Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Zaratustra > Garbė ir šlovė teisuoliams! >

Garbė ir šlovė teisuoliams!

AŠ ESU Zaratustra.
Aš atėjau pas jus šią dieną, kad jūsų širdyse įtvirtinčiau Liepsną!
O, žmogiškoji atmintis tokia neilgaamžė. Ir tikriausiai beveik niekas iš jūsų neprisimena, kad aš atėjau į Žemę įsikūnyti daugelį kartų tam, kad atneščiau Žemės žmonijai Mokymą apie jos Dieviškąją prigimtį.
Ir Liepsna kuo geriausiai simbolizuoja žmonių Dieviškąją prigimtį.
Jūs pamiršote savo Dieviškąją kilmę. Todėl vėl ir vėl mums, Didžiajai Baltajai Brolijai, reikia ateiti per įvairius pasiuntinius, kad primintume jums apie jūsų Dieviškumą.
Aš buvau savo Mokytojo Ahūros Mazdos, arba Ormuzdo, pranašas. Tikriausiai jums artimesnis kitas mano Mokytojo vardas – Sanat Kumara!
Taip, aišku, Sanat Kumara! Ši didinga dvasia labai daug padarė Žemės žmonijai ir dabar tęsia savo darbą.
Ir daugelis, labai daugelis iš jūsų prisimena savo senąjį ryšį su Sanat Kumara. Jūs prisimenate šį ryšį, kuris egzistuoja vidiniuose lygiuose ir jūsų išorinėje sąmonėje vos vos pasireiškia.
Sanat Kumaros teisuoliai!
Sanat Kumaros skaistuoliai!
Daugelis iš jūsų skaito šiuos laiškus. Daugelis iš jūsų dabar įkūnyti planetoje, kad palaikytumėte pusiausvyrą, kad per savo kūnus pervestumėte Ugnį, Dieviškąją Ugnį, kurios simbolis fiziniame plane yra liepsna.
Ši liepsna jums primena apie jūsų esmę. Nes iš subtiliojo plano jūs visi atrodote kaip liepsnos. Ir aš džiaugiuosi, kai šen ir ten planetoje tarp karaliaujančios tamsumos užsiliepsnoja Tarnavimo fakelas. Ir viskas aplink jus nušvinta Įkvėpimo Šviesa, kuri užpildo visą jūsų būtybę.
Prisimenu tuos tolimus laikus, kai kitų pasiekimus žmonės vertindavo ne pagal piniginės storumą ar pagal užimamas pareigas. Prisimenu tuos laikus, kai labiau už viską pasaulyje žmonės vertindavo Dieviškosios Liepsnos žmoguje pasireiškimą. Ir ši Liepsna buvo matoma plika akimi. Ir neįmanoma buvo nei nuslėpti savo pasiekimų, nei suklaidinti žmonių menamais pasiekimais, nes viskas buvo akivaizdu: Dieviškoji Ugnis žėrėjo ne tik per teisuolių akis, ji tiesiog apimdavo visus jų kūnus, įskaitant ir fizinį.
Tai buvo palaimintas, su niekuo nesulyginamas laikotarpis. Ir Sanat Kumara turėjo galimybę kartą per metus dalyvauti Ugnies šventėje. Ir visi turėjo galimybę regėti šį veidą per ugnį, kurioje Jis nusileisdavo.
Ir kuo arčiau žmogus galėdavo prieiti, kad nusilenktų Ormuzdui, tuo didesni buvo jo dvasiniai pasiekimai. O tie, kuriuose ego užtemdydavo Dieviškąją išmintį, taipogi stengėsi prieiti, kad pademonstruotų savo vienybę su Dievybe. Tačiau jie tuoj pat sudegdavo Dieviškojoje Ugnyje arba nubėgdavo į šalį kaip apsvilintos katės.
Kitaip jūsų laikais. Pas jus pagarboje ne dorybė, o yda. Ir nėra kriterijaus, kuris leistų jums atpažinti. Viskas jums atrodo vienodai pilka ir neišvaizdu. Tačiau aš užtikrinu, kad yra tarp jūsų teisuolių! Ir aš siunčiu į jų širdis Ugnies spindulį. Ir šis spindulys jų širdžių altoriuose dabar sugebės uždegti Liepsną! Ir užgesę šviestuvai vėl užsiliepsnos Ugnimi!
Jūsų užduotis – sugrąžinti tuos palaimintuosius laikus, kai Dievai galėjo pas jus ateiti. Nors trumpam, nors kartą metuose, tačiau šiuo atveju jūs ištisus metus galėtumėte saugoti savo sąmonę ir neleisti tos apsileidimo bjaurasties, kuri dabar karaliauja jūsų pasaulyje.
Visus priplėkusius jūsų sąmonės kampus, visas sudūlėjusios sąmonės dulkes būtina išdeginti Dieviškąja Ugnimi. Tegul ugningosios salamandros dabar užsiims Žemės planetos erdvės išvalymu! Tegu Žemė priims ugninį krikštą ir apsivalys nuo tamsos ir irimo!
Aš atėjau įtvirtinti jūsų širdyse Ugnies garbinimą! Atėjau jūsų širdyse įtvirtinti ištikimybę Sanat Kumarai.
Atėjo naujos religijos vietoj tos, kurią aš įtvirtinau ir kurios pranašas buvau. Savo esme šios religijos niekuo neprieštaravo zoroastrizmui. Tačiau Ugnies apraiškų buvo mažiau. Ir žmonės prarado tą aukštą sąmonės lygį, kuris jiems leisdavo perleisti Dieviškąją Ugnį į Žemės planetą. Ir viskas pasidarė vis labiau apleista. Ir žmonės nustojo atpažinti Šviesą nuo tamsos.
Jūsų užduotis – susigrąžinti Ugnies atėjimą į jūsų pasaulį. Ir jūs galite tai padaryti savo čakrų pagalba.
Viešpaties Sanat Kumaros ištikimieji ir tikrieji! 144 000 Kristaus būtybių, kurios nuolatos yra įsikūnijime ir tarnauja! Atėjo jūsų metas. Prabuskite!
Jūsų herojiškų pastangų dėka planeta visą šį laiką egzistuoja. Tačiau dabar atėjo laikas jums žengti į priekį.
Garbė ir šlovė teisuoliams!
Jums privalu nuolatos įtvirtinti Dieviškuosius principus planetoje! Kiekvienoje veiklos sferoje. Visur kur!
Ir nuo jūsų šventosios Ugnies, kuri pakyla jūsų būtybės viduje, kaip nusvilusios katės pabėgs visi, kurie bando išlaikyti sutrūnijusią sąmonę, kurie bando įtvirtinti savastį ir pačius blogiausius elgesio pavyzdžius.
Sanat Kumaros skaistuoliai, Dvasios kariai, – pirmyn!
Atėjo jūsų eilė!

AŠ ESU Zaratustra Tarnavimo Žemės žmonijai liepsnoje!

Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2010/audio.htm#6Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.