Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Surija > Mokymas apie atsakomybę prieš ... >

Mokymas apie atsakomybę prieš Žemės planetos evoliucijas

AŠ ESU Surija, atėjęs pas jus šią dieną iš Didžiosios Centrinės Saulės. Kiekvieną kartą, kai aš ateinu, aš stengiuosi atnešti į jūsų planetą dalelę Saulės energijos. Dabar jums ir jūsų planetai kaip niekada reikia Saulės energijos.
Aš atėjau šią dieną tam, kad duočiau eilinį laišką Žemės žmonėms. Aš naudojuosi mūsų pasiuntinio paslaugumu. Ji pakvietė mane panaudoti visus jos sugebėjimus tam, kad aš galėčiau jums duoti laišką.
Taigi, kai tik tampate suaugusiaisiais, jūs užmirštate savo vaikiškus žaidimus, ir tas vaikystės ilgesys, kuris kartais apima jus, nostalgija toms nerūpestingai praleistoms bežaidžiant dienoms užtemdoma dienos poreikių, kasdienybės. Ir šioje kasdienėje sumaištyje jūs užmirštate tai, kas svarbiausia, tai, dėl ko jūs atėjote į įsikūnijimą, į šią nelabai patrauklią planetą. Jūsų Saulės ilgesys šiomis dienomis sumišęs su mūsų pasaulio, kurį prisimena jūsų siela, ilgesiu.
Žinoma, jūsų egzistavimas Žemės planetoje laikinas ir greitai praeinantis. Ir būtų neprotinga, jei Kūrėjas apribotų jūsų egzistavimą vienu gyvenimu ir viena planeta.
Laikui bėgant jūs atsiminsite tą tikrąjį pasaulį, iš kurio atėjo jūsų sielos. Ir vienas iš šiandieninio mano atėjimo pas jus uždavinių yra priminti jums apie tai.
Aš atėjau pačiu tamsiausiu metų laiku šiaurės pusrutuliui, kur gyvena didžioji dalis Žemės planetos gyventojų. Ir aš atėjau Karminės Valdybos posėdžio metu, taip pat išvakarėse 23 dienos, kurią jums dovanota Dieviškoji galimybė transmutuoti ateinančio mėnesio karmą.
Jūs matote, kad mano atėjimas neatsitiktinis, ir aš stropiai ruošiausi šiam savo atėjimui. Todėl, kad dabar aš turiu jums papasakoti apie naują Dieviškąją galimybę ir duoti jums šviesaus rytojaus viltį.
Mes visiškai suvokiame, kad ta karma, kurią sukūrė žmonija, neduoda jums galimybės pajusti visos buvimo Gyvenime palaimos. Jūs pamiršote apie palaimą ir per daug pasinėrėte į materialųjį pasaulį. Aš atėjau duoti jums galimybės lyną jūsų buvusios karmos transmutavimui sustiprinti.
Tie iš jūsų, kurie panorės, gali paprašyti manęs, kreipdamiesi į mane asmeniškai tokiu šaukiniu:

„O, numylėtasai Viešpatie Surija! Aš pavargau būti be Saulės. Aš pavargau nuo šio pasaulio liūdesio. Aš noriu greičiau grįžti į šviesius ir džiaugsmingus pasaulius. Aš trokštu, kad Žemės planeta būtų pertvarkyta į pačią puikiausią planetą Visatoje. Aš prašau tavęs padėti man ir mūsų planetai!“

