Forumas - Malda, bendravimas su Dievu - Sirijus - Pakylėtųjų Valdovų Laiškai
Sirijus - Pakylėtųjų Valdovų Laiškai

Pakylėtieji Valdovai
Diktavimai pagal metus:
2014 metai 2013 metai
2012 metai 2011 metai
2010 metai   2009 metai
2008 metai   2007 metai
2006 metai   2005 metai
Meditacijos | Rožiniai
Specialūs puslapiai
Šaukiniai | Rožių kelias
Susiję terminai
Knygos Lietuvių kalba
Valdovų rekomendacijos

vėlesnius negu:

ir ankstesnius nei

GMail 
Translate eng-lt 
Google+ Socialinis tinklas 
Google Chrome 
Opera, greita ir saugi interneto naršyklė

Papildomos sritys

El. paštas & slaptažodis


Dabar registruota: 264
Registruotis forume
Priminti slaptažodį
Diskusijos forume
Autorių sąrašas
Svečių Knyga ( ten.lt )
Laiškų aptarimas (nauji)

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
Malda, bendravimas su Dievu

Maldoje svarbiausia atvirumas su pačiu savimi, su Dievo fragmentu mumyse, per kurį Dievas ir kitos dvasinės asmenybės gali mus girdėti ir su mumis bendrauti.
Nuoširdžiai bendraujant, galima pažinti patį save, suvokti išmintį kaip elgtis gyvenime, taip pat nesavanaudiškai melstis už kitus žmones, ir teisingumo bei gailestingumo įsiviešpatavimą visose srityse.

 Vaidas ~
 2007-01-17 16:10
norėdami rašyti komentarą prisijunkite
Komentarai

Sveiki, kviečiame šiauliečius, prisijungti prie mūsų kalbėti Violetinės liepsnos liepimus Žemės planetos, Žmonijos išlikimui. (Smulkesnė info tel.868614159)
 Gailutė ~
 2014-12-16 11:59


Pusę amžiaus domėjaus žmogaus fenomenu, žmonijos lūkesčiais ir ieškojau Tiesos. Pagaliau, po pažinties su URANTIJOS KNYGA ir Jėzaus Kristaus apreiškimu šių dienų Lietuvos ir pasaulio visuomenei - KALBU JUMS VĖL, ir ypač - pradėjus atverti
save ROJAUS TREJYBEI, žymiai realiau pradėjau matyti pasaulį ir save. Supratau, kad BIBLIJA, KORANAS, TALMUDAS, VEDOS, BHAGAVAD GITA ir daugelis kitų Šviesos šaltinių buvo skirti praeitų epochų ir konkrečių regionų žmonių bendruomenių ugdymui ir net valdymui, tačiau jie, kaip ir kiti - filosofiniai-etiniai mokymai bei praktikos, nebegali patenkinti šiuolaikinio žmogaus poreikio - visapusiškai suprasti save ir pasaulį, o svarbiausia - negali panaikinti nemažėjančio žmonių tarpusavio susiskirstymo, susipriešinimo ir moralinio nuosmukio. Todėl ir, naujos dvasinės epochos pradžiai (1985 - 2012 m.), ŽEMĖS (URANTIJOS) žmonijos tobulinimui buvo pateikta URANTIJOS KNYGA - unikalus apreiškimas apie KŪRĖJO, VISATOS ir žmogaus dvasinę bei materialią vienovę. Siekiant kad nebūtų esmės iškraipymų, kokių atsirado ankstesniuose - pranašų, mokytojų bei jų pasekėjų užrašytuose ir perrašinėtuose apreiškimuose, URANTIJOS KNYGOS tekstą paruošė kompetentingos DIEVIŠKOSIOS HIERARCHIJOS asmenybės, ir pateikė - galutinai parengtais dokumentais.
URANTIJOS KNYGA - tai nebe riboti istoriniai apsakymai, mitai ar alegoriniai mokymai, o iš KŪRĖJO matymo akiračio, pateikta tikrovės panorama apie visos KŪRINIJOS sandraugą, KOSMOSO sandarą, ŽEMĖS ir žmogaus evoliuciją. URANTIJOS KNYGA atskleidžia ir tikrąją, ROJAUS TREJYBĖS numatytą, Jėzaus Kristaus misiją ŽEMĖJE - savuoju gyvenimu parodyti žmogui - jo gyvenimo prasmę - KŪRĖJO tėvystę ir visų žmonių brolystę, vieningoje dvasinėje šeimoje.
Manau, kad ir daugeliui jau suprantamas dabartinių institucijų bei netikro elito visuomenei primetamas, bedvasių ir pseudeomokslinių doktrinų beprasmiškumas - visų tų doktrinų, kurios paremtos vien tiktai savanaudiška motyvacija, nehumaniškais "rinkos" santykiais, veidmainiška demokratija, vartotojiška gyvensena, ir kitais nukrypimais nuo KŪRĖJO PLANO. Todėl, siekiantiems prasmingo gyvenimo, ieškantiems "atrasti" save, susiduriantiems su "neišsprendžiamomis" problemomis, ir visiems kitiems, ypač ateinančiai kartai - taip reikalinga ta šviesi žinia, kurią KOSMOSO PROTAS atveria žmonijai URANTIJOS KNYGOJE, ir kurią Jėzus Kristus skelbia savo šiuolaikiniame apreiškime - KALBU JUMS VĖL.
Kas šiuos Šviesos Šaltinius skaitys atsiveriančia dvasia (o ne paviršutiniai, tik pasimėgaudamas nauja informacija, ir neskubės, pasiremdamas savo dar ribotu pažinimu, kritikuoti ar atmesti atskleidžiamą tiesą), tas supras giluminę mokymų esmę. Žmogus - tai KŪRĖJO nesibaigiančios šeimos tęsinys ŽEMĖJE, potencialiai turintis Jo neišsemiamas galimybes - bendradarbiavimui, begaliniam tobulėjimui ir kūrybai. Žmogus - tai evoliucionuojanti įvairiapusė būtybė, apjungianti per daugybę kartų susiformavusį laikiną biologinį kūną ir protą, per kurį ir reiškiasi gyvos ir nemirtingos, Kūrėjo padovanotos dalelės: Asmenybės Dvasia (Siela), kaupianti gyvenimo patyrimus, ir Minties Derintojas (Viršsąmoninė Sąžinė), nuolatos orientuojantis Dvasią į prasmingus pasirinkimus. Įsisąmoninęs KŪRĖJO PLANĄ, nuolat bendraudamas su KŪRĖJU, ir išmintingai veikdamas, žmogus išsilaisvina iš baimingos, savo ir aplinkos įgeidžiams paklusnios vergovės, ir tampa prasmingu BENDRAKŪRĖJU.
Todėl ir būtina - atmesti per tūkstantmečius sukauptus prietarus ir nemokšiškas apnašas : baimę, susipriešinimą, neveiklumą, dogmas, ritualus,ir netinkamas tradicijas. Atėjo laikas - sąmoningam ir betarpiškam kiekvieno žmogaus bendravimui su KŪRĖJU - VISUOTINIU TĖVU, DIEVIŠKAJA ROJAUS TREJYBE. Kreiptis į KŪRĖJĄ su malda ir prašymu reikia ne tik ištikus nelaimei, ar kokių švenčių proga. Būtina - sąmoningai, betarpiai ir nuolat atsiverti KŪRĖJUI, pajusti savyje Jo pasireiškimus (ramybę, džiaugsmą, visaapimančią meilę, įžvalgas); stiprinti pasitikėjimą Juo; ir atsiduoti JO vedimo Išminčiai - kad prasmingai bendradarbiautume su visa aplinka, pasinaudotume APVAIZDOS suteikiama konkrečia pagalba, ir veiktume visų gerovei (ne vien tiktai savo, šeimos, giminių, partijos, sektos, tautos, valstybės, rasės...). Ir tik taip Žemėje išnyks skurdas, karai, katastrofos.
Labai svarbu - kad naujos kartos žmonės nesusilpnintų to prigimtinio ryšio su KŪRĖJU ir visa KŪRINIJA, pasireiškiančio nuo pat ankstyvos vaikystės. Nežinodami apie šiuos realiai egzistuojancius ryšius - KŪRĖJO Besąlyginės Meilės aukšto dažnio virpesius, vyresnieji dažnai sumenkina ir stabdo vaikų norą bendrauti su visa - ne tiktai su apčiuopiama, materialia, bet ir su dvasine aplinka. Vaikų tėvai, auklėtojai, pedagogai, ir visi ugdymo sferos darbuotojai, turi suprasti šių ryšių ypatingą svarbą asmenybės vystymui, ir tiktai skatinti vaikų natūralų bendravimą su Meilės, Išminties ir Gėrio Šaltiniu - VISUOTINIU TĖVU, ROJAUS TREJYBE, ir padėti vaikams įsisavinti šią dvasinę komuniją - kaip ir higienos, kalbos, rašto, bei kitus pirmaeilės svarbos įgūdžius.
Tegul vis daugiau jaunų žmonių atitrūksta nuo beprasmio savosios gyvybinės energijos švaistymo - "vartotojiškos" gyvensenos bei kūno užgaidų tenkinimo klystkeliuose, ir vadovaujasi ne savanaudžių, ar kitų dvasiškai aklų peršamais "receptais" ir "paslaugomis", bet atveria savo Sielą, ir betarpiai bendrauja su visų - Dangiškais Tėvais, gyvena Jų Išmintimi, džiaugiasi Jų teikiamomis, prasmingomis vertybėmis, ir viskuo nuoširdžiai dalinasi su visais.

Linkiu, kad reikšmingiausių atradimų džiaugsmas pilnutinai įprasmintų jūsų veiklą !

Nuoširdžiai - Vytautas, Vilnius
 vytautas ~
 2014-10-27 18:55


Pirmapradėms minčių sankaupoms jokių maldų ir meditacijų nereikia. Yra suteiktos galimybės pažinti ir gyventi materialiame pasaulyje. Tai reikia ir daryti. Tam kad gyvenimas čia būtų kokybiškas reikia vadovautis laisvos valios principu. Bet tai ir viskas. O kai išmoksit tai daryti išlaikysit egzaminą remiantis dievišką kalbą saulės simbolius ir jei norėsit turėsit galimybę prisijungti per švytuoklę prie pirmapradžių minčių sankaupų ryšio kanalo ir pabendrauti su kūrėjais. Be to jūsų mokymosi misija žemėje bus baigta. Patys tapsit kūrėjais. Suprantama kol būsit gyvi jokių privilegijų neturėsit tik ryšį su kūrėjais. O kai kam šie dalykai iš viso neįmanomi. Suprantama tie žmonės dėl nieko nekalti.
 Vytautas ~
 2014-08-26 09:55


Об этом должен знать каждый!

Предупрежден – значит вооружен.

Олимпийские игры 2014 года в России могут не состояться, а все долгосрочные проекты стали бессмысленны!
Причиной тому не глобальное потепление, а начавшийся в Космосе, и набирающий силу, Эпохальный энергетический процесс, названный Квантовый переход, который в 2012 году достигнет своего пика и изменит геометрию Пространства, переведя Вселенную на более высокий уровень вибраций, на следующую ступень эволюционного развития.
Потоки световой высокочастотной энергии уже проникают на Землю, ускоряя время, и переводят в четырехмерное измерение все существующее на планете, постепенно изменяя его внешний вид.
Из-за постоянных войн и низменности нравов, помноженных на увеличение населения Земли, негативный потенциал человечества превысил 49%, что и послужило причиной вмешательства Создателя, т.к. 51% - это ПРИГОВОР – начинается неуправляемая реакция и коллапс.
К сожалению, только в минуты трагедий и катастроф или в конце земного жизненного пути люди вспоминают о Боге, когда сделать уже ничего нельзя, но не было бы катастроф, ни климатических сюрпризов, ни напрасно прожитой жизни, если бы люди поняли, что материальное – это всегда вторично.
Я с вами, Люди, Говорю и днём и ночью,
Поскольку в теле вашем Я живу всегда,
И пусть услышат ваши Души, видят очи,
Что Я не покидал вас никогда.
Вы – Организм Единый и Большой,
Вы все Есть Я – ваш Любящий Отец,
А Я – Есть Вы с Единою Душой.
Примите Истину!
Вам Говорит Творец!
Чтобы не допустить гибели человечества от собственной агрессивности или при Квантовом переходе, и чтобы не начинать на Земле всё с начала (как это было уже не раз), Всевышний, как исключение из собственных Правил, принял беспрецедентное решение – вмешаться в дела людей и, объяснив ситуацию создавшуюся на Земле, передать Новые Знания, без которых выжить и пройти Квантовый переход люди самостоятельно не смогут. «Квантовый переход» - это скачкообразный переход квантовой системы атома или молекулы с одного уровня энергии на другой. (ФИЗИКА).
Очень трудно на фоне множества лжепророков и «спасителей» пересилить себя и поверить, что без всякой внешней помпезности происходит Уникальное Явление – к людям снова обратился Сам Всевышний, на этот раз через человека науки!
«Я, Создатель Всего и Вся, обращаюсь к людям через человека науки, с которым Я установил контакт, и который по Моему решению записал и предоставил вам Слова Мои, как Обращение Создателя, Всевышнего и Бога к людям Планеты, с предупреждением о возможном коллапсе и самоуничтожении человечества!».


« Я Сам и Иерархия Света вмешиваемся в дела человечества и только потому, что Нам не хочется терять цивилизацию с её огромным потенциалом. Масштаб планетарных изменений, которые вам предстоит пережить, даже при всей вашей фантазии вам трудно представить и ни одна точная наука не может спрогнозировать, а тем более описать, всё то, что ожидает ваш Мир в ближайшие годы!»
Создатель впервые ведёт двусторонний диалог и говорит по-русски! Через человека в России ОН продиктовал Своё Послание и назвал Его – «Откровения людям Нового века». Если Библия названа книгой Надежд, то новое Послание Создателя – это АЗБУКА основных Знаний, необходимых современным людям и Билет в Будущее. «Это самая волшебная Книга всех времен и народов, она изменит всё на земле!»
Это самые сильные энергетические Послания за все тысячелетия. Каждый прочитавший ИХ «Вниз» уже не пойдёт, он не сможет этого никогда! В Них Создатель впервые отвечает на все вопросы волнующие современных людей и ставит точку на бессмысленных диспутах – чья религия истинна!
Ещё труднее понять, что все Ветхозаветные и прочие учения о Боге, выполнив свою достойную Миссию, навсегда уходят в прошлое, уступая место Новым Знаниям. Человечество заканчивает Начальную школу и переходит в Высшую.
Человек – не раб Божий (дети не могут быть рабами родителей), а многослойное энергетическое существо, созданное из Материального и Духовного ДНК по подобию Создателя, способное творить и совершенствоваться. Человек – это «эмбрион» Бога, который сам выбирает в кого ему развиться! А пути только два: либо Вверх – к вершинам Духовности, либо Вниз – к падению в никуда.
Теперь или никогда нужно ответить для себя и понять:
Зачем я здесь? Кто дал мне право на жизнь?
За что я отвечаю? Перед кем я несу ответственность?
Посмотрите на себя и подумайте, насколько достойны Вы быть в ЦЕЛОМ, ибо большинство из вас уже давно выпало из ЦЕЛОГО, из БОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА и занимается совсем не Богоугодными делами, а мысли или мыслеобразы ваши вносят такой хаос, такую грязь в информационное поле Вечности, что создают условия отторжения вас от ЦЕЛОГО, несмотря на заложенную в вас Программу Распространения Разума в Галактических Просторах.
Такой путь развития человечества не может быть поддержан Мной и, имея человечество на уровне человека-животного, Я был вынужден предпринять Квантовый переход и восстановить принцип Великой Эволюции.
Поэтому КВАНТОВЫЙ ПЕРЕХОД есть Моя попытка или попытка ЦЕЛОГО провести ревизию ваших информационных полей и выбрать тех из вас, кто ещё не потерян для реализации Моей Великой Программы Развития Пространства и ещё может составить основу Шестой Расы, расы Человека-Творца».
Даю вам Новую Молитву «Отче Наш», которая откроет вам Ворота Надежды и даст Спасение Душе вашей, и получите вы Мудрость Мою для Вечной жизни, и откроется вам глубина и возможности Души вашей, и будет она чиста в Духе, поскольку чисты будут ваши мысли в Материальном мире, как чист бывает Агнец Божий перед вступлением в Мир Мой, в Будущее Моё!

ОТЧЕ НАШ, ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ,
Я ПРИНИМАЮ ВЕРУ ТВОЮ,
ОНА ЕСТЬ МОЙ ПУТЬ.
Я ПРИНИМАЮ ЗАКОНЫ ТВОИ ВЕЧНЫЕ
С ЛЮБОВЬЮ К ТЕБЕ И К ДЕЛАМ ТВОИМ.
ГОСПОДИ, ПРОШУ ДАТЬ МНЕ НАДЕЖДУ
НА СПАСЕНИЕ ДУШИ МОЕЙ
И ДАРОВАТЬ МУДРОСТЬ ТВОЮ
ДЛЯ ЖИЗНИ МОЕЙ
НА ЗЕМЛЕ И В ВЕЧНОСТИ.
АМИНЬ
В этой молитве ОСНОВЫ Религии Моей – четыре ключевых слова:
ВЕРА, ЛЮБОВЬ, НАДЕЖДА и МУДРОСТЬ.
1. ВЕРА в Меня, в дела Мои, в Законы Мои Вечные. Нет времени уже ни на что, но Колокол должен звучать в Душе: «Я ВЕРЮ, Я ЛЮБЛЮ». Эти удары Колокола-Сердца услышат все, потому что частота удара его у всех людей Земли одинакова. Необходимо повторять как молитву перед всеми своими поступками: «Я ВЕРЮ, Я ЛЮБЛЮ» и ничего плохого уже не случится.
2. ЛЮБОВЬ ко Мне, к Моим действиям, ко всему, что Меня окружает, Любовь к детям Моим на Земле, Любовь к ближним своим, Любовь к себе как к сыну Божьему, но к себе - в последнюю очередь.
3. НАДЕЖДА, что, пройдя обучение, ты (Человек) достигнешь высот Моих, станешь подобием Моим.
4. Мудрость, которую Я дам тебе, позволит тебе создать здесь на Земле справедливое государство по подобию Моего Царства Вечного, используя Основу его – Пирамиду Власти. Вот Основа Религии Моей.


«…Люди – это энергетические фантомы и их отношения к окружающему Миру есть взаимодействие энергии человека и энергии Вселенной, при этом Любовь и Гармония отношений дают импульсы положительной энергии, которые укрепляют Вселенную.
И существует Единый Закон энергообмена: «Сколько взял – столько отдал». Это главный Закон существования Миров и существования человека.
Как бы высоко не оценивало себя человечество, но оно ЗАВЕРШАЕТ свой многовековой, самостоятельный этап существования в Материальном мире, так и не сумев построить справедливое общество всеобщего благополучия! Трагедия человечества в том, что люди упорно пытаются строить своё общество без учёта Законов Космоса и без участия Всевышнего – Творца Мироздания.
Трагедия человечества в том, что люди упорно пытаются строить своё общество без учёта Законов Космоса и без участия Создателя. Но без понимания структуры Миров и самого человека, как части Вселенной, все «…ИЗМЫ», предлагаемые людьми, всегда оканчивались неудачами, массовыми убийствами, террором и в результате завели в тупик.
Находясь в моменте совершающегося перехода в Шестую Расу, человечество должно знать, что Шестая Раса предназначена только для тех, кто признаёт Создателя, кто готов Ему верить, кто видит в Нём Любовь Единой Силы, творящей жизнь Мироздания.


«Вам предстоит очистить Душу покаянием, ибо только чистая Душа способна на промысел Божественного уровня, когда мысли и мыслеобразы будут основой самосовершенствования. Поэтому, вступая в Новый Мир, надо очиститься от ошибок прошлого и, покаявшись, снять с себя кармические грехи прошлых воплощений»
ПОКАЯНИЕ:
ВЕЛИКИЙ ТВОРЕЦ! Прими моё искреннее покаяние за нарушение Космических Законов, которые я допустил(а) осознанно и неосознанно во всех моих жизнях мыслями, желаниями, словами, делами и поступками, за все грехи и прегрешения, совершенные по Роду моему как по женской, так и по мужской линии.
Прости, Дорогой и Любимый Отец, нас всех, весь Род человеческий за наши антибожественные деяния, приносящие боль и разрушения Земле.
Я обещаю, что сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь Тебе очистить Землю своей Верой и Служением Тебе во исполнение Твоей Божественной Воли.
В завершение пошлите свою Любовь Земле, человечеству, Космосу и Вселенной.
«Всё в Моих Силах, Я всё могу поменять. Стихия – Мои руки и Мои знамения вам. Я создал вас, но спасти вас без вас самих Я не могу».
Необходимо отбросить самодовольство, всезнайство и чопорность и всеми доступными средствами донести информацию о Квантовом переходе до населения России и других стран.
Это спасет жизни миллионов людей, включая вас самих и ваших детей. Об этом всех вас просит Сам Всевышний. И ничего важнее этого в настоящее время быть не может.
Игнорирование или непонимание вышесказанного есть противодействие Богу (приговор самому себе) и преступление перед человечеством.


Гимн Новой Эпохи звучит так:
«Я ВЕРЮ БОГУ,ЛЮБЛЮ ЕГО И НАДЕЮСЬ НА ЕГО ПОДДЕРЖКУ»
Это есть основание пирамиды Моей Власти.
 Jolanta ~
 2011-12-22 15:16


Taip, Rita, teisingai.
 Audrius ~
 2011-12-22 11:42


gal galite kas nors atsakyti, kaip skaityti Rožnį darbas su karma. Man neaišku "techniniai" dalykai. Pasakai maldą Tėve mūsų, paskui skaitai tekstą 1.punktas kas parašyta . Toliau malda Sveika Marija ir skaitai 2.punktas kas parašyta ir t.t? Ar teisingai supratau?
 Rita ~
 2011-12-22 11:05


Kodėl 21.30 ?...Todėl, kad mes pasitarėmeir priėmėme daugeliui tinkamą laiką 21,30 val. Tokiu laiku, dauguma žmonių jau būna namuose, dienos darbai kaip ir užbaigti, ateina vakaro ramybė, todėl nusprendėme, kad tas laikas mums būtų patogiausias...Bet jokių problemų nėra tame, jei melsitės 11.11 ar kurią nors kitą valandą, tik reikia paprašyti Laiko valdovų, kad Jūs prisijungiate, prie visų Lietuvos žmonių, kurie meldžiasi 21.30 val. Žemei...

 Gailutė ~
 2010-12-13 11:13


Labai puikus Audriaus atsiųstas eilėraštis.Paliečia širdies gelmes.Ačių.
 Allfonija ~ askaitykla@takas.lt
 2010-12-11 12:51ACIU ,GAILUTE...MES IR PRISIJUNGSIME .TAI LABAI SVARBU NES METU GALE VISKAS PAGILEJA PAASTREJA...
ta akcentuoja daug MOKYTOJU...IR MASLOVAS TA PATI SAKO...
NEVELTUI SUNERIMES MOKSL MARTYNOVAS PASITVIRTINO JO NUOGASTAVIMAI VAKAR DREBEJO ZEME VOS NE VISAM PIETU PUSRUTULYJE
 violeta ~
 2010-12-11 11:16


Kodel 21.30 val. o ne pavyzdziui 11.11 val.; 12 val. 18 val. ar panasiai?
 Gintaras ~
 2010-12-10 22:53


Kviečiu visus, kurie neabejingi Žemės, Žmonių, Vaikų, Gyvūnų, Paukščių, Augalų, Delfinų, Banginių... likimui, kiekvieną vakarą 21.30 val. maldai.

