Forumas - Trečioji Fatimos Paslaptis - Sirijus - Pakylėtųjų Valdovų Laiškai
Sirijus - Pakylėtųjų Valdovų Laiškai

Pakylėtieji Valdovai
Diktavimai pagal metus:
2014 metai 2013 metai
2012 metai 2011 metai
2010 metai   2009 metai
2008 metai   2007 metai
2006 metai   2005 metai
Meditacijos | Rožiniai
Specialūs puslapiai
Šaukiniai | Rožių kelias
Susiję terminai
Knygos Lietuvių kalba
Valdovų rekomendacijos

vėlesnius negu:

ir ankstesnius nei

GMail 
Translate eng-lt 
Google+ Socialinis tinklas 
Google Chrome 
Opera, greita ir saugi interneto naršyklė

Papildomos sritys

El. paštas & slaptažodis


Dabar registruota: 264
Registruotis forume
Priminti slaptažodį
Diskusijos forume
Autorių sąrašas
Svečių Knyga ( ten.lt )
Laiškų aptarimas (nauji)

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
Trečioji Fatimos Paslaptis

1917 m. Portugalijoje, Fatimoje, trims vaikams apsireiškė Švenčiausioji Mergelė Marija. Dievo Motinos apsireiškimai Fatimoje buvo pripažinti Katalikų Bažnyčios. Viena iš mergaičių – Liucija, po Pranciškaus ir Jacintos mirties įstojo į uždarą vienuoliją Koimbroje, Portugalijoje. Liucija mirė 2005 m. vasario 11 d.

Sesuo Liucija perdavė trečiąją Fatimos paslaptį Šv. Tėvui Pijui XII, kad jis paskelbtų ją pasauliui. Popiežius ją perskaitė baisėdamasis, bet nepaskelbė. Tą patį padarė ir kiti popiežiai, kad pasaulyje nekiltų panika ir baimė. Po Liucijos mirties trečioji paslaptis buvo paskelbta viešai, žinoma, ne dėl to, kad gąsdintų žmones, bet kad jie pasiruoštų tiems įvykiams. Dievo Motina pasakė Liucijai: „Atskleidžiu pasauliui tai, kas turi įvykti tarp 1959 ir 2012 m. Žmonija nepaiso Dievo įsakymų. Piktasis užvaldė pasaulį, sėdamas tarp žmonių neapykantą ir nesantaiką.
Šalys gamina mirtį nešančius ginklus, kurie pajėgūs sunaikinti žemę per kelias minutes. Dėl atominio karo didesnė pusė žmonių tragiškai žus. Kils didelis religinis konfliktas. Islamas atakuos Krikščionybę. Kils dideli papiktinimai bažnyčioje ir vienuolijose. Dievas leis kad žmoniją ištiktų kruša, atšiaurios žiemos, karštos vasaros, potvyniai, ugnis, žemės drebėjimai, nepalankūs laikai, katastrofos, kurie palaipsniui naikins žemę. Visi tie įvykiai turi įvykti prieš 2012 metus. Dievo Motina taip pat pasakė: „Darykite gailestingumo darbus tiems, kuriems to reikia. Visi, kurie nedarys gerų darbų, katastrofos neišgyvens. Bausmė, kurią Dievas planuoja bausti nuodėmingą žmoniją yra neįsivaizduojama. Dievas griežtai nubaus visus, kurie atmetė Jo Įsakymus. Kviečiu visus prisiartinti prie Kristaus, kuris yra pasaulio Šviesa“.
Fatimoje gyvenantis tėvas Augustinas gavo iš Popiežiaus Pauliaus VI leidimą aplankyti s. Liuciją Koimbroje. Ji jam pasakė: „Tėve, Dievo Motina yra labai nusiminusi, nes mažai kas susidomėjo jos 1917 m. pranašystėmis. Patikėk manim, tėve, Dievo bausmė ateis. Netrukus daug sielų pražus ir daug šalių išnyks nuo žemės paviršiaus.
Jeigu žmonės atsivers ir pradės atgailauti, melstis ir daryti gailestingumo darbus, pasaulis gali būti išgelbėtas. O jeigu neatsivers, pražus. Jau laikas, kad Dievo Motinos Pranešimai būtų visiems žinomi, o ypač šeimoms, giminėms, draugams, pažįstamiems. Pradėkite melstis ir atgailauti, nes tik žingsnis mus skiria nuo katastrofos. Kuomet bus daug kalbama apie taiką, ateis katastrofa. Vienas žmogus, kuris pasaulyje užima aukštą postą, bus nužudytas ir tai išprovokuos atominį karą, kurio pasėkoje pasaulyje bus baisūs sunaikinimai. Tamsa apgaubs žemę tris dienas - 72 val. Prieš katastrofą naktis bus labai šalta ir pakils smarkūs vėjai. Žmones apims nerimas ir prasidės kelias valandas trunkantis žemės drebėjimas. Vėjas atneš dujas ir išblaškys jas po visą pasaulį. Saulė bus nematoma. Tie, kurie meldžiasi Švenčiausiajai Motinai ir platina Jos apreiškimus, neturi nieko bijoti. Ji juos apsaugos nuo katastrofos.
Ką reikėtų daryti, kuomet tai atsitiks? Namuose paruošti mažą altorių, ant jo pastatyti kryžių ir Dievo Motinos statulėlę, būti namuose, atsiklaupus prašyti Dievo nuodėmių atleidimo, sukalbėti maldą „Tikiu Dievą Tėvą“, Rožinį ir po kiekvieno dešimtuko pridėti: „O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas ir padėk tiems, kuriems labiausiai reikalingas Tavo Gailestingumas. Jėzau, pasitikiu Tavimi“. Namai privalo būti užrakinti ir nieko svetimo negalima įsileisti į namus. Durys ir langai turi būti uždaryti, su niekuo nesikalbėti, tiktai melstis. Uždegti pašventintą žvakę, kuri turi degti tris dienas, nes kitos šviesos tuo metu nebus. Koks bebūtų reikalas, neišeiti iš namų, kol viskas susinormalizuos. Turėti mažiausiai papildomas tris žvakes namuose. Sukalbėjus Rožinį, pridėti žodžius: „Mergele Marija, saugok mus, mylime Tave, ir išgelbėk mus ir pasaulį“.
Reikia turėti namuose švęsto vandens ir juo pašlakstyti namus, ypač duris ir langus. Tie, kurie įtikės Mano žodžiais ir platins juos, neturi nieko bijoti. Kalbėk apie tai kitiems, kol laikas. Tie, kurie tylės apie tai, bus atsakingi už tuos, kurie nebuvo informuoti ir žuvo. Reikia atsiminti, kad Dievas yra be galo geras ir Jo perspėjimo žodžius nereikia priimti kaip grasinimus, bet kaip Tėvišką priminimą.
Mūsų Išganytojas, Jėzus Kristus pasakė tėvui Pijui šią žinią: „Mano atėjimo valanda, kitaip sakant, teismo valanda dviems trečdaliams žmonių yra arti. To atėjimo metu bus Gailestingumas ir vienu metu baisi bausmė. Mano Angelai, pašaukti šiam uždaviniui, bus apsiginklavę kardais. Jų dėmesys bus sutelktas prieš tuos, kurie netiki ir piktžodžiauja Dievo Apreiškimui. Iš debesų į visą žemę be perstojo, vienas po kito įvairiose šalyse, plūs ugningų viesulų srautai, nepalankūs orai, audros, perkūnai, potvyniai ir žemės drebėjimai. Nuolat kris ugninis lietus. Tai atsitiks labai šaltą, žvarbią naktį. Griaustiniai ir žemės drebėjimai tęsis tris dienas ir tris naktis. Visa tai įrodys, kad Dievas yra virš visko! Tie, kurie pasitiki manimi ir tiki mano žodžiais, tegu nebijo, nes Aš jų neapleisiu. Neapleisiu ypatingai tų, kurie apie šiuos perspėjimus informuoja kitus jų gerovei – kad atsiverstų ir nebedarytų blogio. Kas yra malonės būklėje ir ieško Mano Motinos globos, tam nieko neatsitiks. Kad pasiruoštumėte tam, duodu jums ženklą: naktis bus labai šalta ir labai ūš vėjas. Prieš tai žemėje bus sumaištis. Po kurio laiko prasidės griaustiniai ir žaibai. Tada uždarykite langus ir duris, uždenkite juos antklodėmis, kad nematytumėt, kas vyksta lauke ir nekalbėkite su niekuo, išskyrus namiškius. Klaupkitės prieš Kryžių ir gailėkitės už savo nuodėmes. Prašykite Mano Motiną globos. Kuomet žemė drebės, nesižvalgykite į lauką, nes Mano Tėvo pyktis yra šventas, vertas pagarbos. Kas šito patarimo nepaklausys, akimirksniu žus, nes jo širdis tokio vaizdo neišlaikys, Šėtonas triumfuos. Kas kentės nekaltai ir žus, kankiniu įeis į Mano Karalystę.
Trečią naktį ugnis ir žemės drebėjimai liausis, o kitomis dienomis pasirodys saulė. Žmonių pavidalu angelai nusileis iš dangaus į žemę, atnešdami ramybės dvasią. Neapsakomas išgelbėtųjų dėkingumas kils į dangų karštoje padėkos maldoje. Ateinanti bausmė negali būti lyginama su jokia kita bausme, kokią Dievas leido kūriniams nuo pasaulio pradžios. Du trečdaliai žmonių žus“.

