Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Šiva > Vienintelis dalykas, dabar gal... >

Vienintelis dalykas, dabar galintis išgelbėti žmoniją, – jūsų įsitikinimas Aukščiausios realybės egzistavimu

AŠ ESU Šiva!
AŠ ESU atėjau!
Šiva AŠ ESU.

Šiandien kalbėsime apie patį svarbiausią dalyką! Apie tai, kas amžina, nenykstama. Ir šis Dieviškosios realybės aspektas turi užvaldyti jūsų sąmonę. Nes visi kiti jūsų egzistavimo aspektai turi būti pakeisti ir bus pakeisti.
Ir anksčiau ar vėliau kiekvienam iš jūsų iškils klausimas: ko jums siekti, kur veržtis? Kokiam pasauliui atiduoti pirmenybę?
Trūniame, iliuziniame pasaulyje esate tik iki to laiko, kol norite jame būti. Ir daugelis Žemėje gyvenančių individų netgi nesusimąsto apie tai, jog egzistuoja kita realybė, pasaulis, kuris fiziniams jutimo organams yra neprieinamas.
Tačiau būtent ši realybė yra pagrindinė ir nulemianti, kad ir kaip sunku jums būtų patikėti šia tikrąja, Dieviškąja realybe. Todėl pats pagrindinis klausimas, kurį sau turite išspręsti, yra klausimas apie tai, kokiai realybei jau dabar jūs norite atiduoti pirmenybę. Ir daugelis galvoja, kad atsakymo į šį klausimą laikas dar neatėjo, kad dar pakankamai turite laiko saldžiai miegoti iliuzijoje.
Ne, numylėtiniai. Būtent dabar atėjo tas momentas, kai savo sąmonėje turite apsispręsti ir pasirinkti. Ir nuo, atrodytų, abstraktaus pasirinkimo priklauso visa tolesnės evoliucijos Žemės planetoje eiga.
Įsivaizduokite, kad dirbate kokioje nors firmoje. Ir jūsų firma turi tam tikrų planų bei tikslų. Jei jūs įsidarbinate šioje firmoje, tai turite persiimti šiais planais ir tikslais. Tada galėsite dalyvauti firmos veikloje ir atnešti naudos vykdydami bendrus tikslus bei užduotis. Jei staiga pradedate vadovautis kitais tikslais, kurie neatitinka bendrų firmos tikslų, tai rizikuojate netekti darbo.
Lygiai tokia pat analogija egzistuoja jūsų padėčiai pasaulyje dabar. Aš ir kitos Šviesos Būtybės pas jus ateina ir reguliariai primena apie tai, jog gyvenate visatoje, kuri egzistuoja pagal šiai visatai būdingus Įstatymus. Ir pagrindinis šios visatos Įstatymas – Tarnavimas artimui savo, Atjauta besąlyginės Meilės ir nesavanaudiškumo pagrindu.
Tai duotybė, tos sąlygos, kurios iš anksto buvo apibrėžtos, kai ši visata pradėjo savo egzistavimo ciklą.
Jūs, kaip laisvą valią turinčios būtybės, į bendrą šios visatos vystymosi planą nusprendėte įnešti savo korektyvų. Per daug susikoncentravote ties savuoju ego ir jo norų bei užgaidų tenkinimu. Ir kuo daugiau suteikdavote sau malonumų, tuo vis labiau atitrūkdavote nuo bendro šios visatos Kūrėjo sumanymo. Laikui bėgant jūs taip panirote į savo pačių protu sukurtą iliuziją, kad netgi netikite, jog gali būti kita realybė, pagrįsta Meilės ir nesavanaudiškumo Įstatymu.
Manote, kad jūsų visuomenės problemos susijusios su terorizmu, nusikalstamumu, narkotikais, korupcija ar dar kažkuo, kas būdinga jūsų visuomenei ir sukelia diskusijų bei ginčų.
Ne, numylėtiniai, yra tik viena prieš jus iškilusi problema, kurią reikia skubiai spręsti. Tai jūsų atitrūkimo nuo Aukščiausiojo pasaulio problema ir nenoras įveikti tai, kas jums ir visai žmogiškajai visuomenei trukdo sugrįžti į evoliucinio vystymosi kelią, kurį iš anksto paskyrė šios visatos Kūrėjas.
Jums atrodo, kad aš kalbu apie abstrakčius dalykus. Todėl, kad jūs negalite patikėti tuo, ko savo akimis negalite pajausti ir pamatyti. Tačiau aš jums sakau, kad dabartinę visuomenės padėtį išgelbėti gali būtent Tikėjimas tuo, kas nematoma. Ir tai vienintelis dalykas, dabar galintis išgelbėti žmoniją, – jūsų įsitikinimas Aukščiausios realybės egzistavimu ir jūsų veržimasis į šią realybę.
Tada, kai tikėsite ir veršitės, visas visuomenėje iškilusias problemas galėsite išspręsti iš Aukščiausios realybės pozicijų. Ir kai šis požiūris bus naudojamas visose žmogaus veiklos sferose, tada prasidės pozityvūs pasikeitimai visuomenėje.
Ir pradėti reikia nuo savęs. Nuo savo asmeninių tarpusavio santykių su Dievu, esančiu jūsų viduje. Tada, kai nustatote savo asmeninius tarpusavio santykius su vidiniu Dievu, jūsų gyvenimas pradeda keistis. Tai jūsų pasirinkimas, kurį privalote padaryti nedelsdami. Neįmanoma jūsų priversti pasirinkti jėga. Galima tik perspėti apie tai, kad anksčiau ar vėliau egzistuojantis Įstatymas dėl pasikeitusių jūsų pasaulio aplinkybių privers jus sugrįžti į realų pasaulį.
Tai labai paprasta tiesa. Ir ši tiesa tokia paprasta, kad nei viena jūsų pasaulyje egzistuojanti politinė jėga ar organizacija šios tiesos rimtai nenagrinėja. Būtent, kad situaciją planetoje gali pakeisti per patį trumpiausią laikotarpį, žmonės rimtai nesvarsto. Maža to, kartais ši paprasta tiesa sukelia baimę ir agresiją. Dėl to kalta yra ta liūdna aplinkybė, kad žmonija panirusi į neišmanymą. Nepaisant visų šiuolaikinių jūsų mechaninės civilizacijos išradimų.
Sakau jums, kad mechaninei civilizacijai nėra daugiau galimybės egzistuoti planetoje. Planetos resursai ir jos subtiliųjų kūnų būsena jūsų eksperimentų daugiau negali išlaikyti. Ir, praradę fizinę egzistavimo platformą, savo evoliuciją žmonija nublokš daugeliui milijonų metų atgal.
Čia ir yra pagrindinė priežastis: kodėl Šviesos Būtybės pas jus ateina ir duoda savo pamokymus. Mes tai darome iš Atjautos jums ir jūsų sieloms.
O dabar aš su jumis atsisveikinu.

AŠ ESU Šiva!


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2011/audio.htm#8Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.