi¬mė 1969 m. Ve¬ne¬su¬e¬lo¬je. Nuo pat vai¬kys¬tės jis intensyviai do¬mė¬jo¬si dva¬si¬niais klau¬si¬mais. Tar¬si at¬sa¬ky¬mas į jo mal¬das 1998 m. gruodžio mėn. įvy¬ko jo ke¬lio¬nė į Pie¬tų In¬di¬ją. Cezaris lan¬kė¬si pas Sat¬ją Sai Ba¬bą, kuris nusiuntė jį į Ra¬ma¬nos Ma¬ha¬ri¬šio aš¬ra¬mą Ti¬ru¬va¬na¬ma¬lai. Ten vie¬no¬je aš¬ra¬mo sa¬lė¬je iš¬vy¬dęs Ra¬ma¬nos Ma¬ha¬ri¬šio sta¬tu¬lą, jis patyrė neįtikėtiną, la¬bai stip¬rų išgy¬venimą, kurio metu jo in¬di¬vi¬du¬a¬lu¬mo jaus¬mas aki¬mirks¬niu tie¬siog pra¬din¬go. Pa¬ty¬ri¬mas bu¬vo toks, kad jis ne¬jau¬tė sa¬vo kū¬no. Sa¬ve jis ¬ju¬to kaip erd¬vę, o pa¬sau¬lį su¬vo¬kė tar¬si plū¬du¬riuo¬jan¬čią, fi¬ziš¬kai ne¬eg¬zis¬tuo¬jan¬čią oro pi¬lį – tai bu¬vo vien tik švie¬sų ir spal¬vų žais¬mas. Tuo me¬tu jis dar ne¬ži¬no¬jo, kad šis aki¬mir¬ką tru¬kęs išgyvenimas – tai jo tik¬ro¬sios Sa¬vas¬ties kaip Są¬mo¬nės erd¬vės (eterio), ku¬rio¬je tarytum eg¬zis¬tuo¬ja vi¬sa pa¬si¬reiš¬ku¬si vi¬sa¬ta, pa¬ty¬ri¬mas. At¬ga¬vus kū¬no są¬mo¬nę, jį užvaldė ne¬pa¬pras¬tas lais¬vės, lai¬mės ir ra¬my¬bės jaus¬mas. Vi¬są sa¬vai¬tę jis beveik neval¬gė ir nemie¬gojo. Tuo me¬tu jis ne¬tu¬rė¬jo mo¬ky¬to¬jo, su¬vo¬kusio sa¬vo tik¬rą¬jį Aš ir ga¬lė¬jusio jam pa¬tvir¬tin¬ti, kad tai bu¬vo Tie¬sos pa¬ty¬ri¬mas, todėl il¬gai¬niui ši būsena pradingo.
Tik po ke¬lių mė¬ne¬sių, sugrįžęs į Satjos Sai Babos ašra¬mą, Ce¬za¬ris su¬ti¬ko poną Ra¬tan La¬lą, Satjos Sai Babos pasekėją, ku¬ris ta¬po jo mo¬ky¬to¬ju, ve¬du¬siu jį sa¬vęs ty¬ri¬nė¬ji¬mo ke¬liu ir pa¬dė¬ju¬siu vėl pa¬tir¬ti tai, ką išgyveno Ra¬ma¬nos Ma¬ha¬ri¬šio aš¬ra¬me. Da¬bar šį pa¬ty¬ri¬mą pa¬pil¬dė nau¬jas po¬jū¬tis, ku¬rį Ce¬za¬ris api¬bū¬di¬na taip: „Manyje, de¬ši¬nė¬je krū¬ti¬nės pu¬sė¬je kilo la¬bai subtili, bet ir la¬bai galinga vib¬ra¬ci¬ja“.
Nuo to lai¬ko Ce¬za¬rio in¬di¬vi¬du¬a¬lu¬mo jaus¬mas pa¬laips¬niui ma¬žė¬jo, kol ga¬liau¬siai vi¬siš¬kai iš¬ny¬ko. Po to, kai 2005 m. lie¬pos mėn. mi¬rė jo mo¬ky¬to¬jas Šri Ra¬tan La¬las, Ce¬za¬ris, pil¬dy¬da¬mas jo va¬lią, še¬šis kar¬tus per sa¬vai¬tę ve¬da vie¬šus sat¬san¬gus Pu¬ta¬par¬ty¬je, Pie¬tų In¬di¬jo¬je. Sa¬vo pa¬ty¬ri¬mu ir ži¬nio¬mis jis da¬li¬na¬si su ki¬tais ieš¬kančiaisiais Tie¬sos ir taip pa¬deda jiems su¬vok¬ti jų tik¬rą¬ją Savas¬tį.