Tėvas Pijus perspėja: „Šių dalykų rimtumas skatina mane atkreipti visų dėmesį, o ypatingai tų, kurie netiki, kad šis didelis pavojus gresia žmonijai, jeigu ji nepasikeis. Jums nepasakysiu nei dienos, nei valandos, nes tik Dangiškasis Tėvas žino, kada tai įvyks.
Atsiminkite šį griežtą perspėjimą, kurį jums duodu. Neignoruokite jo, nes pavojus gresia visai žmonijai. Laikas trumpas, todėl reikia pasinaudoti perspėjimu, nepasiduoti blogiui ir nedaryti sunkių nuodėmių.
Jūsų pareiga yra atkreipti dėmesį į besiartinančius pavojus. Nebus pateisinimo, kad nežinojote apie tai – dangus jus perspėjo ir perspėja, nors žmonės tuo nesirūpina, ignoruodami Kristaus Bažnyčią, religiją ir Dievą. Paskui bus per vėlu.
Nuolat būkime malonės stovyje, be sunkios nuodėmės, nes esame Dievo rankose, kuris trokšta gėrio savo vaikams ir pasiims juos pas Save į Dangų labiausiai tinkamu metu.
Privalome karštai melsti sielų išganymo ir duoti jiems gerą pavyzdį, nes viskas numatyta dėl to, kad žmonės nekenčia vieni kitų ir netgi brolis skriaudžia brolį!

BERNADETA IŠ LURDO IR PASAULIO ATEITIS

Agentūra RV nr. 42/99 informuoja, kad kunigas Antanas de Grand, peržiūrinėdamas Lurdo apreiškimų bylas, Vatikano archyve aptiko Šv. Bernadetos Soubirous laišką, rašytą popiežiui Leonui XIII prieš pat jos mirtį 1879 m. Laiškas yra 5 lapų. Pranašystės kalba apie XX amžių ir XXI amžiaus pradžią. Apreiškimai privatūs, nepatvirtinti Magisteriumo, nerišlūs, bet tai nereiškia, kad netikri. Tarp kitų minėtų įvykių yra 4, kurie jau išsipildė (kalbėta apie juos 1970 m.): pranašystės apie Lurdo kaip miesto vystymąsi, eilė svarbių mokslinių atradimų, Vokietijoje valdžios perėmimas žvėriškos sistemos 1930 m. ir 1970 m. amerikiečių išsilaipinimas mėnulyje.
Štai penktoji pranašystė: „Jūsų Šventenybe, Švenčiausioji Mergelė Marija pasakė man, kad XX amžiaus gale ir XXI amžiaus pradžioje išnyks mokslas, kuris griauna tikėjimą. Milijonai žmonių vėl atsigręš į Kristų, o Bažnyčia bus galingesnė negu bet kada. Daugeliui žmonių priežastis, dėl kurios jie nusigręš nuo mokslininkų, bus jų arogantiškas požiūris realizuojant sutvėrimą, atsiradusį sukryžminus žmogų su žvėrimi“ (kalbama apie vadinamus hibridus, kuriuos, kaip žinome, įstatymiškai leido Anglija). „Žmonės širdies gilumoje pajus, kad yra kažkas, ko neįmanoma pateisinti. Kurį laiką bus neaišku, kaip sustabdyti šių monstrų kūrimą, bet galų gale mokslininkai bus išvaikyti kaip išvaikoma vilkų banda. Naujojo amžiaus pradžioje bus Mahometo išpažinėjų susidūrimas su krikščioniškomis tautomis. Dideliam mūšyje 5.650.000 karių žus ir labai destruktyvi bomba bus numesta Persijoje (dabar Iranas). Bet galų gale Kryžiaus ženklas laimės ir visi musulmonai atsivers į krikščionybę. Ateis ramybės ir laimės amžius, nes visos šalys sudės ginklus. Bus didelis gerbūvis, nes mūsų Viešpats palaimins savuosius. Visoje žemėje nebus šeimos, gyvenančios skurde ir kenčiančios alkį. Vienas iš dešimties įgis gydymo galią tiems, kurie paprašys pagalbos. Po šių stebuklų bus girdėti daugybės žmonių džiaugsmo šūksniai. XXI amžius bus pavadintas antruoju auksiniu žmonijos amžiumi.

Per daug nepergyvenkime dėl pragaro planų – nieko nepadarys be Dievo Valios. Taip pat neužgels mūsų mirtinai. Verčiau bijokime to, kuris gali pražudyti pragare ir kūną, ir SIELĄ.

Kun. Adam Skwarczynski.

Vertimas. Šaltinis: http://www.echochrystusakrola.net/index.php?str=2011-05-maj

 Audrius ~
 2011-10-19 11:56
norėdami rašyti komentarą prisijunkite
Komentarai

Žmonės skirtingi (švelniai pasakius), todėl tikėtis vienodo požiūrio, tos pačios situacijos vienodo vertinimo būtų naivu. Belieka ( iš mano pusės) paaiškinti vieną terminą, kad to nereikėtų daryti ateityje.

Prieš dvidešimt metų nusipirkau sodybą statytą 1941 metais (toks skaičius iškaltas ant ūkinio pastato pamatinio akmens). O virtuvėje, po nubyrėjusiu tinku sienojai buvo apkalti pageltusiu laikraščiu. Pavyko perskaityti kažkokio straipsnio fragmentą. Pasirodo Lietuvos vokiečiai neokupavo! Jie ją – išvadavo! Iš „raudonojo drakono“...
Toks „atradimas“ mane labai pralinksmino, dalinausi juo su draugais...

Gitlerio administracijoje buvo toks Gebelsas atsakingas už propagandą. Tai buvo pats tikriausias auksaburnis, bet tuo pačiu ir pats didžiausias trečiojo reicho demagogas. Toje situacijoje tai buvo neišvengiama, nes gražūs žodžiai prasilenkė su visai kitokiais darbais...
Nežinau, kaip žodis DEMAGOGIJA apibūdintas tarptautinių žodžių žodyne, bet mano nuomone tai skambių, gražių žodžių neatitikimas emociniam, mentaliniam ar veiksmų turiniui.

Koks bebūtų storas gražių žodžių sluoksnis, jis nepajėgus paslėpti tikrojo sielos turinio. Būtent šitas neatitikimas pasisakymą padaro ne dvasingą, o demagogišką. Gali kiekvieną pasisakymą pagražinti žodžiu NUOŠIRDUMAS, bet jeigu jo nėra...


 Romas ~
 2011-10-28 06:42


Pamiršau paminėti, kad taip pat buvo atnaujinimas forumo, kur tekstinės nuorodos dabar yra automatiškai paverčiamos į nuorodas ant kurių galima paspausti ir iš karto atsidaryti. Tai jeigu buvo keliama daug nuorodų, ir aš padariau tokį atnaujinimą - kokia būtų logiška išvada, kad aš palaikau nuorodų dėjimą į forumą, ar kad ne? Mano požiūrį tai ir taip turbūt suprantat. Prašau pajusti koks nuoširdus absurdo jausmas turėtų kilti iš mano pusės, kai kažkas sugeba galvoti kad aš kažkam pakenkti galėčiau.. Romai, Violeta, Irute, ar dar kas ten. Ir suprantat tiesiog viduje jaučiu neteisybę iš jūsų pusės.. širdis taip sako, su protu nėra ką čia be galvoti ir kažkiek tikiuosi kad gal pagaliau pradėsit suprasti kad nieko čia sudėtingo nėra, reikia tiesiog turėti geras dvasines vertybes ir jomis vadovautis.. O išsamiai stengiuosi rašyti todėl, kad tikiu kad taip sumažėja galimybė dviprasmiškumo ar nesusipratimų - nors yra kas tai pavadina paklodėm. (čia tą temą tęsiu dar šiek tiek, kad užsibaigtų nepagrįsti kaltinimai kurie jau apie pusmetį ar kiek čia tęsėsi - nes kitaip poto dar nesibaigs niekad. tai tikiu kad tame išminties yra)
 Vaidas ~
 2011-10-27 23:41


Dažniausiai nesusipratimai kyla iš nesusikalbėjimo, ar tiesiog nesikalbėjimo. Jau vienu metu kai buvo padaryta papildomai sistema, kad pasirenkant raktinius žodžius žmonės galėtų tarp daugiau nuorodų atrasti jiems reikiamas, buvo dedamos kažkada nuorodos, vėliau nebe... atseit kažkas nebeišeina, kodėl nebeišėjo neaišku, nes tikrinau viskas veikė - tai aš taip supratau, kad buvo kažkokių kitų priežasčių tiesiog jų nepasakė. Iš kitos pusės buvo gan sunku susišnekėti paprastais žodžiais... gal čia prie to ne visko sakymo buvo susiję, nežinau.

Trupmai apie registracijas, nors buvau labai plačiai kelis kartus jau aprašęs kažkur. 1. Visur forumai yra su registracijomis. 2. Be registracijos - tiesiog suprogramuoti skriptai gali pilti visokias nuorodas, reklamas automatiškai - o tai pašalinti įmanoma tik rankiniu būdu. Gali neribotą kiekį nuorodų pridėti į porno, kazino, ar kokių prekių puslapius kiekvieną dieną sistemingai. Ir niekaip to neišvengsi be registracijų. 3. Buvo dar šiek tiek piktavalių žmonių kurie tiesiog ateidavo skeptiškai parašynėdavo apsimesdami tai vienu tai kitu žmogumi, taip tiesiog pasityčiojama iš normalių dalyvių buvo galima.. nebuvo galima ir toliau to leisti.

Taigi tai trys pagrindinės priežastys. O registracija yra per puse minutes ar kiek ten tų sekundžių atliekama. Paprastesnės būti nebegali. Netgi klausinėjau kelių žmonių - sakė viskas suprantama, labai paprasta. Taigi čia galima palyginti taip pat kaip kad lifto durys automatiškai atsidarytų priėjus, ar dar mygtuką reikėtų paspausti. Aš nesivėliau į jokias politikas, dėl nuorodų ar dar ko. Nebent tai būtų Mikušinos valia, tai palaikyčiau greičiausiai. Esu kažkada matęs kad buvo keli žmonės nepatenkinti kad ten daug visokių nuorodų, daug informacijos - tai mano mintys buvo, jeigu kas nenori, tai ir nežiūri. Aš atsirinkdavau ir rasdavau ko man reikėjo iš jų.

Tai jūs nueikit į kokį populiariausią lietuvos forumą supermama.lt ir pažiūrėkit kokia ten registracija, o tai vienas populiariausių forumų. Tai vat labai keista, kai iš savo pusės padarai kad žmonėm visiem daug geriau būtų, pasistengi kad būtų maksimaliai paprasta ir nesunku, tai dar sugeba įžvelgti tame kad čia kažkokia kliutis, kai čia palengvinimas bendrauti.

