Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Serapis Bėjus > Jūsų planeta įeina į ciklą, ve... >

Jūsų planeta įeina į ciklą, vedantį į iliuzijos suskleidimą

AŠ ESU Serapis. AŠ ESU atėjęs.
Šios visatos sukūrimas ir jos vystymasis susijęs su tūkstančių kliūčių įveikimu. Šios kliūtys iškyla tarpusavy sąveikaujant dviem pagrindinėms šioje Visatoje veikiančioms jėgoms. Tyras pirmapradis Dieviškasis sumanymas diferenciacijos, pasireiškimo pradžioje jaučia tų jėgų, kurios yra amžinos ramybės palaimoje, pasipriešinimą. Šios jėgos trukdo visatos pasireiškimo pradžiai. Jos delsia išeiti iš pirmapradės ramybės būsenos. Kaip kad jūs ryte delsiate pabusti iš miego, ypač jeigu sapnas buvo saldus kaip vaikystėje.
Po kurio laiko visata pradeda jausti tų jėgų, kurios nenori sugrįžimo į pirmapradę ramybę, pasipriešinimą. Šitai panašu į tai, kai žmogus per daug įniko į dienos problemas ir neskuba nugrimzti į miegą. Bet lygiai taip, kaip neišvengiamai keičiasi diena ir naktis, būdravimo periodas ir miego periodas, ir ši visata turi savo dieną, savo būdravimo laiką ir savo poilsio, ramybės laiką.
Viskas vyksta pagal savus ciklus. Ir pagal ciklus cikluose.
Jūsų planeta įeina į ciklą, vedantį į iliuzijos suskleidimą, suvyniojimą. Tačiau žmogiškos būtybės taip pasinėrė į šią išreikštą iliuziją, kad priešinasi nustatytai tvarkai.
Jūs turite nemirtingąją dalį, jūsų Aukščiausią Dalį. Taip pat turite mirtingąją dalį, savo keturis žemuosius kūnus. Jūsų Aukščiausioji Dalis paklūsta Dieviškajam Įstatymui todėl, kad per visą jūsų, kaip individualybės, šiame išreikštame pasaulyje klaidžiojimo periodą ta jūsų dalis niekada neprarado ryšio su Kūrėju. Jūsų žemoji dalis tam tikroje evoliucijos vystymosi stadijoje prarado vienybės su šios visatos Kūrėju ir su visa visata jausmą.
Ji panoro gyventi savo atskirą gyvenimą ir pasiklydo iliuzijos džiunglėse. Kad ir kaip ilgai užtruktų sielos kelionė kosmoso erdvėse, ateina momentas, kai ji turi sugrįžti iš iliuzinio pasaulio į Realųjį Dievo Pasaulį. Štai dabar ir atėjo šis etapas. Iliuzijos atsisakymo ir sugrįžimo į Realųjį Pasaulį etapas.
Todėl jums duotas tarpininkas, jūsų Angelas Sargas, jūsų Šventasis Kristaus AŠ. Ir šis tarpininkas turi išvesti jus į teisingą Kelią, sugrįžimo į Dievo Karalystę Kelią.
Visas išorinis mokymas, kurį mes duodame per šį pasiuntinį arba bet kurį kitą mūsų pasiuntinį, turi tikslą būtent atkurti ryšį su ta jūsų dalimi, kuri prisimena, kas jūs esate. Ir kuo tvirtesnis bus jūsų ryšys su jūsų pačių realiąja dalimi, tuo greičiau jūsų individualybė grįš Namo.
Visi tikrieji įšventinimai, kuriuos daviau savo mokiniams ir kuriuos savo mokiniams duoda kiti Valdovai, skirti įveikti iliuzinės jūsų pačių dalies pasipriešinimą ir sugrąžinti jums ryšį su jūsų nemirtingąja dalimi.
Ir tie iš jūsų, kurie lankėsi mano Buveinėje, mano Šventovėje Luksore, turite dabar prisiminti tas žinias, kurias gavote mano Šventovėje.
Aš griežtas mokytojas ir iš savo mokinių reikalauju ypatingos disciplinos. Nes jeigu mokinys nepaklūsta jo paties pasirinktam Mokytojui, tai toks mokinys neturi teisės mokytis mums vadovaujant.
Laiko reikalavimas toks, kad jūsų mokymasis ir jūsų įšventinimai vyksta įprastame gyvenime. Jums nebūtina važiuoti į pasaulio kraštą pas užjūrio mokytoją, kad gautumėte būtinas žinias. Laiko reikalavimas toks, kad jūs gaunate visas jums būtinas žinias toje vietoje, kur gyvenate. Jūs pereinate įšventinimus savo įprastame gyvenime. Mes panaudojame jūsų gyvenimo aplinkybes, kad duotume jūsų sielai būtent tuos įšventinimus, kurių jai labiausiai reikia.
