Sirijus > Svečių knyga (bendri atsiliepi... > 59 > 59 > 59 > 59 > 59 >

DIEVAS ABSOLIUTAS !Vidmantas Grinčiukas :


2011 m. kovo 19 d. ·
INDIGO žmogaus versija

( valstybingumas )INDIGO - LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA


( Kristologija )
( Projektas )

Projektinės eigos Projekto Dokumentinė medžiaga
Dokumentas ; 1. Straipsnis ( 1/4 punktai ) ....

" LIETUVIŲ TAUTA " , - tinkamos reikalingos ( pageidaujamos ) Valstybėj sampratos

skirta ( info )
( info ) - Prezidentūrai ( Prezidentui )

1. Lietuvių Tauta , tai Lietuvos žmonių bendrija - sąjunga , susieta žmonių papročiais, Jų sukurtomis taisyklėmis ir išmintimi.

2. - Prieš daugelį amžių sukūrusi LIETUVOS VALSTYBĘ ;
Istorija - Praeitis, ( Remiantis istorija - praeitimi Jų turimomis žiniomis, kurti MODERNIĄ VALSTYBĘ, paremtą IDEALIU SĄŽININGUMU , aukšta samprata, meile, teisingumu. Vystyti laisvos ir TEISINGOS demokratijos principus ir žinias.

3. - Jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos statutais ir LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOMIS;
TEISINIS PAMATAS ( Griežtai draudžiama kartoti praeities klaidų ir netikslumų tai suprantant. TEISINIS PAMATAS tūri būti paremtas MODERNIOS ir TEISINGOS Valstybės principais ir kriterijais.

4. Šimtmečiais ginusi savo laisvę ir nepriklausomybę ;
Žodžio " LAISVĖ " reikšmė Tautoje, Valstybėje ir kiekviename žmoguje individualiai. ( SIEKTI TINKAMŲ IR TEISINGŲ SAMPRATŲ gerovės linkme Tautoje, Valstybėje ir kiekviename žmoguje individualiai ).

5. išsaugojusi savo dvasią gimtąją kalbą, raštą ir papročius;
( ATEITIES LAIKE TOBULINTI TAUTOS DVASIĄ. )

6. Įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje;
" Laisvo gyvenimo " sampratos. ( Siekti tinkamų ir reikalingų sampratų kiekviename žmoguje individualiai ).
Kūryba - į tai turi turėti teisę kiekvienas žmogus.

7. Nepriklausomoje Lietuvos Valstybėje;
( Žodžio " nepriklausomybė " sampratos, - siekti tinkamų ir teisingų sampratų ).

8. Puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę;
( TAUTINĖ SANTARVĖ ) - visada laikytis šio punkto ir jo nepažeidinėti.

Draudžiama pažeidinėti konstituciją.

Pasirašo; Vidmantas ( erdvės paranormalių reiškinių psichologas ).

Paruošto - ( sukoreguoto) dokumento data;
2011 m. kovas 25 d. 11:32

" LIETUVOS VALSTYBĖ " , - Tinkamas, Reikalingas ( Pageidaujamas ) Lietuvos Šaliai APIBRĖŽIMAS - ( sąvoka samprata )

Kam : ( info ) Lietuvos Respublikos Prezidentūrai - prezidentui.

Gerb. Lietuvos Respublikos Prezidentūra - Prezidente, norėčiau, kad ;

Jūsų Valdžios institucija siektų tautoje - Valstybėje - Šalyje teisingo - reikalingo supratimo, kas yra " Lietuvos valstybė ".

LIETUVOS VALSTYBĖ, tai Lietuvos šalies struktūra;
Nepriklausoma Demokratinė Respublika, sukurta Tautos, turinti teritoriją, KONSTITUCINĘ santvarką, valdžią.

Valdžia;

1. Lietuvos Respublikos Prezidentūra - Prezidentas.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
3. Lietuvos Respublikos seimas.
4. Lietuvos Respublikos Teismas.

Pasirašo; Vidmantas ( Indigo žmogus )

Paruošto ( sukoreguoto ) dokumento data;
2011 m. balandis 5 d.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisų ( koregavimo ) PROJEKTINIS Dokumentas KONSTITUCIJOS ( 1. Straipsnis 1;2 Punktai )

Kam : ( info ) Lietuvos Respublikos prezidentūrai - Prezidentui.

1. Straipsnis
LIETUVOS VALSTYBĖ Yra Nepriklausoma demokratinė Respublika.

1. ( P. )
Pagal žinomą žemės planetos ( Pasaulio ) žmonijos raidą, žmonijos sąvokas - sampratas - žinias - išmintį, žodžių junginio " Nepriklausoma Demokratinė Respublika " Terminologiją ( Termino logika ) nėra ir NEGALI BŪTI strategijos ( strateginio plano - strateginės sistemos ) Vystymuisi VISOS ( bendrame kontekste ) Šalies - ( Valstybės - Tautos ) perspektyvos TOBULĖJIMUI, jo sisteminių programų vystymuisi. be TOBULĖJIMO sisteminių programų, ( Tauta - Valstybė ) Šalis neturi galimybės ( kelio ) į progresiją, kuri laike išvysto sistemą pasibaigiančią SISTEMINĖJE TOBULYBĖJE ( Rojuje ).

