Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Lanto > Pokalbis apie tai, kas aktual... >

Pokalbis apie tai, kas aktualu (MP3)

AŠ ESU Lanto, atėjęs pas jus. Tam, kad mes pradėtume pokalbį, aš prašau jūsų susitelkti į savo širdį. Tada, kai galvojate apie savo širdį, jūs pradedate susiderinti su Dieviškąja Realybe. Todėl, kad žinote, jog jūsų širdies dūžiai jums atmatuoja Amžinybę. Ir ši amžinybė su jumis bus visada, tuo tarpu jūsų žemiškasis įsikūnijimas yra baigtinis.
Taigi, aš tikiuosi, kad jūs susiderinote su Amžinybe.
Pradėkime mūsų šiandieninio pokalbio temą. Jūs visi būtinai turite suvokti, kad jūsų gyvenimas yra tik viena ištisos jūsų įsikūnijimų grandinės grandis. Ir tik tada, kai nustojate mąstyti vieno įsikūnijimo kategorijomis, jūs galite pakilti virš savo gyvenimo sumaišties ir pradėti nagrinėti ilgesnius laiko periodus. Dienos sumaištis pasitraukia tada, kai jūs galvojate apie Amžinybę, kai nuraminate protą ir širdį, – tik tada sugebate teisingai įvertinti visus aplink jus vykstančius procesus.
Kai sugebėsite ilgą laiką susitelkti į amžinus savo būtybės aspektus, visas jūsų gyvenimas pradės po truputį keistis. Todėl, kad taip sukurtas iliuzinis pasaulis. Tol, kol būnate iliuzijoje, jūs negalite žvilgtelėti į kitus, Aukščiausius, pasaulius.
Ir kai jums pavyksta susiderinti, įeiti į pakylėtesnę sąmonės būseną, jūs sugebate pakilti virš sumaišties. Ir daugelis dalykų, kurie jums buvo pažaidos akmuo, įgyja visiškai kitokį skambesį.
Kai viską, kas vyksta, jūs priimate kaip maži vaikai, jums atsiveria Amžinybė. Supraskite, kad jūsų išorinė sąmonė iš tikrųjų yra jūsų vystymosi stabdys.
Tada, kai jūs savo intelekto jėga bandote pasiekti Dievą, iš tikrųjų jūs vis toliau ir toliau gilinatės į iliuziją. Todėl, kad Dieviškosios Išminties savybė neturi nieko bendra su jūsų intelekto išsivystymu. Ir Dieviškoji Išmintis ateina pas jus tada, kai jūsų kūniškasis protas užsnūsta, pasiduoda.
Todėl jums vertėtų atsisakyti savo kūniškojo proto tam, kad pakiltumėte į aukštesnį vibracinį lygį. Jums atrodo, kad visuomenės vystymasis progresuoja tada, kai atsiranda įvairių pažangiausių technologijų ir naujų mokslinių atradimų. Iš tikrųjų visuomenė progresuoja tada, kai masinėje sąmonėje nugali Dieviškoji Išmintis ir Dieviškasis Įstatymas palaipsniui tampa pagrindiniu Įstatymu, kuriam pajungiamas visas jūsų gyvenimas ir jūsų valstybės, kurioje jūs gyvenate, gyvenimas.
Visas skirtingumas egzistuoja jūsų sąmonėje. Ir tada, kai jūs prasiveržiate pro savo ribotos sąmonės voratinklį, išnyksta tai, kas skiria žmones, gyvenančius skirtingose šalyse.
Išnyksta tai, kas skiria žmones, išpažįstančius skirtingas religijas. Išnyksta tai, kas skiria jus ir kiekvieną Gyvybės dalelę.
Todėl įpraskite nors kartą per dieną atsiskirti ir pabandyti pakylėti savo sąmonę iki kaip galima aukštesnio lygio, kai išnyksta maištingos mintys, kai palieka netobuli jausmai ir jūs juntate Amžinybės kvėpavimą, ramybę ir susitaikymą. Iš pradžių jums bus labai sunku, nes viskas, kas jus supa, per daug kontrastuoja su Dieviškąja sąmonės būsena. Ir viskas, kas jus supa, bandys jums trukdyti prisiliesti prie Amžinybės. Tačiau jūs galite laikyti galvoje vaizdinį, kaip, pakylant jūsų sąmonei ir jūsų vibracijoms, jūs tampate sugebantys perkelti į savo pasaulį tobulas Dieviškąsias vibracijas.
