Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Zaratustra > Mokymas apie vibracijų pakėlim... >

Mokymas apie vibracijų pakėlimą

AŠ ESU Zaratustra, vėl pas jus atėjęs.
Aš atėjau šią dieną duoti pamokymų ir tam, kad duočiau jums atnaujintą tų mūsų Mokymo nuostatų supratimą, apie kurias jūs galbūt pamiršote.
Taigi, aš atėjau duoti jums seną kaip pats šis pasaulis Mokymą. Aš daviau šį Mokymą mano įsikūnijimo Žemėje metu. Ir dabar aš naudojuosi galimybe, kad duočiau jums žinias jūsų apsišvietusiai auditorijai. Aš visiškai suvokiu, kad dabar mane gali išgirsti labai daug sielų. Ir tarp jų yra tų, kurios sugeba suprasti kiekvieną mano žodį, ir yra tų, kam mano laiškas bus eilinė jų gyvenimo pramoga. Jie praeis šalia mano žodžių, kaip pro vakarykštę šventinę afišą, kviečiančią į eilinį pasilinksminimo renginį. Ir tuo jų senojo Mokymo pažinimas pasibaigs.
Ką gi, mes kantriai laukiame, kada jūsų pažinimo sugebėjimai išsiskleis ir jūs tapsite sugebantys atskirti Tiesą nuo melo, realybę nuo iliuzijos.
Dabar jūs esate žemiausiame materialumo taške. Ir todėl labai daugelio Tiesų jūs negalite suvokti dėl to, kad per didelis jus supančio pasaulio tankumas. Jūsų pasaulis vibruoja pačiu žemiausiu dažniu, kuris yra leistinas šioje Visatoje. Ir tam, kad prisijungtumėte prie tų procesų, kurie vyksta Visatoje, jums vertėtų truputį pakelti savo vibracijų dažnį. Turiu pabrėžti, kad jei supančio pasaulio vibracijų dažnis netgi labai nedaug pakyla, tai jūsų fiziniai laidininkai gali neišlaikyti tokio krūvio.
Štai kodėl daugelyje, jeigu ne visose religijose kalbama apie jūsų fizinio ir subtilesnių laidininkų išvalymą, kuriems priklauso jūsų eterinis, astralinis ir mentalinis kūnai.
Štai kodėl jums nuolatos primenama, kad turite laikytis pasninko, savo mintis ir jausmus saugoti švarius.
Kaip tik Žemė pakels savo vibracijų lygį dar truputį, vargu ar tarp tų, kurie dabar skaito mano diktavimą, atsiras keletas šimtų žmonių, sugebančių išlaikyti šias naujas planetos vibracijas.
Dėl to aš pas jus ateinu ir duodu šį Mokymą apie tai, kaip jums išsaugoti savo laidininkus keičiantis Žemės planetos vibracijoms.
Pirmiausia jums vertėtų pasirūpinti savo fiziniu kūnu. Šis kūnas nukentės labiausiai, nes jo vibracijų dažnis pats žemiausias. Todėl jau dabar jums būtinas lengvesnis maitinimasis.
Reikėtų nustoti vartoti bet kuriuos mėsos produktus ir netgi paukštieną ir žuvį. Aš jau nekalbu apie atsisakymą alkoholio, nikotino, narkotikų ir daugelio kitų kenksmingų medžiagų, kurias jūs be galo užsispyrę ir toliau vartojate, nepaisydami visų mūsų įkalbinėjimų ir perspėjimų.
Jums vertėtų atkreipti dėmesį į visko, kas jus supa, kokybę – oro, vandens, maisto. Tas maistas, kurį vartoja jūsų dauguma, netinka ateities maistui. Jūsų maisto pagrindą turi sudaryti augalinės kilmės košės, sultys, mineralinis vanduo ir kai kurie natūralūs produktai, pavyzdžiui, medus, vaisiai, daržovės. Venkite bet kurių cheminiu būdu apdirbtų maisto produktų, taip pat ir konservuotų.
Nevartokite tų produktų, kurie buvo apdirbti gamyklose. Jau nekalbant, kad jie buvo pripildyti kenksmingų ir kancerogeninių medžiagų, šie produktai persismelkė daugybe neigiamų energijų, kai buvo sandėliuose, cechuose ir ypač parduotuvių lentynose.
Jeigu laikysitės mūsų patarimų, tai labai greitai jūsų suvartojamo maisto kiekis pasidarys minimalus, ir jūs patys žemės sklypuose, toli nuo didelių miestų, sugebėsite išauginti sau ir savo šeimai būtinus maisto produktus.