Pagal LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS Tinkamai nesukoreguotą 1. Straipsnį , suminėje išvadoje ;

1. Šalis - ( Valstybė - tauta ) pajėgi ( tegali pasiekti tik puikius ekonominius rodiklius.
2. Laviruoti tarp ŽMONIJAI ŽINOMŲ situacijų, kuriose neišvengiamai egzistuoja skausmo - nevilties - ašarų progresas.

2. ( P. )
Remiantis 1. ( P. ) pateikta išsamia informacija, BŪTINA Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1. straipsnio Turinyje ir Turinio sąvokose - sampratose atlikti koregavimą ( Koregavimo projektinius darbus atlieku aš ( Vidmantas ).

DOKUMENTINĖ MEDŽIAGA SUKURTA - ( suprojektuota);
2011 m. kovas 31 d. 20:01

Paruošto - ( sukoreguoto ) dokumento data;
2011 m. balandis 6 d.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisų ( Koregavimo ) PROJEKTINIS Dokumentas

KONSTITUCIJOS 1. Straipsnis ( 1. straipsnio 3. Punkto 1 - Dalis - 1 / 4 )

Kam: ( info ) Lietuvos Respublikos Prezidentūrai - Prezidentui.

3. ( P. )
Lietuvos Valstybė Nepriklausoma Demokratinė Respublika ;

3. ( P. ) - ( 1 - D. ) - " Nepriklausoma Demokratinė Respublika " - terminologijos sąvokos - sampratos, paaiškinimai ;

3. ( P. ) - (1 - D. - 1 ) - DEMOKRATIJA,
- Konstatuoja ( reiškia ) valdymo formą , kurioje visi piliečiai turi teisę dalyvauti šalies valdyme. ( Lygybė ir laisvė Demokratijai svarbios savybės ).

3. ( P. ) - ( 1 - D. - 2 ) - Remiantis ( atsižvelgiant ) į konstatuojamą valdymo formos struktūrinę reikšmę, pagal
ištirtą ir žinomą bendrą ( visapusišką ), filosofinę išvadą;
ŠALIES VALDYMO SISTEMA tūri trukumų - netikslumų, neturinti GALIMYBĖS PROGRESE į tinkamą - teisingą ateities formacija Šalyje. paremta VIEN žmonių, kaip asmenybių ( daugiskaitos sampratos kontekste) kompetencija, kuri nepajėgi, -- neturinti galimybės sukurti ir suformuoti tinkamą - teisingą ateities formacijos progresą Šalyje.

3. ( P. ) - ( 1 - D. - 3 ) - Remiantis 3. ( P. ) - ( 1 - D. -2 ) išsamia informacija, BŪTINA 3. ( P. ) - ( 1 - D. - 1 ) skirsnyje, suformuoti papildymą, apibrėžiantį tikslų žodžio " DEMOKRATIJA " struktūrą - apibrėžimą.

3. ( P. ) - ( 1 - D. - 4 ) - Struktūrinis apibrėžimas " DEMOKRATIJA " :

DEMOKRATIJA , tai VALDYMO FORMA, kurioje visi piliečiai turi teisę dalyvauti ŠALIES VALDYME .
( lygybė ir laisvė demokratijai svarbios savybės ).

Valdymo formos struktūra paremta ;
Teisinga sistema apibrėžianti tinkamą valdžios sisteminį STRUKTŪROS PAMATĄ, Progresijoje paremtą TOBULA - subalansuota VALDŽIOJE sistemine valdžios struktūra.

DOKUMENTINĖ Medžiaga ( sukurta - suprojektuota ) ;
Nuo 1969 m. rugpjūtis 17 d. ---- Vidmantas ---- iki ------ 2011 m. Balandis 17 d.

Pasirašo ; - Vidmantas - ( Dievo sisteminė struktūrinė dalis )
Pasirašo ; DIEVAS Data : 2011 m. Balandis 17 d.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisų ( Koregavimo ) PROJEKTINIS DOKUMENTAS

Konstitucijos ( 1. Straipsnis 3. Punkto 1 - Dalis -1/6 )

3. ( P. )
Lietuvos valstybė yra Nepriklausoma Demokratinė Respublika;

3. ( P. ) - ( 1 - D. ) - " Nepriklausoma Demokratinė Respublika " - terminologijos sąvokos - sampratos, paaiškinimai;

3. ( P. ) - ( 1 - D. - 5 ) - NEPRIKLAUSOMYBĖ, - konstatuoja ( reiškia ) Valstybės nepriklausomybę.

x 1. Valstybės nepriklausomybė reiškia Jos gyventojų savivaldą, kuri priklauso nuo valstybės struktūrinio pamato.

x 2. Tarptautinė VALSTYBĖS nepriklausomybė Apibrėžia - Konstatuoja tinkamus tarpvalstybinius santykius, neleidžiančius kompromituoti šalių suvereniteto ( ( kenkti ) tarpvalstybinėms struktūroms ).

x 3. Nepriklausomybė, - konstatuoja ( reiškia )valstybės laisvę ( turinčią ribines ribas ).

3. ( P. ) - ( 1 - D. - 6 ), - RESPUBLIKA ( teritorinė santvarka ).

Pasirašo; Dievo struktūrinė dalis - Vidmantas -

Paaiškinamasis Dokumentas
Suprojektuotas ; ( skaitmenine logistika ).

Vidmantas 2019-02-27 15:23:51PASIRAŠO : DIEVAS !
Vidmantas 2019-04-14 11:11:44Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.