Šiandien teko kurti figūrų braižymo klasę, ir jos objektų masyvą, kur vartotojas gali kiek nori figuru sukurti nurodytose vietose su norimu greičiu, ir visos tos figūros skirtingais greičiais ir skirtingomis kryptimis juda kartu pakeisdamos kryptį pasiekusios formos kraštines. Tai yra vidutiniškai sunku, sunkoka kad kas nors pabandytumėt tą padaryti. Bet kad ir močiutė sugeba užsiregistruoti supermama.lt forume, o čia dar paprasčiau. Taigi, atsiduriu gan kvailoje padėtyje kai sakau akivaizdžius dalykus. Ko patvirtinimo yra tiesiog 360 laipsnių aplink. Todėl, aš ir tada kai pradėjo kilti tokie klausimai - labai rimtai pagalvojau, kad čia kažkokie pokštininkai tiesiog nori pasityčioti, tas pats kas priėjus prie žmogaus vis sakyti kad tavo striukė išsitepusi, kai ji yra švari, ir vis sakyti ir sakyti kad ji išsitepusi.. o jis vis dairysis dairysis ir stebėsis nesuprasdamas kodėl ant jo taip sako.

Taigi nebeliko visokių "botų" (automatinių skriptų) kurie įkėlinėtų reklamas, nebėra apsimetinėjimo kuo nors, bet kuris naujas žmogus tiesiog čia pat prisiregistravęs labai greitai turi galimybę parašyti.. viskas kaip per sviestą.
Ir jeigu tai neakivaizdu, dar pridursiu kad aš esu visiškai tuo įsitikinęs ką rašau, visiškai iš širdies ir proto ir sielos rašau, kiek turiu specialybės ir gyvenimo žinių. Gal jūs su kompiuteriais, su internetu, ar su žmonėmis kurie internetu nesate susidūrę, bet taip kaip yra yra tik sveikintina linkme suteikta kokybė neprarandant nieko.

Taigi, nebuvo nė minties kad kažkam reikėtų dingti. Ir dabar pradedu manyti, kaip tu sakai Romai, kad galbūt tu įkalbėjai pasitraukti Violetą iš šios svetainės. Nes jeigu tu susidarei kažkokį klaidingą įspūdį, tai ir kitiems jį perdavei. Bet čia nežinau, kiek sveiko proto reikia būti.. kai man kas neaišku - galiu paklausti. O čia jokio dialogo, jokių klausimų - jokios valios, tarsi buvo laukta kuo mažiausios dingstelės kad padaryti tai kas norėta.
Todėl tolimesni įvykiai mane NUSTEBINO. Neturėjau nė jokių panašių minčių, kaip ir neturiu dabar apie tai ką dėstot. Galbūt jūs tiesiog prisiskaitote daug tų sąmokslo teorijų, kad galvojat kad ir kiti žmonės kažką rezga? Aš tai su visais žmonėmis gan draugiškai bendrauju, rūpinuosi kaip jaučiasi žmonės.. kiek galiu padedu, bet nieko čia įpatingo - manau kad visi kuo labiau pažįsta save, žmones, Tėvą tuo labiau jaučia kitų žmonių kančias, tuo labiau nori kitiems žmonėms laimės, tuo labiau myli visus besąlygiškai.
Šiaip, galiu trumpai užsiminti, kad dėl įvairių darbų pavargstu, būna neišsimiegu, būna su sveikata nuovargis labiau - dėl tokių priežasčių būna atidedu kokius darbus, iš tos pusės tikrai nesugebu pasiekti labai gerų rezultatų, dažnai kai ką nors darau - atiduodų visą energiją, visas jėgas.. dar reikėtų pasimokyti harmonijos ties tuo. Kad ir kaip ten būtų siekiu gerų idealų - kiek išeina ar neišeina žmonėms, manau net jeigu neišeina siekti geriausio reikia. Iš to ką rašinėju, kas sudaro tik dėsnius ir idėjas, principus aišku jokio asmeniškumo nėra.. tai norėjau pasakyti kad esu žmogus kažkiek panašiai kaip ir visi. Tiesiog čia sunku pažint žmones galbūt taip. Manau kai ateityje bus kokia pažinčių svetainė dvasingiems žmonėms, galbūt bus proga susitikti žmonėms iš tų pačių miestų didesnė, ar suorganizuoti susitikimus kad ir kituose miestuose. Kol kas tiek, [dėl forumų informacinių sistemų], vėliau dar apie kitas temas būtų minčių.
Su meile,
 Vaidas ~
 2011-10-27 23:22


Kol prieš Violetos gausias nuorodas pasisakinėjo Mantas ir Audrius, tai buvo tik kalbos. Bet, kai galiausiai prabilo Vaidas, kad svetainė bus pertvarkyta, įvesta registracija...Tai jau buvo perėjimas prie konkrečių veiksmų. Todėl Vaido poveikis buvo dar stipresnis. Jis buvo tas, kuris realizavo...
O išvedžiojimai, kad registracijos įvedimas su Violeta nesusijęs - gryniausias melas ir veidmainystė, ta Violetos draugė visiškai teisi...

Tuo metu mes su Violeta pasikeitėm keliais laiškais ir aš puikiai prisimenu situaciją. Kai šitaip akivaizdžiai išreiškiamas nepasitenkinimas tavo buvimu, tavo veikla... nieko kito ir nebelieka, kaip pasitraukti. Kiekvienas padorus žmogus pasielgtų, taip, kaip pasielgė ji...

Dabar jau akivaizdu (bent jau man), kad buvo padaryta klaida idėjiniam plane. Kvietimas eiti gilyn, o ne į platumas, tai kvietimas orientuotis į tas „aukso kruopelytes“ tiesos, į tą 10 procentų to kas nekinta, kas AMŽINA, kas iš subtiliojo plano, o ne į tuos 90 procentų „majos“ – dalykų praeinančių...
Gerą alegoriją pateikė Alvis (apie vištą ant mėšlo ar šiukšlių krūvos) . Ji išsikapsto ir aštriu snapeliu pasiima tik tą ko jei reikia, o visą krūvą palieka...
Kvaila – profaniška kariauti prieš – krūvą...Tų „aukso kruopelyčių“ esama visur...tiesiog reikia orientuotis į jas, o ne į krūvą...
Tai darbas VIDINIS, subtilus, jo neatliksi išorėje.

Šis pasisakymas parašytas dar neperskaičius Gedimino, todėl pora žodžių jam:
-Taip, pasakiai daug tiesos - apie orientaciją į dalykus dvasinius, o ne į materiją, saves ribojimą...
Bet tai, ką darėt jūs varydami ant kitų mokymų...
 Romas ~
 2011-10-27 08:28


Romai,išvis nejuokingi tavo samprotavimai. Kaip tu manai, kodėl tokie griežti diktavimuose reikalavimai? Jeigu tu sėdėtum metus ir medituotum , tu jau savaime turėtum atsparumą pasaulio vilionėmis. Tačiau, jeigu tu vėl įsitrauktum į gyvenimą, tą atsparumą palaipsniui prarastum. Pažiūrėk į vaikus - kodėl jie tokie gražūs ir jauni, bet atėjus laikui pasensta? Nėra paslaptis, kad su metais tampa vis didesnis įnikimas į materiją ir tai atsispindi žmogaus išvaizdoje. O kaip gyvenant ir nemedituojant pasaulietiniame gyvenime neįjunkti į materialų pasaulį, kad nepraradus dvasinio potencialo? Vienintelis būdas - tai griežtas savęs apribojimas. Tą žinoma norom nenorom padaro senatvė ir ligos. Tačiau jei žmogus pradeda užsiiminėti įvairiomis praktikom, tai pas jį automatiškai padidėja energijos, tuo pačiu ir daugiau gauna malonumo iš fizinio pasaulio. Ir todėl daug lengviau tampa nuslysti negu paprastam žmogui. Be to kaip nenuslysti jeigu visi tam didesniu ir mažesniu mastu nuslydę, ir visa ką žmogus tveria aplink save yra įjunkimo į materiją rezultatas? Todėl ir rekomenduojama griežtai laikytis tam tikrų reikalavimų, kad kaip nors pradėti valytis. O ypač svarbu nuo informacinių šiukšlių. Reiktų daugiau laiko skirti buvimui su savimi ir koncentravimuisi į subtilesnius pasaulius. Be to čia diktavimuose neparašyta, tačiau dauguma minčių tavo galvoje nėra tavo, jas pritraukia tavo vibracija. O jei tavo vibracija aukštesnė , tai šio pasaulio užduotis būna kaip tik tave nuskandinti - nes virsti kliūtimi. Tokiu atveju esi lyg karys vienas lauke apkibęs neigiamų minčių ir informacijos dariniais... Kurie gali ir laimėti karą prieš tave. Ir todėl tik labai griežtas savęs apribojimas gali padėti apsisaugoti nuo šių informacinių šiukšlių nelaisvės ir prirakinančių prie žemės grandinių. Be to tam tikrame etape norėjimas žmogui gero, jau nėra siektinas dalykas. Gero norėjimas gali būti tiktai žmogaus dvasiniai daliai. Tik įsivaizduoju, kokį pykti tau sukelia pasaulis kai kažką ištinka paralyžius ar smarkiai apriboja nuo gyvenimo malonumų. Nes tai sukelia sąskambį su tavo vidiniu aš, kuris ne tik nagais , bet ir dantimis stipriai įsikibęs į šį laikiną pasaulį. Turbūt tau nesuprantama - Jėzaus prekiautojų išvaikymas iš bažnyčios? Kiaules reikia vyti iš visur kuo toliau, ir jeigu nesusivokia, tai nėra nuodėmė ir su lazda stipriai užduoti, gaila, kad mūsų įstatymai gina ne žmogaus sielos interesus, o fizinio kūno, kuris yra laikinas ir nevertas tiek dėmesio ir rūpinimosi, kiek jam skiriama dabar. Galbūt tau ir absurdiškai skamba - kuo mažiau dėmesio skiri šiam materialiam pasauliui, tuo mažiau nelaimių ir geriau gyvena žmonės. Man pasakojo,jog Valatka parašė apie žaliavalgį Tadą Lomaną, kad jeigu visi taip gyventų, tai Lietuva bankrutuotu. Nors Lietuva jau seniai bankrutavusi savo viduje ir to bankroto atskambius vis ryškiau ir ryškiau mes galime matyti išoriniame pasaulyje. Kaip žinome, materija nėra paslanki ir kol ji pasikeičia ilgai užtrunka.
 Gediminas ~
 2011-10-26 22:55