Kai tik surinksiu 10 000 jūsų nuoširdžių šaukinių, aš pažadu jums, kad kai tik grįšiu į Didžiąją Centrinę Saulę, aš pasieksiu naujų malonių Žemės planetai.
Tardami šį šaukinį jūs turite taip nuoširdžiai linkėti savo gimtajai planetai gėrio, kad tuo momentu neturi būti jums nieko svarbesnio už Žemės planetos perėjimą į naują sąmonės lygį. Man pakanka 10 000 jūsų nuoširdžiai ištartų šaukinių, kad nedelsiant pakeisčiau situaciją Žemės planetoje.
Pagalvokite apie mano pasiūlymą. Nejaugi tarp jūsų neatsiras 10 000 nuoširdžių ir ištikimų širdžių?
Aš atėjau, kad praneščiau jums apie šią galimybę. Pasinaudokite ja, ir mes pažiūrėsime, kas bus.
Aš taip pat rekomenduočiau jums prisijungti prie meditacijos „Aš myliu tave, Žeme!“, kuri įvyks rytoj. Jūsų dalyvavimas šioje meditacijoje sustiprins lygiai tokių pat ugningų širdžių proveržį, ir mes tikimės, jog išlaisvintos energijos pakaks, kad Žemės planeta pajėgtų pereiti į naują, kokybiškai naują, lygį su mažiausiais praradimais.
Jūs matote, kad situacija Žemėje keičiasi. Jūs matote tai savo fizinėmis akimis ir girdite tai per radiją bei televizijos žinias.
Nėra paprasta išlaikyti planetos keitimo kursą ir kartu subalansuoti visas įvairaus plano energijas, kurios pagimdytos kolektyvinės žmonijos sąmonės. Situacija tokia, kad tiesiog nuo kiekvieno iš jūsų priklauso, kokiu būdu įvyks pokyčių procesas. Žemė, kaip ir kiekvienas iš jūsų, dabar yra labai sunkios būklės. Žemė kenčia siaubingas perkrovas, susijusias su jūsų vadinamosios civilizacijos poveikiu. Įsivaizduokite, kaip turi ištverti Žemė ir elementalai, kurie palaiko tvarką Žemėje ir prižiūri planetą, visą tą gamtos prievartavimą, kuris vyksta jūsų pasaulyje.
Tik vieno garsiai grojančio grotuvo, iš kurio sklinda kapotas roko muzikos ritmas, poveikio pakanka, kad tūkstančiai elementalų patirtų šoką ir, užuot vykdę savo pareigas – palaikę tvarką planetoje, susirgtų ar net numirtų.
Jūs turite galvoti ne tik apie save. Į jūsų pareigas įeina rūpintis tais Žemės planetos gyventojais, kurie vykdo savo evoliuciją subtiliajame plane. Pagalvokite, kokį pavyzdį jūs rodote savo mažesniesiems broliams. Aš jau nekalbu apie tai, kad jūs giliai susimąstytumėte apie pavyzdį, kurį jūs rodote saviems vaikams. Nei vienas jūsų veiksmas ir nei vienas jūsų žodis nepraeina be pėdsakų.
Jūsų veiksmai, žodžiai, mintys ir jausmai egzistuoja subtiliajame pasaulyje kaip astralinė klišė. Ir išvalyti iš planetos visas šias žmonių šiukšles, susikaupusias subtiliajame planetos plane, prireiks visos armijos angelų, elementalų, savanorių iš kitų pasaulių ir tų geriausių žmonijos atstovų, kurie šiomis ilgomis naktimis panaudoja savo miego laiką tam, kad dalyvautų gimtosios planetos tvarkyme. Iš ryto jie atsikelia kaip sudaužyti, tarsi nė nebūtų buvę šių miego valandų. Iš tikrųjų, būdami savo subtiliuosiuose kūnuose šie savanoriai vykdė sunkų darbą – valė iš subtiliųjų Žemės planetos planų žmonių atliekas ir teikė pagalbą sergantiems elementalams.
Aš atskleidžiau jums šiandien tą darbą, kurį atlieka Šviesos Būtybės, – valo iš jūsų planetos žmonių minčių ir jausmų šiukšles. Jei toks darbas būtų sustabdytas nors vienai dienai, tai iš Žemės planetos nieko neliktų. Ji nustotų egzistavusi, kaip kad žuvo daugybė kitų planetų dėl nedieviškų civilizacijų poveikio.
Todėl aš vis ateinu pas jus ir kviečiu jus ateiti į protą ir nustoti stengtis būti panašiems į tuos individus, kurie nieko nenori girdėti apie Dievą, apie Dieviškąjį Įstatymą, kuris egzistuoja šioje Visatoje.
Kiekvienas laikui bėgant gaus tai, ko nusipelnė. Ir, iš tikrųjų, Dangaus malonė beribė.
Aš atėjau pas jus šią dieną, kad priminčiau apie jūsų įsipareigojimus Žemės planetos evoliucijoms ir pačiai Gyvybei.

AŠ ESU Surija, buvau su jumis šią dieną.Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.