Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Didysis Dieviškasis Nukreipėja... > Dieviškosios Tiesos supratimo ... >

Dieviškosios Tiesos supratimo procesas vyks nuolatos

AŠ ESU Didysis Dieviškasis Nukreipėjas. AŠ ESU atėjau per šį pasiuntinį.
Atrodo keista, kad tiek daug Pakylėtųjų Valdovų duoda jums savo diktavimus per tokį trumpą laiko tarpą. Aš užtikrinu jus, kad nieko čia nėra keisto. Pakylėtųjų Pulkai nori bendrauti su žmonija ir panaudoja tam bet kurią atsiradusią galimybę. Ir mes tęsime tol, kol jūsų fiziniame pasaulyje nepasikeis situacija, susijusi su šių diktavimų priėmimu.
Turiu jums pasakyti, kad kiekvienas diktavimų priėmimas mūsų kruopščiai planuojamas, mes stengiamės patikrinti informaciją ir duoti būtent tai, kas labiausiai atitinka dabartinį momentą Žemėje. Be to, mums reikia atsižvelgti į pasiuntinio žinių apimtį ir natūralų pasiuntinio kanalo ribotumą.
Taip mes, pavyzdžiui, negalime perduoti informacijos, kurios nepriima Pasiuntinio išorinė sąmonė dėl jai būdingo ribotumo.
Tačiau užtikrinu jus, kad mes perduodame visą informaciją, kurią įmanoma perduoti per šį fizinį laidininką.
Dabar norėčiau perduoti naują informaciją.
Įsivaizduokite iki kraštų pripildytą indą. Jeigu jis pripildytas, tai negalėsite nieko daugiau į jį įdėti.
Todėl jūsų ir mūsų užduotis bei vienas iš diktavimų tikslų yra pasistengti ištuštinti jūsų indų talpas, kad galėtumėte priimti naują informaciją.
Jūsų fizinės smegenys, skirtingai nuo Dieviškojo proto galimybių, ganėtinai ribotos. Ir jeigu jūsų fizinėse smegenyse laikoma informacija susijusi su kokiu nors klausimu, tai negalite priimti informacijos tuo pačiu klausimu, kurios turinys truputį kitoks.
Tai ir sudaro visą darbo su žmogiškąja sąmone sunkumą.
Jeigu jūs gavote informaciją iš šaltinio, kurį laikote autoritetingu, ir vėliau gaunate informaciją iš kito šaltinio, kuris jums yra naujas, ir šis šaltinis pateikia jums tą pačią informaciją truputį kitokiu arba tiesiog priešingu būdu, tai greičiausiai atmesite informaciją, esančią naujame šaltinyje.
Ir čia nėra nieko bloga. Jeigu priimtumėte už gryną pinigą bet kurią informaciją iš bet kurio išorinio šaltinio, tai paprasčiausiai negalėtumėte egzistuoti šiame pasaulyje. Todėl, kad tuo pačiu metu jums reikėtų laikyti jūsų išorinėje sąmonėje visiškai priešingą, viena kitą paneigiančią, informaciją.
Todėl tam tikrame žmonijos evoliucinio vystymosi etape dominuoja tam tikros tiesos, kurias vėliau pamažu pakeičia kitos tiesos.
Taip palaipsniui vyksta žmogiškosios sąmonės evoliucija, atmetanti prievartos kelią.
Ir pati didžiausia problema, su kuria mes susiduriame, kai turime reikalų su žmogiškąja sąmone, yra būtent jos ribotumas ir polinkis priimti kaip dogmą iš autoritetingo šaltinio anksčiau gautą informaciją.
Ir kiekvieną kartą, kai pradedame dėstyti naują informaciją, darome tai labai delikačiai, stengdamiesi neišprovokuoti atstūmimo ir nepriėmimo, sukeliančių labai audringą reakciją ir per dideles erdvines neigiamų emocijų bangas.
Aš siūlau jums truputį kitaip pažiūrėti į angelų nuopuolio klausimą. Jūs tikriausiai prisimenate, kaip šis klausimas išdėstytas knygose, duotose per buvusius pasiuntinius. Ir aš pats daviau kai kurias mintis, susijusias su angelų nuopuoliu, kurios įėjo į Mokymo, plačiai išplatinto Vakarų pasaulyje, sudėtį.
Sunku pasakyti, kodėl šis mokymas buvo žmonėms taip prie širdies. Tikriausiai žmogiškajai sąmonei labai artima maišto prieš Dievą ir jo Įstatymus idėja. Ir juos labai traukia netgi Aukščiausioms Jėgoms prirašyti sau būdingus trūkumus. Ar ne todėl angelų maištas taip plačiai paplito Vakarų pasaulyje, kad ši idėja labai artima šiuolaikinio žmogaus širdžiai, nes visada galima pateisinti save ir savo poelgį, teisinantis tuo, kad net angelai Danguje maištauja.