Tegul išsipildo Žemės žmonių svajonė, gyventi Žemėje, kurioje nėra mirties, senatvės, pykčio, ligų, baimės...Žemė, kurioje nėra vargo, nepritekliaus, apribojimų...

Jei nemoki melstis - tai sukurk, savo vienintelę, nuoširdžią maldą, apie savo namus, apie planetą Žemę, apie Žmoniją ir te užaugs, maldos žodžių sūkuryje - Meilė, Šviesa, Taika, Sveikata, Grožis...Ir paskleisk šią maldą per visą Lietuvą, per visą Žemės planetą, ir tegul ši, Tavo malda, susilies su visomis Žemėje besimeldžiančių Žmonių širdimis, susiliedama į vieną, nesibaigiančią maldą Viešpačiui...


Pagarbiai,
Su meile, Gailutė

 Gailutė ~
 2010-12-10 14:02


Leonas Milcius - Tarp žiedų, gyvenimo ir poezijos

Kalbėk su žmogumi
(Skiriamas adventiniam pamąstymui)

Kalbėk su žmogumi, gal tavo žodžio reikia
Kažkam labiau nė maisto ar vandens,
Kai abejonės, baimės skraistės draikos,
Kai sunkiai peržengia šešėlį net akmens.

Kalbėk žodžius, kokių ir pats norėtum
Išgirst iš lūpų artimo žmogaus,
Kurie paklydusį vėl eiti pakylėtų
Ieškoti kelio naujo ir šviesaus.

Jei trūktų žodžių ir išsektų mintys,
Vis tiek kalbėk, kalbėk širdies kalba,
Kartais tyloj pakanka apkabinti,
Paliest palinkusius pečius ranka.

Pakelk akis į elgetą prie vartų,
Jam geras žodis juk taip pat brangus,
Ne vien monetos turi duonos vertę,
Ne vien tik vaistai kartais gydo mus.

Išgirst, suprast, atjausti ir atleisti -
Puokštė gražiausių amžinų tiesų,
Paskubomis pasmerkti ir nuteisti -
Prilygsta pelkei nepataisomų klaidų.

Kalbėk su žmogumi lyg vakarui kalbėtum,
Kai lauki gimstančios Vilties Žvaigždės
Ir jos meldi, kad visados tave lydėtų,
Kai liepia sąžinė – varge padėk!


2010-12-09
Raudondvaris
 Audrius ~
 2010-12-09 22:57


Idejau keleta istrauku is urantijos knygos,manau juose yra prasmingo 'cinkelio'....
 Kukas ~
 2010-11-01 18:50


9. VEIKSMINGOS MALDOS SĄLYGOS    
     Jeigu jūs norėtumėte melstis veiksmingai, tuomet turėtumėte atsiminti šiuos dėsnius, kurie nulemia prašymų sėkmę:
     1. Tam, kad jūsų malda būtų pajėgi, jūs turite nuoširdžiai ir drąsiai žvelgti į visatos tikrovės problemas. Jūs turite turėti kosminės ištvermės.
     2. Jūs turite būti dorai išnaudojęs žmogiškąjį potencialą žmogiškajam prisiderinimui. Jūs turėjote būti darbštus.
     3. Jūs privalote kiekvieną proto norą ir kiekvieną sielos troškimą pašvęsti dvasinio augimo transformuojančiam apkabinimui. Jūs turėjote patirti prasmių išplėtimą ir vertybių išaukštinimą.
     4. Jūs privalote iš visos širdies pasirinkti dieviškąją valią. Jūs turite apleisti negyvą neryžtingumo centrą.
     5. Jūs ne tik suvokiate Tėvo valią ir nusprendžiate ją vykdyti, bet jūs jau įgyvendinate beribį pasišventimą, ir dinamišką atsidavimą, aktualiam Tėvo valios vykdymui. 
     6. Savo maldoje jūs išskirtinai prašysite dieviškosios išminties tam, kad spręstumėte konkrečias žmogiškąsias problemas, kurias sutiksite kildami į Rojų – siekdami dieviškojo tobulumo.
     7. Ir jūs turite turėti tikėjimą – gyvą įtikėjimą.    
 Kukas ~
 2010-11-01 18:02


8. MELDIMASIS KAIP ASMENINIS PATYRIMAS    
     Maldai yra būdingas tikro spontaniškumo aspektas, nes primityvusis žmogus ėmė melstis daug laiko prieš tai, kada jis turėjo bent kokią aiškią sampratą apie Dievą. Ankstyvasis žmogus buvo įpratęs melstis dviejose skirtingose situacijose: Kada jis buvo nepaprastame varge, tada jis patirdavo impulsą prašyti pagalbos; ir kada jis džiūgaudavo, tada jis pasinerdavo į impulsyvų džiaugsmo reiškimą.
     Malda nėra magijos evoliucija; kiekviena iš jų atsirado atskirai. Magija buvo mėginimas Dievybę priderinti prie sąlygų; malda yra bandymas asmenybę priderinti prie Dievybės valios. Tikroji malda yra tiek morali, tiek religinė; magija nėra nei morali, nei religinė.
     Malda gali tapti nusistovėjusiu papročiu, daugelis meldžiasi, nes meldžiasi ir kiti. Dar kiti meldžiasi, nes bijo, jog gali atsitikti kažkas siaubingo, jeigu jie nepasiūlys savosios nuolatinės nuolankios maldos.
     Kai kuriems individams malda yra ramus dėkingumo išreiškimas; kitiems ji yra pagyrimo, visuomeninio atsidavimo grupinė išraiška; kartais ji yra kito žmogaus religijos pamėgdžiojimas, tuo tarpu kada tikrai meldžiamasi, tada ji yra tvarinio dvasinės prigimties nuoširdus ir turintis pasitikėjimą bendravimas su Kūrėjo dvasios visur esančiu buvimu. 
     Malda gali būti Dievo-sąmonės spontaniška išraiška ar teologinių formulių beprasmis kartojimas. Ji gali būti Dievą-pažįstančios sielos ekstazinis garbinimas arba baimės persmelkto mirtingojo vergiškas nusilenkimas. Kartais ji yra dvasinio troškimo patetinė išraiška, o kartais ji būna dievobaimingų frazių rėksmingas šūkaliojimas. Malda gali būti džiaugsmingas garbinimas arba nuolankus atleidimo meldimas.
     Malda gali būti vaikiškas maldavimas to, kas yra neįmanoma, arba subrendęs prašymas moralinio augimo ir dvasinės galios. Gali būti prašoma kasdienės duonos arba prašymas gali įkūnyti troškimą iš visos širdies surasti Dievą ir vykdyti jo valią. Tai gali būti visiškai savanaudiškas prašymas arba tikras ir nuostabus gestas nesavanaudiškos brolystės įgyvendinimo kryptimi.
     Malda gali būti piktas keršto kvietimas arba savo priešų gailestingas užtarimas. Ji gali būti vilties išraiška pakeisti Dievą arba galingas metodas pakeisti savąjį aš. Ji gali būti prarasto nusidėjėlio pataikaujantis meldimas prieš tariamai griežtą Teisėją arba gyvo ir gailestingo dangiškojo Tėvo išlaisvinto sūnaus džiaugsminga išraiška.
     Šiuolaikinį žmogų glumina ta mintis, jog reikalus galima aptarti su Dievu grynai asmeniniu būdu. Daugelis apleido reguliarų meldimasi; jie meldžiasi tiktai    

[1002]▼
nepaprastai prispausti – ekstremaliose situacijose. Žmogus neturėtų bijoti šnekėtis su Dievu, bet tiktai dvasingas vaikas imtų įtikinėti, arba išdrįstų keisti, Dievą.    
     Bet tikrasis meldimasis iš tiesų pasiekia realybę. Net ir kylančios oro srovės nepadės nė vienam paukščiui kilti, jeigu jis neišskleis savųjų sparnų. Malda žmogų išaukština, nes ji yra žengimo į priekį metodas panaudojant visatos kylančias dvasines sroves.
     Tikroji malda padeda dvasiniam augimui, pakeičia požiūrį, ir suteikia tą pasitenkinimą, kuris kyla iš komunijos su dieviškumu. Ji yra spontaniškas Dievo-sąmonės protrūkis.
     Dievas atsako į žmogaus maldą suteikdamas jam išplėstą tiesos apreiškimą, aukštesnio lygio grožio suvokimą, ir padidintą gėrio sampratą. Malda yra subjektyvus gestas, bet žmogiškojo patyrimo dvasiniuose lygiuose ji kontaktuoja su galingomis objektyviomis realybėmis; ji yra prasmingas žmogaus siekimas viršžmogiškųjų vertybių. Ji yra pajėgiausias dvasinio augimo akstinas.
     Maldai žodžiai nėra esminiai; jie tiesiog yra protinis kanalas, kuriuo gali tekti tekėti dvasinio meldimosi upei. Maldos žodžio vertė yra grynai individą įtaigaujanti asmeniniame pasišventime ir visuomenę įtaigaujanti grupiniame pasišventime. Dievas atsako į sielos nuostatą, ne į žodžius.
     Malda nėra toks metodas, kurio dėka konflikto išvengiama, bet vietoje šito ji yra akstinas augimui pačioje to konflikto akivaizdoje. Melskite tiktai vertybių, ne daiktų; augimo, ne pasitenkinimo.    
 Kukas ~
 2010-11-01 17:59


     6. "VIEŠPATIES BAIMĖ"     
     Būtent Gamale, vakarinio susirinkimo metu, Pilypas tarė Jėzui: "Mokytojau, kodėl yra taip, kad Raštai mus moko ‘Viešpaties bijoti,’ tuo tarpu tu nori, kad mes žvelgtume į Tėvą danguje be baimės? Kaip mums suderinti šituos mokymus?" Ir Jėzus atsakė Pilypui, tardamas:    
     "Mano vaikai, manęs nestebina, kad jūs pateikiate tokius klausimus. Iš pradžių žmogus galėjo išmokti gilios pagarbos būtent tiktai patirdamas baimę, bet aš atėjau apreikšti Tėvo meilę, taip, kad garbinti Amžinąjį jus trauktų sūnaus kupino meilės suvokimo ir Tėvo giluminės ir tobulos meilės atoveikio traukos dėka. Aš tikrai norėčiau jus išvaduoti iš tokios vergystės, kada jūs varote save per vergišką baimę į pasibjaurėtiną tarnavimą pavydžiam ir įniršusiam Karaliui-Dievui. Aš iš tiesų norėčiau jus mokyti apie Dievo ir žmogaus Tėvo-sūnaus ryšį taip, kad jūs būtumėte džiugiai vedami į tai, jog kilniai ir dieviškai laisva valia garbintumėte mylintį, teisingą, ir gailestingą Tėvą-Dievą.
     "Ši 'Viešpaties baimė' turėjo skirtingas prasmes per vienas po kito ėjusius amžius, atsiradusi iš baimės, ji per kentėjimą ir siaubą pasiekė pagarbą iš baimės ir gilų gerbimą. Ir dabar nuo gilaus gerbimo aš iš tiesų jus vesiu aukštyn, per suvokimą, supratimą, ir dėkingumą, į meilę. Kada žmogus pripažįsta tiktai Dievo darbus, tada Aukščiausiajam jis ima jausti baimę; tačiau kada jis pradeda suprasti ir patirti gyvojo Dievo asmenybę ir charakterį, tada jis ima vis labiau mylėti tokį gerą ir tobulą, visuotinį ir amžinąjį Tėvą. Ir būtent kaip tik šitas žmogaus ryšio su Dievu pakeitimas ir sudaro Žmogaus Sūnaus misiją žemėje. 
     "Protingi vaikai savo tėvo nebijo dėl to, kad iš jo rankų gali gauti gerų dovanų; bet jau gavę gausybę gerų dalykų, padovanotų, padiktavus tėvo meilei savo sūnums ir dukroms, šitie labai mylimi vaikai savąjį tėvą dėl nepaprastai dosnaus geradariškumo ima mylėti su atsakomuoju pripažinimu ir dėkingumu. Dievo gerumas veda į atgailavimą; Dievo geradariškumas veda į tarnavimą; Dievo gailestingumas veda į išgelbėjimą; tuo tarpu Dievo meilė veda į išmintingą ir nuoširdų garbinimą.
     "Jūsų protėviai Dievo bijojo, nes jis buvo galingas ir paslaptingas. Jūs tikrai jį nepaprastai mylėsite, nes jis yra nuostabus meile, dosnus gailestingumu, ir šlovingas tiesa. Dievo galia žmogaus širdyje sukelia baimę, bet jo asmenybės kilnumas ir teisingumas pagimdo gilią pagarbą, meilę, ir savanorišką garbinimą. Pareigingas ir mylintis sūnus nejaučia baimės ar siaubo net ir galingam ir kilniam tėvui. Aš atėjau į šitą pasaulį, kad baimę pakeisčiau meile, kad sielvartą pakeisčiau džiaugsmu, kad siaubą pakeisčiau pasitikėjimu, kad vergiškus suvaržymus ir beprasmius ritualus pakeisčiau tarnyste ir dėkingu garbinimu. Bet tiems, kurie sėdi tamsoje, tai tebėra tiesa, jog 'baimė Viešpačiui yra išminties pradžia.' Tačiau, kada šviesos yra daugiau, tada Dievo sūnūs yra vedami į tai, jog Begalinįjį šlovintų dėl to, kas jis yra, vietoje to, kad jo bijotų dėl to, ką jis daro.  
     "Kada vaikai yra maži ir nemąstantys, tada juos būtinai reikia įspėti, kad savo tėvus gerbtų; tačiau kada jie auga ir kažkuria

[1676]▼
prasme ima labiau suvokti tėvų tarnavimo ir apsaugos naudą, tada jie yra vedami per supratingą pagarbą ir augančią meilę į tokio lygio patyrimą, kur jie iš tikrųjų savo tėvus myli daugiau už tai, kas jie yra, o ne už tai, ką jie yra padarę. Tėvas savo vaiką myli iš prigimties, bet vaikas savo meilę tėvui turi išvystyti pradedant baime, ką jo tėvas gali padaryti, toliau per baimingą pagarbą, siaubą, priklausomybę, ir gilią pagarbą, į dėkingą ir švelnios meilės jausmą.
     "Jūs buvote mokomi, jog turėtumėte 'Dievo bijoti ir laikytis jo įsakymų, nes tai yra žmogaus visuotinė pareiga.' Bet aš atėjau duoti jums naują ir aukštesnį įsakymą. Aš mokiau jus "mylėti Dievą ir išmokti vykdyti jo valią, nes tai yra išlaisvintų Dievo sūnų aukščiausioji privilegija.' Jūsų tėvai buvo mokomi 'bijoti Dievo – Visagalio Karaliaus.' Aš jus mokau, 'Mylėkite Dievą – visagailestingąjį Tėvą.'
     "Dangaus karalystėje, kurią skelbti aš atėjau, nėra aukšto ir galingo karaliaus; šitoji karalystė yra dieviškoji šeima. Visuotinai pripažįstamas ir neribotai garbinamas šitos toli nusidriekiančios išmintingų būtybių brolystės centras ir vadovas yra mano Tėvas ir jūsų Tėvas. Aš esu jo Sūnus, ir jūs taip pat esate jo sūnūs. Dėl to amžinai yra tiesa, kad jūs ir aš pagal dangiškąjį statusą esame broliai, ir tuo labiau yra taip, kadangi mes tapome broliais žemiškojo gyvenimo materialaus kūno pavidalu. Dėl to, nustokite bijoti Dievo kaip karaliaus ar tarnauti jam kaip šeimininkui; mokykitės jam reikšti gilią pagarbą kaip Kūrėjui; gerbkite jį kaip savo dvasinės jaunystės Tėvą; mylėkite jį kaip gailestingą gynėją; ir galiausiai garbinkite jį kaip savo brandesnio dvasinio suvokimo ir dėkingumo mylintį ir visaišmintį Tėvą.
     "Iš jūsų klaidingų sampratų apie Tėvą danguje gimsta melagingos idėjos apie nuolankumą ir atsiranda didelė dalis jūsų apgavysčių. Žmogus savo prigimtimi ir kilme  gali būti žemės kirminas, tačiau, kada jo viduje apsigyvena manojo Tėvo dvasia, tada tas žmogus savo likimu tampa dieviškas. Manojo Tėvo padovanota dvasia tikrai sugrįš į savosios kilmės dieviškąjį šaltinį ir visatos lygį, o mirtingojo žmogaus žmogiškoji siela, kuri bus tapusi šitos viduje gyvenančios dvasios iš naujo gimusiu vaiku, tikrai pakils su šia dieviškąja dvasia į pačią amžinojo Tėvo akivaizdą.
     "Nuolankumas, iš tikrųjų, tampa mirtinguoju žmogumi, kuris visas šitas dovanas gauna iš Tėvo danguje, nors visiems tokiems tikėjimo kandidatams į dangiškosios karalystės amžinąjį kilimą yra suteikiamas dangiškasis orumas. Pretenzingo ir apsimestinio nuolankumo beprasmiai ir sukeliantys degradavimą įpročiai yra nesuderinami su dėkingumu jūsų išgelbėjimo šaltiniui ir su jūsų iš dvasios gimusios sielos likimo suvokimu. Nuolankumas prieš Dievą visiškai dera jūsų širdies gelmėse; nuolankumas prieš žmones yra rekomenduotinas; bet sąmoningo ir siekiančio atkreipti dėmesį nuolankumo apgavystė yra vaikiška ir neverta apsišvietusių karalystės sūnų.
     "Jūs gerai elgiatės, kad esate nuolankūs prieš Dievą ir save kontroliuojate prieš žmones, bet tegu jūsų nuolankumas būna dvasinės kilmės, o ne savo paties sąmoningai suvokiamo savojo teisumo viršenybės jausmo saviapgaulės demonstravimas. Pranašas kalbėjo apgalvotai, kada sakė, 'Eik nuolankiai su Dievu,' nes, nors Tėvas danguje ir yra Begalinysis ir Amžinasis, bet jis taip pat gyvena ir viduje ‘to, kuris turi atgailaujantį protą ir nuolankią dvasią.' Mano Tėvas niekina pasididžiavimą, neapkenčia apgaulės, ir bjaurisi piktybiniu blogiu. Ir būtent dėl to, kad pabrėžčiau nuoširdumo ir tobulo pasitikėjimo dangiškojo Tėvo meilės kupina parama ir ištikimu vadovavimu vertę, aš taip dažnai kalbėdavau apie mažą vaiką, kaip parodantį proto požiūrį ir

[1677]▼
dvasios reagavimą, kurie yra tokie esminiai mirtingojo žmogaus įžengimui į dangiškosios karalystės dvasines realybes. 
     "Pranašas Jeremijas gerai apibūdino daugelį mirtingųjų, kada sakė: 'Žodžiais jūs esate arti Dievo, bet širdimi esate nuo jo toli.' Ir argi jūs taip pat neskaitėte pranašo to siaubingo perspėjimo, kuris sakė: 'Šventikai moko apie jį nusamdyti, o pranašai pranašauja apie jį už pinigus. Tuo pačiu metu jie išpažįsta pamaldumą ir skelbia, jog Viešpats yra su jais.' Argi jūs nebuvote tinkamai perspėti, kad yra tokių, kurie 'savo artimiesiems kalba apie ramybę, o savo širdyje puoselėja piktadarybę,' tokių, kurie 'pataikuja žodžiais, norėdami įsiteikti, nors jų širdis yra atsidavusi dviveidiškumui'? Iš patiklaus žmogaus visų kančių, nė viena nėra tokia siaubinga, kaip 'būti sužeistam patikimo draugo namuose.'"    
 Kukas ~
 2010-11-01 17:44


“Kada jūs tampate šitos karalystės pavaldiniais, tada jūs iš tikrųjų įgaunate sugebėjimą išgirsti Visatos Valdovo įstatymą; tačiau, kada, padedant karalystės evangelijai, kurią aš atėjau skelbti, jūs įtikėjimo dėka pamatote, jog esate sūnūs, tada nuo tos akimirkos jūs žvelgiate į save ne kaip į visagalio karaliaus įstatymais valdomus tvarinius, bet kaip į mylinčio ir dieviškojo Tėvo privilegijuotus sūnus. Tikrai, tikrai aš jums sakau,

[1589]▼    
kada Tėvo valia yra jūsų įstatymas, tada vargu ar jūs esate karalystėje. Tačiau, kada Tėvo valia tikrai tampa jūsų valia, tada jūs esate kuo tikriausiai karalystėje, nes šitaip karalystė yra tapusi sukurtu patyrimu jūsų viduje. Kada Dievo valia yra jūsų įstatymas, tada jūs esate kilnūs vergai pavaldiniai; tačiau, kada jūs tikite į šitą dieviškosios sūnystės naująją evangeliją, tada mano Tėvo valia tampa jūsų valia, ir jūs esate iškeliami į laisvų Dievo vaikų, išlaisvintų karalystės sūnų, aukštą padėtį. 
     Kai kurie apaštalai iš šito mokymo kažką suprato, bet nė vienas iš jų nesuvokė šito nuostabaus paskelbimo prasmės iki galo, galbūt tik Jokūbas Zabediejus. Bet šie žodžiai nugrimzdo jų širdyse ir išplaukė vėl, kad džiugintų juos tarnystėje vėlesniaisiais metais.     
 Kukas ~
 2010-11-01 17:29


Anksiau Rajanos komentare suabejota malda savais zodziais-atseit ji nepasieks dievo.Na is kur tokie nusisnekejimai.O nuosirdumas? Dievas reaguoja ne i zodzius bet i sielos nuostata. Jezus sake: palaiminti nuosirdus nes jie paveldes dangaus karalyste ar pan. Kiekvienam malda ar mantra turi buti inividualei parenkama,kad butu tariama is sirdies-nuosirdziai o db sitos ale universalios-visiems tinkancios kaip vaistai nuo visko,kas paprastai nuo nieko nepadeda.Dbr vienuolio malda,uzkliuvo prasymas dievo baimes...?!?!?! Cia akimirksniu parodo pozicija arba tikejima ar suvokima apie dieva.Katalikai,staciatikai pavdz laiko save dievo vergais-Раб божий.Tai primityvus suvokimas.Kokia dar baime-jeigu bijai apie jokia meile ne kalbos ner.
 Kukas ~
 2010-11-01 16:53


♥ IŠLAISVINIMO MALDA ♥

(sukurta Vienuolio Tėvo James Mariakumar SVD)Jėzaus Kristaus vardu, brangiausiojo Jėzaus Kraujo galia, Jėzaus kančios, mirties ir prisikėlimo galia, prisikėlusiojo Viešpaties, sėdinčio Tėvo dešinėje galia, Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios vardu, per brangiausiojo Jėzaus Kraujo galią, man suteikta, autoriteto jėga ... aš atsižadu visų blogio jėgų, norinčių man pakenkti ir atmetu jas.Pakluskite Viešpačiui Jėzui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite! Tegul Viešpats Jėzus tave, šėtone, ir visus tavo dėmonus, sutrypia savo kojomis ir numeta į bedugnę, nes aš esu Tėvo vaikas.Aš esu mistinio Kristaus Kūno dalis. Aš esu savo kūne pašauktas prisikėlimui. Aš buvau atpirktas brangiausiuoju Jėzaus krauju, kad savo kūnu šlovinčiau Viešpatį. Todėl tu, šėtone, neturi jokios teisės į mane, mano šeimą ir mano namus. Aš ir mano namai tarnausime Viešpačiui!Aš prašau Viešpaties atleidimo už visas savo protėvių nuodėmes. Aš atnešu jas visas prie Jėzaus Kryžiaus ir vietoje savo protėvių, tėvų ir giminaičių atleidžiu visiems, kurie juos įskaudino.Taip pat prašau atleidimo už visas mano asmenines nuodėmes, pasiryžtu atleisti visiems, kurie buvo mane įskaudinę.