Cezaris Teruelis
ne¬pri¬klau¬so jo¬kiai re¬li¬gi¬jai,
nė¬ra su¬si¬jęs su jo¬kia
dva¬si¬ne or¬ga¬ni¬za¬ci¬ja ir neneigia nė vienos iš jų.Mokymas
• „Kiek¬vie¬nas ieš¬kantysis Tiesos sie¬kia iš¬si¬lais¬vi¬ni¬mo ir ieš¬ko mo¬ky¬to¬jo, ku¬ris pa¬ro¬dy¬tų jam ke¬lią, kaip tai pa¬siek¬ti. Kai ieš¬kantysis trokš¬ta išsilaisvinimo ir vien tik iš¬si¬lais¬vi¬ni¬mo, at¬si¬ran¬da mo¬ky¬to¬jas ir pra¬ne¬ša jam „ge¬rą¬ją nau¬jie¬ną“: „Tu jau esi lais¬vas“. Vie¬nin¬te¬lė kliū¬tis, truk¬danti su¬vok¬ti šią tie¬są, – tai,¬ ką žmo¬gus gal¬vo¬ja apie sa¬ve („aš esu tas ir tas, toks ir anoks“) ir ti¬ki, jog jis yra tai, ką gal¬vo¬ja. Va¬di¬na¬mo¬sios dva¬si¬nės prak¬ti¬kos – tai ban¬dy¬mas pa¬šalin¬ti klai¬din¬gas idė¬jas, ku¬rias ieš¬kantysis yra sukūręs apie sa¬ve. Ta¬čiau tos idė¬jos iš¬nyksta tie¬siog ati¬trau¬kus dė¬me¬sį nuo ma¬te¬ria¬lių pa¬vi¬da¬lų (po¬jū¬čių ob¬jek¬tų, įskai¬tant ir kū¬ną) ir men¬ta¬li¬nių for¬mų (min¬čių, są¬vo¬kų, idė¬jų) ir su¬tel¬kus jį į Tą, ku¬ris vi¬sa tai su¬vo¬kia. Tuomet pro¬tas su¬stoja, vi¬sos idė¬jos bei kon¬cep¬ci¬jos žlun¬ga ir žmo¬gus su¬vokia, kas jis yra iš tik¬rų¬jų – gryna Są¬mo¬nė ar Su¬vo¬ki¬mas/Ži¬no¬ji¬mas, ne¬ap¬ri¬bo¬tas kon¬kre¬čiu var¬du ir for¬ma.“
• „Nė¬ra jo¬kio at¬ski¬ru¬mo – tik at¬ski¬ru¬mo jaus¬mas.
Nė¬ra jo¬kio in¬di¬vi¬do – tik individualumo jaus¬mas.
Nė¬ra jo¬kio ego – tik klaidin¬gas savo tikrojo Aš/ Są¬mo¬nės su¬ta¬pa¬ti¬ni¬mas su tuo, kas nesi (su ap¬raiš¬ka).“• „Tai, kas laikoma pro¬tu, yra ne kas ki¬ta, o idėja: „aš esu kū¬nas“. Tai min¬tis, kon¬cep¬ci¬ja, kuri ky¬la tuo¬met, kai be¬var¬dė ir be¬for¬mė Są¬mo¬nė (tai, kas iš tik¬rų¬jų esa¬me) su¬sie¬ja, iden¬ti¬fi¬kuo¬ja ir ap¬ri¬bo¬ja sa¬ve kon¬kre¬čia in¬di¬vi¬du¬a¬lia forma.“
• „Įprasta manyti, kad ap¬raiš¬ka/manifestaci¬ja – tai iliu¬zi¬ja, t.y., kad pati ap¬raiš¬ka yra at¬ski¬ra nuo pir¬mi¬nio šal¬ti¬nio, ne¬pa¬si¬reiš¬ku¬sios Są¬mo¬nės. Pa¬ti ši idė¬ja sa¬vai¬me yra iliu¬zi¬ja, nes Są¬mo¬nė ir tai, kas jo¬je pasireiškia, yra ne¬at¬ski¬ria¬mi. Tai yra vie¬na ir tas pat. Tai¬gi, kas ką su¬vo¬kia?“
• „Ma¬no¬ma, kad ra¬my¬bė gali būti pasiekiama ar¬ba pra¬ran¬da¬ma po¬jū¬čių ob¬jek¬tų dėka. Ta proto veik¬la, psi¬cho¬lo¬ginio sąlygotumo apspręsta ener¬gi¬ja, ir yra bū¬tent tai, kas ir at¬ima jū¬sų ra¬my¬bę. Ra¬my¬bė ne¬ga¬li bū¬ti jū¬sų troš¬ki¬mo ob¬jek¬tu. Ra¬my¬bė yra tai, kas jūs esa¬te.“
• „Ra¬my¬bė pra¬ran¬dama tuomet, kai ko nors trokš¬ta¬ma, kai trokštama net pa¬čios ra¬my¬bės.“
• „BUVIMAS – tai ju¬ti¬mas ne¬gal¬vo¬jant, ne¬ana¬li¬zuo¬jant, nein¬ter¬pre¬tuo¬jant.“
• „At¬min¬ki¬te – jūs ne¬ieš¬ko¬te Sa¬vas¬ties/tik¬ro¬jo Aš. Sa¬vas¬tis nė¬ra tai, ką pa¬me¬tė¬te. Jūs ieš¬ko¬te pro¬to. O kai ima¬te jo ieš¬ko¬ti, jis iš¬nyks¬ta, ir tuo¬met su¬vo¬kia¬te ¬– jis ne¬eg¬zis¬tuo¬ja!“
• „Tai, kas at¬si¬ran¬da ir iš¬nyks¬ta, nė¬ra tik¬ra. Tik¬ra Tai, ka¬me viskas at¬si¬ran¬da ir iš¬nyksta, ir jūs esa¬te Tai – Bevardis ir beformis Sąmonės ekra¬nas, ku¬ria¬me viskas atsiranda ir išnyksta kaip švie¬sų ir spal¬vų žaismas.“

