Kviečiu jus į prabudimą, į Naują Dieną ir į naują realybę, Elohimas Ciklopėjus 2019-06-20 - Sirijus - Pakylėtųjų Valdovų Laiškai
Sirijus - Pakylėtųjų Valdovų Laiškai

Pakylėtieji Valdovai
Diktavimai pagal metus:
2014 metai 2013 metai
2012 metai 2011 metai
2010 metai   2009 metai
2008 metai   2007 metai
2006 metai   2005 metai
Meditacijos | Rožiniai
Specialūs puslapiai
Šaukiniai | Rožių kelias
Susiję terminai
Knygos Lietuvių kalba
Valdovų rekomendacijos

vėlesnius negu:

ir ankstesnius nei

GMail 
Translate eng-lt 
Google+ Socialinis tinklas 
Google Chrome 
Opera, greita ir saugi interneto naršyklė

Papildomos sritys

Naujienos

Gyvenimo Etikos Universitetas
Transliacijos internetu (ru)
Motinos Marijos puslapis
Laiškai Karminei Valdybai
Kaip rašyti laiškus
Kaip skaityti laiškus
Dvasinis atskyrimas
Mantros
Knygos internetu (Nauja)
Nuorodos į puslapius

Diskusijos forume
Svečių Knyga ( ten.lt )
Laiškų aptarimas (nauji)

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Kviečiu jus į prabudimą, į Naują Dieną ir į naują realybę

Elohimas Ciklopėjus
2019m. birželio 20d.AŠ ESU Elohimas Ciklopėjus.

Šiandieną atėjau dėl ištisos virtinės pastarojo meto įvykių.

Tam, kad išdėstyčiau net pačius svarbiausius, Man reikės pernelyg pažeminti Savo vibracijas, o jums reikės pasistengti savo sąmonėje prieiti prie Manęs kaip galima arčiau.

Taigi, mums reikės pakilti virš sumaišties ir nukreipti žvilgsnius virš Žemėje vykstančių įvykių.

Aš saugau Dieviškąją Viziją situacijai planetoje. Tačiau jūs žinote, kad be įkūnytų Brolijos Žemėje atstovų Mums sunku sekti Dieviškuoju planetos planu.

Didžiulė Dieviškoji dispensacija, kuri prasidėjo prieš 15 metų, numatė pakeisti civilizacijos įvykių eigą planetoje ir nukreipti jos tėkmę į Dieviškąją vagą.

Šios užduoties įvykdymui Brolijos Šventosiose buveinėse buvo parengtos geriausios sielos. Jos praėjo atitinkamus apmokymus ir degė noru dėti visas savo pastangas bei sugebėjimus, kad kiek galima didesniam sielų skaičiui Žemės planetoje padėtų kaip galima greičiau išeiti į Dieviškąjį vystymosi kelią.

Tam, per trumpiausius terminus reikėjo sukurti pavyzdį fiziniame plane, kuriuo vadovaujantis būtų įmanoma išplatinti planetoje teisingus pavyzdžius, pirmiausia vaikų švietimo srityje.

Tačiau Visatoje veikia ir vienas iš pagrindinių yra Laisvos Valios Įstatymas. Įkūnytas individas daro pasirinkimus ir priima sprendimus vadovaudamasis šiuo Laisvos Valios Įstatymu. Ir netgi tada, kai mes aiškiai matome, kad siela daro neteisingus pasirinkimus ir nukrypsta nuo jos pačios prieš įsikūnijimą priimto Dieviškojo plano, Mes negalime įsikišti.

Tokiu būdu visas priešakinis būrys, pašauktas pakeisti evoliucijos eigą planetoje, kiekvienas jo narys, atliko pasirinkimus, neatitinkančius plano, kurį jie patys priėmė prieš įsikūnijimą.

Skaudu suvokti visą karmos naštą, kuri prislėgė šių žmonių sielas.
Mes ir toliau saugome Dieviškąją viziją, pagal kurią evoliucijos eigos planetoje pakeitimas į Dieviškąją pusę turi pradėti vykti teritorijoje, kurią dabartiniu metu užima Rusija.