Tegul brangiausiasis Viešpaties Jėzaus Kraujas nuvalo mus nuo visų mūsų nuodėmių ir išlaisvina iš neatleidimo, prakeiksmo ir nuodėmės pančių.*Aš atsižadu egoizmo, savivalės, užsispyrimo ir puikybės dvasios, nepriklausomybės ir Dievo atmetimo dvasios, abejojimo, nepaklusnumo, maištavimo, netikėjimo, erezijos ir šventvagystės dvasios! – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui Jėzui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!*Aš atsižadu rūstybės ir kartėlio dvasios, antipatijos ir neapykantos dvasios, agresijos ir neatleidimo, keršto ir mirties dvasios. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!*Aš atsižadu baimės ir susirūpinimo dvasios, įtampos ir nedrąsumo, neryžtingumo ir depresijos dvasios, nusivylimo nusiminimo ir savižūdybės dvasios. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui Jėzui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!2. *Aš atsižadu baimės, išgąsčio ir šoko dvasios, nepilnavertiškumo komplekso ir nervingumo dvasios. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskiteViešpačiui Jėzui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!*Aš atsižadu geidulingumo dvasios, masturbacijos, homoseksualumo, ištvirkavimo, santuokinės neištikimybės, prievartos, seksualinių santykių su giminaičiais, prostitucijos ir gyvuliškų instinktų dvasios. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!*Aš atsižadu geidulingumo dvasios, ateinančios per mano mintis, žodžius ir poelgius, per mano akis, nosį ir liežuvį, per mano jusles, rankas, kojas ir lyties organus. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžk!*Aš atsižadu pasaulietiškumo, beprasmiškumo ir malonumų dvasios, priklausomybės nuo alkoholio, rūkymo ir tabako, azartinių žaidimų, muzikos ir video dvasios. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!*Aš atsižadu prisirišimo prie asmenų ir daiktų dvasios. – Pasitrauk nuo manęs, paklusk Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžk!*Aš atsižadu garbės, visuomeninės padėties troškimo, įžymumo, valdžios dvasios, šykštumo, turtų ir materialinės nuosavybės siekimo dvasios. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!*Aš atsižadu tingumo, malonumų troškimo dvasios, nesaikingo valgymo ir gėrimo dvasios. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!*Aš atsižadu išdidumo, pagyrūniškos arogancijos, neteisingo savęs vertinimo, neigiamos išankstinės nuomonės, nesveikos konkurencijos ir pavydo dvasios, pasipūtėliško savęs aukštinimo, savęs lyginimo su kitais ir neobjektyvumo dvasios. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!3. *Aš atsižadu stabų garbinimo, raganavimo, būrimo, juodosios ir baltosios magijos, prietarų, okultizmo, ezoterikos, Naujojo amžiaus judėjimo dvasios ir visų blogio jėgų, kurios mane pavergė – pavyzdžiui per netikrų dievų garbinimą, numerologiją, Channellingą (kontakto užmezgimą su antgamtiniu pasauliu ir kalbejimąsi su dvasiomis mediumo pagalba), horoskopų sudarymą, būrimą iš delno, spiritizmą, per laimės amuletų naudojimą, Taro kortas, mandalas, švytuokles, virgules, daiktų kilnojimą demoniškų jėgų pagalba, Bacho-žiedų esencijas, I Ching („Permainų knygą“), automatinį rašymą ir dvasinius išgydymus šamanų bei mediumų pagalba, grįžimą į praeitą gyvenimą, per su okultizmu susijusių daiktų laikymą namuose ir kitas panašias okultines praktikas. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!*Aš atsižadu kitų teisimo dvasios, neigiamos išankstinės nuomonės kitų atžvilgiu dvasios, kaltinimo, atsakomybės už savo poelgius neprisiėmimo, kitų paniekinimo, garbės ir orumo pažeminimo, kivirčų, šmeižto ir išnaudojimo dvasios. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!*Aš atsižadu apgaulės ir neištikimybės dvasios, klastingumo ir veidmainystės, melo, pataikavimo ir papirkinėjimo, neteisingumo ir vagystės dvasios. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!*Aš atsižadu netikėjimo dvasios, šventvagiškumo ir ateizmo dvasios, abejojimo, materializmo ir vartotojiškumo dvasios. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!Viešpatie Jėzau, nuplauk mane skaisčiai savo brangiausiuoju Krauju, ypatingai mano širdį, mano pasąmonę ir mano sąmonę, mano mintis, mano sąžinę, mano prisiminimus ir mano vaizduotę, mano jausmus, mano protą ir mano valią.Viešpatie Jėzau, nuplauk mane savo brangiausiuoju krauju. Nuplauk mano smegenis, mano nervų sistemą, kraują, kraujagysles ir mano vidaus organus.Viešpatie Jėzau, nuplauk mane savo brangiausiuoju krauju. Nuplauk mano akis, ausis ir nosį, mano jusles, mano burną ir liežuvį, mano rankas, kojas ir lyties organus.4. Atsiūsk man iš Tėvo Šv. Dvasią, Tiesos Dvasią, Šventumo Dvasią.Šv. Dvasia, Dieve, apdovanok mane savo septyneriomis dovanomis – išmintimi, supratimu, patarimu, tvirtumu, pažinimu, maldingumu ir Dievo baime. Pripildyk mane savo vaisiais – meile, džiaugsmu, ramybe, kantrybe, didžadvasiškumu, gerumu, maloningumu, romumu, ištikimybe, kuklumu, susivaldymu, skaistumu. Suteik man savo dvasines dovanas, charizmas – išminties ir pažinimo žodį, pranašavimo dovaną, dvasių atpažinimo, stebuklingų darbų dovaną, tikėjimo, pasitarnavimo dovaną, kalbų ir jų aiškinimo dovaną, ir visas kitas dovanas, reikalingas krikščioniškai Bendruomenei kurti, Tėvo garbei. Amen.

---

Šita išlaisvinimo malda galima melstis kasdien, priklausomai nuo poreikio. Jeigu yra galimybė, vertėtų šitą maldą kalbėti prie Tabernakulio. Eucharistinio Kristaus akivaizdoje. Mes taip dažnai pamirštame Viešpatį, laukiantį mūsų bažnyčiose, kad mus apdovanotų. Viešpaties akivaizdoje dažnai būna lengviau į Jį atsigręžti. Kad mūsų maldos taptų vaisingomis, mums reikia uzmegzti asmeninį santykį su Dievu, nes Jis yra ne tik meilė, jėga ir stiprybė, Jis yra asmuo – Švč. Trejybė: Tėvas, Sūnus ir Šv. Dvasia. Šituos tris asmenis aš turiu norėti vis giliau pažinti, su jais kalbėtis – tai yra malda! Taip pat išgirsti Dievo asmeniškai man sakomus žodžius, - ir tik tuomet prasidės tikrasis santykis, kuris galės augti.
dekoju Vytautui...
 Violeta ~
 2010-11-01 13:21


http://www.yogi.lt/2010/08/maldos-tevynei-galia-is-sirdies-i-sirdi/
Maldos Tevynei galia:is sirdies i sirdi.
 Violeta ~
 2010-09-09 10:40


"Melsdavosi pašvęstieji ir palaimintieji, šventieji ir nušvitusieji. Melsdavosi įvairių tautų vedliai. Melsdavosi paprasti žmonės. Skyrėsi tik jų visų maldų motyvai ir kokybė."
"Artėja 2012 metai. negi manote šiaip sau viso pasaulio pranašai daugybę amžių prieš mus ir dabar perspėja: žmonės, pabuskite iš gūdaus miego, neleiskite sunaikinti sielų, kurias savyje nešiojatės, nes sunaikinę savo sielas, sunaikinsite ie Žemę, ant kurios gyvenate.... Kas yra vertybė? Atsakykite ir keiskitės ,kol dar nevėlu."
"Besimeldžiančiojo žmogaus malda dažniausiai nukreipta į asmeninius reikalus. Tokios maldos palaiko besimeldžiančiojo būtį. Jos gali sustiprinti, apvalyti, paguosti. deja, yra daug tų , kuriems fanatiškas pamaldumas dar labiau sustiprina jų egoizmą ir dvasinę puikybę. Tai nesuprantantieji. Tokių maldos-tai lyg žirniai beriami poteriai-yra nesąmoningi.
Pats laikas pagalvoti apie savo maldos motyvus ir kokybę."
"Dabar tapo madinga....melstis "savais žodžiais".
Daugeliui "savi žodžiai" susiję su prašymais ir išsiliejimu sunkiu metu. mažai kas iš tų. kurie "meldžiasi" šitaip. daro tai tada, kai viskas yra gerai. Tada "maldai" laiko nebelieka.Kai prispaudžia bėda , ieškoma Dievo.
Tradicinės maldos, kaip ir mantros,-tai dvasiškai išsivaliusių žmonių užrašyta, vadinasi, į materialų lygmenį šitaip perkelta dieviškoji vibracija. Todėl jos veikia. Jos skirtos tam, kad žmogus, kuris dar nėra įkūręs savo dieviškosios ugnies, ta vibracija pasinaudotų lyg "degtukais" savo kibirkštėlei pažadinti ar įkurti.Žmogaus su nepabudusia siela širdyje kibirkštėlė dar neįsikūrusi. Todėl... "savi žodžiai" aukštųjų dimensijų pasiekti negali, tačiau už tokių žodžių labai greitai gali "užsikabinti" tarpinio pasaulio substancijos, besiieškančios energetinio maisto(žr.Astrėja.Antropoteosofija. Žmogaus suvokiama dieviškoji išmintis. 1tomas)"
Šie keli sakiniai iš nesenai pasirodžiusios P.Ilgevičiaus ir A. Ilgevičienės knydos- MALDA.
Joje yra visa reikalinga informacija, kam reikalinga malda, kokia ir kaip melstis ar ji reikalinga šiandienoje.Įdėtos ir maldos.
 Rajana ~
 2010-08-24 07:45


meldimasis turi tapti spontanisku,tai viskas ko0 reikia
 Jonas ~ esi
 2010-07-23 17:18


Manau, kad tai amžinai aktualu (atkreipkit dėmesį, kurie metai)Viešpatie, Tu geriau už mane žinai, kad aš kasdien senstu ir vieną dieną būsiu visai sena.

Apsaugok mane nuo pagundų kiekviena proga ką nors pasakyti.

Gelbėk mane nuo didėjančios aistros tvarkyti kitų reikalus.

Išmokyk mane mąstyti, bet ne spėlioti. Mokyk kitam ištiesti pagalbos ranką be ne diktuoti jam.

Man gaila, kad liks neperduota didžiulė mano sukaupta patirtis, bet Tu, Viešpatie žinai, kad aš tokiu būdu norėčiau išsaugoti bent keletą bičiulių.

Apsaugok mane nuo plepėjimo apie gausybę smulkmenų ir suteik man polėkio būti sąmojinga.

Išmokyk mane nutylėti savo ligas ir negalavimus; jų vis daugėja, o kiekvienais metais stiprėja noras apie juos pasakoti.

Nedrįstu Tavęs maldauti sugebėjimo maloniai išklausyti kitų skundus apie ligas, tačiau išmokyk mane to išmintingo suvokimo, kad aš galiu klysti

Leisk man išlikti vertai kitų meilės.

Aš nenoriu būti šventuoju, su jais nelengva sugyventi, o tapti sena niurzga būtų vainikas pačiam velniui.

Išmokyk mane surasti žmonėse netikėtų talentų ir suteik man, Viešpatie, maloningą dovaną juos parodyti kitiems.Teresė Akvinietė, 1582 metai
 Violeta ~
 2010-01-06 16:12


Kol vyksta Karminės Valdybos posėdis, kviečiame visus kiekvieną dieną 22 val. prisijungti bendrai maldai:

http://viduje.puikiai.lt/sirius2011/?p=1282
 S ~
 2009-06-29 16:42


Ačiū už pasiūlymą.
Nuomonė, tai fiksacija prote, tai nėra realus enrgetinis susijungimas ir transformacija.
Nuomonės gali keistis kasdien, tai ne problema. Perskaitai vieną knygą ir pakeiti nuomonę, perskaitai kitą ir vėl gali pakeisti nuomonę. Nuomonė yra labai paviršinis būties elementas, asmenybės dalis. Kartais knygos papuola į rankas atsitiktinai ir jūs perskaitę ją pakeičiate savo nuomonę, požiūrį. Tokie dalykai yra nesąmoningumo pasėkmė. Kitą dieną randat, ar jums pasiūlo dar kitą knygą ir vėl nuomonė pasikeičia.
Žmogus tampa tampomu lyg guma, kiekvienas nori patempti, pertemti į savo pusę. Tuo labiau, knygose nėra tiesos, ten tik raidės ant popieriaus. Tiesa yra tekanti per žmogų.
Teorijos ir PAAIŠKINIMAI kaip veikia sielų pasaulis yra nesusipratimas. Kas bando aiškinti sielų gyvenimo po mirties smulkmenas yra šarlatanas.
Jokios knygos ir pasiskolintos idėjos, mintys neatneš tikros laisvės žmogui, nepažadins vidinių resursų.
Realus buda dar gali išjudinti suakmenėjusias vietas, knygos, geriausiu atveju, tik perdės akmenį į kitą vietą.
Knygų skaitymas gali pagilinti konfliktą tarp širdies ir proto. Bet gali ir uždegti norą ieškoti tikros , tekančios Tiesos.
Abi galimybės atviros.
 Povilas ~
 2009-04-18 21:23


Siūlyčiau Povilui paskaityti knygas Michael Newton "Sielų lemtis", "Sielų kelionės", "Gyvenimas tarp gyvenimų". Ten labai daug atsakymų, pagrįstų tyrinėjimais. Manau, kad jei perskaitysi nors vieną šių knygų, Povilai, tavo nuomonė gerokai pasikeis
 Ausrine ~
 2009-04-18 18:28


Dar šitas Povilai čia taip pat tavasis komentaras, čia gi rašai , kad viskas priklauso nuo mokinio ne nuo meistro, kiek mokinys yra atsivėręs." O realiai, tai meditacija NETURI AUTORIAUS. Gali ateiti Kristus į tavo namus, bet jei tu nesimokysi iš jo, tai nors jis ir Meistras, tai nieko nepakeis.
Gebėjimas mokytis, būti atviram, tai mokynio savybės. Jei per tave, Rimantai, tekės Tiesa ir Šviesa, ateisiu pas tave mokytis. Aš ne išdidus.
Povilas ~
2009-03-10 00:21"
Taip kaip su tuo tarpininku reikia jo ar ne. Ar reikalingas tarpininkas tarp tavo sąmonės ir tos kurioje tu savo sąmonę būsi ištirpdęs. Religijose reikalingas kunigas, popas ,imamas, lama ,o tavojoje religijoje vėl atsiranda tarpininkas. Ir dar ar savo sąmone reikia tirpinti retinti, ar plėsti iki absoliučios sąmonės. Tai visiškai skirtingi dalykai. Ir kurią sąmonę reikia tirpinti jeigu ji evoliucinis produktas. Ar gali laukinis žmogus savo samonę ištirpinti. Tai gal vistik reikia plesti savo sąmone tai ir reiškia , kad sąmoningėti ir vis labiau suvokti patirti, kas iš tikro ir esi.Ir tuomet vis labiau reikštis tuo kuos iš tikro ir esi.
 rimantas ( Kaunas ) ~
 2009-04-10 12:37


Be Meilės nėra nieko, pagaliau Kristus ir yra Meilė. nerašiau apie tai , nes tai , bent jau man, savaime suprantamas VIENIS.
Jūsų pastaba Gediminai teisinga,aiškint apie aukštesnę pagarbą, kai nėra pamatu, tai kaip namo statyba be pamato.
 Rajana ~
 2009-04-10 10:01


Rajana, o jei tu būtum Jėzus Kristus ir tau kažkas aiškintų- gerbk Dydyjį penktadienį , jei nėra pagarbos žmonėms? Svarbiausia, kad yra meilė žmonėm. Juk ne jūs komentuojami, negi manote, kad esate kūnai, mintys, įspūdžiai , jausmai, tikėjimai? Jūsų ego netekimas ir yra pats skausmingiausias išbandymas. Negi švenčiausi dalykai svarbiau už meilę?

 gediminas ~
 2009-04-10 09:46


Kodėl keičiasi Velykų diena?
Tai kas gimė - turi datą, tai kas mirė- turi datą, tai kas PRISIKĖLĖ ir yra GYVA, neturi mirties datos. Gyva Kristaus sąmonė. Diena kinta dėl astrologinių momentų.

Tai didingas apsivalymo ir suvokimo metas. Būkit palaiminti jame.

Su Meile
Širdies šviesoje visiems kas ieško Savęs
 Rajana ~
 2009-04-10 09:31


Povilai tai ir netsakei klausimą kas tas pirminis dvasingas sąmoningas žmogus mediumas meistras, kaip jis tokiu tapo kai šalia nebuvo jokio mediumo.Ar iš viso tokio tarpininko tarp tavo samonės ir tos kurioje mes turėtume ištirpti reikalingas kažkoks mediumas tarpininkas. Ir kas pirminis mūsų sąmonė ar toji kurioje mes turėtume ištirpti. Jeigu jau pripažįsti evoliuciją tai kas link ko evoliucionuoja. Nes pats sakei, kad link meditacijos einama tai yra sąmonės evoliucija.Nei Jėzui nei Budai to nereikėjo , kalbu apie meistrą kaip tarpininką to nereikia ir tau ir tai tavo žodžiai ir patvirtina. Tai apie kokį meistrą mediumą čia kalbi kam tas tarpininkas. Ar tarpininkas yra atėjęs iš kažkur kitur ar jis toks kaip tu."Man nereikia kreiptis, nei per Buda, nei per Jėzų, viskas yra mano vidiniame kosmose. Mano užduotis ten žiurėti ir būti sąmoningam. Ir ten Buda rado NIEKĄ, IR MANE SUKŪRĖ NIEKAS, TUŠTUMA.
Povilas ~
2009-02-10 19:59"

Ir nebėk nuo klausimų Povilai, jeigu sakai, kad siela gimsta šimtuose kūnuose tai tavo pasakyti žodžiai, tai aš ir klausiu kelintą kūną dabar turi tavoji siela. Ir kaip tokia teorija atsiranda, kas ją sukuria ar ne evoliucinio proto ji sukurta. Ar tas žinojimas patyrimas suvokimas vadink kaip nori atėjo tau per meditaciją. Ar tai esi skaitęs. Tu kalbi , kad einant gylin į meditaciją randi save visiškai kitokį be melo apgaulės, veidnainiavimo , netiesos, o būtent randi save mylintį teisingą ir t.t. Tai ar visa tai tokį tave tikrąjį yra sukūręs tai kas yra niekas tuštuma, o gal tos sąmonė ką tu vadini nieku ir yra visa tai ir dra daug daugiau ir tvo tikrasis aš yra tau jos dovana , kurį tu ir randi ir vis labiau atskleidinėji.
 rimantas ( Kaunas ) ~
 2009-04-10 09:13


Kas buvo tavo Mokytojas, kuris išmokė tokių neharmoningų dalykų? Vienas iš jų niekinimo ir negerbimo kito ? Kas išmokė vadinti šizofrenikais (man sunku net rašyt tokius apibūdinimus) kitus, kurie neatitinka tavo taisyklių? Tebus tau pagal tavo žodžius ir sąvokas. Tik menkas sąmoningumas gali sau tai leist.
Nieko nesupratai iš to ką rašiau, klausiau. Mėgsti tylos meditaciją, manau praverstų savaitės ar ilgesnė tyla, gal tuomet išgirstum SAVE, tada neniekintum kitų.
Tai paskutinis mano atliepimas tau Povilai, diskusijos su kurčiais bergždžios. Valykis, skaistinkis, be abebejo be balsų iš šalies, pakaks to kas išlys iš vidaus jei pasiryši ilgesnei valymosi tyla praktikai...
Sėkmės.
Rašiau ne dėl tavęs, dėl tų kurie skaitė tavus įžeidinėjimus.
Gerbk nors DIDĮ PENKTADIENĮ jei nėra pagarbos žmonėms. O kas pats esi? Kas tavo Mokytojas?
 Rajana ~
 2009-04-10 08:51


Siūlau nekreipti dėmesio į anoniminius pranešimus, nes tas kas nepasirašo savo vardu rodo nepagarbą kitiems dalyviams ir taip niekina kitų drąsą, kurie pasirašo savo vardu.
Rimantai, aš niekad nesakiau, kad "valdau" energijas. Tu nesupranti elementarių dalykų. Per kūno ir proto atsipalaidavimą, įtampų ir mentalinių šiuklių paleidimą, energijos pradeda busti ir tekėti savo natūraliais ir naujais keliais. Reikia tik netrukdyti, nekišti minties, vertinimo. Pakanka sąmoningo stebėjimo. Matyt niekada netirinėjai sąmoningumo ir kas padeda, o kas trukdo būti sąmoningam, todėl ir protauji kaip atsilikęs.
Geras klausimas apie Jėzaus gimimo dienos ir prisikėlimo dienos "stumdymą". Tai parodo žmonių nesąmoningumą ir šizofrenišką mąstymą. Ir tokių pavyzdžių begalės.
Labai retas žmogus sako tai ką realiai galvoja. Dažniausiai kai ką nutyli ir palieka neišsakyta, arba išsako priešingai negu galvoja, nes pameluoti "apsimoka". Taip gimsta šyza, melas ir veidmainiavimas, tolstama nuo tikrovės ir meditacijos. Judant link meditacijos, savo centro, negali viduje likti nė lašo melo, dviveidiškumo. Neturi būti jokio melo tarp šeimos narių, mylimųjų ar bendradarbių. Nėra švento melo, visuomet tiesa yra geriau nei melas.
Jei prote viena mintis, o širdyje kita, o sakoma dar kita, tai ir yra šizofrenija. Jei gyvena šeimoje be meilės, tai šizofrenija, jei dirbama nepatinkantį darbą, tai šizofrenija, jei prote kalbame su dievu, tai šizofrenija. Tik būnant harmonijoje su savo prigimtimi, galima vienovė tarp materijos ir dvasios. Kai realybę pakeičiame savo fantazijomis, įsivaizdavimais ir galvojam, kad taip turi būti, kad tai norma, tuomet tai klinikinė šizofrenija.
Būtent realus Meistras gali budinti iš to miego, tamsumo ir nurodyti kryptį.
 Povilas ~
 2009-04-09 21:58


Mielieji, šį kart rašysiu itin paprastai. Manau tai išbaigs beprasmę diskusiją. Rašysiu tiems kas skaitė, gal man pavyks rast apibendrinimą
Kas teisus?
Paklausus lietuvį kada prasideda žemuogės, jis atsakys,- tai priklauso nuo sąlygų:koks bus oras,pievelėje ar miškelyje ir pan. birželio mėnesį....
Tą patį klausimą uždavus anglui (airiui, amerikiečiui...) ,jo atsakymas bus- septintą valandą ryto, kai atidarys parduotuvė.
Kas teisus? Abu kalba apie žemuoges. Jei jas palyginti, jos irgi skirsis, vienos, kad ir nedidukės, bus kvapnios, tikros, kitos didelės, bekvapės , beskonės...
Kas teisus? Teisūs abu, skiriasi sąlygos,kuriose pažinimo skirtumai. Kiekvienai "uogai" savas laikas ir vieta.
Aš renkuosi išlaukti rudenį, žiemą, pavasarį, kol sunoks kvapi tikra, natūrali uoga.

Brangieji, palaiminto Didžiojo Pentadienio, gražios prasmingos šventės.
O visgi, kodėl Kalėdos, Jėzaus gimimas visada gruodžio 24d., o štai Velykos- prisikėlimas tarsi be mirties ir prisikėlimo datos? Juk tai raktas neatveriamoms durims....


