Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Surija > Nuo to, kiek įstengsite savyje... >

Nuo to, kiek įstengsite savyje išvystyti Dieviškosios Meilės jausmą, priklauso, kaip sėkmingai galėsite tęsti evoliuciją savo nu

AŠ ESU Surija, atėjęs pas jus šią dieną. AŠ ESU atvykau pas jus iš Didžiosios Centrinės Saulės tam, kad atskleisčiau jums dar vieną amžinojo Mokymo puslapį apie Amžinąjį Gyvenimą ir mirties nebuvimą. Jums atrodo, kad aš kalbu per daug pompastiškai, tačiau taip priimta kalbėti tuose sluoksniuose ir oktavose, iš kur aš atėjau. Mūsų kalba nepanaši į jūsų kalbą. Mes kalbame minties kalba ir netgi ne tiek minties, kiek energijos. Mes apsikeičiame energijomis, ir šitai primena tai, kaip jūs vienas su kitu apsikeičiate Meilės jausmais. Aš pasakiau jums vieną iš didžiųjų Kosmoso paslapčių. Ir viskas, kas egzistuoja šioje visatoje, egzistuoja tiktai Meilės jėgos dėka.
Meilė yra šios visatos pagrindas. Todėl jūsų vibracijos, jeigu jos maksimaliai priartintos prie visatos vibracijų, yra būtent Meilės vibracijos. Ir kuo labiau jūs sugebate savo širdyje išreikšti Meilės savybę, tuo labiau priartėjate prie tikrosios realybės ir nutolstate nuo jūsų fizinės iliuzijos. Tačiau Meilės savybė jūsų ir mūsų pasauliuose turi visiškai skirtingus atspalvius. Ir tai, ką daugelis iš jūsų vadina Meile, iš tikrųjų yra visiškai ne meilė. Tas jausmas, kurį jūs kartais vadinate meile, savo reikšme artimas lytiniam instinktui. Ir šis jausmas niekuo nesiskiria nuo jausmų, kuriuos jaučia vieni kitiems gyvūnai ar paukščiai. Todėl visų pirma jums reikia susimąstyti apie tai, kokia Meilės, kurią jūs jaučiate, savybė. Tikroji Meilė neturi prisirišimo prie jokios lyties nei apskritai prie meilės objekto. Tai vidinis jausmas, neturintis prisirišimo prie jokios būtybės ar jausmų objekto, tai Meilė visiems, visai kūrinijai, visai Gyvybei, visai visatai. Ir daugelis iš jūsų, kai būnate gamtoje, sugebate pakylėti savo vibracijas iki šio tikrojo, tikrosios Meilės jausmo. Tačiau šios Meilės jėga ir pilnumas gali būti dar sodresni. Jūsų fiziniai kūnai paprasčiausiai nesugeba pajusti dar labiau pakylėtesnių ir subtilesnių šių nuostabios Meilės savybių pasireiškimų. Kiekvienas iš jūsų myli savaip ir kiekvienam iš jūsų būdingas individualus, asmeniškas Meilės savybės pasireiškimas. Dievas kūrimo pradžioje padalijo savo Meilę į nesuskaičiuojamą kiekį dalių ir kiekvienas iš jūsų, kaip Dievo dalelė, gavo savo truputėlį Meilės. Ir dabar jūs turite galimybę pajausti šią Meilę ir tobulinti ją. Todėl jums būtina pašalinti iš savo gyvenimo tai, kas trukdo jumyse augti jūsų Meilei. Peržvelkite įdėmiai savo gyvenimą ir pasistenkite pasekti save, kokias būsenas dažniausiai jaučiate? Jus nustebins, bet Meilės jausmo, kuris iš pat pradžių būdingas visai kūrinijai, tikrojo Meilės jausmo, jūs nejaučiate beveik niekada. Ir netgi tada, kai jus aplanko pirmojo Meilė, labai retai šis jausmas būna nenuspalvintas savininkiško instinkto ir noro užvaldyti savo meilės objektą. Todėl nuo to, kiek įstengsite savyje išvystyti Dieviškosios Meilės jausmą, priklauso, kaip sėkmingai galėsite tęsti evoliuciją savo nuostabioje planetoje.
Todėl aš atėjau šiandien duoti jums šio laiško iš aukščiausio Meilės jausmo Žemės žmonijai.