 Violeta ~
 2008-01-28 22:41


Satsangas

„Žodį „satsangas“ sudaro du skiemenys: „sat“ ir „sang“. Jį galima aiškinti dviem būdais. Sanskrito kal¬boje „sat“ reiš¬kia „geras“, o „sang“ – „draugija“. Taigi „sat¬san¬gas“ reiškia „Būti geroje draugijoje“ arba „Būti su¬vo¬kusiųjų drau¬gijoje“. Kitas šio žodžio aiškinimas toks: „sat“ – „Tikrovė“ arba „Savastis/Tikrasis Aš“, o „sang“ – „su¬si¬lieti“. Taigi „sat¬san¬gas“ – tai „Proto su¬si¬lie¬ji¬mas su jo kilmės šal¬tiniu, Sa¬vas¬timi/Tikruoju Aš.“
„Satsan¬gas – tai di¬na¬miš¬kas, prak¬ti¬nis su¬si¬rin¬kimas, o ne informacinis pa¬moks¬las. Tai klau¬si¬mai ir at¬sa¬ky¬mai. Ieš¬kantysis tu¬ri ga¬li¬my¬bę pa¬klaus¬ti apie „Tie¬sos kon¬cep¬ci¬jas“ ar¬ba kaip prak¬tiš¬kai pa¬tir¬ti Tiesą, kurią vie¬na ar kita kon¬cep¬ci¬ja aiš¬ki¬na. Klau¬si¬mai at¬sklei¬džia ieš¬kančio¬jo su¬pra¬ti¬mo ly¬gmenį, o at¬sa¬ky¬mas pa¬tei¬kia¬mas taip, kad klau¬sian¬ty¬sis ge¬riau su¬pras¬tų mo¬ky¬mą ar bū¬tų pa¬stū¬mė¬tas vi¬dun, kad pa¬tir¬tų tik¬ro¬sios Sa¬vas¬ties įžvalgą.“
„Sat¬san¬ge jūs ne¬si¬mo¬ko¬te, ne¬kau¬pia¬te ir ne¬įgy¬ja¬te dau¬giau ži¬nių. Vietoje to, jums pa¬ta¬ria¬ma už¬mirš¬ti vi¬sas tu¬rė¬tas kon¬cep¬ci¬jas – ir dva¬si¬nes, ir moks¬li¬nes, – t. y. vis¬ką, ką ži¬no¬jo¬te, ir ty¬ri¬nė¬ti, kas gi yra tas tik¬ra¬sis „ži¬nan¬ty¬sis“, at¬ras¬ti, kas jūs esa¬te iš tik¬rų¬jų. Sat¬san¬ge at¬si¬sklei¬džia ir tam¬pa ži¬no¬ma ta „ne¬ži¬no¬my¬bė“ – jū¬sų tik¬ra¬sis Aš/Sa¬vas¬tis.“
„Da¬ly¬va¬vi¬mo sat¬san¬ge tiks¬las: su¬vok¬ti vienovę to, kas atro¬do atskira – ne¬pa¬si¬reiš¬ku¬si, vi¬sad esanti Są¬mo¬nė ir jo¬je pa¬si¬reiš¬kęs pa¬sau¬lis.“
„Jei to, apie ką kal¬ba¬ma sat¬san¬ge, klau¬sy¬si¬te ne¬gal¬vo¬da¬mi, ne¬ana¬li¬zuo¬da¬mi, ne¬sam¬pro¬tau¬da¬mi ir net ne¬si¬steng¬da¬mi su¬pras¬ti, tuomet Tie¬sa pasieks jus kaip vi¬ru¬sas, ku¬ris ims veik¬ti sa¬vai¬me. Jis su¬nai¬kins jū¬sų iš¬anks¬ti¬nes nuo¬sta¬tas, ku¬rios ir yra kliū¬tys, truk¬dan¬čios jums pa¬tir¬ti Tie¬są, apie ku¬rią kal¬ba¬ma sat¬san¬ge.“

Kas aš esu?

• „Vie¬nin¬te¬lis da¬ly¬kas, ku¬rį rei¬kia ži¬no¬ti –
kas Aš iš tik¬rų¬jų esu. Ir vis¬kas.
Visa kita atsiskleis savaime.“

• „Savęs tyrinėjimas (Kas aš esu?) panašus į štai ką:
Įsi¬vaiz¬duo¬ki¬te, kad ši sa¬lė – tai jū¬sų na¬mai. Jūs ima¬te bels¬ti į du¬ris iš vi¬daus – bum, bum, bum: „Kas ten? Kas yra na¬muo¬se?“ Apžvelgę kū¬no na¬mus pa¬ma¬ty¬si¬te, kad ten nė¬ra nie¬ko, iš¬sky¬rus jus pa¬čius (jū¬sų Sa¬vas¬tį, tik¬rą¬jį Aš). Nė¬ra nie¬ko ki¬to, tik jūs. O tas jūs, tas „Aš“ yra ne asmuo, ne individas, o pati Sąmonė.“

• „Vi¬si pa¬vi¬da¬lai yra ma¬no pa¬vi¬da¬las.
Vi¬sa tai esu Aš.
Vis¬a, ką su¬vo¬kiu, nė¬ra nuo ma¬nęs at¬ski¬ra.
Eg¬zis¬tuo¬ju vien tik Aš.
Vi¬sur. Vi¬suo¬se.“www.cesarteruel-satsang.com


SATSANGAS SU
CEZARIU TERUELIU
“Jūs jau esa¬te lais¬vi!
Kliū¬tis yra tai,
kad gal¬vo¬ja¬te,
ir ti¬ki¬te,
jog tai, ką gal¬vo¬ja¬te,
yra tik¬ra.“ Violeta ~
 2008-01-28 22:38


Tatjana Mikušina Šyvos aprašymui( ten, kur yra Valdovų veidai rusiškame puslapyje) panaudojo ištrauką iš Sai Babos knygos "Sadhana" (vidinis kelias). Iš to galima daryti netiesioginę išvadą, kad ji nėra prieš jį neigiamai nusiteikusi.
 Audrius ~ audrius.kazakauskas@gmail.com
 2007-11-29 00:44


