Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Nada > Tarnavimą galite pradėti tiesi... >

Tarnavimą galite pradėti tiesiog ten, kur dabar esate

AŠ ESU Nada. Aš pirmą kartą ateinu per šį pasiuntinį. Mano šiandienos užduotis – duoti jums įsivaizdavimą apie tą vaidmenį, kurį kiekvienas iš jūsų savo gyvenimuose galite suvaidinti.
Jūsų protuose yra tam tikrų lūkesčių, susijusių su galimu tarnavimu Brolijai. Šį momentą turiu jums paaiškinti. Numylėtiniai, nereikia laukti, kai savo dispozicijon gausite kažkokias galimybes, pinigines lėšas arba valdžią bei pareigas.
Tada, kai jums kažko reikia tam, kad pradėtumėte savo tarnavimą, be to, ką jūs jau turite, jūs veikiate pagal savo kūniškojo proto pakištą mintį. Viskas, ko jums reikia, kad pradėtumėte savo tarnavimą Brolijai, tai – jūsų noras. Ir daugiau nieko nereikia.
Tarnavimą galite pradėti tiesiog ten, kur dabar esate. Viską, ką dabar darote, galite nukreipti į tarnavimą Brolijai. Pažvelkite, ką jūs darote?
Jūs esate namie ir atliekate savo namų pareigas. Tai puiku! Jūs jau tarnaujate Brolijai! Kaip gi taip gali būti, jeigu jūs tvarkote patalpą arba plaunate indus ir tarnaujate Brolijai? O, numylėtiniai, visa esmė ta, kaip jūs tai darote. Bet kurį patį menkiausią darbą, kurį darote savo gyvenime, galima atlikti su didžiule Meile. Ir jei darote mažus darbus su didele Meile ir galvojate apie tai, kaip jūsų artimieji ir namiškiai džiaugsis, kai įeis į švarią patalpą ir apsivilks baltutėlius, ką tik jūsų išskalbtus drabužius, tai jūs jau tarnaujate Brolijai. Į kiekvieną darbą galima įnešti savo tarnavimo. Ir jei darbą atliekate labai kruopščiai, su Meile, tai bet kuri jūsų veikla pertvarko erdvę ir tada, kai vaikai arba vyras pareina namo pavargę ir apsunkinti sumaišties, kurioje jie buvo dieną, jūsų sukurta namų Meilės atmosfera sugeba pertvarkyti jų širdis ir jų sielose atkurti harmoniją.
Tada, kai esate darbe, jums labai sunku išsaugoti vidinę pusiausvyrą ir Meilės jausmą, nes ne visi žmonės, su kuriais dieną susiduriate, yra harmoningi ir meilūs. Dažniau jūs sutinkate ne geriausius žmogiškosios sąmonės pasireiškimus. Ir štai čia jums atsiveria plati veiklos sritis tarnauti. Turite išmokti įgūdžio gesinti bet kurį negatyvą Meile, kantrumu, nuolankumu ir tramdymusi. Gyvenime jums duodama tiek galimybių tam, kad išreikštumėte savo tarnavimą! Galima sakyti, kiekvieną dalyką, kiekvieną susitikimą, viską, kas jums dieną vyksta, galima panaudoti jūsų tarnavimui išreikšti. Nes tik tada, kai išmoksite gyvenimo smulkmenose, kasdieniuose tiksluose rasti savo geriausių dvasinių savybių panaudojimo vietą, tik tada, kai jokia išorinė netvarka, suirutė nesugebės pažeisti jūsų vidinės ramybės ir harmonijos, tik tada atsivers kita jūsų tarnavimo galimybė. Ir jau savo atidirbtas savybes galėsite panaudoti naujame tarnavimo Brolijai etape, kuris neatskiriamas nuo tarnavimo Gyvybei.