Zvelgent is karmos pozicijos yra daug zmoniu praeituose gyvenimuose,pazeide kitu individu laisvos valia,fizine jega ar pscihologiniu spaudimu,ar dar blogiau uzkalbejimais burtavimais.Tai reiskai kad ta karma reikes atidirbti,ir to bus atitikmuo, pazeista ju paciu laisva valia,ar tures silpna valia.Ar visom jegom praeitije paniekino koki pranasa,ar Dievo tarnautoja,ar net pati Kureja.
Tai to pasakoje ir atsiranda tam tikri mokymai kurie pritraukia tuos individus,kurie turi atidirbti ta karma.Aisku reikia nepamirsti kad Dievas maloningas ir suteikia lengviausia atidirbimo galimybe.
Todel nereiketu nieko niekinti,nieko neigti,ar vadinti velnio ar nelabojo kuriniais.Ar tuo labiau pries tai kovoti.Ne mums teisti.
Aisku tai ir nera ta vieta i kur reiketu koncentruoti savo demesi.
Kaip sako,atrask kele isgelbek save ir tapsi kitiems keles.Ir taip pats save isgelbedamas,daugiausiai prisidesi prie kitu isgelbejimo,aisku tu kas to sieks ir verzis i tai.
O kalbant toliau apie ivaires mokymu kryptis.Tai idomiai raso Kestutis Marciulynas (lietuvis zen budizmo vienuolis)savo knygoje.Kad galejau sau ramiai sedeti apsuptas mokiniu kurie man patarnauja,bet viska meciau ir ejau toliau pazinti save.Ir tame matau svarbu momenta.Pvz tarkim dauguma zmoniu yra 5 klaseje ir kazkas praeina per tam tikrus atradimus,metodikas,iki 7klases,ir prieina daug suptilesnius savo vidinius lygmenis,ir jam reikia toliau iveikti save savo tam tikras savybes,isisavinti medziaga ir islaikyti egzamina.Ir jis sustoje kelije vystymesi,del savo kazkokiu vidiniu niuansu gal but pries isikunijima tik tiek buvo uzibrezes,(tokiu atveju viskas gerai)bet jai pritruko kazkokiu elementu vidiniu savybiu kad toliau iveikinetu save.Kaip prielaida tarkim del nuolankumo trukumo neiveike savo puikybes,bet jau ne isoriskai akivaizdzios bet vidines suptilios.Ir tada jis galvoje kad jau daug daugiau zino,yra pasiekes kaip kiti ir turi padeti zmonems.Jis taip viska suvokia ir atrodytu viskas grazu,bet jis jaucia kad turejo save iveikti,kad nuraminti save susiformuoja tam tikra pasauleziura save pateisinti nuraminti.Ir galiausiai jis pradeda rasyti knygas,renkti seminarus,ar ikuria kokius mokymu centrus.Jis 5tokams aiskina kaip preiti 5,6 klases.Visiems tai atrodo ispudinga viskas pasiteisina,visi jauce pazanga.Bet su visu tuo jis perduoda ir ta savo nuraminimo pasauleziura,tam tikrus spastukus labirintus,ir jo mokiniai daaugs tik iki tam tikros vietos ir sustos,nes isijungs tas mezhanizmas.
Ce kaip ir baltuju debesu keles knygutese apie Buda kaip nuo vieno mokytojo ejo prie kito pasiekdavo ka mokytojas pasieke ir aidavo toliau.Sakoma kad panasiai ir Jezus kelevo po indija.
Todel svarbu yra tai kas prisideda prie musu vystymosi,nuolatinio saves iveikimo.O tas visas zmogisko silpnumo pateisinimo priemaisas ,turim atmesti.
Todel ir nera kaip universaliai ivertinti atskiru mokymu,nes vienam turincem tuos grudus kurie yra tam mokime gal but bus visai neidomu,jis ieskos sau reikalingu kituose mokymuose,o kitas gal per kelis gyvenimus nepajegs i save prijimti tu visu elementu kurie yra tam mokyme.
Kitas niuansas kad reike ivertinti ar verti tie grudai konkrecem mokyme sau asmeniskai,su tuo santykiu kokiu siuksliu ten yra ir ko prisigrusi ko gal but iskarto nepajausi bet vistiek viskas kas ne nuo Dievo viska reikes is saves kazkada issivalyti.
Ir galiausiai gal but reiketu pasimokyti is vistos kuri meslo kruvoj kojom kapstosi,ir tik tai kas jai reikalinga pasijima snapeliu.
 Alvis ~
 2011-10-26 10:27


Su Alviu visai kitoks bendravimas, mes galime dasikasti iki dalykų esminių...

Yra dalykai praeinantys – tai kas kinta – fizinis pavidalas. Jis gimsta, auga, bręsta, senėja, miršta...
Tai tas 90 procentų (kaip įprasta kalbėti) – „majos“
Ir yra dalykai nepraeinantys. Pvz. senstantis žmogus žiuri į veidrodį ir sako:
- Vai, kas iš manęs beliko...Bet siela nesensta, sieloje aš esu toks pat jaunas!
Per tokius „atradimus“ mes pajaučiame tą mažąją – NEPRAEINANČIĄJĄ dalį. Ji yra visur, visame –kame.

Kvietimas eiti gilyn, tai kvietimas orientuotis į tą AMŽINĄJĄ dalį, į subtilųjį pasaulį...
Kai senyvi žmonės pradeda eiti į bažnyčią, tai nereiškia, kad iš baimės... (kaip mėgsta pasišaipyti jaunimas), dažniausiai tai pasekmė to, kad pajautę kontrastą, pakeičia orientaciją...

Ošo akcentuoja liudijimą, E. Tole šią akimirką, bet abu žmogų veda prie tos pačios ribos...Net trumpalaikis „prisilietimas“ atveria akis, o ką jau kalbėti apie nušvitimą (patekimą už tos ribos).

Visi žmonės skirtingi, unikalūs, todėl ir kelių į Tiesa yra daug. Vienas per maldą, atsidavimą, kitas per meditaciją, sąmonėjimą, trečias per diktavimus. Kiekvienas savo takelį miname.

Ką nors neigdami (knygą, tinklapį, mokymą), išbrokuojame, nurašome į „šiukšles“ ne tik didžiąją (balastinę) dalį, bet ir mažąją dalį Tiesos...

Ėjimas gilyn dalykas vidinis, o ne išorinis.
 Romas ~
 2011-10-26 07:40


As kalbu bendrai,o kaip konkreciai kalbu apie konkretu dalyka tai ji ir ivardinu.Tai jai as kalbu bendrai,tai paprasciausiai atkrenta tavo pasakymas kad paniekinu.
Gaunasi idomus reiskinys,pvz biblijoje Jezus snekama apie rasto aiskintojus.Kad norint patekti i dangaus karalyste,turite buti sventesni uz rasto aiskintojus.Rasto aiskintojai ir yra sendieniniai baznycios atstovai,aisku yra isimciu.Ir neteigiu kad viska reikia nurasyti.Bet pazvelkim patys i save,koki mes savije usiaugine rastu aiskintoja.Nes sakoma kad norint patekti i dangaus karalyste reikia atsisakyti zmogisko proto,zmogisku jausmu.Tad kiek tu rastu zinojimas mums padeda veda i dangaus karalyste.O kiek kaip sako is to rasto isejo is krasto.
 Alvis ~
 2011-10-25 21:36


O ką reiškia pasakymas:
„ Nėra pasaulyje išminčiaus, kuris neturėtų ko pasimokyti iš bet kurio praeivio“?
Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus (praeivis), kokioje evoliucinėje pakopoje bebūtų, kažką savyje turi UNIKALAUS, ko neturi net išminčius...

Tuo labiau tą KAŽKĄ turi grupė žmonių ar visas mokymas, knyga, ar interneto svetainė.
Valdovų kvietimas dabarties momentu eiti ne į platumas, o į gylį nereiškia kitų mokymų neigimo. Eiti „gilyn“ galima bet kurio savojo mokymo rėmuose, savojo gyvenimo rėmuose. (Tokia mano nuomonė) – tuo atveju, jeigu ta sąmokslo teorija apie driežiukus tik blefas.
Todėl lengva ranka, neįsigilinus ar net „nepačiupinėjus“ bet kokią „ svetimą“ ( ne mano) informaciją nurašyti į „šiukšles“ ar „info“ yra fanatinis sąmonės ribotumas arba, kaip pastebėjo pats Alvis ego noras save išaukštinti per kito pažeminimą. Pvz:

„...Ir nereikės rinkti visokių info nuo kurių ateityje turėsi išsivalyti“ – Alvis - spalio 21d.
Apie kurį „info“ tu čia, Alvi pavarei? Apie Audriaus temos aprašymą – Marijos perduotą pranašystę ar Drumvalo Melchisedeko? Ar tu su šita informacija, nors susipažinai, prieš ją paniekindamas?

Kitas pvz:
„ Beje, tas ucoz puslapis ir panašūs dažnai būna prikišti intelektualių margumynų, spalvingumo – bet jokių dvasinių žinių kurios leistų žmogui žinoti ką veikti ir daryti gyvenime. Jos išnaudoja žmonių laiką, sukelia įvairias baimes, pykčius, bet ramybės, sąmoningumo ir šviesos nesuteikia. Todėl, kad ten renkasi žmonės su ydom...“

Vaidas žinoma tokiuose puslapiuose nesilanko... Tad, kaip gi jis nustato jų turinį ??? Kaip susipažįsta su „tokių ir panašių“ puslapių lankytojais ir sužino apie jų ydas???
Vaidai, ar tau neatrodo, kad tu pats – melagis ir šmeižikas? O Romas tik atlieka veidrodžio rolę?