 Rajana ~
 2009-04-09 16:06


Siūlau visiems nebesivelti į tuščias diskusijas su Povilu. Jis tik drasko ir niekina mūsų erdvę. Tiesiog siūlau ignoruoti šį žmogų. Kai jis nebeturės su kuo diskutuoti, tikiu, kad pats susiras kokį kitą forumą, kur savo pasisakymais galės kankinti kitus. Per šį žmogų forumo erdvė tapo labai agresyvi. Jis niekina ne tik mus, bet ir Mokytojų mokymus, vadinadamas tai šizofrenija. Šiam žmogui apskritai svetima pagarba kitam žmogui, jo nuomonei, jo keliui, jo pasirinkimui. Mielieji, apginkime pagaliau savo erdvę ir neleiskime, kad kažkas draskytų tai, kas mums visiems yra labai brangu. Ne veltui sakoma šaukštas deguto visą statinę pagadina.
Su meile
 to visiems ~
 2009-04-09 10:27


Povilai, bet tu juk neįsivaizduoji, kad valdai energijas. Tu rašei , kad jas valdai. Net rašei ,kad valdai savo sielą. Tai jeigu jau kalbi apie pereitus gyvenimus, tai kelintą materialų kūną turi dabar tavojo siela . Jeigu jau ją valdai tai turėtum tai žinoti. Ir iš kur ši teorija apie sielų migracija kūnuose. Ar vaizdinys tam pačiam prote kažkoks prisiminimas ir reiškia , kad tai būtent tavasis gyvenimas. Kas nusprendžia , kad tas perduotas ar pamatytas tau vaizdinys ir yra tavasis pereitas gyvenimas. Kiek tai yra faktas. Faktas , kad kažką matai, bet kiek yra faktas , kad matai būtent tai. Povilai sakai be gyvo meistro žmogus pabusti negali, kaip gi tuomet pabudo pats meistras, reikėjo, kad būtų kažkoks pirminis meistras šitam pabudusiam. O jeigu meditacijai technikų nėra , tai tik sąmonės evoliucija link meditacijos ir tai papraščiausiai įvyksta, tai kam tuomet meistras. Papraščiausiai ne visi vienodai evoliucionuojam. Ir jeigu meditacija neturi technikos , tai ar sakymas, kad teks palikti protą ir judėti į tyla , nėra jau pats savaime technikos mokymas.
 rimantas ( Kaunas ) ~
 2009-04-09 09:01


Lietuvoje tik nedaugelis juda link meditacijos. Galima sakyti tik kelios dešimtys. Kiti galvoja, kad medituoja ir junta įsivaizduojamas energijas. Pajusti energijas labai paprasta, tereikia vizualizacijos ir dėmesio nukreipimo įgūdžių. Bet jos bus tik vaizduotės vaisius.
Reali meditacija atsitinka, ji nepadaroma per praktikas, per mokymų skaitymą. Meditacija nesusideda iš sėdėjimo ar stovėjimo, vizualizacijos ar koncentracijos, ji neturi nieko bendro su veikimu. Todėl ji sunkiai prieinama, nes protas nori veiksmo, judėjimo, jis dinamiškas, sustojęs jis dingsta, miršta. Todėl, kol žmogus susitapatinęs su savo mintimis, asmenybę, tikėjimais, tol protas maitinsis žmogaus energija. Blogiausia, kad žmogus laiko tai norma.
Šnekos apie astralus ir mentalus, meiles ir dievus - šizofrenija. Visa tai nieko verta, tik vidinė tyla vienintelis dievo "balsas". Kas šizofreniškas, girdi prote balsus, priima mokymus. Mediumas gali priimti dvasinę energiją, bet ne mintis.
Teigti, kad "dievas yra meilė", ir panašiai - idiotizmas, bet juo serga dauguma, todėl tai tapo norma. Kad šis teiginys būtų realus, žmogui reikia patirti dievą savyje, ir meilę savyje. Kitaip, tai idiotizmas. Daug yra veikėjų, kurie vadina save išrinktaisiais ir savo tauškalus vadina dvasiniais mokymais. Bet dvasingumo mokytis iš viso neįmanoma, tai vyksta spontaniškai, nėra programos, kuri padaro žmogų dvasingu. Pirmiausia, būti dvasingu, būti sąmoningu. Turi būti realus sąmoningas žmogus, kuris tave vestų, šalia kurio tavo nesąmoningumas, tamsa, nemokšiškumas transformuojasi į sąmoningumą, šviesą, matymą.
Knyga, mokymai duos žinių ir skatins vaizduotę, kitaip tariant kvailins žmogų.
Realus Meistras neleis tau svajoti ir per daug galvoti, jis purtys tave ir kvies busti. Padės atskirti fanatazijas nuo matymo ir uždegs vidinę šviesą. Be gyvo Meistro žmogus pabusti negali. Todėl visi šitie pakylėti mokymai yra tik prirašytas tualetinis popierius. Tik Meistras per save leidžia žmogui prisiliesti prie realybės.
Rebefingas man ne prie širdies, tai prievarta kūno atžvilgiu. Kūnas iš proto pusės yra spaudžiamas ir tai nenatūralu. Bet jis veikia ir jei kam patinka tegu jį praktikuoja. Kartais pakvėpuoju pranos energija, ypač jei kūne ką nors skaudą, tai labai sveika, išsivalo toksinai, nikotinai, vėžiai, sąnariai. Atgaivina vitalinį kūną, atpalaiduoja mimiką, raumenys, žodžiu pigus ir lengvas būdas "pakaifuoti". Bet tai nelabai surišta su pačiu dvasingumu. Gimimo traumos, preitų givenimų prisiminimas nėra realus dvasingumas, tai pašaliniai efektai judant į meditaciją.
Kuo aukščiau energija kyla, tuo yra didesnis pavojus pamesti kelią, nes tiek pagundų sustoti ir mėgautis rezultatais, kad tik Meistras gali įtikinti, kad neverta turėti rankose sidabrą, jei truputi toliau paėjus rasi auksą. Rebefingas yra tik akimirka, tai ne panacėja. Tai vitalinio kūno išvalymo technikos.
Meditacija neturi technikos. Todėl teks palikti protą ir toliau judėti į tylą.
Kaip tu miela Rajana gali man padėti?
 Povilas ~
 2009-04-08 22:48


Povilai, tam ką rašai galima pasakyti- ir taip , ir ne, tiesa ir ne tiesa. nėra nei gerai, nei blogai. Kokioms sieloms savo žodžiais atgarsio ieškai?- jaunoms, senoms, brandžioms....iš kurios Visatos dalies įsikūnijusioms, kuriuos kosminius pašventinimus praėjusioms. Ar tai dievybių sėkla sugryžusi į žemę šiuo metu (jų vienetai), ar tai Žemės vaikams skirta? Yra ir kitų, apie juos nekalbėsiu. Jei eini į TYLĄ, žinai apie ką kalbu.
Sugrįžimo kelias visų skiringas, atsineštos užduotys skiriasi. Iki kokio sąmoningumo jau esi atsivėręs? Kokio spindulio vedamas eini? Kokio spindulio vedamas kitas gali sugrįžti? Visų religijų pradžia savuose spinduliuose.
Kalbėti apie MEILĘ, net jos siekti- tai viena. Būti ja- tai visai kas kita. Apie tai Jums kalba JĖZAUS gyvenimas. Daugiausia mokymų bei tikėjimo krypčių skirta MEILĖS temai, nes ji yra SAULĖS , kaip ir pačios galaktikos tema.
Dievo pavidalai įgyja skirtumus astralinėse sferose. Astraliniuose pasauliuose- daugybė lygmenų. Tai atspindžiai to, kas nukrito iš mentalinio pasaulio.
Informacinė kosminė erdvė beribė. Todėl kiekvienas informaciją nuskaitys "užkabinęs" sąvajį lopinėlį. Iš čia kyla nesusipratimai, kurie susiję tik su nuskaičiusiojo sąmone.
Taigi, net įėjus į TYLĄ būni toje sferoje, kurią šiandien pasiekt gali ir esi pasirengęs. Tik nušvitęs pasiekia aukščiausius klodus. Jų mažiau nei turėtų būti šiai dienai , jų vienetai, nors į Žemę šiuo metu, tų, kurie buvo tam rengti,siūsta daugiau.
Ar bandei holotropinį kvėpavimą, hiper kvėpavimą, ar paleista tetanijos blokai- tai apie "įrankį", kūną klausimai. Ar atvėręs ŠIRDĮ gali į ją "įeiti" ir be minčių pakilt į TYLĄ iš jos centro?Kvėpavimo klausymasis- puikus, nuostabus įrankis, bet ar gali pastatyt namą teturėdamas plaktuką?
Ar paleisti tetanijos blokai, pakylėta sąmonė...irt.t.
Regis išsiplėčiau. Tai begalinė tema. Neesu nušvitusi, tik valausi, sąmonėju....

Gal galiu tau padėti? Esu LT.

Su meile ir dėkingumu
Širdies šviesoje
 Rajana ~
 2009-04-08 10:51


Aš nieko nemenkinu! Tik dalinuosi savo patirtimi ir supratimu. Aš šaipausi iš žmonių tikėjimo ir dvasinių haliucinacijų, o tai nėra menkinimas pačio žmogaus. Jus man visi labai gražūs ir mieli, nejaučiu niekam nė trupučio pykčio ar kitų neigiamų emocijų.
Tikėjimas ir fantazijos- štai kur mano pajuokos objektai.
Žmogus giliai viduje yra miegantis buda, ir tos potencijos aš niekada nemenkinau ir gerbiu kiekvieną, nes visi mes kada nors tapsime budomis, tai tik laiko klausimas.
Todėl kai žmogus vietoj to, kad pradėtų busti ir taptu buda, žaidžia su fantazijom, susitraukia iki tikėjimo ir meldimosi pasakų herojams, man tai sukelia užuojauta.
Man savęs aukšti nėra tikslo, nes tai atitolina mane nuo sąmoningumo ir įvelia į dar vieną haliūniką. Aš neturiu tikslo rašydamas, nesiekiu pakeisti ką nors, aš nieko nemokau.
Tiesiog kai kurie faktai man akyvaizdūs ir jais dalinuosi su visais.
Tikėjimas irgi yra proto iliuzija, mintis yra materiali, ji neveda į dvasingumą.
Mačiau svetainėje kvietimą medituoti Vipasaną meditaciją. Tai labai paprasta meditacija, bet joje neturi būti prote jokios minties, tik savo kvėpavimo stebėjimas. Ir tai vienas sunkiausių tikinčio proto uždavinių, nes norint likti stebėtoju reikia paleisti tikėjimą ir dvasingas mintis, jos tik trukdys.
Pabandykit valandą per parą stebėti savo kvėpavimą ir nenuplaukti su jokia mintim į fantazijas ir galvojimus. Jums nė minutės nepavyks, tik stebėti. Yra įsišaknijęs įprotis galvoti, griebti ir analizuoti, vertinti.
Ir su kiekvienu nauju mokymu, jūs esate skatinami tinkamai mąstyti ir save vesti prie tam tikros minties, ar minčių komplekso, taip atsiranda prote dar viena sausa vaga, o ne tekantis sąmoningumas. Sąmoningumas, tai būvimas be minčių, energijų ir situacijos matymas, laisvė veikti ir gyventi.
Mintis neskatina sąmoningumo, visos mintys turi būti paleistos ir tuomet energija atsipalaiduoja ir teka per žmogų.
Energija transformuojasi ne tada, kai žvaigždės palankios, o kai pats žmogus paleidžia iš vidaus įtampas ir tikėjimus.

 Povilas ~
 2009-04-07 21:34


Kiekvienas pasakytas zodis su TYKEJIMU, MEILE, VILTIM ir ISMINTIM ... yra musu ir Dievo Viltis : Viltis to kad Povilas atsitokes, Viltis to kad ta pasakyta zodi-zinia su TYKEJIMU, MEILE, VILTIM ir ISMINTIM pastebes atsitiktinai skaitantis zmogus, ir jis prabus, nors ir tekstas buvo adresuotas visai ne jam ...
Broliai ir seseris nepraraskit situ amzinu Visatos akmenu, jug su jais Dievo siekiam, tad saugokime ir zenkime
TYKEJIMAS! VILTIS! MEILE! ISMINTIS!
 Denisas ~
 2009-04-07 21:24


Mielieji, ko jūs vargstate atsakinėdami? Aš jau kartą rašiau-manipuliatorius džiūgauja įtraukęs jus į beprasmį ginčą, į tai, kas sukelia emocijų ir jausmų proveržius.Jam nereikia jūsų nuomonės, jis visur turi savo.Nebarstykite gražių žodžių, jis nepasikeis, nes to visai nenori...
Namaste
 Maksė ~
 2009-04-07 20:43


Povilai, tu niekaip negali liautis kitus menkinti ir nuolat save aukštinti. Ar kada susimąstei ką tai reiškia? Pasufleruosiu – nepaprastai išbujojusį tavo ego. Taip, tikrai – nesvarbu, kad sugebi kartais pateikti teisingų žinių – bet jos tėra tik tavo proto žinios, nes jei tai būtų tavo patirtis – bendrautum visai kitaip: suvoktum, kad mes visi esame viena (net jei ir labai skirtingi) – kur tavo meilė visiems? Išgaravo?
Dažnai švaistaisi žodžiais visai neįsigilinęs – provokuoji? Kam – ar tau nuo to geriau?
Taip, viskas – absoliučiai yra Dievas – bet žmogus iki šiol jautęsis atskirtas nuo Dievo turi kažkaip priartėti prie tos minties, yra daugybė pakopų, laiptelių, yra kiekvieno asmeninė patirtis, kiekvienas turi nugalėti ir numarinti savo ego, išsižadėti savo iliuzijų. Kiekvienas turi pats savaip ir nepakartojamai patirti Dievą ( nors tu patiri tik nieką). Tas tavo nusiraminimas, aukštų vibracijų jautimas rodo, kad ieškai, bet dar neradai – nes radai tik nieką – tai žinok, tikrai nesi nušvitęs ( nesuklysk ir neapsigauk pats) ir nesistenk būt mokytoju – tai tik ego skatina tave jaustis kitokiu, išskirtiniu, geresniu, protingesniu, - ir nuolat nepraleisti kitus pažeminti. TIK besąlyginė meilė absoliučiai visiems, nieko nesmerkiant ir neteisiant, gali tave patį priartinti prie Dievo – bet tai turi patirti iš vidaus – o ne vaidinti.

 Gilė ~
 2009-04-07 18:14


O tavoji sąmonė kokia, Povilai? Ko gero arogantiška, puikybės kupina. Aukšta sąmonė neniekins kitų taip, kaip tu darai. Kuo didesnis žmogus, tuo nuolankiau tarnauja mažesniems. Bet tu juos menkini dar labiau.
 to Povilui ~
 2009-04-07 12:03


Meldimasis skatina vidinį susiskaldymą, esu"aš" ir yra "dievo fragmentas" mumyse ir dar pats dievas, tai tikra dvasinė šizofrenija. Viskas yra vientisa ir kinta. Materija tampa dvasia, dvasia materija, tik protas skaldo ir gimdo iliuzijas. protas sukuria iliuzija, kad žmogus yra atskiras nuo dievo, o dievo fragmentas, tikra nesamonė.
 Povilas ~
 2009-04-07 08:14


Sveiki, vieni tobuleja atrasdami Dievą Tėvą,Įšlaisvina save nuo baimių,nuo blogų įpročių ir save užpildo meile, gėriu,tai ''pirmykščiai žmonės''.Šiuolaikiniai medituodami save išvalo,kad ten lieka tuščia ''tuščia puodynė'' Tik energijos laksto... irgi ramybė jokių baimių,kad ir sudiš. Laisva valia rinktis
 laisvamanis ~
 2009-02-24 08:44


Kalbėtis su dievu gali tik pirmykščiai žmonės, kurie neturi išlavintos sąmonės, aukštesnės sąmonės žmonės patiria dievą meditacijoje.
Tai kas čia buvo paminėta apie meditaciją ir Buda, yra visiškai klaidinga ir neatitinka tiesos. Tokio neišmanymo nevertėtų skleisti, bet iš kitos pusės, visi mes augame savaip.
 Povilas ~
 2009-02-23 20:56


Noriu pasidalinti mintimis apie suvokimus, ar jausmus tiksliai nežinau kaip tai pavadinti. pirma kontekstas - kad žmogaus siela/gerų darbų sąmonė keičiasi tik tuomet kai savo paties valia įdeda pastangų, mąsto, suvokia ką nors daugiau. Jeigu yra skaitomas tekstas kad ir labai gražus, teisingas, tačiau nieko nesikeičia sieloje yra tik nuolatinis/vienspalvis pritarimas, pati siela/gerų darbų sąmonė nesikeičia. Panašiai yra ir su dalyvavimu forumuose, kai kurie tik skaito ir gali palinksėti pritardami, tačiau formuluodami mintys patys, keisite savo pačių mąstymą praktiškai, atsiversite nuoširdumu ir savo siela, ir ateis netgi ir naujų minčių.
Todėl, dėl MALDOS labai gerai yra maldos, perteikiančios tiesą ir geras vertybes, tačiau yra svarbu ir tai vysto pačią žmogaus sielą kada jis meldžiasi savais žodžiais, savo paties sielos atsivėrimu, atsivėrimu Dievui Tėvui, Jėzui, Budai ir net nėra taip svarbu kam - svarbiausia kad pats žmogus be baimių pažvelgtų į savo širdį, be baimių ar įsikabinimų kad pvz "man reikia daryti tą ir tą", arba net kaip kaikurie sako "man reikia mylėti, nes mylėti yra teisinga" nors tokie žmonės patys net nelabai ir atskleidžia savo paties meilės jausmą, jis yra nustelbiamas jo proto nuostatų, kurios laiko panašiai kaip ir baimės.
Meldžiantis savais žodžiais - į pastangas ateina pati žmogaus dvasinė sąmonė, kuri pati kalba savo paties jaučiamas dvasines vertybes, ir tai daro gyvai. Ir kitą dieną prie maldos pridedama jau nauji atspalviai, paminima dar viena svarbi detalė, ar suvokimas kuris atėjo iš kasdienių maldų. Ir taip žmogus auga su savo sąmone, auga su savo siela.
Po tokio konteksto, norėjau pasidalinti kad nors kažkam gal bus mažai suprantama, kitiem tai bus artima, o kiti mane išvadins pasipūtėliu (ko niekad nedarau), tačiau daug besigilinant į dvasinius dalykus, susipažinus su labai daug kuo, praktikuojant, gyvenant, bendraujant su daugybe žmonių, tiesiog pačiame savyje yra išvystyta tiek meilės jausmas VISIEMS, tiek geros vertybės, nesavanaudiškumas, ir taip toliau. Todėl skaitant papildomas knygas, kuriose vėl akcentuojama meilė ar dar kas - sielai tai nieko nebeduoda, nes VISA kas yra rašoma tokioje knygoje, siela pati šaukia iš širdies tą patį. Kam skaityti apie meilę, kada tavo širdis myli? Laikas toliau veikti ir praktikuoti tai, ir GILINTIS, SUVOKTI TIESĄ DAR GILESNIAIS ATSPALVIAIS.
Todėl taip svarbus yra sielos atsivėrimas, bendravimas maldoje su Tėvu, ir gerų darbų darymas, kada tekstai sielai gali nieko naujo ir nebeduoti - nors tiems kurie dar ieško, jie gali būti pati patogiausia priemonė augti savo supratime, savo širdies atvėrime.
Dažnai kalbant su tais kurie atmeta ką nors sudėtingo, siūlau domėtis paprasta išmintimi, daug yra dvasingų pasakojimų kurie perteikia vertybes, kaip ir kad apreiškimai. Daug kas galbūt žino dešimt dievo įsakymų visuomenėje, tačiau pačios biblijos neskaito ir tiek, nes jų nuomone "žinai dešimt įsakymų ir patenki į dangų". Tai su kaikuriais gali reikti iš pradžių pradėti nuo paprastos informacijos suvokiant kas yra iš viso tie dvasiniai dalykai. Nors esu kalbėjęs su daug vyresnio amžiaus žmonių, tiesiog susitinku juos gatvėje ir jie pasakoja kad patys savais žodžiais bendrauja su Dievu, nors jie yra tie tradiciniai krikščionys galbūt tame nelabai ką ir suprantantys, tačiau jų pačių širdis jaučia norą atsiverti, ir tai jiems gaunasi natūraliai. Tai tokie mano pasidalinimai. Su meile, Sudie.
 Vaidas ~ Vaidas@aeon.lt
 2009-02-11 19:38


Sveiki, netycia radau jusu puslapi. Rinkau informacija apie cakras, mat ruosiuosi apie tai rasyti kursini darba, ir radau jus. Paskaiciau zmoniu komentarus, pasakojimus ir daug juokiausi, ne, ne is zmoniu, jus visi malonus, is komentaru.
Paliksiu savo komentara, gal kas irgi pasijuoks.
Visu pirma dievo nera, todel mestis is tikruju nera kam. As dievo ieskojau, bet radau tik tustuma ir tyla. ir ta ramybe kyla is mano vidaus, kancia kyla irgi is mano vidaus, prisirisimas taip pat. Tam kad zmogus eitu, ziuretu vidun, nereikalingas joks dievas, jokie mokymai ir pazinimo keliai. Yra galimybe ziureti ir matyti save tiesiai. Kam man tarpininkas? Kas jis ten bebutu, ar Jezus, ar Krisna,ar Buda, as noriu pazinti save, jokio dievo man nereikia. Kitais zodziais tariant dieviskumas yra mumyse ir aplinkui mus, jei mes ieskome saves, mes ieskome dievo. Bet jis zaidzia slepyniu ir yra pasislepes. Kol zmogus ieskos isoreje, tol saves neras.
Mintis yra arti materialaus pasaulio ir ji toli nuo dieviskumo arba dvasios. Mintis labai siaura ir negali sukristalizuoti begalybes. Maldai reikalingi zodziai, mintis, todel malda labai neefektyvi, nes naudoja grubia proto energija. Kai zmogus nuosirdus ir jo sirdis atsiverusi gali nebuti jokiu minciu ir stebuklas ivyksta. Tai vyksta todel kad atsiveria aukstesni zmogaus centrai ir iteka nauja, subtili energija, kuri keicia, transformuoja grubesnes energijas. Tai gamtos desniai. As noriu pasakyti, kad atvirumas ir nuosirdumas atstoja 100 litaniju ir tukstancius Teve musu.
Dar cia perskaiciau kad mergele Marija buvo iskili asmenybe. Nedrisciau sutikti su tokiais nepagristais teiginiais.Jei ji pagimde nuo sventosios dvasios, tai buvo pirmasis pasaulyje dirbtinis apvaisinimas. Jei ja paeme i dangu, tai su visais rubais ar nuoga?
Kretingoke kalbejau su pranciskonu vienuoliu jis ten eina vadovo pareigas. As jo paklausiau ar niekada jis nesuabejojo savo pasirinkimo teisingumu, ir jis pareiske, kad per 15 metu nei karto net nepagalvojo viska mesti ir seiti is vienolyno. Tai parodo jo tikejima, bet tas tikejimas aklas tikejimas. Jis nemato kaip viskas vyksta, jis tik tiki tuo ka yra ismokes.
As niekam nesimeldziu ir savo energijas isjudinu ir transformuoju i meile pats.
Ir pabaigai, cia viena moteris klause ar masaziais gali pakenkti kitam zmogui. As msazuoju su dideliu malonumu ir leidziuosi masazuojamas irgi su dideliu malonumu. Bet yra dvi pagrindines salygos, reikia justi vitalines energijs, buti atsipalaidavusiu, centruotis ties hara ir maziau minciu. Antra salyga geram masazui, tai masazas i abi puses. Kitaip masazo prasmes ir malonumo nesuprasi.
Aciu kas perskaite, su gerais linkejimais Povilas
 Povilas ~ salivop@operamail.com
 2008-12-10 22:57


As visa nakti meldziausis Dievui ir prasau kad dievas apsaugotu mane nuo blogio tai tikslau kad angelai sargai sergetu, as atvyra Dievui maldos metu isipasakoju Dievui prasau atleidimo, prasau palaminti Dievo mano draugus ir priesus artimuosius. Bet as nevaikstau sekmadieniais i baznycia kazkodel uztat nakti meldzuos Dievuliui
 Ieva ~ Smfane51@gmail.com
 2008-11-09 10:21


Giedre, labai džiaugiuosi jei tai turėjo kokios tai naudos.
Šviesos, Meilės ir Harmonijos Tavo ir visų mūsų Kelyje.
 Gilė ~ gile.giliukas@gmail.com
 2008-10-13 19:02


Mieloji Gile,sirdingai dekoju uz toki atvira ir dosnu pasidalijima savo dvasine patirtimi su mumis visais.BE GALO esu dekinga uz is naujo atgaivinta TIKEJIMA bei maldos praktika! Nors ir anksciau melsdavausi, taciau tokios jegos ir gyvybes, kaip paskutiniu metu, dar neteko patirti.Tai taip stipru!:)

Kas idomiausia,kad maldoje norisi BUTI VISA LAIKA... Vis skaitau Tavo rekomenduota "flamerose" -viskas be galo idomu.Skaitau, mastau, vel skaitau ir vel mastau.Po truputi, fragmentas po fragmento visa perskaityta ir anksciau zinoma informacija deliojasi i viena harmoninga
ir bendra visuma. Tai taip nuostabu, nepakartojama ir unikalu, kad zodziai tampa bejegiai pries DVASIOS DIDYBE...

