Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Surija > Dabar, keičiantis metų ciklui,... >

Dabar, keičiantis metų ciklui, ypač naudinga priimti sprendimą ir atsilaisvinti nuo visko, kas jūsų sąmonėje yra nereikalinga

AŠ ESU Surija, vėl atėjęs, kad duočiau Žemės žmonėms laišką. Aš pas jus atėjau iš Didžiosios Centrinės Saulės, įveikęs didelius atstumus. Tačiau esu labai jums artimas Valdovas, nes viskas, kas susiję su Žeme ir jos evoliucijomis, yra mano žinioje ir mano tiesioginėje globoje, nes aš lydžiu ir tiesiogiai kuruoju kiekvieną evoliucinio vystymosi Žemės planetoje etapą. Aš vedu ir nukreipiu Žemės planetos evoliucijas. Aš tas, kuris atsakingas už evoliucijos eigą planetoje. Ir aš esu ta būtybė, kuri yra visada šalia jūsų, nepaisant mus skiriančio kosminio atstumo. Dabar aš atvykau, kad duočiau jums įsivaizdavimą apie jūsų vystymosi eigą ir apie tą etapą, kuriame dabar yra Žemės žmonija. Kaip visada, mano žodžiai bus labai paprasti, bet už išdėstymo paprastumo slepiasi sudėtingas darbas tūkstančių ir milijonų jūsų fizinėmis akimis nematomų Šviesos būtybių, kurios seka jūsų planetos evoliuciją ir yra pasiruošusios 24 valandas per parą teikti visą jums būtiną pagalbą.
Jūs primenate vaikus jaunesnėje vaikų darželio grupėje, kuriems reikia nuolatinio rūpinimosi ir globos. Ir galite nematyti visų tų žmonių, kurie jumis rūpinasi, gamina jums maistą, skalbia skalbinius, tvarko patalpas, bet šie žmonės visada šalia jūsų, nors ne visada juos matote fizinėmis akimis. Mūsų buvimą jūs taipogi turite jausti pagal tuos rezultatus, kurie jus supa. Ir tai, kad, nepaisant ne visada protingų Žemės žmonių veiksmų, mums pavyksta išsaugoti palankias jūsų vystymosi sąlygas planetoje, kalba apie visų Pakylėtųjų Pulkų juvelyrinį darbą, kuris nukreiptas Žemės evoliucijų gerovei. Ne visada mūsų darbą jūs galite įvertinti, tačiau mes – šalia jūsų visada. Sunkumą sudaro tai, kad užsklanda, skirianti mūsų pasaulius, vis dar labai tanki ir labai daugeliui dalykų, kuriems galima būtų užbėgti už akių ir padaryti juos nekenksmingus, mes nepajėgūs užbėgti už akių būtent dėl to, kad mūsų pasauliai per daug vienas nuo kito atskirti ir tolimi. Ne atstumu, o vibracijų lygiu. Todėl mes nepavargstame jums kartoti apie būtinybę pakylėti jūsų sąmonę ir jūsų vibracijų lygį. Tada, kai jūsų vibracijos pasieks aukštesnį lygį, mes galėsime būti arčiau jūsų ir suteikti jums didesnę pagalbą ir palaikymą. Todėl savo vibracijų pakėlimui jūs turite panaudoti visas pagalbines priemones. Jūsų gyvenimuose egzistuoja tai, kas žemina jūsų vibracijas, ir jūsų gyvenime egzistuoja tai, kas pakelia jūsų vibracijas. Ir tai liečia viską. Ir maistą, ir aprangą, ir viską, kas jus supa. Jūsų būstai ir jūsų miestai yra labai žemo energetinio lygio. Todėl, rūpindamiesi savo gyvenamąja vieta ir jus supančia aplinka, jūs kartu pakeliate savo vibracijų lygį ir tampate sugebantys atskirti savo sąmonės būsenas, ir tampate sugebantys girdėti subtiliojo pasaulio garsus ir atpažinti mūsų buvimą.
Būtų keista tikėtis, kad galėsite mus išgirsti, jeigu tęsite gyvenimo būdą, būdingą masinei žmonijos sąmonei. Dabar jums būtina susimąstyti apie viską, kas jus supa, ir tai yra kitas jūsų vystymosi etapas, kai būsite priversti daugiau dėmesio skirti viskam, kas jus supa jūsų gyvenime, namuose, darbe. Jūs būsite priversti rūpintis savo aplinka, nes jei nedėsite jokių pastangų tam, kad atskirtumėte save nuo visko, kas turi žemas vibracijas, sulėtinsite savo vystymąsi ir nesugebėsite patekti į tą kosminės galimybės koridorių, kuris artėja ir kuris jau atėjo.