Dar vienas pavyzdėlis:
Trumpų klausimų temoje Robertas paklausė:
„Vaidai ar gali išdėstyti savo poziciją apie kabalistų ryšį su iliuminatais. Ir kodėl skaitai, kad kabala – žemų vibracijų nešėja?

Vaidas – „ Galiu labiau savais žodžiais, nes po ranka neturiu dabar straipsnių ar knygų apie kabalah, ir tiksliai nepamenu tam tikrų pavadinimų video dokumentikoje apie iliuminati...“

Iš toliau sekančio teksto akivaizdu, kad neperskaitęs nei vienos Kabalos knygos, bet žinovo tonu postringauja apie žemas vibracijas... žalingą poveikį žmogaus sąmonei ir panašius pliurpalus.
Visa „paklodė“ šmeižikiško melo .... ne apie kokį nors žmogelį ar tinklapį , o apie ištisą mokymą...Tikras demagogas...
Vaidai, ar tu tokiais atvejais pastebi, kad meluoji ir šmeiži? Manau - ne, taip mėgaujiesi savo išmintim, kad net nepastebi, kada pakloji eilinę „paklodę“. Tavo polinkis į ilgus demagogiškus pasisakymus, superinis jautrumas kritikai, noras visiems įtikti, galiausiai ir ta nuotraukytė po kiekvienu pasisakymų byloja apie diagnozę – esi klasikinis narcizas.

LIUDIJU (tavo labui). Kada nors, jeigu ne čia, tai Tenai – padėkavosi...
Beje Aivanhovo knygoje „ Tikroji Kristaus mokymo prasmė“ yra ir kai kurie Kabalos pagrindai.


 Romas ~
 2011-10-25 20:47


Ką gi labai aiškus Alvio pasisakymas, nesitikėjau, bravo.

O su Vaido (kaip ir tikėjausi)jokio aiškumo, vien isisukinėjimai. Ar yra Tiesos kituose mokymuose? Taip ir neaišku...

Tarp Valdovų diktavimų ir U.K. yra idėjiniai prieštaravimai. Urantai neigia reinkarnaciją. Neigia dabartinio žmogaus atsiradimą iš "viršaus": dvi rasės iki lemuriečių, lemuriečiai, atlantai ir arijai. Pagal U.K. žmogus atsirado iš beždžionės (galutinėje evoliucijos stadijoje).
Tikėjausi iš taves Vaidai nuoširdaus pasisakymo, kaip tau pavyksta suderinti tokius prieštaravimus. Juk taip dažnai kalbi apie NUOŠIRDUMĄ. Bet ištikrųjų esi tikras ungurinis...

Todėl nepyk, aš busiu atviresnis, pats išsireikalavai... mano pasiaiškinimo. Įdėsiu jau paruoštą iš anksčiau. Nors tai dar ne visas...
 Romas ~
 2011-10-25 20:42


Pastaruoju metu užsuku čia prižiūrėjimui labiau nei diskusijoms, kai turiu laiko talpinu turinį viduje.puikiai.lt svetainėje. Santykiai tarp religijų, ar kad 10% tiesos jau buvo prieš kelis metus atrodo aptartos tos temos ir mintys išsakytos kažkur.

Man atrodo nekyla problemų su asmeniškumais, nebent kaip šiuo atveju kai nėra logikos. Apie bendravimo būdus esu aprašęs ir atskiroje temoje. Tai kol visi bendrauja tvarkingai, viskas gerai, bet kai meluojama, nelabai žinau ką.. bet kažką daryti reikia. Esu pratęs gyventi aiškume, nuoseklume, draugiškai ir taip toliau. O čia ima ir vis vaidenasi žmogus kuris sako kad tavęs nemėgsta, ir taip tęsiasi gal jau pusmetį - tai sureaguoti į tokį atvejį, ar čia asmeniškumas? Čia siekimas ramybės, ar ačiū už darbus, o ne nesąmonių. Tai jeigu tu ilgą laiką vis kabinėjiesi - ar čia greitas įsižeidimas, jei vis nepalieki tos temos.

Problema ne tame kad kažką blogo kas nors kokias nesąmones sakytų apie mane, bet tame kad kiti nauji žmonės gali nesuprasti visų tų pinklių ir žaidimų kitų žmonių.. tai aš galvoju galbūt verta kelti klausimus tiems žmonėms kurie šmeižia. Myliu ir rūpinuosi žmonėmis, džiaugiuosi kai žmonės tampa laimingesni ir atradę savo kelią po pokalbio.. kartais vieno pokalbio užtenka kad viskas pradėtų labiau susidėlioti į vietas.

Kaip suprasti kai rašai kad tau nelabai rūpi asmeniškumai? Ar tai reiškia kad tu gali lengvai apšmeižti kitą žmogų, ar net kiekvieną mėnesį sistemingai šmeižti ir visa to neimti į galvą, ir nesijaudinti kokias tai turės pasekmes?

Del abejojimo, atsimenu kad nebuvo aišku kai kažkokioje temoje tu pradėjai apie tą abejojimą rašyti.. paskui lyg tai atrodo išsiaiškinom pabaigoj kas kaip kodel.

Dėkingumo temoje, jeigu sakai Manto priekaištai.. tai aišku ne mano priekaištai. Kad mane kažkas apkaltintu veidmainyste irgi nelogiškai skamba, buvo atėjusių laiškas gal koks su Sirius svetaine susijęs, tai tokius persiunčiu Audriui, nes jis sprendžia pagrindinius su svetaine susijusius klausimus. Aš tik programuotojas aišku.

Kur daugiau tiesos, Valdovų diktavimuose informacija kitokiu stiliumi perduodama, galbūt tai tiesiogiai emociškai labiau veikia sąmonės būseną, tuo tarpu U.K. emocijos gali būti ramios - nepastebimos, o svarbiausia formuluojamos idėjos, mintys. Plati tema, galima būtų daug parašyti.
Bet esmė tame, kas naudinga kiekvienam atskiram žmogui jo dabartinėje būsenoje ar stadijoje. Kas aktualu tau ar man. Kiekvienas pats pasirenka pagal savo sąmoningumą, o tas sąmoningumas ir turėtų būti skatinamas. Kol kas tiek.
Su meile,
 Vaidas ~
 2011-10-25 19:51


Kantrybės.
Ateis laikas ir asmeniškumam, niekur Romas nepasitraukė, jis atsakys į visus klausimus ir kaltinimus. Bet pirmiau turi būti lygmuo idėjinis, santykiai tarp atskiru religijų ir mokymų, todėl ir paklausiau apie tuos terminus, kuriais jūs taip lengvapėdiškai švaistotės. Paklausiau ir apie 10 procentų Tiesos. Bet tu, Vaidai jų net nepastebėjai...

Nes visa savo esybe esi įsitraukęs į asmeniškumus. Iš kur toks nekantrumas ir jautrumas savo personos atžvilgiu? Kodėl toks greitas įsižeisti? Kaip tai derinasi su įvaizdžiu žmogaus, kuris kalbasi su pačiu Tėvu. Ar nebūsi, Vaidai pats apsimelavęs? Nelabai sueina galai...

Pvz. man dar tikrai toli iki tokių pokalbių ..., bet , ačiū Dievui nelabai rūpi ir asmeniškumai.
Kaip Vaidas prieš gerą pusmetį pradėjai varyt ant šito Romo dėl jo ABEJOJIMO (esą tai savybė dvasiškai atsilikusio, užstrigusio proto lygmenyje ir t.t. ir pan.), taip ir varai tame pačiame stiliuje su mažom pertraukėlėm. Ar Romas dėl to įsižeidė, ar jis prašo satisfakcijos? Ar tai svarbiau už, kad ir tą sąmokslo teoriją apie anunakus?

Todėl palauksiu tavo atsakymų į anuos klausimus, o jau tada užbaigsim su asmeniškumais.
Jeigu vis dėlto niekaip nesugebi ištrūkti iš to (asmeniškumų) lygmens, tai patariu peržvelgti chronologiškai pasisakymus DĖKINGUMO temoje nuo tos vietos, kada prasidėjo Manto priekaištai Violetos adresu. Taip pat prisimink ir Violetos draugės (berods Irutės) laišką tau, kuriame buvai apkaltintas veidmainyste.

Pabaigai klausimėlis tik tau (nes Alvis dar...bus neskaitęs):
Kuriame mokyme daugiau Tiesos – Valdovų diktavimuose ar U.K.?
Linkiu nepritrūkti nuoširdumo.


 Romas ~
 2011-10-25 15:05


Juk laiskuose sakoma kad visi religiju pradininkai buvo nuo Dievo o tik paskui zmonys,netobula samone perkeitinejo tai kaip suvoke ir visose religijose yra tiesos.O koks ten ju procentas tai ne mums suvokti.
O info siukles tai ir laiskuose sakoma kam masines informavimo priemones butent ir daro taip kad iskaidytu demesi kad nesusikoncentruotumem i Amzinybe.
Manau didziausias info siukslynas ir yra masines informacija,zinesklaida.Kadangi dar ir tai kad zinios naujienos atnaujinamos kiekviena sekunde,o informacijos tokia gausybe,kad jokia analize net neimanoma.Taip pat visos knygos,ar tv laidos kurios neduoda jokios naudos dvasinei pazangai.Ir lieka tik filosofija religijos,ezoterika,psichologija,ar apie sveikata,kaip ja rupintis valyt kuna,ar kokia poezija,menai.O kaip konkreciu zmoniu interpretacijas meditacijas vertinti tai jau kiekvieno reikalas.As kazkada stipriai skaiciau osho knygas,bet paskui tarsi atkrito,matyt is jo pasijemiau kas man butina ir man daugiau nera jokio noro potraukio tu knygu skaityti.Juk Gautama Buda,sako kad ejo no vieno mokytojo prie kito viska isisavindamas ka tie patys buvo geriausiai sukaupe,ir kaip niekas negalejo daugiau padeti,pats savarankiskai emesi praktikuoti, Matyt tas likutis ir sudaro apie 10%.O is to 10% dar atkrenta 90% ir lieka tik is viso kas yra 1%.O jai dar kapstytis giliau tai ir gaunasi kad to kas naudinga taip mazai,ir dar su iskraipymais.Kad tiesiok negali pilnai koncentruotis i visa knyga o tik ieskai butent to kas tau ciuo momentu aktualu.Kaip pasakyta ,jaigu neistengema dar kazko pilnai daryti tai ,reiskia kad dar truksta ziniu-elementu.Tai ir ieskom tu elementu tu Tiesos kruopelyciu,apie mityba psichologija,judejima-sporta,kuno apvalyma.Juk nemanau kad butina kad Valdovai aiskintu laiskuose kaip turim valgyti,kaip kuna valyti.
Vienam laiskia rasoma kad mes nenorim kad jus butumete toki kuriems viska reikia sakyti,o norim kad butumete bendrakurejais.
Ir tai greiciausiai butina,tai yra mokymo dalis uz eiluciu.Tiesiok jai tavo motyvai nera tinkami tu nepritrauksi is erdves info,ir negalesi sparciai tobuleti.Tai tiesiok kaip raktas.Kad sparciai tobuletum,butina kpryptingumas ,tyri motyvai,ir tu is erdves pritraukia tai kas tau butina elementai sparciai deliojesi i tave,ir suvokimas sparciai auga.O jai nera kryptingumo,ir tinkamo motyvo,paskesi info siukslyne berankiodamas sau taip butinus elementus,ir pazanga bus per leta,kaip taip greitai eina laikas ir tiksi paskutiniai duziai.
 Alvis ~
 2011-10-25 13:08