Jūs gaunate žinias miegodami naktį, nesąmoningai arba visiškai sąmoningai lankydami mūsų buveines ir praeidami mokymus miegodami. Jūsų sielos iš tikrųjų dirba dieną ir naktį nesudėdamos rankų.
Nekalbu dabar apie tas sielas, kurios išsisukinėja nuo mokymo, nakties miego laiką praleidžia ne lavinimuisi, o lankydamos astralinio plano sluoksnius ir gaudamos sapnuose tuos pačius iliuzinius malonumus ir pasitenkinimus, kurių siekia būdamos fiziniame pasaulyje.
Nenoriu gąsdinti šių nerūpestingų individų, bet viskas, kas neatitinka Dievo planų, negalės toliau egzistuoti Naujajame Pasaulyje. Ne todėl, kad Dievas žiaurus ir stengiasi jus nubausti. Ne, jūs patys pasmerkiate save nebūčiai, nes nesugebėsite egzistuoti subtilesniame pasaulyje, kuriuo su laiku turės tapti jūsų planeta, kaip ir kitos šios visatos planetos. Gyvybė palaipsniui bus pernešta į subtilesnį planą. Aišku, tai truks daug milijonų metų. Ir tie, kurie neprisitaikys gyvenimui subtilesniame plane, bus nušluoti kosminių permainų vėjų.
Todėl šiuose diktavimuose jums duodamas impulsas, padedantis jūsų būtybės centrą pernešti į subtilesnį planą.
Savo sąmonėje kildami į subtilesnį lygį, aukštindami savo vibracijas, jūs tarsi patempiate visą planetą į savo lygį.
Įsivaizduokite alpinistą, kuris kopia į stataus kalno viršūnę, Dieviškojo Sąmoningumo Viršūnę, ir tempia lynu paskui save visą planetą. Ir kuo daugiau bus tokių alpinistų, šturmuojančių Dieviškojo Sąmoningumo Viršūnę, tuo greičiau ir neskausmingiau praeis šios planetos vibracijų pakėlimo, perėjimo į naują vystymosi lygį procesas.
Aš turiu jums pasakyti apie tokį reiškinį kaip užtvankos pralaužimas. Jeigu Dieviškoji Energija, kuri duodama šiam pasauliui pertvarkyti, sutinka didžiosios daugumos šios planetos individų pasipriešinimą (jų sąmonė šiuo atveju gali būti sutapatinta su užtvanka Dieviškojo atsinaujinimo vandens kelyje), tai anksčiau ar vėliau kylantis vanduo pralauš užtvanką ir vanduo savo kelyje nušluos viską, kas jam priešinasi.
Taigi tik jūsų sąmonė yra tai, kas priešinasi Dieviškajam atsinaujinimui. Ir kuo greičiau pakeisite savo sąmonę, tuo mažiau kataklizmų jūsų planetos lauks ateityje.
Ir kiekvieną kartą, kai tik negalite susitvarkyti su kokiu nors bloku savo sąmonėje, kiekvieną kartą, kai tingite vykdyti reikalavimus, kuriuos mes pateikiame savo mokiniams, turite prisiminti apie tą milžinišką vandens srautą, kuris bet kuriuo momentu gali pasipilti į Žemę ir nušluoti viską, kas priešinasi Dieviškajam Įstatymui.
Aš papasakojau jums apie šio laiko reikalavimą.
Ir pabaigoje noriu duoti pamokymą apie tai, kaip efektyviausiai įveikti savo sąmonės pasipriešinimą. Kai einate miegoti, prisiminkite, kad jums būtina aplankyti Šventas Buveines, kurios yra eterinėse Šviesos Oktavose. Paskutinė jūsų mintis prieš užmiegant, prieš tai, kai jūsų sąmonė paliks jus, turi būti mintis aplankyti mūsų šventuosius namus ir noras, kad tose šventosiose buveinėse gautos žinios kitą dieną būtų perduotos jūsų išorinei sąmonei.
Neignoruokite šios mūsų pagalbos ir šios galimybės, duotos jums Pakylėtųjų Pulkų.
O dabar aš atsisveikinu su jumis, bet tikiuosi susitikti su kiekvienu iš jūsų mano šventojoje buveinėje virš Luksoro.

AŠ ESU Serapis Bėjus.Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.