Tam, kad į savo gyvenimą susigrąžintumėte Dievą, jums reikėtų įdėti maksimumą pastangų, Motina Marija 2013-12-24 - Sirijus - Pakylėtųjų Valdovų Laiškai
Sirijus - Pakylėtųjų Valdovų Laiškai

Pakylėtieji Valdovai
Diktavimai pagal metus:
2014 metai 2013 metai
2012 metai 2011 metai
2010 metai   2009 metai
2008 metai   2007 metai
2006 metai   2005 metai
Meditacijos | Rožiniai
Specialūs puslapiai
Šaukiniai | Rožių kelias
Susiję terminai
Knygos Lietuvių kalba
Valdovų rekomendacijos

vėlesnius negu:

ir ankstesnius nei

GMail 
Translate eng-lt 
Google+ Socialinis tinklas 
Google Chrome 
Opera, greita ir saugi interneto naršyklė

Papildomos sritys

Naujienos

Gyvenimo Etikos Universitetas
Transliacijos internetu (ru)
Motinos Marijos puslapis
Laiškai Karminei Valdybai
Kaip rašyti laiškus
Kaip skaityti laiškus
Dvasinis atskyrimas
Mantros
Knygos internetu (Nauja)
Nuorodos į puslapius

Diskusijos forume
Svečių Knyga ( ten.lt )
Laiškų aptarimas (nauji)

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Tam, kad į savo gyvenimą susigrąžintumėte Dievą, jums reikėtų įdėti maksimumą pastangų

