Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sen Žermenas > Mokymas apie sąmonės persikei... >

Mokymas apie sąmonės persikeitimo alchemiją

AŠ ESU Sen Žermenas, vėl atėjęs pas jus šią dieną!
AŠ ESU tas pats Sen Žermenas, apie kurį jūs galbūt visko prisiklausėte, nes gandai apie mano paskutinį įsikūnijimą gerokai pergyveno mane. Ir dabar, kai aš ateinu, man sunkiai sekasi išdildyti iš jūsų galvų visas tas pasakas ir prasimanymus, kurie pasakojami apie mano paskutinį įsikūnijimą Žemėje.
Deja, iš tikrųjų yra taip, kad žmonėms būdinga padailinti ir paspalvinti, perleidžiant visa tai, kas vyksta, per savo suvokimo prizmę.
Todėl aš turiu jums pasakyti, kad ne viskas, ką jūs žinote apie mane, yra teisybė, o tikroji tiesa yra ta, kad visą savo paskutinį įsikūnijimą aš ištikimai ir sąžiningai tarnavau Pakylėtiesiems Valdovams, Brolijai, kuriai turiu garbės tarnauti ligi šiol. Ir tai yra mano skiriamoji savybė, kuri pasireiškia tuo, kad visų pirma tarnauju Hierarchijai ir paklūstu Jos Įstatymams. O paskui jau buvo visi tie stebuklai, apie kuriuos pasakoja neišmanėliai, perduodami šiuos pasakojimus vienas kitam ir prasimanydami visokių nebūtų dalykų.
Patikėkite manimi, jūs nepasieksite jokių pasiekimų, jei neužlipsite ant Hierarchijos laiptelių ir nepajungsite savo gyvenimo Didžiajam Įstatymui, kuris egzistuoja šioje Visatoje. Apgailėtinos daugelio pastangos įgyti stebuklingų galių, neišsiskiriant nei su savo ego, nei su vienu iš savo daugybės įpročių, prie nieko gero nepriveda, tik sukuriama nauja karma, kurią, kaip jau jūs tikriausiai žinote, reikia atidirbti.
Nieko šioje Visatoje nevyksta laisvai. Viskas paklūsta griežtam Įstatymui. Ir tik tada, kai išsiskiriate su savo ego ir noru gauti kažką sau asmeniškai, gaunate savo dispozicijon jėgas, kurių dėka jūs iš tikrųjų galite daryti stebuklus ne tik subtiliajame plane, bet ir nusodinti šiuos stebuklus fiziniame plane.
Štai šios kūrimo alchemijos aš ir mokau savo mokinius. Ir toliau tą darau ligi šiol.
Mano mylima šalis, kuriai aš paskyriau daugybę savo įsikūnijimo metų ir kuriai paskyriau visą save tarnavimo laikotarpiu, eidamas Septintojo Spindulio Valdovo pareigas, mano mylima šalis – tai Amerika!
Ponai ir ponios, jums gali kilti klausimas, kodėl tada aš atėjau per pasiuntinį, kuris gyvena Rusijoje ir niekada per visą savo pastarojo įsikūnijimo Žemėje laiką nei karto nebuvo Amerikoje? Ką gi, šis klausimas visiškai pagrįstas. Ir aš pasirengęs į jį neskubėdamas atsakyti.
Aš atėjau per pasiuntinį, kuris yra labiausiai pasiruošęs priimti mano laišką. Aš atėjau per tą pasiuntinį, kuris šiuo metu aktyviai tarnauja Didžiajai Baltajai Brolijai. Ką gi, mano mylima Amerika kol kas lieka šešėlyje. Ir jūs žinote, kad Šviesos fokusas paimtas iš Amerikos ir perkeltas į Rusiją. Tačiau tai visiškai nereiškia, kad mes nesiruošiame dirbti su žmonėmis, įsikūnijusiais Amerikoje. Mes tiesiog laukiame patogaus momento, kad atnaujintume savo mėginimus ir vėl pradėtume savo darbą Amerikos žemėje.
Visa esmė yra kolektyvinė tautos sąmonė. Dabar šią tautą vargina viena iš vaikiškų ligų, būtent: pasitikėjimas savimi ir nenoras įsiklausyti į suaugusiųjų patarimus. Ką gi, šis laikotarpis praeis, ir mes labai tikimės, kad pereinamasis amžius tęsis ne tiek ilgai, kaip tas komunizmo laikas, kuris Rusijoje tęsėsi 70 metų.