Sveiki,ar visi komentarai pasiekia eterį?O jeigu -'ne',
tai kokia priežastis?
 Tautvida ~
 2007-07-08 15:34


Taip - ir kiekvienas juos (laip[telius)suvokia savaip. Laisvė ir pasirinkimas (kaip pasakytų Pakylėtieji).
 Gilė ~
 2007-07-01 21:24


Gile,as nei ginu,nei smerkiu...remiuos tik faktais.
IR SAKAU-JOG YRA DAUG LAIPTELIU EVOLIUCIJOS PROCESE.
:)
 Tautvida ~
 2007-07-01 14:53


Tautvyda, kodėl taip karštai teigi – ar tave kas puola?
Ar kada nors Tatjana skelbė pati save? Ar, kad Ji Dievas? Ar Ji tau bloga ką padarė?
Tatjana yra pasiuntinė ir Ji veikia įgaliota ne tik Jėzaus, bet ie Tėvo Dangiškojo.
Verčiau labai ramiai, susikaupę pakaitykime paskutinių dienų pranešimus – bus naudingiau – bent man taip atrodo. O tau linkiu viduje rasti ramybę ir šviesą.

 Gilė ~
 2007-06-30 19:22


TIEK Sai Baba,tiek ir Jėzus-abu yra DIEVAI-MOKYTOJAI:man nėra
svarbu kuris anksčiau ar aukščiau,o svarbu,jog Juos galiu jausti ne tik
savo sąmone,bet visa esybe.BEJE,tereikia paskaityti 1956-1979m
Sai Babos MOKYMUS,TEN RASITE DAUGIAU KAIP PUSE to,ką šiuo
metu pateikia Tatjana Mikušina.
 Tautvida ~ videfide@gmail.com
 2007-06-30 14:50


Tautvida klausė:"Tai kaip gi Jėzus galejo ateiti prieš ^^2000 m.'dėl žemų planetos vibracijų ir dėl žmonių neišvystytos sąmonės'???

Jėzus nebuvo pilnas Dieviškasis įsikūnijimas. Jėzus nuolatos melsdavosi savo Tėvui danguje. Sai Baba Dievui nesimeldžia, nes laiko, kad jis pats yra aukščiausias dievybės įsikūnijimas.
Pažiūrėkite kaip Jėzus užbaigia savo diktavimus:"AŠ ESU Jėzus, jūsų draugas ir brolis Kelyje". Būtent brolis ir draugas, jis niekada nesakė, kad yra Dievas. Žmonės, iškraipydami jo Mokymą, paskelbė jį Dievu. Jis melsdavosi savo Tėvui danguje, bet tas pats Dangiškasis Tėvas yra ir mūsų visų Tėvas. Ir mes esame jo sūnūs. Jėzus sako :"Netikėkite tais, kas sakys, kad buvo tik tai vienas dievo sūnus".
Sutinku, kad galbūt nereikėtų vertinimų, palyginimų, nes visai netoli iki smerkimo.

P.S. Komentarus gali ištrinti tik Vaidas.
 Audrius ~
 2007-06-29 16:01


29 žinutė
... Mano vaikai sako: „Skaityk šią knygą. [Tai] svarbu. Kovok už taiką. [Tai] svarbu. Ateik į šį seminarą. [Tai] svarbu.“ Jie vis kartoja ir kartoja, „kokia svarbi yra ši technika“. Tačiau pirmas dalykas, link [ko] kiekvienas turėtų eiti, yra paties svarbumo atsisakymas. Pirmiausia minčių svarbumo. Atsipalaidavimas yra svarbu. Atsiverkite, kad sukurtumėte daugiau erdvės. Meditacija nėra svarbi, meditacija yra tai, kas YRA. Dvasingumas nėra svarbus. Meditacija yra tai, kas YRA. Jūs esate tai, kas esate. Kadangi „vienas“ yra „vienas“, [kaip] gali jis būti svarbesnis už tą patį „vieną“? Nesupraskite klaidingai. Nepainiokite svarbumo su prioritetais ir dėmesingumu. Naudokitės [savo] sveiku protu! Kieno nors svarbos pažymėjimas sukuria įvairias proto patirtis. Protas stebisi, kodėl tai svarbu, ir prasideda lyginimai, o su lyginimais ateina vertinimai, o su vertinimais [ateina] atmetimas ir pavydas.
Nesuteikite daug svarbumo niekam, kas yra netikra. Tiesiog būkite [toj] akimirkoj, tęskite tą akimirką su meile, [būkite tokie] užjaučiantys kaip motina. [Būkite] tvirti ir suvokite, kad šis momentas yra toks, koks yra. Ar tai yra svarbu, šie žodžiai, kuriuos rašau per tave? Pagalvok! Tai yra žodžiai. Tai yra, kas yra. Tu rašai, ir tai yra tai. Aš ateinu ir Aš ateinu. Ar Babadži yra svarbesnis nei Jėzus? Ar Babadži yra svarbesnis už Mozę? Ar vienas religinis rankraštis yra svarbesnis nei kiti?
Atsakymas yra nei taip, nei ne. Vaikai! Pabuskite! Jokių žymėjimų, jokio pranašumone per daug svarbumo. GERBKITE visus procesus; gerbkite visus pasirinkimus ir įsitikinimus, net kai [jie yra] skirtingi nuo jūsiškių. Regėkite viskame vientisumą; gyvenkite meilę per viską. Na, ar tai yra svarbu? Nėra atsakymo į klausimą, kuris neegzistuoja! Viskas yra įrankis.
PRAKTIKUOKITE MEILĘ IR ATJAUTĄ, IR SVARBUMAS TRANSFORMUOS TAI Į TARNYSTĘ, Į DĖKINGUMĄ IR PROTO RAMYBĘ.
Babadži
P.S.Jei jau ištrynėte pirmąji komentarą,gal paliksite šį
...:) O PERKELIU TIK GAVUS -ženkliuką