Neseniai perskaiciau Astrejos "Kosminiai pasventimai".Be galo stipri ir "gili" knyga apie dvasini kelia, jo etapus ir susivokima dvasiniuose procesuose.Tikiuosi, sudomins.:) Prasmingo skaitymo ir dar karta aciu uz neikainuojamus pasidalijimus savo dvasine patirtimi!

Meiles ir Sviesos!
Giedre
 Giedre ~
 2008-10-13 00:55


Dekuj - Gile, uz tavo Vilty ir nuosirduma... Meiles tau ir visiems aplinkuj...
Tykejimas, Viltys, Meile, Ismintys...
 Denisas ~
 2008-09-25 20:22


Denisai - iš tavo žodžių sklinda meilė, jautrumas, švelnus veržlumas link Tėvo. Viskas bus gerai. Kalbėk su Juo savo širdyje - po kurio laiko nustebsi.
 Gilė ~
 2008-09-24 18:50


Teve musu, Dangaus Teve
As priimu Tykejima Tavo,
Jis yra mano kelias.
As priimu istatymus Tavo amzinus
Su Meile Tau ir darbams Tavo.
Dieve, prasau dot man Vilti
Mano sielaj isgelbet
Ir dovanot Isminti Tavo
mano gyvenimuj zemeje ir amzinybej.
Amen.
 Denisas ~
 2008-09-24 18:16


Nuo vakar dienos gaunu daug laiškų. Stengiuosi atsakyti,.....bet...atsitiktinai ištryniau nieną laišką su prašymu dėl maldų. Atsiprašau, todėl pabandysiu atsakyti per forumą. Pradžioje naudojau tik Jėzaus maldas. Nepagalvokit, kad tai koks prisirišimas. Ne, - paprasčiausiai Jėzaus maldos atlieka daugybę funkcijų, jos nėra paprastos maldos. Jei kas nuolat neskaito info Jo svetainėje, nenagrinėja atsakymų į visokiausius klausimus ir nėra pripratęs prie Jo išsireiškimų, - pradžioje gali būti neaišku kaip reikėtų suprasti vieną ar kitą išsireiškimą. O suprasti būtina. Ir ne tik. Mūsų maldos yra veiksmingos tuomet kai labai gerai suvokiame ką ir kodėl sakome, - bet ir to dar ngana, - jei melstumėmės užsimerkę ir vizualiai pasistengtume pamatyti tai ką tariame – geriausia melsvos Šviesos fone. Tai tokiu atveju galėtume tikėtis mūsų maldos pačio didžiausio efektyvumo – tai ne mano žodžiai, bet tai tiesa.

Maldoms reikia tinkamai pasirengti, - patalpą išvėdinti, atitraukti visas užuolaidas, geriausia turėti pastovią vietą. Kai būsime pasirengę, tris kartus įkvėpkime maksimaliai ir sulaikykime kvėpavimą. Tuo metu būkime atsipalaidavę, užsimerkę,....bet per užmerkas akis žvelkime į priekį – tarp antakių. Pajauskime savo kūną, sulaukime kol jis pradės lygia ir ramiai kvėpuoti. Dabar meldžiamės.

Viešpaties malda
Mūsų Dieve, Tėve – Motina, kurs esi visame gyvenime,
mes garbiname Tavo dalyvavimą mūsų Aš Esu Buvimuose.
Mes priimame Tavo karalystę, apreikštą Žemėje per mus.
Mes priimame savo atsakomybę reikšti Tavo valią Žemėje,
kaip ji apreikšta Danguje.

Mes pripažįstame, kad Tu kiekvieną dieną mums dovanoji galimybę
būti viskuo, kuo Esi Pats.
Mes pripažįstame, kad Tu atleidi mums mūsų trūkumus,
kaip ir mes atleidžiame vienas kitam,
ir savo valia paklūstame
aukščiausiajai valiai - mūsų širdyse.
Mes priimame tiesą, -
kad visata mums sugrąžina viską ,ką siunčiame jai.

Mes prisiimame atsakomybę už savo gyvenimus ir Žemės planetą.
Mes prisiekiame pakilti virš žemesniojo aš gundymų taip,
kad Tu galėtum mus apsaugoti nuo visų netobulų energijų.
Mes teigiame, kad Tavo Karalystė, Galybė ir Šlovė apreikšta Žemėje dabar ir amžinai. Amen.


Toliau: Aš Esu Anspauduotas Šviesos sferoje.

Teigimą kartoti 1 ar 3 kartus, vizualizuoti – kad esame šviesos sferoje ar baltoje šviesoje, vizualizuoti intensyvią violetinę šviesą sferos viduje.

Vardan Jėzaus Kristaus aš priimu liepsningą savo Aš Kristus dalyvavimą, ir AŠ Esu Buvimą aplink save - kaip tobulą Kristaus Šviesos sferą, Kristaus Galią, Kristaus Tiesą, ir Kristaus Meilę. Aš esu anspauduotas nuo visų energijų, žemesnių nei Kristaus tobulumas.

Aš išsižadu visko, kas mažiau už Kristaus Tobulumą savo sąmonėje, - ir kai šio pasaulio kunigaikštis ateis – manyje jam nebebus nieko. Todėl - šio pasaulio jėgos neturi galios atskirti manęs nuo manojo AŠ Kristus, AŠ ESU Buvimo, ir Dievo.

Aš išsižadu atskyrimo nuo Dievo jausmo, ir nuo jausmo, kad esu kūrėjas. Aš pripažįstu, kad tikrasis kūrėjas mano gyvenime yra AŠ ESU Buvimas ir tai ką mano AŠ ESU Buvimas daro, ir aš darau.

Aš priimu neaprėpiamą Laisvės Violetinės Liepsnos jūrą, kad pripildyčiau save ir sunaikinčiau visus netobulumus savo sąmonėje, esybėje ir pasaulyje. Aš apsivalau ir tampu vieningas Šventosios Dvasios galia, - ir todėl dabar aš dvasiškai atgimstu. Aš priimu savo sielos alcheminę sąjungą su savuoju Aš Kristus dabar ir per amžius.

Savo AŠ Kristus galia – aš aiškiai matau, kad viskas yra Dievas. Ir aš esu laisvas būtiJame viskuo kuo esu Aukštybėse ir todėl teigiu, kad aš visas esu čia - kas aš esu Aukštybėse.

Ir todėl aš einu pirmyn, spinduliuodamas Kristaus Meilę Tiesą visiems, ką sutinku, ir saugau nepriekaištingą suvokimą apie save, apie visą gyvenimą ir apie Žemės planetą.

Aš priklausau Dievui visa savo esybe. Visa žmonija pilna apimtimi yra Dievuje. Ir Žemė, ir visa kas ją pripildo yra Dievuje.

Įvyko šią valandą – pilna Gyvojo Kristaus galia manyje. Ir taip įvyko. Baigta. Amen


Kol kas tiek, prašyčiau laiško autorę parašyti dar kartą, pasistengsiu išsaugoti kontaktinius duomenis. O apie Violetinę Liepsną vėliau.
 Gilė ~
 2008-09-22 19:16


Mieloji Rajana,
telydi tave Dievo palaima ir Archangelo Mykolo globa abiejose kelionėse.Labai lauksim sugrįžtant.
 Dita ~
 2008-09-22 18:15


Labas mieloji Gile,
dekoju už nuostabius pasidalinimus. Mano draugai budejime su Arhangelo Mykolo Rožiniais. Gal jų širdeles aplankė ir prakalbino tavo patirtį? Jie budi su Tavo verstais Rožiniais. Štai prieš porą dienų ir vėl išsiunčiau. Rezultatai nuostabūs, bet tai jų patirtis. Ir į šią svetainę ėmė lankytis. Jei pasiryš lai patys patirtimi pasidalins.
Afrika yra Afrika, sunku būtų jei neturėčiau galimybės kreiptis į Arhangelą Mykolą
Dekoju mieloji. Ruošiuosi sudėtingai ekspedicijai į Afrikos gilumą, o kartu ir į sąvąją, tad kuriam laikui su visais atsisveikinu. Myliu.Dekoju.

Rajana
Meilėje ir Dėkingume
 Rajana ~
 2008-09-21 23:18


Sveiki, saunuole Gile, teigiamaj ziuriu i tavo darba ... Tykiu i Dieva, viso ko Kureja, meldziuosi Jam, kad man padetu teisingai kontroliuoti savo mintys, tam kad veiksmai ir zodis butu teisingi. Mintys stipresne uz zodi ar veiksma nes turbut del to kad yra ju pagrindas ... Harmonijos ir Meiles visiems
Tykejimas, Viltys, Meile, Ismintys...
Musu gyvenimo pagrindas.
 Denisas ~
 2008-09-21 20:42


Ačiū Vaidui ir Ditai. Kažkol norisi pratęsti savo pasisakymą. Kelias ilgas, įvairus ir netikėtas, - bet jis niekada nebuvo ramus ar nuobodus. Kodėl? Gal todėl, kad perskaičius pirmuosius Jėzaus šių laikų mokymus, - viskas mano viduje apsivertė, viskas pakito – širdyje užsidegė tokia Liepsna, kurios ir apibūdinti nesugebėčiau. Supratau tik viena, - viskas – tai mano kelias ir nėra pasaulyje jėgos, kuri galėtų mane sustabdyti.
Būtent su tokiu užsidegimu pradėjau kasdienįnį saviauklos ir saviugdos darbą. Nieko pati neatradinėjau, nors įdomaus dvasinio patyrimo būta ir anksčiau. Paprasčiausiai kasdien paskyriau laiko bendravimui su Dievu. Laiko kaip ir nebuvo laisvo – todėl nutariau keltis anksti rytais ir meldžiausi Jėzaus maldomis būtent taip kaip Jis mokino: susikaupti, melstis ne lūpomis ar žodžiais, o širdimi. Nevengti ta pačią maldą pakartoti daugybę kartų – nes visas tas laikas yra bendrystės su Tėvu laikas. Ir taip kiekvieną rytą 9 k. „Viešpaties malda“, 3 k. „Anspaudavimas savęs Šviesoje“, teigimai Arhangelui Mykolui dėl apsaugos – 3 k., Liepimai Violetinei Liepsnai – 9 k. Visa tai užimdavo apie 1,5 – 2 val.
Atskirai noriu sustoti ties įdomiu patyrimu maldoje. Meldžiuosi visada meditatyvinėje būsenoje, todėl galiu regėti. Kai sava malda medžiausi už visą planetą ir visa kas ją priildo, - atsitiko taip, kad išgirdau kaip aido atsikartojimus visų mano vidinio aš „ištartų“ žodžių. Sulėtinau tempą, - tas pat. Ir dar tai buvo nuostabiai švelnus ir tyras balsas. Pradėjau bendrauti su Juo ( AŠ ESU BUVIMAS). Paklausiau tada „kas aš?“ – atsakymas buvo konkretus vardas. Nuo šio laiko stengiuosi leisti laivai savo vidiniam aš melstis kartu su tuo nuostabiuoju balsu. Ir dar. Būtent tokiais atvejais visi žodžiai plaukia, sklendžia švelniai, visada eiliuoti, skambūs. Grįžus į išorinį protą – niekada nesugebėčiau to atkartoti.
Pradėjau save tyrinėti ir kai rasdavau trūkumus – ieškojau priemonių kaip jų atsikratyti. Taip prasidėjo nuolatinis ir ilgalaikis darbas su rožiniais. Jų yra be galo daug, bet rinkausi pagal poreikį – pagal tai ką turėjau savyje įveikti vienokiu ar kitokiu aspektu. O kad tie ržiniai skambėtų sieloje – verčiau į lietuvių kalbą. Daug galima būtų kalbėti apie kiekvieną iš jų, jų reikšmę, bet pasakysiu tvirtai – tai ne šiaip sau rožiniai – tai labai veiksmingi instrumentai saviugdai.
Atskirai norėčiau paminėti tai kaip įsitikinau minties galia. Ypatingai mintis galinga yra kai esi visiškoje Vienybės būsenoje, kai ego yra numarintas arba beviltiškai užčiauptas, kai jauti kiekvieno šalia esančio nuotaikas ir jausmus. Buvo tikrai ne vienas ir ne du „stebūklai“. Vieną iš jų aprašysiu. Reanimacijos palatoje guli graži pagyvenusi moteris, žiauriai sumušta, „bujojanti“ – nesutramdoma, žiaurus balsas, kaltinimai ir grasinimai. Aišku tik viena – visa tai nesąmoninga būsena. Dvi lankytojos: duktė ir anūkė beviltiškai nusiminusios, paskendusios nepaguodžiamame skausme nebežino ką daryti. Tuomet, nesuvokdama ką darau – prieinu, apkabinu abi ir išsivedu iš palatos, paprašau nusiraminti ir pažadu, kad viskas bus gerai. Grįždama po darbo pati sau galvoju ( jau išoriniu protu) kokią teisę turėjau taip pažadėti – jei nieko panašaus niekas net nesitikėjo? Sekantis rytas. Ligonė guli visiškai atsipalaidavusi ir taip nebūdingai – kad pagalvojau ar tik nemirė? Prieinu, nusegu visus diržus, kuriais buvo tramdoma...ir staiga pamatau atmerktas sąmoningas akis, o pro deguonie kaukę judinant lūpas. Nuimu kaukę – ji kalba labai tyliai, prisilenkiu visai arti......ir .....staigus apsikabinimas, ašaros, padėkos. Sumišau, nesupratau – bet matau tik viena – čia visai kitas žmogus: aristokratiškų manierų moteris, gražus balsas, kalba jau lietuviškai. Išsikalbėjom, ji prisiminė tik tiek, kad į ją lėkė dideliu greičiu važiavęs sunkvežimis, nežinojo kiek laiko guli, nieko neprisiminė apie savo ankstesnį elgesį, neprisiminė, kad ją lankė duktė ir anūkė. Žodžiu – tikras stebūklas. Mes moteriškę papuošėm ir po poros valandų išlydėm. Atsisveikinom kai amžinai pažįstamos ir artimos. Tik tada nusiraminau – tai nebuvo tušti pažadai ar beprasmis guodimas. Tokių ir panašių, neįtikėtinų atvejų jau daug. Mes galim daug. Mums reikia išmokti valdyti savo mintis. Tame irgi didžiausias Jėzaus nuopelnas, nes Jis žmoniškai ir suprantamai yra išdėstęs savo mintis apie viso to minčių materializavimosi proceso eigą. Bet apie tai vėliau. Tik.....niekada nepamanykime, kad jei nors kartelį tai patyrėme – esam amžiams laisvi nuo dualaus pasaulio – ne – mes nuolat būsime atakuojami. Mes tokiame pasaulyje negalime būti tobuli, bet turim to siekti.

 Gilė ~
 2008-09-21 17:13


Ačiū, miela Gile, už pasidalijimą savo patirtimi(žinoma įdomu). Senokai berašei, tai jau pasiilgau tavęs.
 Dita ~
 2008-09-21 15:35


Labas, aš dalyvauju keliuose forumuose kelis metus ir taip pasidalinimai patirtimi, o ypač kaip viskas atliekama ir kaip sekasi praktiškai labai vertinga. Bet tuo pačiu galbūt nežinoma kokiems žmonėms tai sakoma, ar reikia išgirsti kitų prašymą pasisakyti apie tai kad tai įvyktų. Manau žmogus žengdamas dvasinio augimo keliu, pats laikas nuo laiko turėtų parašyti straipsnį kad ir vieną apie savo žengimą dvasiniu keliu, patirtį ir pastovumą/stabilumą ėjime.

Galbūt daugiau žmonių yra kurie tik pradeda tik domisi, ieško informacijos kad ir "kaip siurbliai" o idėja dalintis atrodo nelabai reikšminga. Pažįstu ir aš žmonių, kurie daug žino ir toliau domisi, praktikuoja - bet patys savo nuomonės neišsako. O būtent kalbant savais žodžiais keičiamės ir mes patys. Vien skaityti ir protu pritarti - jokio keitimosi nėra. Nežinau, galbūt tai nėra suvokiama kaikuriems.

Aš kažkada irgi naudojausi Motinos Marijos rožiniu, kuriame buvo prašymas išsivaduoti iš visų proto iliuzijų, ir būti tikruoju savimi, irgi 33dienoms skirtas (pasikartosiu kad apytiksliai toks laikas 28-30-33 dienos labai įtvirtina ir įgyvendina betkokį apsisprendimą).

Raginimas žodžiais, šiuo atveju Arkangelo Mykolo rožinyje "kovoti" kaip ir visi žodžiai gali būti suprasti įvairiai. Vieniem tai asocijuojasi su destrukcija (šalia visų kitų dieviškų vertybių taip gali būti?) kitiems su ryžtingumu, ir skatinimu imtis veiksmų, o taip pat prašymų apsaugos. Aš nežinau kitų čia dalyvaujančiųjų patirties, kaip ir kiti nežino mano patirties ar su kokios patirties žmonėmis aš bendrauju. Situacija dviprasmiška - iš vienos pusės žmogus turėtų kreipti ir domėtis tik tuo kas gera, išmintinga ir taip kelti vibracijas, o tuo pačiu yra tarpsnis kada papildomos apsaugos gali reikėti - bet to aptarinėjimas kamnors gali sukelti tik didesnes abejones ir išblaškyti kryptingumą galbūt. Iš vienos pusės žmones galima būtų perspėti, iš kitos pusės tai galbūt paprastai ir natūraliai gali būti suprasta tik bent kiek tiesą ir Dievą pažįstančiųjų. Aš pats esu lydimas angelų "kažkuria prasme", bet buvo vienas ir ypatingesnis įvykis kada būtent nuo "kažko žemo" pakvietus angelai apsaugojo per kelias sekundes.

Religija - yra asmeninis Dievo patyrimas, o Ryšys su Dievu - gyvenimo esmė. Ir yra daug skirtingų stilių svetainių, daug net ir nežemiškos kilmės palaikomų mokymų - kurie skatina įvairovę ir laisvę žmogui rinktis atpažinti - ir visgi gyventi iš savo vidaus, o ne ką nors kopijuojant. Tai ir čia kaip "Siemens" parduotuvėje nėra tuo pačiu pardavinėjama ir "Sony Ericsson" technika. Tačiau mes - žmonės, ir svarbu ne "prekinis ženklas" bet to daikto paskirtis ir kokiu tikslu, kokiomis vertybėmis jis mus nukreipia, kiek padeda. Forume - irgi žmonės, ir jie būtent kaip tikri žmonės domisi ir išmano daug ką, o čia specifinė svetainė ir jeigu yra poreikis bendrauti laisvai, taip kaip Dievas veda kiekvieną asmeniškai, tai savotiškai tokia laisvė yra suvaržyta?

Taigi kaip sakiau, mes esame žmonės ir mums svarbus ne prekinis ženklas o esmė, Dievo fizikiniai dėsniai juk vienodai veikia visų firmų technikoje. Todėl matau būtinybę suvokti vienybę tarp dvasinių mokytojų tikslų. Juk Dievas vienas, taip? Net jei jis triasmenis, jis yra visada vienas dvasioje ir su visais. Ir kokia medžiaga yra talpinama ir manau turėtų būti talpinama santykiu 10:1 ar panašiai. Tai daug konteksto reikalaujantys klausimai, bet manau tokių būdu bus išlaikomas aiškumas. Tai yra būtent 'sirius' puslapis, o ne dieviškos įvairovės su dvasios vienybe puslapis. Atsakomybė rinktis yra žmonėms, apie tai ir "kanonas" iš rytų:

"mokytojas vesdamas savo mokinius per kalnus ir kalvas, per laukus, pro krioklius ir vaivorykštes nesako savo mokiniams - žiūrėkite kaip gražu! - Jis pasitiki jų viduje gyvenančia atpažinimo dovana iš Dievo"
 Vaidas ~
 2008-09-21 15:31


Metafizikos mokslu magistras V.Zablodskis/JAV/ raso "Siandien mokslas pazenges nepaprastai toli.Visokie atrdimai ivairiose srityse kartais nuo karto stebina visuomene.Labai daug informacijos yra nutylima.Laikinai .Pastaruoju metu astrofizikams apciuopus "Juodaja Materija",zmonija yra stulbinancio atradimo isvakarese.Tai budinga Vandenio Erai.Pats laikas susirupinti sociologams,psichologams ir visuomenes mokslu specialistams ,gal net ir politikams,kaip paruosti zmoinija realiam susitikimui su Dievu.Iki siol galiojusi nuostata dazniausiai egzistavo ne kasdienineje materialioje plotmeje,bet daugiau religineje dvasineje strityje,svietime.Musu pastarajam dvylikos tukstanciu metu laikotarpiui priartejus prie kritines permainu ribos ,imanomas visiskai realus susitikimas su Visatos Kureju materialioje israiskoje.
Iki siol zmonija turejo savo idealus ,pirmuosius dvasinius lyderius :Krisna,Buda ,Kristu ,Mahometa ir kt .Pagal ju mokymus tukstantmecius zmonija ruosesi lemiamam ivykiui.Ir jis neisvengiamai priartejo"
 Violeta ~
 2008-08-09 11:20


Apibendrinimas ir 4 pakopa

Viskas prasideda nuo suvokimo, kad maldos laukas is tiesu egzistuoja, kad jis tikras. Kad zmogus skleisdamas energija daro itaka pasauliui.
Suvoketai, galime suvoktiir tai, kad sis laukas, si itaka pasauliui gali buti isplesta, bet pradeti butina nuo 1 pakopos.
Pirma reikia gerinti kokybe energijos, kuria imame fiziskai. Sunkus ir apdorotas maistas, musu molekuliu strukturose virsta sunkiais rugsties junginiais, o tai mazina musu vibraciju dazni.
Kuo tyresne musu vibracija, tuo lengviau susisiekti su subtilesne energija. Greitai ateis laikas, kai mes nuolat kvepuosime siu aukstu vibraciju energija, naudodamiesi pasaulio grozio matu kaip irankiu. Kuo aukstesnis musu energijos lygis , tuo daugiau grozio aplink matome. Galime ismokti vizualizuoti sia subtilia energija, plustancia is musu i isorini pasauli, o si procesa galime matuoti meiles, kuria jauciame, kiekiu.
Vizualizuodami savo energija, kaip mus gaubianti lauka, mes nuolat galime likti stiprus.

