Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Surija > Aš paskiriu jus budėtojais Žem... >

Aš paskiriu jus budėtojais Žemės planetoje

AŠ ESU Surija, atėjęs pas jus iš Didžiosios Centrinės Saulės per šį Dievo pasiuntinį.
Nuo to laiko, kai mes pradėjome darbą perduodami mūsų diktavimus per šį pasiuntinį, jūs galėjote susipažinti su paskutinėmis naujienomis ir su paskutine informacija, su kuria mes nusprendėme, kad galima jums supažindinti.
Ateityje mes tęsime savo darbą. Sekite diktavimus. Bandykite suvokti ne tik tą turinį, kuris yra paviršiuje, bet bandykite skaityti šiuos diktavimus tarp eilučių.
Bet kuris laiškas iš Dangaus visų pirma yra labai daugiaplanis ir turi antrą ir trečią, ir ketvirtą prasmę. Taip, numylėtiniai, nepaisant išorinio paprastumo ir išdėstymo prieinamumo, šie laiškai turi informaciją, kuri praeis šalia jūsų išorinės sąmonės ir privers pabusti giluminius jūsų sielos sluoksnius. Ir viena iš mūsų pagrindinių užduočių - tai kaip tik pažadinti jūsų miegančius Dieviškuosius sugebėjimus. Kad galėtumėte žengti už jūsų fizinio pasaulio ribų ir pažinti kitą pasaulį, Dieviškąjį pasaulį, kuris visada egzistavo šalia jūsų, bet jūs jo nepastebėdavote arba apsimesdavote, kad jis neegzistuoja.
Taip jums buvo paprasčiau - pasiduoti šio pasaulio iliuzijai, vaidinti savo vaidmenis ir žaisti su savo žaislais.
Jūs sugebate suvokti tai, ką norite suvokti, ir tai, ką jūs savo laisva valia sugebate įsileisti į savo sąmonę. Subtilieji pasauliai yra nejuntami jūsų fiziniais pojūčiais. Negalite jų paliesti arba pamatyti, arba išgirsti. Ir tam, kad pradėtumėte bendrauti su Dieviškuoju pasauliu, turite išlavinti savo fizinius pojūčius tiek, kad jie sugebėtų priimti subtilias vibracijas. Jūsų jautrumo diapazonas tarsi išsiplečia ir pradedate jausti subtilųjį pasaulį.
Jaučiate kvapus, subtilius aromatus, kurių šaltinio nėra jūsų aplinkoje. Matote puikias spalvas, persiliejančias ir kylančias kamuoliais prieš jūsų vidinį žvilgsnį, matote kibirkštis ir kitus šviesos efektus. Pradedate girdėti sferų muziką, girdite mūsų pasaulio garsus.
Bet svarbiausia, ko turite siekti visa savo esybe, - tai Dieviškumo jausmas.
Ir tai su niekuo nepalyginamas susižavėjimas prisilietus prie mūsų pasaulio. Tobulai didžios pagarbos jausmas, kurį galima palyginti galbūt su pasyviu jūsų pirmosios meilės objekto stebėjimu. Jūsų mylimojo arba mylimosios. Ir šis jausmas tiek pakylėtas, kad bijote netgi savo kvėpavimu, bet kuriuo negrabiu judesiu išgąsdinti šį jausmą.
Jūsų pasaulis pripildytas labai grubių vibracijų. Ir tarp jūsų pasaulio sumaišties labai sunku nusiteikti Dieviškajam susiklausymui. Štai kodėl mes rekomenduojame jums kaip galima daugiau laiko praleisti gamtoje, tyloje. Žolės šlamėjimas, paukščių čiulbėjimas, netgi vabzdžių dūzgimas yra artimesni mūsų pasauliui garsai.
Mokykitės klausyti gamtos balsų, mokykitės gamtą stebėti mintimis. Perleisti per save, per savo sąmonę, jus supančios gamtos vaizdus.
Kai esate tylumoje ant upės arba jūros kranto, arba miške, arba lauke, iš tikrųjų esate Dievo Šventovėje. Ir turite jausti tobulai Dievišką virpėjimą matydami, kaip Dievas rūpinasi jumis. Jis pastatė jums pačias tobuliausias Šventoves.