Ar daugelis iš jūsų kreipiasi į Pakylėtuosius Valdovus prašydami duoti tarnavimo galimybę, duoti galimybę išreikšti save tarnavime. Numylėtiniai, jūs apgaudinėjate patys save. Dievas jau viskuo pasirūpino. Jūs turite pačias geriausias sąlygas, kad pradėtumėte savo tarnavimą, kad dirbtumėte su tomis savo savybėmis, kurios jums trukdo išreikšti Meilę ir rūpinimąsi artimu pačiose sunkiausiose gyvenimiškose situacijose. Ir tol, kol neišmoksite gyvenimo smulkmenose rasti didingo tarnavimo, negalėsite pažengti Keliu. Todėl, kad daugelis iš jūsų nori tapti pasiuntiniais arba vadovauti mūsų organizacijoms. Pažvelkite, ko jūs iš tikrųjų norite? Jūs norite tapti kažkuo arba kažkam vadovauti, ar jūs iš tikrųjų norite tarnauti?
Atsakymas į šį klausimą nukreips visą jūsų tolesnį gyvenimą. Ir jūs arba iki gyvenimo pabaigos kovosite už tai, kad užimtumėte pareigas arba kažkam įrodytumėte, jog jūs jau turite didžiulių dvasinių pasiekimų, arba jūs tarnausite, nepatraukdami pašalinių dėmesio, ir dirbsite Dievo darbus Žemėje vis didesne apimtimi.
Šiandien pas jus atėjau tam, kad duočiau jums tikrojo ir neteisingo tarnavimo supratimą. Taip, numylėtiniai, kaip viskas jūsų pasaulyje turi dvi puses, taip ir tarnavimas turi dvi skirtingas puses.
Visada, prieš pradėdami kažką daryti, susimąstykite, kas iš tikrųjų jus veda? Noras, kad kitiems kažką įrodytumėte, parodytumėte savo didybę, parodytumėte, kad visi pamatytų jūsų pastangas? Arba jus veda Meilė artimui, kuri jums būdinga ir uždeda antspaudą ant visko, ką jūs darote. Labai paprasti darbai, atlikti nesavanaudiškai, su didele besąlygine Meile, visam laikui pasilieka su jumis kaip jūsų kauzalinio kūno lobis. Praeis šis jūsų žemiškasis gyvenimas, bet jūsų požiūris į darbą, į žmones, pasiliks ir lydės jus kitame įsikūnijime.
Jūsų pasauliui labai trūksta šios tikrojo tarnavimo Gyvybei savybės, kuri kartu yra tarnavimas Brolijai, nes Didžioji Baltoji Brolija pagrindiniu savo uždaviniu kelia tarnavimą Žemės žmonijai.
Šiandien jums papasakojau paprastas tiesas. Ir aš negi esu įsitikinusi tuo, kad visa tai jūs jau žinote, skaitėte arba girdėjote.
Tačiau leiskite jūsų paklausti: „Kas jums trukdo pritaikyti šias žinias savo gyvenime?“
Tarp to, kad jūs kažką žinote, skaitėte ar girdėjote, ir tarp to, kad jūs iš tikrųjų naudojate šias žinias savo gyvenime, kartais yra praraja.
Daugiau vertėtų susimąstyti apie tai, kas jums trukdo išreikšti Dieviškąsias savybes gyvenime ir palaipsniui, žingsnis po žingsnio, atsikratyti visko, kas jums trukdo.
Nebūčiau aš Pakylėtąja Valdove, jei praktikoje savo įsikūnijimuose nebūčiau įsisavinusi viso šito mokslo, kurį jums dėstau. Aš perėjau žemiškąją mokyklą ir dabar turiu galimybę labiau tarnauti žmonijai. Nemanykite, kad jūsų požiūris į darbą, žmones, augalus arba gyvūnus lieka nepastebėtas, jeigu nėra jūsų gerų darbų ir poelgių liudininkų. Viskas išsisaugo akašos kronikose, bet kuris jūsų veiksmas, mintis, jausmas ar poelgis – neigiami ir teigiami. Pamąstykite apie tai ir eikite gyvenimu apdairiai bei rūpestingai, nepalikdami po savęs astralinių ir mentalinių šiukšlių.
Tegul visą jūsų žengimą gyvenimu lydės tik Meilės ir rožių kvapas!

Su Meile, AŠ ESU Nada


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#17Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.