Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Didysis Dieviškasis Nukreipėja... > Žinia iš Karminės Valdybos pos... >

Žinia iš Karminės Valdybos posėdžio

AŠ ESU Didysis Dieviškasis Nukreipėjas, atėjęs pas jus šiandien duoti jums eilinio laiško, susijusio su šia diena – su metų laiko skaičiavimo ciklo pradžia.
Ir dar vienas svarbus dalykas. Pasibaigė kasmetinis Karminės Valdybos žiemos posėdis ir aš pasiruošęs su jumis pasidalinti kai kuriais jo sprendimais.
Aš iš anksto mėgaujuosi tuo, kaip jūs užgniaužę kvapą skaitysite šį mano laišką. Todėl, kad laiškas ruošia jums daug netikėtų siurprizų. Aš panašus į jūsų šventinį Kalėdų Senelį, kuris atėjo su maišu dovanų ir laukia prie slenksčio.
Atriškime mano maišą ir pažiūrėkime, ką aš jums atnešiau? Šį kartą džiaugsmingų žinių daug daugiau nei liūdnų. Mes norime pateikti jūsų sąmonei praėjusių metų rezultatus. Ir šie rezultatai, kaip jūs visi tikriausiai numanote, suteikia daug daugiau vilčių nei praėjusių poros metų rezultatai. Visa esmė yra ta, kad daugelis iš jūsų prabudo ir pradėjo savo budinčioje sąmonėje imtis veiksmų, vedančių link kitų žmonių prabudimo. Jūs žinote, kad viskas jūsų pasaulyje yra susiję. Ir subtiliajame plane jūs daug vieningesni nei fiziniame plane. Ir tai, kas tapo pasiekiama vienam, jo dvasiniai pasiekimai, gali būti įsisavinti daugelio. Toks įstatymas. Todėl mes taip rūpinamės tais iš jūsų, kas stovi ant naujos sąmonės atvėrimo slenksčio. Mes tiesiog primename aukles, kurios pasiruošusios jumis rūpintis ir viską po jūsų pataisyti, ką jūs pradedate ir kartais negalite užbaigti dėl tingumo ir nerūpestingumo. Dėl to, kad kiekvienas iš jūsų, kas pajėgia savo sąmone pakilti iki atitinkamo lygio, tampa katalizatoriumi ir informacijos subtiliajame plane perdavėju tūkstančiams sielų, su kuo jis karmiškai susijęs arba priklauso vienam žmogiškajam genealoginiam medžiui.
Todėl mes siekiame, kad mūsų Mokymai būtų išversti į kaip galima daugiau kalbų ir kaip galima plačiau išplistų po visą pasaulį. Kiekvienam iš jūsų, kas veikia šia kryptimi, mes pasiruošę suteikti visą įmanomą pagalbą. Nesigėdykite kreiptis pagalbos į Karminę Valdybą. Rašykite laiškus man asmeniškai. Jeigu prieš jus stovi kokios nors problemos, kurios trukdo jūsų tarnavimui platinant mūsų laiškus, ir jei karminė situacija leis, tai jūsų prašymai bus peržiūrėti ir bus imtasi visų priemonių, kad jums padėtume ir pašalintume kliūtis jumyse pačiuose ir pakeistume karmines aplinkybes.
Todėl, kad kiekvienas iš jūsų, kas užsiima mūsų laiškų platinimu, iš tikrųjų dirba už tūkstančius žmonių. Ir šių žmonių sielos sugeba prabusti subtiliajame plane ir per jus subtiliajame plane gauti visą būtiną informaciją.