Romai, tai kodėl kažką teigi apie mane, o tada atsitrauki atseit čia asmeniškumai. Aš dėl tavęs juk niekada nesu kažko sakęs, o tu lendi ir veliesi į tuos asmeniškumus, o po to nori kad tai tyliai ir praslinktų. Tu tiesiog keitinėji savo principus pagal savo ydas, kada tu nori veltis į asmeniškumus tai atrandi priežasčių, kai nebenori ir tai pateisini. Kai paprašo tavęs pateikti priežastis kodėl vienaip ar kitaip rašai asmeniškumus apie kitus - tyli nes nebeturi ką pasakyti.

Forume esu sukūręs temą apie bendravimą su žmonėmis, nežinau kiek metų, bet aš būtent rašydamas ir kalbu tik apie dėsnius, neaptarinėju žmonių ir taip toliau. Tai sakau, būk vyras, ir pripažink savo šmeižtą, kaip teisingas žmogus, o ne būk visų kiršintojas. Tai mažų mažiausiai gėda turėtų būti išvadinti forumo dalyvius kaip nors, o paskui pasitraukti ale čia nieko negražaus nedarei.

Manau bet kuris sąmoningas žmogus matys, kad aš stengiuosi elgtis teisingai. Jeigu žmogus klysta, aš iškėliau klausimus - kad žmogus pateisintų savo melagingus teiginius. Bet čia pat nuo to susilaikė. Tai ar ne tu vienintelis savo mąstyme tada naudoji žodį "pagieža".. nes neargumentuotai, tiesiog ieškai ką apkaltinti vietoj to kad gerbtum Violetos laisvę rinktis. Tuo tarpu mano visa veikla kiek prisimenu logiška ir pastovi tame.

Netgi dar daugiau, tu pats vėlgi įvardini savo paties veiklą, kada pats kituose matai ką darai pats - lieji atėjęs čia pagiežą ant kitų, ir kiti jau tai įvardino. Tuo tarpu beveik absoliuti dauguma čia dalyvių, ateina kad mokytųsi dėsnius, aptartų įvairius dalykus siekdami šviesos, gerų vertybių, gerų tikslų.

Įsivaizduokime situacija, stovi kokia moteris ir Romas ją visaip išvadina apkaltina kuo nors, iš šalies žvelgiant tai atrodo mažų mažiausiai neteisinga. Kaip suprantu žmonės turėtų galbūt blogai pasijusti jeigu kažkas lieja ant jų savo nepasitenkinimą. O dar blogiau kai tame nėra jokios logikos, moteris tarkim klausia - tai ką aš blogo padariau? Ir negali jai atsakyti paaiškinti.. Galbūt tai galima būtų įvairdinti kaip priešingybę tam kuo aš gyvenu, kas yra besąlyginė meilė - tai šiuo atveju būtų:

Besąlyginis pyktis iš Romo pusės.

Kol nėra sąlygų, jokių paaiškinimų, tiesiog pyktis be leidimosi į kalbas tik tiek tegaliu apibendrinti. Primenu, kad žmonės neturi laiko veltis į tokias kalbas, mūsų laikas yra tam tikra prasme ribotas kiek mes čia gyvensime. Todėl eilinį kartą prašau nekelti niekam papildomų problemų dėl kažkokių neaiškių priežasčių, ir rūpintis gėrio kūrimu o ne nesantaikos skatinimu. Tai tiek logiškų pamąstymų.

Romai, aš tikrai gyvenu su meile, niekam nejaučiu neigiamų jausmų, todėl vien ta mintis, kada kitas žmogus sako kad aš atseit kažką gyvenime darau ne taip - man yra nauja ir nelogiška.. aš pradedu nesuprasti kame problema, todėl stengiuosi labiau suprasti ir išsiaiškinti, bet tu nieko paaiškinti negali. Tai atrodytų viskas taip ir susiapvalina į tai kad tiesiog beprotiškai, be logikos, tiesiog besąlygiškai aš ir toliau myliu, o kitas žmogus tiesiog besąlygiškai nepasitenkinęs pats nežino kodėl. Ir tokias vibracijas tu skleidi į kūriniją.
Manau iš savo pusės aš visada darau, ir dabar padariau kas įmanoma, kad būtų kuo didesnis supratimas, padedant visiems žmonėms, bet tol kol žmonės savyje turi tokį "besąlyginį" nelogišką užsispyrimą, kaip kad nenori didesnio supratimo.. nieko padaryti negalima, tik gerbti to žmogaus valią, ir norą būtent taip patirti kokios bus pasekmės. Nebent pasimelsti už jų gerovę. Arba patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Tiesiog keista, kiek reikia dienų sėdėti ir programuoti kad sukurti ir tobulinti svetaines dėl žmonių gerovės, kad tik jie galėtų bendrauti ir suprasti vieni kitus. Tada ima ir pradeda kabinėtis koks Romas, kad atseit mano kuriamos svetainės spalva nepatinka ir dėl to išėjo žmogus Violeta. Ir dabar jau nežinau kiek mėnesių, o gal metus tęsiasi kabinėjimasis ir ta kaip Romas įvardijo pagieža kad va kokie jūs blogi kokie jūs blogi, kad Violeta savo laisva valia be jokio paaiškinimo paėmė ir išėjo. Ar ji bent stengėsi ką nors paklausti ar diskutuoti, jeigu jai kažkas nepatiko pvz svetainės spalva - ne. Ar ji gaišo TIEK DAUG brangaus laiko kiek aš esu kankinamas ir veliamas į tokias nesąmones? Ne. Ji nerodė jokių pastangų, jokio noro čia kažką veikti.. nepaliko jokių kontaktų, kad žmonės galėtų paklausti kas kaip ir kodėl.. Ir dabar Romas kaip vieną iš kaltininkų įsivaizduoja mane.. kuris dirba kad suteiktų galimybę žmonėms bendrauti ir dalintis, o Violeta kuri nemačiau kad būtų įdėjusi bent truputį pastangų kad kažką pasakytų.. jos laisvos valios pasirinkimas interpretuojamas kaip tik kas nori.

Tai aš nesuprantu, ar čia iš tikro žmonės šitaip elgiasi. O gal čia yra kažkoks žaidimas, kada yra tokie žmonės kurie yra kantrūs, nori tarpusavio supratimo, nori gerovės - tai jiems ima ir kaišioja pagalius į ratus. Nežinau. Galbūt tai įdomus patyrimas, kuris kažkada ateityje pasitarnaus.

Aišku, savo pamąstymus čia rašau pagal savo paties supratimą, ir matymą. Ateityje, turbūt reikės vadovautis vien tik Rojaus Tėvų valia šiuo klausimu.

Kitas dalykas, kad galbūt laikas šiam forumui pereiti į kitą fazę, kur į vieną temą įmanoma parašyti tik vieną komentarą nuo vieno žmogaus. Tai turėtų technologiškai išspręsti tokias nesąmones. Tai tiek nuoširdumo, kuris pamaniau gal kažką išspręs. Geros dienos.
 Vaidas ~
 2011-10-25 10:05


Veltis į asmeniškumus yra prasmės tik tuo atveju, jeigu per juos atskleidžiami dalykai bendri ir svarbūs visiems. Todėl į taip dažnai Vaido liejamą pagiežą Romo adresu aš paprasčiausiai nereaguoju .

Man rūpi lygmuo idėjinis, o ne „мышиная возня“. Bet retkarčiais gal būt yra prasmės...jeigu tai įneša kažkokio aiškumo.

Būtų naudinga visiems dar kartą perskaityti Sanat Kamaros paskutinį laišką, pacituosiu tik vieną sakinį:
„Ne, numylėtiniai, nėra dabar svarbesnės užduoties nei išsivaduoti iš informacinių šiukšlių.“
Ir išsiaiškinti, gal būt net prieiti bendrą nuomonę, kas gi vadintina tokiu terminu. Tada žiūrėk, ko gero bet kokia trintis ir kaltinimai asmeniškumų lygmenyje savaime atkristų.

Kas gi yra tos „informacinės šiukšlės“, paniekinantis „info“ ir panašūs terminai?

Audrius ne kartą citavo Valdovus, kad šitame (mūsų) materialiame pasaulyje Tiesos esama tik 10 procentų, likusią dalį sudaro tai, kas vadintina tais terminais...Panašiai (apie Tiesos kruopelytes) kalba ir Sanat Kamara jau mano paminėtam laiške.
Ar tai reiškia, kad tuos 10 procentų Tiesos galima rasti ir kituose mokymuose, knygose, tinklapiuose?