Motina Marija
2013m. gruodžio 24d.AŠ ESU Motina Marija. 
Šiandieną pas jus atėjau kaip geresnės dalios ir geresnio likimo, kurie laukia Dievo sūnų ir dukrų Žemės planetoje, pranašiškas ženklas. 
Dabar šiauriniame pusrutulyje labai maža saulės ir tik viltis sušildo žmonių sielas. Žinote, kad praeis nedaug laiko ir kiekvieną dieną saulė kils virš horizonto vis aukščiau. 
Taip ir jūsų dvasiniame gyvenime: žmogiškosios sąmonės prietemą neišvengiamai turi pakeisti giedra saulėta diena. Jūsų Dieviškumo saulė turi apšviesti jūsų išmonę ir visas jūsų mintis bei jausmus. Ir tai įvyks, numylėtiniai.
Dabar jūsų pasaulyje siautėja tamsios jėgos ir energijos. Ir kiekvienas žmogus, pravedantis šviesią energiją į jūsų pasaulį, yra smerkiamas ir netgi persekiojamas. Ir tai labai liūdna. 
Kažkada mano sūnus Jėzus patyrė didžiulę žmogiškąją neapykantą ir priešiškumą. Visą gyvenimą jis paskyrė tarnauti žmonėms. Daugelį, daugybę nepagydomų žmonių su Dievo pagalba jis išgydė. Daugelis žmonių ateidavo pažiūrėti į mano sūnaus Jėzaus daromus stebuklus. 
Tačiau kuo daugiau gero jis darė žmonėms, tuo jam ir jo misijai augo bei tvirtėjo didesnė opozicija. 
Iš žmogiškosios logikos požiūrio taško labai sunku paaiškinti, kas gi įvyko, kai įtūžusi minia, kurioje buvo tų žmonių, kuriuos Jėzus išgydė, įsiutusi reikalavo mano sūnaus mirties bausmės. 
Tačiau jeigu leisime sau pakilti į aukštesnį sąmonės lygį, tai liūdnas Kristaus nukryžiavimas taps suprantamas. Jėzus į pasaulį atnešė daugybę Šviesos, ne tik žinių Šviesos, tačiau ir daugybę Dieviškosios energijos. 
Pasąmonės lygmenyje viskas, kas ne iš Šviesos, Kristaus misijai jausdavo priešiškumą. Šis priešiškumas būdavo Šviesai besipriešinančių jėgų apraiška. Jūs žinote įstatymą: kiekvienam veiksmui yra tolygus ir priešingai nukreiptas atoveiksmis. Šis fizinio pasaulio įstatymas visiškai pritaikomas pasaulyje vykstantiems dvasiniams procesams. Ir jeigu žmogus turi potencialą Dieviškąją Šviesą nešti į iliuzinį pasaulį, tai jis susidurs su iliuziją ginančių jėgų pasipriešinimu. 
Taip yra, numylėtiniai. Ir iki šiol šis įstatymas jūsų pasaulyje veikia. 
Jėzaus Kristaus pavyzdžiu daugelis krikščionių kartų turėjo galimybę nagrinėti šio įstatymo veikimą. Ir daugelis tikrųjų krikščionybės pasekėjų, Kristaus Mokymų esmės, o ne formalių pasekėjų, iki šiol junta priešingų jėgų spaudimą. 
Šis pasipriešinimas jūsų pasaulyje yra neišvengiamas ir negali iškart liautis veikęs. Kaip ir viskas jūsų pasaulyje, dviejų pagrindinių šioje visatoje veikiančių jėgų priešprieša negali akimirksniu baigtis. Tačiau laikui bėgant ši priešprieša turi tapti mažiau griaunančio pobūdžio. Ir tolimoje ateityje šios dvi jėgos taip subalansuos savo apraiškas, kad iš jų priešpriešos gims bendradarbiavimas ir tarpusavio sąveika. 
Daugelis iš jūsų, numylėtiniai, vienas kitam priešinatės. Ir tai vyksta netgi tada, kai sekate, atrodytų, vienu dvasiniu keliu. 
Šį pasipriešinimą galima paaiškinti jūsų pasaulio netobulumu. Ir todėl per jūsų būtybes save išreiškia dvi priešingos jėgos. Šiais laikais tai reiškiasi priešiškumu, įtarumu ir netgi neapykanta. Tas pats žmogus dienos metu gali patekti skirtingų jėgų įtakon.
Numylėtiniai, visa tai vyksta dėl Meilės jūsų širdyse trūkumo. O Meilės jūsų širdyse trūkumas yra dėl jūsų pasaulio atitrūkimo nuo Dieviškojo pasaulio. 
Nėra Dievo - nėra Meilės. Todėl tam, kad į savo gyvenimą susigrąžintumėte Dievą, jums reikėtų įdėti maksimumą pastangų. 
Pažvelkite į viską, kas jus supa. Reklama, urbanistinis peizažas, rūškani praeivių veidai, televizijos laidos. Jūsų pasaulis nėra draugiškai nusiteikęs. Ir nuolatos gyvenančius baimės, įtampos niūriomis sąlygomis, žmones persmelkia šios išorinio pasaulio būsenos. Ir jaunimas dar savo jaunystės metais praranda tą optimizmo ir džiaugsmo užtaisą, kuris iš prigimties turi būti būdingas jaunam žmogui. 
Tikrieji džiaugsmai pakeičiami surogatais: filmais, muzika, narkotikais . 
Tikroji Meilė pakeičiama surogatine meile, nieko bendro neturinčia su didingu Meilės jausmu.
Būnant bedieviškame pasaulyje labai lengva prarasti sielą. Būtent todėl, kad jūsų laikmetis yra pavojingas daugelio įsikūnijime esančių žmonių sieloms ir ypač jaunimui, aš ir kiti Valdovai ateiname pas jus, kad duotume jums jūsų pasaulyje vykstančių procesų supratimą ir primintume apie tai, kad ne visada pasaulis buvo toks liūdnas, ir priekyje žmonijos laukia šviesi ateitis.
Iš pradžių ši ateitis išdygsta nedaugelio žmonių širdyse. Tų, kurie, turėdami stiprią Dvasią, įstengia supančiai iliuzijai priešpastatyti savo tikėjimą bei ištikimybę Dievui ir Valdovams. Paskui, kai tokių Dieviškąją sąmonę turinčių sielų taps daugiau, žmonijos dauguma pradės gręžtis į šviesą. Ir į žmones, turinčius dabartinę sąmonės būseną, būdingą dabartinei žmonijos daugumai, bus žvelgiama kaip į išimtinius išsigimėlius, nusipelniusius begalinės Atjautos ir Meilės. 
Tik veikiant Atjautai, Gailestingumui ir Meilei daugelio jūsų sielos gali išskleisti dvasines savo apdarų klostes ir atgauti ryžtą Gyvenimui. 
Mano sūnaus Jėzaus žygdarbis yra tas, kad jis ir toliau jautė Meilę tiems žmonėms, kurie jį kankino ir troško jo mirties. 
Būtent todėl milijonai krikščionių visame pasaulyje ir toliau garbina mano sūnaus žygdarbį.
Aš numatau, kad daugelis iš tų, kas dabar skaito mano Laišką, ateityje įstengs atsakyti Meile į visas iliuzinių jėgų gudrybes ir triukus. Ir netgi prieš mirties veidą mano vaikai įstengs būti Atjautūs ir Gailestingi juos kankinančių žmonių sieloms. Nes daugelis nežino, ką daro. Ir jeigu žinotų, tai niekada taip nesielgtų.
Daugeliui paklydusių sielų jūs galite nurodyti Kelią. Melskitės, kad žmonija praregėtų, ir visiems atleiskite. 


AŠ ESU Motina Marija

Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://sirius-ru.net/dictations/dek_2013/audio.htm#5

versija spausdinimui | edit