Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Šv. Arkangelas Mykolas > Dabar Žemėje sukurtos idealios... >

Dabar Žemėje sukurtos idealios sąlygos, kai kiekvienas gali išreikšti savo vidinę esmę

AŠ ESU Arkangelas Mykolas! Aš vėl atėjau!
Šiandien aš atėjau, kad duočiau būtinus paaiškinimus apie dabartinę padėtį. Ir turiu jus užtikrinti, kad ne taip jau viskas beviltiška, kaip galbūt kai kuriems iš jūsų atrodo. Viskas vyksta pagal planą, pagal Dieviškąjį planą, ir viskas eina sena vaga.
Kitaip paprasčiausiai negali būti, nes šios visatos Įstatymas toks, kad viskas, kas stovi kelyje plano, pagal kurį ši visata vystosi ir kuris yra šios visatos pagrindas, turi būti nušluota. Ir mano bei mano mėlynosios liepsnos angelų darbas kaip tik ir yra surinkti visa tai, kas trukdo šios visatos Kūrėjo planui įgyvendinti. Bet kuriame organizme visada yra šlakų ir toksinų, kurių būtina laiku atsikratyti, kad visas organizmas būtų darbingas. Ir Žemės planetoje yra būtybių, energijų ir kai kurių žmogiškųjų individų, kurie nusprendė galynėtis su Kūrėju.
Yra riba, iki kurios leidžiamas išdidumo ir konfrontacijos pasireiškimas, o už šios ribos ateina eilė veikti man ir mano angelams.
Jums, kas esate įsikūnijime, mūsų darbas vyksta nepastebimai. Jūsų plane tarsi nieko ir nevyksta arba, tiksliau, viskas vyksta labai natūraliai. Mūsų darbo jūs net nepastebite. Jūs paprasčiausiai skaitote arba girdite per naujienas apie dar vieną avariją, kataklizmą. Ypač metų pabaigoje, nežinau, pastebite tai ar ne, bet skirtingų avarijų ir kataklizmų, o taipogi ligų skaičius padaugėja. Mirtis renka savo derlių. Iš fizinio plano išeina viskas, nuo ko fizinis planas turi būti išvalytas.
Daugelį iš jūsų mano žodžiai suglumins, nes tarp avarijų ir stichinių nelaimių aukų, jūsų požiūriu, yra daug visiškai nekaltų sielų, kurios sutiko mirtį pačiame savo kūrybinių galimybių žydėjime.
Yra jūsų požiūris į įvykius ir yra mūsų požiūris. Iš tikrųjų, būna atvejų, kai labai šviesios sielos prieš laiką įvykdo perėjimą. Ir kartais tai susiję su būtinybe išrišti karmą su įsikūnijime pasilikusiais giminaičiais, nes priešlaikinė netektis verčia juos kruopščiau susimąstyti apie savo gyvenimą ir prisiminti Dievą. Kartais žmogus pats nusprendžia palikti įsikūnijimą, nes suvokia, kad jo iki įsikūnijimo priimtas gyvenimiškas planas negali būti įvykdytas dėl daugybės padarytų klaidų ir individas nori buveinėse atnaujinti savo sielos Dieviškojo plano matymą ir vėl ateiti į įsikūnijimą su šiuo atnaujintu požiūriu.
Kaip matote, yra įvairių priežasčių, kodėl žmonės atlieka perėjimą ir ne visada tai susiję su mūsų darbu.
Mūsų darbas vyksta subtiliajame plane. Ir tai, ką jūs matote išreikštą fiziniame plane, yra mūsų darbo rezultatas.
Yra labai daug žmonių, kurie turi tam tikrų magiškų sugebėjimų dar nuo senosios Atlantidos laikų. Šie sugebėjimai snaudžia ir patys žmonės iki tam tikro laiko neišreiškia šių savo sugebėjimų. Ypač daug žmonių tarp visokių skirtingų religinių srovių ir sektų, praeityje vykdžiusių juodųjų magų ir burtininkų funkcijas. Ten jie randa dirvą pasireikšti savo magiškųjų talentų ir sugebėjimų likučiams.