 Romas ~
 2011-10-25 06:01


Ce dar kitas psicho puse.Zmogus kazkur pasisako,gyvenime ar forume,tam kad i ji atkreiptu demesi.Ir desto mintis,jai visi pritare toms mintims,nebuna pateisines tu vidiniu lukesciu,kuriu motyvu pagrindu pradejo pasisakymus.Todel zenge kitus zingsnius,klause kitu nuomones,kad itraukti i deologa,arba pradeda izeidineti,ar net sneketi kokes nesamones ar imtis bet kokiu kitu veiksmu kad pateisintu tuos pirminius motyvus.Pajustu tam tikra ego ramybe.Ce kartu veikia ir puikybe.Noras kita sumenkinti tam kad save pakelti.Nepilnavertiskumo kompleksas.Ar kitos panasios,psicho problemos. Del motyvu suvokimo,manau galima pradeti nuo paprastu dalyku.Aisku geriause padaryti gyvenimo perzìura,prisiminti gyvenime labiausiai itakingiausius,artimiausius,zmonis.Tarkim tevai i vaikus deda kazkokius lukescius,pasako kad esi nevykelis,ir vaikas bando irodyti kad jis toks nera,ir pradeda imtis veiklos kad pateisintu tevu lukescius,jis dirba ne sau.Galiausiai taip veike visa gyvenima,ir tada kaip jau buna numire tevai.Kitas svarbus momentas santykiai,kaip zmogus negalejo buti,su kitu zmogum kaip jis supranta kad gal but yra ne is to socelinio sluoksnio,pinigu,isvaizdos,ar charakterio savybiu,tai nors gali buti praeje daugybe metu,tas zmogus gali veikti,ir troksti buti tokiu kad tiktu kazkadaise tiems buvusiems santykems.Dar viena situacija kaip zmonys varzosi.Gal daukam atrodys kad tikrai va manije to tikrai nera.Bet galima paanalizuoti pvz perki drabuzi ir kam ji perki sau kad tiesiok uzdenkti kuna,ar kad graziai atrodyt pries kazka,pries ka.Ar net usijimi dvasine praktika del kazko kito.Ar skaitoma domimasi del kitu kad pasirodyti koks protingas.Ar tam kad suprasti,ir keisti save,savo gyvenima.Paprasciausiai kas slypi pasamoneje,is jos istraukem ir po truputi plecem samones ribas.Kaip Vydunas rases kad viskas vyksta is nesamoningumo i samoningejima.
 Alvis ~
 2011-10-24 21:36


Romai tu kazkaip pats sau spalvini pasauli,savom spalvom o ne nori izvelgti kokios spalvos isties yra.Kur as sakiau kad viskas siuksles kad viska nurasau?
Aivanchovo knygos stiprios jas nesenai skaiciau,ir nematau priestaravimu,tai medziagai principams kas yra destoma laiskuose.Aisku yra priemaisu kazkiek vertime,ir seip zmogisko faktoriaus,vienos knygos tokios gilesnes kitos lengvesnes.
o Tolles sios akimirkos praktika taip pat gerai.Bet tai tik viena koje o reikia eiti abiem kojom.
 Alvis ~
 2011-10-24 14:41


Romai,as visiskai su jumis sutinku,kurie orentuoti i dvasini augima jie pritraukia tuo momentu ji ugdanti info....tai mano patirtis
 linara ~
 2011-10-24 14:35


Melagi, Romai, prašau pateikti koks buvo spaudimas iš mano pusės arba atsiimti savo žodžius ir atsiprašyti. Tu gali teigti kad tu įsivaizduoji ir fantazuoji kad atseit buvo spaudimas iš mano pusės, bet faktiškai nieko panašaus nebuvo tai yra melagingas tyčiojimasis iš žmonių kurie elgiasi atvirkščiai - suteikia galimybę žmonėms bendrauti ir dalytis informacija. Ir aš savotiškai nelabai turiu idėjų, ką tokiu atveju reikėtų daryti..Žinok yra atvejų, kur už tyčiojimąsi internete žmonės paduoda į teismą, ir prisiteisia žalą. Nes tai draudžiama Lietuvos Respublikoje.
 Vaidas ~
 2011-10-24 12:05


Ką gi labai džiaugiuosi, kad Audrius bendrauja su Violeta, kad kartu buvot Lopaičiuose (ji man atsiuntė įspūdingą laišką ir nuotraukas...)
Bet, kad ji pati, savo noru pasitraukė iš forumo... Tai ne tiesa.
Iš jūsų (Mariaus, Audriaus ir Vaido) pusės buvo didelis spaudimas...

Mano vertinimas, kad ji buvo „išguita“, gal būt ir per daug kategoriškas, bet tai normali reakcija. Apozicija turi būti. Beje visai neseniai, temoje skirtoje Violetai (diskusijų pradžioje), tu Audriau kalbėjai kitaip – net nurodei priežastis, kodėl Violeta buvo pavaryta ar tapo nepageidautina...
Kaip ten bebūtų tenka pripažinti, kad be Violetos forumas atsidūrė „komos“ būsenoje...

Dar kartą perskaičiau Sanat Kamaros paskutinį laišką, kuriame daugiausiai apie „informacines šiukšles“.
Jos būdingos visai materijai, mūsų pasauliui, kad yra tik Tiesos kruopelytės... Nėra taip, kad vienas mokymas – absoliuti Tiesa, o kiti – tik „info“ savartynas. Kuo žmogus subtilesnis, kuo stipriau orientuotas į aukštesnį (dvasios) pasaulį, tuo daugiau jis pritraukia tų Tiesos kruopelyčių iš VISUR (iš visų mokymų)... Tai VIDINIS ir Asmenis kiekvieno darbas...

Kai tai bandoma daryti IŠORIŠKAI ir dar masiniu pavidalu, „žemų vibracijų“ , „info“, „šiukšlių“ ir pan. etiketes klijuojant ištisiems mokymams, tai jau nusivažiavimas...

 Romas ~
 2011-10-24 09:22


Pamenu tas skaidres... Deja tavo palyginimas netikęs. Nes Valdovai neskatina nieko niokoti...
Manau, Romai, kad esi per daug kategoriškas. Visų pirma, Valdovai nesako, kad reikia pripažinti tik Jų laiškus. Jie sako, kad 90% informacijos yra iškraipyta, melaginga, ir tik 10% vertinga. Tatjana irgi remiasi Aivanhovu, Jogananda...
Labai jau matosi tavyje nepasitenkinimas, kad Violetos nėra šiame forume. Jis tiesiog veržiasi per kraštus. Iš čia ir nepasitenkinimas, kad Valdovai lygtai riboja mūsų laisvę. Nieko jie neriboja, o tik perspėja apie pavojus. Patikėk, iš Jų lygio viskas žymiai geriau matosi. O su Violeta aš bendrauju, neseniai kartu vykome į Lopaičių šventvietę... Tai jos pasirinkimas, kad ji paliko šį forumą.
 Audrius ~
 2011-10-23 21:29


Netikiu, Audriau, kad tu toks nenuovokus.
Pameni, kai Tatjana Mikušina būdama Lietuvoje, rodė skaidres? Kažkur dykumoje, milžiniškos, menamai lemuriečių ar kitokios skulptūros. Deja žiauriai nuniokotos musulmonų – fanatikų...

Kuo gi geresni jūs, pripažindami tik Valdovų laiškus, o visa kita vadindami „informacinėm šiukšlėm“?

Alvi, iš tavo pasisakymo aš taip ir nesupratau... Pvz E. Toles , Aivanchovo ar kitokias knygas prieš nurašydamas į „šiukšles“ ar „info“, tu jas perskaitai ar nečiupinėjęs...?

 Romas ~
 2011-10-23 19:55


Kaip as atsirenku.Kazkaip atskyrineju,vieni dalykai yra teisingai pateikiami,ir prie to yra prideta priemaisu,kai kur tos priemaisos buna daugiau negu dalinos tiesos.Buna net kodai sudeti kurie sudirba visa pcihe.Ta info zmogaus vibracijas taip perkeicia per psike mintis,kad toliau jau sudirba panasumo desnis,ir ratas jau uzsuktas.
Paprasciausiai jaigu zmogus negali pasiekti tam tikros samones,jis laiskuose nieko protu neperskaito,tai ne protui skirta medziaga.Ir vargiai atsiras tas kuris bent kazkiek prisilietes prie laisku gelmiu,imtu itikineti kad tai tikrai tikra,visus tuos skeptikus.
Ir dar vienas dalykas,jai zmogus gyvena didmiestije,energetiskai blogoje vietoje tai jam bus dar sunkiau pasiekti ta samones lygi kuriame skaitydamas laiskus prisiliestu prie to kas laiskuose pateikiama.
Kitas pcihologinis niuansas kiek yra tokiu zmoniu kad kazkam priesintusi,gincytusi priesginiautu,irodinetu savo teisybe,ir staiga persikesitu ir nuolankiai visas atsidaves visu savo protu ir sirdimi stengtusi suvokti tai ,ka pries neilga laiko tarpa kovojo?
Paprasciausiai jau vien ta islieta energija sukurs blokus ,kuriuos reikes iveikti.
 Alvis ~
 2011-10-23 16:57


Kas tie dabartiniai kalifai, Romai?
 Audrius ~
 2011-10-23 13:01


PAMOKANTI ISTORIJA

Kaip tik tokia yra apie Aleksandrijos biblioteką, kurioje buvo sukaupta visa senovės išmintis (apie 700. 000 papiruso ritinėlių.
Gyvas padavimas byloja:
646 metais kalifas Omaras Ibin Hatabas įsakė pulko vadui Amrui sudeginti biblioteką Aleksandrijoje.
Kalifas teigė:
„ Jeigu šiose knygose kalbama apie tai kas pasakyta Korane, tai jos – bereikšmės. Jeigu jose minimos kitos tiesos, nei moko Koranas, tai šios knygos tiesiog žalingos. Abiem atvejais knygos turi būti sudegintos“

Kuo gi skiriasi dabartiniai kalifai, teigiantys, kad tik Valdovų laiškai yra tikrasis mokymas, o visa kita tik informacinės šiukšlės... nuo ano?