Maisto, kurį suvartojate, perteklius susijęs su tuo, kad jūsų energetiniai centrai, jūsų čakros yra užterštos. Todėl per savo čakras jūs nesugebate gauti pilnaverčio energetinio maisto.
Iš tikrųjų pagrindinė energetinė sudedamoji jūsų maisto dalis turi pas jus ateiti iš Dieviškojo Pasaulio per čakrų sistemą.
Fizinio kūno palaikymui būtinas atitinkamas rinkinys mineralinių medžiagų, baltymų, vitaminų, riebalų, angliavandenių, kurių pakankamai yra augaliniame maiste, išaugintame ekologiškai švariuose rajonuose, nenaudojant nuodingų cheminių medžiagų.
Jums nereikia vartoti tiek maisto, kiek esate pripratę. Jūsų kūnai turi būti maksimaliai palengvinti, kad vibruotų aukštesniais dažniais.
Kitaip jūs sirgsite ir blogai jausitės, ir galiausiai būsite priversti pasekti mano patarimais, bet praeis daug laiko, o aš jums siūlau ruoštis jau dabar.
Mokymas apie jūsų subtiliuosius kūnus buvo gausiai duodamas ankstesniuose mūsų laiškuose, ir man nesinori eikvoti laiko kartojimui tam, kas praeita.
Ypač aš rekomenduoju atkreipti dėmesį į Numylėtinio Kutchumi diktavimus, kuriuose jis akivaizdžiai jums parodo, kaip atsisakyti savo netobulų minčių ir jausmų.*
Kai išmoksite reguliuoti apykaitos procesus savo kūnuose naujame energetiniame diapazone, jūsų kūnai taps itin subtilūs. Tada netrukus ateis etapas, kai jūsų tolesnei evoliucijai jums bus jau nebereikalingi fiziniai kūnai. Taip, kaip mes tęsiame savo evoliuciją, neturėdami fizinių kūnų.
Turiu jums pasakyti, kad tinkamas maitinimasis ir tinkamas gyvenimo būdas, aišku, vaidina svarbų vaidmenį jūsų vystymesi, tačiau pirmaeilė užduotis yra jūsų sąmonės išplėtimas, sugebėjimas sutalpinti platesnius dalykus, išeiti už įprastų rėmų ir dogmų.
Būtina sąlyga mes, Pakylėtieji Valdovai, visada laikėme, kad siekiantysis atitinkamame savo Kelio etape būtinai turi paskirti visą savo gyvenimą tarnavimui Žemės evoliucijoms, atsistojęs ant mūsų žemiškosios Hierarchijos laiptų. Šis Mokymas apie Įšventinimų Kelią taipogi buvo jums duotas išsamiai, ir aš dabar ties juo nesustosiu.
Kaip matote, jums priešaky pakankamas frontas darbui su savimi, su savo asmenine sąmone, ir darbo frontas suteikiant pagalbą savo artimui.
Todėl nesiskųskite, kad jums nėra kuo užsiimti ir kad nežinote, ką jums daryti.
Tiesiog perskaitykite šį mano diktavimą ir kitus Valdovų diktavimus, kuriuos mes duodame per savo pasiuntinį, atkreipdami dėmesį į tai, ką Valdovai rekomenduoja jums konkrečiai panaudoti savo gyvenime. Paimkite popieriaus lapą ir plunksnakotį ir perrašykite visus patarimus ir rekomendacijas.
Paskui padėkite pliusus šalia tų punktų, kuriuos įvykdėte arba kuriuos jau pradėjote vykdyti.
Aš įsitikinęs, kad, atlikę šią paprastą operaciją, jūs padarysite teisingas išvadas.

Aš atėjau šią dieną duoti pamokymų. AŠ ESU Zaratustra.

*Pateikiame sąrašą kai kurių diktavimų, Numylėtinio Kutchumi duotų per pasiuntinį T. Mikušiną: „Turite stengtis kontroliuoti savo mintis ir jausmus“ (2005 03 24), „Pasistenkite didesnę dienos dalį saugoti savo vidinės ramybės ir harmonijos būseną“ (2005 05 19), „Mokymas apie karmą“ (2005 05 31), „Mokymas apie gerąją karmą“ (2005 06 06), „Mokymas apie nieko neveikimo karmą“ (2005 06 24), „Ar esate pasiruošę stoti į Kelią?“ (2005 06 29), „Karmos Įstatymo supratimo išplėtimas“ (2006 07 06), „Turite nuolatos analizuoti savo veiksmų pasekmes ir nebandyti mokyti ten, kur jūsų mokymą tuoj pat sumaišo su purvu“ (2006 12 26), „Mokymas apie jūsų sielą“ (2007 01 06), „Pamokymai kiekvienai dienai“ (2007 06 26), „Mokymas apie būtinybę savo žemuosius kūnus laikyti švarius“ (2007 07 04).Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.