Todėl jūsų darbas – tai darbas ne sau, ne savęs tobulinimui, tai – darbas visai visatai. Jūs dirbate Dievui.
Dabar pamąstykime apie tai, kokias būsenas jūs jaučiate ir kokios mintys jus aplanko, kai užsiimate savo pasaulietiniais reikalais darbe arba namuose. Ar galite prisiminti, kada savo darbo metu jūs sąmoningai dirbote Visuotinei Gerovei, visoms gyvoms būtybėms? Jums atrodo, kad aš kalbu apie kažką iš fantastikos srities. Todėl, kad iš tikrųjų, kai būnate gyvenimo sumaištyje, jums ir į galvą neateina, jog dirbate Visuotinei Gerovei, Gėriui, Dievui. Dažniausiai jūs dirbate tam, kad uždirbtumėte pinigų, kad pakiltumėte tarnyboje, kad siektumėte karjeros. Dirbant jus veda bet koks motyvas, bet jūs nedirbate Dievui. Dabar susimąstykite. Tas motyvas, su kuriuo jūs pradedate darbą, uždeda antspaudą ant visko, ką darote per dieną. Ir todėl, jei jus veda netinkamas motyvas, tai visą Dieviškąją energiją, kurią gaunate per dieną, nukreipiate iliuzijai didinti. Iliuzijas jūs kuriate tada, kai dirbate su bet kokiu kitu motyvu, nei dirbti tiesiog visų gyvų būtybių gerovei, Dievui.
Jums atrodo nerealu, kad galite visąlaik savo veikloje vadovautis Aukščiausiuoju Įstatymu. Ir tai teisinga, nes buvusiais neteisingais pasirinkimais jūs save įvijote į tas sąlygas, kuriose gėda net kalbėti jus supantiems žmonėms, kad dirbate Dievui.
Ir kol masinėje sąmonėje neįvyks pagrindinio lūžio, kai Dievo supratimas nebebus asocijuojamas su religija, sektomis ar dar kuo nors nepadoriu, tol jūs nesugebėsite atsistoti ant kito evoliucinio vystymosi laiptelio. Todėl, kad jūs atplėšėte save nuo Dieviškojo Pasaulio ir jums vertėtų sugrįžti atgal. Jūs atkritote nuo Dieviškosios Malonės ir jūs vėl turite ją įgyti. Dieviškosios Malonės būseną galima pelnyti tik nuolatinėmis pastangomis, nukreiptomis Tarnavimui Gyvybei.
Tada, kai jūs sąmoningai žiūrite į viską, ką darote savo gyvenime, kai jūs atsekate kiekvieną savo pasirinkimą bei poelgį ir pamatuojate, kiek jis atitinka Dieviškąjį Įstatymą, tada priartėjate prie Dievo. Jūs galite negauti jokių apčiuopiamų rezultatų fiziniame plane. Todėl, kad kai tik stojate į Kelią, vedantį jus atgaliniu taku namo, visa jūsų aplinka bando jus sustabdyti, atvesti į protą ir palenkti į ankstesnį gyvenimą. Reikalinga ypatinga ištvermė ir narsa, kad pasipriešintumėte visuomenėje nusistovėjusiems stereotipams. Vienetai tesugeba ištrūkti iš masinės sąmonės pinklių. Bet praeis ne tiek jau daug žemiškais matais laiko, ir vis didesnis ir didesnis individų kiekis sugebės apginti Dievą visame, ką jie daro gyvenime.
Visada vienetai pradėdavo didingus darbus, paskui prie jų prisijungdavo milijonai. Atėjo metas, kai turi įvykti pakankamo žmonių kiekio sąmonės lūžis. Tam mes ateiname ir duodame savo Mokymą.

AŠ ESU Lanto, su Meile jums.
Audio failą mp3 formate su šio diktavimo įrašu(6,09 Mb)
galima parsisiųsti pagal nuorodą:

http://narod.ru/disk/1050662000/2008-06-22_Lanto.mp3.html

Diktavimo tekstą skaito T. N. Mikušina.
Audio-įrašas atliktas iš karto po Pranešimo.Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.