Tačiau daugelio žmonių pasirinkimų virtinė privedė prie karminės situacijos pablogėjimo. Dėl neteisingų pasirinkimų žmonių sąmonė susiaurėjo. Sąmonė susiaurėjo tiek, kad daugelis sielų nesupranta, kas vyksta ir ko siekti.

Daugelis nesugeba netgi pilnai priimti Mūsų Laiškų ir Mūsų vadovavimo.

Susiklosčiusiomis aplinkybėmis nepavyks apsieiti be praradimų, negandų ir nelaimių. Yra tikimybė, kad Rusija, kaip šalis, neįvykdžiusi savo Dieviškosios paskirties, tuo pavidalu, kokia ji yra dabar, nustos egzistavusi.

Tačiau tai nereiškia, jog Mes atsisakėme Mūsų planų šiai šaliai ir žmonijai apskritai.

Naujoji Epoha su naujomis energijomis nesulaikomai įsiveržia į gyvenimą Žemės planetoje!

Senosios energijos ir seni valdymo būdai pasmerkti!

Naująją kartą šviesnešių, 21-ojo amžiaus kartą, Mes parengėme Mūsų Šventosiose buveinėse. Būtent dabar atėjo laikas, kai ši naujoji karta įžengia į savo aktyvų amžių.

Šios liepsningos sielos neturi dogmų, kurios slėgė buvusias kartas. Jos pasiruošusios permainoms ir pačios Naujosios Epohos energijos pastūmėja jaunimą Dieviškiesiems pokyčiams visose žmogiškojo gyvenimo srityse.

Tačiau kadangi ankstesnės kartos nepasirūpino vaikų ir jaunimo auklėjimu, tai pagrindinis pavojus, kuris gresia jaunajai kartai – tai pagundos ir vilionės, išpučiančios norus bei skatinančios nedieviškus įpročius ir prisirišimus. Kuo sunkesni išbandymai, tuo didesnius nuopelnus įgyja siela, praeidama šiuos išbandymus ir nugalėdama iliuzinę apraišką! Jeigu naujoji kartą sėkmingai pasirinks, jau po keleto metų gali atsiverti nauja Dieviškoji galimybė.

Ir Mes nekantriai laukiame, kada naujoji šviesnešių karta žengs į gyvenimą ir prisiims visą karminės atsakomybės pilnumą. Ateina kitas kosminis ciklas! Dar galingesnės energijos leidžiasi į Žemę. Esant šioms sąlygoms, Naujosios Epohos energijose, galės egzistuoti tik tai, kas visame kame atitinka Dieviškuosius principus.

Brolijos Šventosios buveinės dabar ruošia įsikūnijimui naują šviesnešių plejadą.

Todėl nepavargstu kartoti, kad ant jūsų, kas dabar esate įsikūnijime, guli karminė atsakomybė priimant ir auklėjant šias sielas.

Tvirtas Mokymo pamatas patikimai įsikūrė planetoje.
Tačiau naujoms žmonių kartoms, kurios pašauktos visiškai pakeisti planetą, reikalingas rūpestis ir globa.

Daugelis įsikūnijime esančių ir neteisingus pasirinkimus padariusių sielų jau dabar atliko atgailą ir darbais nori ištaisyti savo klaidas. Numylėtinė Guan In, Atjautos ir Atgailos Deivė, Karminės Valdybos posėdyje, kuris dabar vyksta, jau iškėlė klausimą apie karminės naštos sumažinimą šioms atgailavusioms sieloms.

Numylėtiniai, įsikūnijime jūs esate tam, kad suvoktumėte savo nemirtingąją prigimtį ir nugalėtumėte iliuzines jėgas. Jūs kiekvienas turite iškovoti pergalę prieš iliuzines jėgas. Laimite prieš savo trūkumus, savo nekokybiškas sąmonės būsenas. Ir ši jūsų vidinė pergalė atsispindi fiziniame pasireiškime.

Kuo didesnis individų kiekis iškovoja pergalę prieš save, tuo greičiau į Žemę ateis Aukso Amžius.

AŠ saugau Aukso Amžiaus viziją planetai.

Šiandieninė situacija planetoje primena nakties košmarus.

Kviečiu jus į prabudimą, į Naują Dieną ir į naują realybę!

Visada Pergalė!
AŠ ESU Elohimas Ciklopėjus

versija spausdinimui | edit