Aš labai tikiu Amerikos liaudimi. Ir aš nuoširdžiai tikiu tuo, kad šios tautos sąmonė sugebės išsiplėsti ir priimti mūsų laiškus, kuriuos duodame Rusijos žemėje, ir panaudoti mūsų duodamas žinias ir Mokymus savo gyvenime.
Subtiliajame plane nėra jokių sienų. Ir jei pažvelgsite į Žemės rutulį iš kosmoso, jūs taip pat nepamatysite ten jokių sienų, tik žemynų ribas. Visos sienos išdėstytos jūsų sąmonėje ir visi jūsų sąmonės apribojimai turi būti sulaužyti.
Patikėkite, kad nėra kito kelio, kaip tik sulaužyti visus ir visokius jūsų sąmonės apribojimus. Aš atėjau pas jus šią dieną, kad papasakočiau jums apie persikeitimo alchemiją, kuri įvyko praėjusią dieną. Ir ši persikeitimo alchemija buvo įvykdyta su jūsų pagalba – tų, kurie prisijungė prie 23 dienos meditacijos ir pasiuntė savo Meilę Žemės planetai. Mes gavome 10 000 Meilės impulsų, nukreiptų į pačią Žemės planetos širdį. Ir jūs neįsivaizduojate, kokia tai buvo galia ir jėga!
Karminė Valdyba dabar savo posėdyje mąsto, kaip panaudoti šią energiją, gautą iš jūsų širdžių, o aš atėjau tam, kad išreikščiau jums savo dėkingumą ir padėką.
Ačiū jums už jūsų Tarnavimą, už jūsų Tikėjimą ir už jūsų Meilę!
Neturi reikšmės, kokios šalies žmonės dalyvavo meditacijoje. Meilė neturi sienų ir Meilės bangos, jums susivienijant, sukuria nuostabią simfoniją, kurią girdi visi Pakylėtųjų Pulkai.
Aš sveikinu jus, kiekvieną iš jūsų, ponai ir ponios, kurie dalyvavote šioje meditacijoje.
Kaip meistras alchemikas, aš visiškai patenkintas atliktu darbu.
Dabar aš dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną svarbų momentą, ir šis momentas susijęs su jūsų sąmonės persikeitimo alchemija. Jūs žinote, kad jūsų pasaulis yra atsispindintis pasaulis. Jūsų pasaulis paklusniai atspindi visas minčių formas ir pavyzdžius, kurie gimsta žmonių sąmonėje. Todėl, jei visąlaik būsite susiderinę su Dieviškuoju Pasauliu, tai visa tai neišvengiamai atsispindės jūsų pasaulyje.
Yra žmonių, kurie yra nuolatos veikiami masinės kultūros pavyzdžių. Tokių žmonių Žemėje yra dauguma. Vienetai sugeba generuoti aukštus pavyzdžius ir nešti aukštas vibracijas. Tačiau yra įstatymas ir šis įstatymas toks, kad žemi pavyzdžiai yra labai žemo energetinio lygio, kadangi šie pavyzdžiai neprisotinti Dieviškosios Energijos. Ir atvirkščiai – tie pavyzdžiai, kurie turi Dieviškąjį pasireiškimą, tiek prisotinti Dieviškosios Energijos, kad sugeba viską aplinkui perkeisti.
Todėl tegu jūsų visiškai neglumina išorinė jėgų persvara Žemėje šiuo momentu. Iš jūsų šiuo metu reikalaujama nepasiduoti žemų, nedieviškų pavyzdžių bei pasireiškimų įtakai ir prisotinti savo gyvenimą Dieviškųjų pavyzdžių ir pasireiškimų. Ir Dieviškoji alchemija netrukus įvyks. Patikėkite manimi ir patikėkite mano darbo patirtimi pertvarkant Žemės planetą.
Aš atėjau šiandien su dar viena svarbia Misija. Aš atėjau, kad padovanočiau didžiulį ametisto kristalą mūsų pasiuntiniui Tatjanai! Aš palieku šį kristalą Ašramo subtiliajame plane ir esu tikras, kad artimiausiu laiku jis pasireikš fiziniame plane ir taps papildomu Šviesos šaltiniu, galinčiu rodyti Kelią daugybei pasaulio šviesnešių.

AŠ ESU Sen Žermenas, jūsų mylimas ir su meile jums!Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.