Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara > Savo sąmonėje jūs formuojate n... >

Savo sąmonėje jūs formuojate naują realybę

AŠ ESU Sanat Kumara, vėl atėjęs. Kaip jau tapo įprasta, aš atėjau duoti laiško, pradedančio naują diktavimų ciklą, kurį mes nusiteikę duoti Žemės žmonijai. Šį kartą aš džiaugsmingai pranešu, kad mes pasiruošę duoti savo diktavimus Bulgarijoje – šalyje, kuri yra mums nemažiau svarbi nei Rusija, nes čia planuojama sukurti sąlygas, būtinas greitam šios šalies žmonių sąmonės augimui.
Mes džiaugiamės, kad vėl turime galimybę kalbėti. Nes ne visada galima mūsų planus realizuoti Žemėje. Tai susiję su tuo, kad situacija Žemėje yra labai nenuspėjama, kai dėl neteisingo vos vieno žmogaus veiksmo griūva visi mūsų planai. Ir dėl to visada apmaudu. Tačiau mes tikimės, kad vis dar įsikūnijime yra pakankamas kiekis individų, kurie galės padėti mums realizuoti mūsų planus ir ketinimus.
Aš atėjau, kad dar kartą priminčiau jums apie jūsų pačių prieš įsikūnijimą sau prisiimtus įsipareigojimus. Jūs daugelį savo įsikūnijimų ruošėtės savo misijoms ir šiame įsikūnijime gavote visus būtinus įgūdžius ir žinias. Įvykdyti prisiimtus sau įsipareigojimus jums trukdo tik jūsų nepaklusnus, žmogiškas, besiblaškantis protas. Jūsų kūniškas protas, kuris nuolatos išmuša jus iš Kelio, sugalvodamas tūkstančius priežasčių ir milijonus argumentų, o širdies balsas ir toliau siunčia jums švelnius signalus, kviečiančius jus į Kelią, į viršūnę, į Brolijos planų įgyvendinimą.
Todėl dar kartą pagalvokite apie tai, kiek esate prisirišę prie jus supančio fizinio pasaulio. Ir kaip svarbu jums yra įsiklausyti į širdies balsą ir palikti pasaulio sumaištį, kad įvykdytumėte tai, kas yra paskirta šiai planetai. Jūsų planeta turi tapti išvystytos sąmonės planeta. Žemės vibracijos su laiku turi leisti ateiti į įsikūnijimą toms būtybėms, kurias jūs dabar vadinate Pakylėtaisiais Valdovais. Tai žmonijos Mokytojai, ir daugelis iš jūsų dabar esate įsikūniję tam, kad sukurtumėte Žemėje sąlygas, būtinas Jų įsikūnijimui. Pagalvokite apie tai, kokia svarbi prieš jus yra užduotis. Ir pabandykite pagauti tą momentą, kai jūsų sąmonė pradeda slysti žemyn, pamažu atstumdama Dieviškuosius vaizdinius ir pakeisdama juos grynai žmogiškais siekiais. Jūsų kūniškas protas pradeda aktyvuotis jumyse, nes jūs savo sąmone priartėjate prie to, kad tarnautumėte mums. Jis labai apsukrus ir į tuos argumentus, kuriuos jis jums pateikia, jūsų išorinė sąmonė negali neatkreipti dėmesio. Todėl jūs viską metate dėl to, kad gautumėte gabalėlį duonos ir numalšintumėte savo fizinį alkį, užuot rūpinęsi dvasiniu maistu ir ta kasdiene duona, apie kurią jums kalbėjo Jėzus.*
Nesistenkite galvoti apie tai, kaip jums palaikyti savo fizinį egzistavimą. Galvokite tiktai apie tai, kaip jums įvykdyti savo Dieviškąjį planą. Nejaugi turite tiek mažai Tikėjimo, kad negalite patikėti, jog Dievas visus jūsų rūpesčius pasiims sau?
Mokymas lieka nekintantis. Jis duodamas vėl ir vėl ir tiktai jūsų sąmonės bukumas ir materijos inertiškumas verčia jus klausytis vieno ir to paties Mokymo daugelį tūkstančių ir milijonų metų, įsikūnijimas po įsikūnijimo. Jūs klausotės, bet negirdite todėl, kad kiekvieną kartą vėl ir vėl nukrypstate nuo praregėjimo minutėmis jūsų priimtų nuostatų ir vėl imate vaikytis gražių nereikalingų daiktų ir fizinio pasaulio dalykų.
