Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Lanello > Mūsų užduotis - duoti teisingą... >

Mūsų užduotis - duoti teisingą kryptį ir orientyrus tiems, kas gali jais pasinaudoti

AŠ ESU Lanello. Šiandien vėl atėjau pas jus, kad duočiau Mokymą, kurio reikia jūsų sieloms.
Priimta manyti, kad Pakylėtieji Valdovai pasiekė sąmonės lygį, kuris žmogiškąjį lygį viršija daugelį kartų. Tačiau tai nevisiškai teisinga. Nes tarp mūsų yra ir labai aukštų dvasių, prie kurių aš, būdamas savo sąmonės būsenos, net ne visada galiu prisiartinti. O yra tų, kurios visai neseniai baigė Žemės mokyklą arba netgi laikinai būna čia, laukdamos palankaus įvykių Žemėje vystymosi, kad priimtų naują įsikūnijimą.
Todėl jums bus įdomu, jei duosiu jums asmeninę patirtį to, kaip pasiekti tą sąmonės lygį, kuris po perėjimo leidžia būti eterio oktavose.
Neteisinga bus manyti, kad iš karto po perėjimo siela pasiekia aukščiausias oktavas. Paprastai reikia daugiau kaip 40 dienų, kai siela ruošiasi pereiti į dar aukštesnį lygį. Ir tas ritualas, kurį ji pereina eterio oktavose, yra vienas iš pačių didingiausių. Ir šis ritualas leidžia pakilimo liepsnoje sudeginti viską, kas trukdo pakilti į pakylėtą sąmonės būseną. Daugelis iš jūsų, kas skaito šias eilutes, ilgainiui galės pereiti šį didingą ritualą.
O dabar, tuo metu, kai būnate Žemėje žemiškame kūne, jums privalu vykdyti tą darbą, dėl kurio atėjote į įsikūnijimą. Nemanykite, kad jūs turite daug laiko. Brangi kiekviena jūsų buvimo Žemėje minutė. Ir tik dabar, po mano perėjimo ir pakylėjimo, aš pradedu suprasti, kad savo įsikūnijimo metu aš per daug laiko praleidau veltui. Dieviškojo Įstatymo didybė ir gailestingumas iš tiesų nežino ribų.
Todėl, jei jūs ne tik iš smalsumo skaitote mūsų Mokymus, o jūsų ketinimai rimti, tai imkitės kontroliuoti save ir iki minimumo sumažinti visas laiko išlaidas, susijusias su jūsų kūno fizinių poreikių tenkinimu.
Daugiausia reikėtų rūpintis savo siela, jos vystymusi ir išlaisvinimu nuo tų praėjusios karmos sluoksnių, kurie susiliejo su jūsų būtybe ir trukdo jūsų pažangai.
Ir sudėtingiausia bus surasti savyje tas charakterio savybes, įpročius bei prisirišimus, kurių jums būtina atsikratyti. Todėl, kad jūsų kūniškasis protas labai meistriškai jus įtikinės, kad jūs jau pasiekėte didelių pasiekimų Kelyje ir jums nėra nuo ko išsilaisvinti.
Jūsų žemieji kūnai persisunkė iliuzija. Ir tik su Dievo pagalba galite atsikratyti daugelio savo nedieviškų savybių ir pasireiškimų.
Galiausiai viskas vyksta pagal Dievo valią. Todėl pats svarbiausias žingsnis jums bus paprašyti Dievo pagalbos išlaisvinti jūsų būtybę nuo visų nedieviškų savybių ir apraiškų.
Tačiau tam, kad žengtumėte šį žingsnį, jums vertėtų suvokti, jog jūs esate ne tokie jau tobuli, kaip jums atrodo.
Yra dar vienas momentas, į kurį jums būtina atsižvelgti. Tam, kad palaikytumėte sąmonės lygį nors tame lygyje, kurį turite dabar, visą laiką jums reikia su savimi dirbti. Šitai panašu į tai, kai jūs dviračiu važiuojate į kalną. Jei nustosite sukę pedalus, nusirisite žemyn, į kalno papėdę, ir pakilimo procesą jums reikės pradėti iš naujo.