2 pakopa- moko mus didinti gyvenimo srauto ivykiu sinchroniskuma. To pasiekiame, kai esame samoningo budrumo busenoje ir tikimes, kad butinai sulauksime pajautos ar kokio supratimo, kuris stumteles mus pirmyn gyvenimo taku. Sis lukestis ne tik sustiprina musu energijos lauka, betir praplecia ji, nes savo ketinima mes samoningai susiejame su tobulejimo ir augimo procesu, isiliedami i visatos evoliucija.

3 pakopa- moko kilsteleti kitu, aplinkiniu zmoniu energijos lygi, skatinant juos susisieti su savaja vidine dieviska energija ir suvokti, kas jiems yra geriausia. Pastarasis procesas gali ir mums suteikti intuityvios informacijos, kuri taip pat kels musu sinchroniskumo lygi. Naudodamiesi savo energijos lauku, galime stiprinti si procesa.

4 pakopa- pradeda savo pamoka nuo to kad zmogui labai svarbu itvirtinti ir islaikyti savo energijos srauta, nepaisant neigiamu situaciju. To imanoma pasiekti islaikant kiek imanoma nesaliska poziuri i ivykius. Kas sekunde privalote ieskoti TEIGIAMOS PRASMES IR VISADA TIKETI,KAD SULAUKSITE PAGALBOS, KAS BEVYKTU.Toks nusiteikimas padeda islaikyti demesi i energijos srauta ir nepasiduoti neigiamiems vaizdiniams apie tai, kas bus, jei mums nepavyks.
Jei galvoje vis delto smeksteli neigiamas vaizdinys, tai gali buti INTUICIJOS PADIKTUOTAS PERSPEJIMAS. Tokiu atveju privalome imtis reikalingu veiksmu, taciau ir tada privalome susigrazinti lukesti, kad mums bus padeta ir problema bus isspresta.
Sie samoningi veiksmai, suteikiantys musu energijos laukui didziules jegas, vadinami TIKEJIMU.
Apibendrinus galima butu pasakyti, kad 4 pakopa moko mus, kaip padaryti taip, kad musu energijos laukas nuolat butu stiprus ir galingas. Taip mes galime judeti dar toliau ir plesti savo lauka dar labiau.
Kita 4-os pakopos dalis mus moko be jokiu abejoniu tiketis, kad zmonija gali tobuleti idealios visuomenes sukurimo link. Jei norime, kad musu energija pildytu si lukesti, privalome beatodairiskai TIKETI. Mes samoningai pastebime, kaip zmones tobulina technologijas, kaip ju demesi patraukia pats gyvenimo vyksmas, tikslai, kuriu vedami gyvename sioje planetoje:kad sukurtume Zemeje kultura zmoniu, samoningai suvokianciu savo vaidmeni dvasineje evoliucijoje ir mokanciu sio supratimo SAVO VAIKUS.
Kad tobuletume toliau, privalome ne tik islaikyti bendra teigiama nusiteikima ir vengti neigiamu minciu apie kitus zmones.
Jei leidziame baimei paimti virsu ir pereiti i pykti kito zmogaus atzvilgiu, toliau seka neigiamu minciu apie ta zmogu antpuolis. Siuo atveju musu neigiamu minciu laukas ta zmogu veikia ir jis ima elgtis taip, kaip mes tikimes. Stai kodel mokytojai, tikintys, kad ju mokiniai pasieks aukstumu, paprastai to sulaukia- ir atvirksciai.

NEGALIMA NEI KALBETI NEI GALVOTI APIE KITA ZMOGU BLOGAI.

Su Meile ir Dekingumu

 Rajana ~
 2008-05-11 21:44


Aciu
As kuri laika masciau ar reikalinga tai daryti, ar sios zinios galetu pasitarnauti kitiems.Ypac tiems, kas maziau patyres. Dziugu, jog ir tu pastebejai tai ,kad tai darbas tiek auros ispletimui, tiek vibraciju kelimui.Man siame mokyme skamba meile Maldai, Zodziui...
Regis, daugelis mokymu sia linkme (su energija) yra persipyne, mat saknys tos pacios ir is vieno Saltinio ateina.
Liko dar neperteikta paskutine dalis, 4 pakopa.

Nuosirdziai
 Rajana ~
 2008-05-11 15:44


Rajana, įdėmiai perskaičiau šitą mokymą ir pačioj pabaigoj staiga kilo palyginimas su meditacija bei auros išplėtimu. Apsidžiaugiau, ačiū. Yra iš ko pasirinkti dabar - kas kam priimtiniau.
 Gilė ~
 2008-05-11 10:48


tesinys -3 pakopa
Pagrindine trecios pakopos reiksme yra ta, kad mes galime daryti itaka kitu zmoniu laukams, padidindami ju vibracijas, pakyledami juos i aukstesni samones lygi, o tada jie patys savarankiskai gali susivokti.Musu laukas gali sklisti gana toli ir mes galime ji nustatyti aplinkiniu pakylejimui- net ir tais atvejais, kai neturime su jais tiesioginio rysio, nematome ju veidu.Tai galima daryti vien vizualizacijos ir tikejimo, kad tai vyksta pagalba. Tai darydamas zmogus neturi siekti valdyti kitu- nes gausi atvirkscia rezultata.
Mes valdome savo samone ir bet kuria akimirka galime pasitraukti nuo kitu- atsijungti ir mastyti savarankiai.
Zmonijos progreso variklis- gana didele zmoniu grupe, galinciu nusviesti ryskesniu meiles lukescio spinduliu likusi zmonijos lauka.Sios pastangos deka sukuriamas aukstesnes energijos lygis, kuris ikvepia kitus siekti aukstesnio potencialo realizavimo.

IS ZMOGAUS I ISORE SKLINDANCIOS ENERGIJOS "PRIRAKINIMO" BUDAI

Reikia ismokti stabilizuoti savo energijos srauta, kad jis sklistu i aplinka tolygia, galinga jega, nepriklausomai nuo to,kokioje aplinkoje atsidurtum.
Idealiu atveju sios pakopos veikia sitaip: tavo maldos energija prasideda tavo dieviskame AS, skleidziasi i aplinka,sukeldama ivykiu kuriu tikiesi sinchroniskuma, ir pakyleja visu aplinkiniu zmoniu, prie kuriu ji prisiliecia samone. Tokiu budu pagreiteja paslaptigoji musu gyvenimo evoliucija ir musu individualios misijos sioje planetoje suvokimas.
Deja,siame kelyje mes neisvengiame kliuciu, issukiu, kelianciu baime, kuri veda abejones link ir del to krenta energijos lauko lygis. Dar blogiau: si baime gali paskatinti kurti neigiamus lukescius, kurie gali imti realizuotis tikroveje. Reikia ismokti "prirakinti" auksta savo energijos lygi, kad nuolat butum sioje busenoje.
Baime yra pavojinga tuo, kad daznai prie musu priselina nepastebimai ir subtiliai. Dazniausiai bijome nesekmes, savo bei seimos gedos, netekti laisves, mylimo zmogaus ar gyvybes. Sunkiausia , kad toji baime daznai virsta pykciu, kuri mes naudojame savo jegoms didinti ir kautis su tuo, kas kelia baime.
Ar baime jauciame , ar pykti-turime suprasti, kad sios emocijos kyla is vieno saltinio- tu musu gyvenimo aspektu, kuriu mes laikomes stipriai isikabine.
Jei baime ir pyktis kyla is rupescio kazko neprarasti , vadinasi, siu neigiamu emociju isvengsime ismoke neprisiristi.
Mes turime tiketis ivykiu ir izvalgu, padesianciu siekti tikslo ir tuo pat metu- atsiriboti nuo visu imanomu rezultatu. Neprisiristi prie kito zmogaus elgesio stereotipo. NEPRISIRISIMAS-DIDZIOJI BUDDOS ZINIA.
Bet kaip mums gali nerupeti , kas mums atsitiks?
Tai nereiskia , kad turi nerupeti. Reikia neprisiristi prie rezultato. Tai , ka gyvenime gauname, visada truputi skiriasi nuo to, ko trokstame. Buti neprisirisusiam reiskia suvokti, kad bet kuriame ivykyje ar veiksme slypi aukstesnis tikslas. PRIVALOME SIEKTI POZITYVIO PRASMES VISUR IR VISAKAME.
Ismoke neprisiristi galime islaikyti auksta savo energijos lygi ir taip isvengti ypac neigiamu ivykiu.
Jei nuolat busime stiprus, teigiamai nusiteike, ims vykti stebuklai ir tada nesvarbu, kokio rezultato mes tikejomes.
Jeigu mus istinka bedos, tai reiskia kad praeityje mes praziopsojome kokia nors sinchroniskumo mums duota galimybe to isvengti.
Zmogus neturi jaustis del to kaltas. Ypac kai eina kalba apie ligas ir kitas bedas. Jokios kaltes cia nera. Mes visi stengiames kaip ismanydami. Bet tai yra tiesa , su kuria zmogus privalo susitaikyti, jei jis nori didinti savo maldos lauko energijos lygi. Islaikyti savo energijos lauka kaip imanoma stipresni. O tam reikia NUOSIRDAUS IR STIPRAUS TIKEJIMO, kad busime isgelbeti nuo bedu. Tikejimas, kad visada sulauksime pagalbos, suteikia mums jegu. O tai savo ruostu padeda sukurti stipru auksto vibraciniolygio energijos lauka.
Zmogus turi tiketi, jog sinchroniskumo procesas visuomet pades isvengti bedu, kad mes isanksto zinosime, kur ir kaip zengti, nes tai musu likimas. Jei tuo tikesime, anksciau ar veliau tai taps tikrove visai zmonijai.
Visi didieji mistikai teige, jog svarbu veikti visiskai pasikliaujant tikejimu.

PAPILDYMAI IR PAAISKINIMAI APIE PAKOPU IVALDYMA

Pakvepuokite geliu energija. Savo lauke suformuokite ketinima, kad pasipildote ju energijos.
IKVEPKITE APLINKOS GROZI IR ISIVAIZDUOKITE ENERGIJA PLUSTANCIA I TAVE.
Kur kas lengviau pakelti savo energijos lygi, kai visi dalijasi savo energija, taip formuodami aukstesnio energijos potencialo lauka, kurdami aukstesnes kulturos lygi.
Ivaldzius pakopa, zmogaus energija sklinda toliau ir tampa stipresne. Tai vyksta todel, kad kai zmogus pakyleja savo energijos lygi, kviecia i savo gyvenima sinhroniskus ivykius, pakyleja kitus ir uztvirtina savo energija neprisirisdamas ir tikedamasis, jis SUAKTYVININA DIEVISKAJI PLANA.O kuo daugiau mastai ir veiki pagal dieviskaji sumanyma, tuo daugiau energijos igyji. Zmoguje visada veikia tam tikras saugiklis. Dievas niekada nenutrauks energijos tiekimo, jei gyveni dermeje su Visatos istatymais.


KAIP PASIUSTI SAVO MALDOS LAUKA I PRIEKI,KAIP NUSTATYTI JI IR PADIDINTI ENERGIJA IR SINCHRONISKU IVYKIU SRAUTA SAVYJE IR KITUOSE

Savo energijos lauka dar labiau ispleti, kai ne tik vizualizuoji savo lauka pakyledamas aplinkinius zmones i aukstesnes vibracijas ir taip padidindamas ju nuojauta, bet kai tai darai tvirtai tikedamas, kad visu-tavo ir aplinkiniu - nuojauta veda idealios dvasines kulturos link. Kai ivaldysi sia pakopa, padesi zmonems surasti ju pavciu vaidmeni siame etape.
Visas musu gyvenimas visu pirma turi buti skirtas dvasinei evoliucijai... egzistencijos paslapciai....gyvenimo srautui.
Privalu iveikti inercija, kuri traukia mus i materialius rupescius ir susitelkti i pati gyvenimo procesa, stebeti, kas vyksta su tavimi.
Zinios kurlink turi vystytis zmonija, praplecia kiekvieno zmogaus maldos lauka ir suteikia jam jegos. Kai savo viduje susisieji su dieviska energija, ispleti savo lauka, skatinanti sinchroniskus ivykius ir pakylejanti aplink esancius. Tu gali didinti lukescius, nes zinai, kuria kryptimi tave nesa evoliucija. Zinoma , jei lieki istikimas sau ir isvengi baimes ir neapykantos.
MALDOS laukas gali tapti dar galingesnis.
Pyktis- nesamoninga programa. Reikia su tuo susitvarkyti.Buk sau nuolaidesnis, nes jei kaltinsi save, tai neteisingai veiks tavo maldos laukas ir tau nepavyks pasitaisyti.Bet is kitos puses, negali ignoruoti sio pykcio. Tiesiog zinok apie sia savo problema, lik samoningas ir tuo pat metu pakylek savo maldos lauka taip, kad pajegtum atsikratyti senojo pykcio modelio.
Jei leisi prasiverzti pykciui, nuslopinsi savo energija. Privalai netureti priesu.
Ir atmink- butinai SULAUKSI PAGALBOS!
Bijoti yra normalu. Tik reikia pasistengti islaikyti teigiamo rezultato vibracija. Baime prisauks arciau dakines (t.y.pagalba)
Baime visada priartina sias sarges, jei zinoma, islaikomas tikejimas. O stai neapykanta- jas atitolina.Kad ir kokia jega suteiktu pyktis, naturali baime tam neprilygsta.
Kiekviena musu mintis arba lukestis kitu zmoniu atzvilgiu atsispindi musu maldose, maldos lauke ir pasiekia tuos zmones. Zmoniu mintys susisieja- jos kaip ir lukesciai, daro itaka kitiems ir jie ima galvoti ir jausti ta pati, ka ir mes.


Musu maldos laukas nuolat veikia tikroveje, transliuodamas i aplinka musu lukescius. Poveikio gali sulaukti beveik akimirksniu. Laimei, neigiamu lukesciu laukas nera toks stiprus, kaip teigiamu. Pasirinkes negatyva, zmogus kaipmat atsisieja nuo aukstesniu energiju, bet vistiek daro itaka aplinkai. Apie tai byloja musu tikejimo auksine taisykle:"ELKIS SU KITU, KAIP NORI, KAD ELGTUSI SU TAVIMI"
Isgirdus sia taisykle, galima pagalvoti, kad tai principas, nurodantis, kaip sukurti geresne visuomene. Tai etine nuostata. Kitas sios taisykles poveikis- dvasinis, energinis, karminis. Svarbu laikytis sios taisykles, nes ji veikia mus asmeniskai.
Issamesnis sios taisykles paaiskinimas: elkis su kitais taip, kaip noretum, kad jie elgtusi su tavimi, nes jie elgsis butent taip, kaip tu apie juos galvoji ir kokio elgesio is ju tikiesi. Ta nuostata, sklindanti tavo maldos lauku veikia kita zmogu ir jis ima elgtis taip, kaip tu tikiesi.
Pvz.:Kai tik pasakai sau, kad kitas yra "blogis", tavo maldos laukas susisieja su jo energetiniu lauku ir ima veikti jo elgesi. Todel jis ima elgtis grubiai. Jis nera susisiejes su gilia dieviska energija ir jo ego yra silpnas ir pazeidziamas. Jis greitai perima ta vaidmeni, kurio tu isjo tikiesi.Zmoniu saveikos poveikis pastebimas visur. Zmones dalijasi nuotaikomis, jausmais. Viskas labai uzkreciama. Kai pazvelge i zmogu mes nusprendziame, kad jie yra per stori, per ploni, nevykeliai, negrazus ar prastai apsirenge, mes juk siunciame jiems sia minciu energija ir labai daznai jie pradeda apie save galvoti prastai. Mes generuojame energija, kuri gali buti pavadinta ne kitaip, o blogio energija. Taip veikia neigiamas maldos laukas.
Tai nejaugi mes turime nematyti dalyku tokiu, kokie jie yra is tikruju?
Zinoma, kad ne. Taciau pamate mes turime iskart pakeisti nuostata is "kas yra" i "kas galetu buti".Nors kitas zmogus ir piktas, ir neigia dvasini prada, JO AUKSTESNIS "AS" SUGEBA SUVOKTI SVIESA.
Veikdamas jo energijos lauka, toks tavo lukestis kilsteletu jo energija ir samone. Kad ir ka matytum,privalai visada prisiversti save sugrizti prie sios nuostatos.
Pyktis vilioja, nes jis isplecia musu ego ir tada mes atrodome labai svarbus ir stiprus. PRIVALAI BUTI ISMINTINGESNIS. Kol neismokai isvengti neigiamu minciu, nepasieksi stipresniu KURYBINES ENERGIJOS LYGIU.
Kai aptinkame savyje klaidinga modeli,pvz: pykti ar smerkima ir stengiames ji istaisyti, svarbu sio modelio neiskelti auksciau savo galimybiu. Jei apipilsime save pralaimejimo mintimis:"As neiveiksiu", "As nepakeisiu", tai reiks, kad mes ir vel melsimes, kad liktume tokie, kokie esame.
PRIVALOME LAIKYTIS VIZIJOS,KAD MUMS PAVYKS RASTI SAVYJE JEGU PAKYLETI SAVE IR IVEIKTI NEIGIAMUS MASTYMO MODELIUS.MES PATYS SAVO MALDOS ENERGIJA TURIM PAKYLETI SAVE.
Mes visi palaipsniui tampame stipresni ir, jei nevaldysime savo minciu ir lukesciu, galime pridaryti isties daug zalos.

Negalesime toliau plesti savo energijos lauko, kol nepripazinsime dakiniu egzistavimo.
Kai koks daiktas ar kelias pasirodo mums kiek sviesesnis nei kiti, arba kai knyga, regis, pati isoka mums i rankas, yra ne kas kita, o siu butybiu darbas.
Visose religijose, visose kulturose jos yra tokios pat, nesvarbu, kaip mes jas pavadinsime.
Kai kur yra vadinama angelais, taciau angelai ir dakines yra tos pacios butybes... ir jos veikia panasiai.
Visi zmones ims kur kas aiskiau suvokti ju buvima. Jei mes sugebesime nuosirdziai pripazinti jas, dakines mums atsiskleis kur kas labiau, nei dabar.
Reikia tiesiog pripazinti, kad jos egzistuoja. Viena yra manyti, kad dakines ir angelai yra nuostabios ,pasakiskos butybes, o stai TIKETIS JU PAGALBOS musu kasdieniniame gyvenime yra visai kas kita.
Mums reikia budriai sekti, kas atrodo sviesiau, o kas tamsiau.
Jei islaikysite auksta energijos lygi ir pripazinsite dakiniu egzistavima, tada ir sviesos kaita pastebesite lengviau.
MES VISI TURIME PO ANGELA SARGA IR JIS PADEDA MUMS NET TADA KAI JO NEPRASOME.

Plesdami savo maldos lauka grupe zmoniu gali kelti kitu zmoniu grupes energijos vibracijas, o tai savo ruoztu mazina baime tu, kurie siekia valdyti ir padeda oponentams rasti savyje drasos atremti daugumos spaudima ir issakyti savo nuomone.

Rytu religijos pabrezia samoninguma, lengvuma, vienumos su Visata pojuti, ego troskimu paleidima ir neprisirisima.

Islamas isskiria vienybes pojuti, atsirandanti pasidalinus sava patirtimi su kitais ir kolektyvines veiklos galia.

Judaizme itin ryski tradicijos savoka, isskirtinumo patirtis ir tai, kad kiekvienas atskiras zmogus yra labai svarbus zmonijos dvasingumo tobulinimui.

Krikscionybe pabrezia ideja, kad Dievas pasireiskia zmonese ne tik kaip stiprus zinojimas, jog ESI DIEVO DALIS, bet dar ir kaip AUKSTESNYSIS AS- tokiu budu ZMOGUS SAVE SUVOKIA KAIP PLATESNI,PASIKLIAUJANTI VEDIMU IR ISMINTIMI, KURIE KREIPIA JI VEIKTI, LYG JO AKIM ZVELGTU PATS KRISTUS,DIEVO SUNUS.

Gimsta naujas supratimas , kokia galinga gali buti malda, kai susijungia pakyleti visu besimeldzianciu energijos laukai.

Reikia tiesiog PATIKETI, kad atsitiks tai, ko nori ir tai vyksta savaime.Mielieji, siandiena,kovo 11diena- SEKMINES, Sventosios Dvasios atsiuntimo diena.
Ji sutampa ir su nuostabia menulio faze , kuri tokia diena byloja apie Maldos galia, Zodzio magiska vyksma.
Lai cia perteiktos zinios taps mano MALDA uz jus visus ir mane pacia.

Nuostabu , jei tokia diena pasimelsime uz nuostabu Pasauli, Motina Zeme ir musu pasirinkima - BUTI CIA IR DABAR.

SU MEILE IR DEKINGUMU
SIRDIES SVIESOJE

 Rajana ~
 2008-05-11 01:44


tesinys -3 pakopa
Pagrindine trecios pakopos reiksme yra ta, kad mes galime daryti itaka kitu zmoniu laukams, padidindami ju vibracijas, pakyledami juos i aukstesni samones lygi, o tada jie patys savarankiskai gali susivokti.Musu laukas gali sklisti gana toli ir mes galime ji nustatyti aplinkiniu pakylejimui- net ir tais atvejais, kai neturime su jais tiesioginio rysio, nematome ju veidu.Tai galima daryti vien vizualizacijos ir tikejimo, kad tai vyksta pagalba. Tai darydamas zmogus neturi siekti valdyti kitu- nes gausi atvirkscia rezultata.
Mes valdome savo samone ir bet kuria akimirka galime pasitraukti nuo kitu- atsijungti ir mastyti savarankiai.
Zmonijos progreso variklis- gana didele zmoniu grupe, galinciu nusviesti ryskesniu meiles lukescio spinduliu likusi zmonijos lauka.Sios pastangos deka sukuriamas aukstesnes energijos lygis, kuris ikvepia kitus siekti aukstesnio potencialo realizavimo.