Kaip skaudu tai matyti. Tikėjimo trūkumas yra pagrindinė žmonijos liga. Pažiūrėkite į gyvūnus, paukščius. Dievas rūpinasi visomis gyvomis būtybėmis. Niekas, gyvendamas įprastomis sąlygomis, nemiršta iš bado. Ir tik tada, kai žmogus savo netobula sąmone įsikiša į Dieviškuosius Įstatymus ir bando kurti, siekdamas užimti Dievo vietą, tik tada įvyksta įvairios nelaimės ir kataklizmai. Todėl vėl ir vėl mes kartojame, kad vienintelis jūsų priešas slepiasi jūsų netobuloje sąmonėje, širdyje, kuri neįsileidžia į save Dievo.
Dabar aš dar kartą norėčiau priminti jums tai, kad visi Pakylėtųjų Pulkai, sulaikę kvėpavimą, kartais laukia jūsų pasirinkimo, to pasirinkimo, kurį jūs galite padaryti, o galite ir nepadaryti. Ir nuo kiekvieno jūsų pasirinkimo priklauso evoliucijos vystymosi Žemės planetoje eiga. Patikėkite manimi, kad viskas, ką jūs darote kiekvieną dieną, yra labai svarbu. Pamąstykite apie savo kasdienius veiksmus. Pabandykite išanalizuoti, kiek laiko per dieną jūs galvojote apie Dievą ir apie savo Dieviškąją paskirtį. Ir kiek iš jūsų iš tikrųjų pasiruošę ką nors paaukoti tam, kad pasauliui būtų gera.
Labai daugelis kalba apie tarnavimą ir apie tą darbą, kurį jie atlieka dėl Dievo. Tačiau kai kalba pasisuka apie tai, kad reikia padaryti nors nedidelį, bet konkretų darbą, tai atsiranda tūkstančiai priežasčių ir argumentų, kurie priverčia žmogų pamiršti apie Dievą, apie tarnavimą ir veržtis prie tų dalykų ir malonumų, kuriems jau seniai neturėtų būti vietos jūsų sąmonėje.
Aš atėjau pas jus šią dieną ir labai džiaugiuosi, kad vėl galiu kalbėti ir duoti šį senąjį Mokymą. Kadangi kiekvienas iš jūsų, kas skaito šias eilutes, bet kuriuo momentu gali prabusti veiklai naujoje realybėje.
Savo sąmonėje jūs formuojate naują realybę. Ir tada, kai staiga su nuostaba aptinkate, kaip be tikslo jus supantys žmonės eikvoja jėgas, jūs prabundate naujai realybei ir tampate tais kariais-tarnautojais, kuriais mes galime pasikliauti. Visa guru ir čelos santykių institucija skirta tam, kad visąlaik išlaikytų jūsų sąmonę reikiamame lygyje. Labai retai kas iš žemiečių gali apsieiti be pašalinės pagalbos ir savarankiškai nueiti Įšventinimų Kelią. Aš galiu jums pasakyti, kad jeigu jūs nesate dalinė arba pilna Pakylėtojo Valdovo inkarnacija, tai negalite savarankiškai, be įsikūnijime esančio Mokytojo pagalbos, nueiti savo Kelio ir užkopti į Dieviškojo Sąmoningumo viršūnę. Todėl mes vėl ir vėl siunčiame savo pasiuntinius tam, kad jūs galėtumėte pamatyti Kelią ir prisiminti apie savo įsipareigojimus ir tuos planus, kuriuos ruošėtės įvykdyti prieš įsikūnijimą. Jūs patys prisiėmėte šiuos planus būdami aukščiausios sąmonės būsenos. Ir dabar turite pabandyti įeiti į pačią aukščiausią savo sąmonės būseną tam, kad prisimintumėte viską, ką jūs planavote iki savo įsikūnijimo Žemėje.
Labai daug tų, kurie skaito mūsų laiškus. Yra tų, kurie siekia eiti Įšventinimų Keliu. Bet tik vienetai išlaiko išbandymus ir tęsia Kelią. Taip buvo visada. Mes labai tikimės, kad jūsų laikai bus išimtis ir mes galėsime įeiti į tūkstančius ir šimtus tūkstančių žmonių, esančių įsikūnijime, kad užmegztume su jais ryšį išorinės sąmonės lygiu ir pradėtume reorganizuoti Žemės planetą tokiais dideliais tempais, kad visi pokyčiai būtų matomi dabar gyvenančiai kartai.
Man reikalingi savanoriai, kurie panorėtų tarnauti Brolijai. Ir aš asmeniškai pasiruošęs ateiti pas jus ir suteikti jums pagalbą su sąlyga, kad jūsų siekiai bus patvirtinti konkrečiais, sąmoningais veiksmais pertvarkant žemiečių sąmonę.

AŠ ESU Sanat Kumara, buvau su jumis šią dieną ir iki susitikimo!


*„…Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien...“ (Mt 6:9–13)Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.