 Tautvida ~ videfide@gmail.com
 2007-06-29 13:48


ARGI YRA TAI,kas DIEVUI nėra įmanoma?-noriu jūsų visų paklausti,
atsakant i citatą:
'Pakylėti Valdovai per Tatjaną ne kart mini, kad dabar žemėje nėra pilno dieviškojo įsikūnijimo. Viešpats Šyva savo diktavime irgi sako, kad nėra dabartiniu metu pilno dieviškojo įsikūnijimo, nes jis neįmanomas, dėl žemų planetos vibracijų ir dėl žmonių neišvystytos sąmonės.
*******************************************************
Tai kaip gi Jėzus galejo ateiti prieš ^^2000 m.'dėl žemų planetos vibracijų ir dėl žmonių neišvystytos sąmonės'???

Mielieji,galvokim...
 Tautvida ~ videfide@gmail.com
 2007-06-29 11:48


Patikslinsiu. Reinkarnacija tai sielų persikūnijimo įstatymas. O priežasties-veiksmo-pasekmės dėsnis tai karmos įstatymas. Šie abu įstatymai tarpusavyje labai glaudžiai susiję ir persipynę.
 Audrius ~
 2007-06-26 17:02


Pritariu Gilei. Kitiems, kas nežino, pasakysiu, kad Vaidas yra "Urantijos knygos" gerbėjas(jei taip galima išsireikšti). Ir kai kurie jo vartojami terminai(minties derintojas, violetinė rasė ir t.t.) yra ne iš Valdovų duodamo Mokymo. Reinkarnacija arba priežasties-pasekmės dėsnis egzistuoja ir tai yra Pagrindinis Įstatymas, egzistuojantis mūsų visatoje. Be reinkarnacijos siela negalėtų vystytis, tobulėti įgyti patirties. Ko siela gali išmokti per vieną gyvenimą? Tikriausiai nelabai ko. Valdovai diktavimuose mini, kad kartais vieno gyvenimo neužtenka atidirbti vienai ar kelioms netobuloms savybėms.
Dėl aplinkos. Valdovai kalba, kad mes negalime užmegzti ryšio su jais ar savo aukščiausia dalimi, jei yra triukšmas, pašaliniai garsai. Ir tai tiesa. Kas liečia tai, kad atokiose vietose angelams sunku būtų atrasti, tai man naivoka atrodo. Mąstai, Vaidai, iš grynai žmogiškųjų pozicijų. Angelai ir kitos aukštesnės būtybės viską mato ir jaučia ne taip kaip mes, žmonės. Jie mato ne žmogiškuoju matymu, todėl jie gali padėti bet kur ir bet kada, atoki vieta jiems ne kliūtis.
Galima būti su labai daug su kuo susipažinusiam, perskaityti begalę įvairių knygų. Bet, kaip Valdovai mini, apie savo pasiekimų lygį reikėtų spręsti ne pagal tai, kiek žmogus perskaitęs ir kokios literatūros. Žmogaus pasiekimų lygį apsprendžia tik tai, kaip jis sugeba atsisakyti savo netobulybių ir prisirišimų prie fizinio pasaulio. Pagal tai, kaip jis reaguoja į kitų žmonių pavyzdžiui įžeidimus, užgauliojimus. Ar jis atsako tuo pačiu, ar supranta, kad tas žmogus, kuris jį įžeidė, čia niekuo dėtas. Ir dėl to, kas su mumis atsitinka ir į kokias situacijas mes papuolame, dėl to kalti tik mes patys ir niekas daugiau.
Paskaitykite šiandieninį 06.26 Kuthumio laišką. "Bet kurį darbą reikia pradėti tik prisipildžius besąlyginės Meilės jausmu". Labai nuostabus laiškas...
 Audrius ~ audrius.kazakauskas@gmail.com
 2007-06-26 15:01