Iki šiol diktavimuose mes stengdavomės apeiti šią temą ir jeigu ją paminėdavome, tai tik bendrais klausimais, liečiančiais dviejų pradų kovą - iliuziją didinančios jėgos ir besistengiančios sugrįžti į pradinę neišryškintą Dievišką kūriniją jėgos.
Ir turiu jums pasakyti, kad legenda apie angelus, kaip ji išdėstyta daugelyje Vakaruose paplitusių mokymų, paprasčiausiai atspindi Kosminį Įstatymą, susijusį su nekintamu poreikiu aukščiausioms Šviesos Būtybėms įsikūnyti žmonių kūnuose tam tikrame kosminės evoliucijos etape. Aukščiausia gyvybės forma, praėjusiuose kosminiuose cikluose galutinai išsilaisvinusi iš fizinės formos, tam tikrame etape privalo sugrįžti į fizinį planą, į žmonių kūnus, esančius žemesnėje evoliucijos vystymosi stadijoje, kad suteiktų šiems kūnams Dieviškumo, Dieviškosios Išminties ir Dieviškojo Supratimo kibirkštį.
Fizinis išreikštas pasaulis negali būti paliktas likimo valiai, jis negali egzistuoti savarankiškai, atskirtas nuo visos Kūrinijos. Ir dėl to, kad išreikštame pasaulyje labai veikia chaoso jėgos, jam reikia šios Visatos išreikštų aukščiausių pasaulių nuolatinės globos ir rūpinimosi.
Angelų įėjimo į žmonių kūnus procesas yra būtinas evoliucinio vystymosi etapas. Ir šį procesą galima palyginti su tuo, kaip jūs pagardinate tešlą. Jeigu tešla dėl kažkokių priežasčių išėjo nelabai kokybiška, tai ją pagardinate. Galite į ją pridėti kiaušinių ir sviesto, kad suteiktumėte jai geresnių savybių ir kokybę. Lygiai tokiu pat principu žmonija apdalijama aukštesniais sugebėjimais, į žmonių kūnus įeinant Būtybių, esančių aukštesniuose evoliucijos vystymosi etapuose, dalelėms.
Ir šis žmogaus tapimo labiau Dievišku, labiau atitinkančiu pradinę savo Dieviškąją prigimtį procesas tęsiasi nuolatos.
Šiuose diktavimuose jums ne kartą buvo sakoma, kad bet kuris žmogus, paruošęs savo fizinę šventovę, gauna į savo šventovės vidų papildomai Šviesos - dėl Šviesos Būtybių, kurios sugeba save išreikšti per jus, kaip fizinį laidininką, buvimo.
Mes stengiamės būti Žemės žmonėse ir mes stengiamės panaudoti bet kurią galimybę mūsų papildomam buvimui.
Čia nėra laisvos valios Įstatymo pažeidimo, nes žmogus, pasiekęs bendradarbiavimo su mumis laiptelį, noriai suteikia savo šventovę mūsų buvimui. Ir iš tikrųjų įvykdoma, kas buvo sumanyta, ir jūs tampate mūsų rankomis ir kojomis.
Lygiai taip prieš milijonus metų įvyko angelų arba aukščiausių Šviesos Būtybių nužengimas į žmonių kūnus, kurios apdalijo žmogų protu ir įėjo į jo Aukščiausio kūno, arba Kristaus AŠ, sudėtį.
Nenoriu šiandieną labiau akcentuoti jūsų dėmesio į šiuos dalykus. Todėl, kad aš nujaučiu per daug audringą daugelio, kas skaitys šias eilutes, reakciją. Pasakiau pakankamai, kad pažadinčiau jūsų sąmonę ir suteikčiau jai naują Dieviškosios Tiesos pažinimo impulsą. Ir negalvokite, kad iš karto suvoksite visą Dieviškąją Tiesą. Praeis dar kažkiek metų, ir taip sunkiai žmonijos įsisavintą tiesą vėl reikės pakeisti kita tiesa, kuri dar labiau priartins žmogaus protą prie Dieviškosios Tiesos.
Ir šis Dieviškosios Tiesos suvokimo procesas vyks nuolatos.
Iš jūsų pusės bus reikalingas tik nuolatinis noras pažinti Dieviškąją Tiesą, siekti jos pažinimo ir atsikratyti bet kurių dogmų, prie kurių taip greitai prisiriša žmogiškoji sąmonė, jog atsikratyti šių dogmų būna labai sunku ir kartais tai suteikia nemažai skausmo ir sukelia žmogiškos būtybės ego priešiškumą.
Pagalvokite apie tai, jog jausmas, kad turite visą Dieviškos Tiesos pilnumą, iš esmės yra jūsų ego pasireiškimas. Kaip gali ribota sąmonė patalpinti savyje neapibrėžtą Dieviškąją Tiesą?
Aš daviau jums šiandieną daug naujų žinių ir stengiausi tai daryti kiek galima švelniau, kad nesukelčiau jūsų auroje per didelių mentalinių ir emocinių bangų.

AŠ ESU Didysis Dieviškasis Nukreipėjas, buvau su jumis šiandieną.Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.