Mes kalbame apie perėjimą ir šis perėjimas turi būti įvykdytas jūsų sąmonėje. Jūs patys turite paruošti savo perėjimą. Todėl, jei nesugebėsite šito padaryti natūraliu, evoliuciniu keliu, mes būsime priversti panaudoti griežtesnes priemones, panašias į nubaudimą diržu ar pastatymą į kampą – pačias populiariausias bausmes mažiems neklusniems vaikams. Nesispyriokite. Laikas suaugti ir laikas išmokti paklusti tam Įstatymui, kuris egzistuoja šioje visatoje. Kitaip jūs nesugebėsite palikti vaikų darželio ir tęsti savo vystymosi mokykloje, universitete ir nesugebėsite įvykdyti to darbo, kuriam skirtas jūsų gyvybės srautas.
Todėl neatidėliokite ir tiesiog dabar pradėkite analizuoti tai, kas jus supa jūsų gyvenime, ir atsilaisvinti nuo to, kas niekaip nepravers kitame evoliucijos vystymosi etape. Nustokite žaidę vakarykštės dienos žaidimus, veržkitės į naują dieną, su jos džiaugsminga saule ir gaiviu permainų vėju.
Jūsų sąmonę reikia išvėdinti ir išdžiovinti saulėje. Išmeskite iš savo sąmonės visas nereikalingas minčių formas ir vaizdinius, išmeskite viską, kas ne nuo Dievo, ir jūsų gyvenimas pradės keistis kaip mostelėjus stebuklinga lazdele. Leiskite sau tapti Dievais pasireiškime. Leiskite sau džiaugsmingas sąmonės būsenas, leiskite sau rūpintis artimaisiais, leiskite sau BŪTI ir džiaugtis gyvenimu. Ir tik tada, kai pakeisite savo požiūrį į viską, kas jus supa, pasikeis ir visos jūsų gyvenimo aplinkybės.
Dabar, keičiantis metų ciklui, ypač naudinga priimti sprendimą ir atsilaisvinti nuo visko, kas jūsų sąmonėje yra nereikalinga. Nepamirškite apie laiškų Karminei Valdybai dispensaciją. Rašykite laiškus. Jūs turite šią galimybę iki šių metų pabaigos. Prašykite Karminės Valdybos išlaisvinti jus nuo to, nuo ko norėtumėte atsilaisvinti. Kokios savybės ir žalingi įpročiai apsunkina jus ir trukdo jūsų vystymuisi? Nukreipkite savo maldos momentumą artimiausiu pusės metų laikotarpiu tam, kad atsikratytumėte savo mielų trūkumų. Ir po pusės metų jūs savęs nepažinsite. Kuo didesnį kiekį maldos energijos jūs įsipareigojate prieš Karminę Valdybą išlaisvinti per artimiausius pusę metų, tuo greičiau atsilaisvinsite nuo visų jūsų nesėkmingų prisirišimų ir karminių problemų.
Taigi, kad pasinaudotumėte dispensacija ir parašytumėte laiškus į Karminę Valdybą, turite įdėmiai išanalizuoti tai, ko jūs norėtumėte atsikratyti pirmiausia. Kreipkitės į Karminės Valdybos narius, išvardinkite savo prašymus ir pageidavimus. Prisiimkite maldinius ar kitus įsipareigojimus, kuriuos esate pasiruošę įvykdyti sistemingai artimiausiu pusės metų laikotarpiu. Savo prašymus ir įsipareigojimus išdėstykite popieriaus lape, paprašykite Arkangelo Mykolo ir apsaugos angelų palydėti jūsų laiškus pagal paskirtį, tiesiogiai į Karminę Valdybą, ir sudeginkite laišką. Galite pasilikti sau šio laiško kopiją ir po pusės metų, aišku, jei įvykdysite prisiimtus įsipareigojimus, pažiūrėkite, kas pasikeitė. Aš įsitikinęs, kad atsikratysite vieno ar kelių pačių svarbiausių savo trūkumų. Nepamirškite apie dėkingumą. Ir kai tiktai atsikratysite savo problemų, parašykite padėkos laišką į Karminę Valdybą.
Aš išsiskiriu su jumis apgailestaudamas, nes labai norisi jums suteikti visą įmanomą pagalbą ir duoti tą patį svarbiausią patarimą, kuris jums labai padės. Aš tikiuosi, kad nors dalinai jums padėjau ir daviau keletą labai svarbių patarimų.
Aš atsisveikinu su jumis ir iki naujų susitikimų!

AŠ ESU SurijaAutoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.