Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Aš atnešiau jums dvi žinias. V... >

Aš atnešiau jums dvi žinias. Vieną – liūdną, o kitą – džiaugsmingą.

AŠ ESU El Morija, vėl atėjęs per savo pasiuntinį.
Kaip ir praėjusį kartą, kai mes davėme aną diktavimų ciklą per šį pasiuntinį*, aš atėjau, kad praneščiau apie diktavimų ciklo pabaigą.
Tai nereiškia, kad mes nutraukiame darbą per šį pasiuntinį ar per bet kurį kitą, kuris paruošė savo šventovę tam, kad taptų švariu indu ir kad mes galėtume per jį dirbti.
Tiesiog pasibaigė tam tikras etapas, ciklas pabaigtas, o priekyje – nauji ciklai.
Aš tikiuosi, kad šie diktavimai, kurias gavote šį kartą, bus naudingi jūsų vystymuisi ir jūsų žengimui Keliu.
Liko vienas dalykas, kurį aš turiu jums paskelbti.
Tai susiję su nauja informacija apie 23 dienos dispensaciją.
Prisimenate, kad aš jums daviau savo 2005 metų birželio 27 dienos diktavime dispensaciją, skirtą 23 kiekvieno mėnesio dienai, ir ši dispensacija veikė iki praėjusių metų pabaigos.**
Dabar metų ciklas pasikeitė, bet aš turiu jums paskelbti, kad ši dispensacija veiks dar vienus metus. Man pavyko įtikinti Karminę Valdybą ir gauti jos paramą pratęsiant šios dispensacijos terminą, nes ta energija, kurią mes gavome per šią dispensaciją praėjusiais metais, pripažinta patenkinama.
Mes džiaugiamės, kad jūs pasinaudojote suteikta galimybe. Daugelis iš jūsų. Ir aš tikiuosi, kad šiais metais prie šios dispensacijos prisidės nauji šviesnešiai.
Nepamirškite, kad kiekvieno mėnesio 23 dieną iki šių metų pabaigos jūs turite galimybę transmutuoti ateinančio mėnesio karmą. Ir jūsų pastangos bus tiek kartų padidintos, kiek šviesnešių dalyvaus šią dieną šioje akcijoje, kurią jums dovanoja Dangus.
Aš nekartosiu jums visų dispensacijos sąlygų. Pasakysiu tik tai, kad visos sąlygos, mano išdėstytos laiške, skirtame šiai dispensacijai, ir toliau veikia.
Tai didelė malonė, kurią jums suteikia Dangus. Ir aš tikiuosi, kad šie metai taps didelių išsipildymų dvasinėje Žemės planetos sferoje metais.
Mes visi šito tikimės.
Pasakysiu sąžiningai, kad šio diktavimų ciklo mums nesinori užbaigti.
Tačiau Įstatymas neleidžia mums eikvoti energijos daugiau nei duota.
Todėl mes tikimės, kad kita galimybė ne už kalnų ir ji ateis šiais metais.
Šiandien jau viskas. Aš atnešiau jums dvi žinias. Vieną – liūdną, o kitą – džiaugsmingą. Liūdna žinia susijusi su diktavimų ciklo pabaigimu, o džiaugsminga žinia susijusi su 23 dienos dispensacijos veikimo pratęsimu.
Viskas turi turėti pusiausvyrą ir viskas turi būti proporcinga.
Aš atsisveikinu su jumis ir tikiuosi naujų susitikimų.

AŠ ESU El Morija


*Kalbama apie diktavimų ciklą nuo 2005 metų kovo 4 dienos iki birželio 30 dienos. Tada savo 2005 metų birželio 30 dienos diktavime „Aš sveikinu jus su sėkmingu šio svarbaus eksperimento įvykdymu – svarbiausios ir savalaikės informacijos nusodinimu į fizinį planą“ Numylėtinis El Morija taipogi paskelbė apie diktavimų ciklo pabaigą.

**Vėlesniuose diktavimuose pranešama apie šios dispensacijos pratęsimą – ji galioja ir dabar.Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.