IS ZMOGAUS I ISORE SKLINDANCIOS ENERGIJOS "PRIRAKINIMO" BUDAI

Reikia ismokti stabilizuoti savo energijos srauta, kad jis sklistu i aplinka tolygia, galinga jega, nepriklausomai nuo to,kokioje aplinkoje atsidurtum.
Idealiu atveju sios pakopos veikia sitaip: tavo maldos energija prasideda tavo dieviskame AS, skleidziasi i aplinka,sukeldama ivykiu kuriu tikiesi sinchroniskuma, ir pakyleja visu aplinkiniu zmoniu, prie kuriu ji prisiliecia samone. Tokiu budu pagreiteja paslaptigoji musu gyvenimo evoliucija ir musu individualios misijos sioje planetoje suvokimas.
Deja,siame kelyje mes neisvengiame kliuciu, issukiu, kelianciu baime, kuri veda abejones link ir del to krenta energijos lauko lygis. Dar blogiau: si baime gali paskatinti kurti neigiamus lukescius, kurie gali imti realizuotis tikroveje. Reikia ismokti "prirakinti" auksta savo energijos lygi, kad nuolat butum sioje busenoje.
Baime yra pavojinga tuo, kad daznai prie musu priselina nepastebimai ir subtiliai. Dazniausiai bijome nesekmes, savo bei seimos gedos, netekti laisves, mylimo zmogaus ar gyvybes. Sunkiausia , kad toji baime daznai virsta pykciu, kuri mes naudojame savo jegoms didinti ir kautis su tuo, kas kelia baime.
Ar baime jauciame , ar pykti-turime suprasti, kad sios emocijos kyla is vieno saltinio- tu musu gyvenimo aspektu, kuriu mes laikomes stipriai isikabine.
Jei baime ir pyktis kyla is rupescio kazko neprarasti , vadinasi, siu neigiamu emociju isvengsime ismoke neprisiristi.
Mes turime tiketis ivykiu ir izvalgu, padesianciu siekti tikslo ir tuo pat metu- atsiriboti nuo visu imanomu rezultatu. Neprisiristi prie kito zmogaus elgesio stereotipo. NEPRISIRISIMAS-DIDZIOJI BUDDOS ZINIA.
Bet kaip mums gali nerupeti , kas mums atsitiks?
Tai nereiskia , kad turi nerupeti. Reikia neprisiristi prie rezultato. Tai , ka gyvenime gauname, visada truputi skiriasi nuo to, ko trokstame. Buti neprisirisusiam reiskia suvokti, kad bet kuriame ivykyje ar veiksme slypi aukstesnis tikslas. PRIVALOME SIEKTI POZITYVIO PRASMES VISUR IR VISAKAME.
Ismoke neprisiristi galime islaikyti auksta savo energijos lygi ir taip isvengti ypac neigiamu ivykiu.
Jei nuolat busime stiprus, teigiamai nusiteike, ims vykti stebuklai ir tada nesvarbu, kokio rezultato mes tikejomes.
Jeigu mus istinka bedos, tai reiskia kad praeityje mes praziopsojome kokia nors sinchroniskumo mums duota galimybe to isvengti.
Zmogus neturi jaustis del to kaltas. Ypac kai eina kalba apie ligas ir kitas bedas. Jokios kaltes cia nera. Mes visi stengiames kaip ismanydami. Bet tai yra tiesa , su kuria zmogus privalo susitaikyti, jei jis nori didinti savo maldos lauko energijos lygi. Islaikyti savo energijos lauka kaip imanoma stipresni. O tam reikia NUOSIRDAUS IR STIPRAUS TIKEJIMO, kad busime isgelbeti nuo bedu. Tikejimas, kad visada sulauksime pagalbos, suteikia mums jegu. O tai savo ruostu padeda sukurti stipru auksto vibraciniolygio energijos lauka.
Zmogus turi tiketi, jog sinchroniskumo procesas visuomet pades isvengti bedu, kad mes isanksto zinosime, kur ir kaip zengti, nes tai musu likimas. Jei tuo tikesime, anksciau ar veliau tai taps tikrove visai zmonijai.
Visi didieji mistikai teige, jog svarbu veikti visiskai pasikliaujant tikejimu.

PAPILDYMAI IR PAAISKINIMAI APIE PAKOPU IVALDYMA

Pakvepuokite geliu energija. Savo lauke suformuokite ketinima, kad pasipildote ju energijos.
IKVEPKITE APLINKOS GROZI IR ISIVAIZDUOKITE ENERGIJA PLUSTANCIA I TAVE.
Kur kas lengviau pakelti savo energijos lygi, kai visi dalijasi savo energija, taip formuodami aukstesnio energijos potencialo lauka, kurdami aukstesnes kulturos lygi.
Ivaldzius pakopa, zmogaus energija sklinda toliau ir tampa stipresne. Tai vyksta todel, kad kai zmogus pakyleja savo energijos lygi, kviecia i savo gyvenima sinhroniskus ivykius, pakyleja kitus ir uztvirtina savo energija neprisirisdamas ir tikedamasis, jis SUAKTYVININA DIEVISKAJI PLANA.O kuo daugiau mastai ir veiki pagal dieviskaji sumanyma, tuo daugiau energijos igyji. Zmoguje visada veikia tam tikras saugiklis. Dievas niekada nenutrauks energijos tiekimo, jei gyveni dermeje su Visatos istatymais.


KAIP PASIUSTI SAVO MALDOS LAUKA I PRIEKI,KAIP NUSTATYTI JI IR PADIDINTI ENERGIJA IR SINCHRONISKU IVYKIU SRAUTA SAVYJE IR KITUOSE

Savo energijos lauka dar labiau ispleti, kai ne tik vizualizuoji savo lauka pakyledamas aplinkinius zmones i aukstesnes vibracijas ir taip padidindamas ju nuojauta, bet kai tai darai tvirtai tikedamas, kad visu-tavo ir aplinkiniu - nuojauta veda idealios dvasines kulturos link. Kai ivaldysi sia pakopa, padesi zmonems surasti ju pavciu vaidmeni siame etape.
Visas musu gyvenimas visu pirma turi buti skirtas dvasinei evoliucijai... egzistencijos paslapciai....gyvenimo srautui.
Privalu iveikti inercija, kuri traukia mus i materialius rupescius ir susitelkti i pati gyvenimo procesa, stebeti, kas vyksta su tavimi.
Zinios kurlink turi vystytis zmonija, praplecia kiekvieno zmogaus maldos lauka ir suteikia jam jegos. Kai savo viduje susisieji su dieviska energija, ispleti savo lauka, skatinanti sinchroniskus ivykius ir pakylejanti aplink esancius. Tu gali didinti lukescius, nes zinai, kuria kryptimi tave nesa evoliucija. Zinoma , jei lieki istikimas sau ir isvengi baimes ir neapykantos.
MALDOS laukas gali tapti dar galingesnis.
Pyktis- nesamoninga programa. Reikia su tuo susitvarkyti.Buk sau nuolaidesnis, nes jei kaltinsi save, tai neteisingai veiks tavo maldos laukas ir tau nepavyks pasitaisyti.Bet is kitos puses, negali ignoruoti sio pykcio. Tiesiog zinok apie sia savo problema, lik samoningas ir tuo pat metu pakylek savo maldos lauka taip, kad pajegtum atsikratyti senojo pykcio modelio.
Jei leisi prasiverzti pykciui, nuslopinsi savo energija. Privalai netureti priesu.
Ir atmink- butinai SULAUKSI PAGALBOS!
Bijoti yra normalu. Tik reikia pasistengti islaikyti teigiamo rezultato vibracija. Baime prisauks arciau dakines (t.y.pagalba)
Baime visada priartina sias sarges, jei zinoma, islaikomas tikejimas. O stai neapykanta- jas atitolina.Kad ir kokia jega suteiktu pyktis, naturali baime tam neprilygsta.
Kiekviena musu mintis arba lukestis kitu zmoniu atzvilgiu atsispindi musu maldose, maldos lauke ir pasiekia tuos zmones. Zmoniu mintys susisieja- jos kaip ir lukesciai, daro itaka kitiems ir jie ima galvoti ir jausti ta pati, ka ir mes.


Musu maldos laukas nuolat veikia tikroveje, transliuodamas i aplinka musu lukescius. Poveikio gali sulaukti beveik akimirksniu. Laimei, neigiamu lukesciu laukas nera toks stiprus, kaip teigiamu. Pasirinkes negatyva, zmogus kaipmat atsisieja nuo aukstesniu energiju, bet vistiek daro itaka aplinkai. Apie tai byloja musu tikejimo auksine taisykle:"ELKIS SU KITU, KAIP NORI, KAD ELGTUSI SU TAVIMI"
Isgirdus sia taisykle, galima pagalvoti, kad tai principas, nurodantis, kaip sukurti geresne visuomene. Tai etine nuostata. Kitas sios taisykles poveikis- dvasinis, energinis, karminis. Svarbu laikytis sios taisykles, nes ji veikia mus asmeniskai.
Issamesnis sios taisykles paaiskinimas: elkis su kitais taip, kaip noretum, kad jie elgtusi su tavimi, nes jie elgsis butent taip, kaip tu apie juos galvoji ir kokio elgesio is ju tikiesi. Ta nuostata, sklindanti tavo maldos lauku veikia kita zmogu ir jis ima elgtis taip, kaip tu tikiesi.
Pvz.:Kai tik pasakai sau, kad kitas yra "blogis", tavo maldos laukas susisieja su jo energetiniu lauku ir ima veikti jo elgesi. Todel jis ima elgtis grubiai. Jis nera susisiejes su gilia dieviska energija ir jo ego yra silpnas ir pazeidziamas. Jis greitai perima ta vaidmeni, kurio tu isjo tikiesi.Zmoniu saveikos poveikis pastebimas visur. Zmones dalijasi nuotaikomis, jausmais. Viskas labai uzkreciama. Kai pazvelge i zmogu mes nusprendziame, kad jie yra per stori, per ploni, nevykeliai, negrazus ar prastai apsirenge, mes juk siunciame jiems sia minciu energija ir labai daznai jie pradeda apie save galvoti prastai. Mes generuojame energija, kuri gali buti pavadinta ne kitaip, o blogio energija. Taip veikia neigiamas maldos laukas.
Tai nejaugi mes turime nematyti dalyku tokiu, kokie jie yra is tikruju?
Zinoma, kad ne. Taciau pamate mes turime iskart pakeisti nuostata is "kas yra" i "kas galetu buti".Nors kitas zmogus ir piktas, ir neigia dvasini prada, JO AUKSTESNIS "AS" SUGEBA SUVOKTI SVIESA.
Veikdamas jo energijos lauka, toks tavo lukestis kilsteletu jo energija ir samone. Kad ir ka matytum,privalai visada prisiversti save sugrizti prie sios nuostatos.
Pyktis vilioja, nes jis isplecia musu ego ir tada mes atrodome labai svarbus ir stiprus. PRIVALAI BUTI ISMINTINGESNIS. Kol neismokai isvengti neigiamu minciu, nepasieksi stipresniu KURYBINES ENERGIJOS LYGIU.
Kai aptinkame savyje klaidinga modeli,pvz: pykti ar smerkima ir stengiames ji istaisyti, svarbu sio modelio neiskelti auksciau savo galimybiu. Jei apipilsime save pralaimejimo mintimis:"As neiveiksiu", "As nepakeisiu", tai reiks, kad mes ir vel melsimes, kad liktume tokie, kokie esame.
PRIVALOME LAIKYTIS VIZIJOS,KAD MUMS PAVYKS RASTI SAVYJE JEGU PAKYLETI SAVE IR IVEIKTI NEIGIAMUS MASTYMO MODELIUS.MES PATYS SAVO MALDOS ENERGIJA TURIM PAKYLETI SAVE.
Mes visi palaipsniui tampame stipresni ir, jei nevaldysime savo minciu ir lukesciu, galime pridaryti isties daug zalos.

Negalesime toliau plesti savo energijos lauko, kol nepripazinsime dakiniu egzistavimo.
Kai koks daiktas ar kelias pasirodo mums kiek sviesesnis nei kiti, arba kai knyga, regis, pati isoka mums i rankas, yra ne kas kita, o siu butybiu darbas.
Visose religijose, visose kulturose jos yra tokios pat, nesvarbu, kaip mes jas pavadinsime.
Kai kur yra vadinama angelais, taciau angelai ir dakines yra tos pacios butybes... ir jos veikia panasiai.
Visi zmones ims kur kas aiskiau suvokti ju buvima. Jei mes sugebesime nuosirdziai pripazinti jas, dakines mums atsiskleis kur kas labiau, nei dabar.
Reikia tiesiog pripazinti, kad jos egzistuoja. Viena yra manyti, kad dakines ir angelai yra nuostabios ,pasakiskos butybes, o stai TIKETIS JU PAGALBOS musu kasdieniniame gyvenime yra visai kas kita.
Mums reikia budriai sekti, kas atrodo sviesiau, o kas tamsiau.
Jei islaikysite auksta energijos lygi ir pripazinsite dakiniu egzistavima, tada ir sviesos kaita pastebesite lengviau.
MES VISI TURIME PO ANGELA SARGA IR JIS PADEDA MUMS NET TADA KAI JO NEPRASOME.

Plesdami savo maldos lauka grupe zmoniu gali kelti kitu zmoniu grupes energijos vibracijas, o tai savo ruoztu mazina baime tu, kurie siekia valdyti ir padeda oponentams rasti savyje drasos atremti daugumos spaudima ir issakyti savo nuomone.

Rytu religijos pabrezia samoninguma, lengvuma, vienumos su Visata pojuti, ego troskimu paleidima ir neprisirisima.

Islamas isskiria vienybes pojuti, atsirandanti pasidalinus sava patirtimi su kitais ir kolektyvines veiklos galia.

Judaizme itin ryski tradicijos savoka, isskirtinumo patirtis ir tai, kad kiekvienas atskiras zmogus yra labai svarbus zmonijos dvasingumo tobulinimui.

Krikscionybe pabrezia ideja, kad Dievas pasireiskia zmonese ne tik kaip stiprus zinojimas, jog ESI DIEVO DALIS, bet dar ir kaip AUKSTESNYSIS AS- tokiu budu ZMOGUS SAVE SUVOKIA KAIP PLATESNI,PASIKLIAUJANTI VEDIMU IR ISMINTIMI, KURIE KREIPIA JI VEIKTI, LYG JO AKIM ZVELGTU PATS KRISTUS,DIEVO SUNUS.

Gimsta naujas supratimas , kokia galinga gali buti malda, kai susijungia pakyleti visu besimeldzianciu energijos laukai.

Reikia tiesiog PATIKETI, kad atsitiks tai, ko nori ir tai vyksta savaime.Mielieji, siandiena,kovo 11diena- SEKMINES, Sventosios Dvasios atsiuntimo diena.
Ji sutampa ir su nuostabia menulio faze , kuri tokia diena byloja apie Maldos galia, Zodzio magiska vyksma.
Lai cia perteiktos zinios taps mano MALDA uz jus visus ir mane pacia.

Nuostabu , jei tokia diena pasimelsime uz nuostabu Pasauli, Motina Zeme ir musu pasirinkima - BUTI CIA IR DABAR.

SU MEILE IR DEKINGUMU
SIRDIES SVIESOJE

 Rajana ~
 2008-05-11 01:44


Dekoju ,Rajana.
 Violeta ~ Kaunas
 2008-05-10 15:57


3 pakopa
KAIP SAVO MALDOS LAUKU GALI KELTI KITO ZMOGAUS ENERGIJOS LYGI BEI VIBRACIJAS

Kiekvienas zmogus turi aukstesne asmeninio AS israika. Jei kalbedami su zmogumi krepsimes i ta aukstesni lygi, musu energijos pakyles ta zmogu i aukstesni samones lygmeni. Reikia tiketi, kad musu maldos laukas,sklisdamas tolyn, gali kelti kito zmogaus vibracijas.Tokiu budu galime veikti kita zmogu is toli, net jei nematome jo veido.Tam, kad ivykdytume 3 pakopa, privalu samoningai vizualizuoti savo energija plustant i kiekvieno salia taves esancio zmogaus lauka, ji pildant ir pakylejant. Tuomet ir sie zmones pasauli ima regeti panasiai, kaip ir tu. Sulauke sio efekto, jie gali truputi nurimti ir skirti demesio sinchroniskumui. Taip nustacius savo lauka, tampa lengviau pastebeti auksciausiojo AS suvokima tavo pasnekovu veiduose.
 Rajana ~
 2008-05-09 11:37


2 pakopa
Energijos lauko nustatymas
Kai ismoksti skleisti energija, privalu nustatyti si savo energijos lauka konkreciam efektui.
Maldos lauka galima nustatyti taip, kad jis veiktu skiringais budais. Tai atliekama LUKESCIU PAGALBA. Pirmas lukestis, kad energija ims teketi is taves. Kitus lukescius galite nustatyti su nuosirdziomis pastangomis.
Neturi buti pykcio ir baimes, nes energijos lygis kris.
Kuo aukstesnis energijos lygis, tuo greiciau pildosi lukesciai. Jei ko nenori, bijai-netrukus su tuo susidursi ir t.t. Laimei, vos mums pasidavus pykciui ar baimei energijos lygis krenta, nes mes prarandame rysi su dieviskumu ir nebeskleidziame meiles. Bet baimes vibracijos yra labai stiprios, todel butina ismokti valdyti savo lukescius ir samoningai palaikyti savo maldos lauko lygi.
Pvz.galite nustatyti savo maldos lauka i sinchroniskuma. T.y. sinchroniskai ivykiu eigai-kad nuojautos ir sutapimai padetu.
Pirma reik isitikinti, kad iki galo atlikai pirmaja pakopa. Turi aiskiai jausti kylancia energija,kylancia tavyje ir plustancia i isore.Pasakyk sau, kad sis srautas lieka pastovus. Tada privalai samoningai nusiteikti, kad maldos laukas tolygiai pasiskirstytu aplink tave, privalai islaikyti BUDRU LUKESTI. Sinchroniskumo lukesti. Turi nuolat palaikyti tokia busena, kai budriai seki aplinka ir ieskai tos paslaptingos zinios, padesiancios pasiekti keliones tiksla. Ivykiai ir taip klostysissinchroniskai, nepriklausomai nuo to, ka darai, bet tikedamasis tu gali pakelti ivykiu dazni.
Jei nori sukurti tinkama maldos lauka sinchroniskiems ivykiams skatinti, privalai pasiekti tam tikra samones busena. Apie sinchroniskuma lengva galvoti protu, bet kol nepasieksi tam tikros samones busenos , kai maldos laukas gali buti efektyvus, tol ivykiai klostysis chaotiskai, sen bei ten zybtelint retiems sinchroniskumo atvejams, bet bendra krypti tu prarasi.
Vienintelis budas palaikyti nuolatini sinchroniskumo lygi- nuolat islaikyti bukle, kai tavo maldos laukas pakreipia ivykiu srauta taves link. Tai SAMONINGO BUVIMO BUSENA.
Reikia tiesiog sustoti ir priminti sau apie nuolatini budruma. Reikia vizualizuoti, kaip energija sklinda is kuno i isore ir is ten atnesa pacias tikamiausias nuojautas, reikalingiausius ivykius.
Butina,kas akimirka tiketi, kad tie ivykiai ivyks. Musu maldos laukas nes mums sinchroniskus ivykius tol, kol busime BUDRUS , kol samoningai ju tikesimes ir busime pasiruose kas akimirka juos priimti. Kaskart susivokes, kad pamirsai apie toki budruma, privalai atkurti sia bukle.
Kuo ilgiau islaikysi tokia samones busena, tuo labiau dides sinchroniskumas. Laikui begant, samoningas budrumas taps iprasta busena tavo gyvenime.Kaip antroji musu prigimtis. Sia busena tikrinti ir koreguoti kasryt, tebus ji rutina, kaip apsirengimas.
Tokia samones busena, kai esi nuolatiniame sinchronisku ivykiu laukime, turi buti siekiamybe.
Jei protas pradeda bijoti ir kurti vizijas, kuriose viskas blogai baigiasi- privalai jas sustabdyti, nerutuliuoti mintyse ivykiu toliau, o kreipti mintis kita - pozityvia linkme.
Reikia susivokti, sustabdyti vaizduote ir pakeisti ja kita ir pastaraja vizija palaikyti mintyse.
Mes galime kurybiskai keisti savo gyvenima, tiki tuo ar ne. Privalome pabusti ir suvokti, kad savo energetiniame lauke mes sukuriame lukesti- realu daikta, nepriklausomai nuo to, ar ji sukurei is baimes ar tikejimo.
Kuo aukstesnis maldos lauko lygis, tuo greitesnes aplinkos reakcijos. Jei laikysime savo energetini maldos lauka gana aukstame lygyje, rezultatu sulauksime gana greitai, net jei baimes vaizdinys kuri laika numusa lauko lygi.
Svarbiausia nuolat suvokti, jog mintyse suktusi pozityvus poziuris i gyvenima, o ne baimiu sukurti lukesciai. Stai kodel Antroji pakopa yra tokia svarbi. Jei palaikysime savyje SAMONINGO BUDRUMO BUSENA, t.y. tikesimes sinchronisku teigiamu ivykiu, kuriu mums labiausiai reikia.
Vos tik issiaiskinsime pagrindini sio gyvenimo etapo klausima, labai greitai sulauksime minties arba nuojautos, nukreipiancios teisingo atsakymo link.
Gali buti, kad mintyse iskils vaizdas, bylojantis, kur eiti, ka daryti, ka ir kam pasakyti. Jei viskas klojasi gerai ir mes nenukrypstame nuo parodyto kelio, susiduriame su tam tikrais sutapimais, atsakanciais i musu uzduota klausima. Siu sutapimu virtine,t.y. sinchroniskumas, veda mus gyvenimo keliu ir- neisvengiamai- naujo klausimo link.
Maldos lauko pagalba (tikintis) galima paskatinti sinchroniskuma. Isliekant budriu ir tikintis netrukus prasidesiancio proceso:suformulaves tam tikra klausima, tikekis gauti atsakyma, nuojauta, paskui sek ja ir ieskok sutapimu. Taigi, PRIMINK SAU , kad turi tiketis, likti BUDRUS, ir jei toks isliksi, tavo energija pakvies sinchroniskumo srauta.
 Rajana ~
 2008-05-09 10:44


MALDOS LAUKAS IR DARBAS SU JUO

1pakopa
Didesnio energijos tekejimo palaikymas

Kvepuoti aplinkos groziu, kad suzadinti pakyletumo busena. Ikvepe energija samoningai laikykit ja aukstesniame lygyje.
Tai turi buti atliekama ir pasirupinant, kad tolesni veiksmai nezlugdytu jusu energijos lauko iskart po to, kai jus ji padidinot.
Gyvenimo budas turi palaikyti auksta energijos lygi. Privaloma buti harmoningu,t.y. gyventi kaip isminciui.
Auksto energijos lauko nuolatinis palaikymas neimanomas zmogui vartojant negyva maista. Jei keliame savo energijos lygi ir tuo pat metu valgome maista, kuris naikina sia energija- nieko nepasiekiame.
Turime teisingai ivertinti ivairias energijos rusis, kurias isileidziame i savo energetini lauka, ypac- maisto energija.
Mes esame energetines butybes ir nuolat vibruojame tam tikro aukscio dazni. Visos ligos yra ne kas kita, kaip vibracines energijos nuosmukio rezultatas.
Musu energijai nukritus iki tam tikro laipsnio, isijungia naturalios sio pasaulio jegos, skirtos musu fiziniams kunams naikinti.
Suvalgytas ir suvirskytas maistas palieka likucius ir slakus.Priklausomai nuo maisto rusies likuciai buna rugstiniai ir sarminiai. Sarminiai gali but lengvai pasalinami naudojant mazai energijos. Taciau rugstines atliekas kraujo ir limfos sistema perdirba sunkiau, todel jos yra kaupiamos musu audiniuose kaip zemos vibracijos kristaliniai junginiai, sudarantys kamscius ir blokus, trikdancius bendra lasteliu vibracija.
Kuo daugiau organizmas sukaupia tokiu rugstiniu atlieku, tuo placiau po ji pasiskirsto rugstine terpe ir pritraukia mikrobus, kurie ja turi sunaikinti.
Zmoniu ligos yra tokiu mikrobu ataku rezultatas.
Nuo maisto, kuri valgome, priklauso musu kuno terpe- rugstine ar sarmine. Maistas paliekantis rugstines terpes atliekas, paprastai buna sunkus, perkeptas, perdirbtas ar saldus: mesa, miltiniai patiekalai, kepiniai, alkoholis, kava ir saldus vaisiai.Sarminiai yra sviezesni, zalesni, gyvesni pvz: sviezios darzoves ir ju sultys, lapines darzoves, ugliai, avokadai, pomidorai, greifrutai, citrinos.

Mes galime dar labiau t.y. visiskai atsiverti vidiniam energijos saltiniui, kelianciam energija vis auksciau.
Pabudus is miego, reikia pazadinti kuna ir pripildyti energijos, o tik po to imtis ko nors kito.
1. Kojos placiai ,rankos ant klubu.
2.Suglausti kojas ir iskelti rankas.Vienu judesiu kilsteleti kuna ir pasistiebus suglausti delnus. Reikia isitikinti ar visas kunas yra atviras energijai. Ar jis pakankamai energingai juda, arnaudojamos skirtingos raumenu grupes.
Reikia sujudinti kiekviena raumeni kasryt, pradedant nuo centro-vieta siek tiek auksciau nuo bambos.Jei demesi sukaupsi siame taske is pradziu ir judesi nuo sio tasko isores link, raumenys judes koordinuotai. Galima israst savus judesius. Kunas pats zino, kaip judeti, kad pasalinti individualius blokus.
Pradeti pamazu, paklustant pagrindiniams principams. Jei judesiai eina is kuno isores centro link ir tiki, kad i kuna taip iplaukia energija, kaskart judejimas taps lengvesnis ir grakstesnis. Tam, kad pasiekti tobuluma, privalu atverti dieviska energija slypincia viduje.