Jūs negalite įsivaizduoti, kaip greitai jūsų laiku viskas išplinta. Ir čia yra ne tik Interneto ir kitų greitų komunikacijų nuopelnas. Pats laikotarpis jums duoda milžiniškas galimybes. Ir mes, Pakylėtųjų Pulkai, kiekvieną kartą esame pasirengę jums duoti eilinę galimybę. Todėl mes savo posėdžiuose suieškome visus rezervus, kad suteiktume jums pagalbą. Mes tiesiog išieškome kiekvieną laisvą energijos ergą, kad padėtume jums susidoroti su ta problema, kuri stovi jūsų tarnavimo kelyje. Todėl nesidrovėkite į mus kreiptis su savo prašymais ir problemomis. Kai tiktai atsiras galimybė, mes įvykdysime jūsų prašymą ir jums padėsime. Ypač svarbus tarnavimas tų iš jūsų, kurie nesavanaudiškai siunčia mums savo maldų energiją. Šiuo atveju mes turime galimybę sukurti energijos įdirbį, kuris panaudojamas pagalbai pirmiausia tiems iš jūsų, kieno darbas ir tarnavimas tiesiogiai susiję su žmonių sąmonės pasikeitimu. Aš džiaugiuosi, kad pirmą kartą per ilgus metus šiemet galiu jums pasakyti: „Taip ir toliau!“
Jūsų pastangos veltui neprapuolė ir mūsų bendradarbiavimas – jūsų, esančių įsikūnijime, ir mūsų, Pakylėtųjų Pulkų, – tampa vis sėkmingesnis ir sėkmingesnis!
Kiekvieną kartą prieš pradedant eilinį posėdį, susijusį su metų pabaiga, aš jaučiu virpėjimą. Dėl to, kad vaizdas ne visada būna akivaizdus, ir kartais persvara palankios įvykių eigos galimybės pusėn būna vos vos juntama.
Šį kartą prieš prasidedant posėdžiui niekas iš mūsų neabejojo, kad pirmą kartą per daugelį metų mes pasiekėme juntamą persvarą palankios įvykių eigos pusėn Žemės planetoje. Aišku, yra šalių ir ištisų regionų, kur padėtis labai rimta ir kuriems reikalinga mūsų ir jūsų nesavanaudiška pagalba. Tačiau mes džiaugiamės, kad reikalai pačiame didžiausiame žemyne – Eurazijoje – pradeda taisytis.
Vakarų pusrutulio gyventojų sąmonės lygio vystymasis atsilieka. Ir tai mus liūdina. Ypač mums būna liūdna, kai nukreipiame savo žvilgsnius į Amerikos žemę. Milžiniškas šios šalies potencialas, deja, vis dar nukreiptas ne į evoliucinio vystymosi pusę. Mes dedame pastangas, kad surastume priėjimą prie tų nedaugelio šios tautos atstovų sąmonės, kurie sugebėtų suvokti tai, kas nauja mūsų Mokyme, naujus metodus sielos vystymosi srityje. Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad naujais metais mūsų pastangos duos vaisių. Sunkumą sudaro pats šios tautos charakteris. Todėl, kad amerikiečiai negali sutikti, jog jų šalis nepateisino mūsų lūkesčių. Ir dabar jie turi persitvarkyti ir rasti savyje jėgų bei noro vėl sėsti į suolą ir pradėti mokytis, mokytis naujo mąstymo ir naujos sąmonės nepriklausomai nuo to, iš kokios šalies pas juos ateis šis naujas mąstymas ir nauja sąmonė.
Keisti stereotipus ir keisti savo sąmonę – šito artimiausiu metu reikės mokytis jums visiems nepriklausomai nuo to, kokioje šalyje ir kokiame žemyne gyvenate.
Žmogiškosios sąmonės vystymasis neturi nei valstybinių, nei religinių sienų. Žmogiškosios sąmonės vystymasis neribotas ir begalinis.
Dievo neįmanoma apriboti. Ir iš jūsų žmogiškojo sąmonės lygio neįmanoma diktuoti Dievui, kaip jam reikėtų elgtis.
Mes tikimės įtvirtinti laimėjimus naujais 2007 metais, kurie jau atėjo ir pradeda žygį po planetą.
Kokie bus šie metai? Deja, net mes, Pakylėtųjų Pulkai ir Karminės Valdybos nariai, galime kalbėti tik apie tikimybinę įvykių vystymosi eigą. Ateitis pasilieka nenuspėjama. Ir būtų neįdomu gyventi, jeigu rezultatas būtų iš karto žinomas ir nuspėjamas.
Mes pasiruošę sunkumams ir jų įveikimui!
Jūs taipogi pasiruošę?

AŠ ESU Didysis Dieviškasis Nukreipėjas, tikintis mūsų bendra sėkme!Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.