Ir jeigu aš ir kiti Valdovai neturėtų savyje šio besąlyginės, tobulos Meilės jausmo, tai vargu ar mes galėtume per visą materialios visatos vystymosi ciklą ateiti ir vargti su jumis, rūpintis jumis ir duoti jums savo nurodymus ir pamokymus.
Mes labai gerai žinome, kad ir kaip užsispirtumėte, jūs neturite pasirinkimo ir anksčiau ar vėliau jūs pradėsite eiti tuo keliu, kuris skirtas jums pagal didingą šios visatos Kūrėjo planą.
Ir tai aukščiausios palaimos ir aukščiausios Meilės kelias. Visko, kas jus skiria nuo šios būsenos, reikės palaipsniui atsisakyti ir tai turės palikti jūsų sąmonę bei jūsų gyvenimus. Todėl, kad toks Įstatymas. Ir jūs patys turite pasirinkti ir laikytis šio Įstatymo. Aukščiausios ir besąlyginės Meilės Įstatymo.
Jums dabar sunku patikėti, kad viskas, kas jus supa, yra paprasčiausias nedieviško antimeilės jausmo pasireiškimas. Taip, viskas, ką jūs sukūrėte nesiremdami didingu Meilės jausmu, su laiku išnyks ir nustos egzistuoti. Pasiliks tik tai, kas tobula Dievuje ir visų pirma Dieviškosios, besąlyginės, neaptemdytos žmogiškąja sąmone Meilės jausmas.
Aš labai džiaugiuosi šiandieną duodamas jums šį Mokymą. Labai malonu kalbėti apie Meilę ir jausti Meilę jums, Žemės vaikai. Jūs net negalite įsivaizduoti, koks aš laimingas.
Dabar aš norėčiau pasakyti dar keletą žodžių apie mūsų tolesnius planus. Ir šie planai niekuo nesiskiria nuo to, ką jūs jau girdėjote. Mes ir toliu tempiame Žemės žmoniją iki to evoliucinio lygio, kurį ji turi atitikti, bet kol kas spyriojasi. Jums atrodo, kad jūs daug pasiekėte, bet visi jūsų pasiekimai nukreipti padidinti iliuzijai, o šiame etape iš jūsų reikalaujama kitų pasiekimų. Pasiekimų ugdant jumyse Dieviškąsias savybes, iš kurių pagrindinė yra Dieviškoji Meilė. Tačiau yra ir kitų savybių, kurias jums būtina savyje ugdyti. Ir tam, kad susikoncentruotumėte į tikruosius vidinius pasiekimus, jums reikia patekti į savo vidų. Ir tai tas kelias, kurio mes mokome, – mistikų kelias, kelias, vedantis jus į jūsų ištakas.
Bet tam, kad eitumėte šiuo keliu, jums reikia atsisakyti prisirišimų prie savo pasaulio ir bet kokių savo pasaulio tikslų siekimo. Ir tai labai sudėtinga. Todėl, kad pasiektumėte vidinį ryšį su mumis ir su savo Aukščiausiąja dalimi, jums būtinas besąlyginis Tikėjimas. Tikėjimas ir Meilė – dvi seserys, dvi mylinčios seserys, kurios neišskiriamos per visą amžinybę. Dar yra Viltis. Viltis, kuri viena sugeba apsukti jūsų sąmonę tada, kai jums jau atrodo, kad nėra išeities iš gyvenimiškų nemalonumų ir audrų aklavietės. Todėl mes ateiname, kad nuolatos laikytume jus sąskambyje su Aukščiausia Realybe ir dovanotume jums Viltį rytojui, kuris bus tikrai geresnis. Todėl, kad toks šios visatos Įstatymas. Ir su kiekvienu nauju evoliuciniu ciklu jūs vis arčiau ir arčiau priartėsite prie Dieviškosios Realybės ir jums bus vis lengviau ir lengviau. Ir su laiku ateis šios Realybės suvokimas ir laimės džiaugsmas pripildys jus ir jau niekada nepaliks. Jūsų sąmonės prieblanda baigiasi. Priekyje aušra ir prabudimas naujoje realybėje.
Aš laimingas galėdamas jums pranešti apie naujos realybės atėjimą, naujos realybės saulės patekėjimą jūsų pasauliui.

AŠ ESU Surija, atėjęs pas jus su didingu Meilės jausmu!Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.