Ir jūsų buvimas gamtoje turi būti panašus į Šventovės lankymą. Dėkokite Dievui už kiekvieną tylos minutę, kai esate Jo šventovėje ir juntate didžiai pagarbų virpulį. Todėl, kad subtilusis pasaulis negali prisiartinti prie jūsų, kai esate mieste ar netgi mažose gyvenvietėse. Tik gamtoje, kur nėra vadinamosios civilizacijos pėdsakų, sugebėsite prisiliesti prie aukštų mūsų pasaulio vibracijų.
Ir daugelis žmonių nepakenčia mūsų pasaulio vibracijų. Todėl, kai jie patenka į gamtą, tai vėl stengiasi apkurtinti save roko muzika, svaigintis cigarete arba alkoholiu, ant laužo keptos mėsos kvapu. Ar ne iš tiesų pažįstamas masinio poilsio gamtoje paveikslas?
O visa esmė, numylėtiniai, yra vibracijų neatitikimas. Daugelis žmonių taip save pririšo prie žemų fizinio ir astralinio plano vibracijų, kad buvimas gamtos tyloje jiems tampa paprasčiausia kančia.
Todėl, jeigu siekiate bendravimo su Dievu ir jeigu siekiate bendrauti su mūsų pasauliu, suraskite laiko ir galimybę nors kartą per savaitę išvažiuoti į gamtą ir medituoti į saulę, į vėjo šlamesį, į lauko gėlių kvapą.
Ir tarp šių natūralių vaizdų ir garsų jums bus žymiai lengviau pagauti mūsų pasaulio vibracijas.
Atėjo laikas sugrįžti prie natūralaus, Dievo jums numatyto, gyvenimo būdo.
Pagal tą harmoniją, kurią sugebate pajusti valandų valandas būdami vienumoje su savimi ir vienumoje su gamta, galite netiesiogiai spręsti apie savo dvasinius pasiekimus. Užtikrinu jus, kad žmogus, prisirišęs prie astralinio ir fizinio planų, negalės nusėdėti ir penkių minučių mintimis stebėdamas gamtos vaizdus. Tik sielos tų, kas pasiruošęs bendravimui su Dieviškuoju pasauliu, randa nusiraminimą ir jaučia palaimą bendraudami su gamta.
Jūsų miestai yra tokios didelės tamsos jėgų sankaupos, kad stebiesi, kaip sugebate išgyventi šiose masinės sąmonės ir vadinamosios šiuolaikinės civilizacijos kloakose.
Naujos sąmonės ūgliai turi prasiskinti kelią gamtos tyloje. Ir su laiku nauja civilizacija ateis pakeisti egzistuojančią civilizaciją. Ir nuo egzistuojančios civilizacijos ji skirsis būtent tarpusavio santykių tarp žmogaus ir gamtos harmonija.
Ir patikėkite manimi, visos atšiaurios klimato sąlygos ir visos ekstremalios klimato sąlygos yra tik jūsų netobulos sąmonės pasekmė.
Pakeiskite savo sąmonę, aš turiu omenyje visiškai visos žmonijos sąmonę, ir pasikeis jūsų egzistavimo šiame pasaulyje sąlygos. Ir elementalai, kurie tūkstančiais žūva ir tiesiog eina iš proto dėl jūsų civilizacijos, labai greitai įves Žemėje Dieviškąją tvarką.
Žemė pavirs į planetą su tokiu švelniu, palankiu klimatu ir su tokiomis komfortiškomis egzistavimo sąlygomis, kad jums net nereikės dėti tiek pastangų ir energijos apšildant savo namus.
Apsidairykite aplinkui. Jūs ir tiktai jūs atsakingi už tą netobulybę, kurioje yra jūsų pasaulis. Jūs ir tiktai jūs atsakingi už visus uraganus, stichines nelaimes, cunamius, ekstremalias gamtos sąlygas. Tai jūsų rankų ir jūsų sąmonės darbas.
Ir nelaukite, kad ateis Pakylėtųjų Pulkai ir įves tvarką jūsų namuose. Ne, numylėtiniai, tai jūsų planeta, tai jūsų gimtieji namai, ir jūs privalote juose įvesti tvarką.
Atėjo laikas išvalyti savo sąmonės šiukšles, kurios susikaupė joje per milijonus buvimo įsikūnijime Žemės planetoje metų. Dabar jūs turite išvalyti savo sąmonę ir turite išvalyti savo namus, savo Žemės planetą.
Jūs atsakingi už švarą Žemės planetoje. Aš paskiriu jus budėtojais Žemės planetoje.

AŠ ESU SurijaAutoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.