Vaidai, kai taip išdėstei savo mintis – pasimatė kas darosi tavo galvoje. Reikia pripažinti, kad taip ir neskaitei visų laiškų ir nesupratai kas juos diktuoja, kodėl diktuoja, kam diktuoja, koks viso to tikslas, kas juos įpareigojo. Liūdna.
Tu vis kalbi apie Tėvą, o kas tavo nuomone rašo „AŠ ESU Alfa, jūsų Tėvas Danguje ir aš kantriai ir su Meile laukiu jūsų sugrįžimo... Aš pasiruošęs suteikti jums visą mano Tėviškos širdies rūpestį. Ir Aš pasiruošęs jums dovanoti ir dovanoti savo širdies Meilę. Man būtinas tiktai jūsų sprendimas, jūsų tvirtas sprendimas, kurį jūs priimsite savo širdyje ir niekada daugiau nenukrypsite nuo jūsų priimto sprendimo. Ir šis sprendimas – sugrįžti Namo ir įvykdyti viską, kas būtina tam, kad sugrįžtumėte Namo, į Tėvo Namus. Iš kur jūs išėjote ir kur jūs turite sugrįžti...... Ir tada, kai jums bus sunku jūsų pasaulyje, jūs prisiminsite apie mano Meilę.Jūs galite pašaukti ir Aš ateisiu, kad užkločiau jus mano Meile ir padėčiau jums įveikti jūsų negandas ir jūsų nelaimes, ir padėčiau jums pereiti patį sunkiausią jūsų Kelio ruožą. Šitam jūs turite savo širdyje paprasčiausiai pasakyti:"Tėve, aš Tavo. Ateik, padėk man". Ir Aš ateisiu. Pačią sunkiausią jūsų išbandymų minutę. Aš negaliu jūsų palikti bėdoje. Ir Aš negaliu jūsų nemylėti. Kiekvieno... Savo Meile. Meile, kuri nieko nereikalauja mainais.“
Atleisk, bet tavo lyginimai ir Tatjanos vertinimai – kas toks esi ? Ar žinai kokius išbandymus perėjo Tatjana? Kokį Dangiškojo Tėvo pasitikėjimą ir įgaliojimus turi? Pasiuntinio mantiją. Atleisk, bet pasiuntinių nėra daug. Bendrauti su Dangiškuoju Tėvu gali daug kas, bet tokių įgaliojimų ..deja....
Tu aklai kalbi Algimanto žodžiais, bet neskaitai giliau ir tarp eilučių. Reinkarnacija ir priežasties-pasekmės dėsnis yra vienas ir tas pats įstatymas.
Skirtingose svetainėse naudoami skirtingi terminai Urantijos Minties derintojas čia atitinka Aš Esu Buvimą. Jau seniai turėjai tai pastebėti.
Angelai ir jų sugebėjimai yra tikrai ne tokie kaip įsivaizduoji – pasidomėk plačiau. Literatūros daug.
Geriausia mokinti kitus – kai pats asmeniškai jau turi patirtį, o ne kartoti kitų pasakojimus. Gal ir griežtai kalbu – bet visa tai labai rimta.

 Gilė ~
 2007-06-26 12:12


Vienas dalykas yra, tai kiek žmogus yra tyras širdimi/protu kad priimti siunčiamus informacinius energetinius virpesius, ir pvz yra kurie bendrauja 40 metų, kurie 15, 5, 3 metus. Nuo bendravimo laiko ir dažnumo, ir nuo paties žmogaus noro atsisakyti tai kas trukdo priklauso diktavimų švarumas, kad į juos neįsimaišytų žmogaus nuostatos iš jo paties pasąmonės.
Kitas dalykas kad netgi tie 'aukštai' perteikia sumažintą ar pritaikytą informaciją mums. Pvz reinkarnacijos nėra, bet dėl pripratimo kaikurių žmonių yra perduodami kaikurie diktavimai pasirenkant pritarti tokiam mokymui - bet tokiuose mokymuose mažiau kalbama apie Dievą Tėvą, apie visą kūrinijos šeimą.
Skaičiau, kad Tatjana kažkaip nustebo kada nebegalėjo bendrauti su aukštesniąja savo dalimi ar kaip tai ivardijama, tai asocijuojasi su Minties Derintoju-Dievo fragmentu per kurį žmogus gali kalbėtis su Tėvu, per ikiasmenę esybę.. ir jis palieka žmogaus kūną tik kai yra sutrikęs protas nebegalintis augti.. kitas atvejas kad Planetos princo personalui buvo išėję Minties Derintojai ir laukė tol kol jie baigs savo misiją žemėje, tai ir čia panašu. Manau kad reikia nuoširdžiai bendrauti kasdien, ir su laiku gali būti perduodami sudėtingi mokymai, bet tam nereikia vėliau jokių ypatingų salygų, kad ir žmonių minioje ar prie triukšmo - galima susisiekti su juo, tam nereikia jokios atokios vietos nuo žmonių. Kas su atokiomis vietomis nuo žmonių, tai angelams sunkiau jose kanors pastebėti, jei atsitiko ten nelaimė tai galbūt jiems problemiškiau iki ten nukakti. Taip ir jei kas blogo vyktų, atokiau nuo žmonių tarsi būtų mažiau pastebima. Kitas dalykas, per susitikimą kaune moteris pasakojo apie kristalus bermudu trikampyje ir kad mintimis pasikrauti energija iš tenai, o toje vietoje daugumai turbūt girdėta kad ateivių lėkštės dažnai skraido. Taip pat kadangi prie liuciferio maišto prisidėjo ne viena apgyvendinta planeta, o kitos mūsų vietinėje sistemoje yra didesnio išsivystymo tai tarp tų ateivių irgi gali būti 'blogiukų'. Ar jie nori ateiti i valdžią čia galbūt, ar jie turi priemonių ir technikos išvystymą kad paveiktų mūsų mintis.. o jeigu tai susiję su energetiniais virpesiais, tai aš abejočiau ar reikia kreipti mintis į kažkokius kristalus. Kada Tėvas - mūsų būties šaltinis yra mūsų pačių viduje. Visi tokie kreipimai nuo Dievo, nuo Tėvo man atrodo ne labai kokie..
Kitas dalykas kad "Mes gyvename labai nepalankiomis aplinkybėmis"[-Gile] tai nereikia vertinti visko į juoda ir baltą galbūt, dieviškasis požiūris visada virš dualumo..
Su daug kuo susipažinęs, suvokęs ir patyręs galiu matyti kur galiu skirti prioritetus didesnius ar mažesnius, kiekvienam iš dalies geriausia yra atrasti Tėvą savyje, bendrauti asmeniškai su Jėzumi, ir augti pačiam pagal tai kokiame lygyje esama, o kiti mokymai būna su visokiais pritaikymais. Na trumpai nepasakysi, kolkas tiek.
 Vaidas ~
 2007-06-26 00:30