Nuolatos jums reikia dirbti su savo sąmone. Kiekvieną dieną, diena iš dienos. Tik tada po perėjimo galėsite tikėtis savo pakylėjimo.
Kiekvienas iš jūsų pakylėjimo kelią priverstas pereiti savarankiškai. Ir šiame pakylėjimo į Dieviškosios sąmonės viršūnę procese orientuotis reikia tik į save, į savo širdį.
Vienas iš pirmųjų jūsų Kelio testų yra tas, kad atsiranda žmogus iš išorės, kuris jus įtikinėja, jog reikia atitinkamai elgtis. Arba jis jums sako, kad jūs neteisingai elgiatės. Paprastai šis žmogus jums yra didelis autoritetas. Ir jūsų testo esmė yra ta, kad veiktumėte pagal vidinius orientyrus ir remtumėtės vidiniu vadovavimu.
Daugelis žmonių, kurie dvasiniame kelyje daro pačius pirmutinius žingsnius, gali pamanyti, kad šis testas liečia juos. Ir viską jie darys taip, kaip jie nori tai daryti, neįsiklausydami į supančių žmonių nuomonę.
Numylėtiniai, iš pradžių jums reikia įsitikinti, kad vidinį vadovavimą gaunate iš savo Aukščiausiojo AŠ, o ne iš savo ego.
Tie neofitai, kurie prisiklausė istorijų apie įšventintuosius ir prisiskaitė abejotinos literatūros, gali įsivaizduoti esantys didūs įšventintieji ir veikti savojo ego naudai, su niekuo nesiskaitydami ir į nieką neįsiklausydami.
Kaip gi jums išmokti atpažinti, kas jus veda: Aukščiausiasis AŠ ar ego? Aš jūsų vietoje nesistengčiau šio klausimo išsiaiškinti iš karto ir galutinai. Bet kuris jūsų pasiekimas subtiliajame plane turi turėti patvirtinimą fiziniame plane. Ir apie savo pasiekimus galėsite sužinoti pagal tai, kaip ir kas bus išreikšta fiziniame plane.
Ir jei jūsų aplinka nesikeičia, leidžiate sau mielą palaidumą ir mėgaujatės alkoholiu, nikotinu, narkotikais ar mėgstate audringas kompanijas su muzika ir užstale, tai aš jums primygtinai rekomenduočiau kaip reikiant užsiimti savuoju ego.
Tačiau ir tada, kai gyvenate teisingą gyvenimo būdą, nesate įnikę į žalingus įpročius, jūsų tyko kitas pavojus Kelyje – dvasinė puikybė. Manote, kad jau daug ką pasiekėte ir turite kuo pasidalinti su jus supančiais žmonėmis. Tačiau ne iš karto, o praėjus kuriam laikui žmonės pamato jūsų puikybę ir jus palieka. O jūs manote, kad jūsų pasiekimai tokie dideli, kad žmonės negali išlaikyti jūsų aukštų vibracijų.
Matote, kad iliuziniame pasaulyje visada galima paklysti, jei nuolatos nesutikrinsite visų savo žingsnių su patikimais orientyrais.
Mes tvirtiname, kad jei laikysitės Pakylėtųjų Valdovų per mūsų pasiuntinį šiuose laiškuose duodamų patarimų, tai rankose turėsite kompasą ir žemėlapį, kurie jus išves iš iliuzijos tankumynų labirintų.
Tačiau netgi skaitydami mūsų laiškus jūs įsigudrinate sukurti karmą kiekvieną kartą, kai skaitydami mūsų laiškus jaučiate kritiką, smerkimą ir kitas neigiamas savybes. Jei mūsų laiškai sukelia jums negatyvą, – neskaitykite jų. Bent jau čia nesukursite karmos.
Neįmanoma išmokyti to, kas nenori išmokti. Todėl mūsų užduotis – duoti teisingą kryptį ir orientyrus tiems, kas gali jais pasinaudoti.
O dabar aš su jumis atsisveikinu. Tačiau tikiuosi naujų susitikimų.

AŠ ESU Lanello


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2010/audio.htm#16Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.