ENERGIJOS DIDINIMAS

Patarimai:
*Nusiraminti,tada pazvelgti i aplinka. Turime samoningai susisieti su dieviskumu, slypinciu musu viduje. Sio rysio lygis nustatomas pagal tai, kaip tu suvoki grozi (grozio suvokimu).Nuolat saves klausti:Ar graziai viskas atrodo? Nepaisant to, kaip viskas atrodo is pirmo zvilgsnio, visada galima surast kazka grazaus, jei stengiames. Tai, kiek gauname dieviskos energijos, parodo musu grozio suvokimo lygmuo.
**Atkure si rysi ir pajute dieviska energija savyje imame giliau suvokti. Imama suvokti aplinkos daiktu formos ir spalvu unikalumas.Galima ikvepti dar daugiau energijos. Sventos energijos saltinis aktyvuojasi, kai susisiekiame su dieviskuoju "AS".Visa aplinka grazi ir unikali, ir mes ja galime pastebeti tik atsivere savo vidinei dieviskai energijai.
***Susitelke i grozi ikvepkite sios energijos i save.
****Stebekite kvepavima ir tai, kaip keiciasi aplinkos grozio suvokimas.

Gebejimas suvokti grozi yra pirminis matas,rodantis, kad i jus plusta dieviska energija. Yra dar keli pozymiai:
-pasijusite lengvesnis.Tekedama jumis energija jus pakyles: pasijusite lyg keliamas uz virsugalvio plonu siulu.
-pagiles ismintis, imsite placiau suvokti kas esate ir ka veikiate.-nuojauta ir sapnai ims rodyti tolesni gyvenimo kelia.
Visada stengtis islaikyti tiesia nugara. Kai truksta energijos neprisimenama savo sapnu.
Privaloma nuolat islaikyti pakyleta energijos srauta. Tam reikia naudotis savo LUKESCIU GALIA, SAVO MALDOS GALIA. Turi buti samoningas savo lukesciuose . Tai vienintelis budas, leidziantis islaikyti energijos srauto lygi. Privalu ismokti TIKETIS tokio energijos srauto ir daryti tai tikslingai ir samoningai.
Pakvepavus aplinkos groziu, reikia tiketis, kad energija, kuri jus pripilde, sruva is taves visomis kryptimis i isore. Isivaizduok,(vizualizuok) kaip tai turetu vykti.
Apie nepakitusi energijos lauka bylotu nepakites aplinkos grozio ryskumas, spalvos ir formos.Be to jauti, kaip energija patenka ir issispinduliuoja.
Dar vienas aukstas energijos lygio matas- MEILES JAUSMAS.
Imama jausti meile.Privaloma ja jausti nuolat, spinduliuojant energija i aplinka. Tai gyvenimas nuolatineje meiles busenoje.
Privalu tiketis, jog dieviska energija iteka ir isteka is jusu kaip is perpildyto puodelio.Ir pasistengti samoningai islaikyti sia busena.

LUKESCIAI yra raktas, atrakinantis duris i sia patirti. Isivaizduokite, kad tai vyksta, tikekite, kad si busena lydes jus visose gyvenimo situacijose. Tokie lukesciai turi buti skatinami ir formuojami kiekviena diena.

Pradedant diena, sujudinantkuna, reikia tiketis, kad energija ims plusti nedelsiant!
Energijos pasipildymui skirti laiko kiekviena diena. Kuno judesiu zadinti energija. Vizualizuoti energijos srauta, plustanti i tave ir pajusti, kaip jis is taves issispinduliuoja i isorini pasauli.

Tai informacija apie pirmaja pakopa is keturiu, kuri parengta pagal Dzeims Reidfild knyga "Sambalos paslaptis"
Dekoju Renatai G. , kuri ja parenge ir sutiko pasidalinti su kitais.
 Rajana ~
 2008-05-08 20:32


"Malda- ne tuscias senuciu uzsiemimas. Teisingai suvokiant ir naudojant tai galingas veiksmo instrumentas"
Mahatma GANDI

Siandiena , balandzio 6d, Sviesos Seima kvieciama i pasauline meditacija, kuri visumoje , del skirtingo laiko, vyks visa diena. Si meditacija- pagal MOZES KODA "As Esu kas ESU".
Norintiems ir galintiems visa informacija adresu:
http://www.mosescode.earthsky.ru
http://www.mosescode.earthsky.ru/vigil.html

Su Meile ir Dekingumu
Sirdies Sviesoje
 Rajana ~
 2008-04-06 18:59


Om Namah Sivaja ....Siandien yra Babadzi pranasyste ...Pamirskite praeiti ir ateiti ,palikite visas kitas mintis ir melskites susikaupe protu ir siela ,pilnai pasitikekite Dievu..Malda vienintele apsauga ir issigelbejimas ....
http://www.sirius-ru.net/archives/2008/2008-02-01.htm
 Violeta ~
 2008-01-31 11:52


Aciu Violeta, Rasa, Gile uz kryptingus pasisakymus - tai dar vienas zingsnelis i prieki :)
 Jolanta ~
 2008-01-23 16:12


Atsiprasau, atsiusti el pastu paskaitu nera galimybes.
 Rasa ~ rasaleks@yahoo.com
 2008-01-23 01:15


Biblijoje sakoma, kad pirma visu darbu turi buti malda. Ta prasme, pirma VISU DARBU. Teko klausyti Sergejaus Sidlovskio paskaitu..Jis dalinasi savo asmenine patirtimi ir sako, kad jo yvenimas visiskai pasikeite, kai jis rado asmenini rysi su Dievu, kai pradejo su juo BENDRAUTI. Tam jis eme keltis penkta valanda ryte, nes jo kaip pamokslininko dienotvarke yra labai itempta. Tai padaryti jam buvo be galo sunku, o jam padejo..jo draugai, su kuriais jis sutare, kad skambins vienas kitam ir zadins maldai. Is pradziu taip anksti keltis jam buvo baisiai sunku, net pats nesuprasdavo ar dabar meldziasi ar miega, taciau po kurio tai laiko jo gyvenimas visiskai pasikeite. Nes jis bendravo su paciu Kureju, tai jau tapo jo asmeninis rysis su Juo. Pasikeite ir jo draugu gyvenimas. Galu gale ji netik pradejo visur kviesti pamokslauti, bet eme platinti jo kompaktus, juos zmones dovanojo vieni kitiems. Turiu keleta Sergejaus pamokslu, jeigu kam idomu, galiu atsiusti i el. pasta.
 Rasa ~ rasaleks@yahoo.com
 2008-01-23 00:30


Mokslininkai tyrinejo maldu itaka zmonems su sveikatos sutrikimais.Tyrimai parode ,kad ligoniai ,uz kuriuos kiti nuolat meldesi ,turejo maziau komplikaciju ir gijo greiciau,nors jie patys nezinojo ,kad uz juos buvo melstasi.Tai negincijamas irodymas,kad maldu galia tikra.Bet tai dar ne viskas.Anot mokslininku ,efektyviausios maldos buvo tos ,kurios formuojamos ne kaip prasymas ,bet kaip teigimas.Jie istyre du maldu tipus.Pirmuoju zmones prase Dievo ar Apvaizdos padeti ligoniui.Antruoju zmones teige tikintys ,kad Dievas pades ligoniui.Apciuopiate skirtuma?
Malda ,kuria zmogus kreipiasi iDieva su prasymu isiterpti,isreiskia poziuri ,kad Dievas gali isiterpti,bet tik tuo atveju,jei Jis nuspres patenkinti musu prasyma.Kita maldos forma teigia,kad Dievas pasirenges padeti ir nori padeti ,bet egzistuoja tam tikri zmogaus egzistencija reguliuojantys desniai,todel noro ispildymas priklauso nuo musu tikejimo ,kad tai imanoma ,laipsnio.Vadinasi,malda yra zodine musu tikejimo israiska.Sie tyrimai parode ,kad pastarasis maldos tipas efektyviausias.
Visos zinomiausios Biblijos maldos yra ne prasymai ,o teigimai .Kad ir "Teve musu "Joje sakoma;"Tavo valia kaip danguje ,taip ir ant zemes .Kasdienines duonos duok mums siandien ir atleisk mums musu kaltes..."Joje nemaldaujama:"Gal galetumete gauti siek tiek maisto?Gal gali mums atleisti ?"Malda teigia ,kad sie dalykai netrukus ivyks,ir tikedami tuo ,mes gauname tai.
Kai kurie mokslininkai daro prielaidas ,kad sie atradimai veda prie isvados ,jog yra dalyku ,turinciu gilia prasme kiekvienam gyvam zmogui.Jie masto taip: jei musu lukesciai ,musu tikejimu gristos prielaidos suteikia maldai galios,vadinasi,kiekvienas musu nuolat spinduliuoja maldos energijos jega i aplinka ,nepriklausomai nuo to, suprantame mes tai ar ne.
Jei malda yra teigimas ,gristas musu lukesciais ,musu tikejimu,vadinasi ,visi musu lukesciai igyja maldos galia.Tai reiskia ,kad mes nuolat meldziame sau ir kitiems tam tikros ateities ,tik to nesuvokiame.
Mokslas dabar patvirtina ,visu religiju ir ezoteriniu mokymu teiginius ,tvirtinancius ,kad visi mes formuojame savo gyvenima mintimis ir dvasiniais veiksmais.Ko vertas vien posakis apie garstycios seklos dydzio tikejima ,galinti nuversti kalnus.O gal sis gebejimas ir yra tikrosios gyvenimo sekmes paslaptis ,tikrosios bendrystes kurimas?
J.Redfield "Sambalos Paslaptis"
 Violeta ~
 2008-01-22 13:13


Arturai,paprasiau Filosofo ,kad pakartotu to filmo atsisiuntima....dabar lauksim jo atsakymo...
 Violeta ~
 2008-01-22 11:01


Violetos anksciau skelbtame linke:
http://hosted.filefront.com/filosofas/ deja jau nebera filmo "Atsisveikinimas su Tevu Stanislovu"... taip ir nespejau jo atsisiusti... Gal galetumete vel ta filma patalpinti internete atsisiuntimui?
 Arturas ~
 2008-01-21 19:29


šiuo metu bandau atrasti, suvokti.. štai yra visos šviesos Asmenybės: Buda, Krišna, Jėzus Kristus, Mergelė Marija..Dievas Tėvas... visi žmonės išpažistantys savąjį tikėjimą šlovina kiekvieną iš šių asmenybių...
ir mes visi šio pasaulio vaikai :) broliai .. seserys :)
kokia malda turėtų būti.. kaip kreiptis į šią visumą??
štai Krišnaitai pripažysta Hare Krišną mantrą...
bandžiau ją sakyti.. ir tuo metu suvokiu, kaip visos ateinančios mintys atkrenta.. lieka tik šios mantros žodžiai...
arba budistinė mantra om.... šis garsas tarsi apgaubia pasaulį...
Krikščioniška malda.. ypač jei bendrauji savais žodžiais.. ji leidžia pajausti vienybę su aukščiasia Dievo dalele, kuri laukia šio nuoširdaus bendravimo.. nors kartais pagalvoju.. kad .. tuomet yra rizika per daug nugrimzti į savo ego... :( tai vėl gali stabdyti ryšio gilinimą..
?? gal būtų pamastymų
 Jolanta ~
 2008-01-19 20:04


Filmas "Atsisveikinimas su Tevu Stanislovu"

DVD filmo autoriai: Alvydas Rakauskas ir Dalius Ramanauskas
Kalba: Lietuvių
Žanras: Dokumentinis
Filmo trukmė: 30 min.
Pagamintas: 2005
Svoris: 700 MB

Linkas
http://hosted.filefront.com/filosofas/
 Violeta ~ Kaunas
 2008-01-12 11:48


Sveika Jurgita, ačiū už tokį nuostabų pasisakymą. Dievą savyje atranda ir pajunta žmonės labai įvairiai, Kartais nebūtinai tai turi užmti labai daug laiko. Kitas dalykas to bendravimo su Dangiškuoju Tėvu ir Pakylėtaisiais kokybė, kaip palaikyti pastoviai tokią būseną, aukštas vibracijas kai darbo diena labai intensyvi nemažai negatyvumo. Tada prasideda, bent man taip atrodo, išdandymai, kuriuos turime pereiti. Manau galėtume pakalbėti apie tai kaip elgtis įvairiose situaciose kai esi svetimoje aplinkoje. Savąją jau vien pastoviu savo būvimu galime po truputį keisti.
 Gilė ~ gile.giliukas@gmail.com
 2007-04-18 17:45


Bendravimas su Kūrėju gali būti begalinis ir nenusakomas. Aš patį tą nuostabų jausmą, kartais tiesiog tarsi deginantį ir kartu šildantį jaučiu beveik kasdien, kai tik būnu rami. Ir ne tik. To dieviško meilės jausmo neįmanoma nupasakoti, nes kaskart jis būna kitoks, kartais labiau vibruojantis ir t.t. Tik puikiai žinau, tai priklauso nuo nuoširdaus ir gilaus atsivėrimo Dievui Tėvui, ypač maldos metu. Ir tas jausmas yra meilė, kurią kiekvieną akimirką skleidžia Dievas Tėvas. Kai atsiveriame Jam tai ir esame meilėje, esame Dievuje kaip ir Jis mumyse, kasdien.
Tačiau viską lemia noras, be noro negalimas greitas rezultato psiekimas, kuris ir taip užtrunka gana ilgai, priklausomai nuo gyvenimo aplinkybių. Kai kurie žmonės išmaišo visą pasaulį, bet taip ir neatranda Dievo, nors patys kasdien Jį nešiojasi savy. Kaip sakau, nuo savęs ir nuo Dievo niekur nepabėgsi :) Nes tai vienas ir tas pats, kai esame meilėje.
 Jurgita ~
 2007-04-17 13:19


Ačiū Laisve, už patarimus. Dėl sąmoningo kvėpavimo – tai tikrai veiksminga – esu patyrusi. Prisimenu, kai tai pradėjau labai sunkiai sirgau ir ir visi teigimai buvo susieti su sveikata, bet paskui galvon toptelėjo – o kodėl man neiti prie pačios esmių esmės? Kaip tariau taip ir padariau. I r pradėjau teigimus: aš įkvepiu pirmapradę Dievišką energiją ir iškvepiu viską kas neigiama. Stengiausi išlaikyti tyrą sąmonę, koncentruotą dėmesį. Greit išvydau šviesą – baltą , sidabrinę auksinę – ji judėjo, plėtėsi spindėjo ir pradėjo lyti didžiuliais spinduliais, kartais kaip kokiais sidabriniais ir auksiniais dribsniais. Jaučiau prisipildymą energija. Pradėjau lengviau kvėpuoti, pakilau iš patalo, pamačiau ryškias ir gražias spalvas, medžius ir nuostabius jų lapus - mat po mano balkono langais daug senų ir galingų ąžuolų. Atsirado gyvenimo džiaugsmas – ir viskas pasikeitė į pačią geriausią išeitį, į ne tik visišką pasveikimą, bet ir į šviesą. To linkiu visiems visiems žmonėms, kuriuos nuoširdžiai laikau broliais ir seserimis.
 Gilė ~ gile.giliukas@gmail.com
 2007-04-16 08:59


Manau labai padeda sąmoningas kvėpavimas su teiginiais. Pvz. aš naudoju "čia mano pasaulis,čia mano žmonės, čia mano žmogus ir pan. aš juos myliu ir laiminu "svarbu kad teigtum tyrai, nuoširdžiai ir su meile.

 Laisvė ~
 2007-04-14 14:52


Taip, Laisve, atsiriboti galima – o kaip su sąmoningau bandymu pakeisti aplinką ir žmones? Sušildyti, praskaidrinti?
 Gilė ~
 2007-04-10 08:07


Tiesa, labai nelengva atsiriboti ir nepriimti neigiamos įtakos kai esi darbe ar pan. Juk mes esam vienis. Kas vyksta viename daro įtaka mums.Yra metodų kaip atsiriboti, bet kažin ar to reikia. Man labai padeda meditacija, arba galima sakyt bendravimas su Dievu. Kai parėjus sedi į savo vietelę, užsidegi žvakę, smilkalus..nueini į save ir tada kaip šviesos ir meilės lietus, šaltinis užlieja, išgrynina. Tai mano kasdieninės praktikos ir jos tikrai padeda.
 Laisvė ~
 2007-03-15 15:15


O man įsiminė Tavo žodžiai „kai man norima kazka pasakyti pajaučiu savotiška jausmą, o tada galiu tarsi atsiduoti tai valiai, ir ji gali išreikšti mintis nors tai tarsi mano mintys“. Spėju, kad tai ta būsena, kai šviesos būtybės aplanko Tave. O tai reiškia daug – esi pakankamai išvalęs savo taurę. Aš irgi jaučiu tą patį. Dabar mano tikslas tokią būseną (atviro ir nuolatinio kontakto) palaikyti pastoviai. Sunku, ypač darbe, kai yra kitas tempas, reikia susikaupti kitam ir kai dirbi komandoje. Nors kartais pavyksta – ir tada malonu būna stebėti kai sudėtingoje situacijoje visi dirba sutartinai, be žodžių ir vis papildo vienas kitą, padeda. O kaip būtų nuostabu, kad taip būtų visada. Labai sunku išmokti atsiriboti ir nepriimti neigiamos įtakos – grynas vargas.
 Gilė ~
 2007-01-21 11:29


Isiminė tavo pasakymas kad eiliuotai, aš dar kai indų kultūra domėjausi, nebuvau skaites urantijos knygos, ar gal net nežinojau apie tiesioginį bendravimą su dievu, irgi sugebėjau gauti kaip pranešima, kuris taip irgi pusiau eiliuojasi, tai buvo ryte dar tik prasibudus, kada minciu neuzvaldo kokios kasdieniškos mintys, visų patyrimai galbut skirtingi. Mano atveju, kai man norima kazka pasakyti pajaučiu savotiška jausmą, o tada galiu tarsi atsiduoti tai valiai, ir ji gali išreikšti mintis nors tai tarsi mano mintys.
Nesu dar daug bandęs, nes vien ta mintis dar reikia save pripratint, o veliau manau vis daugiau bendrausiu.
 Vaidas ~
 2007-01-20 22:52


Ačiū Vaidui už šią temą. Esu pastebėjusi, kad žmonėms sunku atvirai kalbėti apie savo patirtį santykiauose su Dievu – vis kažkaip nukrypstama į šoną. Būtų nuostabu jei galėtume kalbėti apie savo patyrimus, labai įdomius kitų žmonių pasakojimus – bet nesiblaškytume, o koncentruotumėmės temoje. Nuo kažko reikia pradėti – tai pradėsiu nuo savęs.
Šį kartą noriu papasakoti apie vieną savo patirties fragmentą. Jau gana seniai domiuosi dvasiniais reikalais, mintyse vis kildavo begalės klausimų, neaiškumų, maištavimo. Savaime suprantama – ieškojau atsakymų. Bet, svarbiausia, ieškojau jų savyje dar tada kai nieko nežinojau apie diktavimus nei Tatjanai, nei kam kitam. Pritrenkiantis, šiltas ir nenusakomai malonus jausmas apėmė suradus laiškus, o dar labiau, kad juose buvo dėstomos mintys taip kaip kažkada pati ieškojau atsakymų, tie patys terminai „ mes visi Dievo vaikai; mes broliai ir seserys; daug kelių, takelių, tautų ir religijų – o Dievas Vienas visiems“ ir t.t. ir pan.
O dabar apie tai kaip netikėtai radau bendravimą su Dievu maldoje. Seniai pastebėjau, kad vienai ir visiškoje tyloje ir būtent naktį, kai visas daugiaaukštis skendi tyloje, malda visai kitokia. Net nežinau, bet pradėjau nubusti naktimis savaime, kartais prisimindama savo maldas pastebėjau tokį keistą įspūdį tarsi su kuo bendraučiau ir net atsakinėčiau į klausimus. Tada nutariau šį „reikalą ištirti“. Pasekmės buvo pritrenkiančios – išgirdau nuostabų, tylų, nedrąsų, švelnų balsą. Jis atsakinėjo į klausimus labai glaustai, bet labai poetiškai, eiliuotai, o tas balsas nors ir tyliai, bet bangavo, vilnijo, skleidėsi erdvėje. Bet tai retas reiškinys, dabar gi daug dažniau maldoje ateina atsakymai minčių pavidalu.

 Gilė ~
 2007-01-20 18:59


Sveiki,dziaugiuosi sia nauja sukurta svetaine.
Gal kam teko skaityti nuostabias knygeles Emiliano Tardif ir Jose H.Prado Flores"Jezus yra gyvas" ir "Jezus yra Mesijas" 2000m.Gyvieji Akmeneliai
E.Tardif -zmogus turintis Dievo dovana,misiu metu jis gydo zmones.Tukstanciai stebuklinu isgijimu,pas ji susirenka net i stadionus daugybe znmoniu zpie 30 000 ir daugiau.Daugybe liudijimu apie stebuklingus isgijimus,atsivertimus ir tt.Net skaitant sias knygeles... jauti labai stipria energija.Yra net liudijimu ...apie pasveikima ..vien tik skaitant sias knygeles.
Stai istrauka is sios knygos " Gydytojo Marino Arizos straipsnyje "Pamastymai"1986.balandzio 4d.Santo Domingo leidinyje El Listin,rasoma..."Mums labai patiko jusu nuostabi knyga"Jezus gyvas siandie"Ji paliete daugelio sirdis .Isties tai ne vien knyga,tai -sauksmas ,nesantis vilti visiems,isdrisusiemspatiketi,jog mires ant kryziaus Jezus prisikele ir yra gyvas,Jam viskas imanoma"
Visi turetu perskaityti siuos paprastu Jezaus liudytoju pasakojimus.Musu sielos augs viltimi,jeiskaitysime tokio ismintingo liudytojo ataskaita.
Teve Tardifai ,prasome testi savo darba,net jei kartais tektu isgyventi Didziaja savaite"
_________________


Stai dar viena idomi istrauka. is sios knygos" Daznai mane/ Tardifa/nakti pazadina telefono skambuciai is Japonijos ar Italijos,zmones praso melstis uz juos.Zinoma,jie skambina diena,taciau tuo metu mano salyje buna naktis ar ankstyvas rytas.
Karta man paskambino kazkoks zmogus is Saudo Arabijos.Nemokedamas ne zodzio arabiskai tegalejau i jo zodziu srauta atsakineti:"A....mmmmmm...o...."
Veliau pagalvojau ,kodel zmones isleidzia tiek daug pinigu tarptautiniams pokalbiams telefonu ,juk gali tuos prasymus tiesiog issakyti ju sirdyse gyvenanciam Jezui.
Isties Viespats yra nuostabus.Jis daug dosnesnis negu mes manome.Daznai klausiu saves ,kaip imanoma zmonems atgauti tikejima,vilti,fiziskai isgyti perskaicius paprasta knygele ,liudijancia Jezaus gelbejancia galia.Tuomet prisimenu sventojo Pauliaus zodzius:"Dievas pasirinko ,kas pasauliui atrodo kvaila,kad sugedintu ismincius/1 Kor.1,27/Jei is tiesu suvokiu siu paprastu zodziu tiesa,visiskai neturiu kuo didziuotis,nes tai Jis gydo ir atvercia ,ir Jam vienam tegali buti teikiama slove"
 Violeta ~ violeta.meistiene@gmail.com
 2007-01-18 11:51