Mes gyvename labai nepalankiomis aplinkybėmis, veikiami žemų vibracijų su kuriomis susiduriame kasdien, kas valandą ir kas minutę. Būtent dabar mes turime rūpintis savo pačių vibracijomis, savo keliu, sąmone, - dirbti be atvangos. O mes ką darome? Ginčijamės ir bandome būti teisėjais? Kodėl? Turime pačius geriausius ir pačius patikimiausius MOKYTOJUS, jie kalba su mumis per savo pasiuntinį ir tiesiogiai, o pasiuntinio mantija įgyjama tikrai ne šiaip sau ir paprastai. Kas gali būti blogiau kaip nepasitikėjimas pasiuntiniu ir net įtarinėjimai, kad jis suklydo. Atsargiai. Lorein irgi taip pasielgė – ir....jos milžiniškos pastangos, galų gale jau atlikti darbai neatpirko jos išreikšto nepasitikėjimo Tatjana – ji liko stipriai apribota. Todėl patariu iš visos širdies – čia ne tas kelias.
O kas liečia Sai Babą – rasite Jėzaus išsamų paaiškinimą:
http://www.askrealjesus.com/K_JESUS_ANSWERS/N_NEW_SPIR-TEACHERS/Saibaba.html
Skaitykime naujo ciklo diktavimus – turime darbo daug – mums reikia nustoti blaškytis ir susikoncentruoti ties dabarties svarbiausiais uždaviniais, o ne karštai diskutuoti apie tai ko dorai neišmanome patys, o ir pati tema nėra pirmaeilės svarbos.
Vaidai – šiuose diktavimuose kalba ir Tėvas – būk atidus ir skaityk

 Gilė ~
 2007-06-22 20:21


Dar užkliuvo temos pavadinimas. Sakoma kad kaikurie nesistengia suprasti to kas sakoma, ar įvertinti tiesos kuri sakoma, bet užsipuola asmenį kuris tą tiesą sako. Taip ir temos pavadinime, kodėl yra "kas jis?" svarbiau yra kiek daug jis gero padarė, ir kiek daug dvasiniais mokymais šviečia žmoniją.
Ir dar viena vieta užkliuvo, kad atseit žmonės garbina jį, aš pats būdamas prie jo nusilenkčiau iš pagarbos, ir apimtų džiaugsmas juo ir Dievu, tai tiesiog džiaugsmo išreiškimas, dėkingumas, palaima. :)
 Vaidas ~
 2007-06-21 20:22


Sveiki, apie Sai Babą daug forumų vis tema atsiranda, esu daug kur apie tai rašęs, todėl čia apsiribosiu trumpu parašymu. Pradžioje man irgi nepatiko Sai Baba tol kol klausiausi iš kitų žmonių, ar mačiau video kažkokį su juo. Tačiau užmerkus akis galvodamas kad jeigu jis tikrai yra kažkas daugiau nei žmogus tai pabandysiu jį pajusti, ar kas jis toks, ir tikrai pajutau daugiau nei tikėjausi. Vėliau susipažinau su jo mokymais, dar vėliau su jo gerais darbais, ir su jo gyvenimo istoriją.
Šiuo metu jis yra antrasis įsikūnijimas, ir už kažkelių metų ateis trečiuoju. Jis turi misiją suvienyti religijas, taip pat išsaugodamas ir gerbdamas visas indų vedas jis tai daro, jo mokymuose atpažįstų tiesą, kaip ir mažai žinomą tikrą informaciją matau jo kalbose. Tikrai matau kiek daug jis gero padarė, ir žinau kad jis daug žino, tačiau apsiriboja dvasiniais mokymais nedarydamas revoliucijos. Daug kartų kreipdavausi į jį pagalbos ir jis man padėdavo gyvenime galima sakyti. Apie važiavimą pas jį, kaip ir jis pats yra sakęs kad nebūtina pas jį važiuoti nes jis yra visur. Taip ir aš tam pritariau, bet ne taip senai girdėjau nuomonę kad yra daug jaučiama jo auros veikimo zonoje tarsi.
Vienintelis minusas, yra tai kad jis save vadina Dievu, bet turėtumėme suprasti, kad pagal indų tradicijas įsikūnijimai kaip Dievo sūnūs tai turėtų būti vadinami kažkaip. Jis yra kilęs iš trejybės kaip suprantu.
Taip pat matau kad nėra galimybės jam daryti ką blogo, ar kad mokymai kuom blogi, čia akivaizdu tik šiaip dar pasakau. Man didesnį įtarimą kelia Tatjana Mikušina jeigu gaudama diktavimus ji jaučia skausmą ar blogai su sveikata, taip pat kas dėl Violetinės liepsnos prieš savaitę su puse kalbėjausi su garbaus amžiaus moterimi kuri pasakojo kad užsiimant Violetinės liepsnos liepimais susidūrė su skausmais ar tai liga ties gerklės zona.
Pakylėtųjų laiškai duoda daug žinių, kaip kreipti mintis ir kelti vibracijas taip pat nusiteikti darbams, bet jie nekalba apie kūrinijos didelę šeimą ir visa ko šaltinį Rojaus Tėvą. O jis yra tai kas svarbiausia, jis yra pirmoji priežastis ir tikslas, kūrinijoje viskas yra tik su juo ir tesusiję. Tik Liuciferis kada sukėlė maištą, tai norėjo valdyti savo sistemos apgyvendintas planetas pats vienas, jis galbūt save ir pasivadintu Viešpačiu neminėdamas visa ko šaltinio. Bet mes tokios klaidos nedarysime. :)
Džiaugiuosi labai Sai Babos veikla, ir daugybe kitos dvasinių asmenybių ir esybių veiklos, jų apreiškimais, išmintimi ir dar daug kuo. Ir už viską galime būti dėkingi tobulam visa ko Tėvui kuris yra vienintelis geras!
 Vaidas ~ daidas@gmail.com
 2007-06-21 20:12


