Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Mokymas apie ištikimybę >

Mokymas apie ištikimybę

AŠ ESU El Morija, atėjęs pas jus šią dieną!
Aš atėjau jums pranešti apie šio diktavimų ciklo, kurį mes davėme per savo pasiuntinį, pabaigą.
Taigi, ciklas užbaigtas. Ir mes nuoširdžiai tikimės, kad mūsų pastangos ir mūsų energija, kurias mes išeikvojome savo laiškų perdavimui ir įdėjome į patį savo laiškų tekstą, neprapuls. Ir jūs vis perskaitinėsite mūsų laiškus ir tai, kas jums neatsivers iš pirmo karto, sugebėsite suvokti iš antro, trečio arba ketvirto karto.
Patikėkite manimi, kad jeigu į labai daug akivaizdžių Tiesų, ties kuriomis jūsų akys net nesustoja, nes jums atrodo, kad visa tai jau daug kartų girdėjote ir žinote, pažiūrėsite kitu požiūrio kampu, tai praėjus kažkuriam laikui jos įgis naują skambėjimą. Todėl, kad jūs išgyvenote šiuos Tiesos momentus savo gyvenime. Taip, visai kitaip Tiesos suvokiamos tada, kai jūs jas skaitote, ir tada, kai savo gyvenime jas išgyvenate. Ir skirtumas yra tas, kad kai jūs širdimi sau atversite Dieviškąją Tiesą, o ne tik permesite akimis tekste, ši Tiesa jau niekada jūsų nepaliks. Ir jūs tapsite šios Tiesos nešėju. Ši Tiesa bus jums būdinga, kaip neatskiriama jūsų pačių dalis. Ir šitai yra ta jūsų sąmonės būsena, kurios mes iš jūsų siekiame. Ne perpasakoti senas kaip pasaulis Tiesas, o tapti Tiesos nešėjais, mūsų žodžio nešėjais ir tais, kurie įgyvendina mūsų Mokymą.
Deja, tokių žmonių nedaug. Tik vienetai iš jūsų sugeba visiškai pajungti savo gyvenimą mūsų priesakų vykdymui ir nesavanaudiškam tarnavimui, visą savo gyvenimą paversdami į tarnavimą.
Mes žinome apie jus. Mes žinome kiekvieną iš jūsų, kas gali fiziniame plane įgyvendinti mūsų nurodymus ir daryti mūsų darbus.
Kiekvienas iš jūsų esate mūsų įdėmiai stebimas ir kontroliuojamas. Ir daugelis iš jūsų, jau įgiję visą mūsų pasitikėjimą, mūsų įgaliojimus, visgi neranda savyje jėgų tęsti pradėto darbo ir pasuka iš Kelio.
Kiekvieną kartą, kai jūs prie mūsų prisiliečiate ir gaunate mūsų pasitikėjimą, negalvokite, kad tai yra atsitiktinumas. Per daugelį įsikūnijimų jūs užsitarnavote teisę tiesiog pradėti su mumis bendrauti ir vykdyti jūsų pačių prieš savo įsikūnijimą prisiimtus įsipareigojimus.
Bet apmaudžiausia yra tai, kad jūs užsitarnaujate mūsų pasitikėjimą ir gaunate mūsų įgaliojimus, bet paskui išsisukinėjate nuo savo įsipareigojimų. Jūsų protas visada jums paslaugiai pasiūlys daugybę loginių įrodymų, kad jūs teisūs. Tačiau jūsų širdis niekada jūsų neapgaus. Ir iki šio įsikūnijimo pabaigos savo širdyje jūs visada jausite sunkumą. Sunkumą dėl savo neįvykdytos pareigos.
Aš nenorėčiau atsidurti jūsų vietoje. Todėl, kad jūsų pasaulyje nėra nieko sunkesnio, jokio nusižengimo, kurį pagal sunkumą galima būtų palyginti su išdavyste to reikalo, kuris yra šventas darbas Gyvybės Žemėje vardan.
Aš šiandieną pas jus atėjau dar ir dėl to, kad priminčiau apie jūsų prisiimtus įsipareigojimus. Ir jeigu iki šių metų pabaigos jūs vis dėlto pakeisite savo sprendimą ir sugrįšite prie savo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, tai mes prieš Karminę Valdybą stosime jūsų gynėjais ir pasistengsime maksimaliai suminkštinti jūsų padaryto neteisingo pasirinkimo pasekmes.
Labai mažai tikrųjų tarnautojų yra įsikūnijime. Ir nepakeliamai sunku stebėti, kaip jie vienas po kito atsisako vykdyti savo pareigas ir siekia jūsų pasaulio miražų.
Patikėkite manimi, jūsų pasaulyje nėra nieko, ką būtų galima nors netiesiogiai palyginti su tarnavimo džiaugsmu, su pasitenkinimo gavimu įvykdžius pareigą, atlikus darbą. Ir tada, kai išėję iš fizinio plano sugrįžtate į eterio Šviesos oktavas, milijonai Šviesos būtybių iš visos Visatos skuba pareikšti jums savo pagarbą ir padėkoti už jūsų pasiaukojantį darbą žemiškojo įsikūnijimo metu.
Imkite pavyzdį iš tų, kuriuos matote dirbančius. Labai daugelis mūsų ištikimų tarnautojų visą gyvenimą laukia, kad suvaidintų savo mažą vaidmenį. Ir šis, atrodytų, nereikšmingas vaidmuo kartais pakeičia visos šalies, o kartais ir viso pasaulio situaciją.
Todėl jautriai įsiklausykite į savo širdį. Ar neatėjo jums laikas pradėti savo tarnavimą Gyvybei?
Mes jums džiaugsmingai suteiksime visą būtiną pagalbą. Mes surasime galimybę iki jūsų išorinės sąmonės prinešti tą užduotį, kurią būtina įvykdyti. Tačiau tada, kai jums reikės veikti, neverkšlenkite ir nesakykite, kad sunku ir skauda jūsų senas žaizdas, ir kad neturite pakankamai maisto atsargų.
Jūsų pasaulyje nėra nieko, kas galėtų sustabdyti tikruosius tarnautojus, vykdančius savo gyvenimo užduotis.
Todėl stenkitės visąlaik saugoti savo ištikimybę ir būkite visada pasiruošę. Nuolatos treniruokite save. Treniruokite tuos vidinius raumenis, kurie leis jums veikti tada, kai atrodo, kad jau nėra galimybės ir jėgų.
Jūsų gyvenime visada yra vietos žygdarbiui. Ir jūsų žygdarbis bus neįvertintas žmonių išorinės sąmonės, bet jūsų žygdarbis bus įvertintas Danguje. Nes tiktai čia žino vertę to žygdarbio, kurį jūs atliekate įsikūnijime, kai išsaugojate savo ištikimybę kartais nepakeliamomis sąlygomis, jus supančiomis fiziniame plane.
Aš džiaugiuosi jums davęs šį nedidelį Mokymą apie ištikimybę. Ir aš dvigubai džiaugiuosi, nes sugebėjau duoti šį Mokymą paskutiniame diktavime šio ciklo, kurį mes įvykdėme per savo pasiuntinį.
Aš džiaugsiuosi, jeigu ateityje galimybės mums bus palankios ir mes galėsime ir toliau duoti jums savo Mokymą per savo pasiuntinį.
Aš norėčiau padėkoti Tatjanai už jos tarnavimą.

AŠ ESU El Morija, su Viltimi ir Tikėjimu jumis ir su Meile jums.Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.