Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Lanto > Pakylėtųjų Valdovų užduotis – ... >

Pakylėtųjų Valdovų užduotis – išgelbėti kiek galima daugiau šiuolaikiniame pasaulyje pasiklydusių Šviesos sielų

AŠ ESU Lanto, atėjęs pas jus šią dieną tam, kad duočiau nedidelį Mokymą, kurį jūs tikriausiai jau girdėjote, bet aš laikau savo pareiga apie jį jums priminti.
Taigi tam, kad pradėčiau dėstyti, man būtinas jūsų dėmesys. Jūsų visiškas dėmesys ir susitelkimas į mano duodamą Mokymą, o ne į jus supantį pasaulį. Visiškas susitelkimas duoda galimybę įsisavinti pokalbio objektą.
Jūsų buvimas fiziniame pasaulyje susijęs su daugeliu nepageidaujamų dalykų, kurių jums reikia vieno po kito atsisakyti. Tokiems dalykams priklauso mėsos, alkoholio, tabako vartojimas. Jei kalbėtume apie jūsų pomėgius, tai būtina priminti labiausiai griaunančiai veikiančius jūsų sielą. Jiems priklauso televizija ir kai kurios šiuolaikinės muzikos rūšys. Ir viena, ir kita taip pragaištingai veikia žmogaus organizmą, subtiliuosius procesus, kurie vyksta auroje, kad kasdien ilgas valandas žiūrint televizorių ir klausant netinkamo stiliaus muzikos visiškai sunaikinamas gebėjimas suvokti subtiliuosius pasaulius. Pažeidžiama koncentracijos galimybė, ir žmogus, pasidavęs šiems pomėgiams, daugiau negali įsisavinti subtiliųjų energijų.
Daviau jums vaizdinį apie tai, kaip griaunančiai ir kartais netgi pražūtingai veikia, atrodytų, nekalti ir visuotinai priimtini jūsų pasaulio pasilinksminimai. Tačiau jeigu apie tai jums nepasakysiu, tai kur dar jūs galėsite apie tai perskaityti?
Daugelis dalykų tapo tokie populiarūs ir taip susipynė su verslu, kad labai sunku surasti tikrą ir teisingą informaciją apie jų įtaką žmogaus organizmui jūsų pasaulyje.
Pats netinkamiausias bus jūsų nenoras atsisakyti to, apie ką aš kalbu. Juk šiuolaikinis žmogus negali savęs įsivaizduoti be televizoriaus, muzikos, o dabar dar ir Interneto. Aš nesakau, kad jūs atsisakytumėte visų šiuolaikinės civilizacijos pasiekimų. Aš tik kalbu apie tai, kad daugelis vadinamųjų jūsų civilizacijos pasiekimų priveda prie to, kad reguliarus jų naudojimas ne tik lėtina evoliuciją, bet ir tą evoliuciją daro neįmanomą.
Aišku, yra tam tikrų laidų, filmų ir muzikos rūšių, kurios žmogaus sielai turi teigiamą poveikį. Tačiau jų yra taip mažai, kad jos tiesiog dingsta gausybėje to, kas griauna jūsų sielą. Paprasčiau tam tikrame evoliucinio vystymosi etape iš viso atsisakyti televizoriaus žiūrėjimo ir griaunančios muzikos klausymosi, nei bandyti surasti vertingus grūdus šiukšlių dėžėje, į kurią pavirto televizija ir radijas.
Kodėl šiandieninį pokalbį skyriau šiai temai? Nejaugi neatsirado svarbesnių ir aktualesnių pamokymų temų?
Aišku, yra daugybė temų, bet jūsų gyvenimas susideda iš begalės smulkmenų ir kiekviena iš šių smulkmenų sudaro bendrą nepageidaujamą šiuolaikinės žmonijos vaizdą. Kalbu apie tai, kas svarbiausia, apie tai, nuo ko jums reikia atsiriboti pirmiausia.
Žmonija prarado giją, Dieviškąją giją, kuria būtina sekti. Ir tam, kad surastumėte tai, kas prarasta, jums būtina įgyti jautrumo, susigrąžinti grožio pajautimą, susigrąžinti tai, kas nuostabu, sugrąžinti į savo pasaulį dailius, subtiliuosius pavyzdžius.
Deja, labai daugelis žmonių taip labai pamėgo masinio meno rūšis, kad atkurti jų subtiliųjų kūnų jau nepavyks. Ką tai reiškia? Tai reiškia tik tai, kad po fizinio kūno mirties nebus kam tęsti evoliucijos. Subtilieji kūnai yra visiškai sugriauti ir negali būti atkurti. Jūs patys save žudote.
Daugelio žmonijos atstovų genuose įdėta susinaikinimo programa. Ir būtent ši programa verčia žmones lėtai save žudyti. Paskutinis miršta fizinis kūnas. Subtilesnieji kūnai, jūsų aura sugriaunami pirmiausia.
Šią informaciją duodu tikėdamasis, kad atsiras tam tikras skaičius žmogiškųjų individų, kurie sugebės išeiti iš šiuolaikinės civilizacijos džiunglių ir tankumynų bei sugrįš į harmoningus, Kūrėjo numatytus, santykius su supančiu pasauliu, su gamta.
Tegul numirėliai laidoja numirėlius. Aš kreipiuosi į tuos, kurie dar gyvi ir sugeba eiti evoliuciniu vystymosi keliu. Kosminės evoliucijos terminai spaudžia, todėl pjūtis eina visu tempu, pjūtis ir iš mirties bei pragaro jėgų pusės, ir iš šviesos jėgų pusės.
Rūpinuosi tomis sielomis, kurios dar gyvos. Mano užduotis, kad jūs sukurtumėte naują Nojaus laivą, kuriame išsigelbės tai, kas geriausia iš to, kas žmonijos buvo sukurta. Visa kita po keleto šimtų ar tūkstančių metų bus palaidota vandenyno dugne arba po žemės sluoksniu.
Planetos vibracijos kyla, ir viskas, kas negalės šių vibracijų atitikti, su laiku paliks fizinį ir subtilesnius būties planus. Pasiliks tik tai, kas sugebės toliau evoliucionuoti.
Mūsų užduotis, Pakylėtųjų Valdovų užduotis, - išgelbėti kiek galima daugiau šiuolaikiniame pasaulyje pasiklydusių Šviesos sielų, kurios negali išsilaisvinti iš šiuolaikinės civilizacijos pančių.
Dar yra laiko. Daugiau jums reikia galvoti apie nemirtingąją savo pačių dalį.
Labai gerai suprantu, kad ne visi žmonės, kurie perskaitys šį mano laišką, galės iš jo kažką suprasti, dauguma tik pajus kažkokį pavojų, kurio reikia saugotis. Tam, kad tiksliau suprastumėte tai, apie ką aš kalbu, jums būtina metodiškai, vieną po kito, perskaityti visus diktavimus, kuriuos davėme per mūsų pasiuntinį per visus šiuos pastaruosius metus. Visi šie diktavimai bendrai sudaro Mokymą, skirtą nurodyti Keliui, kuriuo Pakylėtieji Valdovai nori, kad dabar žmonija sektų. Nei vienas iš diktavimų neturi savyje visos informacijos. Atskiri diktavimai panašūs į atskirus karolius, kuriuos reikia suverti ant jūsų sąmonės vėrinio, ir tada jie sudarys vertingą vėrinį. Tačiau šis vėrinys turi stebuklingai veikiančią savybę – jūsų sieloms jis duoda galimybę išsigelbėti.

AŠ ESU LantoKlausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#7Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.