Lapkricio 20 d. is S.Babos "Isminties Knygos "
"Dievas yra kupinas meiles,pasaulis-tobulas.
Klausi saves ,kaip As galiu taip sakyti,kai aplink tiek daug skausmo ir kanciu.
As nuolat kartoju,kad zmogus -bent jau tam tikroje pakopoje-neturi spresti ,nes jis per mazai tegali apzvelgti priezastis ir rysius.
Dievo realybe driekiasi nuo amzinybes iki amzinybes.Tavo poziuris ,atvirksciai ,keiciasi diena is dienos ir vargu ar sugeba ka nors aprepti.Kaip gali noreti,esant tokioms aplinkybems ,tureti aisku vaizda?
Todel protingiausia ,ka gali padaryti ,tai-is pradziu pasiklausyti,ka As sakau,o po to patikrinti.Kitaip tariant :bandyk ziureti i pasauli nevertindamas.
Sakau tau:pasaulis sukurtas taip ,kad pabaigoje visos gyvos butybes bus palaimintos ir patirs Malone.
Mano Meile ir Mano teisingumas nepalieka jokio kito pasirinkimo.
Kad ir kaip keista ,neteisinga ar net ziauru kas nors bepasirodytu ,tikek ,kad taip pasireiskia teisingumas ir meile ,kuriu istaku nematai.
O kaip gi pazinti saknis?-klausi saves.Per nuolankuma.Nes nuolankumas salygoja tai,kad tu ignoruoji tai,kas akivaizdu,kad atsivertum tam,kas is paziuros nesuvokiama.
Lygiai taip pat ,kaip turi atsimerkti ,kad galetum matyti,turi atsiverti giliausioms tiesoms,kad galetum izvelgti ir suvokti stambesnes priezastines sasajas.
O nuolankumas yra tas ekspresas ,kuris greiciausiu budu nugabens tave prie Buties versmiu."
 Violeta ~ Kaunas
 2007-06-21 11:53


Del diktavimu.....reiketu nepamirsti ,kad yra tas vad. "zmogiskasis faktorius"ivyksta klaidu....ta pajutau butent kai buvo rasoma apie Indijos Mokytojus,bet kazkuriame Valdovu laiske...lyg tai pasitaisoma...kad tai gali pasitaikyti.
Kodel Jezus keliavo i Tibeta,Indija....ko Jis ten ieskojo ?Kiti sviesuoliai kaip Vidunas, rasytojas Bubnys,Kuklietyte?
Norvilas ir kt.Neseniai atvyko is Amerikos patys turtingiausi Zemeje -Morganai....ko jie iesko ..turedami pasakiskus turtus?
Aukso Amziaus savybes -tai Vienybe!!! Su visais pasaulio Mokytojais...visu rasiu zmonemis ,sluoksniais ir tt.....o jau jis prasidejo- jau menuo kaip gyvename Aukso amziuje.!
 Violeta ~ Kaunas
 2007-06-21 10:56


Gile,dekoju uz kritika.
 Violeta ~ Kaunas
 2007-06-21 09:35


Sveika Violeta, reikia pripažinti - stipriai nustebinai. Tu taip blaškaisi ieškodama mokytojų - kad net nebesustoji pagalvoti kur esi ir su kuo, ką ir su kuo lygini.
Niekur Dievo Tau nereikia ieškoti ir važiuoti kažinkur į pasaulio kraštą ir mokytojų ieškoti - jei pradėjai kelią su Pakylėtaisiais, kodėl iškeiti Juos į ....? Dar galima suprasti Tavo žvilgsnį į Kalkį ir Ammą, bet toliau ....?
Blaškymasis niekur nenuves. O Audrius šioje temoje padarė labai išsamią apžvalgą - todėl ir diskutuoti kaip ir nebėra apie ką.
 Gilė ~ gile.giliukas@gmail.com
 2007-06-21 08:44


Vakar per 2 aji Vilniaus kanala rode nuostabu Cekuolio dokumentini filma apie Dvasingaja Indija.....jis su turistine grupe keliavo po iv.Asramus,sventyklas,,,,buvo ir Sai Babos asrame.....labai graziai jis pasake....,kad norit pasiskiepyti pries vaziavimo i Indija ...tai reikia "skiepytis tik nuo Meiles Indijai " Tarp kitko filmo metu ...grojo labai grazi mulamantra.... Sri Ammos ir Sri Bhagavano mulamantra!
 Violeta ~ Kaunas
 2007-06-20 10:16


Taip ...Sai Baba yra Tikrasis Dieviskas Avataras!...Jau vien tai sako ...Jo dieviski darbai....milijonai Indijos neturtingu zmoniu...turi geriamo vandens, turi galimybe nemokamam gydymui,issilavinimui ir tt.. galima testi iki begalybes......Neseniai teko pasiklausyti L.ir D. Zuku /ka tik grizusiu is Indijos/ nuostabiu pasakojimu apie si Didiji Avatara,labai idomiai kalbejo ju sunus Marius...kuris mokosi S.Babos...vad. universitete...jis vienintelis lietuvis studentas sioje mokymo istaigoje.. kaip aplamai is viso jame mokosi tik 5 uzsienieciai!Sunku viska net perteikti siame puslapyje.
 Violeta ~ Kaunas
 2007-06-20 09:41