Šių žmonių esmė iki tam tikro laiko nepasireiškia. Ir yra Kosminis Įstatymas, kuris iki tam tikros ribos neleidžia mums įsikišti, kai žmogus, turintis juodosios magijos savybių, nepradeda atlikinėti veiksmų fiziniame plane, kurie kenks kitiems nieko neįtariantiems žmonėms, tikriesiems šviesnešiams.
Tai ir yra jūsų laikotarpio sunkumas, kad buvę Atlantidos juodieji magai ir baltieji magai eina į vienas ir tas pačias grupes ir dalyvauja tose pačiose religinėse kryptyse. Labai sunku atskirti, nes visi kalba apie Dievą, apie Šviesą, apie Meilę ir Gėrį. Visi meldžiasi, medituoja ir daro gerus darbus.
Tačiau yra žmogaus viduje esantis skirtumas. Ir tai ta jo vidinė esmė, kuri verčia žmogų tarnauti arba Šviesos jėgoms, arba iliuzijos jėgoms. Taip buvo visada ir numylėtinis Jėzus prašė jūsų neteisti pagal veiksmus, žodžius ar darbus. Numylėtinis Jėzus prašė jus teisti pagal vaisius, veiksmų rezultatus.
Todėl dabar Žemėje sukurtos idealios sąlygos, kai kiekvienas gali išreikšti savo vidinę esmę.
Įstatymas iki tam tikro laiko mums neleidžia įsikišti. Mes kantriai laukiame savo valandos. Ir tada, kai vaisiai išreikšti, mes turime teisę virš tokio žmogaus pakelti Dieviškojo teisingumo ranką.
Tikriausiai jūs savo vaizduotėje jau nupiešėte tuos žmones, kuriems, jūsų nuomone, būtina panaudoti Dieviškąjį teisingumą. Tačiau Jėzus prašė jūsų neteisti. Nes vieni ir tie patys veiksmai, kuriuos žmonės daro, galutiniame rezultate gali arba didinti iliuziją, arba ją sutraukti. Ir netgi aiškūs, kaip jums atrodo, nekokybiški vaisiai, pagal kuriuos prašė teisti Jėzus, gali būti paprasčiausias karminės naštos atidirbimas tiems žmonėms, kam tie vaisiai atrodo mirties ir pragaro jėgų pasireiškimas.
Tiek daug skyriau laiko, kad supažindinčiau jus su mūsų darbu, nes tik iš mano lygio matomos visos tikrosios priežastys ir tikrieji motyvai. O jūs galite mane pašaukti arba paprašyti mano apsaugos, arba mane ir mano angelus pašaukti tam, kad įsikiščiau į kritinę situaciją ir padėčiau įvykti Dieviškajam teisingumui. Į savo šaukinius jokiu būdu neįdėkite savo emocijų ir jausmų. Darykite juos šaltai, abejingai ir nusišalinę. Būtų idealu, jei sugebėtumėte nuolatos išsaugoti stebėtojo vaidmenį ir neįsitraukti į kovą.
Kuo daugiau energijos eikvojate emociniam iškilusios situacijos vertinimui, kuo daugiau ją teisiate, tuo daugiau energijų įdedate į negatyvią situaciją, galiausiai dėl jūsų pastangų situacija darosi vis blogesnė.
Prašau mano rekomendacijų nepritaikyti visoms iš eilės jūsų gyvenime iškylančioms situacijoms. Nes aš jau numanau, kad, užuot padėję senutei pereiti judrią gatvę, jūs sumanysite užimti stebėtojo poziciją!
Kiekvienu jūsų gyvenimo momentu svarbu nuolatos būti sargyboje ir nuolat analizuoti savo reakcijas į viską, kas aplink jus vyksta.

AŠ ESU Arkangelas Mykolas!


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#14Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.