Kažkam, kaip oro reikia fanatikų, tada pastoviai rusens priešiškumas ir atskirtumas tarp žmonių...
Lotinų Amerikoje populiarios gaidžių kautynės (pritvirtinami metaliniai, aštriai pagaląsti pentinai), statomos pinigų sumos (lažybos – kuris nugalės) ir jie – kiršinami kovai. Tas pats daroma su pitbuliais (koviniai šunys).

Labai panašu, kad ir su žmonėmis (anie manipuliatoriai) elgiasi analogiškai...
Vieniems – Bibliją, kitiems – Koraną, tretiems – Valdovų laiškus...ir...

 Romas ~
 2011-10-23 07:26


O Valdovų laiškai ne info?
Kokiu būdu tu, Alvi atrušiuoji, kuri info patikimesnė?
 Romas ~
 2011-10-21 12:48


Valdovu laiskuose pirmoje vietoje yra darbas su savimi,su savo samone.Ir vos ne reguleriai atsiranda kas pradeda skleisti visokiu informaciju koriose skatinama veikti ne is samoningumo o is kazkokiu tai baimingumu.
O del tu dimensiju tai,valyk save visa,taurink save visa ir pats tapk mistiku ir patirsi viska kas tau yra butina patirti,kad augtum.Ir nereikes rinkti visokiu info nuo kuriu ateitije turesi issivalyti.
 Alvis ~
 2011-10-21 08:52


Ką gi, Vaidas eilinį kartą pademonstravo, kaip nereikia elgtis. Jis niekaip negali išsilaisvinti iš pagiežos kažkokiam tamsuoliui...
Toje medžiagoje, kurią man atsiuntė Violeta ( apie perėjimą iš trečios dimensijos į ketvirtąją, apie tris tamsos paras ir t.t.), kaip tik labai spalvingai aprašomas tos grupės žmonių likimas, kurie sugebės pereiti į ketvirtąją dimensiją (aukštesnį ) pasaulį, bet nesugebės ten pasilikti...

TENAI mintys akimirksniu realizuojasi – pagalvojai apie kokį nors neprietelių - ir jis jau priešais tave (pilnoje ginkluotėje). Pagalvojai – reikia ginklo – ir akimirksniu tavo rankoje atsiranda šautuvas su optiniu taikikliu. Reikia šovinių? Štai ir jie, visa dėžė...

Kitaip sakant, tas negatyvo bagažas kitų žmonių atžvilgiu, nusineštas tenai, savaime įsuka ratą, kuris tokį žmogų išspjauna, kaip svetimkūnį atgal į trečio lygio (mūsų) materialųjį pasaulį.
„ Pamilk savo artimą...“; „...pamilk priešą...“ – tai tik pas mus – nepasiekiamos, dvasinės „viršukalnės“, o tenai – neišvengiama BŪTINYBĖ...


 Romas ~
 2011-10-20 18:13


Rojaus Tėvai yra suteikę tvariniams laisvą valią, ir galimybę rinktis. Žmogus kaip ir kitų pasaulių tvariniai yra atsakingi už savo MINTIS, darbus, ketinimus, motyvus šiuo atveju vienas subtiliausių veikiančių veiksnių yra - IDĖJA.

Niekas negali pakenkti mūsų pasauliui, kaip tik šio pasaulio žmonės gali savo laisva valia pasirinkti NUTEISTI SAVE, nuspręsti kad jie patys nusipelnė kentėti, arba kad nusipelnė Kūrinijos Tėvų meilės, išminties ir palaiminimo. Klausimas tik kam bus atsiverta, kokioms idėjoms.

Be abejo, žemų virpesių, nesąmoningų žmonių mintys ir energetika neveikia mūsų pasaulio likimo taip stipriai, kaip gali paveikti dvasingų ir dieviškų žmonių mintys ir IŠREIKŠTA VALIA. Todėl PIKTI pasiklydėliai, pavadinkim, kuria įvairius planus, kaip "išdurti", apgauti tuos dvasingus žmonės, kad jie visgi susigudnytų NE mylėti, bet TEISTI kitus, ar save. Kada Kūrinijos Tėvai yra TIK gėrio, ir tobulumo šaltinis, niekada neprikaišiojantys dėl praeities bet vedantys į ateitį. Sąmoningo Tėvus pažįstančio žmogaus pasirinkimas būtų gana aiškus.

Tačiau jeigu žmogus yra linkęs TEISTI kitus ar save, nuspręsti vadovautis proto nuostatomis tinkamomis TEISTI, vietoje to kad širdyje sutalpintų viską ir supratingai mylėtų visus ir viską besąlygiškai... Tada jis gali patikėti galbūt kad "Ale Dievas nusprendė nubausti žmoniją už jos nuodėmes". Kas tada vyksta? Tada ŽMOGUS pradeda vibruoti tos IDĖJOS vibracijomis ir jas skleisti į aplinką, vibruoti TEISIMO vibracijomis ir kenkti visiems sutiktiems žmonėms. Kaip minėjau paprasti žmonės galbūt iš dalies nėra tokių aukštų virpesių pasiekę, ir čia kiek dvasingi ir aukštos moralės žmonės turėdami tokią IDĖJĄ nuleistą iš SVETIMŲ pasaulių tvirčiau skiepytų tokią idėją jau į materialų pasaulį.

Aš manau, kad kad ir kiek puolę angelai, kaip ir kad ir puolęs angelas Liuciferis siūlytų tokias TEISIMO ir kitokias proto nuostatų idėjas žmonės kurie yra pažinę Meilę, pažinę Asmenius Kūrinijos Tėvus, kaip ir kažkada su meile Jėzus pasakojo apie Tėvą Danguje, tai tokie žmonės nė trupučio nesusvyruos - ir... pasijuoks iš apgailėtinų tamsos, pustankio, ir astralinių pasaulio būtybių nepriklausančių Kūrinijos Tėvų hierarcijai bandymų pasinaudoti mūsų LAISVA valia, mūsų sąmone, mūsų nuolat virpesius skleidžiančia sąmonės būsena.

Mūsų mylimi, besąlygiškai mylimi, geri ir tobulumo šaltiniai - Kūrinijos Tėvai, Rojaus Tėvai siunčia pačius aukščiausius virpesius, nuolat siūlo pagalbą eiti kartu su jais, ir spręsti klausimus su meile, melstis ne iš PROTO ar PAREIGOS, bet JAUČIANT savo vidumi, ne dėl NAUDOS, bet todėl kad tai yra NUOŠIRDU.

Net nedidelės pagal rangą dvasios danguje yra mačiusios turbūt bene milijardus ir milijonus metų evoliucijos, pastaruosius kelis tūkstančius metelių mūsų žmonės sparčiai patobulėjo ir nebedaug bereikia iki šviesių idėjų įsigalėjimo. Kaip džiugu kad informacija gali dabar taip lengvai sklisti internetu, o taip pat ir popieriniu variantu. Tik žmogaus požiūriu galėtų būti kažkoks nekantrumas ir noras tuoj pat visus nuteisti ir sutvarkyti, tuo tarpu dangus stebi kūriniją ir kitas planetas milijardais metų.. jų sąmonė didžiuliu laipsniu pranoksta žmogiškąją. Tai apie ką mes kalbame..

Tai tiek apie teisimą.
Toliau seka NEGANDŲ išvardinimas, kurį skaitydamas žmogus - nori nenori MINTYSE ĮSIVAIZDUOJA, ar įsivaizduojate kokį tai turi poveikį kada žmogus įsivaizduoja savo mintyse negandas? O kai šimtas žmonių įsivaizduoja kolektyviai negandas skaitydami tokius tekstus? Aš manau kad tai vėlgi yra išbandymas žmonėms, kurie ATSAKINGAI valdys savo MINTIS ir VAIZDUOTĘ, o taip pat kad ir EMOCIJAS kuri irgi yra savotiška energetinė išraiška, o kurie ne.

Todėl jeigu suprantate ir matote PRINCIPUS ir DĖSNINGUMUS, kokiu būdu norima pasėti BLOGIO IDĖJAS, ir kaip žmogus turi laisva valią nedaryti taip kaip buvo bandyta mus eksploatuoti - tai kviečiu pasijuokti iš tų kurie mums siunčia tokius ale išbandymus. Tegul jie supranta kad jų laikas baigėsi, jie vis labiau bus nugalėti ŽINOJIMO, ir žinių, ir SUVOKIMO, ir sąmoningumo.. žmonės nebebus tamsoje, kaip išnaudojami ir panaudojami gyvūnai kurių emocijomis ar laisva valia būtų žaidžiama.

Kviečiu sakyti atvirkščiai: "Nepasikliauju naiviai vien tikėjimu kuo nors. Aš imuosi veiksmų kad pažinčiau Tėvą, nes Tėvą galima pažinti, ir aš vis labiau einu Žinojimo keliu, nors kad ir kiek žinočiau - veikiu visada širdimi, nes mano žinojimas tik išverčia manos širdies kvietimą, ir persmelkia 'savęs pažinimas' tiek mintis tiek žodžius tiek veiksmus. Aš taikau Dievišką išmintį, todėl kur yra ŽINOJIMAS ten nereikia tikėjimo kuris skatintų naivumą, nesąmoningumą ar aklumą".
Kaip sakau, rūkantis gali tikėti kad rūkymas kenkia sveikatai, bet žinantis ima ir daro taip kaip reikia.

Linkiu eiti pažinimo keliu, ir priimti sąmoningus sprendimus, o ne proto būkštavimų stadijoje nuo vienos baimės link kitos baisybės besvyruojant priimti kokį nors sprendimą tikėjimo pagrindu. Pažinimą turiu omenį ne intelektualinį, o vientisą tiek dvasia, tiek proto tiek veiksmu patirtimi. Tai pradžiai tiek minčių.
 Vaidas ~
 2011-10-19 22:10


Panašios detalės, o butent dėl trijų dienų tamsos ir kaip šiuo laikotarpiu elgtis, yra ir medžiagoje, kurią atsiuntė VIOLETA :

http://5dreal.com/2011/10/11/%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0/
LABAI ĮDOMU IR NAUDINGA
 Romas ~
 2011-10-19 19:01